• גלילות נפתלי בע"מ
 • גלילות אליהו הגלעדי בע"מ
 • גלילות האנקורים בע"מ
 • נאות פרחי הרימונים בע"מ
 • עטרת הוד הצפרירים בע"מ
 • חלקה 238 גוש 6213 בע"מ
 • חלקה 108 בגוש 7167 בע"מ
 • טיפות טל בע"מ
 • אורות- חופים בע"מ
 • כנען- סוכנויות לבטוח בע"מ
 • טיאמסי נאמנות ויעוץ מינהלי בע"מ
 • א.ל.י.ש. חברה לבניה ולהשקעות בע"מ
 • יהודה גולדמן את חיים אלון קבלני בנין ועבודות בע"מ
 • נהיר הפצה בע"מ
 • מעונות חלקה 52 בע"מ
 • חברת חלקה 171 בגוש 6368 בע"מ
 • אחוזת אלגזי בגוש 6896 בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 6205 בע"מ
 • טירת חלקה 98 גוש 30038 בע"מ
 • חלקה 171 בגוש 7109 בע"מ
 • מעון חלקת 98 גוש 30038 בע"מ
 • מגורים בחלקת 98 גוש 30038 בע"מ
 • נוה חלקה 98 גוש 30038 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032590
 • נכסי ברוך וטובה בע"מ
 • מגן- גלוון באבץ חם בע"מ
 • שטרקנד עבודות טרקטורים בע"מ
 • עטרת מערת ניקנור בע"מ
 • מגדל-אור חברה לבנין ופתוח בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520039827
 • עטרת מערת התאומים בע"מ
 • עטרת פרחי היקינטון בע"מ
 • חברת חלקה 245 בגוש 6155 בע"מ
 • יער 10201/74 בע"מ
 • בית אלקור הר- הכרמל חיפה בע"מ
 • אחזקת ופתוח הדרים בע"מ
 • בליאור בע"מ
 • הנכס ברופין 21 בע"מ
 • כרמל סוכנות ראשית חיפה בע"מ
 • עטרת נוה הנרקיסים בע"מ
 • נכסי יוסף מרקוס בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 7148 בבת-ים בע"מ
 • חלקה 201 בגוש 6043 בע"מ
 • דר ל נוימן בית חרושת לפיליטורה ולכות בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 1173 בע"מ
 • משואות חב להפצת נרות זכרון בע"מ
 • החלקה 49 בגוש 10202 בע"מ
 • המסיבה בע"מ
 • ניאונית בע"מ
 • קרבלדוס בע"מ
 • נכסי יוסף בע"מ
 • נכסי דוד בע"מ
 • גוש 6948 חלקה 59 בע"מ
 • ש.ד.א. בע"מ
 • אברהמי ובניו חברה לבנין בע"מ
 • חלקה 45 גוש 6671 בע"מ
 • צמרת ח-ן בע"מ
 • פסגת חן בע"מ
 • קרית חן בע"מ
 • טירת יצחק מרדכי בגוש 6369 בע"מ
 • ת.ו.ל.ב. תכנון ופקוח להנדסת בנין בע"מ
 • חברת עשרה דונם חלקה ו בגוש 3946 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • תריס חדיש בע"מ
 • משכן ברח הפודים למד בע"מ
 • אפ.אמ.אס. בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 6161 בע"מ
 • איזרפרוד בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6671 בע"מ
 • משף מרכז לשיווק פלדות בע"מ
 • אחוזה בחלקה 187 בגוש 6369 בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6158 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • רויאל פילמים בע"מ
 • חלקה 463 בגוש 6188 בע"מ
 • חלקה 642 בגוש 6127 בע"מ
 • הושאל בע"מ
 • אסתר בחלקה 1 גוש 5027 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 8275 בע"מ
 • חברה דרום אמריקאית למלונאות בע"מ
 • חברה לבנין חלקות 133- 137 בע"מ
 • שליט- שדה בע"מ
 • א.ל. חברה לאלקטרוניקה בע"מ
 • דינאל בע"מ
 • חלקה 1141 בגוש 6122 בע"מ
 • מפעלי פרביט הרצליה בע"מ
 • חברת טכנו בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 6438 בע"מ
 • א שטרנפלד משרד ביטוח בע"מ
 • עזר למשק בע"מ
 • מסעדות רפאל הלפרין בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 3697 בע"מ
 • חלקות .62 54 גוש 4241 בע"מ
 • דירה 11 ברח צירלסון 14 בע"מ- ה
 • חלקה 197 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6166 בגבעתיים בע"מ
 • בפ שרותים משרדיים בע"מ
 • א. את א. אברמוב- חברה לבנין בע"מ
 • בוני נאות ראשון- לציון בע"מ
 • ותיקי אשקלון בע"מ
 • ררג- חברה להשקעות וממון בע"מ
 • נאות דלית הכרמל בע"מ
 • מעשאל בע"מ
 • חלקה 158 בגוש 6020 בע"מ
 • היכל חלקה 778 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 341 בגוש 6679 בע"מ
 • דרורת העמקים בע"מ
 • תפארת נחלת אמוץ בע"מ
 • תפארת גלילית מירון בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6625 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 108 בגוש 6625 בע"מ
 • חלקה 162 בגוש 6625 בע"מ
 • אביב - סוכנות לבטוח בע"מ
 • קרית הסביונים בע"מ
 • אחוזת יעקב שלמה בגוש 6896 חלקה 1 בע"מ
 • חברת גוש 3933 חלקה 89 בע"מ
 • א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • גמנסיה סוקולוב לאור בע"מ
 • רמת- סלים בע"מ
 • יעל תכנה ומערכות בע"מ
 • אוטו- לגר בע"מ
 • ד.ל.מ. 6020/365 בע"מ
 • היכל חלקות 4ו5 בגוש 6755 בע"מ
 • היכל חלקה 60 בגוש 6755 בע"מ
 • היכל חלקות 361- ו- 362 בגוש 6020 בע"מ
 • מלון גת רימון בע"מ
 • קול יהודה בע"מ
 • יונה זרצקי. הפקה. ראי- קולות בע"מ
 • פורקן בע"מ
 • מקונה פתוח בע"מ
 • תיקי בע"מ
 • מגרש 43 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • אמריא בע"מ
 • ארמונות חיים בע"מ
 • ראלטון בע"מ
 • חלקה 103 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 100 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 88 גוש 6194 בע"מ
 • א. גורן בע"מ
 • חלקה 82 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 78 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 77 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 76 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 67 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 71 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 52 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 25 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 36 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 26 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 46 גוש 6194 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6194 בע"מ
 • חלקה 63 גוש 6194 בע"מ
 • אחוזת 6668 בלומה בע"מ
 • אחוזת 250 גילה בע"מ
 • חברת רחוב פינסקר 24 בע"מ
 • חברת רחוב ירושלים 14 בע"מ
 • נכסי אור- החיים בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6207 בע"מ
 • מבנים בחלקה 18 גוש 6368 בע"מ
 • דירה 15 ברח אנטיגונוס .9 תא בע"מ
 • אהרון רייס ובניו בע"מ
 • נכסי ירוק 6584 בע"מ
 • שדקי בע"מ
 • שפירא האן מהנדסים יועצים בע"מ
 • אי.סי.פי.אי. תעשיות כימיות ופרמצבטיות לישראל בע"מ
 • פלסטופר בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6531 בע"מ
 • אחוזת וינרב בע"מ
 • חלקה 26 גוש 8255 בע"מ
 • חלקה 135 גוש 6608 בע"מ
 • דלמאר- חברה לפתוח בע"מ
 • חלקה 340 בגוש 6679 בע"מ
 • סמדר דרורה בע"מ
 • גני דרורה בע"מ
 • דרורת השרון בע"מ
 • דרורת פז בע"מ
 • חלקה 231 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 226 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 232 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 242 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 214 בגוש 3930 בע"מ
 • חלקה 212 בגוש 3930 בע"מ
 • חלקה 213 בגוש 3930 בע"מ
 • נוה חי בקיסריה בע"מ
 • פלס- תריס בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 3930 בע"מ
 • טירת חלקה 528 בגוש 6668 בע"מ
 • היכל חלקה 528 בגוש 6668 בע"מ
 • נאות חלקה 528 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 3942 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 3942 בע"מ
 • אחוזת מורדוב בע"מ
 • ארבל שרותי בטוח וניהול נכסים בע"מ
 • אובנטל- ברנפלד בע"מ
 • מוסך המכוון בע"מ
 • מקור חשבונות בע"מ
 • שי בן - שמעון בני
 • ניאון פלסט לבני בע"מ
 • חברה קבלנית חלקות 158- 160 בע"מ
 • אחוזת זאב ואבשלום מכנס בע"מ
 • השחר דלק ושרותים בע"מ
 • אילת החן בע"מ
 • דירת חלקה משנה 599/16 בגוש 6212 בע"מ
 • מחצבות בית מאיר בע"מ
 • י סובול בע"מ
 • דירה בכרך בע"מ
 • ניר הכרך בע"מ
 • מירונית בע"מ-
 • משכנות חיים בע"מ
 • קורם בע"מ
 • חלקה 439 בגוש 6145 בע"מ
 • סע- רון בע"מ
 • גרוסמן - ליזר חברה למפעלי בנין בע"מ
 • שלומי חברה לפתוח בע"מ
 • חלקה 166 בגוש 6192 בע"מ
 • תל-חנן חברה לאחסנה ומסחר בע"מ
 • מאיר גוטגולד ובניו בע"מ
 • יד ארי אנה בע"מ
 • שמואל דנקנר בע"מ
 • רליף בע"מ
 • אלפי חברה להשקעות בע"מ
 • רכב סילון בע"מ
 • צבית החן בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 7650 בע"מ
 • חברת חלקה 53 בגוש 11221 בחיפה בע"מ
 • מ.ק. בע"מ
 • פנס חברה קבלנית בע"מ
 • דרזנר השקעות בע"מ
 • ויטא לוי ישראל בע"מ
 • חלקה 353 בגוש 6126 בע"מ
 • פרקו חברה לשווק והפצה בע"מ
 • אחוזת שושנה וזלמן בע"מ
 • חברת חלקה 1142 בגוש 6122 בע"מ
 • אור- חי בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6135 בע"מ
 • חברת חלקה 95 בגוש 6517 בע"מ
 • פי-עם בע"מ
 • נכסי שפוטהיים בע"מ
 • נכסי החופר 1963 בע"מ
 • אשכל סוכנויות וחמרי בנין בע"מ
 • נכסי זאב מרקוס בע"מ
 • חלקה 25 גוש 6970 בע"מ
 • מכללה הישראלית בית ספר ללמודים אקטרניים בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6404 בע"מ
 • בסיס וקרקע בע"מ
 • חלקה 234 גוש 6123 בע"מ
 • הייבל קוסמטיקה בע"מ
 • נכסי רעם בע"מ
 • נכסי משחררי הצפון בע"מ
 • חברה ישראלית אמריקאית לתרופות בע"מ
 • חלקה 293 בגוש 6123 עמ
 • תעשיות גרפיט בע"מ
 • גלבוע חברה לנאמנות ופיננסים בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 8255 בע"מ
 • מעון לט בגוש 6746 בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 6531 בע"מ
 • נכסי כובשי הדרום בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 7138 בע"מ
 • חברת חלקה 208 בגוש 6108 בע"מ
 • שבט חברה קבלנים לבנין בע"מ
 • בתיה מוצרי בטון בנתניה בע"מ
 • אס-מו בע"מ
 • ירון חברה להשקעות למסחר ותעשיה בע"מ
 • טכנובן בע"מ
 • ל.ב.ב. בע"מ
 • איתן יצב לבני בע"מ
 • סיל-קא בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6747 בע"מ
 • אסמקור בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 6759 בע"מ
 • גוש 6524 ב בע"מ- צוק חלקה 43 ב-
 • תפארת בית יקותיאל בע"מ
 • רמר בע"מ
 • מולנה ישראל בע"מ
 • נוה חלקה 105 בגוש 3926 בע"מ
 • נצני שושנת העמקים בע"מ
 • המשולש התיכון חברה להובלה בע"מ
 • דירה בחלקה 98 בע"מ
 • מ.ע. אלק נכסים בע"מ
 • נבעה חברה להשקעות בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 8230 בע"מ
 • בניני מולפק בע"מ
 • נוה חלקה 72 בגוש 6382 בע"מ
 • אמגל יבואנים בע"מ
 • גוש 30026 חלקה מספר 83 בע"מ
 • טריסטר שמעון בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6021 בע"מ
 • מארוס בע"מ
 • שערי חיים בית חולים למחלות כרוניות בע"מ
 • צור- און לעבודות פתוח בעפר ואבן בע"מ
 • תיאטרון העונות בע"מ
 • בית חלקה 146 בגוש 6205 בע"מ
 • עטרת ארזי הלבנון בע"מ
 • מעלות גשר השמים בע"מ
 • חלקת כהון בגוש 6597 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6673 בע"מ
 • חלקה 221 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 241 בגוש 7162 בע"מ
 • חברת חלקות 96 ו 97 בגוש 7104 בע"מ
 • ג.מ.ן ניהול ייזום והשקעות בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 245 גוש 10006 בע"מ
 • חלקה 276 בגוש 6106 בע"מ
 • מ.כ.ב.א.ה. בע"מ
 • אורים חברה לניהול ולנאמנות בע"מ
 • עטרת צוקי הארזים בע"מ
 • עטרת בית אמציה בע"מ
 • עטרת נחל קדרון בע"מ
 • אי.מ.א. החברה הישראלית לנהול וסוכנות נירות ערך בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 6671 בע"מ
 • פ. יעקבי ובנו בע"מ
 • גלגום בע"מ
 • חלקה 222 בגוש 7162 בע"מ
 • רואש 1963 החזקה והשקעות בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 6123 בע"מ
 • חברה לשרותי חנוך בע"מ
 • חלקה 75 גוש 6192 בע"מ
 • חלקה 39 גוש 3818 בע"מ
 • חלקה 40 גוש 3818 בע"מ
 • גוש 6192 בע"מ- חלקה 55 ב-
 • חלקה 54 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 56 גוש 6192 בע"מ
 • מעוז חלקה 43 בגוש 6524 א בע"מ
 • פלטרון חלקה 43 בגוש 6524 ג בע"מ
 • א מ ברקאי חברה להשקעות בע"מ
 • א שיף חברה להשקעות בע"מ
 • המתאם עבודות עפר בע"מ
 • חלקה 229 בגוש 6188 בע"מ
 • בידור חברה להשקעות ואחזקה בולדינג בע"מ
 • מקס טסל בע"מ
 • חברה להשכלה תיכונית בע"מ
 • חברת תפארת קדמה לבנין בע"מ
 • ברשג- חברה קבלנית לעבודות בנין בע"מ
 • סוכנות שרותי חשמל בע"מ
 • גבעת הדסה ברחובות בע"מ
 • עין דותן בע"מ
 • נכסי משה ארליך בע"מ
 • חברת חלקה 237 בגוש 10834 בע"מ
 • אחים דלאל בע"מ
 • חברת חלקה 1 בגוש 7108 בע"מ
 • חלקה 193 בגוש 6375 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 7147 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 3925 בע"מ
 • חלקה 290 בגוש 3925 בע"מ
 • חלקה 289 בגוש 3925 בע"מ
 • אי-קר בע"מ-
 • חלקה 157 בגוש 6378 בע"מ
 • מכשירי רחובות בע"מ
 • ישראמר חברה מסחרית לשווק בע"מ
 • ש. גרובמן בע"מ
 • השקעות רייז בע"מ
 • חברה להפצת נעלים בע"מ
 • חברת חלקה 195 בגוש 7162 בע"מ
 • תים החברה לעיצוב המוצר בע"מ
 • גמרא בע"מ
 • בית ליש בע"מ
 • ברק שלמה בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 6747
 • חברת חלקה 40 בגוש 30094 בע"מ
 • חב חלקה 47 בגוש 30151
 • ככר הכרך בע"מ
 • יפעת הכרך בע"מ
 • רחבת הכרך בע"מ
 • דורון ירושלים אולפנים ומעבדות בע"מ
 • בית ברח לילנבלום 13 תא בע"מ
 • חברת חלקה 3 בגוש 30003 בע"מ
 • הקו החדש בע"מ
 • י לרמן חברה בע"מ
 • חלקה 459 בגוש 6159 בע"מ
 • המכונות בע"מ
 • חלקות 527 ו- 528 בגוש 6190 בע"מ
 • אפקו- להנדסת בנין בע"מ
 • אמדיד- פתוח ונאמנות בנתניה בע"מ
 • אביקון חברה להשקעות מסחר ותעשיה בע"מ
 • סוכנויות בטיחות בע"מ
 • נכסי יד אב בע"מ
 • משאבי מטע בע"מ
 • אדמת מרים בגוש 6389 בע"מ
 • ברק אפרים בע"מ
 • חלקה 196 בגוש 6747 בע"מ
 • חלקה 197 בגוש 6747 בע"מ
 • חלקה 676 בגוש 6133 בע"מ
 • חלקה 402 גוש 6125 בע"מ
 • חברת חלקה 782 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת תריס פז בע"מ
 • חברת חלקה 780 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקות 19 ו- 40 בגוש 6405 בע"מ
 • יצרני שיכר בין- לאומיים לישראל בע"מ
 • קבוצת גביזון בע"מ
 • אחים קוגוס בע"מ
 • חברת חלקה 81 בגוש 6762 בע"מ
 • טירת השושנים בע"מ
 • אחוזת בוגוטה בע"מ
 • המועדון הכלכלי בע"מ
 • מדיד בע"מ
 • תיל תכנון ויעול בע"מ
 • חברת קי בע"מ
 • מלניק מתווה לפרסום בע"מ
 • חלקת תלמה בגוש 6389 בע"מ
 • חלקת ישראל בגוש 6389 בע"מ
 • חלקת ישעיהו בגוש 6389 בע"מ
 • חלקת שלום בגוש 6389 בע"מ
 • תפארת המערה הכחולה בע"מ
 • נצני העוזרדים בע"מ
 • תפארת גלילות אליפז בע"מ
 • נצני פרחי הדודאים בע"מ
 • מעלות נוה יהויקים בע"מ
 • יבנה חברה למטען הדר בע"מ
 • דיסקופון יבוא ויצוא בע"מ
 • בית שדרות בן ציון 27 תא בע"מ
 • מעלות בית זרובבל בע"מ
 • מקנה ארגנטינאי בע"מ
 • בית ספר ספרא בע"מ
 • אוח חברה לנאמנות בע"מ
 • חברה גוש 6529 חלקה 52 בע"מ
 • מקדה חברה לנאמנות והשקעות בע"מ
 • ברק יצחק בע"מ
 • ברק פרידה בע"מ
 • ברק יחזקאל בע"מ
 • חנות חלקה 35/2 בגוש 6906 בע"מ
 • חלקה 483 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 492 בגוש 6154 בע"מ
 • נכסי חלקה 18 בגוש 6368 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6368 בע"מ- נכסי
 • חלקה 258 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6546 בע"מ
 • כרומת בע"מ
 • גל-חיפה בע"מ
 • מרכז לעבודות בניה הנדסה ותיעוש1963בע"מ
 • רחוב נוה שאנן 10 בע"מ
 • חברת חלקה 35 בגוש 11195 בע"מ
 • חברת חלקה 36 בגוש 11195 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 3600 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 3600 בע"מ
 • ראנד חברה למכשירי מטבח ובית בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 6396 בע"מ- חברת
 • ג.ק. חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • מעונות רחוב עין גדי ירושלים בע"מ
 • יבולים ש. שרון בע"מ
 • גת את משולם בע"מ
 • גומא חברה לנהול והשקעות בע"מ
 • יד מפעילי ציוד חפירה וחקלאות בע"מ
 • חלקה 854 גוש 6212 בע"מ
 • שלומי וקס תומר שווק נדלן בע"מ
 • פרדס מרילין אשקלון בע"מ
 • קרקד בע"מ
 • לבנה חברה לנאמנות והשקעות בע"מ
 • תלי עפר בע"מ
 • חברת חלקה 218 בגוש 7170 בע"מ
 • טירת רביבים גוש 3947 בע"מ
 • הנצחות בע"מ
 • חברת שן לחקלאות בע"מ
 • נחושת מחסן גרוטאות מתכת בע"מ
 • מגרש בלמן בע"מ
 • חלקה 239 בגוש 6212 רח מתתיהו הכהן בע"מ
 • חברת בנין חליסה בע"מ
 • חברת אריה לפיתוח עכו בע"מ
 • נכסי אברהם בע"מ
 • נכסי חיים בע"מ
 • אף אף לסחר יצוא יבוא בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקה 719 בגוש 6111 בע"מ
 • טכנואימפורט בע"מ
 • אלהלאל משרד להובלות טייבה בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6378 בע"מ
 • בינרם חברה להנדסה בע"מ
 • גוש 24 חלקה 6 בע"מ
 • חברת חלקה 121 בגוש 10812 בע"מ
 • חברת חלקה 562 מרשל בע"מ
 • חברת עצמאות תא בע"מ
 • בניני תכשיר בע"מ
 • שמש הדר חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • איפאקו בע"מ
 • חברת גוש 6125 חלקה 483 בע"מ
 • פרדס שפייזר בע"מ
 • נכסי אפרים שפייזר בע"מ
 • חברת רחוב חנקין 62 בע"מ
 • חברת חלקה 3 בגוש 18034 בע"מ
 • אדמות שרייבר בבנימינה בע"מ
 • בופאר מסחר ושרותים בע"מ
 • חלקה 315 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6750 בע"מ
 • תערוכות סחר בע"מ
 • בן צבי ושות מהנדסים בע"מ
 • שלמה שפיגלר ושלמה ברונט חב למסחר 1962 בע"מ
 • חלקה 709 בגוש 6127 בע"מ
 • עין עילם בע"מ
 • חלקה 359 בגוש 1937 בע"מ
 • חלקה 337 בגוש 3929 בע"מ
 • וילמה ומרדכי בע"מ
 • חלקה 387 בגוש 6145 בע"מ
 • יצחק ודן בע"מ
 • הדסה ירמי בע"מ
 • שרותי חשמל ותקשורת בע"מ
 • זוהר נחלאות והשקעות חברה בע"מ
 • נחלת יעקב גוש 3947 בע"מ
 • לחם טוב בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 3925 בע"מ
 • משרד ברחוב ביאליק 60 רג בכמ
 • ח.מ.ב. בע"מ
 • קרית החנוך בנתיבות עזתה
 • יועם תעשיות בע"מ
 • פאן אימפורט בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 30164 בע"מ
 • חלקה 224 בגוש 30025 בע"מ
 • משכנות פאר חדרה בע"מ
 • חברת פתוח איתן לבנין ירושלים בע"מ
 • סלון מרקור ציוד חשמלי בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 30024 בע"מ
 • חברת חלקה 254 בגוש 3702 בע"מ
 • בנין ברחוב כצנלסון 17 בגבעתיים בע"מ
 • מפעלי זיו אשדוד בע"מ
 • חלקה 246 בגוש 6021 בע"מ
 • חלקה 361 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת גבעת הדר בע"מ
 • בתי נתיב חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • מוטור דיו בע"מ
 • אינטר-קונטיננטל פרמסיוטיקלס בע"מ
 • גרר בנין ופתוח בע"מ
 • תעשיות וסחר גלר בע"מ
 • חלקה 7173/9 בע"מ
 • אספלט פתוח בע"מ
 • אלכסנדר שניידר בע"מ
 • טירת גוש 8275 חלקה 85 בע"מ
 • משגב ב.ל.ט. בע"מ
 • חברת חלקה 54 בגוש 6934 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6954 בע"מ
 • בנאי חברה קבלנית בע"מ
 • רקס חברה ישראלית לנעלים בע"מ
 • אחוזת חלקה 80 בגוש 10892 בע"מ
 • גבעה אקדמאית בע"מ
 • דירה בשדרות הצבי מס 32/2 חיפה בע"מ
 • מגרסת אבן חלמיש בע"מ
 • כתר הנרקיס בע"מ
 • אביתר טירה בנתניה בע"מ
 • גבעול טירה בנתניה בע"מ
 • אפרים בגנו בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 10892 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 10892 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 10892 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אנג' אליהו פבר
 • מפעלי אברהם שנבל בע"מ
 • אלמט הספקת חמרים טכניים בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034349
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2562
 • חלקה 3 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 7146 בע"מ
 • בנפל חברה להשקעות בע"מ
 • זהב פתח תקוה בע"מ
 • פיתרם חברה לפיתוח והשקעות הרמלה בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 6756 בע"מ
 • חברת חלקה 341 בגוש 6166 בע"מ
 • דירה מס 13 ברחוב פינקס 53 בתא בע"מ
 • פטריארכל דבלופמנט קומפני בע"מ
 • אחזקות פיננסיות נביא בע"מ
 • גנדיר השקעות בע"מ
 • אחזקות פיננסיות נפתלי בע"מ
 • דרעם יאמיקו בע"מ
 • מפעלי בנין הרצליה בע"מ
 • גנדיר אחזקות פיננסיות לישראל בע"מ
 • אחזקות פיננסיות סולם בע"מ
 • תפארת ארמונות אליפלט בע"מ
 • תפארת בית הורדוס בע"מ
 • תפארת מירון ישראל בע"מ
 • תפארת נכסי דורמירון ישראל בע"מ
 • תפארת מערת עדולם בע"מ
 • תפארת נצני הברקת בע"מ
 • פלסים מפעלי פלסטיקה טכנית לחקלאות תעשיה ובנין מרחביה בע
 • חברת חלקה 32 א בגוש 7139 בע"מ
 • חברת חלקה 94 בגוש 6517 בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 6388 בע"מ
 • חברת גוש 6675 חלקה 241 בע"מ
 • ערוגות הצבעונים בע"מ
 • מבנים חברה לבנין ופתוח בע"מ
 • גני שומרון יצור ומסחר בע"מ
 • ב. רוטברד ושות בע"מ
 • מחצית חלקה 18 בגוש 6492 בע"מ
 • חברת חלקה 872 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 878 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 875 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 881 בגוש 3926 בע"מ
 • מעוז רחוב סוקולוב 66 תא בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 6717 בע"מ
 • מעוזי שמשון בע"מ
 • מעונות חלקה חדשה 27 בגוש 6902 בע"מ
 • חלקה 584 בגוש 6666 בע"מ
 • אלרום הכרמל בע"מ
 • ברוך ומרדכי בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 7170 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 3933 בע"מ
 • חבצלת השדה בע"מ
 • חברת חלקה 847 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 855 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 856 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 846 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 172 בגוש 6747 בע"מ
 • בני חיים עתודות בע"מ
 • חלקות 43 ו- 32 בגוש 10202 בע"מ
 • חלקות 39 ו- 49 בגוש 10202 בע"מ
 • משטח יעקב אלסיר- באר-שבע בע"מ
 • מעלה- חברה להשקעות בע"מ
 • תפארת פסגת הכרכומים בע"מ
 • הנכס בכט בנובמבר 8 בע"מ
 • חברת א הרמן לפיד בחולון בע"מ
 • נאות המפרץ בע"מ
 • חברת חלקה 42 וחלק בחלקה 44 בגוש 6519 בע"מ
 • חברת חלקה 423 בגוש 3701 בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 7137 בע"מ
 • חב נחלת משנה בחלקות 32 33 בגוש 6517 בע"מ
 • חלקה 593 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 319 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6717 בע"מ
 • נכסי אסתר ורניקוב בע"מ
 • פלגי-ים בע"מ
 • ישראל-אמריקן דיסקאונט האוז בע"מ
 • חבצלת הכרך בע"מ
 • זיו הכרך בע"מ
 • חלקה 335 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 137 בגוש 7171 בע"מ
 • קולנוע רקס בע"מ
 • ת.מ.מ. - תעשיית מעטפות מישה בע"מ
 • הנגריה בע"מ
 • ל. את ג. ליפשיץ בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520038472
 • חלקה 64 בגוש 8274 בע"מ
 • בנינים בע"מ
 • חלקה 227 בגוש 6051 בע"מ
 • חלקה 338 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 340 בגוש 6048 בע"מ
 • וטלבס בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2561
 • חברת כפר הנופש אשקלון בע"מ
 • חברת חלקה 130 בגוש 7151 בע"מ
 • בת-אל בע"מ
 • חלקה .18.20.22 בגוש 6762 בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 6522 בע"מ
 • חלקה ב בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה א בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 6669 בע"מ
 • נוה ברחוב החשמונאים 15 בע"מ
 • אינטרקונקט בע"מ
 • לוי וולדן חברה לבצוע עבודות עפר בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 7146 בע"מ
 • היכל ש.ר.ד. בע"מ
 • צבי שמלצר ושות קבלני בנין בע"מ
 • חברת חן למסחר כללי שדרות בע"מ
 • גן- חיים בגוש 11309 בע"מ
 • במד רשומים בע"מ
 • נחד בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6632 בע"מ
 • צוקי היעלים בע"מ
 • היכל אקדמאי בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 18174 בע"מ
 • נכסי שאנן לבניה בע"מ
 • חלקה 267 בגוש 3702 בע"מ
 • חלקה 210 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת עפרה ומירב בע"מ
 • נחלת ברוך בבת-ים בע"מ
 • בתא ג.ד. בע"מ
 • בית שבדיה בע"מ
 • מחקר ויצור כימיקלים בע"מ
 • פרידלנדר בחלקה 1 בגוש 6621 בע"מ
 • תכנון
 • דירה 61/1 בגוש 6598 ר.השרון בע"מ
 • נכסים והשקעות ברחובות בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 7170 בע"מ
 • הכביש בע"מ
 • מ.מ.ל. בע"מ
 • אחוזת גוש 8262 חלקה 15 בע"מ
 • חלקה 248 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 1901 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 1902 בגוש 6213 בע"מ
 • טירת ימין- עוז בנתניה בע"מ
 • טירת- אור צופית בנתניה בע"מ
 • אפילוטן חברה להנדסה בע"מ
 • אינוסטרסט חברה להשקעות ונאמנות בע"מ
 • חברת חלקה 225 בגוש 6536 הרצליה בע"מ
 • נאות אברהם בע"מ
 • אל-מעדה בע"מ
 • חברת בית מס 300 בסביון בע"מ
 • ישראל קופמן פת בע"מ
 • אמי נאמנים בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 30166 בע"מ
 • גד ברכיהו בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 7137 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 7137 בע"מ
 • בוני היכלים וגנות בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 6181 בע"מ
 • בר-בטון חברה בע"מ-
 • החברה הצפונית לטחינה וקמחים בע"מ
 • דירת נילי בע"מ
 • חברת חלקה 388 ואחרים בגוש 8260 בע"מ
 • חלקה 480 בגוש 6154 בע"מ
 • טירת גוש 8260 חלקה 246 בע"מ
 • חלקה 126 בגוש 6526 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 6526 בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 6526 בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 6526 בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6526 בע"מ
 • החברה הפכה לחפ מס. 520031790
 • שטמפקס בע"מ
 • אומניטרד בע"מ
 • סיבת בע"מ
 • אמאיל בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6637 בע"מ
 • דירת תצפית ברמת-גן בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 30007 בע"מ
 • גן בע"מ
 • נצני הסגליות הרצליה 1962 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 7136 בע"מ
 • ישאמלט חברה לסחר בע"מ
 • עבודות בדוד בע"מ
 • חברת חלקה 97 בגוש 7168 בע"מ
 • אורנע מצבעת טקסטיל בע"מ
 • פס- חברה לבנין בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034448
 • חלקה 89 בגוש 6520 בע"מ
 • צוק בניה בע"מ
 • פנ-שר בע"מ
 • בית קפה לאור בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת גוש 30150 חלקה 8 בע"מ
 • חלקה 233 בגוש 6546 בע"מ
 • בית יששכר בע"מ
 • מגרש שוע 1 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת חלקה 170 בגוש 3704 בע"מ
 • חברת חלקה 344 בגוש 6122 בע"מ
 • היכל לוי יצחק 8 6955/43 בע"מ
 • ב פינברג חברה להנדסה ולמסחר בע"מ
 • חברה לנאמנות של בנק למסחר בע"מ
 • חברת חלקה 41 בגוש 3945 בראשון לציון בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 3945 בראשון לציון בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 6625 בע"מ
 • חלקה 176 בגוש 6625 בע"מ
 • אחוזת בן- יהודה 170 תא בע"מ
 • אחוזות עינת בע"מ
 • חלקה 184 בגוש 7170 בע"מ
 • בית ברחוב סוקולוב 23 בע"מ
 • חלקה 565 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6531 בע"מ
 • ליאורה בגוש 6615 חלקה 38 בע"מ
 • חב חלקה 5 בגוש 6542 בע"מ
 • חברת חלקה 333 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 8232 בע"מ
 • חלקה 306 בגוש 6546 בע"מ
 • חלקה 307 בגוש 6546 בע"מ
 • חלקה 305 בגוש 6546 בע"מ
 • חלקה 296 בגוש 6546 בע"מ
 • חברת סמואלי בע"מ
 • בית שמשון בית תרבות עש דר שמשון יונידמן בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 7136 בע"מ
 • נעלי מקסים בע"מ
 • ש.א.י. בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6632 בע"מ
 • בנין מרכז יהלומים בני-ברק בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 8246 בע"מ
 • טיב תכנון יצור ושווק בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6539 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6539 בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 342 ברג בע"מ
 • מעון חלקה 92 בגוש 30153 בע"מ
 • ב.א.ו. 1962 בע"מ
 • מעון חלקה 239 בגוש 6124 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 7154 בע"מ
 • בנאיטה חברה להשקעות בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 337 ברג בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 338 ברג בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 341 ברג בע"מ
 • רישונה בע"מ
 • ישראזמר חברה ישראלית להוצאה לאור בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 6204 נחלת- גנים בע"מ
 • תבליני טעם וריח בע"מ
 • אסתאל- יצור ופתוח חברה בע"מ
 • קרית משתבני חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6582 בע"מ
 • בוסתן אשדוד בע"מ
 • בית מנוחה ושלוה בע"מ
 • מפעלי תחמוצת ברזל מ.ת.ב. בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6375 בע"מ
 • אינקר קרן להשקעות ופיננסים בע"מ
 • משכנות קולודני בע"מ
 • חברת ר ש ג בע"מ
 • חלקה מס 297 בגוש מס 6195 בע"מ
 • תפאות חברה להשקעות יעוץ פיננסי וארגון בע"מ
 • רמודרן בע"מ
 • אוניוורקו בע"מ
 • ידיד- תרופות וחימיקלים בע"מ
 • גרבליך חברה לבנין בע"מ
 • חברת גוש 7145 חלקה 73 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 6526 בע"מ
 • חברת מימון מסחרי ישראל בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 10752 בחיפה בע"מ
 • אחוזת גורן בראשון לציון בע"מ
 • אחוזת מלכה בגוש 6591 בע"מ
 • תפארת אחוזת עזהאל 1962 בע"מ
 • ראבי בע"מ
 • אוצר בבל בע"מ
 • שגשוג חברת בנין ופיתוח קרקעות בע"מ
 • קידום חברת בנין ופיתוח קרקעות בע"מ
 • ליבלוב חברת בנין ופיתוח קרקעות בע"מ
 • פריחה חברת בנין ופיתוח קרקעות בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6365 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 157 גוש 6108 בע"מ
 • חלקה 294 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 293 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 292 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 290 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 289 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 287 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 285 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 291 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 304 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 303 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 302 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 301 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 300 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 299 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 297 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1023 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1022 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1021 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1020 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1019 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1018 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1017 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1016 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 286 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 284 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1015 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1014 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1013 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1012 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1011 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1010 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1009 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1008 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1007 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1006 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1005 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1004 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1003 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1002 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1001 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 1000 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 320 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 319 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 318 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 317 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 309 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 308 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 307 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 306 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 305 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 237 בגוש 3925 בע"מ
 • חלקה 574 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 30153 בע"מ
 • רמות שמחה בע"מ
 • מעון ברחוב ברקאי 15 ק א רג בע"מ
 • קרקוטסט סוכנות לקרקעות בע"מ
 • גולזקו בע"מ
 • חברה לפתוח תל גבורים בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 448 בגוש 6126 בע"מ
 • חלקות 468- 466 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת ארנדה בע"מ
 • שרות מוניות דימונה בע"מ
 • היכל דירה 48/11 בגוש 6214 בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 6188 בע"מ
 • עוז חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • נחלת אשר בע"מ
 • רהיטי עלית באילת בע"מ
 • חלקה 264 בגוש 6666 בע"מ
 • מפגש גת בע"מ
 • המערגל חב לערגול וייצור מוצרי ברזל ושווקם בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 7151 בע"מ
 • דרמא חברה קבלנית בע"מ
 • רמקו חברה להנהלה בע"מ
 • השקעות שלום אדר בע"מ
 • סחר בינלאומי והשקעות בע"מ
 • רונירן בע"מ
 • חלקה 831 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 830 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 308 בגוש 6043 בע"מ
 • עופר חברה להשקעות וממון בע"מ
 • דליה תל-אביב בע"מ
 • חלקה 278 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 118 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת חלקה 192 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 30159 בע"מ
 • חלקה 376 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש ו765 בע"מ
 • חב גוש 30342 חלקה 57 בע"מ
 • אפולוניה טורס בע"מ
 • סופרדנט בע"מ
 • ישאם פתוח ופיננסים בע"מ
 • חמד חברה לשכון ולדיור בע"מ
 • חלקה 39 בגוש הסדר 30025 בע"מ
 • שרות ספרים בע"מ
 • שלום כהן חברה לבנין בע"מ
 • הומקו חב לבנין ולהשקעות בע"מ
 • פאר רחובות חברה לבנין בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6415 בע"מ
 • נכסי זאגא בגוש 5027 בע"מ
 • גוטמור בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 7148 בע"מ
 • אחוזת אשכרוע בגוש 6955 בע"מ
 • תאור ייצור נברשות בע"מ
 • היכל הכרמיות 1962 בע"מ
 • חברת חלקה 77 בגוש 6048 בע"מ
 • חברת חלקה 78 בגוש 6048 בע"מ
 • חברת חלקה 83 בגוש 6048 בע"מ
 • אמבק לבנין בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 6543 בע"מ
 • חברת חלקה 208 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 133 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 156 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 7790 בע"מ
 • חלקה 458 בגוש 6373 בע"מ
 • שווער את אייזנברג בע"מ
 • אבו מוך בע"מ
 • אחים חיים חב לביצוע עבודות נגרות בע"מ
 • חלקה 304 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת חלקה 67 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 16 גוש 10682 בע"מ
 • חברת חלקה 126 בגוש 123 בע"מ
 • חברת חלקה 158 בגוש 30341 בע"מ
 • קולנע מרכז באר שבע בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6158 בע"מ
 • חימוקסין בע"מ
 • סקטא בע"מ
 • לאבו בע"מ
 • חלקת משנה 70/20 69 68 בגוש 6952 בע"מ
 • קליאופינה בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6666 בע"מ
 • נוה האראלים 1962 בע"מ
 • קרן קסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד
 • דירות פאר בע"מ
 • דירה 71/12 בגוש 6196 בע"מ
 • אוקון סקובץ בע"מ
 • נתן צבי את אברהם ברזל בע"מ
 • חב חלקה 244 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 213 בגוש 6158 בע"מ
 • אילן שיווק מוצרי מתכת בע"מ
 • גוש 10806 חלקה 79 בע"מ
 • אמסל בע"מ
 • נתן את ישראל סוכני רפואות בע"מ
 • האחים וינר בתי יציקה בע"מ
 • מפעלי עיינות בע"מ
 • צידון תעשית בקבוקים בע"מ
 • מפעלי תעשיה קאפא רעננה 1962 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 3937 בע"מ
 • חלקה 258 בגוש 6586 בע"מ
 • דאקאב בע"מ
 • מובילי- גת בע"מ
 • רחוב אלנבי 12 בע"מ
 • מועדון הקלנוע בישראל בע"מ
 • מעונות רחוב יחזקאל 29 בע"מ
 • משרדי סלה בע"מ
 • אחוזות בע"מ
 • גבעת רחובות בע"מ
 • בית ברחוב ריינס 36 בע"מ
 • חברת ר א פ ב בע"מ
 • חלקה 246 בגוש 6155 בע"מ
 • וילבוש בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 10892 בע"מ
 • חברת צמרת השרון בע"מ
 • אחוזת חלקה 1169 בגוש 6122 בע"מ
 • אחוזת חלקה 1172 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 7151 בע"מ
 • אפקי דרורה בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 30007 בע"מ
 • חברת מגרש ברחוב עזרא 20 רחובות בע"מ
 • התיאטרון המודרני בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 3632 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 3632 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 3632 בע"מ
 • בית ברחוב מזאה 26 בת-א בע"מ
 • חב חלקות 189 190 ו191 בגוש 6452 בע"מ
 • מובילי חדרה חברה להובלה בע"מ
 • הלשפ נאמנות והשקעות בע"מ
 • עתיד מוגרבי שרותי טקסי בע"מ
 • פ.ו.מ. בע"מ- חב
 • חברת גל רז בע"מ
 • חב ארמון הכרך ב בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1027 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1028 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1029 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1031 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1019 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1018 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1017 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1016 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1015 בע"מ
 • הקושאן חב לתווך בע"מ
 • דרך פת 12 תא בע"מ
 • בית סופיה פרנק בע"מ
 • חב גלילות מוניס 1962 בע"מ
 • נעלי קליאופטרה בע"מ
 • שדרות שץ בחלקה 6 בגוש 3947 בע"מ
 • גורי יחזקאל ובניו בע"מ
 • במקום בע"מ
 • אמיתי חנוך ותרבות בע"מ
 • י.ק. חב לבנין בע"מ
 • חברת חלקה 215 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 2/78 בגוש 6124 בע"מ
 • חלקה 146 גוש 6632 בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 6217 בע"מ
 • זנזורי את אגיב בע"מ
 • חב חלקה 109 בגוש 6154 גבעתים בע"מ
 • חלקה 396 בגוש 6128 בע"מ
 • י ש צ בע"מ
 • טירת עוזר בגוש 3947 בע"מ
 • חברת 74 ב בגוש 7148 בע"מ
 • חלקה 96 גוש 6605 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 37 בגוש 6049 בע"מ
 • העגן חב לקבלנות ובנין בע"מ
 • חולות הקיריה בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1030 בע"מ
 • חב דולגין יעקב ויוסף בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 18 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1002 בע"מ
 • רגמה בע"מ
 • חב לי יש בע"מ
 • גוש 6635 מס. 1011 בע"מ
 • גוש 6635 מס. 1023 בע"מ
 • חב ניידיק בקר בע"מ
 • טירת גוש 8267 חלקה 497 בע"מ
 • טירת גוש 8253 חלקה 91 בע"מ
 • בניני טקסטיל בע"מ
 • חב אלקת אלקטרוניקה בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 30153 בע"מ
 • הנסון (ישראל) בע"מ
 • חב גדליהו בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1024 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1025 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1026 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1046 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1045 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1044 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1043 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1041 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1042 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1040 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1039 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1038 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1037 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1032 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1036 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1035 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1034 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1033 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1014 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1013 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1012 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1010 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1009 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1008 בע"מ
 • חב גוש 6635 מס 1007 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1006 בע"מ
 • חב ברכיהו את בן נפתלי בע"מ
 • חברת אברהם ורחל יעקבי בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1001 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1004 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1003 בע"מ
 • חברת ארמון הכרך א בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1048 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1047 בע"מ
 • חלקה ד בגוש 6635 בע"מ
 • פלוטקס חב להנדסה בע"מ
 • מוביל מרים בע"מ
 • שנה טובה בגוש 5027 בע"מ
 • תלאלימה בע"מ
 • חברת חלקה 211 בגוש 6381 בע"מ
 • דירה מס. 7 ברחוב פינקוס 53 בתא בע"מ
 • חברת עצמי בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1005 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1022 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1021 בע"מ
 • חברת גוש 6635 מס 1020 בע"מ
 • חברת יוסף לוי בן דוד בע"מ
 • אחוזתנו בגוש 6635 ברמן ובנו בע"מ
 • חברת נכסי שפיגל לזינגר בע"מ
 • חברת יעקב ורגינה גלבאום בע"מ
 • אחוזת מיכאל בגוש 6590 בע"מ
 • חלקה 336 בגוש 6048 בע"מ
 • חב חלקה 37 בגוש 7162 בע"מ
 • פ.ב. טקס בע"מ
 • דירת ציפורה בבית גוש 6217 חלקה 343/3 בע"מ
 • אברהם כליפא חברה קבלנית לעבודות בנין בע"מ
 • ויויטאן בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6580 בע"מ
 • חלקות 526 ו- 527 בגוש 6111 בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 12 בגוש 6213 בע"מ
 • אחוזת חלקה 320 בגוש 6154 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033317
 • איריס סוכנות לביטוח בע"מ
 • עיקי בגוש 6620 בע"מ
 • בנינים חלקות ומגרשים בע"מ
 • דירה בגוש 30150 בע"מ
 • חברת גוש 30121 חלקה 1 בע"מ
 • איסקודיאם בע"מ
 • נתיב הפרנסה בע"מ
 • מזל הפרנסה בע"מ
 • ברכת הפרנסה בע"מ
 • אור הפרנסה בע"מ
 • רסיסי דרורה בע"מ
 • באר דרורה בע"מ
 • עצי הלבנון בע"מ
 • פני-טל בע"מ
 • חלקה 302 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש ל690 בע"מ
 • חברת גוש 6903 חלקה 141 בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 7130 בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6378 בע"מ
 • חברת בית רחוב עליה 4 בע"מ
 • עסקנו בחלקה 129 בגוש 7148 בע"מ
 • יסודות ופיתוח חב קבלנית והכשרת קרקעות בע"מ
 • המאפיה הראשונה בע"מ
 • לבגיל חב בע"מ
 • ערד. חב לייצור סרטים בע"מ
 • חריש אוברסיס אנטרפרייסיס בע"מ
 • הצלחת הפרנסה בע"מ
 • השקעת יצחק במקרקעין בע"מ
 • השקעת פרידה במקרקעין בע"מ
 • השקעת אפרים במקרקעין בע"מ
 • צכעי י. הלל בע"מ
 • צנטרג החברה המסחרית המאוחדת ליבוא וליצוא בע"מ
 • חברת חלקה 574 בגוש 6043 בע"מ
 • מגרש מס. 5 בגוש 38015 בבש בע"מ
 • חלקה דהן בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 13 גוש 8230 בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 3934 בע"מ
 • אחוזת קלינר בע"מ
 • חרושת ברזל דימונה בע"מ
 • קסריה חב לבנין ולהנדסה בע"מ
 • זהר ב.ש. לבנין והשקעות בע"מ
 • חברת צור מעון בע"מ
 • חברת גוש 7136 חלקות 90 ו91 בע"מ
 • חברת גוש 7135 חלקות 71 ו72 בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 7135 בע"מ
 • חברת גוש 7136 חלקות 66 ו 67 בע"מ
 • חברת גוש 7136 חלקות 72 89 בע"מ
 • חברה נאמנות של אוצר החייל בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2975
 • צפיר-השקעות בע"מ
 • אחוזת גיזי בגוש 6591 בע"מ
 • החברה הכללית להספקה בע"מ
 • חברת חלקה 200 בגוש 6382 בע"מ
 • גוש 7155 חלקה 48 בע"מ
 • חברת גוש 10808 חלקה 41 בע"מ
 • דקלי אשדוד 1962 בע"מ
 • טירת גוש 6716 חלקה 95 בע"מ
 • טירת חלקה 110 בגוש 8238 בע"מ
 • טירת גוש 8254 חלקה 68 67 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 6749 בע"מ
 • חברת חלקה 108 בגוש 6749 בע"מ
 • חברת חלקה 149 בגוש 6750 בע"מ
 • חלקה 233 בגוש 6043 בע"מ
 • נוה צפרירים 1964 בע"מ
 • נוה יפתח הגלעדי 1962 בע"מ
 • חברת ר א פ א בע"מ
 • אחוזת דרור 6611/1 בע"מ
 • חלקה 276 בגוש 6765 חולון בע"מ
 • חלקה 278 בגוש 6765 חולון בע"מ
 • חלקה 277 בגוש 6765 חולון בע"מ
 • תפארת בלה בע"מ
 • תפארת צבי בע"מ
 • חמדת הקריה בע"מ
 • זלסקי- לזובסקי
 • דנקאל בע"מ
 • פרכות בע"מ
 • חברת חלקה 132 בגוש 7130 בע"מ
 • בחור ושות בע"מ
 • סינטאקספורט אשדוד 1962 בע"מ
 • המובילים ציוד מכני כבד בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 7170 בע"מ
 • חברה להשקעות ונאמנות ברחובות יסוד בע"מ
 • ש. סירקין
 • גבע חב לבנין בע"מ
 • חלקה 144 בגוש 8260 בע"מ
 • חלקה 462 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת הגבורים בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 946 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 317 בגוש 6667 בע"מ
 • חלקה 318 בגוש 6667 בע"מ
 • גוש 7171 חלקה 179 א בע"מ
 • ש.ת.ש. בע"מ
 • אנדרה בע"מ
 • חברת כפקרי בע"מ
 • מאגי בע"מ
 • סאלי בע"מ
 • בית שמרלינג בע"מ
 • טללי ששון בע"מ
 • חברת חלקה 719 בגוש 6902 בע"מ
 • מעונות חלקה 103 בגוש 7169 בע"מ
 • נכסי חלקה 106 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקת שטחי המזרחי בע"מ
 • חלקת מרבד הקסמים בע"מ
 • סורמללו הגדול בע"מ
 • איזן ביחר לנקניק בע"מ
 • סקנ-טרסט בונדד בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 7136 בע"מ
 • גלבנד את פרסול השקעות בע"מ
 • מפעלי מעבר מימון ופיתוח בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 7135 בע"מ
 • מפעלי ישראל דיאמנט ובניו בע"מ
 • מישורים בגוש 6618 בע"מ
 • אחוזת הלביא 1963 בע"מ
 • חברת ע ג בחלקה 1 גוש 6590 בע"מ
 • מ. זייטמן ובניו בע"מ
 • גבעת מנחם ברחובות בע"מ
 • נכסי אברהם אהרוני בע"מ
 • גבעת דב ברחובות בע"מ
 • גבעת שאול ברחובות בע"מ
 • ס.י.ת. ספקי יצוא תעשייתי בע"מ
 • צפון דרום בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2851
 • נעמי חב למסחר יבוא ויצוא והשקעות בע"מ
 • טיב-טקס בע"מ
 • חברת מפעלי ק ב בע"מ
 • אבים תעשית מוצרי עץ בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 3697 בע"מ
 • יאיר- ניאון בע"מ
 • חברת גוש 7710 חלקה 21 בע"מ
 • חברת חלקה 180 בגוש 7171 בחולון בע"מ
 • חנות פאר בשד הנשיא הר הכרמל בע"מ
 • חלקה 467 בגוש 6123 בע"מ
 • קאלש חב לבנין בע"מ
 • עדין. נקוי חימי בע"מ
 • הוצאה- לאור לדור ודור בע"מ
 • חברת פאר 6602/3 בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6746 בע"מ
 • המניע חברה להובלת משא בע"מ
 • חברת דירת גג ברח המלך דוד 53 בע"מ
 • חברת גוש 30038 חלקה 79 בע"מ
 • גולדאקס בע"מ
 • קרית בעל שם טוב - בע"מ
 • שחף- מנהלים ונאמנים להשקעות בע"מ
 • מעונות בחלקה 165 בגוש 6154 בע"מ
 • נוה אחוזת ברכה בע"מ
 • עמירק בע"מ
 • דירה 33 בק שביעית בשד דוד המלך 51 בע"מ
 • מעון יוסף אחד 1 בחלקה 6 בגוש 3947 בע"מ
 • חלקה 184 בגוש 6145 בע"מ
 • אבן זוהר בגוש 6126 בע"מ
 • מגדלי בעלי חיים לבשר בע"מ
 • חלקה 247 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 248 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 8250 בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 30123 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 30123 בע"מ
 • גוש 7144 חלקה 12 בע"מ
 • אחוזת הקריה בע"מ
 • רדומאור בע"מ
 • לידנל בע"מ
 • חברת בנינים חדישים בע"מ
 • רביגל בע"מ
 • קנשפע בע"מ
 • גן- עוז בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 2144 בע"מ
 • חלקה 324 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 7141 בע"מ
 • גוש 8247 חלקה 122 בע"מ
 • חלקת עובדיה בגוש 7120 ו- 7123 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 7120 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 7120 בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 7120 בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 7120 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 7123 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 7123 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 7123 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 7123 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 7123 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 7123 בע"מ
 • מעונות פיאנקו בע"מ
 • חב פינאל משרד למסחר ותווך במקרקעין בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 6986 בע"מ
 • עזריאל את גוליבר בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 43 גוש 6944 תא בע"מ
 • חברת דירה 138/4 בגוש 6380 בע"מ
 • חברה ישראלית לייצור ושווק ציוד משרדי בע"מ
 • אלד ביחר לסריגה בע"מ
 • קרית הצפורנים בע"מ
 • קרית הצבעונים בע"מ
 • מכנוטכניקה בע"מ
 • ציוד ופיתוח בע"מ
 • טלרם בע"מ
 • חשף בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6754 בע"מ
 • חלקה 274 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 218 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 183 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 180 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 6517 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6518 בע"מ
 • א. שמטר ובניו בע"מ
 • אולגנאר בע"מ
 • חלקה 178 גוש 8242 בע"מ
 • חברת גוש 6757 חלקה 123 בע"מ
 • ארמון נוה שאנן בע"מ
 • חלקה 236 בגוש 6187 בע"מ
 • נכסי רוגובסקי בע"מ
 • חלקה 347 בגוש ך612 בע"מ
 • אחי-אז חב קבלנית לבנין בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6672 בע"מ
 • אפרון שרותי משרד ובטוח בע"מ
 • חלקה 171 גוש 7024 בע"מ
 • חברת מרמורק 19 בע"מ
 • יעוץ בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 10013 בע"מ
 • אחוזת פאר 1137 6021 בע"מ
 • חברת חלקה 296 בגוש 6743 בע"מ
 • ישראטכניקה בע"מ
 • פרל חברה להובלה ואספקה בע"מ
 • שרותים למגורים בע"מ
 • חלקה 383 בגוש 6123 בע"מ
 • מבואות ביתר- חב להשקעות ופיתוח בע"מ
 • תי.אי.קו. חב לסחר ולהנדסה בע"מ
 • חולות אשדוד 1962 בע"מ
 • גיזרות חב להשקעות בע"מ
 • החברה המרכזית לדוודים בע"מ
 • שירותי טכנולוגיה והנדסת מזון בע"מ
 • סלעי ראש עמיר בע"מ
 • דטרד בע"מ
 • הוד- טקס חב לייצור ושווק בדים בע"מ
 • מעונות הרואה- טרומן בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 316 בע"מ
 • עשבי בר בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 10087 בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 10087 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 7130בע"מ
 • אמוני- זרע בע"מ
 • חלקה 399 בגוש 6580 בע"מ
 • אחוזת 6586 רעננה בע"מ
 • אחוזת 6578 רעננה בע"מ
 • חלקה 402 בגוש 6580 בע"מ
 • חלקה 401 בגוש 6580 בע"מ
 • חלקה 400 בגוש 6580 בע"מ
 • חלקה 403 בגוש 6580 בע"מ
 • צינקוגרפיה- אופסט ברט חב בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6525 בע"מ
 • מכון המתמיד בע"מ
 • פ. ריפז בע"מ
 • חברת עמוס לאחוה ועזרה
 • תלמוד לדור בע"מ
 • מנורה אחים רובינשטיין בערבון מוגבל
 • אסא זילברברג בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת גוש 6186 חלקה 144 בע"מ
 • חלקי י.ו. בחלקה 2 בגוש
 • אולם תפארת נתניה בע"מ
 • חברת מוסך מהיר בע"מ
 • חברת חלקה 57 בגוש 8263 בע"מ
 • פרנס את מרימס בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 30151 בע"מ
 • הר-קף בע"מ
 • שדמות קמה בע"מ
 • חברת חלקה 281 בגוש 3929 בע"מ
 • חברת חלקה 282 בגוש 3929 בע"מ
 • חברת חלקה 283 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 6287 בע"מ
 • חלקה 193 בגוש 3933 בע"מ
 • המועצה לייצור ולשווק של פרחים פקעות וצמחינה
 • חברה בגוש 7651 חלקה 143 בע"מ
 • שריר חב להשקעות ופתוח בע"מ
 • פועלים-אגוז חברה פיננסית בע"מ
 • מיקרומד בע"מ
 • העסק בשדרות הר ציון 14 תא בע"מ
 • שפע לצרכן בע"מ
 • הרמוניקה בע"מ
 • נאודנט בע"מ
 • קרית הלוטוס בע"מ
 • קרית הסייפנים בע"מ
 • פדני תכשיטנים בערבון מוגבל
 • חברת אומ בגוש 6213 חלקה 439 בע"מ
 • חלקה 156 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 279 בגוש 10810 חיפה בע"מ
 • חברת חלקה 183 בגוש 3702 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 7173 בע"מ
 • חברת חלקה 34 בגוש 6957 בע"מ
 • חלקה 724 בגוש 6127 בע"מ
 • משגב צמר גפן לרפוד וטויה בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6385 בע"מ
 • חלקה 183 בגוש 6948 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 7145 בע"מ
 • חלקות 24 25 26 27 בגוש 6896 בע"מ
 • קאנ יש חברה להשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 6 בגוש 6545 בע"מ
 • חברת חלקה 767 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 766 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 768 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 769 בגוש 6043 בע"מ
 • מזונות מגלד חב ליבוא וליצוא בע"מ
 • א.א. חב לתכניות תעשיתיות בע"מ
 • חלקה 789 בגוש 6158 בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 56 בגוש 6213 בע"מ
 • ל.ד.מ.ע. בע"מ
 • א. פלקסר בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 6675 בע"מ
 • מעון חלקה 358 בגוש 6598 בע"מ
 • חברת חלקה 179/1 בגוש 30010 בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6416 בע"מ
 • חברת חלקה 59 בגוש 8269 בע"מ
 • חברת בנין הבימה בע"מ
 • מעון 29 בגוש 7149 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 6545 בע"מ
 • חברת גוש 30121 חלקה 57 בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 10754 בע"מ
 • חלקות 70-72 בגוש 143 בע"מ
 • חברת בית ברחוב לוינסקי 100 תא בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 6443 בע"מ
 • דניאל ואסתר בע"מ
 • קרן אמה ומוריס ל. שייבר
 • טפרסון בע"מ
 • בית ס.ג.ר. בע"מ
 • בנין סופר מרקט שדרות קוגל בחולון בע"מ
 • נוה עדן חברה קבלנית להקמת בתים משותפים בע"מ
 • חברת בן שאול אלקטרוניקס בע"מ
 • חלקה 350 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקות 773- 774 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 8249 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 8249 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6526 בע"מ
 • גוש 6952 חלקה 49 בע"מ
 • אולפני הסרטה עתיד בע"מ
 • קרמיקה קדר בע"מ
 • חברה לשווק קמחים מיסודה של גד 1962 בע"מ
 • מעוז נחלתי בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 7143 בע"מ
 • ז.ס. בע"מ
 • אלגונל- שרות אילגון בע"מ
 • קפה בית הכרם בע"מ
 • נכסי אללי אסתר בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • גומאתן בע"מ
 • אחוזת חלקה מס 161 בגוש מס 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 146 בגוש 6518 בע"מ
 • נוה עתלית - כרמל בע"מ
 • מאפיות מאוחדות פרדס חנה בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 30150 בע"מ
 • בר-פס שיווק עופות ובצים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • רפאל בן יעקב את עזרא ושות בע"מ
 • פרדס בחלקה 20 בגוש 6351 בע"מ
 • מעוזי בטון בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 6181 בע"מ
 • טירת גוש 8259 חלקה 13 בע"מ
 • חברה לרשומים של בנק ארץ ישראל בריטניה בע"מ
 • אורבלה בע"מ
 • שרותי לוטוס לבידור תירות ובטוח בע"מ
 • חלקות 486-487 בגוש 6045 בע"מ
 • מפעלי סטרואידים בע"מ
 • אגודת הגליל בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 6394 בע"מ
 • חברת חלקה 112 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת חלקה 114 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת חלקה 113 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת חלקה 117 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 6517 בע"מ
 • חלקה 454 בגוש 6586 בע"מ
 • חלקה 455 בגוש 6586 בע"מ
 • חלקה 153 גוש 8242 בע"מ
 • בית ברחוב השוק 3א תל אביב בע"מ
 • אייזנשטדט הנדל קבלנים בע"מ
 • חברת גוש 6125 חלקה 245 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 7147 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • יצחק אלראי ביטוח בע"מ
 • אחוזת צקלג חולון בע"מ
 • נכסי מלון פיתוח ברעננה בע"מ
 • חנות פאר בחלקה 282 בגוש 807 10 בהר הכרמל בע"מ
 • חלקה 195 גוש 8260 בע"מ
 • חלקה 42 גוש 8239 בע"מ
 • טירת נחור נתניה בע"מ
 • טירת עמית נתניה בע"מ
 • מעונות חלקה 60 בגוש 7142 בע"מ
 • חלקה 465 בגוש 6111 בע"מ
 • א.א.א. חב לייצור ושיווק סרטים בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 1750 בע"מ
 • תעשיות חשמל קיפר בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6185 בע"מ
 • טס מלאכת מחשבת בע"מ
 • חלקה 218 בגוש 3925 בע"מ
 • משרד נחום ברח ביאליק 14 רג בע"מ
 • המשרד א ברח ביאליק 14 רג בע"מ
 • פאר שמחה בע"מ
 • מעון שמחה בע"מ
 • אחוזת חלקה 159 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 131 בגוש 7136 בע"מ
 • פיירומטיק בע"מ
 • גרנוליט בע"מ
 • כרש חברה להשקעות בע"מ
 • מכמש חברה להשקעות בע"מ
 • ששון רגואן ארגון תיאטרלי בע"מ
 • פלורום תעשיות בע"מ
 • מ. קדר מהנדסים בע"מ
 • מעון חלקות 266 267 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 6107/123 בע"מ
 • הדם- רגלי בע"מ
 • אדמוני חצירים בע"מ
 • אודם- חן בע"מ
 • טללי שמחה בע"מ
 • חברת גוש 6540 חלקה 42 בע"מ
 • אופקי שמחה בע"מ
 • נכסי קריסטל למסחר (רג) בע"מ
 • חלקה 619 בגוש 3929 בע"מ
 • עזבון הדקלים בע"מ
 • דר פיגל קרית מוצקין סוכנות לעתונים בע"מ
 • כרוניסטר בע"מ
 • חברת גוש 30121 חלקה 16 בע"מ
 • יישור ופתול ברזל יאזור בע"מ
 • נכסי תבורי בע"מ
 • יוסף ויצמן בע"מ
 • חצרון חברה להשקעות בע"מ
 • השרון אספקה חקלאית חמרי הדברה ודשנים בע"מ
 • י. לנגרמן ושות בע"מ
 • נצר הכרך בע"מ
 • הנכס במלחה כרך 17 דף 167 בע"מ
 • מעונות עבאס בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 6405 בע"מ
 • אחוזת מנחם מילשטיין בע"מ
 • חברה בגוש 7651 חלקה 139 בע"מ
 • חברה בגוש 7651 חלקה 140 בע"מ
 • חברה בגוש 7651 חלקה 141 בע"מ
 • חברה בגוש 7651 חלקה 142 בע"מ
 • חברה בגוש 7651 חלקה 144 בע"מ
 • חברה בגוש 7651 חלקה 145 בע"מ
 • נתניה דיזל בע"מ
 • חלקה 255 בגוש 6214 בע"מ
 • עמנואל טורס בע"מ
 • שרותי מניה בע"מ
 • חלקות 771-772 בגוש 6043 בע"מ
 • מפעלי ברקמן עסקים בע"מ
 • שרות מנהלים ויועצים בע"מ
 • חברת חלקה 26 בגוש 6712 בע"מ
 • חברת מחצית חלקה 813 בגוש 6122 בע"מ
 • מפעלי ברוס אשקלון בע"מ
 • חברת רהיטי חיפה בע"מ
 • מירון חברה לאופטיקה בע"מ
 • קובינם בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 7135 בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 7135 בע"מ
 • חברת חלקה 634 בגוש 6122 בע"מ
 • מסמרות ומתכות בע"מ
 • אחוזות אליעזר יעקבזון בע"מ
 • חברת חלקה 247 בגוש 6204 בע"מ
 • הסרט חברה להצגת והשאלת סרטים בע"מ
 • חנ-רון בע"מ
 • חלקות 225-229 בגוש 6051 בע"מ
 • פאר והדר 7136/100 בע"מ
 • נירד השקעות ומסחר בע"מ
 • ישאמקו חברה לפתוח מפעלי בניה בע"מ
 • חברת חלקה 86 בגוש 3702 בע"מ
 • חלקה 217 בגוש 6106 בע"מ
 • אחוזת הדר ים בע"מ
 • החלקה בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 274 בגוש 6668 בע"מ
 • החברה למחקר כלכלי בע"מ
 • דירה ברח שלמה המלך 101 תא בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 10784 בע"מ
 • סלתעש בע"מ
 • חלקה 552 בגוש 10872 בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6906 בע"מ
 • תפארת אהרן ומרדכי בע"מ
 • חברת חלקה 129 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6539 בע"מ
 • השקעת יעקב במקרקעין בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 28 בגוש 6213 בע"מ
 • גוש 3703 חלקה 174 בע"מ
 • חברת מסילת באסה בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 8255 בע"מ
 • חלקה 635 בגוש 6666 בע"מ
 • חברת חלקה 89 בגוש 6530 בע"מ
 • חברת חלקה 90 בגוש 6530 בע"מ
 • חברת גוש 6109 חלקה 154/158 בע"מ
 • אחוזת שדרות ק.ק.ל. בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 10790 בע"מ
 • חלקה 43 בגוש 10790 בע"מ
 • ארו ישראל פורנירים בע"מ
 • טחנת קמח קצורין בע"מ
 • משרד טכני כללי י. טולידנו א. רוסו מהנדס אזרחי בע"מ
 • אמונה חברה למסחר ותעשיה בע"מ
 • בנין הכרך בע"מ
 • חלקה 212 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת גב ברחוב אלומים 30 רמת גן בע"מ
 • חברת חלקה 86 בגוש 6021 בע"מ
 • נוה בחלקה 51 גוש 6609 בע"מ
 • השקעת יחזקאל במקרקעין בע"מ
 • מרכז מסחרי בנס ציונה בע"מ
 • הנכס ברחוב מגידו 7 בע"מ
 • שמואל אודוין ובניו בע"מ
 • ב שור ושות מהנדסים יועצים בע"מ
 • חברה ישראלית לקמחים בע"מ
 • י. פולק בע"מ
 • חברת חלקה 898 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 899 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 900 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 897 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 6517 בע"מ
 • חולות חן בע"מ
 • חלקות 40-43 בגוש 6524 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6049 בע"מ
 • גל-תל חברה לבנין והשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 208 בגוש 7170 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • גלד בית חרושת לעיבוד עורות בע"מ
 • פרטון חברה לבנין ופתוח בע"מ
 • חלקה 352 בגוש 6205 בע"מ
 • צנרת בע"מ
 • חברת חלקה 300 בגוש 3702 בע"מ
 • חברת מגרש ברחוב הרצל 158 רחובות בע"מ
 • חברת חלקה 216 בגוש 3703 בע"מ
 • חברת חלקה 108 בגוש 7155 בע"מ
 • חברת חלקה 110 בגוש 7155 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6673 בע"מ
 • חלקות 193-194 בגוש 6634 בע"מ
 • בית ברחוב הכובשים 24 בע"מ
 • צבי צוקרט ושות בע"מ
 • חלקות 6-18 בגוש 6384 בע"מ
 • היכל חלקה 16 בגוש 6960 בע"מ
 • מעילור יצרני בגדי אופנה בע"מ
 • יוסף בראז בע"מ
 • חלקה 44 גוש 6588 בע"מ
 • נחלת שושנה מרעננה בע"מ
 • פאר יצור פאות נכריות בע"מ
 • בסיס התעשיה והמסחר בע"מ
 • מגדנית השרון בע"מ
 • אירופרס בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6126 בע"מ
 • חברת דירות בגוש 7109 בע"מ
 • חברת חלקה 603 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 28 גוש 8024 בע"מ
 • חלקה 447 בגוש 6043 בע"מ
 • נוה מוזיר בע"מ
 • מקור התעשיה והמסחר בע"מ
 • בית שדרות רוטשילד מס 57 תא בע"מ
 • אחוזת שימל בגוש 6896 בע"מ
 • פנת עור ל.ב.ג. בע"מ
 • בית רחוב סוקולוב 90 תל-אביב בע"מ
 • מעונות חלקה 229 בגוש 6935 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 6948 בע"מ
 • חלקות 1-2 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 7119 בע"מ
 • גוש 7139 חלקה 12 בע"מ
 • גומיה בע"מ
 • דעת הקהל בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032442
 • בן שחר וישראלי בע"מ
 • חלקה 624 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 227 בגוש 6669 בע"מ
 • יחיאל בחלקה 1 בגוש 6621 בע"מ
 • חקר חברה לתעשית קרמיקה בע"מ
 • חברת חלקה 279 בגוש 6756 בע"מ
 • שיא חב לפרסום הפצה ודרבון המכירה בע"מ
 • שרותי שרגיד בע"מ
 • עמיתי הנדסה בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 8242 בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 8242 בע"מ
 • חברת מגרש 784 ו 785 בסביון בע"מ
 • חברת חלקה מספר 22 בגוש 7137 בע"מ
 • טבזון סוכנים מפיצי תעשיות חימיקלים ומזון בע"מ
 • שרות חשמל אבן גבירול 60 בע"מ
 • המסייר בע"מ
 • אלגד הוצאת ספרים בע"מ
 • נס הכרך בע"מ
 • אלכסנדר שוב בע"מ
 • בומבה י. צור בע"מ
 • בומבה י. צור בע"מ
 • מלונות הגליל בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6217 בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6958 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 172 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 6635 בע"מ
 • משי רות בע"מ
 • נוה בנים בע"מ
 • חברת אמנת להשקעות במפעלי תרבות וחנוך בע"מ
 • יולא חברה להשקעות בע"מ
 • יוסף זליקוביץ חברה לבנין בע"מ
 • יעקב משה בע"מ
 • תעשיית תאית יהוד בע"מ
 • חברת חלקות 40 41 53 54 ו 55 בגוש 3942 בע"מ
 • חברת רחוב יהודה המכבי 62 בתא בע"מ
 • הר- אחיד בע"מ
 • יואש חברה להשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 408 בגוש 6607 בע"מ
 • א.י. הלפרין מהנדסים בע"מ
 • חלקה 196 בגוש 6902 בע"מ
 • טירת פתחיהו נתניה בע"מ
 • טירת פתואל נתניה בע"מ
 • דירה בחלקת משנה 44/2 בגוש 6159 בע"מ
 • ג.פ.ת. חברה קבלנית בע"מ
 • ארגון שווק קניות בוסתן הגליל בע"מ
 • גוש 11612 חלקה 24 בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 6948 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 7141 בע"מ
 • מנת החברה להשקעות בתעשיה ובמסחר בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 6896 א בע"מ
 • עידית רכישת נדלן בע"מ
 • חלקה 120 בגוש 7136 בע"מ
 • דן זיידל בע"מ
 • אחוזת שתים גוש 6106 חלקה 94 בע"מ
 • מזכרת ה- 564 בע"מ
 • חלקה 215 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 6671 בע"מ
 • חברת חלקת משנה 924/48 בגוש 6903 בע"מ
 • תפארת זיוה בע"מ
 • מעון פורטי הרצליה בע"מ
 • חברה לעבודות גינון ופיתוח בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 7168 בע"מ
 • גורג אנד פיליפס קפלן נאמנים בע"מ
 • יודפת בע"מ
 • פרווים בע"מ
 • חברת חלקה 485 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 193 בגוש 6758 בע"מ
 • גוש 3928 חלקה 317 בע"מ
 • גוש 3928 חלקה 318 בע"מ
 • זרעי חמד בע"מ
 • שר-חול בע"מ
 • גדולי שן בע"מ
 • רוממות רוח בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 8244 בע"מ
 • פ. קפלן ושות קבלני בנין בע"מ
 • מפעלי טיב און בע"מ
 • חברת גמר בית מלאכה לשרותי בורסקאות בע"מ
 • הלניק שיפינג קומפני חיפה בע"מ
 • דירת זומר ברחוב עלומים 42 ברג בע"מ
 • משכן אריזי בע"מ
 • מ.ש.מ. מכון לשרותי מכוניות בע"מ
 • אדגר לבנין - א.מ.מ. בע"מ
 • חן הקריה בע"מ
 • מאירונאלה בע"מ
 • מעון חלקה 375 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 6747 בע"מ
 • חברת חלקה 37 בגוש 6747 בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 30118 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 30118 בע"מ
 • אופק בן דוד בע"מ
 • חלקה 525 בגוש 6666 בע"מ
 • פלנגסט מוסכים בע"מ
 • חלקה 43 גוש 6183 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 6944 בע"מ
 • חלקה 262 בגוש 6127 בע"מ
 • שירות למכוניות מיבטח בע"מ
 • חברת חלקה 179 בגוש 6668 בע"מ
 • עופל חברה לבנין בע"מ
 • ב קרבציק ובניו בע"מ
 • מוניות ירושלים בע"מ
 • גמנסיה אבן פנה בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 6977 בע"מ
 • גמקו הנדסה מכנית חברה בע"מ
 • שכנר ובניו חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • חלקה 83/6 בגוש 6638 בע"מ
 • חלקה 377 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 264 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6545 בע"מ
 • חלקה 196 בגוש 6669 בע"מ
 • יצחק קוניו ושות בע"מ
 • נאות דפנה בע"מ
 • נאות אילה בע"מ
 • נוה רמון בע"מ
 • נאות תרזה בע"מ
 • אחים רויכמן שומרון בע"מ
 • בית השרון נתניה בע"מ
 • כרכומי הפסגה בע"מ
 • איתן שקי יוטה בע"מ
 • פסגת הערמונים בע"מ
 • איתן- חברה לשווק חימיקלים בע"מ
 • תי.תי.סי. בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6206 בע"מ
 • אחים לב ושות חברה קבלנית בע"מ
 • חלקות 144 146 ו-249 בגוש 6048 בע"מ
 • פרמי בע"מ
 • חלקה ל6 בגוש 6957 בע"מ
 • חברת חתר בע"מ
 • דברה חברה להשקעות ולנכסים בע"מ
 • חלקה 387 בגוש 8247 בע"מ
 • נתיב הכרכומים בע"מ
 • יהודה רוסו ובניו בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 6943 בע"מ
 • חלקה 108 בגוש 10429 בע"מ
 • לוברג פונדק השרון בע"מ
 • חלקה 525 בגוש 3929 בע"מ
 • בלג- ישראל חברה להשקעות סחר ובנין בע"מ
 • בסקו בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 8242 בע"מ
 • בית חרושת לצרכי מזון בע"מ
 • פלשת מבני תעשיה וניהול בע"מ
 • אפרים גולדהירש בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6166 בע"מ
 • בית בלה בע"מ
 • בית יקותיאל בע"מ
 • מסילות הקריה בע"מ
 • חלקה 386 גוש 8274 בע"מ
 • חברת מקב לבנין ולהשקעות בע"מ
 • נכסי מרים בע"מ
 • נכסי ליאו צקוור בע"מ
 • אינווסטאומפקס בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6522 בע"מ
 • דגש בע"מ
 • המכון לתכנון ופיתוח בע"מ
 • חברה קבלנית לבנין של קבלנים ובונים בפתח תקוה בע"מ
 • חברת חלקה 166 בגוש 7109 בע"מ
 • מ מ י ג ז ד ל בע"מ
 • דירה בחלקה 169 בגוש 6394 בע"מ
 • חלקה 217 גוש 6212 בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 6381 בע"מ
 • החברה למכוניות ואביזרים בע"מ
 • שרלוט חברה לבנין השקעות ונאמנות בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 30341 בע"מ
 • יצקול בע"מ
 • יצוג בע"מ
 • לרון חברה להשקעות ונאמנות בע"מ
 • דובל בע"מ
 • חלקת משנה 1 760 בגוש 6213 בע"מ
 • גינגולד - ורובל חברה קבלנית למפעלי בניה בע"מ
 • שבח חברה לעבודות חשמל בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2853
 • פיאו בע"מ
 • אדמון בע"מ
 • גופרי ושות בע"מ
 • מפעלי פדרמן חברה לבנין 1962 בע"מ
 • חברת חלקה 667 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 550 בגוש 6666 בע"מ
 • לוברון יצואני תריסים מאוחדים בע"מ
 • אופקי תל - אביב חברה להשקעות בע"מ
 • דר יהושע קולברג בע"מ
 • חלקה 134 בגוש 7136 בע"מ
 • מ מ ב י בע"מ
 • ולדר ברלט בע"מ
 • שרותי אספקה בת - ים בע"מ
 • חצץ נחשונים בע"מ
 • חלקה 130 בגוש 6418 בע"מ
 • רו - רו בע"מ
 • נאות פאר בגוש 6355 בע"מ
 • מתג בע"מ
 • המהיר חברה לרכב בע"מ
 • עוצם בע"מ
 • צנורות חשמל אמפר בע"מ
 • רחוב עמק יזרעאל מספר 13 בע"מ
 • יוסיפין בע"מ
 • סטודיו גברא בע"מ
 • מ קרנסה ושות ישראל בע"מ
 • מיכון משרד בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקות 737 736 בע"מ
 • צדר חברה למסחר בע"מ
 • וייסבלום ושות בע"מ
 • לרטקס בע"מ
 • ארהן בע"מ
 • ביסקויט כפר - סבא בע"מ
 • אלברטו י מצרי השקעות בע"מ
 • מטעי ביבר בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 6521 בע"מ
 • חברת חלקה 1144 בגוש 6213 בע"מ
 • גזפור בע"מ
 • אלביס בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6522 בע"מ
 • עוזדר - בנין ופתוח בע"מ
 • פיין את דרובלס חברה לבנין בע"מ
 • אריגי ויקטור קליין בע"מ
 • דירה 7 ברח מודיעין 118 רג בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6605 בע"מ
 • לאה מפעלי בניה והשקעות בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 30342 בע"מ
 • בנימין וינשטיין ושות בע"מ
 • הדירה ברחוב ביאליק 14 רג בע"מ
 • חברת נוף נאה בגוש 7650 ברעננה בע"מ
 • א ל מילשטיין בע"מ
 • אחוזת מרדכי בבית חנן בע"מ
 • גוש 3702 חלקה 131 בע"מ
 • ישיבת נר ישראל בישראל בע"מ
 • חברת חלקות 229 ו 230 בגוש 6668 בע"מ
 • גבעת הלל בחלקה 198 בע"מ
 • תנובה כספים ובטוח בע"מ
 • חברת חלקה 203 בגוש 6043 בע"מ
 • קנובלר את פרמינגר עמיר עופות ירושלים בע"מ
 • לורד בע"מ
 • ארזי - חיפה חב לעבודות בנין בע"מ
 • משרד פלס בבית יואל בע"מ
 • מיכליות לנגב בע"מ
 • מ ל מ חברה להשכרת מכוניות בע"מ
 • שיך לביב אבו רוקון את צלח בהרי בע"מ
 • נוף מרהיב בברנע בע"מ
 • זבולון חברה לבנין בע"מ
 • גל שרות רנטגן בע"מ
 • פתוח מלונות ומוטלים בישראל בע"מ
 • מרכז הסיטי בתל-אביב בע"מ
 • קרית ספינקא בע"מ
 • חלקה 155 בגוש 7136 בת-ים בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 7136 בת-ים בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 6524 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6519 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6517 בע"מ
 • עין - גל בע"מ
 • חסיל בע"מ
 • פתורה בע"מ
 • גזם בע"מ
 • פלסטופרינט בע"מ
 • חברת קולנוע חן ביבנה בע"מ
 • סחר מסחר והחשנה בע"מ
 • רכב לעם בע"מ
 • אלף הפצה והוצאת ספרים בע"מ
 • פתוח ויצירה - חברה למפעלי בנין בע"מ
 • אבן-צור חברת השקעות ופתוח בע"מ
 • איגרא בע"מ
 • חברה לבניה ברחוב ליואי בע"מ
 • בנימין רוזנשטריק בע"מ
 • מעון קלינה בע"מ
 • משעם חברה לעבודות צבוריות בע"מ
 • פלסטכניקה בע"מ
 • אולם נחמני 4 בע"מ
 • חברת רעננה גוש 7650/30 בע"מ
 • קרקע ובנין חב מיסודה של ארגון הקבלנים והבונים בי-ם בע"מ
 • החלוץ חברה להשקעות בע"מ
 • חברה ישראלית לאשראי על טובין בע"מ
 • נתיב הצפרנים בע"מ
 • מנגט ורונה את גדנסקי תעשית אוטמי שמן בע"מ
 • נתיב הורדים בע"מ
 • ישפול חברה לציוד בבנין בע"מ
 • מוצרי צסטר ישראל בע"מ
 • חברת חלקה 408 בגוש 8274 בע"מ
 • חברת מגרשים בגוש 6905 בע"מ
 • מפעלי בידור פיתוח ומימון מתקני ספורט ובידור בע"מ
 • פרופיקל בע"מ
 • אליעזר פרלמן ובניו בע"מ
 • צבי אנגלנדר ושות בע"מ
 • חברת בטון הנגב בע"מ
 • אסבאף - מכנו בע"מ
 • עוף טוב (שאן) בע"מ
 • תנין מוצרי פלסטיק בע"מ
 • סוכנויות קנדה לישראל בע"מ
 • חלקה 171 בגוש 6158 בע"מ
 • נוה בן-יהודה 53 בע"מ
 • גוש 6154 חלקה 172 בע"מ
 • נכסי חיים פרלין בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6188 בע"מ
 • ***קרית בית הכרם בע"מ
 • למרחב ירושלים בע"מ
 • חברת י כרמי לציוד משרדי וצורכי צילום בע"מ
 • מידל איסט פוסט קרדס בע"מ
 • אלרן נאמנים ומבצעי צוואות בע"מ
 • מפעלי מעוז צור חברה בע"מ
 • חברת חלקה 1 בגוש 6415 בע"מ
 • משקי כץ ושות בע"מ
 • בטור חברה להשקעות בע"מ
 • בני מיכל עתודות בע"מ
 • תחנת שרות גבעת שמואל בע"מ
 • מכון לפסיכולוגיה שמושית בע"מ
 • בנמוט בע"מ
 • תעשית יהלומים מרכז פתח-תקוה בע"מ
 • נאות יוסף נשר בע"מ
 • מתכות למברגר בע"מ
 • טירות חברה למפעלי בנין בע"מ
 • חברת פלכד בע"מ
 • סיבים כימיים ישראליים בע"מ
 • מאיר גרין בע"מ
 • קבלני בנין מטל בע"מ
 • חלקה 190 בגוש 6667 בע"מ
 • חברת מעונות ברח המלך גורג 40 בתא בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 30114 בע"מ
 • צחור בע"מ