• אחוזת כזאם בגוש 6590 חלקה 6 בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 297 בגוש 3926 רלצ בע"מ
 • נכסי אביב בע"מ
 • ד לוריא מהנדס חשמל מפרץ חיפה בע"מ
 • דירת חסיה ברח סוקולוב 8 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 6217 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6217 בע"מ
 • טירת חלקה 46 בגוש 8248 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • טירת חלקה 122 בגוש 8248 בע"מ
 • הצלחה בגוש 6747 בע"מ
 • חברת אינדוגז ישראל בע"מ
 • חברת האצילות בע"מ
 • חלקות 1084 - 1001 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 2 38 בגוש 6905 בע"מ
 • קרקע בגוש 7151 בע"מ
 • אקס - אימ - קומ - בע"מ
 • חלקה 218 בגוש 6375 בע"מ
 • דירה בת 2 חדרים ברח ארלוזרוב 4 רג בע"מ
 • ס י פ א חב אמריקאית למקרקעין ולמימון בע"מ
 • גוש 8264 חלקה 62 בע"מ
 • קולנוע הוד נהריה בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 6378 בע"מ
 • חברת רחל אמנו בע"מ
 • חברת חלקה 84 בגוש 30185 בע"מ
 • איפדו המשרד לעיצוב המוצר בישראל בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 6757 בע"מ
 • י א אוקסנברג חברה למסחר בע"מ
 • סומרקס בע"מ
 • מעונות התיבונים בע"מ
 • לוי ושות יצור ושווק ברגים בע"מ
 • גד ודן בע"מ
 • הככר הירוקה בע"מ
 • מעונות סלימאן בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6590 בע"מ
 • נחלת פטאל בע"מ
 • חלקה 151 בגוש 6155 בע"מ
 • חברת חלקה 34 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקות 314 - 315 בגוש 6667 בע"מ
 • חלקה 534 בגוש 6668 בע"מ
 • מעלות הכרך בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 3632 בע"מ
 • חברת בית כרמיה בגבעת רמבמ בע"מ
 • גוש 6713 חלקות 90 - 91 בע"מ
 • תכנון מפני צבור בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6394 בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת גוש 30004 חלקה 67 חב חלקה 12 בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6957 בע"מ - ה
 • חברת חלקה 93 א בגוש 7146 בע"מ
 • אימון חברה ליבוא והסחר במכוניות ואביזריהם בע"מ
 • שילה חברה להוצאה לאור של ספרי קודש ולהפצה בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6386 בע"מ
 • אחוזת טובה בע"מ
 • קולנוע חן שדרות בע"מ
 • הארלין בע"מ
 • בית קופל בחלקה 217 גוש 6122 בע"מ
 • חברת גוש 6541 חלקה 81 בע"מ
 • מעונות סודל חלקה 107/4 בגוש 6203 בע"מ
 • חברת מעונות בגוש 6403 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 189 בגוש 3933 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6404 בע"מ
 • חלקה 449 בגוש 6205 בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 54811 בע"מ
 • חלקה 134 בגוש 6758 בע"מ
 • מירמר בע"מ
 • בישור בע"מ
 • מארכה בע"מ
 • חלקת שלמה בע"מ
 • מוצרי קוסמטיקה מוריס בע"מ
 • עתיד המפרץ בע"מ
 • גוש 30024 חלקה 62 בע"מ
 • טירה בגוש 8228 חלקה 20 בע"מ
 • בית משה חקלאי בע"מ
 • פ יעקובסון בע"מ
 • חברת חלקה 252 בגוש 6145 בע"מ
 • דירה מס 8 ברחוב רוטשילד 79 בפתח תקוה בע"מ
 • חברת אריטל בע"מ
 • מידד חברה לנאמנות והשקעות בע"מ
 • ספרות ומדע בע"מ
 • דירת חלקה משנה 46/4 בגוש 6217 בע"מ
 • הצלחת אהרן בגוש 6609 בע"מ
 • הצלחת שלמה בגוש 6734 בע"מ
 • הצלחת אריה בע"מ
 • חלקה 159 גוש 3929 בע"מ
 • אחוזת 15 בגוש 6621 בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 11195 בע"מ
 • רב - אונים חברה למפעלי בנין בע"מ
 • חברת גוש 6669 חלקה 204 בע"מ
 • נוה קרלשטדט ב בע"מ
 • חלקה 367 גוש 6751 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 6665 בע"מ
 • חלקה 172 בגוש 6355 בע"מ
 • נותיה בע"מ
 • חברה להנדסה אשדוד בע"מ
 • אחים שוגרמן בע"מ
 • חלקה 11 גוש 11324 בע"מ
 • חב קבלנית הגבעה בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 7173 בע"מ
 • ד א ג ו בע"מ
 • מעון ששון בגוש 6591 חלקה 11 בע"מ
 • חב גוש 6049 חלקה 101 בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ה בע"מ
 • היכל חלקה זמנית 24 בגוש 6213 בע"מ
 • נחלת ביתנו בע"מ
 • בקעת האלמוגים בע"מ
 • מגוזה בע"מ
 • מגרש 39 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • טירת ליאורה בגוש 6896 בע"מ
 • חב חלקה 27 בגוש 6902 בתא בע"מ
 • חלקה 327 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 10909 חיפה בע"מ
 • הסיירים אספקת דלק ומזון בע"מ
 • גוש 6666 חלקה 543 בע"מ
 • חלקות 115 - 114 בגוש 6933 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 30342 בע"מ
 • ** החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2890
 • חב אחוזת המרכז ב בע"מ
 • אחוזת יואל בע"מ
 • פאר ארמונות חולון בע"מ
 • חב שותפי קולנוע החמישה לוד בע"מ
 • מעונות רון שפירא בגוש 6196 בע"מ
 • מוסך גיל בע"מ
 • כל בו ביאלר בע"מ
 • טירת חלקה 14 בית בע"מ
 • המלביש רמת-גן בע"מ
 • אחוזת חלקה 14 אלף בע"מ
 • בית ברחוב החשמל 27 בע"מ
 • צ ת ע בע"מ
 • חב חלקה 17 בגוש 6430 בע"מ
 • מינרלים וכימיקלים בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6405 בע"מ
 • מקיצי נרדמים בע"מ
 • חב חלקה 54 בגוש 30008 בע"מ
 • חלקת משנה 13 565 - 564 בגוש 3926 בע"מ
 • גוש 10032 חלקה 92 בע"מ
 • בזק חב לעבודות קבלניות ומסחר בע"מ
 • נאות דוד בע"מ
 • חברת הובלה יעד בע"מ
 • חלקה 213 בגוש 6187 בע"מ
 • שני סוכנות למכונות בע"מ
 • חלקה 22 7108 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6717 בע"מ
 • חלקה 235 בגוש 30025 בע"מ
 • מרחיב גבול בע"מ
 • ביכורי מעש בע"מ
 • נכסי קסם א בע"מ
 • רחוב נחמיה 1 חיפה בע"מ
 • מעון שנים בגוש 6590 בע"מ
 • מעון שלשה בגוש 6590 בע"מ
 • מעון אחד בגוש 6590 בע"מ
 • מעון ארבעה בגוש 6590 בע"מ
 • מעון ששה בגוש 6590 בע"מ
 • מעון חמשה בגוש 6590 בע"מ
 • אדמת עקיבא בגוש 6372 בע"מ
 • אדמת מנחם בגוש 3947 בע"מ
 • חלקה 329 גוש 6637 בע"מ
 • גוש 30149 חלקה 62 בע"מ
 • חב חלקה 41 בגוש 6962 בע"מ
 • חב חלקה 437/438 בגוש 6904 בע"מ
 • נכסי קליינבוים בע"מ
 • חב גוש 3847 חלקה 8 בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6383 בע"מ
 • השקעות ל. חורי בע"מ
 • חב חלקה 376 בגוש 7051 בע"מ
 • צבעי יים בע"מ
 • חברת קולנוע מרים בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 7143 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 6195 בע"מ
 • טירת יעקב בע"מ
 • דירה מס 4 בצירלסון 5 בע"מ
 • חלקות 150 - 157 גוש 8232 בע"מ
 • חב חלקה 70 בגוש 8256 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 6664 בע"מ
 • טירת גוש 8269 חלקה 164 בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 241 גוש 6388 בע"מ
 • חלקה 242 גוש 6388 בע"מ
 • הברדלס השחור בע"מ
 • חלקה 251 בגוש 6388 בע"מ
 • חב רח הרצל 75 בכפר סבא בע"מ
 • חב בית יונה שפירא בכפר סבא בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 6405 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6388 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6383 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 6386 בע"מ
 • נכסי בית - אב בע"מ
 • מעון זלמן בע"מ
 • חלקה 190 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 8244 נתניה בע"מ
 • חלקה 183 בגוש 6757 בע"מ
 • חב חלקה 144/6 בגוש 3703 בע"מ
 • בית ברחוב יואב 15 בצהלה בע"מ
 • פרדס דב בע"מ
 • חב חלקות 3 4 ו 5 בגוש 4349 בע"מ
 • נכסי גופר בע"מ
 • חברת א ז י ז בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יט בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יח בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יז בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 טז בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 טו בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יד בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יג בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יב בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יא בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 יוד בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ט בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ה בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ז בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ו בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ד בע"מ
 • חברת המלך הורדוס בע"מ
 • ק ל ד זיאנט בע"מ
 • השקעות הלבנון בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 443 בגוש 6043 בע"מ
 • חב גוש 6747 חלקה 120 בע"מ
 • חלקת משנה 9 34 בע"מ
 • נווה בסימטת נס ציונה 5 בע"מ
 • חברת חלקות 105 107 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 333 בגוש 6632 בע"מ
 • מעונם של רחל והרברט בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 7167 בע"מ
 • טירת חלקה 67 בגוש 8250 בע"מ
 • חב חלקה 204/2 בגוש 3702 בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 6667 בע"מ
 • אורנים חברה לנגרות בע"מ
 • חברת מגרש בגוש 6761 בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 8259 בע"מ
 • שיבה טובה בע"מ
 • גוש 30159 חלקה 41 בע"מ
 • חברת חלקה 22 בגוש 7144 בע"מ
 • דירת 6 564 בגוש 6217 בע"מ
 • דירה ברחוב די האז בע"מ
 • חב בית ברח שלמה המלך 63 בע"מ
 • חלקה 2 גוש 10792 בע"מ
 • בית יוסף - הלל ברחוב יהואש בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ג בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 ב בע"מ
 • אחוזת חלקה 273 אי בע"מ
 • נאמני מאיר בע"מ
 • סי א ב בע"מ
 • פנת בורוכוב חיות בע"מ
 • משגב חלקות 185 76 15 בגוש 6752
 • נוה חלקה 320 בגוש 6053 בע"מ
 • תפארת חלקות 221 223 בגוש 6744 בע"מ
 • חב דבורה נסים ואילנה בע"מ
 • חב טירת אריה א בע"מ
 • חב האחים יחיאלי בע"מ
 • אופקים-חברה לאחזקות וניהול פרוייקטים (1961) בע"מ
 • שגב יחסי צבור ופרסום בע"מ
 • יהלומי דימונה בע"מ
 • דטהטק הדרכה ויעוץ בע"מ
 • נחלת דוד ביערות הכרמל בע"מ
 • חלקה 1 778 בגוש 6902 בע"מ
 • משפחת וייסנברג בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 10754 בע"מ
 • גרשנמן ולויט בע"מ
 • חב חלקות 30 77 בגוש 6590 בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 6756 בע"מ
 • בניני מרום ירושלים בע"מ
 • אבן מגדל בע"מ
 • אוזון בע"מ
 • אחוזת חלקה 3 בגוש 3940 בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 6751 בע"מ
 • דירה בחולון שנקר 47 בע"מ
 • דירת רות ויהושע בע"מ
 • פרסומי הכרמל בע"מ
 • נחלת אמון בע"מ
 • מפעלי רפאל בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 7070 בע"מ
 • חברת רדי בע"מ
 • חלקה 31 גוש 8246 בע"מ
 • קידרון ניהול ואחזקות (1961) בע"מ
 • שכוני הדר בע"מ
 • נוה נחת ברמת גן בע"מ
 • חלקה 200 בגוש 6756 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 6379 בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 6188 בע"מ
 • מופעי גת בע"מ
 • חברת דירה 3/18 בגוש 30048 בע"מ
 • מפגש בנימינה בע"מ
 • חברת לוכסמבורג אבו כביר בע"מ
 • חב חנה אבו כביר בע"מ
 • גוש 8231 חלקה 70 בע"מ
 • גוש 8230 חלקה 48 בע"מ
 • המבסס תווך קנית ומכירת נדלן בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 6393 בע"מ
 • חלקה 190 בגוש 6756 בע"מ
 • חלקה 20 גוש 6747 בע"מ
 • חלקה 22 גוש 6747 בע"מ
 • בית קומות חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • פפר ושות בע"מ
 • צבי גולובוב בע"מ
 • חב חנות בגוש 6205 חלקה 132 בע"מ
 • ונדור אוטומטים בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 6380 בע"מ
 • בית אלנבי 65 תל-אביב בע"מ
 • גליה חב להשקעות בכיכר המדינה בע"מ
 • המדביר בע"מ
 • הדירה מרחוב המתמיד 38 רג בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 7150 בע"מ
 • אופק - מצפה רמון מוצרי נייר בע"מ
 • חלקה 251 בגוש 6455 בע"מ
 • חלקת כדורי לאוי בע"מ
 • מלט עפולה בע"מ
 • לב הכרך בע"מ
 • בית מרקחת חן בע"מ
 • עמוס ובנותיו השקעות ונכסים בע"מ
 • חלקה 8 - 46 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 36 גוש 8257 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 7119 בע"מ
 • רון הגליל בע"מ
 • שושנה בגוש 6896 בע"מ
 • לנמן בע"מ
 • אחוזת חלקה 256 בגוש 6972 בע"מ
 • חברת חלקה 44 בגוש 8251 בע"מ
 • המועצה לייצור ולשווק של פירות
 • דירה בחלקה 112/1 96 בגוש 30079 בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6667 בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6189 בע"מ
 • חברת בניה ופתוח בע"מ
 • חברת חלקה 195 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 140 בגוש 6045 בע"מ
 • אחוזת רוסה בע"מ
 • חברת חלקה 424 בגוש 6193 בע"מ
 • חברת חלקה 423 בגוש 6193 בע"מ
 • חלקה 117 גוש 6606 בע"מ
 • נוף הכרמל בע"מ
 • משכן העופרים בע"מ
 • מעון האורנים בע"מ
 • חברת חלקה 119 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת חלקה 162 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת חלקה 158 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת חלקה 837 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 832 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 845 בגוש 6122 בע"מ
 • מעון הזמיר בגוש 6649 חלקה 10 בע"מ
 • מעון נעים בגוש 6590 חלקה 4 בע"מ
 • מעון הדרורים בגוש 6621 חלקה 1 בע"מ
 • אחוזת א פאטל בגוש 6590 חלקה 6 בע"מ
 • הדרי מנשה בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 7135 בע"מ
 • חברת גוש 30154 חלקה 69 בע"מ
 • חלקה 111 גוש 8248 בע"מ
 • דירה בגוש 6948 חלקה 13 113 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 501 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 987 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 6517 בע"מ
 • טירת חלקה 52 בגוש 8232 בע"מ
 • דירת בלפור 13 ירושלים בע"מ
 • דירת ברטה ומנחם בע"מ
 • תעשיות אלקטרוכימיות פלסטיות בע"מ
 • חברת חלקה 897 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 89 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 3694 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 6536 בע"מ
 • חברת חלקה 108 בגוש 8238 בע"מ
 • נכסי ש א ח ר בע"מ
 • חלקה 391 בגוש 6751 בע"מ
 • חברת עבודי שמש בע"מ
 • קישונטקס בע"מ
 • דירה ברחוב מלבן 10 בע"מ
 • משלדב בע"מ
 • זל - רון בע"מ
 • חב למחקר וניתוח כלכלי בע"מ
 • ברושים אגודת הכורמים נדלן בע"מ
 • נס מרגלית בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 33 גוש 6535 בע"מ
 • אורנים אגודת הכורמים נדלן בע"מ
 • הדסים אגודת הכורמים נדלן בע"מ
 • דקלים אגודת הכורמים נדלן בע"מ
 • ארצים אגודת הכורמים נדלן בע"מ
 • גפנים אגודת הכורמים נדלן בע"מ
 • שקדים אגודת הכורמים נדלן בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 30159 בע"מ
 • חלקה 346 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 380 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6368 בע"מ
 • טירת גוש 8263 חלקה 90 בע"מ
 • אחוזת גוש 6212 חלקה 429 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6372 בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 406 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 121 בגוש 6182 בע"מ
 • רח הגליל 78 חיפה בע"מ
 • חלקה 248 בגוש 3929 בע"מ
 • גוש 30052 חלקות 107 106 חלקת משנה 13 בע"מ
 • פאר חלקה 151 בגוש 8269 בע"מ
 • גוש 6632 חלקה 319 חב בע"מ
 • אסמי פז בע"מ
 • דעבול חב להשקעות ובנין בע"מ
 • קליף בע"מ
 • חברת נעלי כרמן בע"מ
 • שדרות הכרך בע"מ
 • מסביב לעולם הוצאה לאור בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 30342 בע"מ
 • חלקה 111 בגוש 6637 בע"מ
 • הצלחת משה בע"מ
 • חלקה 160 בגוש 6637 בע"מ
 • הצלחת אסתר בע"מ
 • הצלחת דוד בע"מ
 • אחוזת גוש 6761 בע"מ
 • אחוזת גוש 6756 בע"מ
 • אחוזת גוש 6546 בע"מ
 • חב גוש 6217 חלקות משנה 292/3 ו 292/9 בע"מ
 • גוש 3703 חלקה 274 בע"מ
 • דיקלה חברה לנכסים בע"מ
 • ארמון יוסף בע"מ
 • הקא בע"מ
 • מיץ - טל חב לייצור ושווק משקאות בע"מ
 • חברת חלקת נגרא 1 בע"מ
 • מאפיה ברח ראבד 38 תא בע"מ
 • חלקות 160 ו 161 בגוש 6374 בע"מ
 • גושים 6131 - 26 - 1 - 115 - 118 - 119 בע"מ
 • חברת חלקות מס 31 86 ו 87 בגוש 18172 בע"מ
 • היכל שדרות יהודית 34 בע"מ
 • פאר חלקה 106 בגוש 8255 בע"מ
 • טובו בע"מ
 • חלקות 644 645 בגוש 6158 בע"מ
 • נהג ותור בע"מ
 • טירת גוש 11320 חלקה 64 זכרון יעקב בע"מ
 • לשם יצחק בע"מ
 • לשם יעקב בע"מ
 • חברת חלקה 367 בגוש 6734 בע"מ
 • חברת חלקה 366 בגוש 6734 בע"מ
 • ח ד חב לנאמנות בע"מ
 • חברת חלקה 302 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 30109 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6938 בע"מ
 • כרם את קופל עבודות עפר בע"מ
 • שלזינגר את ולצמן - מפעלים מאוחדים בע"מ
 • מעונות דורותי בע"מ
 • מוטו - פרטס בע"מ
 • משה ושושנה בע"מ
 • מעונות מונטיפיורי 37 תא בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6378 בע"מ
 • חברת דירה ארלוזורוב 56 זג בע"מ
 • חברה לפיתוח קרית-אונו בע"מ
 • חברת גוש 8251 חלקה 67 בע"מ
 • אחוזת גוש 6605 6606 6607 בע"מ
 • החברה המסחרית לסחר ברכב בע"מ
 • היכל חלקה 81 בגוש 6665 בע"מ
 • חלקה 471 בגוש 3928 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2482
 • לשם פרידה בע"מ
 • נגום בע"מ
 • חלקה 137 גוש 6606 בע"מ
 • חלקה 30 גוש 6940 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 7145 בע"מ
 • אחוזה בתוך חלקה 180 בגוש 6155 בע"מ
 • אדמות יצחק עפרון בראש - פנה בע"מ
 • חלקות 452 428 בגוש 6045 בע"מ
 • אוה בע"מ
 • בית חלקה 21 בגוש 7145 בבת ים בע"מ
 • תרשא בגוש 6896 בע"מ
 • חלקה מס 33 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת חלקות 337 343 בגוש 6187 בע"מ
 • אמץ חב לנאמנות והשקעות בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 6368 בע"מ
 • טירה בגוש 8255 חלקה 84 בע"מ
 • טירת גוש 11307 חלקה 12 זכרון יעקב בע"מ
 • טירת חלקה 35 בגוש 8252 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 6959 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6959 בע"מ
 • טירה בגוש 6602 ברמת השרון בע"מ
 • אחוזה בגוש 6602 ברמת השרון בע"מ
 • חלקה 5 גוש 11323 בע"מ
 • חלקה 7 גוש 11323 בע"מ
 • חלקה 6 גוש 11323 בע"מ
 • חלקה 10 גוש 30122 בע"מ
 • חלקה 69 גוש 3631 בע"מ
 • דירה 13 ככר מלכי ישראל 9 בע"מ
 • דירת הגג ברח מוצקין 14 בע"מ
 • חברת מורצקנדיף נכסים בע"מ
 • מזכרת דוד ואסתר אנטניר בע"מ
 • דירת שריג בר ג בע"מ
 • חברת חלקה 175 בגוש 7173 בע"מ
 • דירה 4 בחלקה 714 6127 ר ג בע"מ
 • אחוזת איתמר בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 7154 בע"מ
 • גוש 6181 חלקה 255 בע"מ חברת
 • חברת דירה מס 4 ברח ורמיזא 3 1 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6416 בע"מ
 • חלקה 542 בגוש 6154 בע"מ
 • צבי ויהודה טרכטמן בע"מ
 • חלקה 195 בגוש 6190 בע"מ
 • דירה 8 בחלקה 1059 גוש 6122 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 11321 בע"מ
 • דירה מס 10 בגוש 7146 חלקה 98 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 6383 בע"מ
 • חברת רח עצמאות 39 חיפה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2603
 • חברת חלקה 123 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 6946 בע"מ
 • חברת חלקה 207 בגוש 6127 בע"מ
 • מעונות בגוש 6942 בע"מ
 • דירה בחלקה 306 בגוש 6361 בע"מ
 • חברת חלקה 229 בגוש 69 בע"מ
 • נוה ראובן בע"מ
 • גבעת ראובן בע"מ
 • מגרשים מובחרים בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 147 גוש 6755 בע"מ
 • חלקה 110 גוש 6536 בע"מ
 • חלקה 183 בגוש 7047 בע"מ
 • גוש 8248 חלקות 51 - 50 בע"מ
 • חברת בית ברח דיזנגוף 210 תא בע"מ
 • משכן גילה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2608
 • חברה לבנין ביהס תיכון בירושלים בע"מ
 • חברת גוש 30159 חלקה 17 בע"מ
 • חלקות 84 85 בגוש 3935 בראשון לציון בע"מ
 • שרותים מיכניים בע"מ
 • חלקה 70 6750 בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 814 בע"מ
 • חלקה 141 גוש 10034 חדרה בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 30079 בע"מ
 • ח א ל חברה להשקעות בככר המדינה בע"מ
 • נכסי חגי בע"מ
 • חלקות 232 - 233 בגוש 6738 בע"מ
 • אימגינס נצרת בע"מ
 • מרתף בלוק 12 תא בע"מ
 • מחצית חלקה 47 בגוש 6669 בע"מ
 • אחוזת טבעונה בע"מ
 • מעון חלקה 39 בגוש 6954 בע"מ
 • אחוזת גוש 6957 חלקה 35/4 בע"מ
 • חברת דקטור בע"מ
 • חלקה 397 גוש 8274 בע"מ
 • רחל בת יוסף בגוש 6135 בע"מ
 • שולמית בת יוסף בגוש 6135 בע"מ
 • חברת לינדה ויוסף בגוש 6135 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 10747 בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 10797 בע"מ
 • גוש 157 חלקה 57 בע"מ
 • החברה הלאומית לשווק נפט בע"מ
 • מוסאל - השחר בע"מ
 • קראם ארט בע"מ
 • פרדסי יצחק עפרון בע"מ
 • החברה הדרומית בע"מ
 • חברת חלקה 41 בגוש 7651 בע"מ
 • אחוזת חלקה 46 בגוש 6954 בע"מ
 • ניר ותלם בע"מ
 • מ.א.ב.ק אחזקות בע"מ
 • חלקה 820 בגוש 6043 בע"מ
 • דירה 11 229 בגוש 6108 בע"מ
 • מדבין חב קבלנית לבנין בע"מ
 • חיש בזק בע"מ
 • זיוה ואופירה גרושבסקי בע"מ
 • חלקה 862 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 8244 בע"מ
 • חברת חלקה 91 בגוש 8230 בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 8230 בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 6161 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 7137 בע"מ
 • חלקה 17 אלף בגוש 3692 בע"מ
 • השקעות בני איזקסון בע"מ
 • חלקה 123 גוש 6523 בע"מ
 • מעון רח נורדוי 2 22 בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 6972 בע"מ
 • חלקה 465 בגוש 6048 בע"מ
 • זכרון ליפמן בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6591 בע"מ
 • אשל אליעזר בע"מ
 • חלקה 8 271 בגוש 6155 בע"מ
 • חברת מירן בע"מ
 • חברת גרמת בע"מ
 • חלקת משנה 8 בחלקה 79 שבגוש 6638 בע"מ
 • נחלת טובה בע"מ
 • חלקה 257 גוש 8260 בע"מ
 • חלקה 413 בגוש 6607 בע"מ
 • חלקה 407 בגוש 6607 בע"מ
 • מגרש האקליפטוסים חלקה א בע"מ
 • חורשת אקליפטוסים חלקה ב בע"מ
 • חלקה 224 בגוש 6355 בע"מ
 • חלקה 679 בגוש 8267 בע"מ
 • טירת חלקה 27 בגוש 8256 נתניה בע"מ
 • טירת חלקה 2 בגוש 8259 בע"מ
 • גבעת - גן בע"מ
 • חברת חנות ברחוב א בן יהודה 240 בע"מ
 • חברת חלקה 146 בגוש 6669 בע"מ
 • מתכות בע"מ
 • ב ב ע י ן בע"מ
 • חברת לוגרא בע"מ
 • חברת חלקה 272 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 32 בגוש 6542 בע"מ
 • חברת גוש 8253 חלקה 23 בע"מ
 • חברת גוש 8260 חלקה 340 בע"מ
 • אדמת ברוזיטה בע"מ
 • אדמת ליזטה בע"מ
 • אדמת גוזפינה בע"מ
 • אדמת אנטואנטה בע"מ
 • קליינמן את קאופמן בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 6529 בע"מ
 • מ ל מ - מכון לשרותים משרדיים ממוכנים בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520041575
 • חברת חלקות בגוש 6734 בע"מ
 • חלקת משנה 24 743 בגוש 6213 בע"מ
 • בגרות ביס תיכון ערב בע"מ
 • חברת מגרש רחוב בנימין 47 ברחובות בע"מ
 • החלקה 142 בגוש 6757 בע"מ
 • גולד - שיינה בע"מ
 • הדירה 46/3 בזנגריל 22 בע"מ
 • בוני קרית שמונה בע"מ
 • אחוזת חלקה מס 44 בגוש 10806 בע"מ
 • חברת חלקות ד ש בע"מ
 • אחוזת חלקה 37 בגוש 3943 בע"מ
 • אחוזת חלקה 36 בגוש 3943 בע"מ
 • אחוזת חלקה 35 בגוש 3943 בע"מ
 • אחוזת חלקה 5 בגוש 3943 בע"מ
 • זהבקס בע"מ
 • רזון קל בע"מ
 • חבצלת חב לנכסים בע"מ
 • חברת חלקה 96 בגוש 3923 בע"מ
 • וואק - אור בע"מ
 • עפרא חב להכשרת קרקע בע"מ
 • דלק נדלן בע"מ
 • חלקה 382 בגוש 6607 בע"מ
 • חלקה 218 גוש 6669 בע"מ
 • חלקה 220 גוש 6669 בע"מ
 • חלקה 86 גוש 6526 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 30005 בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 6387 בע"מ
 • חלקה 207 גוש 6669 בע"מ
 • חלקה 209 גוש 6669 בע"מ
 • חלקה 198 בגוש 6166 בע"מ
 • אחוזת גוש 6905 חלקות 3 ו 4 בע"מ
 • בית קלר בע"מ
 • ראובן קלר בע"מ
 • דניאל קלר בע"מ
 • ראו - אל 1961 בע"מ
 • ידן כרמל בע"מ
 • מעון שלושים ושבעה בגוש 3947 בע"מ
 • גוש 6111 חלקה 212 א בע"מ
 • סלמו זלכה ובניו חב לנאמנות והשקעות בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6540 בע"מ
 • דירה 3 465 ברחוב בן נון 33 א תא בע"מ
 • אחוזתנו בחלקה 515 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 114 בגוש 10036 בע"מ
 • חברת חלקה 110 בגוש 10036 בע"מ
 • חברת חלקה 113 בגוש 10036 בע"מ
 • גן חנה לאה רוז מיסודה של הממשלה ודוד רוז מארהב בע"מ
 • נכסי אגודות הכורמים בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6673 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6673 בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 3871 בע"מ
 • חברת חלקה 181 בגוש 6765 בע"מ
 • אחוזת ישעיהו חלקות 174 175 בגוש 6388 בע"מ
 • עירונית בע"מ
 • חברת אברהם בן יוסף בגוש 6135 בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 3930 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בחן חב להשקעות ולנאמנות בע"מ
 • מעון ארבעים ושלושה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון ארבעים ושנים בגוש 3947 בע"מ
 • מעון ארבעים ואחד בגוש 3947 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקות 8 ו 10 בגוש 6742 בע"מ
 • חברת חלקה 714 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 715 בגוש 6043 בע"מ
 • ליר בע"מ
 • חלקה 151 בגוש 6608 בע"מ
 • חברה חלקה 136 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 109 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 134 בגוש 7146 בע"מ
 • נכסי הר כנען כרך 1 דף 20 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 8232 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 6109 בע"מ
 • חברת חלקה 75 בגוש 8239 בע"מ
 • פאר חלקה 117 בגוש 823 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 7655 בע"מ
 • הצלחת יצחק בע"מ
 • הצלחת פרידה בע"מ
 • ניאו קוסמטיקה בע"מ
 • מפעל הקליעה אפקים בע"מ
 • בית רח קורצוברו 14 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6715 בע"מ
 • הר מנט - בלן בע"מ
 • משה עפר דירות בע"מ
 • גוש 339 חלקות 54 55 בע"מ
 • רות מס 1001 בע"מ
 • חלקה 89 גוש 8240 וחלקה 172 גוש 8238 בע"מ
 • חלקה 24 גוש 8247 בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 10805 בע"מ
 • תמי תעשיות מתכת 1961 בע"מ
 • חברת גוש 30163 חלקה 66 בע"מ
 • ארקין אחזקות נדלן (1961) בע"מ
 • חברת חן הבית בע"מ
 • חברת רשל יוד אלף בע"מ
 • תגרא חב למסחר בע"מ
 • חברת חלקה 7 בגוש 3937 בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 8241 בע"מ
 • מעון ארבעים בגוש 3947 בע"מ
 • חנות מס 3 ברח אבן גבירול 5 בע"מ
 • חברת חלקה 82 בגוש 10764 בע"מ
 • חברת חלקה 439 בגוש 6546 בע"מ
 • גוש 6125 חלקה 1 589 בע"מ
 • גוש 30149 חלקה 66 בע"מ
 • מעון שלושים ותשע בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלושים ושמונה בגוש 3947 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 6909 שטיבל בע"מ
 • חלקה 95 בגוש 6608 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 8254 בע"מ
 • ליאו גולדברג מוטורס בע"מ
 • חלקה 160 בגוש 30080 בע"מ
 • מטעי עצמה בע"מ
 • חברת חלקה 249 בגוש 6738 בע"מ
 • קיבוץ הזורע אחזקות בע"מ
 • גוש 6456 חלקה 97 בע"מ
 • גוש 6456 חלקה 96 בע"מ
 • נוף המושבה (פ.ת.) בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6933 בע"מ
 • חלקה 277 בגוש 6124 בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 6355 בע"מ
 • טבול את גרציאני בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6590 בע"מ
 • יוסף בואנו בע"מ
 • אחוזת קליין בע"מ
 • א.ר.ן חברה להנדסה ויעוץ בע"מ
 • רמדור בע"מ
 • נכסי פרל בהרצליה בע"מ
 • חברת חלקת פ ר ש בע"מ
 • אחוזת 5 בגוש 6574 בע"מ
 • נחלה בגוש 11323 בזכרון יעקב בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 6628 בע"מ
 • ביתני התעשיה ברחוב המסגר 62 בע"מ
 • טירה בחלקה 7 גוש 8256 בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 8249 בע"מ
 • חברת מלונות הכרמל בע"מ
 • זלינגר חברה לקבלנות בע"מ
 • שמיר חברה להשקעות בע"מ
 • חברת חלקות 41 42 בגוש 6755 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6754 בע"מ
 • פאר חלקה 9 בגוש 8258 בע"מ
 • אחוזה התוק חלקה 16 בגוש 6896 בע"מ
 • נחלת הצפון מטולה בע"מ
 • חברת חלקה 199 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת רשל יוד גימל בע"מ
 • חברת רשל אלף בע"מ
 • חברת רשל בית בע"מ
 • גוש 3694 חלקה 36 בע"מ
 • חברת רשל גימל בע"מ
 • חברת רשל יוד בית בע"מ
 • חות דוד בגוש 6627 בע"מ
 • חברת גוש 6530 חלקה 146 4 7 בע"מ
 • חברה לשווק ארגון בע"מ
 • שותפי זק אי די בע"מ
 • חוף הרחצה שבי - ציון בע"מ
 • חברת חלקה 3 בגוש 6758 בע"מ
 • חלקות 309 ו 310 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 308 בגוש 6668 בע"מ
 • חברה ישראלית למימון חוץ בע"מ
 • היגינה חברה לייצור מבני בטון לאשפה בע"מ
 • נכסי ראש בע"מ
 • חלקה 250 גוש 6756 בע"מ
 • סעד ושקום חב להשקעות דרום אפריקה ישראל ס א ר י ק בע"מ
 • חלקה 355 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת בוני רמת גן וגבעתיים בע"מ
 • דורהכים בע"מ
 • גוש 6456 חלקה 98 בע"מ
 • חברת גוש 6665 חלקה 32 בע"מ
 • מיכאל בנארי בע"מ
 • נגה ושחר בע"מ
 • חלקה 328 בגוש 8260 בע"מ
 • מרגליות ודליות בע"מ
 • אביגיל מס 2 בע"מ
 • חלקה 329 בגוש 8260 בע"מ
 • ברוריה מס 16 בע"מ
 • אילני ורפי בע"מ
 • זהבה ויחזקאל בע"מ
 • מעון יצחק בחלקה 101 בע"מ
 • מעון דב בחלקה 102 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6530 בע"מ
 • חלקה 180 בגוש 8273 בע"מ
 • חברת מגרשי 47 48 49 50 51 52 בגוש 7650 בע"מ
 • חברת פאר רעננה גוש 7650 בע"מ
 • חברת 24 חלקות נאות בגוש 7650 בע"מ
 • חברת השכון רעננה בגוש 7650 בע"מ
 • חברת הוד רעננה גוש 7650 בע"מ
 • חברת מגרשימיתוך 12 חלקות בגוש 7650 בע"מ
 • חברת חלקה 789 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 2 10 בגוש 30159 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6045 בע"מ
 • נוה ברמת השרון בע"מ
 • חלקה 360 בגוש 6751 בע"מ
 • א. א. לומן מד-עת בע"מ
 • חלקה 49 גוש 8231 בע"מ
 • החברה המחזיקה בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 6757 בע"מ
 • מכבסת קיטור דליה בע"מ
 • גנים גדרה בע"מ
 • חברת חלקה 140 בגוש 6762 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 6362 בע"מ
 • גוש ציוד בע"מ
 • חברת דירה 21/12 גוש 7148 בע"מ
 • חברת חלקה 330 בגוש 6195 בע"מ
 • פלסטיק - צנטר בע"מ
 • חברת קיסריה לאירוח בע"מ
 • חלקה 325 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 307 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 254 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 822 בגוש 6043 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 833 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 256 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 275 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 274 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 276 בגוש 6195 בע"מ
 • הדירה בדרך הים 47 חיפה חברה בע"מ
 • רחוב הגנים 16 חיפה חברה בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 3929 בע"מ
 • בת-ים חברה לפתוח בע"מ
 • דירה אי שילה 20 רג בע"מ
 • אבזם בע"מ
 • מורדשקי בע"מ
 • יוסף סגל ושות בע"מ
 • צ ל י בע"מ
 • חברת דלת דלת בע"מ
 • רמת אריאל בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6761 בע"מ
 • חלקה 273 בגוש 6195 בע"מ
 • הדירה ברחוב ראשונים 9 בע"מ
 • חברת חלקה 24 בגוש 6522 בע"מ
 • חברת חלקה 451 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 3935 בראשון לציון בע"מ
 • חלקה 410 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 313 גוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 37 בגוש 762 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6757 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6958 בע"מ
 • חלקה 229 בגוש 6632 בע"מ
 • חברת גוש 3926 חלקה 430 בע"מ
 • חברת גוש 3926 חלקה 520 בע"מ
 • חברת גוש 3926 חלקה 517 בע"מ
 • חברת גוש 093ך חלקת 98 בע"מ
 • חברת גוש 6093 חלקה 99 בע"מ
 • אדמת רבקה וזאב בגוש 6621 בע"מ
 • נס יוסף בגוש הגדול בע"מ
 • חלקה 90 גוש 6590 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6664 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 7163 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6370 בע"מ
 • עדנה חברה להשקעות בע"מ
 • הרדי חברה להשקעות בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 3935 בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 3930 בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 556 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 258 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 3945 בע"מ
 • חלקה 403 בגוש 3929 בע"מ
 • מעון עשרים ושמונה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים ושבעה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים וששה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים וחמשה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים ותשעה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלושים בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלושים ואחד בגוש 3947 בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 8244 בע"מ
 • חלקה 165 בגוש 8244 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 8244 בע"מ
 • נגרובון בע"מ
 • מעונות החלקה 69 בגוש 8241 נתניה בע"מ
 • משגב פרישמן 74 בע"מ
 • חברת חלקה 35 בגוש 704ם בע"מ
 • דב גרינשטיין בע"מ
 • טירת החבצלת ירושלים בע"מ
 • שלום ויסמן ובניו בע"מ
 • פרחי יששכר בן יעקב בע"מ
 • גוש 7148 בת - ים בע"מ
 • תת חלקה 89/4 בגוש 52 בע"מ
 • פיקאס חברה להפצת חלקי חלוף בע"מ
 • עמקו מוצרים אוטומוטיביים בע"מ
 • פאר חלקה 139 בגוש 8238 בע"מ
 • סקיי ווייס נסיעות בע"מ
 • הסנה 13 רמת - גן בע"מ
 • חלקה 384 בגוש 6020 בע"מ
 • אחוזת אופיר בשדרות חן 9 רחובות בע"מ
 • אמירל חברה לבנין בע"מ
 • דירה בגוש 6111 חלקה 487/8 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 7166 בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 7170 בע"מ
 • אחוזת גוש 12258 חלקה 20 בע"מ
 • חברת גוש 301/60 חלקה 272 בע"מ
 • חלקה 5/12 בגוש 10865 בע"מ
 • חברת דרור בחלקה 340 בגוש 6192 בע"מ
 • מעון יעקב בע"מ
 • חלקה 226 בגוש 6166 בע"מ
 • שיברוג בע"מ
 • חברת חלקה 464 ברחוב השומר בני ברק בע"מ
 • אחים פיליפ בע"מ
 • דירות ברחוב סקולוב 87 בחולון בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 6107 בע"מ
 • נכסי אמזלק בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 131 בגוש 6049 בע"מ
 • רות ויחיאל בע"מ
 • חברת וינברגר גוטר בע"מ
 • חברת חלקה 38 בגוש 6109 בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 6183 בע"מ
 • התלולית בשפלה בע"מ
 • חברת חלקה 149/11 בגוש 30027 בע"מ
 • רחוב ספיר 16 תל אביב בע"מ
 • אחוזה בחלקה 1 גוש 6621 בע"מ
 • חברה ישראלית לטלקומוניקציה בין לאומית בע"מ
 • חשבונאות ויעוץ בע"מ
 • י פ ל ישראל פלסטיקה לייסס בע"מ
 • שטרכמן פינקל בע"מ
 • חולון חלקה 6734/145 בע"מ
 • חברת פ ר א בע"מ
 • חלקה 6756/189 בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 8255 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 8250 בע"מ
 • חלקה 165 בגוש 6762 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 6608 בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 516 בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 648 בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 305 בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 515 בע"מ
 • מעון שלושים וששה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלושים וחמשה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלושים וארבעה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלושים ושלושה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלושים ושנים בגוש 3947 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 171 גוש 6747 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ** מספר זה בוטל.
 • ** מספר זה בוטל.
 • נחלת בגוש 6617 בע"מ
 • רכש בגוש 6617 בע"מ
 • חלקה 218 בגוש 6049 בע"מ
 • פרסומי חזית בע"מ
 • עטרת הכרך בע"מ
 • חברת חלקה 32 בגוש 30159 בע"מ
 • נגריה טבעון בע"מ
 • מעון שנים עשר בגוש 3947 בע"מ
 • אחוזת נתן בן אסתר ו אליעזר בע"מ
 • אחוזת איוה בע"מ
 • אחוזת נאוה בע"מ
 • אחוזת עטרה בע"מ
 • אחוזת לירוני בע"מ
 • אחוזת טל בע"מ
 • חלקה 476 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 475 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 474 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 473 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 472 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 471 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 470 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 469 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 8251 בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 8250 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 8245 בע"מ
 • חלקה טובה בגוש 6896 בע"מ
 • ארמונות הנכס בגוש 6896 בע"מ
 • תעשיות ניסן בע"מ
 • מרחבי חולות בע"מ
 • משכנות גיל בע"מ
 • משכנות תקוה בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 6387 בע"מ - חברת
 • חלקה 120 בגוש 7163 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 341 בע"מ
 • גני רון בע"מ
 • יהודית ומנחם בע"מ - חברת
 • גוש 7021 חלקות 44 43 בע"מ
 • חלקה 560 גוש 6623 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 7149 בע"מ
 • בית רחוב ויתקין 19 בע"מ
 • חלקה 139 בגוש 30166 בע"מ
 • חלקות 15 ו - 16 בגוש 6348 בע"מ
 • חלקה 206 גוש 8238 בע"מ
 • טירת חלקה 72 בגוש 11320 בע"מ
 • רח פינסקר 40 ו - 42 נוה שאנן חיפה בע"מ
 • סחרות בע"מ
 • אמיתי עפולה בע"מ
 • תחנת דלק אשל הרצליה בע"מ
 • חלקה 222 בגוש 6043 בע"מ - חברת
 • חלקה 32 בגוש 6043 בע"מ - חברת
 • דירה ברח הרצל 4 פת בע"מ
 • חלקה 439 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 438 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקת משנה 10 94 בגוש 6215 בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 30146 בע"מ
 • מעון מוניס בע"מ
 • מעון ברתה בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 10761 בע"מ
 • נאות 114 6635 תא בע"מ
 • חלקה 305 בגוש 6195 בע"מ
 • מעונות 146 6635 תא בע"מ
 • חלקה 225 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 227 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 111 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 116 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 119 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 126 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 130 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 131 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 133 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 134 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 6093 בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 6387 בע"מ - חברת
 • חלקה 124 בגוש 6387 בע"מ - חברת
 • חלקה 115 בגוש 6387 בע"מ - חברת
 • מ נ פ בע"מ
 • חקלין ובנין בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 434 בע"מ - חברת
 • חנה ומלה החלוץ בע"מ
 • גוש 25 חלקה 55 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 728 בגוש 6668 בע"מ - חברת
 • גוש 6524 חלקה 37 בע"מ - חברת -
 • מגרשי יעד בע"מ
 • רזולי - זינגר בע"מ
 • רוזנגרט רוגרס וכהן מהנדסים יועצים בע"מ
 • חבצלת החוף בע"מ
 • לחם בנגב בע"מ - חברת ה -
 • חלקה 498 בגוש 6666 בע"מ
 • בית רח בלפור 28 בע"מ
 • נחלת מורשת אבות בישראל בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6324 בע"מ
 • חלקה 13 263 בגוש 30025 בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 8255 בע"מ
 • חלקות 30 29 19 18 בגוש 3865 בע"מ
 • חלקה בגוש 3866 וחלקות בגוש 3864 בע"מ
 • אדמת דודו בע"מ
 • אדמת ניני בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 6669 בע"מ
 • בית וגן בהרצליה בע"מ
 • חלקה 239 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 391 גוש 8274 בע"מ
 • רחוב ויצמן 29 - בחולון בע"מ
 • שורש חברה להשקעות ומסחר בע"מ
 • בית ברחוב המליץ מספר 2 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 7173 בע"מ - חברת
 • היכל חלקה 226 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 6623 בע"מ - חברת
 • תחנת דלק ושרות טייבה בע"מ
 • מעונות אגל חברת חלקה 1095 בגוש 6902 דירה 4 בע"מ
 • מגרש זמני 635 בסביון בע"מ - חברת
 • גוש 6896 שטר 48 6 בע"מ
 • גוש 6896 שטר 48 5 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 7109 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 30096 בע"מ
 • חלקה 251 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 8260 בע"מ
 • חלקה 188 בגוש 6048 בע"מ
 • חלקה 283 בגוש 7093 בע"מ
 • חלקה 522 בגוש 6128 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 43 בגוש 6091 בע"מ - חברת
 • חלקה 44 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקות 151 ו - 152 בגוש 6632 בע"מ
 • אחוזת גוש 3798 חלקות 1 ו - 63 בע"מ
 • חלקה 174 בגוש 6108 בע"מ - חברת
 • מעון גרא בע"מ
 • אשל פרידה בע"מ
 • אשל דוד בע"מ
 • אשל משה בע"מ
 • אשל חוה בע"מ
 • אשל יעקב בע"מ
 • אשל יצחק בע"מ
 • אשל יחזקאל בע"מ
 • אשל שלמה בע"מ
 • אשל אפרים בע"מ
 • א ש ט בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 6604 בע"מ
 • טירת חלקה 41 בגוש 8261 נתניה בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 3932 בע"מ
 • גוש 7167 חלקה 3 בע"מ - חברת
 • ארגזי רדיו חברה לעבודות עץ בע"מ
 • אסמי פתח - תקוה בע"מ
 • חברת ש א פ בע"מ
 • חלקה 605 בגוש 6043 בע"מ
 • השוק 42 פנת עמק יזרעאל בע"מ - חברת
 • יצחק עפרון ושות בע"מ - חברת
 • מעון ארבעה עשר בגוש 3947 בע"מ
 • דב וחיים סבירסקי בע"מ
 • מוצרי טכניקה בריטיים בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6539 בע"מ
 • אליעזר הררי בע"מ
 • שמואל הרלינג בע"מ
 • מעון אבא דויטש בע"מ
 • חלקה 104 בגוש 6741 בע"מ - חברת
 • חלקות 42 - 43 בגוש 6958 בע"מ
 • רחוב הגשר 38 בע"מ - חברת
 • תרימה חברה למסחר 1961 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 6399 בע"מ - חברת
 • חלקות 218 ו - 219 בגוש 6751 בע"מ
 • טירת גוש 8238 חלקה 98 בע"מ
 • דירה 3 95 בגוש 6961 בע"מ - חברת
 • בית בשדרות ושינגטון 3 תל - אביב בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 3933 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 192 בגוש 6934 בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 6666 בע"מ
 • נחלת חלקה 65 בגוש 6608 בע"מ
 • הר הימליה בע"מ
 • רדיו ויזיון חברה לייצור מקלטי רדיו וטלוויזיה בע"מ
 • השקעות ב ז ב בע"מ
 • בניני ח - ת - מ בע"מ
 • שרותי עמי בע"מ
 • אחוד מדגירים ומשקי השבחה חברה בע"מ
 • טירת חלקה 34 בגוש 8247 בע"מ
 • מפעלי תעשיה ופיתוח בישראל בע"מ
 • ארצי - פילם בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 8259 בע"מ
 • חלקות 178 - 177 גוש 6735 בע"מ
 • גוש 6542 חלקה 27 בע"מ
 • גוש 6542 חלקה 26 בע"מ
 • מטעי שקדים בע"מ
 • מעון הכלנית בע"מ
 • ילקוט הרועים בע"מ
 • מעון שלשה עשר בגוש 3947 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 18 בגוש 10761 חיפה בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 10764 חיפה בע"מ
 • חלקה 61 גוש 8257 בע"מ
 • אדמת זיגמונדיה בע"מ
 • חלקה 393 בגוש 6204 בע"מ
 • חלקה 391 בגוש 6204 בע"מ
 • נחלה שלישית לאסמלט בע"מ
 • נחלה רביעית לאסמלט בע"מ
 • נחלה חמישית לאסמלט בע"מ
 • נחלה שישית לאסמלט בע"מ
 • נחלה שביעית לאסמלט בע"מ
 • נחלה ראשונה לאסמלט בע"מ
 • נחלה שניה לאסמלט בע"מ
 • נחלה שמינית לאסמלט בע"מ
 • חברת גוש 6524 חלקה 36 בע"מ
 • חלקה 1087 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת גוש 40006 בע"מ
 • חלקה 1 126 בגוש 6952 בע"מ
 • חברת גוש 7162 חלקה 142 בע"מ
 • חברת חלקה 130 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 238 בגוש 6623 בע"מ
 • עמרש בע"מ - חברת
 • דירה בחלקות 289 - 290 בגוש 6126 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 30037 בע"מ
 • מעון חלקה 7 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 152 בגוש 6192 בע"מ
 • מעונות חלקה 34 גוש 8265 בע"מ
 • חלקה 468 בגוש 8274 בע"מ
 • גילת חברה לבניה ושיכון באיזורי פיתוח בע"מ
 • אחוזת יהודה בע"מ
 • נ ל כ ן חברה להשקעות בע"מ
 • מוניטין חברה להארחה בע"מ
 • דירה 2 ברח צייטלין מס 6 בע"מ
 • חברת גוש 81 חלקה 135 בע"מ
 • מגרש עובדיה בע"מ
 • משגב הכרך בע"מ
 • משוש הכרך בע"מ
 • חלקה 24 - 23 בגוש 8263 בע"מ
 • פלו-סטייט בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6155 בע"מ
 • אחוזת מרדכי ותהלה בע"מ
 • חברת גוש 8254 חלקה 48 בע"מ
 • חברת יעקב פישר בע"מ
 • חלקות 362 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 10892 בע"מ
 • חברת וו בגוש 3926 בע"מ
 • חברת יוד גימל 3926 בע"מ
 • חברת יוד בית בגוש 3926 בע"מ
 • חברת יוד אלף בגוש 3926 בע"מ
 • חברת יוד בגוש 3926 בע"מ
 • חברת טית בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חית בגוש 3926 בע"מ
 • חברת זיין בגוש 3926 בע"מ
 • חברת הא בגוש 3926 בע"מ
 • חברת דלת בגוש 3926 בע"מ
 • חברת גימל בגוש 3926 בע"מ
 • חברת בית בגוש 3926 בע"מ
 • חברת אלף בגוש 3926 בע"מ
 • חברת יוד דלת בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 245 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 328 גוש 6045 בע"מ
 • חלקה 248 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 246 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 466 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 256 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקת מגרש בגוש 6632 בע"מ
 • חלקת בנין בגוש 6632 בע"מ
 • דירה ברחוב ליליאן 7 בע"מ
 • מגרש בחלקה 6 בגוש 3947 בע"מ
 • חברת חלקות 188 189 בגוש 6668 בע"מ
 • רח לפידות 10 שבשכונת התקוה בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 6196 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6525 בע"מ
 • חלקה 29 גוש 6525 בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 6525 בע"מ
 • חלקה 31 גוש 6525 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6525 בע"מ
 • חלקה 78 גוש 10681 בע"מ
 • מעונות רחוב קיטרוני בע"מ
 • חברת אורה ומלכה בע"מ
 • משה ברמן ושותפיו קבלני בנין בע"מ
 • חלקה 229 גוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 76 בגוש 8273 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 30341 בע"מ
 • טירת חלקות 50 - 82 בגוש 8231 בע"מ
 • חברת בית ברחוב כצנלסון 149 בע"מ
 • חברת חלקה 235 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 6379 בע"מ
 • הנכס חלקה 190 גוש 6192 בע"מ
 • חברת גוש 6536 חלקה 187 בע"מ
 • חברת חלקה 130 בגוש 10882 בע"מ
 • חברת גוש 6154 חלקה 212 בע"מ
 • חלקות 201 - 672 גוש 6213 בע"מ
 • חלקה 392 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת הא הא בע"מ
 • חברת זיין זיין בע"מ
 • חברת טית טית בע"מ
 • חברת וו וו בע"מ
 • חברת יוד יוד בע"מ
 • חברת חית בית בע"מ
 • חברת יוד דלת יוד דלת בע"מ
 • גני הוד בע"מ
 • גטקס בע"מ
 • חלקה 18 גוש 11514 בע"מ
 • חלקה 2 26 בגוש 6955 בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 8247 בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 552 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 6387 בע"מ
 • חברה לפיתוח קרית גת בע"מ
 • חברת חלקה 499 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 243 בגוש 3703 ברחובות בע"מ
 • טירת חלקה 79 בגוש 8252 בע"מ
 • טירת חלקה 77 בגוש 8252 בע"מ
 • טירת חלקה 50 בגוש 8252 בע"מ
 • פרחי יונינה בת דוד בע"מ
 • פרחי משה בן אפרים בע"מ
 • פרחי יצחק בן אפרים בע"מ
 • פרחי פרידה בת יחיאל בע"מ
 • חלקה 126 בגוש 7167 בע"מ
 • רמת ראובן א בע"מ
 • גוש 8246 חלקה 28 בנתניה בע"מ
 • הנכס ברח סלנט בע"מ
 • הדירה מרחוב דיזינגוף 252 תל אביב בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברה ישראלית להובלה בע"מ
 • חברת לייצוא ספרים ותשמישי קדושה סיני בע"מ
 • חברת חלקה 46 בגוש 6365 בע"מ
 • חברת חלקות 650 651 בגוש 3703 בע"מ
 • מוסכי ערבה בע"מ
 • חלקה 244 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6675 רשפון בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6539 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 6539 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6539 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6539 בע"מ
 • חלקה 18 - 19 בגוש 30153 ירושלים בע"מ
 • דירה 7 90 בגוש 6943 בע"מ
 • נכסי משה שריר ובניו בע"מ
 • חברת גוש 6664 חלקות 28 29 30 45 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 8249 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6665 בע"מ
 • חלקה 627 בגוש 6043 בע"מ
 • המטלורג חברה לטיפול טכני במתכות בע"מ
 • חלקות 6 - 7 בגוש 6376 בע"מ
 • חברת חלקה 564 בגוש 6636 בע"מ
 • דירה 5 75 גוש 8263 בע"מ
 • חברת גוש 6183 חלקה 70 בע"מ
 • אחוזת חלקה 38 גוש 8259 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 8260 בע"מ
 • אחוזת חלקה 244 בגוש 6155 בע"מ
 • מזכרת החשמונאים 18 רמת-גן בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 7162 בע"מ
 • גוש 6403 פתח תקוה בע"מ
 • חלקה 87 גוש 6668 בע"מ
 • אלים חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • חלקה 144 בגוש 6381 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6324 בע"מ
 • פרחי ראובן בן יעקב בע"מ
 • פרחי שמעון בן יעקב בע"מ
 • פרחי לוי בן יעקב בע"מ
 • חלקה 227 בגוש 3930 בע"מ
 • פרחי יהודה בן יעקב בע"מ
 • פרחי יעקב בן יצחק בע"מ
 • פרחי אפרים בן יצחק בע"מ
 • פרחי דוד בן אפרים בע"מ
 • פרחי אסתר בת דוד בע"מ
 • פרחי יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • פרחי חוה בת יצחק בע"מ
 • חלקה 186 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 188 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 185 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 183 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 181 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 174 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 172 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 170 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 187 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 189 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 184 גוש 8242 בע"מ
 • חלקות 182 - 192 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 180 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 179 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 177 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 175 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 173 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 171 גוש 8242 בע"מ
 • חברת הדב הלבן בע"מ
 • חברת הדב האפור בע"מ
 • חברת הדב האדום בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 201 בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 7154 בע"מ
 • קולורית חברה לצביעה ואשפרת בדים בע"מ
 • חלקה 173 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6529 בע"מ
 • חלקה 199 בגוש 6527 בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 6527 בע"מ
 • חלקה 193 בגוש 6527 בע"מ
 • חלקה 292 בגוש 6495 בע"מ
 • חלקה 334 בגוש 6495 בע"מ
 • חלקה 363 בגוש 6495 בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 6495 בע"מ
 • חלקה 303 בגוש 6495 בע"מ
 • חלקה 290 בגוש 6495 בע"מ
 • חלקה 304 בגוש 6495 בע"מ
 • בני בצלאל בע"מ
 • מעון ברח תל-חי 74 בע"מ
 • חלקה 65 גוש 8232 בע"מ
 • חלקה 745 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 81 גוש 6750 בע"מ
 • גוש 6195 חלקה 277 בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 6107 בע"מ
 • חלקות 47 - 48 בגוש 6521 בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 8258 בע"מ
 • חלקה 75 גוש 8258 בע"מ
 • חברת חלקות 13 14 15 בגוש 6347 בע"מ
 • דירת גרדה בע"מ
 • חברת חלקה 198 בגוש 6110 בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 7051 בע"מ
 • חברת חלקה 124 בגוש 7168 בע"מ
 • אחוזת מיכאל ואדית בע"מ
 • גוש 52 חלקה 22 בע"מ
 • אחוזה בגוש 6618 בע"מ
 • חלקה 466 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 460 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 461 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 471 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 470 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 458 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 462 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 459 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 467 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 7147 בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 30140בע"מ
 • חלקה 33 גוש 3934 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6397 בע"מ
 • חברת חלקה 92 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6185 בע"מ
 • בית השושנים בחולות בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 8242 בע"מ
 • המספק עכו חברה לתעשית בלוקים ואספקת חמרי בנין בעכו בע"מ
 • דירה 39 338 בגוש 6166 גבעתיים בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 8024 בע"מ
 • י מ מ בגוש 6620 בע"מ
 • חלקה 254 בגוש 6214 בע"מ
 • חלקה 34 גוש 6523 בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6494 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6494 בע"מ
 • חלקות 390 - 391 בגוש 6045 בע"מ
 • חברת חלקה 254 בגוש 6043 בע"מ
 • חולות בר בע"מ
 • כנפי גליל בע"מ
 • הרי מרום בע"מ
 • חולות סנונית בראשון לציון בע"מ
 • פרחי אריאלה בע"מ
 • עמק הכלניות בע"מ
 • חולות מרגלית בראשון לציון בע"מ
 • חברת חלקה 497 בגוש 6213 בע"מ
 • גני הקריה בע"מ
 • פאר הקריה בע"מ
 • מעונות הקריה בע"מ
 • הדר הקריה בע"מ
 • תל - טרק חב לחריש חפירה ויישור קרקעות בע"מ
 • קבוצת שיש בע"מ
 • דקב בע"מ
 • פרמה דנט בע"מ
 • נ י ש בע"מ
 • חברת גג בית הדר בע"מ
 • לונדיס בע"מ
 • חלקה 307 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת גוש 6383 חלקה 47 בע"מ
 • אלומה חברה להשקעות בע"מ
 • חלקות 23 - 28 בגוש 6742 בע"מ
 • אחוזת גוש 6213 חלקה 928 בע"מ
 • חברת חלקות 223 225 בגוש 6745 בע"מ
 • רהיטי אשקלון בע"מ
 • חברת גוש 6532 חלקה 181 בע"מ
 • חברת חלקה 75 בגוש 8274 בע"מ
 • חשמלאות תעשיתית וקטור בע"מ
 • חברת חלקה 200 בגוש 6745 בע"מ
 • חלקות 138 - 139 - 140 - 142 בגוש 12255 טירה בע"מ
 • טירת פיליפ בע"מ
 • דורון חברה לייצור רהיטים מתקפלים בע"מ
 • אלאור בע"מ
 • אי תי ס טרוול אנד טורס בע"מ
 • סלע - יפו בע"מ
 • פינצוק משרד להנדסה ועבודות בניה בע"מ
 • חיפה תורס בע"מ
 • יוסף סדלינסקי בנין מכונות בע"מ
 • טירת הקריה בע"מ
 • תפארת הקריה בע"מ
 • חברת דוד בגוש 3946 חלקה 1 בע"מ
 • גוש 6896 שטר 47 4441 בע"מ
 • חברת חלקות 41 42 גוש 4430 בע"מ
 • שרף חברה לכהל בע"מ
 • מ קולטון ושות חברה למסחר בע"מ
 • חברת חלקה 92 בגוש 8255 בע"מ
 • פאר חלקה 17 בגוש 8252 בע"מ
 • פאר חלקה 81 בגוש 8250 בע"מ
 • חברת חלקה מס 48 בגוש 30150 בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 6748 בע"מ
 • חברת גוש 6168 חלקה 422 חלקת משנה 2 בע"מ
 • חלקה 166 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 282 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת חלקה מספר 397 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 133 בגוש 6747 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 6747 בע"מ
 • מפכים בע"מ
 • ניב הרים בע"מ
 • יהב חברה לספנות בע"מ
 • חלקה 338 גוש 6632 בע"מ
 • חלקה 371 גוש 8274 בע"מ
 • אביבה חברה חקלאית בע"מ
 • מדי חברה ליבוא יצוא ויצוג חוץ בע"מ
 • גוש 6624 חלקה 311 בע"מ
 • אדמת בנימין ומרדכי בגוש 6620 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 6957 בע"מ
 • רמות הכרך בע"מ
 • חלקה 129 גוש 6608 בע"מ
 • חברת גוש 8250 חלקה 94 בע"מ
 • בית כהן בגוש 7146 בע"מ
 • יהלומי רשף בית חרושת ליהלומים בע"מ
 • רם-ים בע"מ
 • חלקות 192 - 205 - 210 גוש 8244 בע"מ
 • חלקה 107 גוש 8250 בע"מ
 • דירה ברח בלטימור 13 בע"מ
 • בית אפפל בע"מ
 • החברה המרכזית לטחינה בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 8270 בע"מ
 • חלקה 196 בגוש 3930 בע"מ
 • מפעלי מוני בע"מ
 • מכון נפחא בית ספר לפקידות בע"מ
 • בית הלפז בע"מ -
 • צופת האלמוגים בע"מ
 • גוש 6605 חלקה 119 בע"מ
 • היכל דירה 159/8 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקות 4 בגוש 3923 ו - 12 בגוש 3946 בע"מ
 • אחוזת חלקה 96 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת דירה 567/14 בגוש 6217 בע"מ
 • גוש 30024 חלקה 3 בע"מ
 • פלפיו סונינו בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 8244 בע"מ
 • חלקה 494 בע"מ
 • דירה 8 ברחוב לואי מרשל 9 בע"מ
 • דירה 9 ברחוב החלוצים 21 בע"מ
 • גלידת שטראוס בע"מ
 • דירה 5 ברח שלמה המלך 88 בע"מ
 • חלקה 164 בגוש 3928 בע"מ
 • פרדס רוזנגרטן בע"מ
 • נחלת מ אהרוני בע"מ
 • אהלי קידר בע"מ
 • חלקה 914 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 8230 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 8231 בע"מ
 • מעון תשעה עשר בגוש 3947 בע"מ
 • מעון ששה עשר בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שמונה עשר בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים ושלשה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שבעה עשר בגוש 3947 בע"מ
 • מעון חמשה עשר בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים ואחד בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים ושנים בגוש 3947 בע"מ
 • מעון עשרים וארבעה בגוש 3947 בע"מ
 • יהלם מנשה בן יוסף בע"מ
 • יהלם יעקב בן יצחק בע"מ
 • יהלם לוי בן יעקב בע"מ
 • יהלם יהודה בן יעקב בע"מ
 • חלקה 249 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 251 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 253 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 247 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 317 בגוש 6043 בע"מ
 • בגוש 6043 בע"מ חלקה 316
 • חב גוש 6541 חלקה 125 בע"מ
 • חברת חלקת 139 בגוש 3702 בע"מ
 • חלקה 283 בגוש 6195 בע"מ
 • גוש 166 חלקה 25 בע"מ
 • דירת חלקה 316/13 בגוש 30025 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6393 בע"מ
 • הבית ברחוב המתמיד 9 רג בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 6386 בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 30114 בע"מ
 • טירת חלקה 103 בגוש 8267 בע"מ
 • טלר קצורין בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 6669 בע"מ
 • כ ה ל ן בע"מ
 • חברת גוש 8248 חלקה 20 בע"מ
 • חלקה 296 בגוש 6916 בע"מ
 • חלק אליהו בגוש הגדול בע"מ
 • חלקה 951 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 7141 בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 6756 בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 3936 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 3692 בע"מ
 • חלקה 540 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 379 בגוש 6361 בע"מ
 • שדות פורחים בע"מ
 • רחוב יהואש מס 9 בע"מ
 • רחוב יהואש מס 7 בע"מ
 • יהלם יוסף בן יעקב בע"מ
 • יהלם בנימין בן יעקב בע"מ
 • יהלם דן בן יעקב בע"מ
 • יהלם זבולון בן יעקב בע"מ
 • יהלם משה בן אפרים בע"מ
 • יהלם דוד בן אפרים בע"מ
 • יהלם יצחק בן אפרים בע"מ
 • יהלם קורה בע"מ
 • יהלם פרידה בת יחיאל בע"מ
 • יהלם קוקו בע"מ
 • יהלם פישל בן יצחק בע"מ
 • יהלם נילי בת יצחק בע"מ
 • יהלם יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • יהלם חוה בת יצחק בע"מ
 • יהלם שרה בת נחמן בע"מ
 • יהלם נטי בת דוד בע"מ
 • יהלום ראובן בן יעקב בע"מ
 • יהלם שולמית בת יצחק בע"מ
 • יהלם אייזיק בן שלמה בע"מ
 • חלקה 175 גוש 6755 בע"מ
 • יהלם דבורה בת משה בע"מ
 • יהלם יצחק בן אברהם בע"מ
 • רכש בגוש 6618 בע"מ
 • חלקה 93 גוש 6388 בע"מ
 • חלקה 229 גוש 6623 בע"מ
 • חלקה 242 גוש 6623 בע"מ
 • חלקות 528 - 118 גוש 6636 בע"מ
 • אור - יש בע"מ
 • נחלת אברון בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 3630 בע"מ
 • בנין והנדסה (מילשטיין זינגר 1961)בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 7149 בע"מ
 • חברת גדרות להובלה בע"מ
 • אדמת חוה בגוש 6621 חלקה 1 בע"מ
 • חלקה 75 גוש 7070 בע"מ
 • מעון 7 477 ברחוב ריינס 24 בע"מ
 • חלקה 234 בגוש 6546 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 7140 בע"מ
 • סלה סוכנויות לציוד השקעה בע"מ
 • הנכס גוש 6517 חלקה 46 בע"מ
 • חלקות 122 - 123 בגוש 7069 בע"מ
 • חברת חלקה 308 בגוש 3702 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6614 בע"מ
 • גוש 6667 חלקה 204 בע"מ -
 • פאר חלקה 63 בגוש 8240 בע"מ
 • חברת גוש 6910 חלקה 28 בע"מ
 • גוש 6538 חלקה 251 בע"מ
 • מעונות של אחוד מנגני התזמורת בע"מ
 • דירה ברחוב הפרדס 6 בע"מ
 • סביונית חברה לחקלאות ולפרדסנות בע"מ
 • חלקה 200 גוש 6667 בע"מ
 • חברת חיים בית יוסף (אחזקות) בע"מ
 • חלקה 108 בגוש 6105 בע"מ
 • חברת קרור וקרח אשדוד בע"מ
 • מיכון חקלאי בצרון בע"מ
 • דירה 4 220 בגוש 7051 בע"מ
 • חלקים בחלקה 1 בנכסי גוש 6896 נ מ בע"מ
 • חלקה 294 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 293 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 295 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת גוש 30121 חלקה 21 בע"מ
 • הדירה ברחוב הירשברג 11 תא בע"מ
 • חברת רח הזמיר 6 רמת גן בע"מ
 • בית יונה לוי בחלקה 185 גוש 7170 בע"מ
 • אדמת נחמיה בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 133 בגוש 6605 בע"מ
 • אחוזת 3 בגוש 3947 בע"מ
 • חלקה 671 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 356 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 471 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 343 בגוש 6666 בע"מ
 • בית רח עמק יזראל 10 בע"מ
 • קטיף בע"מ
 • חנות ביצק בע"מ
 • נאות מרחב בע"מ
 • אחוזת 45 7155 בבת-ים בע"מ
 • אדמת רחמים עזיזו בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6365 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6380 בע"מ
 • אחוזת גוש 7142 חלקה 41 בע"מ
 • חברת רכישות בגוש 6044 בע"מ
 • חלקה נאה בגוש 3946 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6378 בע"מ
 • חברת חלקה 54/8 בגוש 30024 בע"מ
 • רהיטי פלד בע"מ
 • תלמה טלמור בע"מ
 • א מ א השקעות בע"מ
 • קורתי חברה קבלנית בע"מ
 • חברה ישראלית לבנין באשדוד בע"מ
 • בר-כהן ושות בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 30028 בע"מ
 • חלקה 903 בגוש 6213 בע"מ
 • ירושלמי מקרקעין והשקעות (1961) בע"מ
 • חמו קשת אילת בע"מ
 • חברת חלקה 36 בגוש 7136 בע"מ
 • מפגש קראוון בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6536 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6383 בע"מ
 • אחוזת פינשטין אלנבי 76 בע"מ
 • מעון בדירה 220/6 בגוש 30025 בע"מ
 • טירת הכרך בע"מ
 • חברת חלקות 11 12 בגוש 6909 בע"מ
 • מטעי רקפות בע"מ
 • שבא חברה קבלנית בע"מ
 • א פינקלשטיין ושות בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520036187
 • חלקה 44 בגוש 7155 בבת-ים בע"מ
 • טירת חלקה 46 בגוש 7155 בבת ים בע"מ
 • אראלה חברה להשקעות בע"מ
 • היללה חברה להשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 997 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 254 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 228 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 253 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 245 בגוש 6207 בע"מ
 • חולון חלקות 131 - 144 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2571
 • חברת חלקה 735 בגוש 6668 בע"מ
 • ביפלסט בע"מ
 • מע - קא בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 6667 בע"מ
 • דורונעדי בע"מ
 • לידיה בליכר בע"מ
 • חברת חלקה 86 בגוש 7169 בע"מ
 • חברת קרסו להנדסה 1961 בע"מ
 • פורקרגו בע"מ
 • תפארת זכרון בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6519 בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 6667 בע"מ
 • חברת גוש 6383 חלקה 78 בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 263 בע"מ
 • חלקה 9 632 בגוש 6214 בע"מ
 • נוה גרשון בע"מ
 • נכסי רחוב מצדה 7 בע"מ
 • מגרשי חנה ושרה בע"מ
 • הנכס חלקה 58 בגוש 6106 בע"מ
 • מרפסול בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 6385 בע"מ
 • מעון עשרה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שבעה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון אחד עשרה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון תשעה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שמונה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון ששה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון ארבעה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון חמשה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שנים בגוש 3947 בע"מ
 • מעון שלשה בגוש 3947 בע"מ
 • מעון אחד בגוש 3947 בע"מ
 • חברת חלקה 504 בגוש 6045 בע"מ
 • חברת חלקה 503 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 224 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 192 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 213 בגוש 6903 בע"מ
 • חברת חלקה 44 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6377 בע"מ
 • פאר חלקה 94 בגוש 8233 בע"מ
 • קציר חברה לעבודות קציר חקלאות ופתוח בע"מ
 • חברת חלקה 29 בגוש 24 בע"מ
 • היכל חלקה 70 בגוש 6955 בע"מ
 • חלקת א ו פ לבית גורדון בע"מ
 • דירת יצחק ושרה בע"מ
 • חלקה 94 גוש 8238 בע"מ
 • הדירה בקומה א בהרמן כהן 12 תא בע"מ
 • אחוזת הבנות בע"מ
 • מעון חלקה 225 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 38 גוש 6387 בע"מ
 • חלקות 76 - 78 בגוש 11301 בע"מ
 • אחוזת א ח חלקה 279 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 46 בגוש 6747 בע"מ
 • פן נאמנים ומשקיעם בערבון מוגבל
 • חלקה 62 בגוש 6520 בע"מ
 • חלקה 139 בגוש 6948 בע"מ
 • מגרשי גוש 6187 בע"מ
 • מקס לוינסון מפעלי בנין ופתוח בע"מ
 • אחוזת בתיה ירדני בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת חלקה 33 בגוש 8252 בע"מ
 • חברת חלקה 39 בגוש 8250 בע"מ
 • חלקה 80 גוש 6713 בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 6048 חולון בע"מ
 • חלקת ירוחם בגוש 6630 בע"מ
 • תל - ווים בע"מ
 • מוהק מפעלי מתכת בע"מ
 • בצותא - משקים חקלאים זעירים נס ציונה בע"מ
 • אור - לי פנסיון ובית אבות בע"מ
 • חברת עמינדב ויעקב בע"מ
 • טירת חלקה 53 בגוש 8265 נתניה בע"מ
 • אדמת יעל בגוש 3946 בע"מ
 • חלקות 196 195 גוש 6052 בע"מ
 • חלקה 92 גוש 8247 בע"מ
 • שטח בגוש 6896 נחלת יוסף בע"מ
 • חברת חלקה 57 בגוש 10770 בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 6760 בע"מ
 • חלקה 348 בגוש 6048 בע"מ
 • חברת חלקה 101 בגוש 30153 בע"מ
 • חברת חלקה 69 בגוש 10759 בע"מ
 • חברת חלקה 55 בגוש 8255 בע"מ
 • פאר חלקות 312 483 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 7151 בע"מ
 • פרדס פרשקובסקי בע"מ
 • חברת חלקה 810 בגוש 6122 בע"מ
 • רח שלג 7 בע"מ
 • חברת גוש 6541 חלקה 126 בע"מ
 • חלקה 780 בגוש 3703 בע"מ
 • בנין ברוך ויוסף בע"מ
 • בית יצחק יהודאי בע"מ
 • ישראלי קונסטרוקשיין אנד ליינד דבלומפנט קומפני בע"מ
 • חברת הסדנה חלקה 104 בע"מ
 • נכס בגוש 30149 חלקה 67 בע"מ
 • נכסי חיפה והסביבה בע"מ
 • חלקה 3 532 בגוש 6214 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6517 בע"מ
 • אסימון - אריזה וסטונאות מזון בע"מ
 • חלקה 282 גוש 6756 בע"מ
 • חלקה 132 גוש 6625 בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 30166 בע"מ
 • חלקה 421 בגוש 6666 בע"מ
 • דירת מלכה בחלקה 64 בע"מ
 • חברת חלקה 564 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 170 בגוש 3928 בע"מ
 • ארמונות חלקה ו108/ בגוש 6123 בע"מ
 • חצרות חלקה ז108/ בגוש 6123 בע"מ
 • נכסי חלקה ה108/ 6123 בע"מ
 • נחלאות חלקה ד108/ בגוש 6123 בע"מ
 • טירות חלקה ג108/ בגוש 6123 בע"מ
 • מעונות חלקה ב 108 בגוש 6123 בע"מ
 • אחוזת חלקה א108/ בגוש 6123 בע"מ
 • יובל לכיש חב ליצור ושיווק משקאות בע"מ
 • יעקבי אברהם חב קבלנית לבנין בע"מ
 • קדימה חברת להוצאה לאור בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 7155 בע"מ
 • אחוזת חלקה 78 בגוש 7052 בע"מ
 • חברת חלקות משנה 14 138 139 153 156 בגוש 6976 בע"מ
 • חלקות 125 127 129 בגוש 6745 בע"מ
 • חברת חלקה 53 בגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6187 בע"מ
 • טירה בגוש 8267 חלקות 288 ו156 בע"מ
 • נפק 14 1 גוש 6989 בע"מ
 • יהלם 12 1 גוש 6989 בע"מ
 • אחלמה 11 1 גוש 6989 בע"מ
 • שבא 4 1 גוש 6989 בע"מ
 • ספיר 3 1 גוש 6989 בע"מ
 • לשם 2 1 גוש 6989 בע"מ
 • ברקת 04 31 גוש 8242 בע"מ
 • מכרה 6 31 גוש 8242 בע"מ
 • א א תעשיות מתכת בע"מ
 • מפעלי מתכת קרשין - שלו בע"מ
 • ק ל ד שירותי מכוניות וחלקי חילוף בע"מ
 • אדמת אילמר בגוש 6620 בע"מ
 • ישפה 15 1 גוש 6989 בע"מ
 • אגם 5 1 גוש 6989 בע"מ
 • חלמיש 6 1 גוש 6989 בע"מ
 • מעין 1/8 גוש 6989 בע"מ
 • סלע 17 גוש 6989 בע"מ
 • חברת המלכים לשיט בערבון מוגבל
 • טירת חלקות 169 171 177 בע"מ
 • חלקה יפה בגוש 3946 בע"מ
 • חלקה 509 בגוש 3945 בע"מ
 • מעונות חלקה 30 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 72 בגוש 6021 חולון בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ש ולירו בע"מ
 • חלקות 126 128 130 בגוש 6745 בע"מ
 • גוש 6745 חלקות 135 136 137 בע"מ
 • מצפה 07 31 גוש 8242 בע"מ
 • טירת 09 31 גוש 8242 בע"מ
 • היכל 10 31 גוש 8242 בע"מ
 • פטדה 20 31 גוש 8242 בע"מ
 • ראש 16 31 גוש 8242 בע"מ
 • עמדה 17 31 גוש 8242 בע"מ
 • מפתח 14 31 גוש 8242 בע"מ
 • משגב 19 31 גוש 8242 בע"מ
 • משלט 20 31 גוש 8242 בע"מ
 • השבחה 12 31 גוש 8242 בע"מ
 • שושנת 03 31 גוש 8242 בע"מ
 • בית 11 31 גוש 8242 בע"מ
 • פנינת 18 31 גוש 8242 בע"מ
 • אבן 05 31 גוש 8242 בע"מ
 • כליל 13 31 גוש 8242 בע"מ
 • תפארת 15 31 גוש 8242 בע"מ
 • מעון 08 31 גוש 8242 בע"מ
 • חוח 16 1 גוש 6989 בע"מ
 • יאיר 9 1 גוש 6989 בע"מ
 • כפיר 10 1 גוש 6989 בע"מ
 • ורד 13 1 גוש 6989 בע"מ
 • נח סולומינסקי בע"מ
 • חברת קניות בחלקה 4 בגוש 6044 בע"מ
 • נחלאות חלקה 1 בגוש 6890 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 10892 בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 6609 בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 352 בגוש 6204 בע"מ
 • טירת חלקה 30 בגוש 8231 נתניה בע"מ
 • חברת חלקה 1 בגוש 10892 בע"מ
 • חברת גוש 30121 חלקה 13 בע"מ
 • חברת גוש 3012 חלקה 14 בע"מ
 • חברת גוש 3012 חלקה 15 בע"מ
 • מסלות ישרים בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6667 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6667 בע"מ
 • אחוזת גוש 8268 חלקה 18 בע"מ
 • דירה מס 10 ברח קרית ספר 19 בע"מ
 • חברת חלקה 333 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6207 בע"מ
 • חסכונות - בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 185 בע"מ
 • חלקה 109 בגוש 7167 בע"מ
 • טירת גוש 8231 חלקה 8 בע"מ
 • אחוזת גליל - ים בע"מ
 • נוה שושנת החיים בע"מ
 • יעיל יצרני מכונות לעיבוד עץ בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אתרים לתעשיה בע"מ
 • חלקה 289 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 6675 בע"מ
 • חלקה 303 בגוש 3930 בע"מ
 • מעוז חלקות 166 168 170 בגוש 6745 בע"מ
 • קרית המדע והטכנולוגיה א' פתח תקוה בע"מ
 • קרית המדע והטכנולוגיה ב' פתח תקוה בע"מ
 • חברת רחוב קדימה 27 א חיפה בע"מ
 • חברת פנת הרחובות רם 14 בק בע"מ
 • חברת חלקה 81 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 6190 בע"מ
 • צפור 5 32 גוש 8242 בע"מ
 • חצור 6 32 גוש 8242 בע"מ
 • פרס 32/4 גוש 8242 בע"מ
 • מזל 3 32 גוש 8242 בע"מ
 • קרית 2 32 גוש 8242 בע"מ
 • היכל 19 32 בגוש 8242 בע"מ
 • מעון 18 32 בגוש 8242 בע"מ
 • כוכב 17 32 בגוש 8242 בע"מ
 • צור 16 32 בגוש 8242 בע"מ
 • מלכות 15 32 בגוש 8242 בע"מ
 • ארמון 14 32 בגוש 8242 בע"מ
 • נזר 13 32 בגוש 8242 בע"מ
 • אדמה 12 32 בגוש 8242 בע"מ
 • אביב 11 32 בגוש 8242 בע"מ
 • עתיד 10 32 גוש 8242 בע"מ
 • יהלם 9 32 גוש 8242 בע"מ
 • חן 8 32 גוש 8242 בע"מ
 • מבצר 7 32 גוש 8242 בע"מ
 • מבצר 20 32 בגוש 8242 בע"מ
 • תעשית שיש גרבוב ואמן אבן בע"מ
 • סטודיו אביבה בע"מ
 • חברה ישראלית בין לאומית בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 6914 בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 30149 בע"מ
 • ורשביאק ורשף - חב קבלנית לבנין בע"מ
 • חלקה מס 1049 בגוש מס 6122 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 7169 בע"מ
 • מעון קלרה בע"מ
 • יקיר מנדלסון בע"מ
 • מעון בגוש 6901 חלקה 48/12 בע"מ
 • נאות ש ד נורדוי 44 בע"מ
 • נוה בר בע"מ
 • שילטקס בע"מ
 • בראון את איסנר בע"מ
 • גת - גולן בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 3633 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 3633 בע"מ
 • חברת פלאון בגוש 6618 בע"מ
 • נחלה בגוש 6618 בע"מ
 • חברת מדש בגוש 6618 בע"מ
 • חברת גנדן בגוש 6618 בע"מ
 • חברת אורליז בגוש 6618 בע"מ
 • עתיד דורינו בע"מ
 • מעון ריבה בע"מ
 • תל - אורח בע"מ
 • חלקה 281 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 282 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 310 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 280 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 311 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 220 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 205 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 219 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 221 בגוש 6043 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 650 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 413 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 371 בגוש 6122 בע"מ
 • הדירה 11 ברחוב כט נובמבר 40 בע"מ
 • חברת חלקה 463 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 131 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6671 בע"מ
 • אלינה בע"מ
 • בן - מגל בע"מ
 • נזר יעקב בע"מ
 • פלסטיגם בע"מ
 • יציקת המפרץ בע"מ
 • הורדס הנדסה ומסחר בע"מ
 • איסום ושיווק בע"מ
 • מרגנית השרון בע"מ
 • הדרי צריפין בע"מ
 • טיית חלקה 10 בגוש 8264 בע"מ
 • חלקה 104 גוש 8248 בע"מ
 • מגרשי יעקב על הכנרת בע"מ
 • מגרשי חוה על הכנרת בע"מ
 • מגרשי אפרים על הכנרת בע"מ
 • חברת חלקות 141 ו- 142 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקות 144 146 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקות 143 145 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6939 בע"מ
 • חלקות 536 538 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקות 537 ו 539 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקות 533 535 בגוש 3929 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6404 בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 6383 בע"מ
 • חלקה 340 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 341 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 61 גוש 8260 בע"מ
 • חלקה 111 גוש 6896 בע"מ
 • הצלחת אפרים בע"מ
 • ** החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2893
 • חלקה 62 בגוש 30339 בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 30341 בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 30341 בע"מ
 • טירת שולמית נתניה בע"מ
 • חלקה 485 בגוש 6145 בע"מ
 • גוש 8255 חלקה 31 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6190 בע"מ
 • מגרש בגוש 6896 נחלת עזרא בע"מ
 • דירת ביטר ברח עלומים 36 בר ג בע"מ
 • בית רח הירקון 122 בע"מ
 • יהושע פריד בע"מ
 • א ה ש פ נכסים בע"מ
 • נכסי חן בע"מ
 • חברת ציון פילם בע"מ
 • חברת חלקה 75 בגוש 7130 בע"מ
 • חברת חלקה 655 בגוש 6212 בע"מ
 • מגרש בגוש 3932 בע"מ
 • טירת אמציה נתניה בע"מ
 • מיכאל טושינר בע"מ
 • מגרשים בגוש 6745 בע"מ
 • קרקע בגושים 6052 6053 6744 6752 בע"מ
 • חלקת קלפפיש בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 7166 בע"מ
 • חברת שלדר בגוש 3947 בע"מ
 • גוש 7135 חלקה 79 בע"מ
 • חלקת הר עיבל בע"מ
 • מצודת הררי הבשן בע"מ
 • חלקת הר - תבור בע"מ
 • אוהל הרי אדום בע"מ
 • נחלת הר גלבוע בע"מ