• חלקה 222 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 210 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 209 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 207 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 199 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 214 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 215 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 216 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 217 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 218 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 219 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 220 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 221 בגוש 10041 בע"מ
 • חברת שרון אגודת ישראל בני ברק בע"מ
 • ספיר חברה לקבלנות ולבנין בע"מ
 • פ.ט.י. (השכרת רכב) בע"מ
 • הבנינים מול הסלע בת ים בע"מ
 • מגרש בגוש 6166 חלקה 86 בע"מ
 • חברה לשווק דגים בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 10747 בע"מ
 • דניס סוכנויות למסחר באשדוד בע"מ
 • אלכסנדר יעקבס בע"מ
 • גוש 3651 חלקות 19 20 21 22 בע"מ
 • תל-שלוס בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 15423 בע"מ
 • כל-בו לבנין באילת בע"מ
 • מחצית חלקות 431 ו- 432 בגוש 6043 בע"מ
 • בראש חברה לעבודות עפר בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 319 בגוש 6192 בע"מ
 • מפעלי תיווך בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6406 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6400 בע"מ
 • חלקה 196 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 195 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 193 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 192 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 191 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 190 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 189 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 188 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 186 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 185 בגוש 10041 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 10041 בע"מ
 • פרץ - נתן בע"מ
 • אחוזת חלקות 44ו 45 בגוש 3927 בע"מ
 • שרותי הנדסה טכסטיל בע"מ
 • חלקה 425 בגוש 6106 בע"מ
 • צפורן הזהב בע"מ
 • כלנית האביב בע"מ
 • נירית התכלת בע"מ
 • רקפת תכולה בע"מ
 • שמר חברה ישראלית לנאמנות בע"מ
 • המכון לטבולציה בע"מ
 • עזן בע"מ
 • נכסי קפלן בע"מ
 • כוכב שביט סוכנות בטוח בע"מ
 • חברת חלקה 31 בגוש 18007 בע"מ
 • החברה הבינלאומית להוצאה לאור בע"מ
 • קונדיטוריה אלרון בע"מ
 • משרד ברחוב לוי יצחק
 • יסודות א.י.ל. בע"מ
 • בונדר בע"מ
 • נזרי את ויקטור בע"מ
 • חלקה 445 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 6236 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 6190 בע"מ
 • שושנת הארגמן בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 3703 בע"מ
 • נכסים מרהיבי עין בע"מ
 • נכסי נצוצות פז בע"מ
 • נכסי נוטרי הכרם בע"מ
 • נכסי נבטי פאר בע"מ
 • נכסי אפיקי נוף בע"מ
 • למון חברה לפתוח תעשיתי ואומנויות בע"מ
 • חלקה 166 בגוש 6746 בע"מ
 • גלילות האבוקה בע"מ
 • גלילות פז בע"מ
 • גלילות נוה חיים בע"מ
 • גלילות צוריאל בע"מ
 • י זינגר בע"מ
 • חלקה 108 בגוש 6106 בע"מ
 • ערבישקו- חברה ערבית ישראלית לפיתוח בע"מ
 • קופל טורס אנד טרוול 1963 בע"מ
 • י ח ס בע"מ
 • יובר חברה לפתוח והשקעות בע"מ
 • חברה להובלת אחים כסאברה בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 10760 בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 7070 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 7070 בע"מ
 • חלקה 54 גוש 10049- חדרה בע"מ
 • צבי בריל את נחום ניב בע"מ
 • חלקה 551 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 515 בגוש 3926 בע"מ
 • בית בגבעת שמשון בע"מ
 • המרתף ביח מצדה 5 תל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 354 בגוש 3703 בע"מ
 • הבונים בניר צבי בע"מ
 • קרנציה הינריך תעשית צמר בע"מ
 • חברת נאמני המטעים בע"מ
 • צמרי 92 בע"מ
 • ריסוס- כל בע"מ
 • חלקה 130 גוש 6048 בע"מ
 • כוכב חפצי- בה בע"מ
 • חלקה- 302 גוש 6737 בע"מ
 • רינת החן בע"מ
 • גילת החן בע"מ
 • נרקיס החן בע"מ
 • איגרד בע"מ
 • ניצני שמחה בע"מ
 • גפני שמחה בע"מ
 • היכלי שמחה בע"מ
 • חלקת עז שמחה בע"מ
 • נוה עז דרורה בע"מ
 • תלם האילים בע"מ
 • ניר האילים בע"מ
 • גבעת האילים בע"מ
 • שדה האילים בע"מ
 • כרמי שמחה בע"מ
 • הידרו בלוק בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 8263 בע"מ
 • בנין ויצירה בבת ים בע"מ
 • חברת חלקה 518 בגוש 6675 בע"מ
 • שאנן קבלני בנין בע"מ
 • בוסתן פרדס בע"מ
 • א ד ח בע"מ
 • יהודה איפרמן בע"מ
 • שרותי מנהל חברה בע"מ
 • שגיא משרד לבטוח כללי ולהשקעות בע"מ
 • נכסי תרומה בע"מ
 • דגה הוצאה לאור בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 6938 בע"מ
 • פלנט את פס קבלנים בע"מ
 • חברת שפי פרדסים חדרה בע"מ
 • אטקס מפעלי סריגה בע"מ
 • בסטל בע"מ
 • חברה ל אימפורט ואקספורט יש קן ישראל בע"מ
 • גמת בע"מ
 • חלקה 267 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 268 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 269 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקות 86 ו- 87 בגוש 1936 בע"מ
 • גינם לבנון בע"מ
 • חברת חלקה 187 בגוש 1937 ישראל בע"מ
 • בית חלקה 43 בגוש 6931 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 6617 בע"מ
 • חלקה 177 גוש 6734 בע"מ
 • סלקטרון בע"מ
 • גוש 7061 חלקה 51 תא בע"מ
 • אוויג חברה לציוד ולהספקה הנדסית בע"מ
 • מוצרי יצוא בע"מ
 • ישראקו בע"מ
 • ב. את ק.- חברה להשקעות ומימון בע"מ
 • נכסי פלאי דור בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 6397 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6411 בע"מ
 • חלקות 83 ו- 144 בגוש 3932 בע"מ
 • אדמת חן בע"מ
 • אבני ברקת בע"מ
 • רמגול בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 8271 בע"מ
 • חלקה 513 בגוש 6133 בע"מ
 • אחוזת ברנדס ושפירא בע"מ
 • נבג חברה להובלה בע"מ
 • מגרשי נבות בגוש 6530 בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 6963 בע"מ
 • חלקה 736/10 בגוש 6213 תא בע"מ
 • מדן - קבלנות כללית עפר וכבישים ומחצבות (1964) בע"מ
 • עין בוקק- מעיינות מים מינרלים רפואיים בע"מ
 • חברת אחוזת גושן בע"מ
 • חברת חלקות 27 28 בגוש 6375 בע"מ
 • חברת חלקה 549 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 7173 בע"מ
 • חלקה 499 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 494 בגוש 8267 בע"מ
 • היכל חלקה 1093 בגוש 6213 בע"מ
 • פלבין בע"מ
 • עדיים שלומי הירשפרונג- מפעלי תעשיה ופתוח בישראל
 • בית גולן פת בע"מ
 • חברת בנין גוש 6020 חלקה 530 בע"מ
 • האחים שטיין
 • טל- אור נוף ים בע"מ
 • חברת זדי בע"מ
 • מרכז ציוד מצד בע"מ
 • היכל על מגרש בגוש 6043 בע"מ
 • ארגון סחר ישראלי בע"מ
 • מעונות ברזיל
 • א וייס חברה לסוכנויות הפצה ושיווק בע"מ
 • מקס חברה לקבלנות בנין בע"מ
 • תחנת דלק פונדק החוף בע"מ
 • ימים- סוכנות ימית בע"מ
 • כמיקולורס בע"מ
 • גלילות חבקוק בע"מ
 • מצודת דרורה בע"מ
 • חלקת דרורי בר בע"מ
 • כתם אור בע"מ
 • נכסי מקור חסד בע"מ
 • נכסי אתרי נועם בע"מ
 • נכסי מקור חמדה בע"מ
 • נכסי מרחבי קדם בע"מ
 • בנין סופר מרקט רח בלפור בת ים בע"מ
 • נוה יוסף ושרה בע"מ
 • מפעלי שבתי בע"מ
 • אחוזת ערוגות הבושם בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 6436 בע"מ
 • חברת גוש 6741 חלקה 168 בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 6397 בע"מ
 • חברת דירה חלקה 2 בגוש 6196 בע"מ
 • בית רח ביאליק 9 תא בע"מ
 • חברת חלקה 2 בגוש 7140 בע"מ
 • חברת גוש 8246 חלקה 59 בע"מ
 • חברת חלקה 155 בגוש 1935 בע"מ
 • מעון חלקה 124 בגוש 6671 בע"מ
 • שדרות נורדאו הצלחה בע"מ
 • שרות ד.ג.מ. חיפה בע"מ
 • תפארת חובבי ציון 10 תל אביב בע"מ
 • ח.א.ד.ב.- השקעות בע"מ
 • ב.א.ז.- מפעלי בניה ופתוח בע"מ
 • ב.ג.- ב.א.- השקעות בע"מ
 • ה.ד.ב.א.- השקעות בע"מ
 • ארפ השקעות בע"מ
 • חברת לפתוח גנות הדר בע"מ
 • חברת נוף- הארץ בע"מ
 • חברת אפרים ומנשה בע"מ
 • חברת גנות- נוף בע"מ
 • חברת גדון בע"מ
 • טירת בראשית בע"מ
 • טירת אנוש בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6679 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6679 בע"מ
 • המדען חברה להפצת ספרי מדע ורפואה בע"מ
 • סרטי נח בע"מ
 • שדלר ישראל בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 6522 בע"מ
 • וילות ורדים 6667/19 בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 3924 בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 3924 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 3924 בע"מ
 • מ נ טננבאום עבודות עפר וחקלאות בע"מ
 • חלקה 9 גוש 10025 בע"מ- חדרה
 • חלקה 43 גוש 10025 חדרה בע"מ
 • אימוטקס בע"מ
 • לוקסור צבעים פלסטיים בע"מ
 • חלקה ברח הרי- יהודה בני- ברק בע"מ
 • מוקד מפעלים גראפיים בע"מ
 • גוש 6049 חלקה 113 בע"מ
 • שואבה חברה לפיתוח מים וחקלאות ארצות חוץ בע"מ
 • נעלי פלא בע"מ
 • מנ- רי חברת בתי מלון בע"מ
 • סוכנות הפצה גד- אשדוד בע"מ
 • שטיחי מרים בע"מ
 • אחוזת חלקה 59 בגוש 6680 בע"מ
 • אחוזת יכין- ובועז בע"מ
 • השקעות בזכרון יעקב בע"מ
 • ליאב בע"מ
 • מכוני מיון ירקות בנגב בע"מ
 • זיסהולץ- פורת מהנדסים בע"מ
 • רמת- חיפה בע"מ
 • רויה חברה לשיווק וייצור משקאות קלים בנתניה בע"מ
 • מאט- חברה למסחר בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 10582 בע"מ
 • יעלה ציוד והשקעות בע"מ
 • אמריקן בוילדינג קומפני בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 6668 בע"מ
 • הדק בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 6456 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 10046 בע"מ
 • טרת גוש 8267 חלקה 248 בע"מ
 • חלקה 276 בגוש 6546 בע"מ
 • מקור פרי וירק נחמיאס את שבתאי בע"מ
 • המסקט בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 6539 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 7110 בע"מ
 • ה.ה. יעוץ מנהלי כלכלי בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520038100
 • חברת מגרש ברחוב ויצמן 27 רחובות בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 3699 בע"מ
 • כפר אביב תחנת דלק בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 8247 בע"מ
 • אזור פלסטיקס בע"מ
 • ירחון התחבורה בע"מ
 • חברת הוכמן בע"מ
 • שעשועי פלמינגו בע"מ
 • ירפ חמרי בנין בע"מ
 • יעקב טננבוים ושות חברה להשקעות ופתוח בע"מ
 • חלקה 198 בגוש 3945 בע"מ
 • אב בפ חברה לבנין ופתוח בע"מ
 • השקעות הרווי בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 18171 בע"מ
 • דנגיל בע"מ
 • עמרי- אל בע"מ
 • וולובלסקי השקעות וממון בע"מ
 • חלקה 472 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6045 בע"מ
 • דייש שבעה בע"מ
 • דייש ששה בע"מ
 • מיכון שקדים בע"מ
 • פנינת מנחת בע"מ
 • חלאג חברה להשקעות ופיתוח בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 6538 בע"מ
 • אלף מרמורה בע"מ
 • חברת חלקות 61 62 63 בגוש 30036 בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 3939 בע"מ
 • הבונים בנגב בע"מ
 • שלמה ברגמן ושות בע"מ
 • בנינים ברח אלנבי בתל-אביב בע"מ
 • פקר ידפז פרופילים שיווק בע"מ
 • הנעלה א.מ.או. בע"מ
 • אלטרום בע"מ
 • שבועות תשכג בע"מ
 • שרות רמלה לוד בע"מ
 • חלקה 39 גוש 6901 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 7138 בע"מ
 • אלומות חולון בע"מ
 • המוסד למדעי המסחר ולהשכלה בע"מ
 • מפעלי יצוא יבוא בע"מ
 • האדמה הטובה חברה לפתוח בע"מ
 • פלור מרכז פלוראסדנטים בע"מ
 • טירת גוש 8248 חלקה 114 בע"מ
 • פוסטול ווסרמן קבלנים בע"מ
 • דירת קלרה בבית גוש 6902 חלקה 184/13 בע"מ
 • אל- גן חברה לאלקטרוניקה בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6441 בע"מ
 • חברת חלקה 184 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 257 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6538 בע"מ
 • חברת ברודנו בע"מ
 • הנכס ברחוב מוסינזון 19 בע"מ
 • גלילות אביהוד בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקות 150 ו- 152 בגוש 6204 בע"מ
 • אירו- מתכת בע"מ
 • דירת עדיה בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 7138 בע"מ
 • נכסי גילת החלד בע"מ
 • נכסי תמד לבנין בע"מ
 • נכסי פגי תאנה בע"מ
 • נכסי מרום הצוק בע"מ
 • מאפית סלפק בע"מ
 • י.מ. שובס בע"מ
 • החברה להשכלה וידע בע"מ
 • חברה למסחר והספקה חיפה בע"מ
 • חלקה 186 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 3906 בע"מ
 • עין גיחון בע"מ
 • נאות מירה בהרצליה בע"מ
 • חלקה 367 בגוש 3925 העמ
 • נכסי שמחה אוריאלי בע"מ
 • ת.מ.נ.ע. בע"מ
 • א ד א חברה לשווק מוצרים לחי ולצומח בע"מ
 • חלקה 526 בגוש 8274 בע"מ
 • אחוזת גוש 6195 חלקה 89 בע"מ
 • גבעת חיה ברחובות בע"מ
 • חלקה 196 בגוש 6608 בע"מ
 • חברת עופר כרמל בע"מ
 • נכסי כהנר בע"מ
 • נוה מרדכי נתן בע"מ
 • קירשנר את גאון בע"מ
 • יוסף האלר ושות בע"מ
 • פלטרין על מגרש בגוש 6749 בע"מ
 • היכל על מגרש בגוש 6749 בע"מ
 • חלקות 159
 • חלקה 45 גוש 6399 בע"מ
 • מרכז פלורה בע"מ
 • ת.מ.ח. תעשיית מכונות בע"מ
 • גלילות צפניה בע"מ
 • גלילות זכריה בע"מ
 • גלילות יחזקאל בע"מ
 • חברת בניה בגוש 7104 בע"מ
 • חברה לבניה דוניתין בע"מ
 • ישראלנה בע"מ
 • חברת זומריך (נכסים) בע"מ
 • נוימן ובנו קבלני בנין בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת רוזה צוקר בע"מ
 • חברת חלקה 151/9 בגוש 6214 בע"מ
 • אחים שמש בע"מ
 • חברת גוש 8232 חלקה 145 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 7054 בע"מ
 • תחנת דלק בת-ים בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 10783 בע"מ
 • וילונות קולטאי בע"מ
 • א אלכסנדרוביץ ובנו בע"מ
 • גברס
 • מעון שייץ 5 בע"מ
 • מ.ט.ב.ס. בע"מ
 • חב יגדל בע"מ
 • שושן טקסטיל בע"מ
 • רול- יצרני סרטים בע"מ
 • שפך זהר מרכז הארחה בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6533 בע"מ
 • חברה לפתוח קרקעות בגושים 7696 ו7697 בע"מ
 • השקעות תר בע"מ
 • נווה שלמה בחלקה 212 בגוש 6533 בע"מ
 • ארמון שלמה בחלקה 216 בגוש 6533 בע"מ
 • נוה צח אח 3 בע"מ
 • נוה צח שניים בע"מ
 • נוה צח-גל בע"מ
 • חלקה 294 בגוש 1936 בע"מ
 • נוה זהבה בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 6417 בע"מ
 • גלילות אדניה בע"מ
 • גלילות שאול המלך בע"מ
 • גלילות השושנים בע"מ
 • נכסי נאות מישור בע"מ
 • חלקה 238 בגוש 6581 בע"מ
 • פאתי הקריה בע"מ
 • גבולות נגריה מכנית בע"מ
 • פרנס נגריה מכנית בע"מ
 • המעמיק
 • שרותי סוסיתא ירושלים בע"מ
 • בס שרותי בטוח בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 6397 בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 6400 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 6455 בע"מ
 • עין חירם בע"מ
 • שי הפצת ספרים בע"מ
 • נחלת השושנה האדומה בע"מ
 • נוה השושנה האדומה בע"מ
 • נוה מאיר בן משה בע"מ
 • גבעת מרדכי ושרה ברח ויצמן ברחובות בע"מ
 • גבעת צבי יהודה ברחובות בע"מ
 • רמת דב ברחוב ויצמן ברחובות בע"מ
 • כהני אידב בע"מ
 • מגידו חברה למסחר והשקעות בע"מ
 • רון חברה למסחר במוצרי מזון בע"מ
 • משנה השקעות בנכסים חב לנאמנות והשקעות בע"מ
 • מטמוני זהב בע"מ
 • לאומי ניירות ערך והשקעות בע"מ
 • חברת י את נ הוורד בע"מ
 • חלק חמישי מחלקה 9 בגוש 7695 בע"מ
 • תבריג חברה לעבודות מתכת בע"מ
 • אביב ושות חברה קבלנית לעבודות צבוריות ועבודות בנין בע"מ
 • גרפיה אספקה גרפית בע"מ
 • נוה נמרוד הרצליה בע"מ
 • עצמה עבודות ציוד מכני הנדסי בע"מ
 • סלוביק בע"מ
 • מפעלי אלומיניום לוד בע"מ
 • דקלו חברה לבנין בע"מ
 • חברת חלקה 956/89 בגוש 6213 בע"מ
 • יצחק גוטמן ובניו בע"מ
 • חברת גוש 6671 חלקה 116 בע"מ
 • יהלומי פנינה בע"מ
 • חברת חלקה 128 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 6192 בע"מ
 • דירה בחלקה 269 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת חלקה 327 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6346 בע"מ
 • מבנים חלקה 58 גוש 6016 בע"מ
 • חברת חלקה 459 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 201 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 570 גוש 6623 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 6757 בע"מ
 • אחוזת גוש 6377 חלקה 125 בע"מ
 • מעיינות חברה להוצאה והפצת ספרים בע"מ
 • סולל ומפתח בע"מ
 • ר.ל.ר. חברה לייצור קפה עטרה בע"מ
 • חב חלקה 120 בגוש 10007 בע"מ
 • חב חלקות השתתפות ב 222 223 בגוש 6634 בע"מ
 • חברת חלקה 158 בגוש 10007 בע"מ
 • חברת חלקה 139 בגוש 10007 בע"מ
 • חברת חלקה 121 בגוש 6667 בע"מ
 • חברת חלקה 103 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 7650 בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 7650 בע"מ
 • טירת שדות ירוקים בע"מ
 • טירת העטלף בע"מ
 • טירת גן העדן בע"מ
 • טירת מיכל בת שאול בע"מ
 • טירת יסמין בע"מ
 • טירת ניווה בע"מ
 • טירת סמדר בע"מ
 • טירת עתליה בע"מ
 • דייש אחד בע"מ
 • דייש שניים בע"מ
 • דייש שלשה בע"מ
 • דייש ארבעה בע"מ
 • דייש חמשה בע"מ
 • חברת ק 29 בע"מ
 • א.ק.ל. בחלקה 28 בע"מ
 • הרש חברה למסחר בע"מ
 • אבנית תכנון ובניה בע"מ
 • מחצבות הר טוב בע"מ
 • מעוז חברה למימון ולהשקעות בע"מ
 • ש.מ.ב. חברה להפצת ציוד ואביזרי שאיבה בע"מ
 • חלקה 265 בגוש 3926 בע"מ
 • מכמני חול בע"מ
 • חלקה 488 בגוש 3704 בע"מ
 • חברת גוש 10083 חלקות 20 35 בע"מ
 • חברת חלקה 140 בשד ברויל בע"מ
 • חלקה 334 בגוש 5-39 בע"מ
 • מפעלי מתכת ופלסטיקה בוטוניה תל אביב 1963 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6531 בע"מ
 • מתחאם בע"מ
 • מטלורגיה בע"מ
 • מעון חלקה 282 בגוש 6125 בע"מ
 • פאקול בע"מ
 • נילי סומרפין אניות מעבורת למכוניות בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 57 בגוש 10800 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 10800 בע"מ
 • גד און חברה לעבודות עפר בע"מ
 • המספקים חולון חברה להספקת הובלת חומרי בנין בע"מ
 • סאן אנטוניו בע"מ
 • מייק בע"מ
 • חברת שרותי הנדסה לבנין בע"מ
 • חב חלקה 85 בגוש 30153 בע"מ
 • מעונות מרומי אחוזה בע"מ
 • גבעת צבי ושרה ברחוב אוסישקין 4 ברחובות בע"מ
 • חברת גוש 6192 חלקה 363 בע"מ
 • כוכב בקרקעות בע"מ
 • אחים פינקלשטיין קבלני בנין בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 54- 55 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 11319 בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 11319 בע"מ
 • גלילות אחות ישראל בע"מ
 • גלילות תרשיש בע"מ
 • גלילות השמחה בע"מ
 • גלילות עלומים בע"מ
 • חברת גוש חיפה בע"מ
 • מוסך סטולוביץ הלר נס ציונה בע"מ
 • מפעלי מתכת תענוג בע"מ
 • כבד אוז שלומי בע"מ
 • דפטל ספרי עזר בע"מ
 • המספק יהוד אספקה לחקלאות בע"מ
 • סגלי אביב בע"מ
 • חלקה 100 בגוש 6204 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 30011 בע"מ- חברת
 • חלקות 29 ו 30 בגוש 30015 בע"מ
 • ברבורי ים בע"מ
 • נכסי סימקי בע"מ
 • נכסי חומת הקרת בע"מ
 • טרדעוגן בע"מ
 • ביזי בע"מ
 • ארץ הצבי בע"מ
 • חוטי י. אלטמן בע"מ
 • רמחל פועלים בע"מ
 • מעונות פ.ר.ש. בע"מ
 • מצפה רמון חברה לבנין בע"מ
 • מודרן הומס בע"מ
 • פלדינגר חברה לבנין בע"מ
 • חברה להשקעות ולבנין מ חלפון בע"מ
 • ב.ג.מ. בע"מ
 • תערוכה ותצוגה בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 6527 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6679 בע"מ
 • חלקה 159 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 229 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 6527 בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 6527 בע"מ
 • תפארת עופר בע"מ
 • צבי אורבך ושות חברה להשקעות בע"מ
 • חב אחים אסלן חב קבלנית בע"מ
 • מפעלי קרית עץ בע"מ
 • חלקה 269/7 בגוש 6214 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 8271 בע"מ
 • חלקה 230 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 3928 בע"מ
 • חב חלקה 154 בגוש 3702 בע"מ
 • חלקה 297 בגוש 6411 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6210 בע"מ
 • טירה גוש 8245 חלקה 21 בע"מ
 • נכסי דורכי קשת בע"מ
 • חלק שישי חלקה 9 בגוש 7695 בע"מ
 • מאה שבעים וחמש בע"מ
 • אוטוסרביס מרקדו בע"מ
 • אמרט חברה לבנין ולפתוח בע"מ
 • דירה בגוש 30037 חלקה 32/11-31 1 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6545 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6545 בע"מ
 • עטרת תפארת בע"מ
 • גזית ובזלת בע"מ
 • קרני ראם בע"מ
 • פלסטקו בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 30341 בע"מ
 • אודל בע"מ
 • פרוות דולינגר בע"מ
 • החברה חלקה 76 בגוש 7173 בע"מ
 • גוש 7164 חלקה 39 בע"מ
 • חלקה 116 בגוש 6048 בע"מ
 • חברת ש בחלקה 96 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 15507 בע"מ
 • גרינשפן את רוט בע"מ
 • חברה להשקעות בנדליין בע"מ
 • סתם תעשית סתמים ואטמים בע"מ
 • א. צום בע"מ
 • חלקה 197 בגוש 7170 בע"מ
 • מכמז בע"מ
 • חלקה 3929/25 בע"מ
 • נחלת אורנה בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 7168 בע"מ
 • מעון מח בגוש 6019 בע"מ
 • מעוז אבן יהודה בע"מ
 • שרלין לבנין ופיתוח בע"מ
 • מעלות סוכנות לביטוח בע"מ
 • פונדקים בע"מ
 • מוסכי מיקא בע"מ
 • מפעלי בידור ואירועים בע"מ
 • זאב ו. הלמן חברה לבנין בע"מ
 • סלים בע"מ
 • בית חולים נאות מרגלית בע"מ
 • יונה קוצר בית מלאכה אלקטרו מכני בע"מ
 • עזריאלה בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6943 בע"מ
 • נכסי זבול תפארת בע"מ
 • חברת אולפנא בע"מ
 • חברת חלקה 4 בגוש 17158 בע"מ
 • סם הקנר בע"מ
 • יעקב הלל מעילות מכס בע"מ
 • גל-עוז בע"מ
 • החברה ליבוא מכשירי כתיבה וצרכי הנדסה בע"מ
 • הרצל לוין חברה לנכסי דלא ניידי בע"מ
 • פלדת- פרארו בע"מ
 • הנדסת מכונות פ.לויכטר(1963) בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520040239
 • קימקס אינטרנשיונל בע"מ
 • חברת ט מ 29 בע"מ
 • חברת ש נ 29 בע"מ
 • חברת השלושה בחלקה 29 בע"מ
 • שומרי טבע בע"מ
 • בארות פורחים בע"מ
 • שורשי חמציצים בע"מ
 • חברת הדרי החוץ מס 63 בע"מ
 • חברת חלקה 135 גוש 3928 בע"מ
 • שלף מ. ובניו בע"מ
 • בית ברח הירקון 59 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 6765 בע"מ
 • גוש 11308 בע"מ- חלקה 12 ב-
 • חלקה 110 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 7054 בע"מ
 • חלקה 37 גוש 6416 בע"מ
 • חלקה 83 גוש 6744 בע"מ
 • חלקה 149 גוש 6737 בע"מ
 • חלקה 148 גוש 6737 בע"מ
 • חלקה 147 גוש 6737 בע"מ
 • חלקה 146 גוש 6737 בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6187 בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 10582 בע"מ
 • א.מ.ג. בע"מ
 • נוה-שי מפעלי בניה והשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 2 בגוש 30003 בע"מ
 • אלברט כהן בע"מ
 • מפגש רוכשי הנכסים והקרקעות בע"מ
 • מעונות מרמורק 26 בע"מ
 • יורשי וודובוז בע"מ
 • חברת א ד ד בע"מ
 • מעון ברשר בע"מ
 • בית לוניה בע"מ
 • קיטשן קאדי ישראל בע"מ
 • גלילות ינין בע"מ
 • גלילות המגדלור בע"מ
 • גלילות ראוניי בע"מ
 • גלילות הדרן בע"מ
 • גלילות סבעוז בע"מ
 • גלילות הנשיאים בע"מ
 • אילני בילר קבלנים בע"מ
 • ב.א. השקעות ופתוח בע"מ
 • קומפרום בע"מ
 • דירה ברח חיים 5% בחיפה בע"מ
 • חברת לב שני בע"מ
 • מכבסת כחול לבן בע"מ
 • משה לנדוי ובניו בע"מ
 • חלקה 215 בגוש 3928 בע"מ
 • נכסי פירי בע"מ
 • נחום יובל בע"מ
 • געש- לעבודות בניה בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 6671 בע"מ
 • גוש 30037 חלקה 1
 • ח ז ק מפעלי מתכת בע"מ
 • הדרי סניר בע"מ
 • חלקה 76 3924 בע"מ
 • נכסי הראל בכפר אתא בע"מ
 • חלקה 829/12 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 3631 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 3631 בע"מ
 • ראי הפרנסה בע"מ
 • מירוץ המזל בע"מ
 • לאמט בע"מ
 • תותב בע"מ
 • חברה למכשירי חשמל ואלקטרוניקה אמוגו בע"מ
 • נוה נס-ציונה בגוש 3638 בע"מ
 • חברת נכסים חלקה 64 בגוש 3924 בע"מ
 • מכונות חשבון בע"מ
 • חברת חלקה 385 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת תעשיות צמר פלדה פאר בע"מ
 • חברה לפתוח ובנין וחי בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6375 בע"מ
 • בנין ופתוח של החלקה 24 בגוש 6942 בע"מ- החברה
 • חלקה 54 בגוש 6396 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 3924 בע"מ
 • חלקה 118 גוש 8230 בע"מ
 • חברת חלקה 132 בגוש 6533 בע"מ
 • מבני תעשיה עמיקו בע"מ
 • חלקה 151 בגוש 6376 בע"מ
 • גבע עבודות עפר והובלה בע"מ
 • פיתוח אדמות גן- יבנה בע"מ
 • רם בן- אפרים בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 30157 בע"מ
 • טקסי רמה ברמת-גן בע"מ
 • חברה אפרו ישראלית להנדסה וארכיטקטורה בע"מ
 • אינטרגלוב- יבוא יצוא וסוכנויות בע"מ
 • מפעלי טקסטיל גליל בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 7170 בע"מ
 • גובה חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • סרטי דוד בע"מ
 • בדק סחר ומוסך לתיקון מכוניות בע"מ
 • חברת מחצית החלקה 309 בגוש 6021 בע"מ
 • חלקה 507 בגוש 6668 בע"מ
 • מירוץ ההצלחה בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6671 חברה בע"מ
 • חברה לבנין בע"מק רפאים בע"מ
 • יגאל
 • המפתל בע"מ
 • היכל אפרים בע"מ
 • נכסי אלפר בע"מ
 • רמת מאיר בע"מ
 • עמיר חלקי חילוף בע"מ
 • נ.ש.א. חברה להשקעות בע"מ
 • חברת המפתחם בע"מ
 • חברת דירה 4 בחלקה 445 בגוש 6188 בע"מ
 • סמת בע"מ
 • מוצרי עור ישראל ת.מ.ע. בע"מ
 • מלון מלכת-הים בע"מ
 • בידורי ים- סוף בע"מ
 • כשדים בע"מ
 • תגום קידום המסחר בע"מ
 • אריזה בע"מ
 • ש.ס.מ. חברה להפצה בע"מ
 • שבילי בכרך בע"מ
 • חלקה 259 בגוש 6361 בע"מ
 • בקר- ספוזניקוב לסלילת כבישים ועבודות צבוריות בע"מ
 • אחוזת חלקה 103 בגוש ןםןת בע"מ
 • חלקה 76 גוש 7023 בע"מ
 • אופפר- חברה לבנין בע"מ
 • יונה בע"מ- אחים
 • קרית גנים רעננה בע"מ
 • נחום גולדמן בע"מ
 • תיכון ברק בע"מ
 • שלום עקיבא ומשפחתו בע"מ
 • אופק רזניק בע"מ
 • ארכל חברה למינהל וליעוץ כלכלי בע"מ
 • נכסי משוש הארץ בע"מ
 • השקעות מגל בע"מ
 • מירוץ הפרנסה בע"מ
 • מלכות ההצלחה בע"מ
 • שפע הפרנסה בע"מ
 • שער ההכנסה בע"מ
 • מלכות הפתוח בע"מ
 • שער ברכות
 • עתיד הפרנסה בע"מ
 • נסיך הפתוח בע"מ
 • נסיך הפרנסה בע"מ
 • מלכות הפרנסה בע"מ
 • מלכות המזל בע"מ
 • בטון אדטו-גרשוני בע"מ
 • מפעלי חיים בע"מ
 • אינווסטיס ישראל בע"מ
 • רוזנפלד החזקה בע"מ
 • טוקד חברה לבידור ואירוח בע"מ
 • טירת חיים חברה לקבלנות בע"מ
 • חברת נורי תל אביב בע"מ
 • אליאב- חברה לפתוח וקבלנות בע"מ
 • ל.א.ב.ו.פ. בע"מ
 • חלקה 155 בגוש 30166 בע"מ
 • חלקה 478 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 160 בגוש 4241 בע"מ
 • בית שמריהו לוי בע"מ
 • גני באר- יעקב בע"מ
 • חלקה 116 בגוש 6581 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 3632 בע"מ
 • מא- אדים בע"מ
 • מפעלי ע.ד.א. ז. בע"מ
 • חלקה 214 בגוש 6667 בע"מ
 • היכל חלקה 45 בגוש 6904 בע"מ
 • דירות אחת ושתים ברחוב מצדה 5 בתל-אביב בע"מ
 • חברת חלקה 598 בגוש 3703 בע"מ
 • זפרון חברת השקעות בע"מ
 • פלסאון מפעלי מעגן מיכאל בע"מ
 • מחמוד סרוגי ואחיו בע"מ
 • נכסי רינת בע"מ
 • חברת בטי בע"מ
 • חברת בראונשטיין זילברשטיין בע"מ
 • צמחוני בר בע"מ
 • הנכס ברחוב סוקולוב 17 בע"מ
 • חברת חלקה 1009 בגוש 6129 בע"מ
 • דירה בחלקה 135 גוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 166 בגוש 3648 בע"מ
 • א. את צ. רוזנפלד ספנות בע"מ
 • מעונות בירון 10 תל-אביב בע"מ
 • אחוזת דיבון בע"מ
 • חברת גוש 10806 חלקה 74 בע"מ
 • חברת חלקה 127 בגוש 7145 בע"מ
 • אלילאה בירנבוים בע"מ
 • גוש 8259 חלקה 77 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 7 בע"מ
 • חלקה 217 בגוש 6667 בע"מ
 • חברת תומר לתוצרת נייר בע"מ
 • יהלומי קרית- שמונה בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 30161 בע"מ
 • חלקה 162 בגוש 7650 בע"מ
 • חלקה 221 בגוש 7650 בע"מ
 • חלקה 220 בגוש 7650 בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 7650 בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 30101 בע"מ
 • חברת חלקה 12 בגוש 30101 בע"מ
 • פרחי השחלבים בע"מ
 • מוצק חברה להשקעות ופתוח בע"מ
 • צ.ב.ד. השקעות בע"מ
 • מלונות פאר בע"מ
 • חברה מסחרית שטיבל ובניו בע"מ
 • בני- חוה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2929
 • כל-תור תיור באויר ובים בע"מ
 • בריכת קזינו תל אביב בע"מ
 • ב רוטשילד בע"מ
 • ארדה בע"מ
 • חלקה 44 גוש 10322 בע"מ
 • חלקה 47 גוש 10321 בע"מ
 • איל מקרקעין בע"מ
 • גבעת קש תלפיות בע"מ
 • חלקת תלפיות דוד בע"מ
 • חלקה 222 בגוש 6123 בני-ברק בע"מ
 • ביסנס סרביסינג קורפוריישין בע"מ
 • לין סיטי סנטר בע"מ
 • מוסך יצחק פוספלד בע"מ
 • חלקה 9 גוש 3909 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 8239 בע"מ
 • אומן שיווק בע"מ
 • מנסרת יהלומים באוכמן בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 6416 בע"מ
 • אדם נוימן בע"מ
 • גלילות עזריקם בע"מ
 • גלילות אחוזם בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 207 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 7139 בע"מ
 • חלקה 1008 בגוש 6902 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6957 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 10045 בע"מ
 • בוני ראשון חברה קבלנות בע"מ
 • מוסך הבודק חדרה בע"מ
 • חברה קבלנית לבנין אחים קירשנברג בע"מ
 • טכנוסרויס בע"מ
 • הבה בע"מ- חברה
 • תפארת הקורא בע"מ
 • אחוזת עמרי בע"מ
 • חברת חלקה 82 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 6532 בע"מ
 • עינאל בע"מ
 • המפיץ בדרום בע"מ
 • אלקטרו משרד בע"מ
 • ד.ל.מ. חברה לבנין ולהשקעות בע"מ
 • אדום חברה לבנין ושוכון בע"מ
 • בית פדרמן בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2521
 • סוקופי חברה לבנין בע"מ
 • חברת אדמת מסה בע"מ
 • לבור ניאון בע"מ
 • ש.ו.ט. בע"מ
 • מלון טבריה בע"מ
 • חברה חלקה 17 בגוש 10045 בע"מ
 • א.ע. נכסים בע"מ
 • נכסי חלקה 71 בגוש 6206 לבנין בע"מ
 • סדר בע"מ
 • חלקה 27 גוש 6522 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6522 בע"מ
 • מולי פלסט בע"מ
 • פ.נ.ר. חברה לנכסים בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6186 בע"מ
 • היכל דירה 12 ברחוב צרלסון 13 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 6412 בע"מ
 • חברת חלקה 452 בגוש 6426 בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6374 בע"מ
 • פתוחי מלחי בע"מ
 • עיד חברה לבנין והשקעות בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2564
 • מנהל מלונות בע"מ
 • חברה לאספקת חמרי אופסט בע"מ
 • משעול בכרך בע"מ
 • קליה חברה להדפסת אריגים בע"מ
 • מגדל אר-אל בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6393 בע"מ
 • חנות בחלקה 268/11- 267 בגוש 6110 בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 15509 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 15507 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 6350 בע"מ
 • דירה בת שלושה חדרים חלקה 373/5 בגוש 3926 בע"מ
 • מט- אלקס בע"מ
 • רישום ונהול בע"מ
 • אמביש- שירות התקנה ויצור מוצרי אלקטרו- חכנים בע"מ
 • קדמת לוד בע"מ
 • יורולה בע"מ
 • חברת חאלקה 36 בגוש 8270 בע"מ
 • מפעלי מתכת ברזלן- יבנה בע"מ
 • סי.אצ'.אס.חברה ישראלית לסחר במחשבים חומרה ותכנה בע"מ
 • טכנו- מוטור בע"מ
 • אורמל חברה להקמת בתי מלון בע"מ
 • סטאר דיאמונד קומפני ישראל בע"מ
 • וילהלם רוזנשטיין בע"מ
 • דר ז ארנסט אינג ד אוברמן בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 30106 בע"מ
 • רדיו בוסטרוס בע"מ
 • ר.ש.ד. חברה להובלת משאות בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 3632 בע"מ
 • דירת שושנה ברחוב טוסקניני בע"מ
 • חברת חלקות 33 ו27 בגוש 30260 בע"מ
 • חלקה 150 גוש 7650 בע"מ
 • חלקה 149 גוש 7650 בע"מ
 • חלקה 148 גוש 7650 בע"מ
 • חלקה 151 גוש 7650 בע"מ
 • שבנהבע"מ
 • אומי
 • חברת גוש 30009 חלקה 8316 בע"מ
 • אחוזת גוש 30009 חלקה 83/7 בע"מ
 • חברת חלקה 61 בגוש 6756 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 30122 בע"מ
 • ידע- ימי בע"מ
 • אל- אמל חברה לנסיעות טייבה בע"מ
 • מודיסה בע"מ
 • טרדיס גת בע"מ
 • הוגר- חברה לבנין בע"מ
 • אשל הדרום בע"מ
 • חני בע"מ
 • וקה מפעלי תעשיה בע"מ
 • מרכז מסחרי קרית- גת בע"מ
 • הידרוכים בע"מ
 • ק נ בטוחים בע"מ
 • נותבי תלם בע"מ
 • גוש 10908 חלקה 3 בע"מ
 • א קפון ושות בע"מ
 • אחוזת תל רם בע"מ
 • נחלת דנמיק בע"מ
 • נחלת שמעון ברושמיה בע"מ
 • נוה נכדי אבא בע"מ
 • חלקת ישעיהו ברכמל בע"מ
 • גלילות יפה נוף בע"מ
 • גלילות מצפה בע"מ
 • גלילות הלבנה בע"מ
 • גלילות טיבולי בע"מ
 • חברת הקוקיה בע"מ
 • חברה להשקעות איז בע"מ
 • בית יוסף ולאה בע"מ
 • טנאי- פרנקל סוכנות לבטוח בע"מ
 • אי-אם חברה לשיווק והפצה בע"מ
 • נאם בע"מ
 • דוריתם בע"מ
 • טירת אהרון ויוסף בע"מ
 • מפעלים ישראליים ועבר- ים בע"מ
 • יותם בע"מ
 • חוגלה-קימברלי בע"מ
 • צומת- עסקי תחבורה בע"מ
 • וולקו ישראל בע"מ
 • גוש 6212 חלקה 583/9 בע"מ
 • שדרות הדקלים בע"מ
 • חברת חלקות 3 4 5 6 בגוש 8270 בע"מ
 • זינגר פלסטיק ושות בע"מ
 • חלקה 519 בגוש 6751 בע"מ
 • אחוזת חלקה 23 בגוש 7110 בע"מ
 • מסעדות אסא בע"מ
 • ח.י. חברה להשקעות לנאמנות ולנהול בע"מ
 • גלילות אביתר בע"מ
 • גלילות השחפים בע"מ
 • גלילות הראמים בע"מ
 • גלילות צקלג בע"מ
 • גלילות הבשור בע"מ
 • דר וסחרת בע"מ
 • ברקת ואחלמה בע"מ
 • פאר הבירה בע"מ
 • חברת ורטהיימר בע"מ
 • שיזף בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 6181 בע"מ
 • נכסי משפחת דב זליקין בע"מ
 • חרושת חשמל מתקנים בע"מ
 • סוזי- ציון בע"מ
 • מרדכי פרידמן חברה קבלנית בע"מ
 • מפעלי בלוקים השרון בע"מ
 • חברת חלקה 91 בגוש 6529 בע"מ
 • אדורול האמת בע"מ
 • עידית השקעות בע"מ
 • גו.ב. השקעות בע"מ
 • נאות שפט בע"מ
 • אחוזת פלת בע"מ
 • טקסטיל גופו בע"מ
 • סוכניות כלליות למסחר ובנין בע"מ
 • בורסהון י חברה להשקעות ושרותי הון בע"מ
 • מועדון המתיירים של תל-אביב בע"מ
 • בניק חברה למסחר בע"מ
 • רהיטי תפארת בע"מ
 • החמשה חב לרכישת קרקעות בישראל בע"מ
 • שיש תל-אביב בע"מ
 • ש מ ב סוכנות לבטוח בע"מ
 • י.ג מכשירים ומכונות משרד בע"מ
 • סטית סוכנות טכנית ים תיכונות בע"מ
 • עסקי פ.מ. בע"מ
 • חברת חלקה 281 בגוש 3703 בע"מ
 • מעונות לסינג 4 תל-אביב בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 17149 בע"מ
 • מחצבות אבן חריש ושות את בר- שאול בע"מ
 • רידוס להשקעות בע"מ
 • רמת הוד בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 7155 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 3631 בע"מ
 • פאר גוש 3947 בע"מ
 • חברת גוש 30166 חלקה 26 בע"מ
 • חברת חלקה 192 בגוש 6382 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2519
 • לנפאקו בע"מ
 • חברת מכרזים בע"מ
 • מצע חיפה מוצרי ריפוד בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 7137 בת ים בע"מ
 • אלברט מנצור ושות בע"מ
 • מרומי חן בע"מ
 • חברת חלקה 156 בגוש 6427 בע"מ
 • היירקס בע"מ
 • יהלומי מלאכי בע"מ
 • נכסי אברהם יוסף בגוש 6590 חלקה 6 בע"מ
 • ט.ר. מחזור מתקדם בע"מ
 • טכנו רכב בע"מ
 • שני מפעלי טקטסיל בע"מ
 • טוטו מיוחד בע"מ
 • קרן חן בע"מ
 • מבט עבודות מתכת בע"מ
 • שטרנליכט בע"מ
 • ת.ש.ח. תעשית שערות חיות בע"מ
 • נכסי פיליון בע"מ
 • נכסי אשקלון בע"מ
 • ויקינג חברה לספנות בע"מ
 • חברת חלקה מס 2 בגוש 7077 בע"מ
 • קרית יצחק אייזיק מקאליב בע"מ
 • חברת חלקה 105 בגוש 6533 בע"מ
 • כתב רון חברה ליבוא ויצוא 1963 בע"מ
 • קולנוע בית מעון טבריה בע"מ
 • מוצרי טרום היישס בע"מ
 • בר סחר בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 7135 בע"מ
 • חלקה 43 בגוש 30038 בע"מ
 • חלקה 35 גוש 10036 חדרה בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 6355 בע"מ
 • חברת חלקה 58 בגוש 7174 בע"מ
 • רוזן חיה ובניה 1963 בע"מ
 • פאר השרון בע"מ
 • אחוזת חלקה 63 בגוש 6161 בע"מ
 • הונגד השקעות ותכנון כלכלי בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2983
 • איזידור גראור בע"מ
 • שווק חיפה חברה להפצה בע"מ
 • אחוזת מערת המכפלה בע"מ
 • י.א.ג.י. קבלנות יזמות והשקעות בע"מ
 • חברה לאספקת ציוד לבריכות בע"מ
 • משקמי חדרה חברה לבנין בע"מ
 • רודין בע"מ
 • עטלף הליל בע"מ
 • ח.ל.פ. חברה לעבודות פתוח בע"מ
 • אחוזת חן בע"מ
 • תל הכרך בע"מ
 • חלקה 570 בגוש 1690 בע"מ
 • חברת שלושים ואחד לחודש מרץ 1963 בע"מ
 • אלגווה בע"מ
 • דוד ושות בית אפנה בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 6675 בע"מ
 • אלומת חן בע"מ
 • חברת חלקה 48 בגוש 6909 בע"מ
 • גורן ובניו חברה להנדסה בע"מ
 • דירה 4 ברחוב תרסט 15 בתא בע"מ
 • אליעזר דוד בע"מ
 • מירוץ הפתוח בע"מ
 • חלקה 405 גוש 6637 בע"מ
 • מעונות חלקה 75 בגוש 6378 בע"מ
 • ביתכם חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • חברת המתנחלים במגדל אשקלון 52 בע"מ
 • אלנור בע"מ
 • גרכה חברה לממון עסקים בע"מ
 • דירה 3 ברח הרב דסלר 23 בני ברק בע"מ
 • פאנסי תעשית בגדים בע"מ
 • חברת מגרש מס 1096 בסביון בע"מ
 • בית שקרזייסקי בע"מ
 • אפרים בורשטיין ושות בע"מ
 • חברת חלקה 37 בגוש 7169 בע"מ
 • אחוזת כפר גנים א.ב. בע"מ
 • אושר הצלחה ותקוה בע"מ
 • חברת הדר עבר לירקון אלף בע"מ
 • חברת תפארת עבר לירקון בית בע"מ
 • הכשרת אבא בע"מ
 • הכשרת אברהם בע"מ
 • בית עמיץ בע"מ
 • בית עם פ בע"מ
 • חברת גוש 6416 חלקה 87 בע"מ
 • פרץ שביט ובניו בע"מ
 • משה יעקובוביץ ובניו פרדס חנה בע"מ
 • א.ז.ם. מפעלים בע"מ
 • היכל א.י.מ.י. בע"מ
 • בית אפיק בע"מ
 • מעונות חלקה 408 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6108 בע"מ
 • נווה 64/11 בגוש 30028 בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 30076 בע"מ
 • מעון 64/8 בגוש 30028 בע"מ
 • דירה 54/5 בגוש 30028 בע"מ
 • דנובה מס 8123 בע"מ
 • תמזה מס 7123 בע"מ
 • פיקד בע"מ
 • עקיף בע"מ
 • דר יעקב שנאאלד בע"מ
 • הוכמן אור ו- לויתן בע"מ
 • חלקה 216 בגוש 30001 בע"מ
 • חברת חלקה 72 בגוש 7104 בע"מ
 • חברת חלקה 241/5 בגוש 30025 בע"מ
 • חברת חלקה 241/3 בגוש 30025 בע"מ
 • חברת חלקה 130 בגוש 6166 בע"מ
 • שמר חברה פרטית בע"מ
 • נגה חיפה תכשיטי זהב בע"מ
 • קונדיטוריה דימונה בע"מ
 • דירת ברק ברחוב המלבן בע"מ
 • יזג חברה להשקעות ופתוח בע"מ
 • אמפיסל ישראל בע"מ
 • קרומבי את בריסטו ייצוג אמנים בע"מ
 • חלקה 223 בגוש 30001 בע"מ
 • חברת חלקה 443 בגוש 6128 בע"מ
 • א אברהמי בע"מ
 • פ.ק.פ. חברה קבלנית לבנין ופיתוח בע"מ
 • חברה עצמאית לפתוח תעשיות טקסטילים בע"מ
 • המגרש בסביבות רמת-גן בע"מ
 • רכב חיפה בע"מ
 • המספק שווק מוצרים טכניים בע"מ
 • ליטראטון בע"מ
 • גלילות צופית בע"מ
 • שחף פתח תקוה שווק עופות בע"מ
 • ק.א.ן. למסחר ופיננסים בע"מ
 • בית ספר תיכון אריאל בע"מ
 • מודיעין להשקעות בע"מ
 • כרמלה חברה לקבלנות ובנין בע"מ
 • חברת שירותי אלמוג סוכנות לבטוח וייעוץ כלכלי בע"מ
 • המעון בגושים 8267 8271 בע"מ
 • חנויות ברחוב קרליבך 10 בע"מ
 • טנא פלסט בע"מ
 • מאפית מיברג בע"מ
 • נוף רמבם בע"מ
 • ולטר טקס חברה למסחר בע"מ
 • מרומי הרצליה בע"מ
 • חברת חלקה 143 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 7166 בע"מ
 • כוכב הפתוח בע"מ
 • שמש הפתוח בע"מ
 • הצלחת מוריס בע"מ
 • בנין שפינוזה 6 בע"מ
 • יחדיו מפעלי בניה עממית בע"מ
 • חברת רגיל ונאמנות והשקעות בע"מ
 • יבוא ויצוא סוכנויות שלום בע"מ
 • נכסי שטוב ווקסלבוים בע"מ
 • יהושע שורץ ושות הלבשה בע"מ
 • תחנת דלק ברמת השרון בע"מ
 • חברת חלקה 371 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 8250 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש ץ690 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6680 בע"מ- חברת
 • חלקה 162 בגוש 6583 בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 6389 בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 6956 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 7144 בע"מ
 • היכל חלקה 525 בגוש 3928 בע"מ
 • היכל חלקה 523 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 30121 בע"מ
 • וילות הרצליה בע"מ
 • אחוזת חלקה 61 בגוש 6181 בע"מ
 • אחוזת חלקה 56 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת בקיקה בע"מ
 • חברת סלפיד בע"מ
 • חברת רגיגה בע"מ
 • חברת אוטיר בע"מ
 • איטה פינשאו בע"מ
 • חברת טפיפה בע"מ
 • חברת מצלפה בע"מ
 • חברת נטיפה בע"מ
 • חלקות 51- 228 גוש 8238 בע"מ
 • חלקה 23 גוש 8275 בע"מ
 • דוד ילין ושות חברה לבנין בע"מ
 • פישר פרלשטין בע"מ
 • מ.א.ד.נ. חברה לפתוח והשקעות בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2540
 • חלקה 2 בגוש 7064 בע"מ
 • גוש 3928 חלקות נתן אברמוביץ בע"מ
 • חלקה 636 בגוש 6668 בע"מ
 • נכסי פנת נוף בע"מ
 • חברת צאצאי בנימין בע"מ
 • גלידן חב להספקה שיווק והפצת גלידה בע"מ
 • מתכות אל ברזליות ירושלים בע"מ
 • ברוך הלבץ בע"מ
 • מעון חלקה 25 בגוש 6193 בע"מ
 • היכל חלקה 90 בגוש 7135 בע"מ
 • חברת חלקה 373 בגוש 7621 בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 7147 בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 6751 בע"מ
 • מצפה הכוכבים בע"מ
 • כוכב השחר בע"מ
 • דירה בקורקנוס 27 אי ת-א בע"מ
 • אפלל חברה להשקעות בע"מ
 • אביויל חברה למסחר בע"מ
 • שכונת תפארת נתניה בע"מ
 • חלקה 127 גוש 6135 בע"מ
 • מעונות המתישבים בגוש דן בע"מ
 • היכל מוריס בע"מ
 • עבר העיר בע"מ
 • בקעת הירח בע"מ
 • הר החלומות בע"מ
 • חלקה 283 בגוש 6632 בע"מ
 • חברת שבעה עשר למרץ 1963 בע"מ
 • חברת עשרים ואחד למרץ 1963 בע"מ
 • חברת תשעה עשר למרץ 1963 בע"מ
 • חברת שמונה עשר למרץ 1963 בע"מ
 • חברת עשרים למרץ 1963 בע"מ
 • חברת חמישה עשר למרץ 1963 בע"מ
 • חברת ששה עשר למרץ 1963 בע"מ
 • סוכנויות טכניות בריטיות בע"מ
 • שטיאסני חברה למסחר בע"מ
 • ישיר שירותי הפצה ופרסום ישיר בע"מ
 • לגין בע"מ
 • סבידור חברה לשיווק בע"מ
 • מעון שדרות העצמאות 32 בע"מ
 • מובילי נס ציונה בע"מ
 • עמ- לי בע"מ
 • א. בריל בע"מ
 • נכסי רציף תפארת בע"מ
 • נכסי נפת התמר בע"מ
 • מסעדה צפרא בע"מ
 • נינוה בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6128 בע"מ
 • דירה 313/10 ברח בצלאל 25 בע"מ
 • אינטרפרטס בע"מ
 • הממציא בע"מ
 • עס-טו בע"מ
 • קרקעות טיקו בע"מ
 • מפעלי סולקס בע"מ
 • חברת חלקות 86 87 בגוש 10883 בע"מ
 • רדיו אבנר חיפה בע"מ
 • כל בו לול בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 6396 בע"מ
 • מובילי באר שבע בע"מ
 • תערוכת בע"מ
 • אורים ותומים בע"מ
 • דו-קול אלקטרוניקס בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 8249 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 7139 בע"מ
 • אחוזת גוש 6412 חלקות 24-23 בעם
 • דירת חי ברחוב פינלס 9 בע"מ
 • נכסי המתקדמים בגוש דן בע"מ
 • מסילות אשדוד חברה להובלה בע"מ
 • נכסי אידום בע"מ
 • דירת אראלה בע"מ
 • התקע בע"מ
 • קו לבן מפעלי פתוח ובניה אשדוד בע"מ
 • נחלאות ח.י.ם. של שלום בע"מ
 • חברת חלקה 6 בגוש 7119 בע"מ
 • מ.ש.צ. חברה להשקעות בע"מ
 • הנכס ברח לוי יצחק 17 בע"מ
 • אחוזת חלקה 94 בגוש 7155 בע"מ
 • אחוזת חלקה 142 בגוש 7136 בע"מ
 • אחוזת חלקה 92 בגוש 7155 בע"מ
 • נופך וספיר בע"מ
 • אחוזת חלקה 93 בגוש 7155 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6324 בע"מ
 • יולה פתוח ברמת השרון בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 751 בגוש 6190 בע"מ
 • מסלול הכרך בע"מ
 • קרקע הכרך בע"מ
 • השקעות בכרך בע"מ
 • גלילות בית נקנור בע"מ
 • גלילות נוה החולד בע"מ
 • גלילות נוה דורית בע"מ
 • גלילות בשמת בע"מ
 • מעלות בית אורדורון בע"מ
 • גלילות נצני האיריס בע"מ
 • גלילות הרי מואב בע"מ
 • א מ פ דירת חלקה 233/17 בגוש 6110 בע"מ
 • אחים מסר בע"מ
 • חברת אחוזת ר ר בע"מ
 • חב דורית גרפיק בע"מ
 • מימון ומשכנתאות בע"מ
 • חברה למסחר בינלאומי לפתוח בע"מ
 • נקטרה בע"מ
 • חברת מטעי גוליס 73 בע"מ
 • בדק בנין ושפוץ בע"מ
 • חברת עדיף להשקעות בע"מ
 • חלקה 509 בגוש 6668 בע"מ
 • חנות ברח התקוה 14 רמת-גן בע"מ
 • אחוזת סטגר בע"מ
 • מעונות בגוש 6324 בע"מ
 • חלקה 510 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 314 בגוש 6625 בע"מ
 • גוש 7136 חלקה 26 בע"מ
 • נכס בגוש 30007 חלקה 26 בע"מ
 • משרדי זליג ודורה בק בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 30185 בע"מ
 • חלקת משנה 890/7 בגוש 6158 בע"מ
 • גבעת אהרון ברחובות בע"מ
 • שמואל פרציגר בע"מ
 • סופרמוביל בע"מ
 • בית זיונית בלומנפלד בע"מ
 • מ.א. חולו בע"מ
 • ריו תל-אביב לבנין ולהשקעות בע"מ
 • בניני חג בע"מ
 • הנכס בבת-ים הרצל 16 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6376 בע"מ
 • נכסי עמי צבי בע"מ
 • חברת חלקה 134 בגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 285 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 109 גוש 6938 בע"מ
 • אדמה בשוק מונוס בגוש 6896 חלקה 1 בע"מ
 • דוד וקסמן ושות חברה למסחר בחמרי בנין בע"מ
 • מרכז היוצר בע"מ
 • מוריה תור בע"מ
 • ש.א.פ שמואל פרץ בע"מ
 • ח.מ.מ. חוטים מוליכים בע"מ
 • דנת בגוש 7104 בע"מ
 • גן המרגניות בע"מ
 • וירטהיים גלגלים בע"מ
 • הבית הנאה בישראל בע"מ
 • חברת זהר היצירה בע"מ
 • צבי אורבך בע"מ
 • חברת חלקה 125 גוש 7083 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 6946 בע"מ
 • אחוזת גוש 8268 חלקה 65 בע"מ
 • גבעת הגרברות בע"מ
 • פרמין בע"מ
 • נכסי גיל ושי בע"מ
 • נכסי בית היוצר בע"מ
 • צח-מע חברה לפתוח בע"מ
 • סדן בית הוצאה לאור בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 6374 בע"מ
 • גלבי חברה קבלנית בע"מ
 • לוז בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 7138 בת ים בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 6528 בע"מ
 • לוסטיגר חברה להשקעות בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 10034 בע"מ
 • חברת בנין פועה 10 חיפה בע"מ
 • חברת גוש 42 חלקות 5 ו 9 בע"מ חברת
 • חברת חלקה 192/14 בגוש 7107 בע"מ
 • חברת משכוכית בע"מ
 • חלקה 212 בגוש 6598 בע"מ
 • חלקה 120 בגוש 6598 בע"מ
 • נכסי יעקב המפוארים בע"מ
 • חברת גוש 13990 חלקה 39 בע"מ
 • נכסי מפתחי הקרקעות בע"מ
 • חב חלקה 135 בגוש 30341 בע"מ
 • יתד קידום עסקים בע"מ
 • טל שחרית בע"מ
 • המתעל חברה לעבודות מחפרים בע"מ
 • ליל אופל בע"מ
 • אחוזת חלקה 95 בגוש 7155 בע"מ
 • חברת חלקה מס 31 בגוש 7658 בע"מ
 • אולם בגוש 7142 חלקה 27 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6955 בע"מ
 • מספר 14 באנטיגונוס 9 ת-א בע"מ
 • חברת חלקה 436 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 313 בגוש 6625 בע"מ
 • נכס בגוש 6528 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 6135 בע"מ
 • חברה חלקה 64 בגוש 7169 בע"מ
 • נכסי הבונים בגוש דן בע"מ
 • חנות חלקה 328/1 בגוש 6217 בע"מ
 • חלקה 122 גוש 7053 בע"מ
 • חברת גוש 7067 חלקה 1 מגרש 28 בע"מ
 • חלקה 113 גוש 6354 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 30341 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6681 בע"מ
 • גלילות נצני הנורית בע"מ
 • גלילות הברושים בע"מ
 • גלילות הדוכיפת בע"מ
 • גלילות הוד הנשרים בע"מ
 • גלילות פרחי הפרג בע"מ
 • גלילות הנחליאלי בע"מ
 • גלילות התנשמת בע"מ
 • הניג את הברמן בע"מ
 • עטרת נאות אליהו בע"מ
 • חברת חלקה 6 בגוש 3929 בע"מ
 • חברת מזל כחול בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6400 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 6049 בע"מ
 • חברת נצח הגבעה בע"מ
 • חברת קהילת ארמון בע"מ
 • חלקות 623-624 בגוש 10809 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 6541 בע"מ
 • טירת חלקה 141 בגוש 6713 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 6380 בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6742 בע"מ
 • חברת גוש 6386 חלקה 24 בע"מ
 • חלקה 770 בגוש 3701 בע"מ
 • בית חלקה 85 בגוש 6214 בע"מ
 • ספרי בן יוסף בע"מ
 • שביבים חברה לליטוש אבני חן בע"מ
 • בדי אופיר בע"מ
 • שרות אייל נהגי טנדרים בע"מ
 • דחף לאופנועים בע"מ
 • ברק שמעון בע"מ
 • ברק ראובן בע"מ
 • חלקה 46 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 419 גוש 6586 בע"מ
 • אגמי הדרורים בע"מ
 • חלקה 48 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 50 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 52 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 49 גוש 6390 בע"מ
 • המצפה הליברלי בע"מ
 • רמון דגן כהן בע"מ
 • אדמות הדוד בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 6754 בע"מ
 • חברה לסחר ואחסנה בוכמן פקדון בע"מ
 • פק להשקעות בע"מ
 • נכסי ל. את מ. שניידר בע"מ
 • זנדר חובב בע"מ
 • ברק לוי בע"מ
 • גלי הדרורים בע"מ
 • אגם ברבורי בר בע"מ
 • כתם פז בע"מ
 • רולופל חברה לבנין בע"מ
 • אחוזת חלקה 19 בגוש 6715 בע"מ
 • בוכוול ושות- מ.
 • היכל חלקה זמנית 18 בגוש 6213 בע"מ
 • מעין בחלקה 435 בגוש 6126 בע"מ
 • חלקה 213 בגוש 6598 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 8254 בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 113 בע"מ
 • הנדסה אקוסטית בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 3933 ראשל בע"מ
 • מגרשים בגוש 10754 ו- 10752 בע"מ
 • חברת חלקה 552 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 429 גוש 6903 בע"מ
 • ברק חנה בע"מ
 • חלקה 52 גוש 6671 בע"מ
 • חלקה 51 גוש 6671 בע"מ
 • חלקה 47 גוש 6390 בע"מ
 • רובין את פרוסט בע"מ
 • ככר צפורן בע"מ
 • אחוזת אבן עזרא בע"מ
 • בית חלקה 47 בגוש 6968 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 7099 בע"מ
 • חלקה 506 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 6579 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6579 בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 6579 בע"מ
 • חורשת הדרורים בע"מ
 • יערות הדרורים בע"מ
 • ערוגות הדרורים בע"מ
 • חלקה 283 בגוש 6188 בע"מ
 • חלקה 529 בגוש 3926 בע"מ
 • דירות בתל-גנים בע"מ
 • משכן בהר בע"מ
 • חלקה 55 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 56 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6390 בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 6390 בע"מ
 • חלקה 71 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 75 גוש 6390 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 6390 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6390 בע"מ
 • חלקה 58 גוש 6390 בע"מ
 • תפארת מלכה בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6161 בע"מ
 • מזג קבלני בנין בע"מ
 • אפם השקעות בע"מ
 • ישראויר בע"מ
 • מרכז כרמי יפו נוף בע"מ
 • נדר הקריה בע"מ
 • מגן הקריה בע"מ
 • גאון הקריה בע"מ
 • יסוד הקריה בע"מ
 • ברכת הקריה בע"מ
 • חופי הקריה בע"מ
 • הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ
 • מעלות כנפי הצפרירים בע"מ
 • מעלות נוה נפתלי בע"מ
 • מעלות בית אפרתי בע"מ
 • גלילות בית הכרמים בע"מ
 • גלילות הצבעונים בע"מ
 • מעלות נוה האראלים בע"מ
 • חברת זרקור ברוך כותני בע"מ
 • שניר- מתיחת וילונות
 • כר-עם בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • כ.ה.ב. בע"מ
 • מבנה תכנון ופתוח בע"מ
 • חלקה 247 בגוש 3939 בע"מ
 • חברת חלקה 4 בגוש 6286 בע"מ
 • חברת גוש 6398 חלקה 28 בע"מ
 • חברת חלקה 43 בגוש 11507 בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 7105 בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 7155 בבת ים בע"מ
 • גרניט חברה לאומניות בע"מ
 • חלקה 156 בגוש 6904 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 80 גוש 3935 בע"מ
 • חברה לבנין א פ ג ב בע"מ
 • חוג הקריה בע"מ
 • אמיר הקריה בע"מ
 • חלקה 235 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6598 בע"מ
 • אורות הקריה בע"מ
 • אפרים ארנון בע"מ
 • מעונות רותם 6623 בע"מ
 • חברה לתעשית בלוקים בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 6347 בע"מ
 • גאולת הכרך בע"מ
 • חברת חלקה 398 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 81/10 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 185 בגוש 6919 בע"מ
 • רחוב הגרא 11 בע"מ
 • חברת חלקה 2 בגוש 3929 בע"מ
 • גוש 6045 בע"מ- חלקה 233 ב-
 • חלקה 32 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 253 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 257 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 280 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 412 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 470 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 478 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 488 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 498 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 262 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 475 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 458 בגוש 6045 בע"מ
 • גלילות נוה אבינדב בע"מ
 • גלילות ענפי הכרם בע"מ
 • גלילות התמרים בע"מ
 • גלילות אילת השחר בע"מ
 • גלילות האראלים בע"מ
 • גוש 3703 חלקות 853/18 ו 853/19 בע"מ
 • החלקה 10202/64 בע"מ
 • אחוזת חלקה 7/2 בגוש 6009 בע"מ
 • חברה ליבוא ויצוא בנטלין ושות בע"מ
 • ברנד את פלג בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034398
 • גוש 6671 חלקות 83 ו-85 בע"מ
 • א גילדור חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • פרדס דבורה בע"מ-
 • חברת חלקה 46 בגוש 6454 בע"מ
 • בית אבות בבת-ים בע"מ
 • חלקה 95 בגוש
 • אהוד אריהב בע"מ
 • חלקה 651 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 162 בגוש 8232 בע"מ
 • חברת חלקות 9 10 בגוש 11629 בע"מ
 • אביהל בע"מ
 • חברת אברהם שבח ושות בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 6020 בע"מ
 • חברת פגז בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 8257 בע"מ
 • חברת אחים אבו בע"מ
 • חברת חלקה 29 בגוש 6540 בע"מ
 • חברת חלקה 5 בגוש 30150 בע"מ
 • סיפתאח בע"מ
 • צקפם בע"מ
 • וודק השקעות בע"מ
 • האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה
 • חלקה 78 בגוש 6945 בע"מ
 • חברת נכסי ירמיהו בע"מ
 • גולטקס בע"מ
 • א ערמוני בע"מ
 • בני צבי עתודות בע"מ
 • קמפט בע"מ
 • גדרות רון חברה לפיתוח בנין וגידור בע"מ
 • חלקה 270 בגוש 6187 בע"מ
 • כיבמארקו בע"מ
 • חברת משקים מגדלי פרות בנגב בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 8253 בע"מ
 • חברת חלקה 12 בגוש 10813 בע"מ
 • שפיר סוכנים לבטוח לפיננסים ולתווך בע"מ
 • ניק בע"מ
 • חלקה 146 בגוש 6394 בע"מ
 • חלקה 150 בגוש 6382 בע"מ
 • גוש 6385 חלקה 61 בע"מ
 • גוש 6385 חלקה 59 בע"מ
 • גוש 6385 חלקה 60 בע"מ
 • חלקה 159 בגוש 3704 בע"מ
 • חלקת משנה 613/3 בגוש 6904 בע"מ
 • תבואה חברה להשקעות ולמסחר בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 6760 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 10768 בע"מ
 • חן חברה להפצה ושירותים בע"מ
 • מפעל למוצרים קלועים בע"מ
 • חנות אוסט בע"מ
 • קבלני הדרום לאנסטלציה
 • חלקות מס 151-152 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6526 בע"מ
 • חלקה 173 בגוש 6679 בע"מ
 • הקול תעשית אמנותיות בע"מ
 • אביקם בע"מ
 • רמלוד חברה לפיתוח בע"מ
 • נחמן צרוניצר בע"מ
 • חלקה 93 גוש 11516 בע"מ
 • הקולי תעשית אמנותיות בע"מ
 • מעונות חלקת 533 בגוש 6625 בע"מ
 • רמי ורינה בע"מ
 • חברת חלקה 138 בגוש 30166 בע"מ
 • נוף חיים בע"מ
 • דירת ב.ר.ט.י. בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 3945 בע"מ
 • לואר להנדסה ולבנין בע"מ
 • חברת ברשום ברושמיה בע"מ
 • ניצנית בע"מ
 • חיים פלדמן בע"מ
 • א.א.א. חב ישראלית לרכב בע"מ
 • גני פינל בע"מ
 • חברה אטלנטיק להשקעות בע"מ
 • הרכב חברה להובלה בע"מ
 • בר-בוי חברת בנין בע"מ
 • טירת חלקה 11 בגוש 8247 נתניה בע"מ
 • חלקה 235 בגוש 6756 בע"מ
 • דירה חלקה 67/14 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 956/166 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 99 בגוש 7109 בע"מ
 • תפארת חן בע"מ
 • חלקה 443 בגוש 6373 בע"מ
 • קלור קריט חב להתזה ואיטום בע"מ
 • אגנס סקנו מדיטרניאן בע"מ
 • חברת חלקה ענת בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה ורד בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 30023 בע"מ
 • עמגר בע"מ
 • חלקה 63 גוש 6612 בע"מ
 • חברה עצמאית לסחר חוץ לפיתוח בע"מ
 • מעון ל.ר. בגוש 6214 חלקה 211 בע"מ
 • פגו-פלסט בע"מ
 • גלילות מתתיהו המכבי בע"מ
 • גלילות ערבי הנחל בע"מ
 • גלילות יד אבשלום בע"מ
 • חלקה 409 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 360 בגוש 6637 בע"מ
 • חברת חלקה 88 בגוש 3939 בע"מ
 • חברת חלקה 87 בגוש 3939 בע"מ
 • מרדכי גרוסמן בע"מ
 • איברט בע"מ
 • נכסי מרים הופמן בע"מ
 • ארזה להפעלת כלי רכב בע"מ
 • מטע תעשיות מזון בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6747 בע"מ
 • נכסי ברצ'ה שפירא בע"מ
 • חברת פוטו ברנר חיפה בע"מ
 • החברה המאוחדת לאיחסון בקור בע"מ
 • חברת המשאבות אב בע"מ
 • חברת מאור אל בע"מ
 • אחוזת זכריה ורבקה ימיני בע"מ
 • ראי ההצלחה בע"מ
 • ראי הפתוח בע"מ
 • שער ההצלחה בע"מ
 • שער הפתוח בע"מ
 • שפע ברכות בע"מ
 • שפע הצלחה בע"מ
 • אור המזל בע"מ
 • אור ההצלחה בע"מ
 • אוצרות המזל בע"מ
 • אדמת מלכים בע"מ
 • אדמת נסיכים בע"מ
 • אוצרות ההצלחה בע"מ
 • אדמת אצילים בע"מ
 • נתיב המזל בע"מ
 • נתיב ההצלחה בע"מ
 • מרכז ההצלחה בע"מ
 • מרכז הברכה בע"מ
 • מקור הפתוח בע"מ
 • מקור ההצלחה בע"מ
 • מזל הפתוח בע"מ
 • קול המזל בע"מ
 • גלגל ההצלחה בע"מ
 • בריאות המזל בע"מ
 • גלגל המזל בע"מ
 • שפע פתוח בע"מ
 • שפע מזל בע"מ
 • מקור המזל בע"מ
 • דגל הפתוח בע"מ
 • דגל המזל בע"מ
 • דגל ההצלחה בע"מ
 • בריאות והצלחה בע"מ
 • עתיד הפתוח בע"מ
 • אור הפתוח בע"מ
 • עתיד המזל בע"מ
 • עתיד ההצלחה בע"מ
 • פיסגת ההצלחה בע"מ
 • פיסגת המזל בע"מ
 • פיסגת הפרנסה בע"מ
 • פיסגת הפתוח בע"מ
 • קול ההצלחה בע"מ
 • פתוח בע"מ- הצלחת ה
 • היכל הפתוח בע"מ
 • היכל המזל בע"מ
 • היכל ההצלחה בע"מ
 • בריכת הפתוח בע"מ
 • גלגל הפתוח בע"מ
 • קול הפתוח בע"מ
 • עוף ירושלים בע"מ
 • וכט מרדכי בע"מ
 • התריס לעם בע"מ
 • בית לסר בע"מ
 • חברת שם חדש בע"מ
 • חברת שכון לכל בע"מ
 • אוטרא ר. מיכאליס בע"מ
 • חלקה 550 בגוש 3945 בע"מ
 • מ. בוגומילסקי ושות' הנדסת בנין בע"מ
 • גל-בו בע"מ
 • בוסתני קיסר בע"מ
 • רביבי מגד בע"מ
 • חן-בה בע"מ
 • חלקה 6 גוש 10339 בע"מ
 • חלקה 13 גוש 10334 בע"מ
 • אדמת אבירים בע"מ
 • חלקה מס 138 בגוש 7104 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 7186 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6949 בע"מ
 • כ.צ.ט.-טכנוטרון בע"מ
 • חלקה 21 ב בגוש 10874 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6372 בע"מ
 • מפעל לחיתוך ניר בחדרה בע"מ
 • חלקה 197 בגוש 7169 בע"מ
 • יהלומי-שמש בע"מ
 • טירת הש.מ.ש. בע"מ
 • גוש 8258 חלקה 12 בע"מ
 • גוש 6443 חלקה 59 בע"מ
 • חלקה 381 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 6605 (ברוך גינזבורג) בע"מ
 • חלקה 100 בגוש 6546 בע"מ
 • חלקה 482 בגוש 6125 בע"מ
 • מגרש טוב בע"מ
 • מגרש מסודר בע"מ
 • מגרש גדול יפה בע"מ
 • מגרש גדול מסחרי בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 618 בגוש 3703 בע"מ
 • חברה לבניה ארמונות אביב בע"מ
 • שמגש חב להשקעות בע"מ
 • מוסך הגל בע"מ
 • זיונץ גרינשטין חב לבנין ופיתוח בע"מ
 • המגרשים המאוחדים 39 עד 43 בניה בע"מ
 • היכל חלקת משנה 567/10 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 6932 בע"מ
 • חברת גוש 6912 חלקה 56 בע"מ
 • חברת חלקה 57 56 בגוש 6912 בע"מ
 • אטאס אספקה טכנית וסוכנויות בע"מ
 • חברת חלקה 88 בגוש 6111 בע"מ
 • רמה נהריה בע"מ
 • דכבי בע"מ
 • מעון ברח ברנדס תא בע"מ
 • חברה לנהול ולנאמנות של אי סי פי 1962 בע"מ
 • שמשונית-סחר מוצרי עץ ובנין בע"מ
 • נתיב חן בע"מ
 • למשקיע בנכסי מקרקעין בע"מ
 • רהב בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 7143 בע"מ
 • חלקה 305 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת אלפרד בע"מ
 • חברת חלקה 266 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 6157 בע"מ
 • מורינקו חב לבנין והשקעות בע"מ
 • אחוזת גוש 6145 חלקה 476 בע"מ
 • חברת חלקה 178 בגוש 6607 בע"מ
 • חלקה 156 בגוש 6518 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6743 בע"מ
 • נכסי שרלוטה בע"מ
 • תפארת שריר הא בע"מ
 • יעקב רייך בע"מ
 • חנשר בע"מ
 • גלילות הדנובר בע"מ
 • גלילות הצפרירים בע"מ
 • חלקה 444 בגוש 3928 בע"מ
 • חב חלקה 15 בגוש 8259 בע"מ
 • חלקה 537 בגוש 6668 בע"מ-
 • חלקה 538 בגוש 6668 בע"מ
 • כליאנה ואחיה בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 11322 בע"מ
 • שפריר עבודות עפר בע"מ
 • דירה ברח דרך חיפה 125 תא בע"מ
 • חלקה 185 בגוש 6188 בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 10908 בע"מ
 • נוה חלקה 135 בגוש 6379 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 6387 בע"מ
 • חברת חלקות 9 10 ו 32 בגוש 484 בע"מ
 • חברת חלקות 17 18 19 20 ו 21 בגוש 484 בע"מ
 • חברת חלקה 244 בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 6379 בע"מ
 • חלקת כהן בגוש 6380 בע"מ
 • זרעי שפע בע"מ
 • דרכון סחר בע"מ
 • גור סוכנות לבטוח בע"מ
 • בנין במורד ההר בע"מ
 • דירת רחל ברח סוקולוב בע"מ
 • אל-עם שכון בעלי מלאכה בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 6712 בע"מ
 • מלון ארמון הירקון תל אביב בע"מ
 • יהלומי ניר בע"מ
 • חברת חלקה צדי ב בע"מ
 • מוסך יהושע קובלנץ ובניו בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 7061 בע"מ
 • אוז הצפון בע"מ
 • חלקות 190 ו- 191 בגוש 18175 בע"מ
 • אדמת יוסטר בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 10735 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 10735 בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 12250 בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 12250 בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 12250 בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 12250 בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 12250 בע"מ
 • חברה קבלנית לעבודות עפר רד בע"מ
 • יצחק ריזמן בע"מ
 • חלקה 95 בגוש 6675 בע"מ
 • חברת חלקה 68 בגוש 6538 בע"מ
 • בנין במעלה הגבעה בע"מ
 • חלקה 180 בגוש 7109 בע"מ
 • אחוזת חלקה 82 בגוש 7119 בע"מ
 • מחצית החלקה 83 בגוש 6021 בע"מ
 • מגרשי אריה בגוש 30168 בע"מ
 • בית ברחוב ירמיהו 38 בע"מ
 • הדרי הרצל-חי בע"מ
 • הדירה מרחוב הרואה /127א רמת גן בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 7 בגוש 6213 בע"מ
 • משה גולדבליט ושות בע"מ
 • יעקב פריצקר ושות חברה לבנין חיפה בע"מ
 • סיד את גרוסמן חברה לבנין חיפה בע"מ
 • קבוצת אשטרום בע"מ
 • פאר שרותי פרסום ויחסי צבור בע"מ
 • אדיר סוכנות לבטוח כללי בע"מ
 • דוקל הנדסת חשמל בע"מ
 • פרסומי גז ואנרגיה בע"מ
 • נכסי עופר בע"מ
 • אחאב חברה לפתוח השקעות בע"מ
 • וינ-א- קריל בית חרושת לפלסטיק בע"מ
 • סגריר בע"מ
 • נחלת סיגל בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6382 בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 30096 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 3807 בע"מ
 • בית ברנט בע"מ
 • מוסך לילי ושות בע"מ
 • אריה גולדמן חברה לבנין בע"מ
 • דוד אלגזי חברה לבנין בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 18173 בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 6205 בע"מ
 • כדים אילת חב לייצור קרמיקה בע"מ
 • מוצרי עור דימונה חברה בע"מ
 • פאות נכריות ישראל בע"מ
 • אחוזת חלקה 297 בגוש 6581 בע"מ
 • הבית ברחוב עוזיאל 21 בת ים בע"מ
 • חברת א ש חלקה 10 בגוש 10004 בע"מ
 • חלקה 470 בגוש 3928 בע"מ
 • אולם רחוב המסגר 10 בע"מ
 • ש.א.ר. החופרים חברה בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 238 בגוש 6669 וחלקה 600 בגוש 6668 בע"מ
 • דרום חלקה 921 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 7151 בע"מ
 • הנוצץ תעשית ממתקים בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 7155 בע"מ
 • ת.ל. קרם בע"מ
 • אל.- אל. חברה להשקעות בע"מ
 • מהב מימון השקעות ובטוח בע"מ
 • נליקיס בע"מ
 • אירקו קבלנות והנדסה בע"מ
 • חברה קבלנית לבנין התקרה בע"מ
 • חורש האילים בע"מ
 • חברת מלונות ונופש אשדוד בע"מ
 • בוסתן ניצני רמונים בע"מ
 • טירת יואב בן-דרויה בע"מ
 • טירת אביב בן תמר בע"מ
 • חברת גוש 5027 בחולות ראשון לציון בע"מ
 • מעון חלקה 138 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 6625 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 6605 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 15507 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 15509 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 15507 בע"מ
 • חברת פרדס מגרש בהרצליה בע"מ
 • נכסי סימון בע"מ
 • טוביה שטרנון בע"מ
 • מקשת כסף בע"מ
 • חלק אלף בחלקה 9 בגוש 7695 בע"מ
 • חלק בית בחלקה 9 בגוש 7695 בע"מ
 • חלק גימל בחלקה 9 בגוש 7695 בע"מ
 • חלק דלת בחלקה 9 בגוש 7695 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 30157 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 3923 בע"מ
 • סרטי לנצט בע"מ
 • נוה גוש 6106 חלקה 99 בע"מ
 • חברת חלקה 45 בגוש 7142 בע"מ
 • חברת לנדר בע"מ
 • סיני שולדנפרי בע"מ
 • חברת חלקה 66 בגוש 6756 בע"מ
 • מעון חלקה 336 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 30166 בע"מ
 • פאר חלקה 39 בגוש 8247 בע"מ
 • גוש 1933 חלקה 42 בע"מ
 • חברת חלקה 41 בגוש 7661 בע"מ
 • חברת שומבר בע"מ
 • גורד שחקים בגוש 7139 בע"מ
 • דר רנה בלוק סעמ
 • חלקה 64 בגוש 6536 בע"מ
 • חברת חלקה 22 בגוש 11300 בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6126 בע"מ
 • ויברה- בלוק
 • פטרא- חברה מסחרית לבנין ולהשקעות בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 3694 בע"מ
 • עטרת מרדכי בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 3694 בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 3694 בע"מ
 • גץ- חברה לניהול עסקים בע"מ
 • לון חברה לניהול עסקים בע"מ
 • אינוסטים חברה ישראלית לבנין בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2701
 • מפעלי גומה לתעשית גומי ופלסטיקה בע"מ
 • החלקה 90 בגוש 6375 בע"מ
 • פנינה חלקת 98 גוש 30038 בע"מ
 • שעוני שוויץ-ישראל בע"מ
 • ויזרה- חברה לפתוח והשקעות בישראל בע"מ
 • תמד- ציוד ומוצרי צריכה בע"מ
 • תפארת דבורה בע"מ
 • תפארת דליה בע"מ
 • אירניש בע"מ
 • קרשאד בע"מ
 • חברת בית ברחוב אמיר 10 גבעתיים בע"מ
 • אביל בע"מ
 • גני מים בע"מ
 • פ.ע.ל. מסחר ותעשיית נייר וקרטון בע"מ
 • חברת מ ו ב י בע"מ
 • מי אביב - תל-אביב-יפו בע"מ
 • חלקת ק.י. בע"מ
 • טירת ארמון 1 בגוש 6896 בע"מ
 • החברה לשווק ביצים של עמיר ביעף בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 6043 בע"מ
 • נכסי טוני בע"מ
 • בית סומרפין בע"מ
 • חלקה 5 גוש 10317 בע"מ
 • חלקה 1 גוש 10317 בע"מ
 • סביר מפעלי טקסטיל בע"מ
 • א.כ.בע"מ
 • אורימפורט בע"מ
 • כץ רודינסקי מוצרי מלט בע"מ
 • חברת מעון ברח דיזנגוף 38 בע"מ
 • בוני חלקה 408 גוש 10035 חדרה בע"מ
 • חלקה 469 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 11 גוש 3633 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6755 בע"מ
 • אפרסימון ש.צ.ב. בע"מ
 • חלקה 488 בגוש 6586 בע"מ
 • חלקה 486 בגוש 6586 בע"מ
 • חלקה 487 בגוש 6586 בע"מ
 • בוני רעננה חברה לבנין בע"מ
 • צבי סנדרוב ושות בע"מ
 • י.ד.פ.ר. בע"מ
 • טו-סוב קבלנים בע"מ
 • פאר- אירית בע"מ
 • אחוזת רח הרב-פרידמן 25 בע"מ
 • אדמת נוף 6584 בע"מ
 • מדור בהר-שלום בע"מ
 • רמה רחובות תחנת דלק בע"מ
 • חברת חלקות 33 32 בגוש 30024 בע"מ
 • קונטיננטל חברה לבטוח ימי בע"מ
 • סביון
 • מרומי זכרון בע"מ
 • ארמון חברה לבנין ושכון בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 6749 בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 6749 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 6749 בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6584 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6584 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2852
 • ו.י.פ. ורד אינטרנשיונל פלנט בע"מ
 • אופק דן חברה להשקעות ולבנין בע"מ
 • ישכד חברה להשקעות ונאמנות בע"מ
 • חלקה 200 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 95 בגוש 7150 בע"מ
 • שטח מושע 380/10.000 חלקה 1 בגוש 6621 בע"מ
 • חברת חלקה 8078 בגוש 7100 בע"מ
 • החברה לרישומים של קרן בילו בע"מ
 • חלקה מס 69 בגוש 10862 בע"מ
 • בית ינוב בע"מ