• דירה ר פ ברחוב ארלוזורוב 149 בע"מ
 • תמר חב לנהול ולפתוח בע"מ
 • דירה מס 2 ברח נחמני 48 תל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 177 בגוש 6669 בהרצליה בע"מ
 • חלקה 139 בגוש 6759 בע"מ
 • דירת גנעז בע"מ
 • שי חב להפצה בע"מ
 • מעון גוש 10771 חלקה 38 בע"מ
 • מגרש בגוש 10771 חלקה 40 חיפה בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6373 בע"מ
 • חלקה 645/24 בגוש 6213 תל אביב בע"מ
 • בראל בע"מ
 • חצוב והכשרה בע"מ
 • סרטי יורם גרוס בע"מ
 • ח אפללו את י אורן משרדי בטוח בע"מ
 • חברת רוזגל בע"מ
 • וולטקס צמרון תשלובות טקסטיל בע"מ
 • חברת חלקה 95 בגוש 6533 בע"מ
 • דירה 304/6 גוש 8260 בע"מ
 • חברת חלקה 444 גוש 6045 בע"מ
 • טירת סגל נתניה בע"מ
 • אחוזת גוש 6053 חלקות 39 40 41 42 43 44 בע"מ
 • אחוזת גוש 6053 חלקות 31 32 33 34 35 36 37 38 בע"מ
 • אחוזת גוש 6053 חלקות 45 46 47 48 49 50 בע"מ
 • חלקות 887 888 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקות 885 886 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 173 בגוש 6546 בע"מ
 • חלקה 884 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 109 בגוש 6178 בע"מ
 • אחוזת עתידה בע"מ
 • היכל חלקה 207 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 7070 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6186 בע"מ
 • מאפיה וקונדיטוריה עלה בע"מ
 • מעונות ברחוב לונץ 3 בע"מ
 • החלקה 329/10 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת דירה מס 7 ברח ארלוזורוב 45 ברג בע"מ
 • החלקה 11 בגוש 7137 בת ים בע"מ
 • החלקה 148 בגוש 6049 חולון בע"מ
 • חב חלקות 102 104 בגוש 6608 בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 6608 בע"מ
 • חברת חלקה 117 בגוש 6608 בע"מ
 • חברת חלקה 122 בגוש 6608 בע"מ
 • חלקות 143 160 ו 166 בגוש 6608 בע"מ
 • עזרא פורטונה טובל פוונד בע"מ
 • חב חלקה 127 בגוש 6376 בע"מ
 • חברת חלקה 126 בגוש 6376 בע"מ
 • מעונות ברח מיכה בע"מ
 • רקפת מפעלי פתוח בע"מ
 • שמר חב להפצה בע"מ
 • מאפיה מכנית הדר בכפר סבא בע"מ
 • דב יטקובסקי משק חקלאי בע"מ
 • דגן פתח תקוה בע"מ
 • חלקה 417 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 418 בגוש 6158 בע"מ
 • הבירה חברה לבנין ולקבלנות בע"מ
 • השקעות סיון בע"מ
 • מלון דקל הרצליה בע"מ
 • ה וינר תערבין בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 6376 בע"מ
 • חברת חלקה 121 בגוש 6376 בע"מ
 • מעונות ברחוב ברנשטין בע"מ
 • חלקה 247 בגוש 6155 בע"מ
 • המפעלים החינוכיים מיסודה של מועצת פועלי ירושלים בע"מ
 • חלקה 188 בגוש 6155 בע"מ
 • צוות ישראל אדריכלים ומהנדסים בע"מ
 • אחוזת גוש 6053 חלקות 334 335 336 337 בע"מ
 • אחוזת גוש 6053 חלקות 338 339 340 341 342 בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת חלקה 292 בגוש 6765 בע"מ
 • חברת חלקה 294 בגוש 6765 בע"מ
 • חברת חלקה 295 בגוש 6765 בע"מ
 • חברת חלקה 293 בגוש 6765 בע"מ
 • חב חלקה 291 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה חברת 290 בגוש 6765 בע"מ
 • חברת חלקה 289 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6765 בע"מ
 • רוכשי חלקה ובית בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6972 בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 30342 בע"מ
 • ל.ר.מ. בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6624 בע"מ
 • חלקה 212 גוש 6020 בע"מ
 • חלקות 131 130 129 גוש 6765 בע"מ
 • גוש 7167 חלקה 47 א בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6167 בע"מ
 • חלקה 488 א בגוש 3926 בע"מ
 • מעון ברמת גן גוש 6127 בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 612 בע"מ
 • חברת חלקה 94 בגוש 6385 בע"מ
 • א ד יו הלדר נכסים בע"מ
 • אפקה חב לסחר חוץ בע"מ
 • מעונות רח שלום ציון 30 בע"מ
 • בית על חלקה 160 בגוש 6973 בע"מ
 • פסגת נחשונים בע"מ
 • אחוזת גיל בע"מ
 • חלקה 173 גוש 6135 בע"מ
 • דירת יהודית בגוש 26 חלקה 59 בע"מ
 • דירת גב קויטי בע"מ
 • חלקה 256 גוש 8260 בע"מ
 • אוצרות סביון בע"מ
 • מגרש 145 בגוש 6106 בע"מ
 • יהלומי שפירא ושות סוחרים ויצרנים בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6107 בע"מ
 • ל.ר.ן. (אחזקות) בע"מ
 • חלקה א1150/ בגוש 6122 בע"מ
 • גוש 7164 חלקה 123 בע"מ
 • טירת גוש 8231 חלקה 26 בע"מ
 • חב גוש 6668 חלקה 568 בע"מ
 • פנסיון לידיה בהרצליה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2344
 • חלקה 81 בגוש 6746 בע"מ
 • חברת גוש 10882 חלקה 102 בע"מ
 • אחוזת ישי אברהם בע"מ
 • חלקת רחל בגוש 6896 בע"מ
 • אחוזת חלקה 334 בגוש 6045 בע"מ
 • חברת גוש 6638 חלקה זמנית 28 א בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6160 בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 6517 בע"מ
 • אביזרי הנעה בע"מ
 • גוש 6020 חלקה 54 בע"מ
 • חלקה 284 גוש 6632 בע"מ
 • חלקות 51 52 גוש 6190 בע"מ
 • חלקה 57 גוש 7161 בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 6181 בע"מ
 • יצרני ומפיצי סרטים בע"מ
 • נוה חלקה 19 בגוש 7150 בע"מ
 • אחוזת גוש 6053 חלקות 126 129 238 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 30153 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 7136 בע"מ
 • אחוזת גוש 6043 חלקה 754 בע"מ
 • סיבאסט בע"מ
 • חברת חלקה 152 בגוש 7169 בע"מ
 • נכס זכריה בע"מ
 • נוה פורטונה בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 6954 בע"מ
 • דיור לכל בע"מ
 • מועדון יהלום בע"מ
 • חברת רח 7 יפו בע"מ
 • נ ש ע בע"מ
 • הבנין קרליבך 10 בע"מ
 • מעונות יפו בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 8273 בע"מ
 • פרסום נייד בע"מ
 • חלקה 100 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 101 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 86 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 223 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 85 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 107 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 108 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 119 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 144 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 203 גוש 6635 בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 6635 בע"מ
 • חלקה 215 גוש 6635 בע"מ
 • מעדני פלורידה נהריה בע"מ
 • טירת אריה ושרה בע"מ
 • רחמן יוסף ושות קבלני בנין בע"מ
 • חלקה 371 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6404 בע"מ
 • דירה ברחוב ירושלים 41 בני ברק בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 6122 בע"מ
 • צומת השרון נתניה בע"מ
 • רננים חלקה מס 33 בגוש6939 בע"מ
 • דורן בע"מ
 • חברת חלקה 33/3 בגוש 6934 בע"מ
 • רכוש בגוש 6739/6045 בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 6051 בע"מ
 • מעונות חלקה 456 בגוש מס 6125 בע"מ
 • חלקות 444 ו 443 בגוש 3926 בע"מ
 • חברה חלקה 40 בגוש 7169 בע"מ
 • מליוס בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 7161 בע"מ
 • בית שינבאשי בע"מ
 • אחוזת שמעון באשי בע"מ
 • מעון באשי בע"מ
 • מעונות חלקת הצפון בע"מ
 • חברת חלקת עזרא באשי בע"מ
 • מעונות בגוש הגדול בע"מ
 • חב חלקות שלמה בגוש 6045 בע"מ
 • חב חלקות הדסה בגוש 6045 בע"מ
 • חב חלקות 195 194 168 167 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקות 450 ו 451 בגוש 6045 חולון בע"מ
 • בית חלקה 42 בגוש 8268 בע"מ
 • אחוזות גוש 8273 חלקה 256 בע"מ
 • בית חלקה 124 בגוש 8232
 • חברת גוש 6145 חלקה 441 בע"מ
 • טירת חלקה 43 בגוש 8233 בנתניה בע"מ
 • חלקה 244 בגוש 6765 בע"מ
 • חלקה 139 בגוש 6758 בע"מ
 • חברת חלקה 228/2 בגוש 30049 בע"מ
 • על מחליד חב לשימור מתכות בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 355 ברג בע"מ
 • חברת אחוזת שניבוים בע"מ
 • מעונות חלקת הגשר בע"מ
 • דיזנהאוז תיירות ותעופה בע"מ
 • חלקה 240 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 6625 בע"מ
 • חברת חלקה 283 בגוש 6373 בע"מ
 • חברת 3 חדרים ברח דוד בע"מ
 • נוה אמיתי בבני ברק בע"מ
 • חלקה 345 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 8258 בע"מ
 • מעונות מ פ ש בע"מ
 • היכל חלקות 65 15 בגוש 6761 בע"מ
 • היכל גוש 6761 בע"מ
 • תעסיב בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 7162 בע"מ
 • דירה 4 חלקת משנה 25/7 בדיזנגוף 263 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 6361 בע"מ
 • שיווק מוצרי קפה בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 6957 בע"מ
 • חברת גוש 6020 חלקה 654 בע"מ
 • חלקה 119 בגוש 30009 בע"מ
 • חברת חילנא בע"מ
 • היכל גוש 6761 חלקות 164 125 בע"מ
 • נכסי חית בגוש 6044 בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 6020 בע"מ
 • דירה בבית הרואה 132 בע"מ
 • חלקה 193 בגוש 18170 בע"מ
 • חלקה 69 גוש 7137 בע"מ
 • קרית יהודה בע"מ
 • קרתע בע"מ
 • מעונות חלקה 448 בגוש 6536 בע"מ
 • אביב חימיקלים בע"מ
 • אהרן קרוסר בע"מ
 • חלקה 424 בגוש 6355 בע"מ
 • חברת חלקה 182 גוש 6948 בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 6381 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 6124 בע"מ
 • נחלת אליקים בע"מ
 • סלסיפלסט בע"מ
 • יצרני תוספת בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 10818 בע"מ
 • אליהו ופסיה יודלביץ בע"מ
 • חלקה 333 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 336 בגוש 6213 בע"מ
 • טרופיקנה חב ספנות בע"מ
 • חלקת משנה 241/4 בגוש 6205 חב בע"מ
 • חברת הקוטב הצפוני ספנות בע"מ
 • חברת חלקה 131 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת חלקה 102/16 בגוש 6952 בע"מ
 • חברת מעונות רח י ל פרץ 30 חיפה בע"מ
 • מעונות שאנן חלקה 18 בגוש 10885 בע"מ
 • נ מ י בע"מ
 • חלקות 191 312 בגוש 6045 בע"מ
 • אשין בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 6049 בע"מ
 • איתמר קריין בע"מ
 • אומה וחברה בע"מ
 • מעונות רח יעבץ 8 בע"מ
 • שילה לשכה כלכלית לתכנון ושירותי ניהול בע"מ
 • חברת גוש 6377 חלקה 133 בע"מ
 • מתבש בע"מ
 • מפעלי גלאובר בע"מ
 • רגבא בע"מ
 • חלקה 208 גוש 6667 בע"מ
 • חלקה 110 גוש 6755 בע"מ
 • חלקות 386 674 בגוש 6123 בע"מ
 • היכל חלקות 20 בגוש 6754 בע"מ
 • מפדן בגוש 6620 חלקה 1 בע"מ
 • חלקה 519/1 בגוש 3703 בע"מ
 • חברת הקוטב הדרומי בע"מ
 • היכל חלקות 203 בגוש 6020 בע"מ
 • היכל חלקות 131 ו 133 בגוש 6745 בע"מ
 • נחמוב בע"מ
 • חברת חלקה 229 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 7142 בע"מ
 • חברת גוש 30153 חלקה 88 בע"מ
 • מעונות עוזיאלי בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2790
 • מאפית קיטור נתניה בע"מ
 • חברת חלקה 62/1 בגוש 30150 בע"מ
 • קרן פיננסים והשקעות בע"מ
 • חלקה 76 גוש 6195 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6759 בע"מ
 • חלקה 75 גוש 6749 בע"מ
 • חלקה 79 גוש 6195 בע"מ
 • חלקה 117 גוש 6020 בע"מ
 • חלקה 6043/160 בע"מ
 • סבירם ברח אבן גבירול 42 בע"מ
 • היכל חלקה 133 בגוש 6756 בע"מ
 • חלקה 155 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 9/9 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת נאמנות ח ע ס ב בע"מ
 • מקפר בע"מ
 • אבן פלא בע"מ
 • אחוזת אבי הר בע"מ
 • דירת ר א מ בשדרות הנשיא מס 74 חיפה בע"מ
 • מעונות שדרות חן 1 בע"מ
 • אחוזת חלקה 11 בגוש 6191 בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 61 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 59 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 58 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 57 בגוש 30079 בע"מ
 • חב חלקה 56 בגוש 30079 בע"מ
 • חב חלקה 55 בגוש 30079 בע"מ
 • חב חלקה 54 בגוש 30079 בע"מ
 • בת אור תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ
 • שרנוע אלקטרוניקה 1960 בע"מ
 • חב חלקה 128 בגוש 6415 בע"מ
 • נכסי קינן בע"מ
 • ראנד מערכות אנרגיה בע"מ
 • חברת חלקה 151 בגוש 8260 בע"מ
 • דירה ברח דוד 3 ר ג בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6747 בע"מ
 • קישון חב לייצור רהיטים בע"מ
 • טירת גוש 8274 חלקה 109 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 6519 בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת בית שמואל מתוך חלקה 47 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת נוה משה מתוך חלקה 47 בגוש 6517 בע"מ
 • בית קרית ריבלין חלקה 1005 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת טירת יוסף חלקה 47 בגוש 6517 בע"מ
 • חברת מעון יוכבד ברוך חלקה 47 בגוש 6517 בע"מ
 • דירה בבית רח בזל 25 בע"מ
 • היכל אביב בע"מ
 • מעונות א בגוש 8271 בע"מ
 • חלקה 391 בגוש 6126 בע"מ
 • קרגוטרנס מרכז לתובלת חוץ בע"מ
 • חברת גוש 6383 חלקה 41 בע"מ
 • חלקה בגוש דן בע"מ
 • חלקה ברמת גן בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 7144 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 6630 בע"מ
 • חלקה 78 גוש 6195 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת דירה 7 ברח עקרון 7 בע"מ
 • חברת הגג ברח נחמני 48 תא בע"מ
 • חברת חלקה 46 בגוש 6760 בע"מ
 • בית מהר'ל מספר 13 בע"מ
 • חברת חלקה 440 בגוש 6145 בע"מ
 • מעונות ד בגוש 8271 בע"מ
 • מעונות ג בגוש 8271 בע"מ
 • מעונות ב בגוש 8271 בע"מ
 • מפעלנו בע"מ
 • מעונות ו בגוש 8271 בע"מ
 • מעונות ה בגוש 8271 בע"מ
 • חברת שווק אריחי קיר וחמרי בנין בע"מ
 • יולנד בע"מ
 • נוה לובריה בע"מ
 • גוש 6049 חלקה 8 בע"מ
 • חלקות 191 192 גוש 6632 בע"מ
 • סופרמרקט סביון בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקות בקרית ריבלין מלון בע"מ
 • תכלת ים בקרית ריבלין הרצליה בע"מ
 • חברת חלקות 86 בגוש 6670 בע"מ
 • חברת חזון ציון חלקות בגוש 6045 בע"מ
 • חברת חלקה 479 בגוש 6045 בע"מ
 • רדר בע"מ
 • חלקה 282 בגוש 6126 בע"מ
 • הספר לעם בע"מ
 • חברת חלקה 156 ואחרות בגוש 8244 בע"מ
 • הבית ברח הרצל 101 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 7161 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 7170 בע"מ
 • מגרשי השדרה בע"מ
 • היכל יהודית מספר 3 בע"מ
 • חלקה 92/5 בגוש 30009 בע"מ
 • חברת ש ב ע ק בע"מ
 • אהלי צבי ברה בע"מ
 • נוה ברכה וצבי בע"מ
 • משכנות בר צבי בע"מ
 • חלקות 1000 1002 בגוש 6122 בע"מ
 • אלימקס בע"מ
 • שיבת ציון חברה לבנין בע"מ
 • מעוז המלך גורג 79 ת'א בע"מ
 • חברת חלקה 162 בגוש 6415 בע"מ
 • בית רחוב קלישר 46 ת'א בע"מ
 • רח טרומפלדור 20 א בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 6517 בע"מ
 • אחוזת 6394 בע"מ
 • שדרות רוטשילד 93 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 6517 בע"מ
 • דגל בע"מ
 • חברת חלקה 181 בגוש 7170 חולון בע"מ
 • הובלה בע"מ חברת חולון
 • חלקה 18/9 גוש 6906 בע"מ
 • לנטקסטיל בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 4372 בע"מ
 • מפעלי כביסה ונקוי חימי רוזוב בע"מ
 • אביקול חב אהרן להשקעות מסחר בע"מ
 • רקמת ברזלית מפעלי יצור ושווק בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 7162 בע"מ
 • חולות ראשון לציון בע"מ
 • חלקה 13 גוש 8233 בע"מ
 • מחסן זבוטינסקי 81 רמת גן בע"מ
 • חלקה 585 בגוש 8274 בע"מ
 • חברת חולות הים בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 6387 בע"מ
 • רשפים בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 6382 בע"מ
 • גוש 6749 חלקה 117 בע"מ
 • אגינס ישראליאן פור לה פרס אטרנגר חב בע"מ
 • דירת ברנס בע"מ
 • חלקות 103 104 בגוש 3875 בע"מ
 • החברה לגבייה והפצה בע"מ
 • ג'י. אי. אר. (ישראל) לטד
 • חלקה 23 בגוש 30159 בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 7135 בע"מ
 • חלקה 582 בגוש 8274 בע"מ
 • חלקת משנה 262/16 בגוש 6110 בע"מ
 • חברת גוש 6758 חלקה 29 בע"מ
 • גפריש מפעל כימי בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקת השדה בע"מ
 • חב גוש 3928 חלקה 319 בע"מ
 • חברת גוש 10878 בע"מ
 • אמאל חב לחיצוב ולשווק אבני שיש בע"מ
 • חלקה 234 בגוש 6207 בע"מ
 • היכל חלקה 128 בגוש 7141 בע"מ
 • חלקה 165 בגוש 6213 בע"מ
 • מעון נסיה בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6615 בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 186 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 166 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 164 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקות 302 303 גוש 6045 בע"מ
 • חלקה 130 גוש 6962 בע"מ
 • עזיגן בע"מ
 • נוב חב לנאמנות בנין והשקעות בע"מ
 • דיר שמונה בע"מ
 • יחדיו איחוד מוציאים לאור בע"מ
 • גוש 164 חלקה 103 בע"מ
 • גוש 6045 חלקות 100 393 499 בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 8260 בע"מ
 • דירה 11 ברח הקליר 4 בע"מ
 • מעונות רחוב אנטיקולסקי 8 בע"מ
 • חלקה 165 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 7130 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 7154 בע"מ
 • דירת אדית התשבי 91 חיפה בע"מ
 • המגרש המוכשר בע"מ
 • ישאל בע"מ
 • חברת חלקה 309/12 בגוש 6106 בע"מ
 • אחוזת חלקה 477 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6534 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6717 בע"מ
 • חברת חלקה 7/5 בגוש 6009 בע"מ
 • אחוזת גוש 6043 חלקה 741 בע"מ
 • מעון חלקה 91 בגוש 30/53 בע"מ
 • אחוזת חלקה 25 בגוש 6161 בע"מ
 • שיקו בע"מ
 • פיתוח מדבר בע"מ
 • לאופר ושות בע"מ
 • חלקות משנה 64/4 64/8 בגוש 6923 בע"מ
 • חברת חלקה 110 בגוש 7169 בע"מ
 • קולנוע רמת אביב חברה בע"מ
 • חברת רדיסון לישראל בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 3945 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 6519 בע"מ
 • רודד בע"מ
 • בניני ת גבורים בע"מ
 • אופנה דגמי לילי שלייפר בע"מ
 • מוסך אביב דוד צפניק בע"מ
 • חברת גוש 6110 חלקה 200 בע"מ
 • נכסי ביאס בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6378 בע"מ
 • קונסטרוקציות מתכת בע"מ
 • טירת חלקה 34 בגוש 8258 בע"מ
 • טירת גוש 8231 חלקה 28 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 7143 בע"מ
 • דירת דוד בהלסינקי 17 בע"מ
 • חברת חלקה 35/8 בגוש 30149 בע"מ
 • גוש 7170 חלקה 154 בע"מ
 • נוה החשמונאים בחיפה בע"מ
 • חברת חלקה 167 בגוש 10882 בע"מ
 • חברת חלקה 150 בגוש 6190 בע"מ
 • יעול ובצוע בע"מ
 • חברת חלקה 145 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 7 גוש 6755 בע"מ
 • חמשת החלקות בגוש 3688 בע"מ
 • משק רביה בע"מ
 • דפוס שכלול בע"מ
 • נוה הורי מידד בע"מ
 • נוה לוי גוש 71 חלקה 57 בע"מ
 • חברת חלקה 44 בגוש 7066 בע"מ
 • חלקה 190 גוש 6758 בע"מ
 • סול דרו חברה לספנות ומסחר בע"מ
 • המוליך חברה להפצה בע"מ
 • מעון סמטת המעלות רמת גן בע"מ
 • חברת חלקה 420 בגוש 6043 בע"מ
 • מגרש בחלקה 284 גוש 6373 בע"מ
 • חלקה 340 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 158 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 184 70 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 66 גוש 8261 בע"מ
 • יוסף נגלר ושות בע"מ
 • חברה להשקעות ומימון מפעלי תובלה בע"מ
 • חברת גוש 7103 חלקות 97 99 בע"מ
 • חברת גוש 6535 חלקה 32 בע"מ
 • חברת חלקה 104 בגוש 6738 בע"מ
 • חברת חלקה 530 בגוש 3703 בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 6667 בע"מ
 • היכל חלקה 78 בגוש 7137 בע"מ
 • גוש 6765 חלקות 125 124 בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 7119 בע"מ
 • יוסף פ באר בע"מ
 • שתה ושמח בע"מ
 • נכסי חלקות בגוש 3851 בע"מ
 • הנכס ברח מונטיפיורי 6 בע"מ
 • דירה בגוש 30027 בירושלים בע"מ
 • שכונים בגוש 6045 חולון בע"מ
 • היכל חלקה 40 בגוש 6754 בע"מ
 • מרכז מסחר חלקה 9 גוש 6635 בע"מ
 • דירה 151/8 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 99 גוש 7168 בע"מ
 • חלקה 246 גוש 6765 בע"מ
 • חלקה 25 גוש 7138 בע"מ
 • חלקה 88 גוש 8256 בע"מ
 • היכל שלמה מדר 7142/36 בע"מ
 • חלקה 144 בגוש 7138 בע"מ
 • אלפנט רח נחמני 48 גוש 6941 חלקות 12 86 בע"מ
 • הובלה משאות ותיור בע"מ
 • טירת אמא בע"מ חברת
 • בית הספר התיכון ליד האקדמיה למוסיקה ת'א בע"מ
 • חלקה 258 בגוש 6158 בע"מ
 • טירת הלה ויצחק ליפקה בע"מ
 • נזר מרכז חולון בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 10784 בע"מ
 • חלקה 259 בגוש 6204 בע"מ
 • דירת אביאל בע"מ
 • חלקה 455 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקות 155 157 בגוש 6762 בע"מ
 • חברה נוה הדר בע"מ
 • חברת פאר הדר בע"מ
 • חברת תפארת הדר בע"מ
 • הדר אביב בע"מ
 • פרידפרטיג בע"מ ישראל
 • ב ר השקעות בישראל בע"מ
 • דירת אלכסנדר רובינשטין בע"מ
 • אוצר הספר בע"מ
 • קורינה בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 207 גוש 6758 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 6186 בע"מ
 • דאובר אדריכלים בע"מ
 • בית הספר למסחר פיטמן בע"מ
 • אריה פרידפרטיג בע"מ
 • פסל מט בע"מ
 • שרק בע"מ
 • נכסי לידו בע"מ
 • חברת חלקה 66 בגוש 10768 בע"מ
 • חברת רחוב חורב 35 חיפה בע"מ
 • חלקה 74/18 בגוש 6941 בע"מ
 • חלקה 292 גוש 6020 בע"מ
 • חלקה 54 גוש 6749 בע"מ
 • דירה 682/13 בגוש 6212 בע"מ
 • אחוזת שי בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 10806 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 10774 בע"מ
 • זכרון חנה ויעקב פייגין בע"מ
 • המרתף ברח בזל 34 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 7137 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 7137 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 7147 בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 7166 בע"מ
 • דירה מס 164/31 בגוש 6166 בע"מ
 • נוה יצחק ברח שבתאי 11 בע"מ
 • חלקה 207 בגוש 6536 בע"מ
 • קן הזמיר בע"מ
 • נחלת המנדרינה בע"מ
 • א מ א שניטמן מפעלי מתכת בע"מ
 • חלקה 399 בגוש 6586 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 6381 בע"מ
 • גן הוואי בע"מ
 • פולגת רשת חנויות בע"מ
 • חברת חלקה 68 בגוש 7145 בע"מ
 • שכון אמריקאי בגבעת חולון בע"מ
 • מסעדת עובדי סוגת בע"מ
 • חברת רחוב אחד העם 48 תא בע"מ
 • חברת גוש 6536 חלקה 183 בע"מ
 • אחוזת גוש 6753 חלקה 74 בע"מ
 • חלקה 133 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6159 בע"מ
 • חברת חלקה 96 בגוש 6960 בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 6158 בע"מ
 • שדרת אפרים בן יצחק בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 5027 בע"מ
 • שדרת משה בן אפרים בע"מ
 • שדרת אייזיק בן אפרים בע"מ
 • שדרת דוד בן אפרים בע"מ
 • שדרות יעקב בן צבי בע"מ
 • שדרת אילנה בת שמחה בע"מ
 • שדרת פרידה בת יחיאל בע"מ
 • שדרת יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • מעדני היוו בע"מ
 • גוש 6212 חלקה 696 בע"מ חב
 • חלקה 18 גוש 6517 בע"מ
 • חלקה 340/3 גוש 10810 בע"מ
 • חברת מגרש חלקות 77 78 בגוש 6623 בע"מ
 • חברת חלקה 221 בגוש 3694 בע"מ
 • פלינט חבה למסחר בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 7164 בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 7164 בע"מ
 • בית רח לילינבלום 17 ת'א בע"מ
 • חברת דבורה בע"מ
 • חברת המרגנית בע"מ
 • אל נאשף חב חקלאית טייבה בע"מ
 • חלקה 16 גוש 7168 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 22 גוש 7168 בע"מ
 • חלקה 44 גוש 7168 בע"מ
 • חלקה 241 גוש 6623 בע"מ
 • טירת דן ואילת בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 8262 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 8262 בע"מ
 • מעונות רח הלל 59 א בע"מ
 • חלקה 207 בגוש 6158 בע"מ
 • גוש 6020 חלקה 652 בע"מ
 • חברת פיתוח שדרות גולומב חיפה בע"מ
 • מלצין את צין בע"מ
 • ה אנצלביץ חמרי בנין בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 6741 בע"מ
 • הדירה בשדרות נורדוי 62 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2778
 • חלקה 330 בגוש 6123 בע"מ
 • בית בשדרות הר ציון פנת ידעהו הפניני בע"מ
 • גוש 6393 חלקה 32 בע"מ
 • גלידת ישראל בע"מ
 • קאופמן קפל קבלני בנין בע"מ
 • ארגא פוליאסטר בע"מ
 • מכרות שיש בע"מ
 • גוש 8274 חלקה 74 בע"מ
 • ש ר ת חברה לתחבורה ותיירות בע"מ
 • טירת הרקפות בע"מ
 • אדמה לבנין יצחק בן אפרים בע"מ
 • חלקה 227 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 231 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 232 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 233 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 245 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 246 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 247 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 248 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 249 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 268 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 7151 בע"מ
 • מפעל בתים משותפים בגוש 6133 בע"מ
 • מגרש בגוש 6133 בע"מ
 • חלקת עשהאל בע"מ
 • גוש 6043 חלקה 612 בע"מ
 • חלקה 745 בגוש 6043 בע"מ
 • פרנביצי בע"מ
 • חברת חלקה 177 בגוש 10882 בע"מ
 • גוש 6747 חלקה 200 בע"מ
 • טירת טוביה נתניה בע"מ
 • אחוזת אפרסק בע"מ
 • בית הפרפר בע"מ
 • גינת דליות בע"מ
 • חלקת סמדר בע"מ
 • מגרש הדודאים בע"מ
 • נוה האנקור בע"מ
 • מגרש 9 בגוש 30408 בע"מ
 • שפירא ג קבלני בנין בע"מ
 • חלקה 293 בגוש 23 בע"מ
 • חלקה 288 גוש 6193 בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 170 גוש 6632 בע"מ
 • החלקה 94 גוש 8255 נתניה בע"מ
 • גוש 30043 חלקה 14/2 בע"מ
 • חברת חלקה 102 גוש 6125 בע"מ
 • חברת רחוב צלנוב 32 תל אביב בע"מ
 • חלקה 746 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקת משנה 520/21 גוש 6111 בע"מ
 • חלקות 194 193 192 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 134 135 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 136 137 גוש 6762 בע"מ
 • חלקה 129 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 138 139 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 131 132 133 גוש 6762 בע"מ
 • חלקה 35 גוש 6762 בע"מ
 • חלקה 161 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 197 196 195 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 173 172 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 175 174 בגוש 6762 בע"מ
 • חלקות 144 143 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 147 146 145 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 68 67 66 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 153 152 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 149 148 גוש 6762 בע"מ
 • חלקות 151 150 גוש 6762 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 6963 תל אביב בע"מ
 • גוש 6022 חלקה 18 בע"מ
 • חברת חלקת משנה 119/1 בגוש 6919 בע"מ
 • חברת חלקה 172 בגוש 6754 בע"מ
 • אדמת תמר בגוש 6621 בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 7169 בע"מ
 • גוש 6212 חלקה 547/9 בע"מ
 • נחלת חלקה 418 גוש 7051 בע"מ
 • חברת חלקה 130 בגוש 6636 בע"מ
 • חלקה 21 גוש 6286 בע"מ
 • ורגוס בע"מ
 • מעונות שירתי בע"מ
 • ח ד ר בע"מ
 • גוש 10783 חלקה 33 בע"מ
 • רחוב חזנוביץ 16 תל אביב בע"מ
 • חברת כדורי את רוט בע"מ
 • גוש 6627 חלקה 77 מושע בע"מ
 • חברת ארם נהריים את האחים לוי בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 3647 בע"מ
 • חלקה 656 גוש 6133 בע"מ
 • חלקה 530 בגוש 6123 בע"מ
 • גרמק בע"מ
 • מעון עופר בע"מ
 • מועדון החותמים בע"מ
 • משקה ישראל בע"מ
 • מלון מלכת שבא בע"מ
 • נכסי משפחת כהן בע"מ
 • החברה הישראלית אפריקאית לפרסום בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 6756 בע"מ
 • הדר הכרך בע"מ
 • גוש 30166 חלקה 212 בע"מ
 • חברת חלקה 382 בגוש 8260 בע"מ
 • דירה 8 בחדרה 6 בע"מ
 • דעת בית ספר ערב להשתלמות בע"מ
 • המגרש המעולה בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 485 בגוש 6355 בע"מ
 • חברה ישראלית להכשרה מקצועית בע"מ
 • חברת ארבע חלקות בגוש 6355 בע"מ
 • חברת גוש 3700 חלקה 33 בע"מ
 • בית ל אהרון ובנו בע"מ
 • בית חלקה 110 בגוש 8274 בע"מ
 • הנכס ברחוב גדעון 9 בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 7172 בע"מ
 • חלקה 388 גוש 6125 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 30023 בע"מ
 • חלקה 129 גוש 6049 בע"מ
 • חלקה 3 גוש 7162 בע"מ
 • מגרשים 1 2 3 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • בית סגל בע"מ
 • דירה מס 1 בבית בחלקה 38 בגוש 30026 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 30121 בע"מ
 • קרי שרותי שווק בע"מ
 • קולנדר בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 6520 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6183 בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 6123 בע"מ
 • קרן אימונים חב לנהול ונאמנות בע"מ
 • חלקה 398 בגוש 6586 בע"מ
 • חלקה 397 בגוש 6586 בע"מ
 • חברה ליבוא ושווק כלי בית בע"מ
 • טירת עמנואל בע"מ
 • חלקה 176 בגוש 6182 בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 7076 בע"מ
 • חלקה 400 בגוש 6586 בע"מ
 • ל י ז בע"מ
 • המעטפה חב ישראלית למעטפות בע"מ
 • חלקה 96 גוש 8233 בע"מ
 • חברת חלקה 503 בגוש 6623 בע"מ
 • חברת חלקה 7166/85 בע"מ
 • מחצית ראשונה חלקה 101 בגוש 7161 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6124 בע"מ
 • דירה 36 אפשטיין 8 בע"מ
 • חלקה 301 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 7169 בע"מ
 • חירם ניירות ערך ממון והשקעות בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת א ש ל בת ים בע"מ
 • חלקה 130 בגוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקה 455/6 בגוש 6904 בע"מ
 • חלקה 8 גוש 6756 בע"מ
 • חלקה 309 בגוש 6538 בע"מ
 • הפרי בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6182 בע"מ
 • חלקה 174 בגוש 6182 בע"מ
 • חלקה 159 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 152 בגוש 6181 בע"מ
 • תבורי טורס בע"מ
 • לינפלסט בע"מ
 • חלקה 185 בגוש 6205 בע"מ
 • ישרא טורס בע"מ
 • השדרה המרכזית בגוש 6896 בע"מ
 • מרכז מגורים בגוש 6896 בע"מ
 • מרכז מסחרי בגוש 6896 בע"מ
 • מעונות פאר גוש 6896 בע"מ
 • חברת חלקה 81 בגוש 7169 בע"מ
 • חברת ארלוזורוב הכנסת גבעתיים בע"מ
 • השקעות ר ע ה בע"מ
 • פי אי סי ישראל חברה למימון בע"מ
 • חברה לרישומים של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
 • חברה לנאמנות של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
 • מגרש 275 הרצליה בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 6382 בע"מ
 • חברת חלקה 29 גוש 6021 בע"מ
 • חברת דירה מס 3 בבית בחלקה 38 בגוש 30026 בע"מ
 • מעונות יוסף ועליזה בגוש 6124 חלקה 241 בע"מ
 • מתפרת מעילים עצמון בע"מ
 • זקיף מפעלי מתכת בע"מ
 • סוכנים לאספקת מכונות ומכשירים של אורט ישראל בע"מ
 • צמגת בע"מ
 • מעונות גוש 6355 בע"מ
 • חברת חלקה 880 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 186 בגוש 6127 בע"מ
 • טוגד חב לממון והשקעות בע"מ
 • חלקות 116 120 בגוש 6586 בע"מ
 • חלקות 724 725 בגוש 6122 בע"מ
 • נכסי פרחי בע"מ
 • היכל התרבות בע"מ
 • חברה למסחר ישראל שוויץ בע"מ
 • משה זיבלט בע"מ
 • ממגורות זיבלט בע"מ
 • סטפן שלייפר סוכנות בטוח והשקעות בע"מ
 • חברה להשקעות קבע בישראל בע"מ
 • מטלוגל בע"מ
 • ראובן טרוסטלר בע"מ
 • חלקה 285 בגוש 6756 בע"מ
 • חברת מעונות רחוב צהיון בע"מ
 • חלקה 537 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת מעונות חלקה 213 בגוש 10813 חיפה בע"מ
 • הנרס בחלקה 2 בגוש 6187 גימל בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 6206 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6946 בע"מ
 • חברת חלקות 227 228 בגוש 10810 חיפה בע"מ
 • מעונות חלקה 502 בגוש 6111 בע"מ
 • חלקה 539 בגוש 6122 בע"מ
 • חלק א חלקה 112 בגוש 7170 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 6521 בע"מ
 • בית אריזה לפירות נשירים בע"מ
 • בית ברח יהודה הלוי 36 תל אביב בע"מ
 • חלקה 217 בגוש 30007 בע"מ
 • הנרס חלקה 11 בגוש 7119 בע"מ
 • גוש 6049 חלקה 128 בע"מ
 • א. מ. ג. ר. (אחזקות) בע"מ
 • גוש 6051 חלקות 12 13 14 15 בע"מ
 • חנות בבית הדר בע"מ
 • מרתף בבית הדר בע"מ
 • טירת חלקה 180/17 בגוש 6940 בע"מ
 • גוש 30166 חלקה 151 בע"מ
 • חברת יצחק ושרלוטה קאופמן בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 6759 בע"מ
 • מגרש זמני 93 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה זמנית 94 ב בגוש 6213 בע"מ
 • מלחי פיגלין בע"מ
 • חברת חלקה 2-180/1 בגוש 6940 בע"מ
 • חלקה 284 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקות 6 7 8 בגוש 6954 בע"מ
 • גוש 7170 חלקה 125 בע"מ
 • חלקה 373 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 6043/28 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 97/9 בגוש 30052 בע"מ
 • דירה ברח המרגוע א 20 רמת גן בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 7147 בע"מ
 • חברת חלקה 145 בגוש 6043 בע"מ
 • גוש 6758 חלקות 199 201 בע"מ
 • חלקה 23 גוש 6748 בע"מ
 • דירת הראשונים 17 בע"מ
 • חלקה בית בגוש 7173 בע"מ
 • חברת מעונות שדרות הנשיא 23 חיפה בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 6210 בע"מ
 • אחוזת חלקה 121 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 6124/146 בע"מ
 • עופות לצרכן בע"מ
 • חלקה 628 בגוש 6127 בע"מ
 • דירת חלקה 180/16 בגוש 6940 בע"מ
 • אחוזת גוש 6532 חלקה 261 בע"מ
 • אחוזת גוש 6532 חלקה 262 בע"מ
 • שדרות חלפון בע"מ
 • חברת תור ים בע"מ
 • פיתול בע"מ
 • חברת חלקה 402 בגוש 6195 בע"מ
 • בית חלקה 180/11 בגוש ;6940 בע"מ
 • אחוזת חלקה 180/8 בגוש 6940 בע"מ
 • מחסן בבית הדר בע"מ
 • נכסי חלקה 180/5 בגוש 6940 בע"מ
 • מעונות חלקה 180/14 בגוש 6940 בע"מ
 • נחלת פ מ ס בע"מ
 • נכסי פ מ ס בע"מ
 • חברת גוש 6181 חלקה 58 בע"מ
 • פינת חלקה 19 118 180 בגוש 6940 בע"מ
 • משרד בבית הדר בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 3704 בע"מ
 • קולד ולד חב לרתוך בקשת קרה בע"מ
 • חלקה 719 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 718 בגוש 6190 בע"מ
 • עזרא ושלום בע"מ
 • חברה חלקה 529 בגוש 6623 בע"מ
 • בטאט מטלון חב לקבלנות ובנין בע"מ
 • חלקה 6043/297 בע"מ חברת
 • בית דפוס יפת בע"מ
 • חברת חלקה 125 בגוש 10880 וחלקה 327 בגוש 10878 בע"מ
 • חברת ב י א צ בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 10763 בע"מ
 • צירטרס בע"מ
 • דירה חלקה 125/14 בגוש 6217 בע"מ
 • סטירו בע"מ
 • אסתר חברת גוש 6741 חלקה 174 גימל בע"מ
 • חנה חברת גוש 6741 חלקה 174 בית בע"מ
 • ציפורה חברת גוש 6741 חלקה 174 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 6520 בע"מ
 • דירת פ י ג בע"מ
 • חברת חלקה 390 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 625 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 6193/456 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6916 בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקות 146 147 בגוש 30341 בע"מ
 • קוטג ג ישרון 18 כרמל בע"מ
 • מעש חברה לעבודות עפר בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6379 בפ'ת בע"מ
 • רימר דב ושות בע"מ
 • שבח חברה לשווק פירות וירקות בע"מ
 • ל ר חברה קבלנית בע"מ
 • מובילי רימון חברה להובלת משאות בע"מ
 • אוקספורד לבינינים ולהשקעות בע"מ
 • מפעל כמוסין אינג א שטינר בע"מ
 • דגן חברה לנאמנות ולנהול בע"מ
 • חרקון בע"מ
 • חברת גוש 7053 חלקות 30 29 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 7172 בע"מ
 • חלקה 432/1 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 6941 בע"מ
 • היכל חלקות מאוחדות 18 7141/17 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקה 14 בגוש 10778 בע"מ
 • דירת חלקה 150/16 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6667 בע"מ
 • חלקה 447 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 6187 בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 6182 בע"מ
 • מעונות אחד העם 44 בע"מ
 • חלקה 1 גוש 6905 בע"מ
 • חברת בתים משותפים בחיפה בע"מ
 • משמר בע"מ
 • קאפא ישראל בע"מ
 • חלקה 821 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 21 ראשונה בע"מ
 • מגרש בגוש 6195 חלקה 302 בע"מ
 • מגרש בגוש 6195 חלקה 301 בע"מ
 • חברת חלקה 167 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 184 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה הא בגוש 7173 בע"מ
 • חלקה גימל בגוש 7173 בע"מ
 • חלקה דלית בגוש 7173 בע"מ
 • חלקה אלף בגוש 7173 בע"מ
 • חלקה ואו בגוש 7173 בע"מ
 • מקרקעין בגוש 2218 ו 3871 בע"מ
 • פריתל בע"מ
 • חברת חלקה 481/2 בגוש 6214 בע"מ
 • בית גוש 7171 חלקה 183 בע"מ
 • מפעלי תקמ בע"מ
 • מוסך אזור בע"מ
 • בנגולד בע"מ
 • חברת גוש 30037 חלקה 104/5 בע"מ
 • חברת גוש 30037 חלקה 103 חלקות משנה 8 4 3 בע"מ
 • חברת רחוב נחמני 62 בע"מ
 • משווק אבן בע"מ
 • גאסן דיאמונדס (ישראל) בע"מ
 • שמואל חסן בע"מ
 • חברת קולנוע שלושת הפינות חיפה בע"מ
 • חברת גוש 30037 חלקה 104/4 בע"מ
 • וורלד לויד ישראל בע"מ
 • חברת חלקה 480 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת חלקה 618 בגוש 6668 בע"מ
 • היכל חלקה 506/5 בגוש 6212 בע"מ
 • חברת גוש 6189 חלקה 36 בע"מ
 • בית לודה בע"מ
 • חברת חלקה 202 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 203 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 80 גוש 6049 בע"מ
 • דירה 342/9 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 6161 בע"מ
 • חברת חלקה 43 בגוש 6924 בע"מ
 • חברת גוש 6213 חלקה 95 בע"מ
 • מאפיה מודרנית מאוחדת רמלה בע"מ
 • השרון נגריה מיכנית בע"מ
 • גקסון תעשית מזון בע"מ
 • חברה בינלאומית לייצור ושווק מכונות אוטומטיות בע"מ
 • חברת חלקה 133 בגוש 7168
 • חלקה 17 בגוש 8253 בע"מ
 • ישרין בע"מ
 • אדמת אברהם בגוש 3946 חלקה 1 בע"מ
 • בית חלקה 35 בגוש 8233 בע"מ
 • גוש 6020 חלקה 281 בע"מ
 • מעונות חלקה 421 בגוש 6158 בע"מ
 • ש ס ק קבלני בנין בע"מ
 • אייל משרד להשכרת רכב לנהיגה עצמית בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 6049 בע"מ
 • בסר ושות נתניה בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 7173 בע"מ
 • מפעלים מינרליים ב ז בע"מ
 • חלקה 7151/63 בע"מ
 • חלקה 258 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 356 גוש 6020 בע"מ
 • חלקה 228 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 686 גוש 6133 בע"מ
 • גדמיל בע"מ
 • אלכסנדרי בע"מ
 • חברת גוש 6382 חלקה 23 בע"מ חברת
 • בית ברח רופין מס 8 בע"מ
 • בית ברח מלצט 15 בע"מ
 • יורשי דר לוקצבסקי ז'ל בע"מ
 • מפעלי פדרמן אוברסיז (1960) בע"מ
 • מפעלי דר יחיעם בן אמוץ בע"מ
 • חברת טבק בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2534
 • חברת חלקה 1 שלישית בע"מ
 • חברת חלקה 1 רביעית בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 7139 בע"מ
 • דירה 3 בחלקות 264 265 בגוש 6155 בע"מ
 • פרדס חלקה 51 בגוש 10199 בע"מ
 • אחוזת גוש 8269 חלקה 89 בע"מ
 • חלקה מס 24 בגוש 6195 בע"מ
 • סניף מחנה יהודה בירושלים בע"מ
 • חלקה 587 גוש 6133 בע"מ
 • טירת שושנה ברח אבטליון 5 ברמת גן בע"מ
 • חברת חלקה 227 בגוש 8273 בע"מ
 • גוש 30185 חלקה 64 בע"מ
 • חברת גוש 30185 חלקה 63 בע"מ
 • חלקה 172 גוש 7162 בע"מ
 • חלקה 171 גוש 7162 בע"מ
 • חלקה 247 בגוש 6124 בע"מ
 • בית בגוש 6581 חלקה 260 בע"מ
 • בית חלקה 299 בגוש 6193 קרית אונו בע"מ
 • בית רח עמק יזרעאל 22 א פרדס כץ בע"מ
 • נכסי וופסי בע"מ
 • נכסי חלקה 51 בגוש 6910 בע"מ
 • חברת גוש 30150 חלקה 47 בע"מ
 • טירת מרגוע בזכרון יעקב בע"מ
 • מצודת מרגוע בזכרון יעקב בע"מ
 • משתלת הדר בע"מ
 • מוצרי ניר חדרה חב להפצה בע"מ
 • ספקי נייר וקרטון בע"מ
 • מטעי בילו אשדוד בע"מ
 • מעון מרגלית בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אינדקו חב לפתוח תעשיות בע"מ
 • גוש 6125 חלקה 152/5 בע"מ
 • פלמה חב קבלנית לדיור ובנין בע"מ
 • אביבה בע"מ
 • משה בכר בע"מ
 • דירת מודיעין 249 בע"מ
 • גוש 30121 חלקה 59 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 8272 בע"מ
 • בנין ברח התעש 38 בגבעתיים בע"מ
 • גוש 7162 חלקה 85 בע"מ
 • דירה גוש 30037 חלקה 61/5 בע"מ
 • חלקה 152 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 708 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 334 בגוש 6020 בע"מ
 • בגוש 6020 בע"מ חלקה 333 ב
 • חלקה 332 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 331 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 330 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 87/10 בגוש 6638 בע"מ
 • חלקה 329 בגוש 6020 בע"מ
 • דנקו פרלסטרה בע"מ
 • שדה הרים בע"מ
 • חלקות 76 78 בגוש 6760 בע"מ
 • חלקות 124 ו 255 בע"מ
 • יהלומי מגן בע"מ
 • מהנדס גורלי את הורוביץ בע"מ
 • חלקה 482 446 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 328 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 327 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 326 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 325 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 324 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 323 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 409 בגוש 10037 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2709
 • חלקת משנה 650/2 בגוש 6217 בע"מ
 • מוסך הכוכב בע"מ
 • מעונות רחוב שטרוק 3 בע"מ
 • טירת ונוה מגרש בע"מ
 • מעון חלקה 597/6 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 459 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 458 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 457 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 253 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 268 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 282 בגוש 6020 בע"מ
 • גוש 6020 בע"מ חלקה 290 ב
 • חלקה 291 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 295 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 296 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 297 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 6020 בע"מ
 • חברת חלקה 125 בגוש 6376 בע"מ
 • חלקות 48 ו 78 בגוש 30154 בירושלים בע"מ
 • חברת נאמנות למושבים בע"מ
 • חברת חלקה 149 בגוש 6375 בע"מ
 • אידפרס בע"מ
 • חלקה 424 גוש 6637 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 6533 בע"מ
 • חברת חלקה 1 חמישית בע"מ
 • חברת חלקה 1 שניה בע"מ
 • חברת חלקה 1 ראשונה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 917 בגוש 6122 בע"מ
 • מעון 95/4 בגוש 6961 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 6586 ברעננה בע"מ
 • חלקה 6043/8 בע"מ
 • נכסי דוד ודבורה גלזר בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 6049 בע"מ
 • חברת חלקה 223 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 224 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקת משנה 613/7 261 277 בגוש 6110 6111 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 7067 בע"מ
 • נכסי שלומית וחוה מס 4 בע"מ
 • מאפית אבירים בע"מ
 • טירת גוש 8258 חלקה 23 בע"מ
 • חלקה 214 בגוש 6977 בע"מ
 • רוטוברונז בע"מ
 • קולסקי את וינר בע"מ
 • חלקות 19 ו 20 בגוש 8144 בע"מ
 • זונילדה בע"מ
 • בניני תפארת בגוש 6021 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 3942 בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 3942 בע"מ
 • חברת חלקה 10 בגוש 3942 בע"מ
 • חברת חלקה 13 בגוש 3942 בע"מ
 • חברת חלקה 138/7 בגוש 6912 בע"מ
 • הנדסת חמום בע"מ
 • חברת גוש 6533 חלקה 138 בע"מ
 • סילובט בע"מ
 • חלקה 120 בגוש 7173 בע"מ
 • גוש 6623 בע"מ חלקה 123
 • חלקה 20 בגוש 7162 בע"מ
 • נוה הבירה בע"מ
 • חלקה 270 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה מס 225 בגוש 6623 בע"מ
 • נאמן להשקעות מטמון בע"מ
 • חלקה 34/35 בגוש 6021 בע"מ
 • חוילות בגוש 6021 בע"מ
 • חלקה 24 גוש 7162 בע"מ
 • חלקה 547 גוש 6043 בע"מ
 • חלקה 15 גוש 7162 בע"מ
 • חלקה 53 גוש 7164 בע"מ
 • כנען בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מכבסת קיטור אשקלון חב לתעסוקה ופתוח בע"מ
 • רוזנבאום חב להשקעות ופתוח בע"מ
 • משה קושניר בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 7140 בע"מ
 • חלקה 177 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 7144 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 30065 בע"מ
 • חלקות 7 ו 9 בגוש 3939 בע"מ
 • חברת חלקה 9 בגוש 10885 בחיפה בע"מ
 • פנת הירש בן זכאי בבני ברק בע"מ
 • ש ג בע"מ
 • אלגרה בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 7162 בע"מ
 • בית רח לוי יצחק 13 בת-א בע"מ
 • חלקה 6043/295 בע"מ
 • מעון בגוש 7142 חלקה 15 בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 10773 חיפה בע"מ
 • אברהם וקסמן נכסים בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6043 בע"מ
 • חברה חלקה 110/26 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 425 בגוש 6189 בע"מ
 • סחר מיכלסון בע"מ נכסים ו
 • אחוזת חלקה 31/3700 בע"מ
 • החברה לשפוץ מכוניות שם טוב בע"מ
 • *החברה הפכה לחברה ציבורית מס 8-003038-52
 • חברת חלקה 65 בגוש 6375 בע"מ
 • בית חלקי שעונים בע"מ
 • נאמני ו ר ק ר בע"מ
 • חברת חלקה 135 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 105 גוש 8238 בע"מ
 • חברת חלקה 139 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת חלקה 316 בגוש 6145 בע"מ
 • היכל חלקה 67 בגוש 6913 בע"מ
 • פלם בע"מ
 • א פ תעשיה ומסחר בע"מ
 • חברת חלקה 31 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 609 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6375 בע"מ
 • חברת חלקה 298 בגוש 6195 בע"מ
 • מכון ישראלי לגז בע"מ
 • קורנל בע"מ
 • טריכלור חב לשווק חימיקלים בע"מ
 • נכסי אראלה בע"מ
 • חברת חלקה 3 בגוש 7149 בע"מ
 • חלקה 538 בגוש 6122 בע"מ
 • הגלובוס חברה לניצול ולעבוד המצאות בע"מ
 • חברת פתוח נכסי הבונים בע"מ
 • אדמת חדרה בגוש 10038 בע"מ
 • דירה בשדרות בן ציון 7 ת-א בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 7139 בע"מ
 • רצפיה בע"מ
 • בית בחלקה 132 בגוש 7132 בע"מ
 • יהלומי ראשון לציון בע"מ
 • יהלומי יפה בע"מ
 • חברת חלקה 328 בגוש 6195 בע"מ
 • אחוזת חלקה 130 בגוש 7146 בע"מ
 • חברה להנהלת רכוש ונאמנות בע"מ
 • אביקו חב ישראלית ברזילאית להשקעות ופיתוח בע"מ
 • חלקה 95 גוש 8238 בע"מ
 • נאות חב קבלנית לבנין ופתוח בע"מ
 • חלקה 604 בגוש 6623 בע"מ
 • חברת חלקה 215 בגוש 6212 בע"מ
 • חברה קבלנות גינדי כהן ושות בע"מ
 • מעון אברהם מזרחי בגוש 6154 חלקה 114 בע"מ
 • חלקות 22 21 בגוש 6398 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6746 של אגודת צעירי המזרח בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 6746 של אגודת צעירי המזרח בע"מ
 • חלקה 7119/62 בע"מ
 • נכסים להשכרה א מ נ בע"מ
 • ויסוצקי תעשיות ומסחר בע"מ
 • דירה ברחוב מודיעין 124 ר-ג בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6021 בע"מ
 • גמא בע"מ
 • חברת גוש 6955 חלקה 46 בע"מ
 • החנות מס 60 בפסג בע"מ
 • חלקות 5 7 9 11 בגוש 6760 בע"מ
 • בית חלקה 5 בגוש 7099 בע"מ
 • חברת חלקה 2 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 7 בגוש 6947 בע"מ
 • נ נהוראו ובניו בע"מ
 • מאפית ודש בע"מ
 • הוצאת ספרים רביב בע"מ
 • חברת אינלי בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 8274 בע"מ
 • אחוזת ג53 6536 חלקה 210 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 7130 בע"מ
 • חלקה 7119/66 בע"מ
 • בתים משותפים בגוש 10037 בחדרה בע"מ
 • בתים משותפים בגוש 10049 בחדרה בע"מ
 • חברת חלקה 91 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 6379 בפתח תקוה בע"מ
 • אבן פינה בע"מ
 • מלון קרית צאנז בע"מ
 • משרדי קומה ב בע"מ
 • חברת יהודה הלוי 38 ק שלישית בע"מ
 • חלקת משנה 166/3 בגוש 30076 בע"מ
 • בנימין ואהרן מכנס הפרדס בגוש 6285 בע"מ
 • חברת חלקה 37 38 בגוש 6958 בע"מ
 • חברת חלקה 290 בגוש 6048 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 7151 בת ים בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 7150 בת ים בע"מ
 • חברת גוש 6903 חלקה 506 בתא בע"מ
 • א גוטמן וש מינהל חברה קבלנות בע"מ
 • היכל יהודית מס 2 בע"מ
 • היכל יהודית מס 1 בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 7168 בע"מ
 • שלויד בע"מ
 • חלקה 281 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת הדירה ברחוב ארוסטובול בע"מ
 • משקי גלובר ליבונטין בע"מ
 • מעון רון בע"מ
 • אריגי עפל בע"מ
 • אספלטון בע"מ
 • יהלומי אלמוג בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6182 וחלקה 148 בגוש 6186 בע"מ
 • חברה לפתוח איזור מרום הגליל בע"מ
 • חלקה 429/8 בגוש 6123 בע"מ
 • גוש 6765 חלקה 128 127 126 בע"מ
 • דירה ברחוב וסרמן 3 בני ברק בע"מ
 • אחוזת מילצן בע"מ
 • בוני קרית דוד ברחובות (מיסודה של לומיר) בע"מ
 • גוש 6756 חלקה 10 בע"מ
 • גוש 6756 חלקה 21 בע"מ
 • פרדס יושנה בע"מ
 • פרדס אני רוזנברג בע"מ
 • נסים ובניו נכסים בע"מ
 • חברת ברקוס בע"מ
 • מפעלי אכטמן נורמק בע"מ
 • חלקה 164 בגוש 6527 בע"מ
 • יעקב גודל בע"מ
 • טרהפקס בע"מ
 • הבית ברחוב גרוזנברג 13 תא בע"מ
 • גוש 8259 חלקה 75 בע"מ
 • גוש 8259 חלקה 76 בע"מ
 • ככר ציון 23 בנתניה בע"מ
 • חברת חלקה 216 בגוש 6916 בע"מ
 • חלקה 297 גוש 6204 בע"מ
 • חברת חלקה 149 בגוש 6538 בע"מ
 • רהט בע"מ
 • רז טל חב קבלנית לבנין בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6942 בע"מ
 • בז תעשיות בע"מ
 • בית רחל בע"מ
 • אורן חברה לממון והשקעות בע"מ
 • מעונות אחים שור בע"מ
 • דירה 229/8 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 6521 בע"מ
 • מהנדס יעקב אטקס בע"מ
 • נאה יתקין 1960 בע"מ
 • טירת רינה 60 בע"מ
 • ארכיטקט אהרן דורון ומהנדס מרצל ק חב לתכנון והנדסה בע"מ
 • משפחת קליר חב לנאמנות בע"מ
 • חלקה 21 גוש 18169 בע"מ
 • יצהל חב ליצור בע"מ
 • חברת גוש 30094 חלקה 15 בע"מ
 • טירת רינה 61 בע"מ
 • המתיק בע"מ
 • טירת רינה 59 בע"מ
 • כסות בע"מ
 • דירה בחלקה 597 בגוש 6212 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2461
 • דירה 15 כט בנובמבר 14 בע"מ
 • רברוז בע"מ
 • חברת חלקה 245 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 256 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 6955 בע"מ
 • חברת התאחדות יהודי ליטא בע"מ
 • הוצאת מחברות לספרות בע"מ
 • חברת גוש 6492 חלקות 25 ו 26 בע"מ
 • דניאל חבס בע"מ
 • מחצבת עמק הירדן בע"מ
 • בית בשדרות רוטשילד 118 120 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6939 בע"מ
 • ברי בע"מ
 • חברת חלקה 1139 בגוש 6158 בע"מ
 • נוה יצחק בע"מ
 • חלקה 100 בגוש 7162 בע"מ
 • חלקה 420 גוש 6190 בע"מ
 • גוש 6623 חלקה 139 בע"מ
 • גוש 10035 חלקה 23/6 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6183 בע"מ
 • ויפרו חברה לאקספורט בע"מ
 • איזו-ידע בע"מ
 • מכבסת קיטור בוהק בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקה 677 בגוש 6133 בע"מ
 • גוש 7173 חלקה 44 בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 6753 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 30159 בע"מ
 • מוניות דרום בע"מ
 • חלקה 1 גוש 8256 בע"מ
 • חברת חלקה 35 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת חלקה 112/3 בגוש 10861 בע"מ
 • הדר דפנה בע"מ
 • בית בחלקה 513 בע"מ
 • ש ברון בע"מ
 • חלקה 745/7 גוש 6213 בע"מ
 • גוש 6135 חלקה 176 בע"מ
 • חברת רחוב טבריה 28 בני ברק בע"מ
 • ב ש מפעלי מתכת בע"מ
 • גולני מפעל נהג בעצמך בישראל בע"מ
 • חברת בית רחוב חבצלת 6 רמת יצחק בע"מ
 • זיו ופאר מגרש בע"מ
 • קונדנסטורים ואלקטרוניקה ק מ א בע"מ
 • טלשל חברה להספקה טכנית למדגרות לולים בע"מ
 • שרות טכני ומנהלי בע"מ
 • מ מ צ סוכנות לנקניק ובשר בע"מ
 • הדירה ברח שטנד בע"מ
 • נכסי רחוב הירקון 242 בע"מ
 • מעונות פרץ 39 בע"מ
 • המשרד המאוחד להובלה בנס ציונה בע"מ
 • הדר חברה לבנין בע"מ
 • בוסתן אורנים בע"מ
 • מפלסון מוצרי פלסטיקה סינטטית בע"מ
 • חברת יוסף ויצמן ושות בע"מ
 • חברת תחנת מפגש החוף בע"מ
 • גוש 10759 חלקה 21 חיפה בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 531 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6746 של אגודת צעירי המזרח בע"מ
 • חברה לשווק קרח בפתח תקוה והסביבה בע"מ
 • חלקות 48 ו 55 בגוש 6385 בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 1121 בע"מ
 • חלקה 7173/98 בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 30081 בע"מ
 • חנות רח ביאליק 53 רמת גן בע"מ
 • אדמת גרשון בחלקה 34 גוש 6632 בע"מ
 • אחוזת גוש 6207 חלקה 233 בע"מ
 • חלקה 449 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 489 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 485 492 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 490/1 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 447 בגוש 3926 בע"מ
 • גוש 3926 בע"מ חלקה 4 483 בע"מ
 • חלקה 448 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 499 בגוש 3926 בע"מ
 • דעואל בע"מ
 • ברוך סוצקובר חברה לבנין בע"מ
 • מפיצי פז גז תל אביב בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 6746 של אגודת צעירי המזרח בע"מ
 • משק חברה לשווק ביצים בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6155 וחלקה 232 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת חלקה 109 בגוש 6412 בע"מ
 • בית רחוב אחד העם 16 תל אביב בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6385 בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6666 בע"מ
 • גוש 6021 חלקה 116 בע"מ
 • טירת יצחק בע"מ
 • המשולש חב להשקעות בע"מ
 • גוש 7164 חלקה 7 בע"מ
 • פרדס ממלוק בע"מ
 • חלקה 6 גוש 8228 בע"מ
 • חלקה 32 בגוש 2270 בע"מ
 • אדמת רות בגוש הגדול בע"מ
 • חלקה 10 גוש 30115 בתלפיות בע"מ
 • חלקה 16 גוש 30115 בתלפיות בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 30115 בתלפיות בע"מ
 • שמאי קטן בע"מ
 • אצטיגן ישראל בע"מ
 • טירת אינה נתניה בע"מ
 • מ ו ב מכונות ומכוניות בע"מ
 • מי פז בע"מ
 • שלמה וולט ובניו תחנת זיפזיף בנהריה בע"מ
 • חברת חלקה 55 בגוש 6947 בניין קלנטרוב בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 7162 בע"מ
 • פרדסי שלמה בע"מ
 • החברה הירושלמית לבנין ועבודות ציבוריות בע"מ
 • חברת חלקה 476 גוש 6157 בע"מ
 • חברת טפחה בע"מ
 • זמי חברה לשיכון וקבלנות בע"מ
 • בית ישראל הלביץ בע"מ
 • טירת צפורה נתניה בע"מ
 • חלקה 7168/135 בע"מ
 • נחלת חלקה 35 בגוש 6546 בע"מ
 • דירה 10 ברחוב בנימין מטודלה 2 בע"מ
 • טירת חלקה 29 נתניה בע"מ
 • חלקה 480 בגוש 6625 בע"מ
 • חלקה 224 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 6945 בע"מ
 • בטקל בע"מ
 • חברת חלקה 377 בגוש 6904 בע"מ
 • חברת בלגיה ישראל לאלקטרוניקה בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 10768 בע"מ
 • אחוזת גוש 7124 חלקה 83 בת ים בע"מ
 • חברת גוש 3700 חלקה 31 בע"מ
 • חלקות 43 ו 44 בגוש 7149 בע"מ
 • אחוזת גוש 7124 חלקה 82 בת ים בע"מ
 • חברת חלקה 959 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 958 בגוש 6668 בע"מ
 • איתן בריאות בע"מ
 • הדרי אשבל בע"מ
 • א א ל צ ארגון ארצי לשווק צמיגים בע"מ
 • טרקטור בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 6183 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6183 בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6183 בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6183 בע"מ
 • הדירה ברחוב ויתקין בע"מ
 • תריס 7 7 בע"מ
 • קולנוע חמד בע"מ
 • חברת חלקה 567 בגוש 8267 בע"מ
 • מעונות ברחוב העבודה בע"מ
 • חברת מיכאל בע"מ
 • חברת חלקה 84 בגוש 6947 בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6195 בע"מ
 • גוש 6529 חלקה 149 בע"מ
 • דירה 18 בבית הקומות רופין ת'א בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6631 בע"מ
 • חברת ב ת ל בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6183 בע"מ
 • דירה 80/10 בגוש 30025 בע"מ
 • טירת גוש 8230 נתניה בע"מ
 • טירת גוש 8273 נתניה בע"מ
 • חלקה 358 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 204 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6206 בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6206 בע"מ
 • חלקה 104 בגוש 6206 בע"מ
 • מפיצי קרטון ומוצרי אריזה בע"מ
 • קרקע לבנין חוה בת יצחק בע"מ
 • קרקע לבנין פרידה בת יחיאל בע"מ
 • קרקע לבנין יעקב בן יצחק בע"מ
 • קרקע לבנין יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • קרקע לבנין אפרים בן יצחק בע"מ
 • קרקע לבנין אסתר בת חנה בע"מ
 • נוה כביר בע"מ
 • אוניטיק בע"מ
 • הרמן לנדברג בע"מ
 • מלון למפל בע"מ
 • דירה 135/11 ברחוב בזל 25 בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 6746 של אגודת צעירי המזרח בע"מ
 • חלקות 102 103 ו 106 בגוש 8265 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 30166 בית וגן ירושלים בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 10882 בע"מ
 • חברת חלקה 358 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 598/14 בגוש 6123 בע"מ
 • ח ל ו חברה להשקעות ולמשכנתאות בע"מ
 • חלקה 388 בגוש 6020 בע"מ
 • חברת חלקה 388 בגוש 6637 בע"מ
 • חברת דירת רבקה בע"מ
 • חברה ישראלית לחטה וקמחים בע"מ
 • קבלני רמת הנגב למסגרית אינסטלציה ולעבודות פתוח בע"מ
 • בנימין ואהרן מכנס בע"מ
 • חברת שרות זוהר בע"מ
 • אשר חברה להשקעות בע"מ
 • טורבן בע"מ
 • חלקה 376 בגוש 6623 בע"מ
 • מגרש א בחלקות 36 ו 192 בגוש 6213 בע"מ
 • אחוזת ב בחלקות 36 ו 192 בגוש 6213 בע"מ
 • מעונות ג בחלקות 36 ו 192 בגוש 6213 בע"מ
 • אחוזת חמישים ואחת בע"מ
 • חלקה 6020/665 בע"מ
 • אספר חברה לבנין בע"מ
 • גוש 7051 חלקה 362/2 בע"מ
 • חלקה 6020/660 בע"מ
 • גוש 30121 חלקה 81 בע"מ
 • חברת חלקה 81 בגוש 7136 בע"מ
 • מוסיקה בע"מ
 • חברת נאמני תורה בע"מ
 • חלקת משנה 1271/24 בגוש 6212 בע"מ
 • ישראל פליהאוס
 • גוש 8261 חלקה 64 בע"מ
 • חלקה 258/9 גוש 6145 בע"מ
 • טירת חלקות 113/114 בגוש 6925 בע"מ
 • קרקע לבנין ראובן בן אסתר בע"מ
 • קרקע לבנין שרה בת אסתר בע"מ
 • קרקע לבנין משה בן אפרים בע"מ
 • קרקע לבנין יצחק בן אפרים בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6669 בע"מ
 • הנכס ברחוב הכרם 5 בע"מ
 • הנכס ברחוב דבורה הנביאה 7 בע"מ
 • סאלדא בע"מ
 • א בס רמת גן בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 3630 בע"מ
 • חברת חלקה 246/1 בגוש 30025 בע"מ
 • חלקת אלסינור בע"מ
 • דירה 5 ברחוב מזאה 54 בע"מ
 • אסטרקו חברה לסחר עם אסיה בע"מ
 • אירו לירו בע"מ
 • מקור שקופית מקורית בע"מ
 • משגב כרמיה בע"מ
 • בטוחי מלווה בע"מ
 • קרניסט מפעל ניר בע"מ
 • חלקה 173 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 7136 בע"מ
 • טירת חלקה 13 נתניה בע"מ
 • טירת דבורה בע"מ
 • טירת 210 נתניה בע"מ
 • א נ א מפעלי מתכת בע"מ
 • רמת ירחמיאל בע"מ
 • מילובר מכון מרכזי לתערוכות בע"מ
 • חברת סנגר בע"מ
 • חברת עליזה ויוסף מוראד בע"מ
 • חברת חלקה 853 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 2 גוש 6196 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 6181 בע"מ
 • הדר בית חרשת לצמר גפן רפואי בע"מ
 • חלקה 179/4 בגוש 30010 בע"מ חברת
 • חברת דוב חלקה 168 בע"מ
 • טקסול החברה ליצוא טקסטילים והלבשה בע"מ
 • חברה ליצוא מוצרי מתכת בע"מ
 • נכסי ש ר בע"מ
 • בית ברח חומה ומגדל 83 בע"מ
 • דירה ברח הלסינגפורס 8 בע"מ
 • חלקה 567 בגוש 6668 בע"מ
 • אחוזת גוש 7150 חלקה 103 בת ים בע"מ
 • גבישים סינטטיים בע"מ
 • רכב קל בע"מ
 • חלקה 570 בגוש 6668 בע"מ
 • חגאס בע"מ
 • חברת חלקה 12 בגוש 6911 בע"מ
 • דירה 102/5 בגוש 6952 בע"מ
 • חברת חלקה 78 בגוש 6128 בע"מ
 • דירת חנאיתה בע"מ
 • בית חלקה 104 בגוש 8255 בע"מ
 • דירת אמיר בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נכסי ישראל אברמסקי בע"מ
 • ק הופמן ובניו בע"מ
 • מפיצי בולמוביל בע"מ
 • חריטה אוטומטית בע"מ
 • חלקה 583 גוש 6623 בע"מ
 • דירה מס 7 בגוש 3703 חלקה 517 בע"מ
 • חלקת משנה 57/3 בגוש 6958 בע"מ
 • עוף טרי בע"מ
 • ב ס חרושת מתכת בע"מ
 • מיכאל רוזנסקי בע"מ
 • החברה הישראלית למסחר וחרושת בע"מ
 • חלקה 372/5 בגוש 6127 בע"מ
 • אג אד בע"מ
 • חברת חלקה 154 בגוש 6355 בע"מ
 • דירה ברח בלוך 67 ת-א בע"מ
 • חלקה 318 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 320 בגוש 6020 בע"מ
 • חברת בן בע"מ
 • חברת מעונות רושמיה בע"מ
 • חלקה 322 בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה 319 בגוש 6020 בע"מ
 • שמעון בע"מ
 • בר נתן בע"מ
 • בניני יציב בע"מ
 • אילן הוצאה לאור בע"מ
 • חסון יהלומים בע"מ
 • חלקה 576 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 282 גוש 6538 בע"מ
 • חלקה 202 גוש 6623 בע"מ
 • חלקה 383 בגוש 6668 בע"מ
 • בית אב בע"מ
 • אזייר בע"מ
 • כל מתכת בע"מ
 • חלקה 321 בגוש 6020 בע"מ
 • ארגל אריזה גלית בע"מ
 • אחוזת קורתמר בע"מ ביום 27.4.11 הופסק עדכון המרשם לפי צו בימש מחוזי הפ 54986-02-11
 • חלקה 913 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 80 גוש 6206 בע"מ
 • רחוב לוינסקי 14/16 ת-א בע"מ
 • ארמון הכרמל בע"מ
 • חברה לתנורי נפט ועבודות מתכת בע"מ
 • בית רח סוקולוב 84 בע"מ
 • חלקה 361 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת דירת רינה בע"מ
 • נכסי בטנים (1960) בע"מ
 • אנפין בע"מ
 • ארונסון ולופט בע"מ
 • מניר יצור ותקון מכונות תעשיה בע"מ
 • חדרי י.ע.א. בע"מ
 • אחוזת חלקות 475 476 בגוש 6190 בע"מ
 • חנות ברח הרצל 1 חיפה בע"מ
 • טירת ליזה בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 30024 בע"מ
 • חברת גוש 6375 חלקה 217 בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6746 של אגודת צעירי המזרח בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 7141 בע"מ
 • חברת חלקה 153 גוש 6106 בע"מ
 • דירה 2 גוש 3073 חלקה 517 בע"מ
 • גולטון חב קבלנית לבנין בע"מ
 • ליפסקי ברונשטיין ליברי דפוס ואופסט בע"מ
 • בית חולים קרית ים בע"מ
 • בית הצפירה בע"מ
 • זלמן סוזאיב את בונים קלינבוים ושות בע"מ
 • חברת גוש 6961 חלקה 100 בע"מ
 • חברת בר יקים בע"מ
 • נחלת מיסי בע"מ
 • חברת חלקה 285 בגוש 6215 בע"מ
 • חלקה 353 בגוש 6189 בע"מ
 • צבעון את בובילסקי בע"מ
 • אבני חן בע"מ
 • דירת מרגולין בע"מ
 • חלקות 54 211 גוש 6217 בע"מ
 • קולנוע הבירה בע"מ
 • נאות שמעוני בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6932 בע"מ
 • חברת אנוש בע"מ
 • חלקה 139 בגוש 6106 בע"מ
 • בית ספר לנהגות הדר בע"מ
 • טרנסטכניקה בע"מ
 • אשראי ובנין בע"מ
 • גוש 6375 חלקה 219 בע"מ
 • שדרות נורדוי 42 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 6380 בע"מ
 • פרסה בע"מ
 • חלקה 613 גוש 6043 בע"מ
 • חלקה 608 גוש 6043 בע"מ
 • חלקה 163 גוש 6599 בע"מ
 • אחוזת חלקה 1043 בגוש 6158 בע"מ
 • א ע צ חברה בע"מ
 • חלקה 450/1 בגוש 6214 בע"מ
 • אוניקו חברה לפתוח קרקעות בע"מ
 • בית חסידים ד גור רח דיזנגוף 222 ת-א בע"מ
 • חלקה 569 בגוש 6668 בע"מ
 • אלכסנדר הכהן בע"מ
 • חברת חלקה 199 בגוש 6127 בע"מ
 • עמורה חברה למחצבים בע"מ
 • חברת חלקה 66 בגוש 7141 בע"מ
 • גלידטום בע"מ
 • גוש 6902 חלקות 944/21 943 בע"מ
 • חברת חלקה 32 בגוש 8242 בע"מ
 • חברת חלקה 1 בגוש 8244 בע"מ
 • חלקה 592 גוש 6623 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6145 בע"מ
 • בית חוה ומשה מספר שנים בע"מ
 • בית מרים ומשה מספר שלש בע"מ
 • ב וג כרמל בע"מ
 • אבני ברק בע"מ
 • חלקה 29 גוש 8242 בע"מ
 • חלקה 240 בגוש 6127 בע"מ
 • בתים משותפים בגבעת שהין ירושלים בע"מ
 • גוש 6380 חלקה 90 בע"מ
 • בני עזיז בע"מ
 • אפרים המבורגר בע"מ
 • הדירה רח החשמונאים 18 רג בע"מ
 • בית אלקה ומשה מספר אחד בע"מ
 • חת ממ בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520036344
 • פרדס מיעוד בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 8269 פינה בע"מ
 • נכסי צבי בע"מ
 • חברת אמר אל בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033739
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032491
 • פרדס חלקה 6 בגוש 3943 בע"מ
 • דירת חלקה 85 בגוש 6901 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6945 בע"מ
 • חלקה 34 גוש 7135 בע"מ
 • חברת נחשון להשקעות בע"מ
 • יעקב את ש בע"מ
 • חלקה 92 גוש 7136 בע"מ
 • חלקה 93 גוש 7136 בע"מ
 • חלקה 94 גוש 7136 בע"מ
 • גוש 7135 בע"מ חלקה 28
 • חלקה 23 גוש 7135 בע"מ
 • חלקות 74 75 בגוש 7138 בע"מ
 • איזמל בע"מ
 • חלקה 49 גוש 8256 בע"מ
 • חברת נילי בע"מ
 • קול ממתק בע"מ
 • חלקה 1001 בגוש 6668 בהרצליה בע"מ
 • משא-רום בע"מ
 • מקיף חברה להשקעות בע"מ
 • חברת קומו בע"מ
 • יצכר בע"מ
 • אחוזת ברוך בע"מ
 • ברנרד חברה להשקעות בע"מ
 • מפעלי יעקבזון בע"מ
 • פרסום בינלאומי בע"מ
 • אחוזת חלקה 532 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 6931 בע"מ
 • בית ברחוב יהודה הלוי 95 ת-א בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2393
 • גוש 6746 חלקה 37 בע"מ
 • מעונות רח הנביאים מס 8 חיפה בע"מ
 • חלקה 123 בע"מ
 • חברת חלקה 6 בגוש 3947 בע"מ
 • חלקה 180 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 121 בע"מ
 • חברת נוה יגאל בע"מ
 • חלקה 132 בע"מ
 • צבי בן שחר זרעים בע"מ
 • כלמוביל בע"מ
 • מעונות רח שפירא בע"מ
 • טירת דב בנתניה בע"מ
 • חברת חלקה 1 בגוש 6162 בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 222 בע"מ
 • חלקת משנה 95/7 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת גוש 6127 דירה 154/10 בע"מ
 • חלקה 122 בע"מ
 • חלקה 305 בגוש 6667 בע"מ
 • דירה ברח מרגוע 12 ר-ג בע"מ
 • בית ברחוב פירברג 8 בע"מ
 • מלון כתר בע"מ
 • חברת חלקה 167 בגוש 6108 בע"מ
 • בן יאיר השרון בע"מ
 • גרשלר בע"מ
 • דור בו בע"מ
 • לוקווד גרזרז ישראל בע"מ
 • סילבלוק בע"מ
 • טירת 34 נתניה בע"מ
 • חברת גוש 6667 חלקה 36 בע"מ
 • חלקה 9 גוש 6049 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2499
 • אחוזת בית יהודה בע"מ
 • הדירה בשדרות דוד המלך 19 בע"מ
 • השקעות שמעון בע"מ
 • בית ברח גאולה 7 בת-א בע"מ
 • קבוצת חייטים עש בנימין לוין בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 7144 בע"מ
 • חלקה 579 גוש 6122 בע"מ
 • חלקת מרים בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 4 גוש 6946 בע"מ
 • חברת חלקה 110 בגוש 6049 בע"מ
 • מעוז יסוד המעלה 49 בע"מ
 • המרסס בע"מ
 • גוש 30150 חלקה 2 בע"מ
 • חברת גוש 6529 חלקה 146 בע"מ
 • י ש חברה להשקעות ופתוח בע"מ
 • יצור דודי שמש ילהט בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 6106 בע"מ
 • טירת חלקה 109 בגוש 8267 בע"מ
 • נעלי רמלה בע"מ
 • גיורא בע"מ
 • בוני כן בע"מ
 • הנכס בחלקה מס 125 בגוש 10036 חדרה בע"מ
 • יצחק בוכמן ובנו בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 546 בגוש 6021 בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 7067 בע"מ
 • חלקת משנה 251/3 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקת משנה 152/2 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 8242 בע"מ
 • אשראי לעם בע"מ
 • עוף הגליל בע"מ
 • חברת גג למפעלי יצוא בע"מ
 • נוה שמר בע"מ
 • חברת קרח נ.ש.ר בע"מ
 • גוש 6212 חלקת משנה 938/1 בע"מ
 • אלמה מסעדה בע"מ
 • ארתא תעשית חוטים ישראל בע"מ
 • טיסה באשראי בע"מ
 • גוש 6902 חלקות 944/16 943 בע"מ
 • גוש 6902 חלקות 944/23 943 בע"מ
 • גוש 6902 חלקות 944/24 943 בע"מ
 • גוש 6902 חלקות 18 944-943בע"מ
 • ברגה זאב גינזבורג בע"מ
 • נכסי רח רשי 22 בע"מ
 • דפוס כרמל בע"מ
 • מרכז השען בע"מ
 • לנגסם פלסטיק בע"מ
 • בטנים בע"מ
 • מעונות שי-נוי בע"מ
 • אחוזת חלקה 111 בגוש 35 7בת-ים בע"מ
 • קר-בין קבלן בע"מ
 • חלקת משנה 6 265 בגוש 6217 בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 7162 בע"מ
 • חברת חלקה 43 בגוש 6207 בע"מ
 • דירה בחלקה 548 ר ג בע"מ
 • גלחא 1960 בע"מ
 • דוד הרטמן בע"מ
 • חברת בן יהודה 101 תא בע"מ
 • חברת חלקה 217 בגוש 6049 בע"מ
 • מפיצי חימיקלים בע"מ
 • החברה המאוחדת למודעות בע"מ
 • מלון קטה רוזנברג בע"מ
 • בנין גן הכובשים בתא בע"מ
 • רביב חב להשקעות בע"מ
 • אחוזת שערים בע"מ
 • חברת גוש 30023 חלקה 153/2 בע"מ
 • מגרש מעבר לירקון בע"מ
 • מגרש בגוש 6896 בע"מ
 • גן סמובסקי בע"מ
 • מעונות חלקה 60 בגוש 6380 בע"מ
 • עמיוד בע"מ
 • אשר קורנבלום חב לבנין בע"מ
 • מעונות פנס בע"מ
 • אלבה בע"מ
 • המובחרים סוכנות לביטוח בע"מ
 • קורלעם החב המאוחדת לשווק בע"מ
 • טירת יהודית בע"מ
 • חברת חלקה 162 בגוש 6906 בע"מ
 • אחוזת לורנר רוסמן בע"מ
 • מעונות חלקה 1095 זמנית בגוש 6213 בע"מ
 • גוש 6746 חלקה 13 בע"מ
 • חלקה 138 גוש 7136 בע"מ
 • חלקה 90 גוש 7154 בע"מ
 • טירת חלקה 673 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת חלקה 448 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 8269 בע"מ
 • דירה 1 ברח אברבנאל מס 25 בע"מ
 • לאומי החזקות ריאליות בע"מ
 • תבניות רגבה-קל בע"מ
 • מרחבי בת-ים בע"מ
 • השדה בית מלאכה מכני בע"מ
 • חלקה 879 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה חולות בגוש 3946 בע"מ
 • חברת נוי חולון בע"מ
 • דירה 3 63 בר ג בע"מ
 • מ א בע"מ
 • חברת חלקה 542 בגוש 6043 בע"מ
 • אחוזת בגוש 6107 חלקה 127 בע"מ
 • חברת בן שאול את וינבוים בע"מ
 • חברת אנציקובסקי ובניו בע"מ
 • בית רחוב בוגרשוב 28 בע"מ
 • תחנת דלק חוואסה בע"מ
 • דרים בע"מ
 • ב צ נ בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6124 בע"מ
 • חברת גוש 6921 חלקה 1 בע"מ
 • מעבדות אפקס בע"מ
 • מתן מפעלי תוצרת נייר בע"מ
 • חלקה 21 גוש 8244 בע"מ
 • חלקה 87 גוש 6912 בע"מ
 • אחוזת שבתאי גוש 6532 בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 8256 בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 8256 בע"מ
 • חלקה 541 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 286 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 287 בגוש 6186 בע"מ
 • פן אורינט-סוכנות אספקה אקספורט אימפורט בע"מ
 • פרימה מתפרה בע"מ
 • חברת גוש 6532 חלקה 157 בע"מ
 • מדחס וסלע בע"מ
 • גוש 6624 חלקה 237 בע"מ
 • דיוק ו פרוינד ובנו בית מלאכה מכני בע"מ
 • מחסני מן וברמן ים בע"מ
 • מ א מ-חב לשרותים ואחעים בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 238 בגוש 3702 בע"מ
 • חברת הדר ים בגוש 6517 בע"מ
 • טלמור אופיס (1960) בע"מ
 • רבקה חב לבנין בע"מ
 • מ ג ב שרותים בע"מ
 • חיה מסחר ובנין בע"מ
 • חברת תשרי בע"מ
 • אמריס-חיפה 1960 בע"מ
 • ארגוד בע"מ
 • יצרני קונפקציה בע"מ
 • קומה שלישית בבית 84 6959 תא בע"מ
 • חלקה 177 בגוש 6190 בע"מ
 • זלמן רוטנברג בע"מ
 • חלקה 205 גוש 6108 בע"מ
 • חברת מר חשון בע"מ
 • חברה לפתוח יפה נוף חיפה בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 10783 בע"מ
 • דני-יואל בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 315 גוש 8260 בע"מ
 • חלקה 205 גוש 6625 בע"מ
 • מעונות חלקה 152 בגוש 6382 בע"מ
 • נחלאות השרון חב לפיתוח ובנין בע"מ
 • א.את מ. שירותים בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 7070 בע"מ
 • אופטימקס בע"מ
 • נהול ביחר לקרח אקון בבני-ברק 1960 בע"מ
 • אלף נון גימל חב למזון בע"מ
 • יואל בע"מ
 • אל-הילאל בע"מ
 • מכבסה זוהר ברעננה בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520039892
 • חברת חלקה 22 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 6519 בע"מ
 • חברת חלקות 446 447 בגוש 6125
 • חלקה 87 גוש 8256 בע"מ
 • עלעדתם בע"מ
 • חברת גוש 6379 חלקה 24 בע"מ
 • דן-השקעות בע"מ
 • עמון חברה להשקעות בע"מ
 • אדום חב להשקעות בע"מ
 • שנידלדר וקליין חברה בע"מ
 • סרטי אופק בע"מ
 • משה לביא הנדסת בנין בע"מ
 • גוש 30026 חלקה 68 בע"מ
 • חברת רימר בע"מ
 • חלקה 241 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 7130 בע"מ
 • קרקעות בגוש 6045 בע"מ
 • חברת חלקה 531 בגוש 6045 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 10768 חב בע"מ
 • דירה ברח פייבל 11 בע"מ
 • חלקה 209 בגוש 6106 בע"מ-
 • חברת חלקה 424 בגוש 6145 בע"מ
 • טירת יגאל בנתניה בע"מ
 • חברת חלקה 36 בגוש 6389 בע"מ
 • אלון בע"מ
 • מאפית בייגל ובניו בע"מ
 • חלקות 160 161 162 בגוש 7170 חולון בע"מ
 • ד בלינקוב בע"מ
 • סופרמרקט שפע-נת בע"מ
 • פ מ בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 30150 בע"מ
 • אופטיקומפ בע"מ
 • מאפית הולצמן בע"מ
 • חברת אחוזת חלקה מס 59 בגוש מס 7135 בע"מ
 • חברת אחוזת חלקה מס 56 בגוש מס 7135 בע"מ
 • אחוזת חלקה מס 53 בגוש מס 7135 בע"מ
 • ארבל חב לחקלאות ופתוח בע"מ
 • בלוקים וחומרי בנין-וינברג בע"מ
 • חלקה 83 גוש 6944 בע"מ
 • טירת גולן בע"מ
 • חברת זק בע"מ
 • חברת חלקה 210 בגוש 3703 בע"מ
 • גוש 6629חלקת בנימין בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 30024 בע"מ
 • גדין חב לאספקה בע"מ
 • א ב ס ד חב קבלנית בע"מ
 • חלקה 509 בגוש 6122 בע"מ
 • טירת חלקה 615 בגוש 8267 בע"מ
 • קתו מנהל ואחזקות בע"מ
 • חברת אחוזת חלקה מס 62 בגוש מס 7135 בע"מ
 • חלקה 568 בגוש 6623 בע"מ
 • מעונות 69 68 בגוש 6021 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2629
 • דירה מס 2 321 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה 887 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 219 בגוש 6182 בע"מ
 • חלקה 152 בגוש 6182 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 6216 בע"מ
 • מוצרי סייפ-פק בע"מ
 • חברת חלקה 524 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 335 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 338 בגוש 6033 בע"מ
 • מגבה בע"מ
 • חברת חלקה 523 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 522 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 521 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 520 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 519 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 13 בגוש 30153 בע"מ
 • פתוח השרון בע"מ
 • אנשד בע"מ
 • גוש 30076 חלקה 15 תת חלקה 2 בע"מ
 • דירת חלקת משנה 5 668 בגוש 6903 בע"מ
 • אגוד יצרני ציוד חקלאי בישראל בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033804
 • אחוזת חלקה 57 בגוש 8265 בע"מ
 • חברת חלקה 310 בגוש 6204 בע"מ
 • מעון שדרות נורדו 58 תא בע"מ
 • אוצרות בגוש הגדול בע"מ
 • החלקה 101 בגוש 6418 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 7164 בע"מ
 • סמל חב לעבודות עפר וחצוב בע"מ
 • מטוקשא בע"מ
 • חלקות 438-437 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת סלילה ותפירה בע"מ
 • חלקה 2 161 בגוש 6194 בע"מ