• אחוזת צדק בע"מ
 • חיים רוטמן בע"מ
 • בר - שמר בע"מ
 • אטרי בע"מ
 • חלקה 446 בגוש 3926 בע"מ
 • לילי פרחים ומתנות בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6206 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6605 בע"מ
 • מדגריה פלק בע"מ
 • הנכס חלקה 47 בגוש 6518 בע"מ
 • זר - גפן בגוש 6620 בע"מ
 • מחסני חלקה 22 בגוש 10888 בע"מ
 • אחוזת גוש 6105 חלקה 93 בע"מ
 • חלקה 274 בגוש 6361 בע"מ
 • חברת קניות בגוש 6896 בע"מ
 • חלקת משנה 136/19 בגוש 7148 בע"מ
 • חברת חלקה 674/2 בגוש 3701 בע"מ
 • דירה מרחוב אהרנוביץ 7 תא בע"מ
 • חברת יורה מס שתיים בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 10008 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 10008 בע"מ
 • יוסף שור סוכנות למכונות בע"מ
 • חלקה 23 6747 בע"מ
 • בית ברחוב כרמיה 5 בע"מ
 • חלקה 571 בגוש 6636 בע"מ
 • פאר חלקה 159 בגוש 8232 בע"מ
 • תועלת בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 3933 חב בע"מ
 • חלקה 522 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 38 בגוש 6955 בע"מ
 • אחוזת תכלת בגוש 6896 בע"מ
 • חברת בנין חלקה 79 בגוש 8273 בע"מ
 • אחוזת גוש 3705 רחובות בע"מ
 • יאה - נאה בע"מ
 • חברה לבנין רחובות בע"מ
 • אחוזת גוש 95 111 חלקה 21 בע"מ
 • חלקה 80 גוש 6747 בע"מ
 • חברת חלקה 89 בגוש 6145 בע"מ
 • ארמון נהדר בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034083
 • מעון צבי בע"מ
 • שדמת בר - יוחאי בע"מ
 • אחוזת חמישים ושלוש בע"מ
 • אחוזת חמישים וחמש בע"מ
 • אחוזת חמישים וארבע בע"מ
 • אחוזת גוש 11195 חלקה 29 בע"מ
 • אחוזת גוש 11195 חלקה 39 בע"מ
 • אחוזת גוש 11195 חלקה 40 בע"מ
 • אחוזת גוש 11195 חלקה 47 בע"מ
 • אחוזת גוש 11195 חלקה 48 בע"מ
 • אחוזת חמישים ושש בע"מ
 • מגרש 1034 בסביון בע"מ
 • אשתור - ניהול ושרותים בע"מ
 • החברה השבדית ארץ ישראלית לגפרורים 1962 בע"מ
 • מפעלי כהני דרום בע"מ
 • דירה ב ר ג רח אבא הלל 65 בע"מ
 • נוה אופר בע"מ
 • חברת גוש 6379 חלקה 86 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 6351 בע"מ
 • חברת גוש 10785 חלקה 13 בע"מ
 • מפיצים בע"מ
 • חברת שכון בית הכרם השלמה א בע"מ
 • קודמת חיים בגוש 6615 בע"מ
 • שמעון החמישי בע"מ
 • שמעון הרביעי בע"מ
 • שמעון השלישי בע"מ
 • שמעון השני בע"מ
 • שמעון הראשון בע"מ
 • חלקה 373 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 370 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 355 בגוש 3929 בע"מ
 • חברת חלקה 185 בגוש 6195 בע"מ
 • דפוס הנגב בע"מ
 • שרותי ארלן בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 6376 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 6385 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 6382 בע"מ
 • מן - בר בע"מ
 • חברת חלקה 237 בגוש 7164 בע"מ
 • פינגולד בע"מ
 • חלקה 99/4 בגוש 7167 בע"מ
 • חזון ישעיהו בע"מ
 • מעון 21 אלף בע"מ - ה
 • אורבוך את דקל בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש 7138 בע"מ
 • חברת חנויות מ א בע"מ
 • גוש 6122 חלקה 1046 בע"מ
 • אבא סגל בע"מ
 • אספקת שמני דלק פ קלקס בע"מ
 • דירה מס 7 ברח החבצלת 17 ירושלים בע"מ
 • רחוב הלפרין מס 6 בע"מ
 • הנכס בחלקה 268 גוש 6756 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6381 בע"מ
 • מעוז ים בע"מ
 • היכל דירה 10 44 בגוש 7099 בע"מ
 • בית המעלות בע"מ
 • בית פלס פת בע"מ
 • פנת בר - כוכבא פת בע"מ
 • חלקות 162 - 161 בגוש 6714 בע"מ
 • אופטילון ישראל בע"מ
 • חנותנו באבן גבירול 150 תא בע"מ
 • מוסך דיזל הצפון בע"מ
 • סולניצן בע"מ
 • מבוא בע"מ
 • בצר הנדסה בע"מ
 • חברת חלקה 273 בגוש 6192 בע"מ
 • גוש 6530 חלקה 98 בע"מ
 • שרותי רכב בע"מ
 • חברת חלקה 12 40 בגוש 6941 בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 7145 בע"מ
 • רח מודיעין 173 ר ג בע"מ
 • חלקות 109 ו - 110 בגוש 6608 בע"מ
 • קרקעות בגושים 7123 7124 7128 בע"מ
 • חברת עודאר בע"מ
 • גודש בע"מ
 • שנית אביבי חן בע"מ
 • יד זבולון בע"מ
 • אחוזת עלי בד בע"מ
 • חברת טרנסוניקס בע"מ
 • גוש 6962 חלקה 204 בע"מ
 • חלקה ח בגוש ג בע"מ
 • דירת עדינה ויוסף ברח דיזנגוף 210 תא בע"מ
 • טרנסירקון בע"מ
 • ברזל חלקה 144 בגוש 6125 בע"מ
 • אינטרקס בע"מ
 • חברת גוש 30023 חלקה 92 בע"מ
 • בן - עמי וגורפינקל ייצור והרכבת מתקני תעשיה בע"מ
 • דירה ברחוב קפלן 8 בני - ברק בע"מ
 • גבריאלה ודוד בע"מ
 • חלקה 29 גוש 6492 בע"מ
 • חלקה 91 גוש 6518 בע"מ
 • חלקה 299 גוש 6756 בע"מ
 • חלקה 395 גוש 8274 בע"מ
 • הצלחת חיים בגוש 6617 בע"מ
 • חלקה 2 532 גוש 6903 בע"מ
 • חלקה 86 גוש 6235 בע"מ
 • משכן גן פאר בע"מ
 • מרהיבי נוף בדרום בע"מ
 • זהר אחוזת נוף בע"מ
 • משכן אחוזת תהילה בע"מ
 • חברת חלקה 97 בגוש 10779 בע"מ
 • מוסך פאר בע"מ
 • יצחק אלמוג בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 10880 בע"מ
 • אלקטרו דיזל בע"מ
 • טלאן בע"מ
 • ראתל רג בע"מ
 • ראתל ממ החזקה בע"מ
 • אחוזת חלקה 571 בגוש 6666 בע"מ
 • אחוזת חלקה 623 בגוש 6666 בע"מ
 • נחלת אבירם בע"מ
 • חיים שמורק - ולטר יעקב בע"מ
 • חלקה 695 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת דירה 10 חלקה 127 בגוש 7166 בע"מ
 • חברת גוש 6536 חלקה 57 בהרצליה בע"מ
 • משגב רח לוינסקי 73 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6904 בע"מ
 • מעון 80 וורה בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6712 בע"מ
 • חברת מ ד ציוד מכני בע"מ
 • בית לנדאו אחד - העם 72 בע"מ
 • אחוזת דרורה בע"מ
 • טירת דרורה בע"מ
 • ניר דרורה בע"מ
 • תל דרורה בע"מ
 • חברת חלקות 31 32 גוש 7170 בע"מ
 • צבי קנטור ושות בע"מ
 • פלבר בע"מ
 • אחים קלינקוף בע"מ
 • חלקת משנה 2 179 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 272 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 11574 בע"מ
 • מם ושין קרפיול 1961 בע"מ
 • חברה לבנין אשקלון החדשה בע"מ
 • חברת גוש 6765 חלקה 163 בחולון בע"מ
 • חברת מרדכי ושושנה אפשטיין בע"מ
 • חברת חלקה 218 בגוש 10034 בע"מ
 • חלקה 209 בגוש 8260 בע"מ
 • יחידה 169 בית 2 - 1 באפרידר בע"מ
 • טירת גוש 8253 חלקה 32 בע"מ
 • חברת חלקות 112 ו155 בגוש 6217 בע"מ
 • כורזים חב חקלאית בע"מ
 • קומת העצמאות 56 בבת - ים בע"מ
 • חלקה 473 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 385 גוש 10037 חדרה בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 7147 בע"מ
 • חברת חלקה משנה ו 23 בגוש 6910 בע"מ
 • טירת גוש 8228 חלקה 35 בע"מ
 • חלקת לילי בע"מ
 • חברת חלקה 224 בגוש 10034 בע"מ
 • דירה בקפרחי 24 תא בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 61 בגוש 6213 בע"מ
 • רשפו חיים בע"מ
 • מצרכי מזון חדיש שלוה בע"מ
 • בית ברח מרכז מסחרי 89 תא בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 6632 בע"מ
 • חברת חלקה 98 בגוש 6635 בע"מ
 • חברת חלקה 96 בגוש 6635 בע"מ
 • חברת חלקה 102 בגוש 6635 בע"מ
 • חברת חלקה 103 בגוש 6635 בע"מ
 • טירת רחובות המשך הרצל בע"מ
 • פתוח המשק רח הרצל ברחובות בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 6902 בע"מ
 • חברת מחצית חלקה 69 בגוש 7166 בע"מ
 • גוש 6108 חלקה 99 בע"מ
 • יעקב את יצחק מרקוס בע"מ
 • נכסי חלקה 430 בגוש 6623 בע"מ
 • מחלבות סלע בע"מ
 • נכסים בנהריה בע"מ
 • פירסט ושות מכלת בסיטונות בע"מ
 • ש פ א ר - שרותי השקעה בע"מ
 • אוטלקו בע"מ
 • סוכנוית דרום בע"מ
 • מעונות גוש 6904 בע"מ
 • שלשה אחים בע"מ
 • חברה לשרותי כלכלה והנדסה בע"מ
 • חברת חלקות 65 64 בגוש 30163 בע"מ
 • חברת חלקה 73 בגוש 30084 בע"מ
 • הזורם בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6713 בע"מ
 • חלקה 144 בגוש 6336 בע"מ
 • דירה מס 5 ברחוב דה - האז 28 בתא בע"מ
 • חלקה 231 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 190 בגוש 6757 בע"מ
 • חברת חלקה 406 בגוש 8274 בע"מ
 • חול זהב ראשון לציון בע"מ
 • נצרת וגליל מוציאי לאור ומדפיסים בע"מ
 • קסלוב בע"מ
 • חברת מזל פלסטיק בע"מ
 • טירת גוש 8252 חלקה 64 בע"מ
 • טירת אסתר המלכה נתניה בע"מ
 • טירת אהלי קידר נתניה בע"מ
 • טירת שער הגליל נתניה בע"מ
 • טירת אחשורוש נתניה בע"מ
 • טירת אשתאול נתניה בע"מ
 • חלקה 403 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6148 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6375 בע"מ
 • אלוס בע"מ
 • נוה רם ברח שטרוק 9 בע"מ
 • לוב בע"מ
 • קידמת אברהם בגוש הגדול בע"מ
 • חלקה 1132 בגוש 6158 בע"מ
 • א ר ו - נחלה בע"מ
 • אנקורית דריל בע"מ
 • בראומין חב ליבוא והפצת פילמים בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 6716 בע"מ
 • חברת חלקה 182 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 599 גוש 6666 בע"מ
 • חלקה 131 גוש 6666 בע"מ
 • חלקה 132 גוש 6666 בע"מ
 • חלקה 587 גוש 6666 בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 8039 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 8039 בע"מ
 • חלקה 594 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 113 בגוש 10882 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 6193 בע"מ
 • בית ברח הזית 10 תא בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 6019 בע"מ
 • דירה חלקה 29 18 בגוש 658 בע"מ
 • חברת חלקה 201 בגוש 6757 בע"מ
 • גוש 6578 חלקה 42 בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 6520 בע"מ
 • חברה לפיתוח בית הדגל ירושלים בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 7139 בע"מ
 • צל - ציון בע"מ
 • שבילים בע"מ
 • שדרות חרושים בע"מ
 • עוז אביב בע"מ
 • עגילים בע"מ
 • מרומי הדר בע"מ
 • פרי הדר בע"מ
 • קולנוע דגון בע"מ
 • נכסים וקבלנות בע"מ
 • חוילת עוז בע"מ
 • ארמונות הדר בע"מ
 • בניני עוז בע"מ
 • חברה לשווק פי וי אי בע"מ
 • אחוזת גוש 12259 חלקה 24 בע"מ
 • אחוזת גוש 12259 חלקה 49 בע"מ
 • אחוזת גוש 12259 חלקה 34 בע"מ
 • אחוזת גוש 12259 חלקה 33 בע"מ
 • אחוזת גוש 12259 חלקה 30 בערבון מוגבל
 • אחוזת גוש 11195 חלקה 51 בע"מ
 • צלילים חב לשווק בע"מ
 • אבידור חב למוצרי עץ בע"מ
 • חברת חלקה 64 בגוש 7149 בע"מ
 • מפעלי סדומית בע"מ
 • חלקה 483 בגוש 6043 חולון בע"מ
 • חברת חלקה 44 45 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקות 13 61 בגוש 30079 בע"מ
 • חלקה 245 בגוש 3928 בע"מ
 • נכסי אצד בע"מ
 • חברת חלקה 5 בגוש 3693 בע"מ
 • נוה אפרים בע"מ
 • חלקה 391 בגוש 6111 בע"מ
 • ריפריוס בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6537 בע"מ
 • קליינבוים - שוגרמן בע"מ
 • חברת בית רחוב גורדון 6 בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 6196 בע"מ
 • ציוד חפירות בע"מ
 • חלקה 237 גוש 6187 בע"מ
 • חברת ט ג בחלקה 67 גוש 6048 בע"מ
 • גבעת הרקפות בע"מ
 • אי פי אי מכירות בע"מ
 • דוד אלף בע"מ
 • אריק כהן בע"מ
 • החברה לפתוח המרכז הקהילתי בחיפה עש גמס א דה רוטשילד בע"מ
 • חברה להשקעות פיתוח יצוא ויבוא בע"מ
 • חברת חלקה 242 בגוש 6155 גבעתיים בע"מ
 • חלקה 46 6746 בע"מ
 • נוה האופטמן בע"מ
 • חברת חלקה 228 בגוש 6977 בע"מ
 • חברת חלקה 229 בגוש 6977 בע"מ
 • חלקה 93 גוש 6751 בע"מ
 • חלקה 77 גוש 10680 בע"מ
 • חלקות 62 1 - 63 בגוש 6050 בע"מ
 • מיזע סריגת אופנה בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6050 בע"מ
 • שרפסקי ושטוב בע"מ
 • מ ע פ ל סוכנים בע"מ
 • דירה 5 176 בגוש 6916 בע"מ
 • בית קונפקציה לאה בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 6396 בע"מ
 • חלקה 111 בגוש 6388 בע"מ
 • חלקה 12 128 בגוש 7172 בע"מ
 • מעוז ברח לוינסקי 60 בע"מ
 • חלקים ב - 16 6630 מע לירקון בע"מ
 • גוש 6741 חלקה 167 בע"מ
 • חלקה 574 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 3926 בע"מ
 • ל לידזי ושות בע"מ
 • גוש 30025 חלקה 10 316 בע"מ
 • חברת חלקה 84 בגוש 30166 בע"מ
 • חברת ארסול בע"מ
 • פאר בניני הדרום בע"מ
 • בניני פאר בחולון בע"מ
 • תפארת חוילות נוי בע"מ
 • פאר אחוזת יפה נוף בע"מ
 • בית ברח הגפן 11 בע"מ
 • מעון 2 225 עליזה בע"מ
 • חברת חלקה 263 בגוש 3945 בע"מ
 • דירת איג רמא בע"מ
 • שכון 4 220 בגוש 25 בע"מ
 • פרנק מיוסלר בע"מ
 • בת שבע גרפיק ארט בע"מ
 • נצחון שמואל בראשון בע"מ
 • נצחון ירחמיאל בראשון בע"מ
 • חלקת סעדיה בגוש 6615 בע"מ
 • חלקה 136 גוש 6623 בע"מ
 • יהושע אדלסבורג בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 7140 בע"מ
 • חברת נחלת נתנאל ג בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6204 בע"מ
 • שער עדין בע"מ
 • חלקות 65 68 69 בגוש 30159 בע"מ
 • אבניה - חב לשווק חצץ ומוצרי מחצבה בע"מ
 • טירת יעקב כספי ושות בע"מ
 • חברת ויסוצקי 3/5 בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 7169 בע"מ
 • דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ
 • זילמוביל בע"מ
 • חלקה 83 6020 בע"מ
 • משגב ברח דיזנגוף 326 בע"מ
 • חברת רכישות חלקה 1 בגוש 6896 בע"מ
 • נוה סניורה בע"מ
 • חלקה 330 בגוש 6373 בע"מ
 • דירת חלקה 14 296 בגוש 6213 בע"מ
 • אברהם מרקוביץ בע"מ
 • חלקה 2 גוש 6362 בע"מ
 • דלית החן בע"מ
 • נאות החן בע"מ
 • יונת החן בע"מ
 • היכל החלקה 7 בגוש 6519 בע"מ
 • נוה חלקה 7 בגוש 6519 בע"מ
 • מעון חלקה 7 בגוש 6519 בע"מ
 • בית בחלקה 7 בגוש 6519 בע"מ
 • יהלומי הבירה בע"מ
 • נחלת יונה ויהודה בע"מ
 • גוש 6668 חלקה 602 בע"מ
 • חלקה יפה בתוך גוש 10 6630 בע"מ
 • נמרוד הפקת סרטים בע"מ
 • שלום בבלוקי בע"מ
 • פ ר חב לניהול בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 6580 בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 3634 בע"מ
 • אל וי בע"מ
 • אחוזת חמד בגוש 7170 בע"מ
 • אחוזת עמק חפר 30 בע"מ
 • משכנות אהרוני בע"מ
 • חלקה 41 גוש 6415 בע"מ
 • תאגיד לשרותי משקיעים בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6382 בע"מ
 • בלה - בוכמן ייצור ושיווק בע"מ
 • משלוחי טרנסקונטיננט בע"מ
 • העיש בע"מ
 • ככר 899 בע"מ
 • חברת חלקה 41 40 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 39 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 3704 בע"מ
 • מוסד אחים אחראי לסקה בע"מ
 • תפארת בית ירמיהו בע"מ
 • יעקב פריצקר בע"מ
 • חברת גוש 6546 חלקה 290 בע"מ
 • בניני הדר בפ ת בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 6380 בע"מ
 • דר יוסף ולאה גרוסמן בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 7139 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6747 בע"מ
 • חברת חלקה 42 43 בגוש 30079 בע"מ
 • המעון בחלקה 145 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 7173 בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 7144 בע"מ
 • דירה 11 בחלקה 1380 בגוש 6122 בע"מ
 • הוד חפצי נוי בע"מ
 • קוליבר חב ליצור ושיווק בע"מ
 • חלקת משנה 26 157 בגוש 6944 בע"מ
 • פדר בע"מ
 • דירה מס 9 ברח החבצלת 17 ירושלים בע"מ
 • חלקה 452 בגוש 6637 בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 6935 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6217 בע"מ
 • דפקו בע"מ
 • צור רחובות חב לעבודות בנין ופתוח בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6365 בע"מ
 • סוכנות ש ב ח בע"מ
 • חלקה 21 941 בגוש 6212 רח שטריקר בע"מ
 • חברת חלקה 113 בגוש 0878ו בע"מ
 • נצחון אברהם בגוש 3947 בע"מ
 • מעונות חלקה 146 גוש 8260 בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6747 בע"מ
 • נכסי רח בילו 50 בע"מ
 • לוי ושות מוצרי טבק בע"מ
 • דירת זקס ברח שינקין 2 גבעתיים בע"מ
 • אחים חדד - חב בנין בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 18166 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 18174 בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 6388 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 6354 בע"מ
 • תפארת הנכסים 14 בע"מ
 • קרקעות ונכסים 6 בע"מ
 • חברת חלקה 309 בגוש 195ך בע"מ
 • חברת חלקה 280 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 7138 בע"מ
 • חנות ברח' בן יהודה 191 א' בע"מ
 • מעון אנגט בע"מ
 • חלקה מס 344 בגוש 6187 בע"מ
 • דירת דולגיורא ינאי בע"מ
 • חלקה 368 בגוש 6158 בע"מ
 • מלון נוה קרית טבעון בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 6666 בע"מ
 • חברת פ ס רסל בע"מ
 • חלקה 150 בגוש 8242 בע"מ
 • גוש 7136 חלקה 86 בע"מ
 • חלקה 76 גוש 7155 בע"מ
 • חלקה 453 גוש 6623 בע"מ
 • חלקה 75 גוש 7155 בע"מ
 • חלקה 70 גוש 6609 בע"מ
 • מנחם אטינגר בע"מ
 • רחל אטינגר בע"מ
 • טירת מרדכי היהודי נתניה בע"מ
 • טירת אחאב נתניה בע"מ
 • טירת מלכת שבא נתניה בע"מ
 • חלקה 4 63 בגוש 30149 בע"מ
 • החברה רפאל בן אבא בע"מ
 • נכסי אברהם כהן בע"מ
 • חברת חלקה 359 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6382 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 6376 בע"מ
 • מגרש מס 221 בגוש 10826 בע"מ
 • חברת קומה ב ברחוב יבנה 40 בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות גוש 10054 חדרה בע"מ
 • חלקה 165 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 239 7162 בע"מ
 • אחוזת מרגלית ברעננה בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6185 בע"מ
 • מוראלף בע"מ
 • חברת הדירה ברחוב קפלן 7 תל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 80 בגוש 6634 בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 6934 בע"מ
 • אורקד בע"מ
 • עזיז חלקת משנה 5 85 84 בגוש 7146 בע"מ
 • נחלת מרדכי ושרה בע"מ
 • אילן אחזקת נכסים בע"מ
 • ארנין בע"מ
 • אוניטריד בע"מ
 • ביתן לחלקי חילוף בע"מ
 • איטיש חב להשקעות ופיתוח בע"מ
 • לאיקו ישראל בנין והשקעות בע"מ
 • אייל יונה ניהול והשקעות בע"מ
 • מעון ברח שטנר 10 בע"מ
 • חברת הטה בע"מ
 • אבדנר בע"מ
 • אטד בע"מ
 • אלעשה בע"מ
 • אליפלט בע"מ
 • ג ד דונג בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 6963 בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 6186 בע"מ
 • לב - הרטוב בע"מ
 • נכסי קיר - שן בע"מ
 • נוה ישראל אמריקה בע"מ
 • חלקה 416 בגוש 6637 בע"מ
 • חלקה 647 גוש 6133 בע"מ
 • חברת חלקה 201 בגוש 6382 בע"מ
 • דירה ברח שטנד 25 בתא בע"מ
 • אברהם גרינולד בע"מ
 • קרן חנתין בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 8262 בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 11191 חיפה בע"מ
 • בית חלקה 164 בגוש 6951 בע"מ
 • קדמת מרדכי בגוש 6896 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 6970 בע"מ
 • אחוזת חלקות 157 ו 158 בגוש 1093 בע"מ
 • חלקת משנה 27 113 בגוש 6204 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 6378 בע"מ
 • חנות בגוש 6383 בע"מ
 • חלקה 130 בגוש 6382 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6324 בע"מ
 • גבריאלה הוגין בע"מ
 • ט ר ק קרקעות ובנין חב בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 10784 בע"מ
 • משרדי אבן גבירול 61 בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 6960 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 7076 בע"מ
 • מעון רנטה בע"מ
 • גוש 6496 חלקה 2 בקרית אונו בע"מ
 • שמש את זילברשטיין חב לקבלנות ובנין בע"מ
 • חלקה 55 גוש 6381 בע"מ
 • פ מ ח בע"מ
 • חלקה 242 בגוש 6124 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6396 בע"מ
 • שיפור ומבנה בע"מ
 • טירת איזבל נתניה בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6396 בע"מ
 • אביסג חב לשיטות משרד בע"מ
 • דירת אמון בע"מ
 • חברת חלקה 253 בגוש 6154 בע"מ
 • משלכים בע"מ
 • נוה גן בראשלצ בע"מ
 • חברת חלקות 79 78 בגוש 6714 בע"מ
 • מעונות רח הס 30 חיפה בע"מ
 • ר פלדמן סוכנויות בע"מ
 • חברת חלקות 36 37 38 בגוש 30049 בע"מ
 • צור חב מוניות בינעירונית בע"מ
 • טירת ישראלי בע"מ
 • דירה מס 5 בשדרות העצמאות 61 בת - ים בע"מ
 • דירות ראם בע"מ
 • קומאימפקס בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 8241 בע"מ
 • סטאר נאמנות והשקעות בע"מ
 • מה - נעים בע"מ
 • גם - יחד בע"מ
 • ישראל וראובן גולדשטיין בע"מ
 • איל קוי הים התיכון בע"מ
 • חלקה 185 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 6945 בע"מ
 • חלקה 259 בגוש 6187 בע"מ
 • חברת חלקות 50 53 בגוש 30079 בע"מ
 • חן לי חברה לתעשית תקליטים ישראל בע"מ
 • חלקה 158 גוש 8233 בע"מ
 • חלקה 675 בגוש 6021 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 7060 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 30005 בע"מ
 • שעלים חב למסחר בע"מ
 • חברת חלקה 6 בגוש 30094 בע"מ
 • מועדני בכחוס בע"מ
 • טיח ובניה בע"מ
 • לינקס בע"מ
 • טרנסורס בע"מ
 • היכלי חולון בחלקה 89 6736 בע"מ
 • נאה ותקין 1962 רח בן - נון בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6714 בע"מ
 • חברת עמינדב בגוש 6044 בע"מ
 • חברת חלקים בחלקה 14 בגוש 6044 בע"מ
 • ליאורה קוי הים התיכון בע"מ
 • ילב הרצל 29 בת - ים בע"מ
 • חלקת משנה 13 36 בגוש 7148 בע"מ
 • חלקה 382 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 236 בגוש 7164 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6124 בע"מ
 • חלקה 207 גוש 3648 בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 6919 בע"מ
 • הגרלות גיל בע"מ
 • אחוזת עמיאל בע"מ
 • נצח חברה קבלנית לביוב בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 104 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 613 בגוש 3703 בע"מ
 • חברת חלקה 112 בגוש 10842 בע"מ
 • טדאוס סוכנות לניצול פטנטים שונים בשדה האלקטרוניקה בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 7151 בע"מ
 • הדרי גינת בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 7093 בע"מ
 • בית בד רמה בע"מ
 • אלטבב סוכנויות בע"מ
 • חברת חלקה 98 בגוש 6723 בע"מ
 • חלקה 345 בגוש 6187 בע"מ
 • היכל חלקה 562 בגוש 6902 בע"מ
 • חברת חלקה 130 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6397 בע"מ
 • סובינו בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 13 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 12 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 7146 בע"מ
 • ע י א בע"מ
 • אלף 11 בע"מ
 • דונמים בחלקה 4 מגוש 6044 בע"מ
 • דונמים בחלקה 14 מגוש 6044 בע"מ
 • דונמים בחלקה 7 מגוש 6044 בע"מ
 • חלקה 237 גוש 10036 חדרה בע"מ
 • חלקה 146 גוש 10054 חדרה בע"מ
 • אדמת בא - אור בגוש 6896 בע"מ
 • חלקה 106 גוש 6632 בע"מ
 • טירה בגוש 8265 חלקה 5 נתניה בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 261 בגוש 6192 בע"מ
 • דירה ברחוב פנחס 10 ברג בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6374 בע"מ
 • גוש 6546 חלקה 80 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6536 בע"מ
 • דרך נוה שאנן 46 חיפה חברה בע"מ
 • קאנה - קודה בע"מ
 • תמסורת בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 7149 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6634 בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 6762 בע"מ
 • חנות בחלקה 44 בגוש 6945 בע"מ
 • דקורי בע"מ
 • חברת חלקה 113 בגוש 6723 בסביון בע"מ
 • חלקות 35 - 36 בגוש 8247 בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 8247 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 8247 בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6750 בחולון בע"מ
 • חלקה 186 בגוש 6750 בחולון בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 3923 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 7150 בע"מ
 • חברה למסחר ושווק עצים מודיעין בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6518 בע"מ
 • נתן גרינברג בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6634 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 6536 בע"מ
 • חברת חלקה 75 בגוש 7093 בע"מ
 • ר מלחי ניהול נכסים בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש 7093 בע"מ
 • חברת חלקה 86 בגוש 7093 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2632
 • בית חרושת למקררים חשמליים קור עוז בע"מ
 • אדש חברה לגידול בקר בע"מ
 • מרכז המובילים בע"מ
 • נכס אליגר בע"מ
 • אחוזת י נ בע"מ
 • דירת משה ברח בזל 7 בע"מ
 • דנור בע"מ
 • תריסופלסט בע"מ
 • נוף החרמון בע"מ
 • חברת חלקה 5 בגוש 6414 בע"מ
 • אחוזת מיעל רמג בע"מ
 • חלקה 192 בגוש 6049 בע"מ
 • כימו טכניקה בע"מ
 • אלכרם חברה ערבית ישראלית למסחר ויצור חקלאי בע"מ
 • ורמייל בע"מ
 • ישראל ליון בע"מ
 • פרח הסלע בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 6750 בע"מ
 • דירה 16 27 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 30151 ירושלים בע"מ
 • דירה מספר 2 בגוש 6941 חלקה 79 בע"מ
 • מרדכי זליבנסקי רמת - גן בע"מ
 • נכסי בית מס 11 ברח ישראליס תל - אביב בע"מ
 • חלקה 15 48 בגוש 6901 בע"מ
 • חלקה 2 125 בגוש 6386 בע"מ
 • חלקות 192 - 707 חלק בגוש 6213 בע"מ
 • חברת גוש 6538 חלקה 374 בע"מ
 • נחלת יעקב ושרה בע"מ
 • חברת חלקת קלוב בבת ים בע"מ
 • מעון הגליל בע"מ
 • אחים זילברשלג בע"מ
 • ארץ נבנית בע"מ
 • חלקה 273 בגוש 6586 בע"מ
 • גוש 6538 חלקה 245 בע"מ
 • גוש 6538 חלקה 244 בע"מ
 • גוש 6538 חלקה 243 בע"מ
 • גוש 6538 חלקה 242 בע"מ
 • חוילות שדר בע"מ
 • מעונות שדר בע"מ
 • אחוזת ש ד ר בע"מ
 • חברת עזיז אציל בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 6605 בע"מ
 • נכסי קדימה בע"מ
 • חברה לפעולות חיוניות בע"מ
 • חברת נכסים בגוש 491 בע"מ
 • חברת נעון 11 בגוש 6959 בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 3928 בע"מ
 • חברת חלקה 4 בגוש 6906 בע"מ
 • נכסים בגוש 5025 ראשון לציון בע"מ
 • חברת גוש 6758 חלקה 42 בחולון בע"מ
 • חברת חלקות 414/412 גוש 10878 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 6368 בע"מ
 • חברת חלקה 163 בגוש 7093 בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6194 בע"מ
 • דירה 20 63 בגוש 6952 בע"מ
 • חברת חלקה 849 בגוש 6903 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 7149 בע"מ
 • מועדון רביב בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 101 בע"מ
 • מעון 15 ברחוב בלוק 17 בע"מ
 • מעון 1 ברחוב הנשיא 26 בע"מ
 • משורי הורדים בע"מ
 • נרקיס אביב בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6388 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6381 בע"מ
 • חברת חלקה 430 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 431 בגוש 6668 בע"מ
 • נוה רקפת בת ברכה בע"מ
 • נוה נאוה בת רות בע"מ
 • תעשית חלקה 244 בגוש 6207 בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 31 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6751 בע"מ
 • חלקה 192 גוש 6738 בע"מ
 • תרצבי בע"מ
 • חברת חלקה 8 בגוש 6719 בע"מ
 • דירה 38 בנתניה בע"מ
 • מעונות בצלאל בגוש 6621 בע"מ
 • מפעלי פדרמן חברה לאחזקה (1961) בע"מ
 • מכון לחשבונאות ממוכנת בע"מ
 • חברת חלקה 38/1 38/5 בגוש 6667 בע"מ
 • חברת חלקה 84 גוש 6534 בע"מ
 • חלקה 558 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 306 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 338 בגוש 6213 בע"מ
 • גרוס את קראק אור בע"מ
 • חלקה 533 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות משותפים בגוש 3697 חלקה 10 ברחובות בע"מ
 • נוה חלקה 26 בע"מ
 • גוש 6190 חלקות 235 - 236 בע"מ
 • חברת חלקה מספר 107 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת ניהע בע"מ
 • גור טייפ בע"מ
 • חברת גוש 6665 חלקה 283 בע"מ
 • אריגי סופר בע"מ
 • מוסך שבתאי יחיאל בע"מ
 • לפ בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6762 בע"מ
 • אחוזת משפחת דרור בע"מ
 • ציוד לסלילה ובנין חברה בע"מ
 • חברת חלקה 702 בגוש 6212 בע"מ
 • מחצית חלקה 238 בגוש 7162 בע"מ
 • הוטקון בע"מ
 • איז דור חברה בע"מ
 • ארזל בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 8034 וחלקה 10 בגוש 8036 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 7136 בע"מ
 • החנות ברח' ביאליק 14 רמת גן בע"מ
 • חלקה 43 בגוש 10764 בע"מ
 • חברת חלקה 88 בגוש 7135 בע"מ
 • חברת חלקה 48 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 460 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 680 בגוש 3703 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6753 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6753 בע"מ
 • אחוזת מגרש בגוש 6753 בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 6753 בע"מ
 • אחוזת גוש 6536 חלקה 241 בע"מ
 • אחוזת גוש 6536 חלקה 211 בע"מ
 • חלקה 173 בגוש 6204 בע"מ
 • חלקה 732 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 439 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 30150 בע"מ
 • חברת ד מ ע ח בע"מ
 • רומניאולה בע"מ
 • חברה ליצור בנגלי בע"מ
 • סטר ספיר בע"מ
 • חברת חלקה 6521 בגוש 6521 בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 6632 בע"מ
 • ארבספלד ושות בע"מ
 • חלקת משנה 1 97 בגוש 7149 בע"מ
 • נוי חברה קבלנית אחים לוי ושות בע"מ
 • חלקה 360 בגוש 6043 בע"מ
 • אגוד מנסים בע"מ
 • תעשיות צמר גפן רפואי צח בע"מ
 • אריוב חברה להשקעות ולמסחר בע"מ
 • מדור בכרך בע"מ
 • בית ברחוב מוהליבר 16 תל - אביב בע"מ
 • חברת אהרון דוד 15 בע"מ
 • בניני מלאכה גדרה בע"מ
 • השקעות ומימון מיסודה של יכין בע"מ
 • חברת חלקה 922 בגוש 6668 בע"מ
 • נכסי נוה 1961 בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 8250 בע"מ
 • חברת חלקה 79/40 בגוש 6937 בע"מ
 • לטינוס אסוסיאדוס בע"מ
 • חלקה 170 בגוש 6205 בע"מ
 • נחלת מרים ברחוב אבן גבירול בע"מ
 • אגוז חלקות 46 47 בגוש 6634 בע"מ
 • תפוח חלקות 58 59 בגוש 6634 בע"מ
 • חלקה 192 בגוש 6765 בע"מ
 • חברת חלקה 161 בגוש 6669 בהרצליה בע"מ
 • חברת גרב בני ברק בע"מ
 • חלקה 534 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 61 בגוש 6048 בע"מ
 • חברת חלקה 630 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 255 גוש 10036 חדרה בע"מ
 • חלקה 140 גוש 10054 חדרה בע"מ
 • מעוז רח לוינסקי 54 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6414 בע"מ
 • חברת חלקה 98 בגוש 7162 בע"מ
 • חוגים לאמנות בע"מ
 • חברת חלקה 424 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 30339 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 30339 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 30339 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6746 בע"מ
 • דירה 11 בחלקה 852 גוש 6903 בע"מ
 • אחוזת חלקה 41 בגוש 7067 בע"מ
 • נכסי לוק בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 8259 בע"מ
 • חברת חלקות 191 עד 198 בגוש 6538 בע"מ
 • דירת הנגיד 8 רמת - גן בע"מ
 • חברת גוש 30006 חלקה 52 בע"מ
 • חברת גוש 6045 חלקה 462 בע"מ
 • חלקת חלקות 150 151 בגוש 6181 בע"מ
 • גוש 7142 חלקה 35 בע"מ
 • חלקה 5 35 בגוש 30149 בע"מ
 • חלקה 270 בגוש 6155 בע"מ
 • תעשיות כפר בע"מ
 • מגרש בגוש 6675 חלקה 37 בע"מ
 • מ פ מכירה פומבית של בולים בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 6518 בע"מ
 • חברת חלקה 167 בגוש 6417 בע"מ
 • קולנוע עצמאות בע"מ
 • חברת גוש 6539 חלקה 68 בע"מ
 • נכסי חלקה 26 בע"מ
 • טירת חלקה 26 בע"מ
 • ממון חלקה 26 בע"מ
 • בית חלקה 26 בע"מ
 • היכל חלקה 26 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6535 הרצליה בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6535 הרצליה בע"מ
 • נכסי שבן חלקה 2 בגוש 6609 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6757 בע"מ
 • חברת גוש 6045 חלקה 264 בע"מ
 • חברת גוש 6752 חלקה 164 בע"מ
 • מגרש 35 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חברת גוש 6533 חלקה 113 בע"מ
 • מגרשים 14 - 15 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חלקה 104 בגוש 6383 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 185 בגוש 6742 בע"מ
 • דירה חלקה 546/9 בגוש 6214 בע"מ
 • רחוב וולפסון 64 תל - אביב בע"מ
 • חלקות תל - אהרון בע"מ
 • חלקה 279 בגוש 6546 בע"מ
 • חברת גוש 6217 חלקה 590/5 בע"מ
 • חלקה 71/20 בגוש 30043 בע"מ
 • השקעות א.ב.י.ש. בע"מ
 • חברת קרקע בגוש 7061 בע"מ
 • שו - קו - אר בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 30121 בע"מ
 • חברת חלקה 376 בגוש 6668 בע"מ
 • חצי חלקה 51 בגוש 7174 בע"מ
 • בית ברחוב סירקין 9 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 3703 בע"מ
 • דירת הוד ברחוב דיזנגוף 5 בתא בע"מ
 • חברת עבר אל חמוד נטור בקלנסויה בע"מ
 • אחוזת אידית בגוש 6186 בע"מ
 • גני פאר בדרום בע"מ
 • אדרה חברה להשקעות בע"מ
 • אחוזת אדלה בגוש 6144 בע"מ
 • חלקה 296 גוש 6751 בע"מ
 • חלקה 27 269 גוש 6166 בע"מ
 • נצחון חמם בגוש 6609 בע"מ
 • שם טוב ובן גיאת בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 7164 בע"מ
 • חלקה 337 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 7169 בע"מ
 • מגרשים 91 - 92 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • מגרש 70 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חלקה 239 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת חלקה 237 בגוש 6166 בע"מ
 • דירת אלכסנדרה ומילכה בע"מ
 • שדמת מאיר בע"מ
 • נאוה דיאמנט בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 6972 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6385 בע"מ
 • גולדשטיק חברה לבנין בע"מ
 • תכנון תעשיתי וחקלאי בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6377 בע"מ
 • חברת גוש 6539 חלקה 69 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת חלקה 165 בגוש 7093 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6188 בע"מ
 • החברה חלקה 19 בגוש 10770 בע"מ
 • טירת סביון בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 134 בגוש 7151 בע"מ
 • י פרי ושות בע"מ
 • חנות ברחוב הראה 127 רמת - גן בע"מ
 • טירת חלקה 53 בגוש 6609 בע"מ
 • נכסי אברהם בגוש 6609 חלקה 2 בע"מ
 • אחוזת דבורה בע"מ
 • אינקו שרותי הנדסה בע"מ
 • דירת בן בע"מ
 • תפארת היכלי חולון בע"מ
 • חברה ליצור והפצת תריסגלו בע"מ
 • צמפר בע"מ
 • מעונות רחוב פלמח באר שבע בע"מ
 • פרדס סינדיקט מיכלי אריזה 1961 בע"מ
 • מחצבות חיפה בע"מ
 • חלקה 515 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 6155 בע"מ
 • חברת חלקות 29 68 69 ו70 בגוש 10827 בע"מ
 • חלקה 14 498 גוש 6021 בע"מ
 • חברת חנות גוש 7061 חלקה 90/4 בע"מ
 • אחוזה ברחוב שמריהו לוין מספר 6 חלקה 222 בגוש 6904 בע"מ
 • דירה 9 בבית בארי 5 תא בע"מ
 • מגרש 107 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חברת רנה אורנה בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 52 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 50 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 49 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 48 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 47 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 45 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 54 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 53 בע"מ
 • חברת חלקה 257 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה זמנית 3 בע"מ
 • נכסי חנתון בע"מ
 • נכסי זבולון בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 11730 בע"מ
 • חברת חלקות 1027 1063 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1017 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1016 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1015 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1013 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1014 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1018 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1019 בגוש 6668 בע"מ
 • בתי מרגוע ומלונות היוזם בע"מ
 • חברת חלקה 1020 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1025 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1026 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקות 1021 1262 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1022 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1023 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 1024 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת מספר 18 בגוש 7155 בע"מ
 • חברת הבית ברחוב פרישמן 18 תל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 53 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 147 7167 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • דירה גוש 6960 חלקה 137/239 בע"מ
 • נחלה בגוש 6370 חלקה 4 בפתח תקוה בע"מ
 • חברת חלקה 472 בגוש 6122 בע"מ
 • אר אל חיפה בע"מ
 • טירת רחוב הגדוד העברי 45 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 30149 בע"מ
 • הבנין המרכזי בבאר שבע בע"מ
 • חברה חלקה 14/6 בגוש 7141 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 30156 בע"מ
 • קסטה בע"מ
 • חלקה 3 194 בגוש 6935 בע"מ
 • חברת משפחת עפרון בע"מ
 • צונצי בע"מ בע"מ
 • בית בחלקה 181 גוש 6110 בע"מ
 • ימרה בע"מ
 • בתי מגורים חב קבלנית לבנין בע"מ
 • דירה מס 10 בכצנלסון 106 גבעתיים בע"מ
 • מעון דנילר בע"מ
 • חברת רכישות בחלקה 20 בגוש 6612 בע"מ
 • חלקה 201 בגוש 3925 בע"מ
 • חברת בית רחוב פין 8 בע"מ
 • חלקה 119 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 126 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 30024 בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 120 בגוש 6518 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 10772 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 10772 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 10772 בע"מ
 • חלקה 337 בגוש 6625 בע"מ
 • חלקה 327 בגוש 6625 בע"מ
 • משוש הקריה בע"מ
 • היכל הקריה בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 6048 בע"מ
 • מגרשים 103 ו 104 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • אחוזה בחלקה 4 בגוש 6590 בע"מ
 • גילפרי בע"מ
 • גורמוס חב לנאמנות ולהשקעות בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 6375 בע"מ
 • חלקה 1031 בגוש 6902 בע"מ
 • ס ו פ ישראל בע"מ
 • חברת גוש 8252 חלקה 84 בע"מ
 • דירה חלקה 117/15 גוש 8264 בע"מ
 • חלקה 80 פולה בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש 7148 בע"מ
 • צומת השבעה תעשית מרצפות בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 7140 בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6960 בע"מ
 • טירת פענח בע"מ
 • חלקה 9 62 בגוש 30150 בע"מ
 • חלק מחלקה 1 בגוש 6620 בע"מ
 • יד ימין בע"מ
 • חלקה 554 בגוש 6133 בע"מ
 • מרכז חלקה 85 במוצקין בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 69 בגוש 7149 בע"מ
 • חברת חלקות משנה לחלקה 263 בגוש 30025 ברחביה בע"מ
 • מעונות צור בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 64 בגוש 6213 בע"מ
 • אוגדן בע"מ
 • חלקת ש ע בגוש 6621 בע"מ
 • חלקת ד י בגוש 6621 בע"מ
 • חלקה זמנית 5 בגוש 6405 בע"מ
 • חלקה זמנית 6 בגוש 6405 בע"מ
 • חברה לשרותים ולפתוח בע"מ
 • חלקה 1316 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 1315 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 967 בגוש 6122 בע"מ
 • בית ברחוב זבוטינסקי 16 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6607 בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה זמנית 4 בגוש 6405 בע"מ -
 • חלקה זמנית 7 בגוש 6405 בע"מ
 • חוריק בע"מ
 • חלקה זמנית 8 בגוש 6405 בע"מ
 • קוטרן ביפו על חלקים בחלקות 1 4 בגוש 7088 בע"מ
 • מ.וח. ולצר מבנים בע"מ
 • חלקה זמנית 9 בגוש 6405 בע"מ
 • אדמת פלורינטה בע"מ
 • דירה בחלקה 134 בגוש 7153 בע"מ
 • פלטרנספורט - בטוחים - 1961 בע"מ
 • תרכיבי בית דגן בע"מ
 • גוטקס מודלס בע"מ
 • נחלת חיד חיפה בע"מ
 • טירת חלקה 23 בגוש 8248 בע"מ
 • נוה קלמן וחנה בע"מ
 • חברת חלקה 506/12 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 3939 בע"מ
 • גחזי בע"מ
 • יהלום חב קבלנית לבנין בע"מ
 • ר ש ד בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 7139 בע"מ
 • הנכס ברמברנדט 17 בע"מ
 • חלקה 22 גוש 8255 בע"מ
 • מעונות וינברג בע"מ
 • חלקה 8 440 בגוש 6168 בע"מ
 • חלקה 235 בגוש 6155 בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 7155 בע"מ
 • חלקה 26 גוש 6578 בע"מ
 • מולש בע"מ
 • דירה 6 598 בגוש 6127 בע"מ
 • יהלומי עזתה בע"מ
 • חלקה 53 גוש 8251 בע"מ
 • חברת יעקב ורחל ניימן בע"מ
 • צליל בגוש 6619 בע"מ
 • עוז בגוש 6619 בע"מ
 • צל קורתי חב ראשונה באי לחסכון ובנין בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 1092 בע"מ
 • או.ר.עבודות -הנדסה 1961 בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 6019 חולון בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 10759 בע"מ
 • סגמ חברה בע"מ
 • חברת גוש 6048 חלקה 220 בע"מ
 • חברת חלקה 1174/3 בגוש 6158 בע"מ
 • נחלת צבר בע"מ
 • קן חלקה 18 בע"מ
 • חלקות 31 ו46 בגוש 6631 בע"מ
 • תושיה מוצרים רפואיים בע"מ
 • טירת גוש 8263 חלקה 108 בע"מ
 • ברוש חלקות 56 57 בגוש 6634 בע"מ
 • מעונות יוסף בית הכרם בע"מ
 • בית רח חנה סנש חולון בגוש 7167 בע"מ
 • עין יעקב מפעל מים בע"מ
 • דומה חב ליצור ושייוק מוצרים תעשיתיים בע"מ
 • קונעורי מפעלי עור בע"מ
 • מזרקה בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 44 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 55 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 56 בע"מ
 • חברת חלקה 38 בגוש 6598 בע"מ
 • חברת חלקה 462 בגוש 6616 בע"מ
 • בית לביא בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 6394 פת בע"מ
 • יולה פתוח רחובות בע"מ
 • פרדס בחלקה 117 בגוש 6427 בע"מ
 • חברת חלקה 73 בגוש 6959 בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 51 בע"מ
 • אוזו בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 46 בע"מ
 • מדגמים ארכיטקטונים ישראליים בע"מ
 • מעונות אלשייך בגוש 6044 בע"מ
 • חברת זאגא בגוש 5027 חלקה 1 בע"מ
 • חברת חלקה 179 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6757 בע"מ
 • מעונות חלקה 18 בגוש 8242 בע"מ
 • מעוז גוש 8242 בע"מ
 • נצחון פנינה בגוש 6896 בע"מ
 • פנת גוש 8242 בע"מ
 • דירת זכרון 16 בע"מ
 • חלקה 226 בגוש 6190 בע"מ
 • בנין הקאמרי 1961 בע"מ
 • רכז חברה להשקעות בע"מ
 • חלקה 615 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקות 41 ו 42 בגוש 6376 בפתח תקוה בע"מ
 • חברה מבורכת בגוש 6896 בע"מ
 • חברת חלקה 194 בגוש 7162 בע"מ
 • דירת נהרדעא בע"מ
 • מגרש בסביבת גשר של חיפה בע"מ
 • חלקה 149 בגוש 6607 בע"מ
 • חלקה 311 גוש 6675 בע"מ
 • רשתות אשדוד בע"מ
 • טירת גוש 6214 חלקה 385 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6765 בע"מ
 • שלג 4 תא בע"מ
 • מסדה דיזנגוף תא בע"מ
 • דירת א י א בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 7136 בע"מ
 • בית - הספר המרכזי למלונאות בע"מ
 • חברת היוצר קבלנים לבנין קיפל-ווילף בע"מ
 • חברת חלקה 48 מגוש 3845 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6668 בע"מ
 • רמת 6 בגוש 3947 בע"מ
 • חברת חלקה 248 בגוש 6124 בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 3923 בע"מ
 • דירה ברח חפץ חיים 5 פת בע"מ
 • חברת תת חלקה 6 בגוש 30166 בע"מ
 • חברת לאה ובנימין רותם בע"מ
 • חברת חלקה 316 30048 בע"מ
 • חברת דירה חלקה 60 ברח סירקין מס 6 תל אביב בע"מ
 • חלקות 152 ו 155 בגוש 6186 בע"מ
 • נכסי דבשל בחלקה 1 בגוש 6896 בע"מ
 • טירת הגילגל נתניה בע"מ
 • טירת מציין נתניה בע"מ
 • טירת סיסרא נתניה בע"מ
 • חב חלקות 294 ו 295 בגוש 10878 בע"מ
 • חברת ארמון בגוש 6122 בערבון מוגבל
 • חלקה 191 בגוש 7169 בע"מ
 • זיונץ ליפינסקי חברה לבנין ועבודות ציבוריות בע"מ
 • מעוז ברח מונטיפיורי 10 תא בע"מ
 • מעוז ברח אוסישקין 16 בע"מ
 • א ד מנדלשון ובניו בע"מ
 • ס ד ס יצוא יבוא בע"מ
 • גוש 6939 חלקה 69 בע"מ
 • גוש 6125 חלקה 203 בע"מ
 • חלקות 112 ו 113 בגוש 7136 בע"מ
 • טירה בגוש 8274 חלקה 270 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 6400 בע"מ
 • חלקה 158 בגוש 6393 בע"מ
 • דירה 8 63 בגוש 6963 בע"מ
 • חלקות 879 594 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 7109 בע"מ
 • נחלתנו בבית ברח בלפור חלקה 98 בע"מ
 • אצחם בע"מ
 • הרכבה בע"מ
 • חברת חנות פרידמן בע"מ
 • חברת זלדה בע"מ
 • סויה בע"מ
 • מרצפות אבני נתניה בע"מ
 • חברת חלקה 1 בגוש 6611 בע"מ
 • חלקים נאים בגוש 6616 בע"מ
 • פסגת גוש 8242 בע"מ
 • תפארת חלקה 18 בע"מ
 • היכל גוש 8242 בע"מ
 • טירת גוש 8242 בע"מ
 • פאר חלקה 18 בע"מ
 • נוף חלקה 18 בע"מ
 • חברת חלקה 231 בגוש 3925 בע"מ
 • חברת דירות ברח רוממה ברמת גן בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 6735 בע"מ
 • אדמת ליב בגוש 6614 בע"מ
 • זילונטקס בע"מ
 • חלקות 320 - 324 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקות 314 - 318 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקות 338 - 341 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקות 309 - 313 בגוש 6187 בע"מ
 • פוטשניק גבעוני ורולוף חברה לבנין והובלה בע"מ
 • חברת היורה והמלקוש בע"מ
 • קרן צקוור
 • סביון חברה לבניה(נתניה) בע"מ
 • נכסי רשף בע"מ
 • דירה בארלוזורוב 48 רג בע"מ
 • אלקרון באר-שבע חברה למתקני חשמל בע"מ
 • תרביזן בע"מ
 • מעון חלקה 213 בגוש 6126 בע"מ
 • בית מטע בע"מ
 • חלקה 907 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 906 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 905 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 3928 בע"מ
 • חברת האחים פדוביץ בע"מ
 • דירת נידנה בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 6400 בע"מ
 • בית התפוצות
 • שחרון בע"מ
 • מעוז הכרך בע"מ
 • בית משניבסקי בע"מ
 • נוה כהנא ברחוב בלוק 70 בע"מ
 • אחוזת החלקה 28 בגוש 6664 בע"מ
 • אחוזת החלקה 29 בגוש 6664 בע"מ
 • אחוזת החלקה 30 בגוש 6664 בע"מ
 • אחוזת גן בע"מ
 • אופק חיפה חברה לבנין בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 6532 בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6532 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 6532 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6532 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 6532 בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6532 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6532 בע"מ
 • ליאורה טובית בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6635 בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6635 בע"מ
 • הירקון הכחול אלף בע"מ
 • הירקון הכחול בית בע"מ
 • הירקון הכחול גימל בע"מ
 • קפה וינה בע"מ
 • שסוף 1961 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6600 בע"מ
 • מעון נחת בשדרות דוד המלך 21 בע"מ
 • באלאנס חברה להשקעות בע"מ
 • חלקה 72 2 בגוש 3928 בע"מ
 • חברת גוש 6531 חלקה 119 בע"מ
 • חברת גוש 6533 חלקה 128 בע"מ
 • חברת גוש 6538 חלקה 152 בע"מ
 • דירה 7 62 בגוש 6935 בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 6902 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 8253 בע"מ
 • פיוטרמיק פרודקשנס ישראל בע"מ
 • חברת חלקה 170 בגוש 6630 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6981 בע"מ
 • חברת חלקה 6 בגוש 6667 בע"מ
 • אינטרגאמא נכסים (1961) בע"מ
 • היכל הים בבת - ים בע"מ
 • חברת פתוח גהה בע"מ
 • דפנה - מוצרי מזון בע"מ
 • חברת חלקה 33 בגוש 6750 בע"מ
 • חלקת משנה 819/3 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 795 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה מס 148 בגוש 10882 בע"מ
 • חברה לנאמנות ולהשקעות פילון בע"מ
 • דירה 54 72 70 בגוש 6126 בע"מ
 • הגבעה גוש 6712 חלקה 53 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 30024 בע"מ
 • חלקה 320 בגוש 6205 בע"מ
 • נוה - פרי בע"מ
 • מ ש ל י מרכז שיווק לבידי ישראל בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 126 גוש 6671 בע"מ
 • חברת אחוזת 8 בגוש 6603 בע"מ
 • חברת אחוזת 6 בגוש 6603 בע"מ
 • חברת חלקות 7 ו-8 בגוש 6896 בע"מ
 • אחוזת חלקת ברוגר גוש 6155 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6955 בערבון מוגבל
 • חלקת משנה 19 207 בגוש 6126 בע"מ
 • דירה מס 3 ברחוב פרנקפורט 7 תא בע"מ
 • חלקה 763 בגוש 6123 בע"מ
 • מיכון בדרום בע"מ
 • שדמות חברה בע"מ
 • דלק-ארגמן תחנות דלק בע"מ
 • אוצר בית גבריאל בע"מ
 • בית ברחוב זנגויל 19 בע"מ
 • חלקת דרעי בע"מ
 • ידע חברה להפצת ספרים בע"מ
 • היכל הרב קוק 13 בע"מ
 • החברה למסחר ישראל המזרח הרחוק בע"מ
 • שרבאור בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 7160 בע"מ
 • פתוח בתי קולנוע בע"מ
 • חברה לממון שקג בע"מ
 • אחוזת חלקה 168 בגוש מס 10037 בע"מ
 • חברת לנלו בע"מ
 • אחוזת יוסף וזכריה בגוש 6207 חלקה 293 ברג בע"מ
 • טירת חלקה 19 בגוש 6631 בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 6608 בע"מ
 • משגב הקריה בע"מ
 • חברת גוש 6598 חלקה 130 בע"מ
 • חברת גוש 6598 חלקה 107 בע"מ
 • חברת גוש 6598 חלקה 108 בע"מ
 • חלקה 166 גוש 6753 בע"מ
 • חלקות 194 193 גוש 6754 בע"מ
 • גוש 3703 חלקה 241 בע"מ
 • חלקה 95 בגוש 6546 בע"מ
 • עותמי בראז חברה לבנין בע"מ
 • מגרש ב בחלקה 12 בגוש 6714 בע"מ
 • טירת צלופחד בע"מ
 • טירת מהלל בע"מ
 • טירת יהויבין בע"מ
 • טירת עקיבא בע"מ
 • טירת זיו - נת בע"מ
 • חברת זמיר לעבודות חשמל בע"מ
 • חברת גוש 30076 חלקה 9 בע"מ
 • דירת אביאל ברחוב בן יהודה 242 תא בע"מ
 • חלקה 471 גוש 6623 בע"מ
 • נכסי אליהו בחלקה 2 בגוש 6609 בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 213 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 8266 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקת 220 בגוש 6155 בע"מ
 • דירה ברחוב הדגנית 3 בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 84 גוש 6754 בע"מ
 • חלקות 116 - 117 גוש 6753 בע"מ
 • גוש 6623 חלקה 177 בע"מ
 • גוש 6623 חלקה 178 בע"מ
 • טירת גוש 8253 חלקה 31 בע"מ
 • חברה גוש 30153 חלקה 68 בע"מ
 • חמן 1961 בע"מ
 • ידר חברה לאספקת חלקי חילוף למכוניות בע"מ
 • חברת חלקה 127 בגוש 6668
 • חברת חלקה 131 בגוש 6667 בע"מ
 • חלקות 14 15 28 בגוש 8243 בע"מ
 • חברת חלקה 128 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת בית גוש 30149 חלקה 59 בע"מ
 • חמדת נוף בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 7150 בע"מ
 • י ש ושגל בע"מ
 • דירת מגורים ברח מוזור 3 בע"מ
 • חלקה 21 גוש 6758 בע"מ
 • חלקה 184 גוש 6758 בע"מ
 • חלקה 19 גוש 6758 בע"מ
 • חברת חלקה 43 בגוש 7146 בע"מ
 • ציוד כבד להובלה וחפירה בע"מ
 • צבי המרמן קבלן לבנין בע"מ
 • הנכס בחלקה 48 גוש 7041 בע"מ
 • חברת גוש 6045 חלקה 379 בע"מ
 • דירה 158/1 בגוש 30081 בע"מ
 • חלקה 365 בגוש 8260 בע"מ
 • אבן גורפונקל בע"מ
 • סוכנות תה רדיסון בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 5 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 7150 בע"מ
 • נוה חן בע"מ
 • חברת חלקה 77 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 158 בגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 10759 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 7093 בע"מ
 • חלקה 449 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 1 173 בגוש 6394 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6928 בע"מ
 • חברת חלקות 285 ו 288 בגוש 10878 בע"מ
 • חברת חלקה 54 בגוש 6376 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6376 בע"מ
 • חברת גוש 30049 חלקה 37/60 בע"מ
 • דירה חלקה 10 84 76 גוש 8270 בע"מ
 • חכל 1961 בע"מ
 • נוה אידור בע"מ
 • מטעי גוש 3767 חלקות 29 ו - 36 בע"מ
 • מחסן אריזה חיפה בע"מ
 • תפארת בית חיים בע"מ
 • חברת פרל להשקעות ולמסחר בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 6154 בע"מ
 • רחו בן נון 50 בע"מ
 • בית בשדרות סמטס 7 בע"מ
 • דירה ברח מוסינזון 4 בע"מ
 • חלקה 176 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 6748 בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 6977 בע"מ
 • חברת דירה בגוש 6154 בע"מ
 • דירת יצחק בע"מ
 • אחוזת חלקה 36 בגוש 6955 בע"מ
 • חברת חלקה 316 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת חלקה 151 בגוש 6433 בע"מ
 • חלקה 680 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 342 בגוש 6187 בע"מ
 • שירות חיפני להובלה בע"מ
 • בית חלקה 465 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6755 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 6376 בפתח תקוה בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6762 בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 3923 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 3923 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 3923 בע"מ
 • מגרש 15 א בגוש 6592 בע"מ
 • מרכז לתכנון גור ושות בע"מ
 • חוף צור עכו בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6379 בע"מ
 • חלקה 54 א בגוש 6161 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 194 בגוש 3933 בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 6757 בע"מ
 • חלקה 226 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 8269 בע"מ
 • נלאנד בע"מ
 • חלקה 397 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 419 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 418 בגוש 3928 בע"מ
 • חלקה 57 גוש 6754 בע"מ
 • חלקה 45 גוש 6608 בע"מ
 • חלקות 145 - 146 בגוש 6754 בע"מ
 • חלקות 33 - 34 בגוש 6754 בע"מ
 • אחוזה בחלקה 1 גוש 6610 בע"מ
 • חלקה 173 בגוש 6608 בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 3942 בראשון לציון בע"מ
 • חברת חלקה 160 בגוש 6606 בע"מ
 • גוש 6757 חלקה 189 בע"מ
 • חברת חלקה 90 בגוש 10800 בע"מ
 • לולה בר בשמים בע"מ
 • גוש 6123 חלקה 100 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 7130 בע"מ
 • הצבי חברה להובלה בע"מ
 • רמה חברה להשקעות ולבנין בע"מ
 • לימוד תיכון חברה בע"מ
 • חלקה 50 8244 בע"מ
 • חברת רחוב חובבי ציון 8 פתח תקוה בע"מ
 • חברת חלקה 27 בגוש 6362 בע"מ
 • חברת חלקה 578 בגוש 3703 בע"מ
 • דירה 5 ברח הלסינקי 23 בע"מ
 • ארגון מובילי רמת גן בע"מ
 • קשב השקעות בע"מ
 • הדירה ברחוב בן סרוק 22 תל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 6159 בע"מ
 • נחלת מד בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 25 בע"מ
 • בת - אוני חברה להשקעות בע"מ
 • בית בחולון מיסודו של מצבין בע"מ
 • מלון זוהר באר שבע בע"מ
 • אלקטרו - שרון בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מל פן חדרה בע"מ
 • חברת חלקות 1210 1177 בגוש 6212 בע"מ
 • היכל חלקה 72 בגוש 6959 בע"מ
 • חברת גוש 30005 חלקה 109/1 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 6520 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 7172 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 7173 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6961 בע"מ
 • בית רחוב ויצמן 30 בחולון בע"מ
 • חלקות 8 - 7 גוש 6607 בע"מ
 • חלקה 85 גוש 6624 בע"מ
 • חלקה 77 גוש 6754 בע"מ
 • אוניון ללויד נסיעות ותיירות בע"מ
 • חברת גוש 30341 חלקה 53 בע"מ
 • מעלם חב יצחק מעלם נסים ושות בע"מ
 • בידן בע"מ
 • מעון משפחת מ לימון בע"מ
 • מעונות רח קארו 16 בע"מ
 • דירת מודיעין 245 בע"מ
 • הצולל חברה לדיג מחקר והנדסה ימיים בע"מ
 • גני אברהם וסופיה 1961 בע"מ
 • עתיד בית ספר לכתיבה על מכונות בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 10868 חיפה בע"מ
 • גולדנתורס בע"מ
 • אדמות אביב בע"מ
 • חלקה 231 בגוש 6361 בע"מ
 • חברת דביר לסחר והשקעות בע"מ
 • חלקה 941 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקות 298 - 299 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקה 286 בגוש 6187 בע"מ
 • ש קיבל שרות להפצת הספר בע"מ
 • חברת חלקה 145 מגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 1 156 בגוש 6128 בע"מ
 • ליר תעשית לבידים בע"מ
 • אחוזת חלקה 57 בגוש 10037 בע"מ
 • הוצאת ספרים ליבורנו בע"מ
 • תקות שלום בע"מ
 • רבאר בע"מ
 • גדיה בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520035676
 • חלקת גן גוש 3925 בע"מ
 • חלקה ברחוב ארלינגר 10 תא בע"מ
 • הגורן רעננה בע"מ
 • דורון חברה לשרותי ייעוץ בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 6348 בע"מ
 • חלקה 81 גוש 7146 בע"מ
 • גוש 7173 חלקה 144 א בע"מ
 • גוטפרוינד השקעות בע"מ
 • נוה שושנה בבני ברק בע"מ
 • חברה מחצבת ורד בע"מ
 • שומרון חברה לבנין חדרה בע"מ
 • תלפרי בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 30166 בע"מ
 • קומת קרקע ברחוב מטודלה 32 בע"מ
 • חלקה 280 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 242 גוש 6753 בע"מ
 • בית חלקה 408 בגוש 6123 בע"מ
 • היכל הששון בע"מ
 • חברת החלקה 282 בגוש 10035 בע"מ
 • בית ציביה בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6376 בע"מ
 • משוט שיט דייג וספורט ימי בע"מ
 • תפארת חיים בגוש 6611 בע"מ
 • דירה ברח המצפה 12 רמת - גן בע"מ
 • שרגא רייס בע"מ
 • הממין בע"מ
 • פנת הקריה בע"מ
 • חברת בית ברחוב עזה פנת הארי בע"מ
 • רומעון בע"מ
 • דירה ברג רחוב הרצל 71 בע"מ
 • אתריס חברה להשקעות בע"מ
 • גיחון חברה להשקעות בע"מ
 • חלקה 354 בגוש 6667 בע"מ
 • מעוז הקריה בע"מ
 • פסגת הקריה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • דירה 11 בחלקה 36 בגוש 7148 בע"מ
 • זמין בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6043 בע"מ
 • אביחן בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6048 בע"מ
 • מן אשדוד בע"מ
 • דירה 90/11 בגוש 6934 בע"מ
 • גונן - אספקה טכנית בע"מ
 • בית ברחוב הנוטרים 5 בחולון בע"מ
 • חברת חלקה זמנית 484 בגוש 6144 בע"מ
 • איל גיד בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 274 בע"מ
 • חברת גוש 6664 חלקה 12 בע"מ
 • רימר ובניו בע"מ
 • חלקה 177 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת חולות ירק בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 6765 בע"מ
 • חברת גוש 6608 חלקה 71 בע"מ
 • חברת גוש 30071 חלקה 57/22 בע"מ
 • חלקה 6 א בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 7 א בגוש 6632 בע"מ
 • מדרך עוז בע"מ
 • חלקה 2 44 בגוש 6956 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 8136 בע"מ
 • חלקות 17 42 בגוש 6762 בע"מ
 • החלקה 6634/17 תא חלקים בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה מס 17 בגוש 10760 חיפה בע"מ
 • נכסי שם בע"מ
 • ביטום תעשיות פטרו כימיות בע"מ
 • חלקה 213 בגוש 6712 בע"מ -
 • חלקה 212 בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 210 בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 207 בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 205 בגוש 6712 בע"מ
 • דרום מאפיה אזורית קרית - מלאכי בע"מ
 • דורינה ודורון בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 30122 בע"מ
 • הנכס חלקה 326 בגוש 6213 בע"מ
 • אחוזת חולות ראשון 3947 6 בע"מ
 • גוש 6193 חלקה 57 בע"מ
 • ברכה וברוך בע"מ
 • חלקה 133 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6375 בע"מ
 • זכר פישיחזי בע"מ
 • חלקה 235 בגוש 6765 בע"מ
 • כפתור ופרח ארהב - ישראל בע"מ
 • חברה מגרש 48 בגוש 6016 באיזור התעשיה בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6632 בע"מ
 • נ אינטרטר ושות - יועצים ונאמנים בע"מ
 • חלקה 215 בגוש 6712 בע"מ
 • חלקה 214 בגוש 6712 בע"מ -
 • חברת נוה נוף קיסריה בע"מ
 • טכנו - תריס בע"מ
 • חברת מגרש סביון 793 בע"מ
 • אריזות הדר חברה בע"מ
 • דירת 2 חדרים בירמיהו 34 ק ב בע"מ
 • חברת חלקה 551 גוש 6212 בע"מ
 • תריסי - שביט תעשית תריסי אסבסט בע"מ
 • מעון חלקה 138/6 בגוש 7148 בע"מ
 • חלקה 62 גוש 6608 בע"מ
 • חברת חלקה 493 בגוש 6623 בע"מ
 • מעון חלקה 677 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 167 בגוש 6527 בע"מ
 • החברה הישראלית לקרקעות והשקעות בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1031 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 533 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1033 בע"מ
 • אחוזת חלקה 29 בגוש 7054 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1029 בע"מ
 • חברת חלקה 57 בגוש 6385 בע"מ
 • חלקה 236 בגוש 6756 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6959 בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6020 בע"מ
 • אחוזת חלקה 33 בגוש 7148 בע"מ
 • אחוזת זכות - 234 בע"מ
 • אחוזת זכות - 236 בע"מ
 • אופנת פריץ בע"מ
 • מעונות ביטחה - 1961 - בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקה 180 אברהם יוסף רובינשטיין בע"מ
 • חברת חלקה 331 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 904 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 6540 בע"מ
 • חלקה 5 232 בגוש 6107 בע"מ
 • חלקה 176 גוש 7171 בע"מ
 • משתלות גבעת המורה בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 6368 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520037029
 • דוריאל חב לסחר בע"מ
 • שליט מוציאים לאור בע"מ
 • המכון לחקר התנועה והתחבורה בע"מ
 • מגרשים לפתוח ובניה בע"מ
 • גני מרדכי ופסיה בע"מ
 • הקץ חברה לבנין בע"מ
 • דירת ב ד ק בע"מ
 • וקופלסט בע"מ
 • מכוניתך בע"מ
 • חלקת משנה 7 בבני - משה 25 בע"מ
 • יוסף שורץ בע"מ
 • שקרלט ושות בע"מ
 • חברת גוש 6530 חלקה 143 בע"מ
 • חברת חלקות 38 ו-48 בגוש 7648 בע"מ
 • חברת אור טק הרצליה בע"מ
 • רכטר זרחי אדריכלים פרי מהנדס בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 7151 בע"מ
 • פרדס עליזה בע"מ
 • חברת אברהם שור בע"מ
 • קרית ריבלין גוש 6668 חלקה 1082 בע"מ
 • דירה108/2 בגוש 30026 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 8252 בע"מ
 • חלקה 181 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקות 17 18 19 בגוש 10850 בהדר הכרמל בע"מ
 • חלקה 4 222 בגוש 6904 בע"מ
 • טירה בגוש 8228 חלקה 21 בע"מ
 • אף חב קבלנית לבנין ופתוח בע"מ
 • לה רב בע"מ
 • ישפרו בע"מ
 • ארגנטקס מפעלי טקסטיל בע"מ
 • ענביה בע"מ
 • מ פריס - סוכנות רמלה בע"מ
 • חברת חלקה 607/6 בגוש 6217 בע"מ
 • דלת - דור תעשיות עץ בע"מ
 • חלקת ראובן בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת שמעון בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת לוי בגוש 3934 בע"מ
 • חלקה יהודה בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת דן בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת נפתלי בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת גד בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת אשר בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת זבולון בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת יששכר בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת יוסף בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת בנימין בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת אפרים בגוש 3934 בע"מ
 • חלקת מנשה בגוש 3934 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 30164 בע"מ
 • רחוב צבי ברוק 14 בע"מ
 • מלונות מאוגדים בישראל בע"מ
 • חברת חלקה 92 בגוש 6111 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 6378 בע"מ
 • צבידן חב לציוד מכני ועבודות עפר בע"מ
 • ב ע ת א בע"מ
 • חברת מאיר כוכב זסלבסקי בע"מ
 • חברת מאיר כוכב בע"מ
 • חוט אור תעשיה ישראלית לחוטי אמאיל בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 6379 בע"מ
 • גוש 6386 בע"מ - חלקה 96 ב
 • חלקה 104 גוש 7161 בע"מ
 • חלקה 21 גוש 7070 בע"מ
 • חלקה 19 גוש 7070 בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 6373 בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש /784ו בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6679 בע"מ
 • חברת גוש 6605 חלקה 168 בע"מ
 • חברת חלקות 19תך בגוש 30285 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 10784 חיפה בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6385 בע"מ
 • חלקה טובה בגוש 6355 בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6383 בע"מ
 • אחוזת אהרן פת בע"מ
 • חלקה 662 בגוש 3703 בע"מ
 • חברת מאיר סוירי בע"מ
 • חברה לפיתוח גוש 10682 בע"מ
 • חברה לפיתוח גוש 10681 בע"מ
 • חברה לפתוח גוש 10680 בע"מ
 • קלאג בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6957 בע"מ
 • מוניות הרצליה שירות טקסי בע"מ
 • מפעלי יפת בע"מ
 • אחוזת שניאור זלמן כץ בגוש 6194 בע"מ
 • מפעלי אריגי עכו בע"מ
 • חלקה 2 102 בגוש 6373 בע"מ
 • הנכס ברחוב בר גיורא 21 בע"מ
 • אחוזת א פ בגוש 6619 בע"מ
 • חנות ברחוב הגליל 1 בע"מ
 • חברת חלקה 146/5 בגוש 166 בירושלים בע"מ
 • חלקת משנה 10 1292 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת 13 הגדול בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6379 בע"מ
 • חלקה 940 גוש 6212 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 146 בגוש 6919 בע"מ
 • חלקה 230 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 401 בגוש 6021 בע"מ
 • אחוזה בחלקה 3 גוש 6618 בע"מ
 • חלקות 281 249 בגוש 6361 בע"מ
 • חברת דירה 19/13 43 בגוש 30022 בע"מ
 • חברת חלקה 1162 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 898 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 410 בגוש 6624 בע"מ
 • חלקה 500 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 8244 בע"מ
 • חלקה 398 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 422 בגוש 6048 בע"מ
 • דיאמונד דיסטרידיוטורס ישראל בע"מ
 • נכסי טחן בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 3925 בע"מ
 • חלקה 186 בגוש 6667 בע"מ
 • חברת חלקה 99 בגוש 6606 בע"מ
 • חברת חולות החוף בע"מ
 • אחים עזורי חב קבלנית לבנין בע"מ
 • חברת גוש 6928 חלקה 39 בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 6612 בע"מ
 • חלקה משנה 7 549 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 139 בגוש 10042 בע"מ
 • חברת חלקות 204/205 בגוש 10042 בע"מ
 • חברת חלקה 147 בגוש 10042 בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 6581 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6539 בע"מ
 • חברת נ שטרן לנאמנות בע"מ
 • משב בטוח והשקעות בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520038704
 • חלקות בכביש גהה בע"מ
 • חלקה 544 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 253 בגוש 6931 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 7103 בע"מ
 • שרטורס שרות נסיעות ותיירות בע"מ
 • חברת חלקה 24 בגוש 6742 בע"מ
 • חלקה 299 גוש 6043 בע"מ
 • חנות ברח ינאי 26 בע"מ
 • וייס ישראל - חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • סינליס חברה להפקה ולהפצת סרטים בע"מ
 • ספי חברה להשקעות ופתוח במגדל העמק בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6108 בע"מ
 • ברזלאים חברה לסחר ברזל וגרוטאות בע"מ
 • תוחלת בע"מ
 • משגב יהודה הלוי 18 בע"מ
 • חברת חלקה 109/3 בגוש 30005 בע"מ
 • היכל דירה 11 100 - 94 בגוש 7103 בע"מ
 • דירה 2 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת דירה אמנון ותמר בע"מ
 • חברת חלקה 94 בגוש 6750 בע"מ
 • חברת גוש 3923 חלקה 23 בע"מ
 • חברת גוש 3923 חלקה 29 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 10774 בע"מ
 • חלקה חלקה 21 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת צפונית לציפוי אמיל לביא בע"מ
 • דירה 5 150 בגוש 30025 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6521 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 6521 בע"מ
 • חברת חלקה זמנית 483 בגוש 6144 בע"מ
 • נשם חברה לעבודות עפר וחקלאות בע"מ
 • בית ספר תיכון לפיד בע"מ
 • חלקה זמנית 474 בגוש 6144 בע"מ
 • אחוזה ראשונה בחלקה 89 6736 בע"מ
 • אחוזה שניה בחלקה 89 6736 בע"מ
 • אחוזה שלישית בחלקה 89 6736 בע"מ
 • אחוזה רביעית רביעית בחלקה 89 6736 בע"מ
 • אחוזה חמשית בחלקה 89 6736 בע"מ
 • אחוזה ששית בחלקה 89 6736 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6758 בע"מ
 • דירת נחת באבג 9 בע"מ
 • חלקת משנה 251/2 בגוש 6124 בע"מ
 • עמיבד בע"מ
 • פיבי-און בע"מ
 • מעונות רחבים בע"מ
 • חברה לפתוח איזור חבל יבנה בע"מ
 • חברת חלקה 447/7 בגוש 3703 בע"מ
 • גד מנספלדנוי חברת ארכיטקטים בע"מ
 • יציב-חן בע"מ
 • ליעזר בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2414
 • יפאור בית ספר לנהגות בע"מ
 • חלקה 3 93 בגוש 10779 בחיפה בע"מ
 • חברת חלקה 42 גוש 30050 בע"מ
 • חלקה 85 גוש 6608 בע"מ
 • חברת גוש 7171 חלקה 172 בע"מ
 • מעוז שלווה בהרצליה בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6543 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6543 בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 6539 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6582 בע"מ
 • ברק חברה לעבודות חשמל בע"מ
 • חלקה 261 בגוש 6765 בע"מ
 • חברת א א ק בגוש 6896 בע"מ
 • חברת נקניקי עכו בע"מ
 • גיל בית חרושת לסריגה בע"מ
 • חברת יפה שינדלה בע"מ
 • חלקה 1 446 בגוש 6373 בע"מ
 • היכל דירה 1 ברחוב אבן עזרא 7 בע"מ
 • חברת חלקה 74 בגוש 8230 בע"מ
 • ויס את שומר בע"מ
 • א ד א חיפה בע"מ
 • חלקת הבאר בע"מ
 • חלקה 177 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 10760 בע"מ
 • התקליט בע"מ
 • חלקת ח י ו בע"מ
 • חלקה 33 גוש 18169 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6546 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 160 בע"מ
 • אסתר מאירי בע"מ
 • בית מסחר בגוש 6971 בע"מ
 • בית מלאכה בגוש 6971 בע"מ
 • תעשיה בגוש 6971 בע"מ
 • חנות בגוש 6971 בע"מ
 • אחוזת גוש 6520 חלקה 70 בע"מ
 • מעדני הצפון בע"מ
 • חלקה 191 בגוש 6608 בע"מ
 • חן בגוש 6621 בע"מ
 • פוליפרינט בע"מ
 • מזכרת שמואל ליפשיץ בגוש 6353 חלקה 10 בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 7173 בע"מ
 • בוטן-גת בע"מ
 • אישבץ חברה ליצור מדרגות ומוזאיקה בע"מ
 • חברת אורנשטיין ובניו בע"מ
 • חברת הרכב בתשלומים בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 6351 בע"מ
 • חלקה 180 בגוש 6397 בע"מ
 • חברת חלקה 469 בגוש 6637 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 30159 בע"מ
 • חלקות 82 ו - 84 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקות 5 263 9 263 11 263 ו - 15 263 בגוש 30025 בע"מ
 • חלקות 78 - 79 בגוש 7155 בע"מ
 • חברת י.פ. לבנין בגוש 6896 בע"מ
 • חברה לפיתוח גוש 6896 בע"מ
 • מפגש אולגה בע"מ
 • דירה 7 29 בגוש 30022 בע"מ
 • פרוסקאור מרכז האוטו בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520030966
 • מטעי נון בע"מ
 • ליש יועצים וואמנים בע"מ
 • לימוד בע"מ
 • החברה למסחר כללי אריקה בע"מ
 • עמית ורע בע"מ
 • חלקות 12 263 ו - 20 263 בגוש 30025 בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 30005 בע"מ
 • אפשל בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2803
 • בנין סופרמרקט - הר הכרמל בע"מ
 • ויקטוריה טכסטיל בע"מ
 • חלקה 173 גוש 6747 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 6375 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6195 בע"מ
 • טל - שמר מפיצים בע"מ
 • הדירה מרחוב דיזינגוף 245 תא בע"מ
 • משרד חלקת משנה 2 1174 בגוש 6158 בע"מ
 • עלנץ השקעות בע"מ
 • זמבית בע"מ
 • אחוזת חלקה 151 בגוש 6396 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 10761 בע"מ
 • בית ניסנבוים בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 6158 בע"מ
 • תפארת בית יוסי בע"מ
 • מעונות ליבמן בע"מ
 • מ ל שייבר חברה להשקעות בע"מ
 • חלקה 170 בגוש 6108 בע"מ
 • בניני רוממה בע"מ
 • חלקה 40 גוש 3700 בע"מ
 • חלקה 39 גוש 3700 בע"מ
 • אחוזת הלמוט בע"מ
 • אחוזה ברחוב קרית יוסף בע"מ
 • חלקה 168 גוש 6747 בע"מ
 • חלקה 19 263 בגוש 30025 בע"מ
 • משרדי רחוב החשמל 3 בע"מ
 • צ. פ. ו. בע"מ
 • חלקה 537 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 195 בגוש 6751 בע"מ
 • חלקה 472 בגוש 3928 בע"מ
 • בית קרלשטדט א בע"מ
 • יוסף מינסטר ובנו בע"מ
 • חלקה 314 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 6594 בע"מ
 • נכס בגוש 17151 חלקה 2 בע"מ
 • אמלקו בע"מ
 • חנות ברח רוטשילד 35 בת-ים בע"מ
 • חלקה 283 בגוש 30044 בע"מ
 • אלקטרו זיפ בע"מ
 • תל-מור בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 3923 רלצ בע"מ
 • גוש 7051 חלקה 244 בע"מ
 • חלקה 268 בגוש 3930 בע"מ
 • חברת חמוי בע"מ
 • חברת מעלוגי בע"מ
 • חלקה 242 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 241 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 646 בגוש 6133 בע"מ
 • דירה ברח וולפסון 72 בע"מ
 • מעון ברח החלוצים 56 בתל-אביב בע"מ
 • שביט חברה להובלה וציוד בע"מ
 • חברת חלקה 335 בגוש 6204 בע"מ
 • יצחק ישראל ושות בע"מ
 • אלה תעשיות בע"מ
 • בר - נהור בע"מ
 • מילואים בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 6378 בע"מ
 • סקינס - בורסקאו צאן בישראל בע"מ
 • יעקב רבינו בע"מ
 • נגה חברה ישראלית להשקעות בע"מ
 • דירה 5 בהרמן כהן 12 תא בע"מ
 • בית נחלת בנימין 51 חברה בע"מ
 • מהדק בע"מ
 • אונדין - חברה להשקעות למקרקעין ולסחר חוץ בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 7151 בע"מ
 • אחוזת שמחה בע"מ
 • חברת חלקת משנה 10 בחלקה 197 בע"מ
 • חברת חלקה 49 מגוש 7069 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 6608 בע"מ
 • חלקה 95 בגוש 6415 בע"מ
 • חברת גוש 3767 בע"מ
 • הנכס ברחוב הנשיא חדרה בע"מ
 • חברת פנת גוסין בע"מ
 • יהלומי השחר בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 6931 בע"מ
 • אחוזת חלקה 279 בגוש 3926 בע"מ
 • דירה ברחוב רמבן חלקה 10 22 בגוש 25 בע"מ
 • גוש 6048 חלקה 389 בע"מ
 • מפרץ להנדסה בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 6934 בע"מ
 • מעון האפרוני בגוש 6896 חלקה 1 בע"מ
 • חלקה 471 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 619 - 621 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 6354 בע"מ
 • חלקה 267 בגוש 3930 בע"מ
 • חלקה 9 113 בגוש 6948 בע"מ
 • בניני אמיתי בע"מ
 • גוש 8267 חלקות 244 - 245 בע"מ
 • צוותא חברה להשקעות בע"מ
 • אחוזת רחמים בחלקה 8 גוש 6591 בע"מ
 • חברת היכל רות בחלקה 14 בגוש 6044 בע"מ
 • חברת חלקה ברחוב בלפור בבת ים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בוסלי נעלים בסיטונות בע"מ
 • המכון הלאומי והאוניברסיטאי לחקלאות
 • חלקה 22 בגוש 30133 בע"מ
 • הנכס בבורוכוב 38 תא בע"מ
 • מחסן ערך בע"מ
 • חלקה 184 גוש 10809 בע"מ
 • גרינשטיין את גרינשטיין בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 3647 בע"מ
 • ב לוריא סוכנות לביטוח בע"מ
 • נתיב שרותי בטוח וספנות בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6196 בני ברק בע"מ
 • קווי רו בע"מ
 • חברה קבלנית לבניה וסלילה מיסודם של דוד רוט ושות בע"מ
 • יפעה חברה בע"מ
 • זיבלט חברה להשקעות ונכסים בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 7066 בע"מ
 • נתא נאמנים תל-אביב בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 6360 בע"מ
 • דירה חלקת משנה 227/2 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 10752 בע"מ
 • אלפה מנהלים ונציגים בע"מ
 • תלם - גליל חב לעיבודים חקלאיים ועבודות עפר בע"מ
 • כיף-ים בע"מ
 • טירת אלון ואילן בע"מ
 • מ איצקוביץ בע"מ
 • היכל חלקה 11 בגוש 6910 בע"מ
 • מעונות יהודה בע"מ
 • חלקה 450 בגוש 6043 בע"מ
 • גומס טורס בע"מ
 • אור-גד בע"מ
 • תעשכלות נהריה בע"מ
 • הנכס חלקה 239 בגוש 6045 בע"מ
 • חברת חלקה 151 בגוש 7170 בע"מ
 • גוש 30023 חלקה 29 289 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת חלקה 140 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת חלקה 319 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 61 גוש 8258 בע"מ
 • להק בע"מ
 • חברת חלקה 5 בגוש 10882 בע"מ
 • מדיטרד בע"מ
 • חלקה מס 1 בגוש 6617 בע"מ
 • חברת גוש 6383 חלקה 116 בע"מ
 • פרסום סחר בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6125 בע"מ
 • מוריה סוכנות לבטוח בע"מ
 • תכנון תעשיות בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 1 175 בע"מ
 • מחסני מן בע"מ