• אחוזת חלקה 43 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6368 בע"מ
 • נכסי תמיאק בע"מ
 • מלון סמואל בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 8262 בע"מ
 • שער בע"מ
 • חברת חלקה 89 בגוש 7173 בע"מ
 • גוש 7110 חלקה 98 בע"מ
 • אליעד חברה בע"מ
 • בית מנבק ברחוב אהוד בע"מ
 • מעון חלקה 279 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 388 בגוש 6128 בע"מ
 • תבריג-פתח-תקוה חב לייצור הנדסי בע"מ
 • דירה בבית אחוזת אורי בע"מ
 • בית לאה בגוש 6668 בע"מ
 • חלקות 135 1-151 בגוש 6546 הרצליה בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 7174 בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 8023 בע"מ
 • אירוע חב למפעלי תרבות ואמנות בע"מ
 • חברת חלקה 361 בגוש 8260 בע"מ
 • חברת חלקה 389 בגוש 8260 בע"מ
 • טופ טוריסט הוטלס בע"מ
 • חברת חלקה 304 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 215 גוש 6106 בע"מ
 • חלקה 116 בגוש 10880 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אחוזת נאוה ואברהם בע"מ
 • כוכב האופטיקה בע"מ
 • צביאל בע"מ
 • יודיקן חברת ישראל ונצואלה לפתוח והשקאות בע"מ
 • התעשיה הפרטית בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 6144 בע"מ
 • חלקה 36 גוש 7167 בע"מ
 • מעונות יואל1960 בע"מ
 • קפלן נאמנות בע"מ
 • זזקל מוצרי בנין בע"מ
 • תג תפוחי הגליל העליון בע"מ
 • חברת אקופר בע"מ
 • בית יוסף לבנין בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 8271 בע"מ
 • חלקה 149 6181 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 7167 בע"מ
 • פ ק א 36 בע"מ
 • חלקה 298 בגוש 6190 בע"מ
 • בלדר חב לאמרגנות בע"מ
 • חברת ברזיליה לבנין תעשיה ומסחר בע"מ
 • פתוח קומפני בע"מ
 • צורון מפיצי פרסומת בע"מ
 • חברת חלקה 31 בגוש 8242 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 190 בגוש 6203 בע"מ
 • קרית ריבלין חלקה 542 הרצליה בע"מ
 • שדרות בנימין 96 בע"מ
 • חלקה 317 בגוש 6204 בע"מ
 • מעונות חלקה 38 בגוש 6905 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 30028 בע"מ
 • אחוזת גוש 7150 חלקה 105 בת-ים בע"מ
 • מעונות חלקה 46 בגוש 7145 בע"מ
 • י וודניצקי בע"מ
 • אחוזת ורד בע"מ
 • נייר מתכת בע"מ
 • ב קליינבוים ובניו בע"מ
 • משכן נאה בבית חלקה 179 בגוש 6515 בע"מ
 • חנות מס 3 85 בגוש 6975 בע"מ
 • חברת חלקת משנה 73/1 בגוש 6903 בע"מ
 • בית ברח דיזנגוף 269 בע"מ
 • חברת חלקה 697 בגוש 6158 בע"מ
 • בית אלנבי 75 בע"מ
 • חלקה 181 בגוש 6203 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6203 בע"מ
 • חלקה 199 בגוש 6203 בע"מ
 • חלקה 189 בגוש 6203 בע"מ
 • החנות מס 8 בפסג בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 7149 בת-ים בע"מ
 • חברת גוש 30028 חלקה 21/9 בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי חב אוטובוסים וטרנספורט הגליל בע"מ
 • סוכנויות כלליות והשקעות בע"מ
 • חלקה 14 207 בגוש 6166 בע"מ
 • הבית ברחוב בזל 13 תל אביב בע"מ
 • התעשיה הזעירה בע"מ
 • יוזמי תעשיה בע"מ
 • חומת אנק להשקעות ולפתוח 1960 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 7173 בע"מ
 • מפעלי מרצפות אליצור בע"מ
 • חלקה 269 בגוש 6154 בע"מ
 • נכסי רחוב אבן גבירול 61 בע"מ
 • יוסף שגן ובנו חב לבנין בע"מ
 • מכבסת קיטור פאר בע"מ
 • חברה לפתוח אזור שלחים בע"מ
 • מעוז אשר בע"מ
 • חלקה 249 בגוש 6122 בע"מ
 • ש שטראוס בע"מ
 • גנרל רדיו בע"מ
 • חברת חלקה 295 בגוש 6538 בע"מ
 • חברת חלקה 316 בגוש 6538 בע"מ
 • חברת חלקה 300 בגוש 6538 בע"מ
 • חברת חלקה 307 בגוש 6538 בע"מ
 • הנכס בצפון רמת גן בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 211 בע"מ
 • המנקרים חיפה בע"מ
 • ישראל רסורטס בע"מ
 • מעונות גדי בע"מ
 • גוש מס 7148 חלקה מס 83 בע"מ
 • מאירי יצחק חב קבלנית לבתים משותפים ובנין בע"מ
 • אחוזת גוש 8266 חלקה 85 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6126 בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 7070 בע"מ
 • חלקות 7 155 בגוש 6377 בע"מ-חברת
 • דירה ברח עבודה 33 בני-ברק בע"מ
 • חברת מעון מנדל בע"מ
 • חברת מעון טימן בע"מ
 • חלקה 720 בגוש 6668 בהרצליה בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6182 בע"מ
 • קרני חשמל בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6379 בע"מ
 • נכסי אגודת המקימים בע"מ
 • חלקה 134 גוש 6935 בע"מ
 • מגרש בחלקה 334 גוש 6192 בע"מ
 • חלקה 248 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 7171 בע"מ
 • דירת דיזנגוף 66 בע"מ
 • ראובן ורינה חזון בע"מ
 • פרוגרס-אהרן לובינסקי בע"מ
 • נכסי רם בע"מ
 • פלא מפעלי מתכת בע"מ
 • שדות שאול בע"מ
 • ניוקו אובסיז בע"מ
 • המחשל ביחר לכלי עבודה בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 7167 בע"מ
 • פולי פלסט בע"מ
 • אדע בע"מ
 • יעקב לוריא בע"מ
 • פזכים (אחזקות) בע"מ
 • סינדיקט להובלה בע"מ
 • חברת פלסקל בע"מ
 • מגב חב להנדסת בנין בע"מ
 • טכנולין בע"מ
 • משה הומינר תא בע"מ
 • עם הספר מולים ומפיצים בע"מ
 • חברת חלקה 66 בגוש 6049 בע"מ
 • דירה חלקת משנה 7 351 בגוש 6935 בע"מ
 • חברה קבלנות האחים אהרן בע"מ
 • חלקה 319 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 236 גוש 6207 ר ג בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 6181 בע"מ
 • גוש 6625 חלקה 125 בע"מ
 • נוה שמואל בע"מ
 • חלקה 146 בגוש 6977 בע"מ-
 • סיסטם הלפרן בע"מ
 • בניני רעננות ישראל בע"מ
 • בוחן בתי ספר לבגרות בע"מ
 • שמחה צינמן ובניו בע"מ
 • ספיד דייק חברה בע"מ
 • דוד שטייגביגל ושות חברה לבנין בע"מ
 • י ר אברמוב בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 6385 בע"מ
 • ספרים בע"מ
 • מרכז הרדיו כפר-אתא בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 8270 בע"מ
 • א פוני ובניו בע"מ
 • החברה להוצאה לאור אליעזר שטינברג בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6830 פתח-תקוה בע"מ
 • חברת חלקה 56 בגוש 7146 בע"מ
 • הדירה שבחלקות משנה 4701 ו 470/15 בגוש 6126 בע"מ
 • סוכנות שמרלינג בע"מ
 • שאי-י שרעבי בע"מ
 • חלקה מס 14 בגוש מס 7173 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 423 גוש 6043 בע"מ
 • חלקה 447 בגוש 6126 בע"מ
 • אחוזת זלמן ובת-שבע לונדון בע"מ
 • חלקה 670 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 421 גוש 6043 בע"מ
 • חלקה 419 גוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 138 בגוש 10869 בע"מ
 • לאפקו בע"מ
 • פרוטא-זן בע"מ
 • מבני תעשיה ישראל אמריקה בע"מ
 • קוקבקה כוכב מהנדסים וקבלנים בע"מ
 • יהלומי אשדוד בע"מ
 • קי - לארגו בע"מ
 • חברת בית ברחוב מאפו 5 בע"מ
 • חלקה 177 בגוש 6188 בע"מ
 • חברה בגוש 7107 חלקה 186 בע"מ
 • חברה ישראלית לייצוא מוצרי מתכת בע"מ
 • מפעלי חמצן וארגון בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 422 גוש 6043 בע"מ
 • מעונות בית דגון בע"מ
 • מאפית יהלום בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 6381 בע"מ
 • חלקה 2 54 גוש 6381 בע"מ
 • בית יעקובוביץ-אבן גבירול 19 בע"מ
 • אצים חב לפיתוח ובנין בע"מ
 • נחלתי בחלקה 4 בגוש 6600 בע"מ
 • רדיו ואלטרוניקה הוצאה טכנית בע"מ
 • חברת שכון ברקת בגוש 7048 בע"מ
 • מוצא ביחר לרעפים ולבנים שרופים בע"מ
 • הממגד בע"מ
 • חברת דיאה בע"מ
 • חברת חלקה 213 בגוש 6128 בע"מ
 • טירת רחוב גאולה בע"מ
 • עטיף בע"מ
 • זרקור במה להומור וסטירה בע"מ
 • פנסיון גלי רון בע"מ
 • מפעלי אלקטרו-סילון בע"מ
 • גוש 7145 חלקה 149 בע"מ
 • בית יציב ב.ש.בע"מ
 • חברת ח.א.בע"מ
 • דיור ב.פ.בע"מ
 • א.פיירשטיין ובניו בע"מ
 • נ.ב. אביזרים בע"מ
 • נדיר ביחר לנעלים בע"מ
 • א.מ.י. נכסים בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 6181 בע"מ
 • הבית ברחוב לכיש בחיפה בע"מ
 • חלקות 676 גוש 6189 בע"מ
 • חלקה 4 107 בגוש 10807 חברה בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 30 גוש 7154 בע"מ
 • חלקה 643 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 10809 בע"מ
 • דירת 8 ברנדס 5 בע"מ
 • קציני ים מפעלים ימיים בע"מ
 • תעשיות סלואפלסט ייצור ושיווק חשק בע"מ
 • חברת חלקה 112 בגוש 6976 בע"מ
 • דירה 3 135 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 155 בגוש 7173 בע"מ
 • חלקה 322 בגוש 6154 בע"מ
 • אשדוד זיקוק מתכת בע"מ
 • קרן עידוד ירושלים בע"מ
 • רחוב הירקון 63 בע"מ
 • גוש 30048 חלקות 22 1-23 בע"מ
 • גוש 30048 חלקה 24 בע"מ
 • הגלגל מפעל לחדוש צמיגים ומוצרי גומי בע"מ
 • עלית תחנת דלק ושרותי סיכה בע"מ
 • ג ו ל א בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקה 634 בגוש 6127 בע"מ
 • החלקה 70 בגוש 3694 בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 30017 בע"מ
 • מעון דורין בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 7169 בע"מ
 • יוטקס בע"מ
 • חלקה 324 בגוש 6145 בע"מ
 • אליהו גרינברג כימיקלים בע"מ
 • נחושתן תעשיות בע"מ
 • נוה חלקה 91 בגוש 8269 בע"מ
 • חלקה 710 בגוש 6127 בע"מ
 • חב גוש 6204 חלקה 271 בע"מ
 • חברה א לבנין אפיריון שלמה בע"מ
 • קרית ריבלין-חלקה 524 הרצליה בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 7170 בע"מ
 • חברה לפתוח הדרים בע"מ
 • חנות 3 119 בגוש 7148 בע"מ
 • החלקה 78 בגוש 6417 בע"מ
 • שלושים אחוז מחלקה 12 בגוש 8260 בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 6964 בע"מ
 • טירת חלקה 14 בגוש 8253 בע"מ
 • נעלי מיקו בע"מ
 • חלקות 306 1-321 בגוש 6195בע"מ
 • חברת חלקה 31 בגוש 7139 בע"מ
 • גוש 7135 חלקה 110 בע"מ
 • רדליט פרודקשנס בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6383 בע"מ
 • חברת אקרמן ושות בע"מ
 • איתנית - מוצרי בניה בע"מ
 • מלונות חיים שיף בע"מ
 • מעוז ברח הרצל בע"מ
 • מוצרי שרפים בפתח-תקוה בע"מ
 • ל מ חב לנאמנות בע"מ
 • חברת גוש 6546 חלקה 64 בע"מ
 • ש ע ל בע"מ
 • מ ב מ כרמל בע"מ
 • אקסודוס נהריה בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 6394 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2628
 • יבוא יצוא וסוכנויות ס שורץ ושות בע"מ
 • פרדסי יוסטוס נבון ושות בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • קומפטואר אומאקספורט ישראל בע"מ
 • ביחר התקוה ליצור קרח ומחסני קרור בע"מ
 • חברת אפריצוא ליצוא ויבוא בע"מ
 • דופיר בע"מ
 • הכתב בע"מ
 • חברה לכותנה מיסודה של עמיר ביעף בע"מ
 • חברה מבשרת פתח תקוה בע"מ
 • גבירץ ביחר למטריות ולשמשיות בע"מ
 • בית במירז בע"מ
 • אילן-ירקות בע"מ
 • גוש 7173 חלקה 5 בע"מ
 • נוה פאר יעקב בן יצחק בע"מ
 • מוצרי ייבוש ישראליים בע"מ
 • חלקה 139 בגוש 8230 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 8230 בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 8230 בע"מ
 • נוה פאר משה בן אפרים בע"מ
 • נוה פאר יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • נוה פאר אפרים בן יצחק בע"מ
 • נוה פאר אייזיק בן אפרים בע"מ
 • ריקוע בע"מ
 • נוה פאר פרידה בת יחיאל בע"מ
 • חלבון-סגולה בע"מ
 • נוה פאר חוה בת יצחק בע"מ
 • חברת אחוזת חלקה מספר 50 בגוש מספר 7135 בע"מ
 • אפלויג-אישוני בע"מ
 • קולנוע ברח בן יהודה בע"מ
 • בית לוסטיג 37 בע"מ
 • חברת נוה קדימה בע"מ
 • וילה בגוש 6615 חלקה 19 מגרש זמני 36 בע"מ
 • בית אמפא - תא בע"מ
 • נוה פאר דוד בן אפרים בע"מ
 • גופר חב ליבוא ושווק בע"מ
 • מקרקעי גוש 6205 חלקה 124/1 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 8230 בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 8230 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 8230 בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 8230 בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 8230 בע"מ
 • נאור חב לפתוח בע"מ
 • מעין תסס בירושלים בע"מ
 • חברת סינטה ושירותים בע"מ
 • אולמי בית וגן בע"מ
 • ליניאל בע"מ
 • מ זיגר בע"מ
 • קבוצת אחוד לעבודות מתכת בע"מ
 • דירה חלקה משנה 19/1 בגוש 6913 בע"מ
 • מרכז הכרך בע"מ
 • חבקין את פינברג בע"מ
 • יעיל ב ש חרושת ברזל בע"מ
 • מ.ג. מוצרי גומי בע"מ
 • חברת גורן בע"מ
 • חלקות 533 532 בגוש 6021 בע"מ
 • מ פרסלר בע"מ
 • מ טוקטלי שירותי ביטוח בע"מ
 • מ בנין חקלאות בע"מ
 • מלון לב הכרמל בע"מ
 • אמקה תשלובת תעשיות מוצרי ניר בע"מ
 • חברת האחים הוומס בע"מ
 • סרטי דוי-אור בע"מ
 • השחר שורות שמירה בע"מ
 • אחים קודזידלו בע"מ
 • חלקה 11 99 בגוש 30038 דירה בירושלים בע"מ
 • אשרום תעשית דודי שמש בע"מ
 • י הולנדר-חב לשמאות ימית בע"מ
 • אולמי נוף ירושלימ בע"מ
 • הרטוב-בנגל בע"מ
 • אפקו סוכנות בע"מ
 • גרונדמן-אושרוב בע"מ
 • סרנול תעשיות כימיות בע"מ
 • מבני ארזובר בע"מ
 • שרז חב לפרסום ויחסי ציבור בע"מ
 • אטרנה בע"מ
 • פרסום טל את אריאלי ושות בע"מ
 • השקעות שוקרי בע"מ
 • גזית ושחם חב לבנין בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 30023 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6123 בע"מ
 • בנין מלון מטרופול תל אביב בע"מ
 • מוסך אשל לפליטים בע"מ
 • חברת מוניות המשולש טוובה בע"מ
 • מטעי בן יוסף ובניו בע"מ
 • מוסך בן יוסף בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 6125 בע"מ
 • נכסי פרידמן בגוש 6896 בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6205 בע"מ
 • מדגרות שרייבר בע"מ
 • זימרמן-קס בע"מ
 • ד ע ס חב לפיתוח בע"מ
 • השקעות איזקסון בע"מ
 • מילואות חב לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 • עדן-ישראל פלסטיק בע"מ
 • סולן אשדוד בע"מ
 • חלקה 393 בגוש 6125 בע"מ
 • בית רחוב כרמיה 26 בע"מ
 • חלקה 297 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 664 בגוש 6668 בע"מ
 • לבד-חב קבלנות לבנין בע"מ
 • חלקה 556 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת ח חלקה 111 בגוש 6385 בע"מ
 • מבני ידידיה בע"מ
 • חיפה חב להוצאות ספרים בע"מ
 • נוה חלקה 60 בגוש 8273 בע"מ
 • טחנת השרון רוט בע"מ
 • היכל חלקה 61 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 489 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6377 בע"מ
 • חלקת שמואל בגוש 6204 בע"מ
 • גוש 11191 חלקה 112 בע"מ
 • מעונות רחוב זלוציסטי חלקה 113 בע"מ
 • חברת גוש 6669 חלקות 172 ו 173 בע"מ
 • גוש 6669 חלקות 172 ו-173 בע"מ-חברת
 • חברת גוש 6181 חלקה 248 בע"מ
 • נחלאות רח טשרניחובסקי מס 29 חיפה בע"מ
 • גוש 30021 חלקה 21 בע"מ
 • בית אברהם של אחיות מרים בע"מ
 • מעונות חלקה 69 בגוש 30024 בע"מ
 • חלקה 3 259 בגוש 6195 בע"מ
 • פאר מגרש חוה בת יצחק בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6161 בע"מ
 • משרד ברחוב שמאי 8 חלקה 21 ירושלים בע"מ
 • מטעי בננות בע"מ
 • חברת קבלנות הראל בע"מ
 • אדמת רשבלק בגוש 9896 בע"מ
 • חלקה 245 בגוש 6106 בע"מ
 • גוש 7070 חלקה 67 בע"מ
 • היכל חלקה 62 בגוש 7136 בע"מ
 • חברה לייעוץ טכני בע"מ
 • חברת חלקה 293 בגוש 6538 בע"מ
 • חלקה 1 110 בגוש 30025 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 10859 חיפה בע"מ
 • גיל שיף - נכסים (1960) בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6517 בע"מ
 • חלקה 8 155 בגוש 10810 חברה בע"מ
 • א ו-פ גוט בע"מ
 • מסלול סוכנות לבטוח בע"מ
 • נגרות ברנס בע"מ
 • פרחי אביב בע"מ
 • רותם ביחר לתוצרת ניר בע"מ
 • חלקה 72 בגרש 7145 בע"מ
 • פאר מגרש יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • האינדיקטור בע"מ
 • ארסיב פלסטיק בע"מ
 • חברה לפיתוח אזור עזתא בע"מ
 • חברת שיכון א ברח המסגר בע"מ
 • כנפי תבל בע"מ
 • דר.ע.ח.בע"מ
 • חלקה 212 בגוש 6159 בע"מ
 • מאפה בע"מ
 • רחוב מרמורק 17 בע"מ
 • מאדו בע"מ
 • רח אחד העם 6 בע"מ
 • דירה מס 10 ברח זבוטינסקי 11 תא בע"מ
 • קרית יורדן בע"מ
 • קרית ריבלין מגורים הרצליה בע"מ
 • קרית ריבלין נוף הרצליה בע"מ
 • רורברג קבלנות והנדסה בע"מ
 • דפוס תו בע"מ
 • מעונות ברח חנקין בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 6419 בע"מ
 • חברת רח פרויד 23 בע"מ
 • פאר מגרש יעקב בן יצחק בע"מ
 • טירת אטל נתניה בע"מ
 • מדירפ בע"מ
 • חברת היוצר מחסני קירור בע"מ
 • חברת חלקה 81 בגוש 30023 בע"מ
 • פרדס בגושים 3688 ו - 3690 בע"מ
 • קביגו חב בע"מ
 • לנו בע"מ
 • חברת מנשה יצחק סעאת ובניו בע"מ
 • צבי ליפסקי בע"מ
 • ישראל ולוטקס בע"מ
 • גוש 7173 חלקה 33 בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 7173 בע"מ
 • משט בע"מ
 • דירת נוי גוש 6213 חלקה 850 בע"מ
 • חברת חלקה 710 בגוש 6189 בע"מ
 • מיוה בע"מ
 • הבית ברחוב יונה הנביא בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2640
 • טקסטיל הלר ושות בע"מ
 • פומבי בע"מ
 • שטרן ושות בע"מ
 • נכס 232 בע"מ
 • הרטפורד חב לפיתוח בע"מ
 • פרדס הלביץ בע"מ
 • רוכסני פאר בע"מ
 • ב.לילינבלום גוש 8265 חלקה 42 בע"מ
 • מוסך לובינסקי תא בע"מ
 • גוש 7169 חלקה 2 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 7150 בע"מ
 • אילפקו החב הישראלית לייצור בדי תחרים בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 40 גוש 7070 בע"מ
 • חברת חלקה 142/3 בגוש 6111 בע"מ חברת
 • חלקה 8 בגוש 7169 בע"מ
 • אסמי נתניה בע"מ
 • להגו בע"מ
 • כח חברה לניהול וייעול חברות בע"מ
 • רשקס - שינד בע"מ
 • קבוצת קדימה העמק תעשית בלוקים רעפים וחמרי בנין בע"מ
 • שלום - נת חב לקבלנות מלונאות והארחה בע"מ
 • דירה ברח ברדיצבסקי 27 בע"מ
 • מעונות אסנת בע"מ
 • חלקה 609 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 617 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 620 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 614 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 31 גוש 8258 בע"מ
 • חלקה 223 בגוש 6108 תא בע"מ
 • ממד חב לגרוטאות ברזל בע"מ
 • מבנים בגוש 7166 חלקה 123 בע"מ
 • גוש 6127 8 2 מחלקה 394 בע"מ
 • מעון פטרה בע"מ
 • גוש 6154 חלקה 290 פנת חנה סנש בע"מ
 • ציגלר בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 7174 בע"מ
 • דירה 4 בחלקה 214 בגוש 6125 בע"מ
 • גוש 30009 חלקה 118 בע"מ
 • מעונות 73 8272 בע"מ
 • חלקה 282 בגוש 6215 בע"מ
 • יהודה קפלן ושות בע"מ
 • אדניהו בן - חגית בע"מ
 • בוני תל - ארזה חב קבלנית לבנין בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2821
 • נתן ובת - שבע בע"מ
 • מ. מ. מ. מינהל משאבי אנוש ומערכות מידע בע"מ
 • תילון - תליל איחוד תיאטרוןני הילדים והנוער בישראל בע"מ
 • תכנון והנדסה לבנין רחובות חב בע"מ
 • בית ד ט מ - בע"מ
 • חלקה 231 בגוש 6145 בע"מ
 • החברה לפיתוח התיאטרון הקאמרי בע"מ
 • אלון חברה לרפוד ושווק רהיטים בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 6538 בהרצליה בע"מ
 • דירת יפתח בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 6378 בע"מ
 • אבן האזל בע"מ
 • מגורי הירקון (1961) בע"מ
 • חלקה 277 בגוש 10809 חיפה בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6529 הרצליה בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6393 בע"מ
 • חלקה 730 6021 בע"מ
 • חלקה 729 6021 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 301 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 723 6021 בע"מ
 • חלקה 728 6021 בע"מ
 • חלקה 719 6021 בע"מ
 • גוש 6668 חלקה 699 בע"מ
 • חברת גוש 6668 חלקה 700 בע"מ
 • חברה לפתוח אשקלון ברנע בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 7151 בע"מ
 • חוות מרגלית בנתניה בע"מ ביום 3.3.10 הופסק מרשם בעלי המניות
 • תור בוס - שרות המטייל בע"מ
 • בית בגוש 6125 חלקה 138 בע"מ
 • פירות הנגב בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6517 הרצליה בע"מ
 • נוה מיתר בע"מ
 • חות אמיר בע"מ
 • חברת חלקה 143 בגוש 6154 בע"מ
 • אלכנוע בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6527 הרצליה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת אורנה בגוש 10755 בע"מ
 • חלקות 485 486 בגוש 6128 בע"מ
 • קו מוצרי דלק בע"מ
 • מעונות הכרך
 • חלקה 345 בגוש 6145 בע"מ
 • ראמד ד בע"מ
 • חדרא בע"מ
 • אלדאד הבניה בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 30024 בע"מ
 • חלקה 3 596 בגוש 6902 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6634 בע"מ
 • גוש 8273 בע"מ - חלקה 67 66
 • גוש 6204 חלקה 30 בע"מ
 • חנות בגוש 6904 חלקה 4 644 בע"מ
 • היכל חלקה 14 בגוש 7137 בע"מ
 • סויסראל בע"מ
 • בתי סגל פינציק בגוש 6624 בע"מ
 • שכוני פייר סגל פינציק בגוש 6624 בע"מ
 • נוה פייר פינציק בגוש 6624 בע"מ
 • מעונות פינציק בגוש 6624 בע"מ
 • חברת חלקה 140 בגוש 6105 בע"מ
 • מעונות דבורה ודוד בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 6944 בע"מ
 • מטליון בע"מ
 • ד רפופורט בע"מ
 • נהול ויעוץ בע"מ
 • פאר - גום בע"מ
 • לימור לפתוח בע"מ
 • נכסי איבי בע"מ
 • מנחם לב בע"מ
 • מרש ושות בע"מ
 • מעונות חלקה 165 בגוש 6108 בע"מ
 • יסוד המעלה 15 בע"מ
 • חברת גוש 6154 חלקה 227 בע"מ
 • חברת חלקה 145 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6975 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6535 בע"מ
 • מצות ומוצרי קמח בע"מ
 • מפעלי בנין ישראל וחיים בע"מ
 • ממגורות חיפה בע"מ
 • מלמז מרכז להפצת מוצרי זכוכית בע"מ
 • נכסי די-רום בע"מ
 • חברת חלקה 80 בגוש 6537 בע"מ
 • אלונים שרותי מזכירות בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 6756 בע"מ
 • חלקה 306 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 6122 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • התאחדות מגדלי סלק סוכר בע"מ
 • החלקה 21 בגוש 6357 בע"מ
 • רחוב דיזנגוף 29 בע"מ
 • חלקה 83 גוש 7166 בע"מ
 • בית ברח בילו רחובות בע"מ
 • מודיעין - חברה לבנין ופתוח בע"מ
 • חלקה 195 בגוש 6919 בע"מ - חברת
 • בית ארטין אברהם בע"מ
 • שא - וא בע"מ
 • כותנת הדרום בע"מ
 • קופסתן בע"מ
 • בית ברח יוסף הנשיא 9 א בע"מ
 • מגרש חלקה 213 גוש 8260 בע"מ
 • חברת חלקה 576 בגוש 6145 בע"מ
 • אחוזת גוש 8266 חלקה 17 בע"מ
 • חלקה 1157 בגוש 6158 בע"מ
 • אחוזת גוש 8270 חלקה 14 בע"מ
 • מכללה הפוליטכנית מכון להכשרת אומנים וטכנאים בע"מ
 • פל חברה להשקעות ופתוח בע"מ
 • גורדנה
 • חברת חלקה 2/7 בגוש 6952 בע"מ
 • שפע - בר חברה לשווק מזון ומשקאות בע"מ
 • עיר התנך והאגדה שעשועים ובדור בע"מ
 • אולמי רחוב פרץ 22 תא בע"מ
 • דירה בת שני חדרים ברח נהרדעא 11 תא בע"מ
 • הנדסת פלסטיקה בע"מ
 • פרדסי ספריה בע"מ
 • ציטה ציוד טכני - הנדסי בע"מ
 • חברת חורי בע"מ
 • שלש פנים לחיים קופרודוקציה מס 1 בע"מ
 • חברת חלקה 88/10 בגוש 21 בע"מ
 • בנימין גינזבורג בע"מ
 • חברת חלקה 294 בגוש 6154 בע"מ
 • נכסי מרמורק פנת בילו בע"מ
 • ויוה אינטרנשיונל בע"מ
 • ליטמן בוטלינג קומפני בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 7061 בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 6672 בהרצליה בע"מ
 • רנומא בע"מ
 • חלקה 675 בגוש 6189 בע"מ
 • דוקרט בע"מ
 • כריכית לביא ירושלים בע"מ
 • טירת מיכל ואברהם בע"מ
 • המלטשים חברה ללטוש והברקת מרצפות בע"מ
 • טירת נינה ואלישע בע"מ
 • טירת ברכה וארי בע"מ
 • חלקה מס 82 בגוש 30023 בע"מ - חברת
 • חלקה 66 בגוש 6532 בע"מ
 • גלי עתלית בע"מ
 • לי - עור בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6386 בע"מ
 • חלקה 177 בגוש 7162 בע"מ
 • צדקה בע"מ
 • חלקה 167 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 170 בגוש 7136 בע"מ
 • ק צ מ ט מרכז להובלה בחולון בע"מ
 • מעון 8 6081 בע"מ
 • חברת גוש 7169 חלקה 31 בע"מ
 • טירת אילה ואברהם בע"מ
 • דירה ברחוב הרב דסלר 15 בני ברק בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 7138 בע"מ
 • אימפול בע"מ
 • חברת נאווי את חורי בע"מ
 • אי תי ס נהיגה עצמית בע"מ
 • תהבי בע"מ
 • יונה אנוור בע"מ
 • רחוב הרואה 260 דירה מס 3 בע"מ
 • נ ז ר מסחר ייבוא וייצוא בע"מ
 • תבורי קריסטל באר-שבע בע"מ
 • אלוף אשראי בע"מ
 • חלקה 301 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 8260 בע"מ
 • חלקה 210 בגוש 6381 בע"מ
 • גן ונחלה בע"מ
 • חלקות 264 - 263 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת השוק באר שבע בע"מ
 • ציון ליאון בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 7109 בע"מ
 • גוש 30023 בע"מ - דירה מס 6 45
 • פרדס ארטין - אברהם בע"מ
 • דן ואיתמר בע"מ
 • ה י פ - הולנד ישראל פלסטיקס בע"מ
 • מגרש 225 בע"מ
 • חלקה 109 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 269 בגוש 6580 בע"מ
 • גוש 157 חלקה 71 בע"מ
 • רהיטי מ ת ו מ בע"מ
 • רהיטי מ מ מפעלי מתכת בע"מ
 • וסרמן ובניו חברה לבנין ולקבלנות בע"מ
 • חלקה מס 3 8 בגוש 10818 בע"מ
 • חלקה 1 139 בגוש 6380 בע"מ
 • ישפלסטיק בע"מ
 • בני אברהם בע"מ
 • מוצרי תוספת ועורות טכניים בע"מ
 • יד לודיק בע"מ
 • ברזילי בע"מ
 • דירה חלקה 16 77 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת מגרש י ב בגוש 6213 בע"מ
 • חברת מגרש ק ג 6213 בע"מ
 • איגוד יצרני גלופות בישראל בע"מ
 • תקנתא בע"מ
 • משרדי רסקו בירושלים בע"מ
 • חלקה 53 גוש 8273 בע"מ
 • חלקה 385 גוש 6193 בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 7093 בתא בע"מ
 • בשער חברה קבלנית בע"מ
 • שיין הולדינגס בע"מ
 • חברת גוש 6671 חלקה 6466 בע"מ
 • ארד - חקלאות בע"מ
 • אוטו - פרט בע"מ
 • נכסי עובדיה בע"מ
 • טחנות קמח הדרום בע"מ
 • א ברודי בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נכסי הרבע בע"מ
 • חלקה 9 37 בגוש 6956 בע"מ
 • קרח נוה שאנן בע"מ
 • ס.פ. (פרדס גן יבנה) בע"מ
 • י פ פרדס 469 בע"מ
 • דירה ברח בן יהודה 155 בע"מ
 • מעוז ברח עזרא 13 אי בע"מ
 • מעון ברח ארלוזורוב 4 בע"מ
 • חברת חלקה 538 בגוש 6127 בע"מ
 • מעונות תמי בע"מ
 • סינטזה תעשית חמרים כימיים להגנת הצומח בע"מ
 • אושרוב בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • פדן בע"מ
 • השקעות ש ד בע"מ
 • הבית בגוש 6381 חלקה 217 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6930 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 8273 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 8229 בע"מ
 • חלקה 269 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 7136 בע"מ
 • בית ברח הכרם 4 תל-אביב בע"מ
 • חלקה 236 בגוש 6181 בע"מ
 • ישר איתן אדריכלים בע"מ
 • נוה חלקה 591 בגוש 3926 בע"מ
 • נוה חלקה 594 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 400 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 81 גוש 6981 בע"מ
 • מגרש ברח הראובני גוש 6108 בע"מ
 • טירת חלקה 599 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6378 בע"מ
 • טירת דרך ההגנה בע"מ
 • פרנקנטל ושות בע"מ
 • עלמקו ל מ בע"מ
 • מזנון ב פ בע"מ
 • הצמח באר יעקב חב להספקה חקלאית בע"מ
 • חוות ביתר שלמה בן יוסף בע"מ
 • כפר הנוער יוהנה זבוטינסקי בע"מ
 • כפר הנוער דוד רזיאל בע"מ
 • חלקות 32 - 33 - 34 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 7174 בע"מ
 • פזבג קבלנים בע"מ
 • חלקה 228 גוש 6108 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6108 בע"מ
 • חברת חלקה 130 בגוש 6381 בע"מ
 • חברה חלקה 131 בגוש 6381 בע"מ
 • אימגרץ בע"מ
 • מעון בגוש 6127 חלקה 538 בע"מ
 • קנין האגם בע"מ
 • עין המרגנית בע"מ
 • אלש רמת-גן בע"מ
 • א דשא פשנל בע"מ
 • מרכז האווז בע"מ
 • ב ו ג עבוד עורות ופרוות בע"מ
 • מעש חרושת מתכת בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 3647 בע"מ
 • חברת גוש 6519 חלקה 13 בע"מ
 • חברת חלקה 1095 בגוש 6902 דירה 7 בע"מ
 • ברכת אברהם בע"מ
 • מרכז ברוך וצפורה בע"מ
 • חברת חלקה 92 בגוש 8260 בנתניה בע"מ
 • דירה 3 ברח בארי 32 בע"מ
 • חברת חלקה 133 בגוש 6935 בע"מ
 • חלקה 8 294 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת רחוב בן יהודה 14 תל אביב בע"מ
 • צדף חברה למסחר והספקה בע"מ
 • מרכז ברוך מנדלבאום בע"מ
 • מרבד קסם בית חרושת לאריגת מוצרים פלסטיים בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6394 בע"מ
 • חלקה 43 בגוש 6394 בע"מ
 • נוה חלקה 101 בגוש 8232 בע"מ
 • נוה חלקה 105 בגוש 8232 בע"מ
 • ט ל ב בע"מ
 • גוש 30022 חלקה 3 48 בע"מ
 • חברת גוש 6355 חלקה 377 בע"מ
 • חנות מספר שלש בגוש 7148 בע"מ
 • חנות מספר אחד בגוש 7148 בע"מ
 • חנות מספר שניים בגוש 7148 בע"מ
 • קארן חברת אופנה בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6971 בע"מ
 • המכון למכשירי שמיעה ורפואה בע"מ
 • נוה חלקה 53 בגוש 8232 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 6187 בע"מ
 • מוצרי מלט סגולה בע"מ
 • חנות בדרך הנשיא 128 בני ברק בע"מ
 • אותיות ירושלים בע"מ
 • פזמוני קוטלר קבלני בנין בע"מ
 • גיא עירון בע"מ
 • דירה 18 421 - 222 בגוש 6217 תא בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 6196 בע"מ
 • חב גוש 7109 חלקה 244 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 6544 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 7148 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 6186 בע"מ
 • חלק 49 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 43 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 6186 בע"מ
 • בית החרושת בגוש 8266 חלקה 47 בע"מ
 • נכסי א ב ג בע"מ
 • חברה ליצור אמבטיות בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6530 בע"מ
 • רימונים רמת-גן חב קבלנית לבנין בע"מ
 • נוה השושנים בנתניה בע"מ
 • החברה דירת אפשטיין בע"מ
 • עזרה וחסכון ט ס בע"מ
 • משפחת משה רובין בע"מ
 • אמרון הרצליה לאלקטרוניקה בע"מ
 • נוה נוגה בת מיכל בע"מ
 • החברה הכלכלית של הקבלנים והבונים בנתניה בע"מ
 • חברת חלקה 119 בגוש 7145 בע"מ
 • חברת נוה זוהר בע"מ
 • אינד בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 6049 בע"מ
 • נוה חלקה 690 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 133 בגוש 7170 בע"מ
 • נכסי מ ו א בגוש 7069 בע"מ
 • חלקה 321 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 7119 בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6418 בע"מ
 • שיש ירושלים אהרן גרבלסקי ובנו בע"מ
 • גוש 3703 חלקות 630 - 643 ברחובות בע"מ
 • תעשית עורות מילנבך ורוטנברג בע"מ
 • משה גינסבורג ובניו בנין והשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 843 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 10574 בע"מ
 • אוטו קרדיט בע"מ
 • חרמוניה בע"מ
 • אחוזת דליה בכרמל בע"מ
 • נוה חלקה 220 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 341 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 83 בגוש 6361 בע"מ
 • חברת חלקה 106 בגוש 7168 בע"מ
 • החלקה 55 בגוש 7068 בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6108 בע"מ
 • בית ברח אוסישקין 4 תא בע"מ
 • מרכז המנורה בת - ים בע"מ
 • חלקה 5 19 גוש 7148 בע"מ
 • דירה בחלקה 185 בגוש 6125 בע"מ
 • מרשה חוות בקר בע"מ
 • אחוזת מרקמן בע"מ
 • בית מסחר לטבק בע"מ
 • חברת כרמל להשקעות בע"מ
 • פנינה חב לנקוי תבואות וקטניות בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 6258 בע"מ
 • חברת חלקה 106 בגוש 6533 בע"מ
 • בית בחולון רח סוקולוב 35 בע"מ
 • בית חלקה 270 בגוש 6123 בני ברק בע"מ
 • בתים משותפים ברח אורי בתל-אביב בע"מ
 • בתי אביב בתל-אביב בע"מ
 • בתים משותפים בשד המלך דוד בת-א בע"מ
 • בתים משותפים ברח חכמי לותר בתא בע"מ
 • אחוזת דוידסון בע"מ
 • בית ברח ישראלס 7 תל-אביב בע"מ
 • נוה חלקה 185 בגוש 8267 בע"מ
 • נוה חלקה 186 בגוש 8267 בע"מ
 • נוה חלקה 726 בגוש 8267 בע"מ
 • מעונות חלקה 243 בגוש 6108 בע"מ
 • נכסי מנדאני בבני ברק בע"מ
 • חברת גוש 6902 חלקה 147 בע"מ
 • חברה למסחר בדימונה בע"מ
 • חברת רחוב פינסקר 17 בע"מ
 • רכוש יעקב ויחזקאל בע"מ
 • רכוש חוה ואפרים בע"מ
 • רכוש יצחק ופרידה בע"מ
 • רכוש אפרים ואסתר בע"מ
 • רכוש ראובן וחוה בע"מ
 • אכסדרה בע"מ
 • מחסני ובתי מלאכה מוצררה בע"מ - חברת
 • תעבורה מיכלי מלט בע"מ
 • חברת בתי אבות ברמת-גן בע"מ
 • פוקס את לב חברה לבנין בע"מ
 • אמפיאורה חיפה בע"מ
 • דירה 3 ברח ביאליק 5 בע"מ
 • כתב רון בע"מ
 • רנסוף חברה להשקעות תעשיה בע"מ
 • ארא חנות לתמרוקים בע"מ
 • שרותי אספקת מכולת בע"מ
 • אחוזת בית בני ישראל בע"מ
 • אהל מרגלית בע"מ
 • היכל חלקה 21 בגוש 7066 בע"מ
 • קבוצת חברות שמעוני בע"מ
 • חברת הובלה נוט בע"מ
 • אינפרא בע"מ
 • תפארת שושן אפרים רוזנבלום בע"מ
 • מחצבות אשתאול בע"מ
 • מדי פרויט בע"מ
 • דירת קאהן בע"מ
 • פרינט אופטס גרינברג ושות בע"מ
 • גוש 6125 חלקה 237 מס 11 בע"מ
 • נוה ים בבת ים בע"מ
 • פריש נטס פילם פרודוקשנס בע"מ
 • חלקה 100 בגוש 8269 בע"מ
 • אספילם בע"מ
 • פרודקס בע"מ
 • נוה חלקה 621 בגוש 3926 בע"מ
 • בית בשדרות רוטשילד 69 ת-א בע"מ
 • נוה חלקה 607 בגוש 3926 בע"מ
 • אחסון גז בע"מ
 • הנכס בדרום רמת גן בע"מ
 • א מתתיהו חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • נוה חלקה 605 בגוש 3926 בע"מ
 • נוה חלקה 604 בגוש 3926 בע"מ
 • דוד מלינובסקי בע"מ
 • נוה חלקה 595 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת גוש 10760 חלקה 10 בע"מ
 • קאדה שרות מסחרי בע"מ
 • רחוב תלפיות 8 בע"מ
 • חלקת משנה 7 90 בגוש 7061 בע"מ
 • חברת חלקה 176 בגוש 6665 בע"מ
 • דירה בחלקה 501 בגוש 6128 בע"מ
 • מעונות גוש 7150 חלקה 169 בע"מ
 • חלקה 156 בגוש 6122 בע"מ
 • גומר חב להשקעות ונאמנות בע"מ
 • אימרסה ובנו בע"מ
 • חלקה 647 בגוש 6122 בע"מ
 • טולגל יהלומי תעשיה בע"מ
 • בצלאל ירושלמי ובנו בע"מ
 • תודג אילת בע"מ
 • אחוזת רחוב הלפר בע"מ
 • חברת חלקה 150 בגוש 7169 בע"מ
 • קרן יעקב ואידה אלה לוריה בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 6205 בע"מ
 • נוה חלקה 157 בגוש 8267 בע"מ
 • מיכאל גולדברט בע"מ
 • סגול חברה לייצור אביזרים בע"מ
 • גוש 6746 חלקה 71 בע"מ
 • אלוף מוצרי נייר וקרטון בע"מ
 • סע ביל בע"מ
 • חברת חלקה 38 בגוש 6192 בע"מ
 • נדבך בע"מ
 • עמר חברה לבנין ושיכון בע"מ
 • אחים פוזיס בע"מ
 • ארצי פלסטיק בע"מ
 • דירה בחלקה 22 בגוש 10808 בע"מ
 • אחוזת גוש 8274 חלקה 104 בע"מ
 • אברהם פרלמן בע"מ
 • חלקה 523 בגוש 6668 בע"מ
 • אחוזת גוש 8267 חלקה 87 בע"מ
 • חברת חלקה 358 בגוש 6157 בע"מ
 • זיק ביחר לרוכסנים בע"מ
 • אחוזת התפוז בע"מ
 • חלקה 327 בגוש 6213 בע"מ
 • בית הקומות רח בן יהודה שלום עליכם הירקון בע"מ
 • בית לילינבלום 46 בע"מ
 • מרפדיה המקשט בע"מ
 • קרידד בע"מ
 • חלקת משנה 2 218 - 217 גוש 6916 בע"מ - חב ברכה
 • ס י ה בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 7168 בע"מ
 • קרט חב להשבחת מים והגנה בפני קורוזיה בע"מ
 • נדמור בע"מ
 • חברת חלקה 259 בגוש 8260 בע"מ
 • חברת חלקה 258 בגוש 8260 בע"מ
 • חברת בית ברח פרישמן 36 בע"מ
 • חברת גוש 13704 חלקה 122 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6418 בע"מ
 • דירה 4 99 בגוש 6959 בע"מ
 • דירה 4 ברח גרץ מס 6 בע"מ
 • רוטרי עבודות מתכת בע"מ
 • סוכנות ליצוא טר סנט בע"מ
 • כריכית אמן בע"מ
 • מעונות חלקה 23 בגוש 7107 בע"מ
 • טכנוכם בע"מ
 • חברת גוש 7130 חלקה 90 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2745
 • דירה 9 במנדלי 7 בע"מ
 • דירה 7 20 בגוש 6901 בע"מ
 • חלקה 444 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 7141 בע"מ
 • אלדין בע"מ
 • אהלי חנה בע"מ
 • מאוואג בע"מ
 • אחוזת חלקה 61 בגוש 7148 בת-ים בע"מ
 • חברת חלקה 300 בגוש 6207 בע"מ
 • מעון בגוש 8270 נתניה בע"מ
 • גוש 18005 חלקה 6 בע"מ
 • מעונות רח עמיאל 4 בע"מ
 • אראלום בע"מ
 • גלבוע בורסקאים בע"מ
 • איפא סרטים בע"מ
 • חלקה 665 בגוש 6123 בע"מ
 • יד לאח השקעות בע"מ
 • חב הדירה מרחוב ביאליק 57 רג בע"מ
 • פיתגורס בע"מ
 • חלקה 655 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 656 בגוש 6123 בע"מ
 • דירת דוד ליפשיץ בע"מ
 • חברה לייצור ויצוא תוצרת חוטי מתכת בע"מ
 • חברת אל עיני את זלכה בע"מ
 • חברת חלקה 29 בגוש 6410 בע"מ
 • חברת חלקה 13 בגוש 6410 בע"מ
 • נובה ברגר ד בע"מ
 • קולנוע ירושלים בע"מ
 • גלבון פרודקשנס ישראל בע"מ
 • לחמנו חברה להובלה בע"מ
 • הוצאת ספרים תלפיות בע"מ
 • חברת חלקה 71/1 בגוש 6977 בע"מ
 • חברת חלקה 44 בגוש 8023 בע"מ
 • דירה 3 עובדיה מברטנורה 20 בע"מ
 • חלקה 193 בגוש 7170 בע"מ
 • חלקה ב 54 בגוש 7145 בע"מ
 • אחים חברה למסחר בע"מ
 • חלקה 539 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 2 220 בגוש 30025 בע"מ
 • בית רחוב א בן יהודה 213 בע"מ
 • ש - רוזוב א - רוזוב בע"מ
 • חלקה 331 גוש 10809 בע"מ
 • חברת גוש 6520 חלקה 69 בע"מ
 • משכנות בגוש 6896 בע"מ
 • הולילנד טורס בע"מ
 • חברת פניני ירושלים בע"מ
 • תרמוסול בע"מ
 • חברת חלקה 67 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 64 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת גוש 6956 חלקה 5 בע"מ
 • חברת חלקה 66 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 68 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 69 בגוש 7146 בע"מ
 • קול בע"מ
 • כים - תב כימיקלים תבלינים ומוצרי תעשיה בע"מ
 • מעון ארזי בע"מ
 • בית שרה ויוסף בע"מ
 • דירה מס 3 ברח בארי 24 בע"מ
 • חברת חלקה 25 גוש 6592 בע"מ
 • חברת חלקה 941 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 939 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 935 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 919 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 918 בגוש 6668 בע"מ
 • סמידה בע"מ
 • חברת חלקה 911 בגוש 6668 בע"מ
 • מועדון לסקי מים בישראל בע"מ
 • חלקה 98 גוש 8263 בע"מ
 • אקסודוס טורס בע"מ
 • חברה לשווק נייר בע"מ
 • פרגית בע"מ
 • דירה ברח החשמונאים 16 בע"מ - ה
 • נוה אילה בע"מ
 • יאדיא בע"מ
 • פוירברג פלסטיק בע"מ
 • מעון ברחוב ישראליס 18 בע"מ
 • מעון ברחוב קקל 37 בע"מ
 • מעוז לאה בע"מ
 • חלקה 32 גוש 7119 בע"מ
 • קונוס גת בע"מ - חברת
 • מחצבת העמק בע"מ
 • חלקה 234 בגוש 6623 בע"מ - חברת
 • חברת נחלת בנימין 37 תא בע"מ
 • מעון בהר שלום בע"מ
 • א דץ בע"מ
 • מג חברת מקרקעין בע"מ
 • גוש 6213 חלקה 348 בע"מ - חברת
 • דירת גלעדי בע"מ
 • ארזה בע"מ
 • חברת לובה בע"מ
 • מפעלי לב בע"מ
 • חלקה 26 גוש 7142 בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6214 בע"מ - חברת
 • חברת חלקה 288 בגוש 6214 בע"מ
 • אחוזת גוש 6106 חלקה 46 בע"מ
 • חברת דירה 10 ברחוב הקשת 10 ירושלים בע"מ
 • א יוסלזון בע"מ
 • בורנשטין ובניו חברה לבנין בע"מ
 • קרית חבלון גוש 6517 בע"מ
 • דומיניקנה חב למימון בניה והשקעות בע"מ
 • חוות הנוער של ביתר בע"מ
 • דיפל אינג א לוסטיג ובנו מהנדסים יועצים בע"מ
 • חלקות 29 - 91 בבת - ים בע"מ
 • אגוד שרותים לפרסום א ש ל בע"מ
 • חברת י א את י ד בע"מ
 • חלקה 42 גוש 6187 בע"מ
 • חברת גוש 6122 חלקה 430 בני ברק בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 41 בגוש 8270 בע"מ
 • חברת חלקה 90 בגוש 30082 בירושלים בע"מ
 • וריטס אריגת סרטים בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 6145 בע"מ
 • טירת ליאורה בגוש 6387 בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 7138 בע"מ
 • בית מרקחת ברח הנשיא 111 בני ברק בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520040023
 • ש קינד ושות בע"מ
 • תיאטרון זוית בע"מ
 • גוש 6374 חלקה 127 בע"מ
 • הדירה ברחוב ריינס 24 בע"מ
 • בית בשדרות רוטשילד 47 בע"מ
 • חברת בנין חלקה 46 בגוש 30339 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 6381 בע"מ
 • רוזנמן את רוזנמן בטוח בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6122 בע"מ
 • מ צ בן דרור בע"מ
 • מעון ורד בגוש 6387 בע"מ
 • ת.ת.ת. נכסים נתניה בע"מ
 • מעוז ברח הירקון 319 בע"מ
 • יוסף שיפמן סוכנות לבטוח בע"מ
 • דירה 12 בבן סרוק 24 בע"מ
 • אחוה ורעות בע"מ
 • צבי ג בע"מ
 • תרפיד חברה ליצור ומסחר בע"מ
 • צביה פתח תקוה בע"מ
 • אחוזת תומז בחדרה בע"מ
 • מר דן חב להובלה בע"מ
 • לשעבר חלקה 55 בגוש 6133 בע"מ
 • שערי הנגב תעשיה מסחר ועבודות צבוריות בע"מ
 • גוש 6746 חלקה 66 בע"מ
 • חברת חלקות 23 165 בגוש 6124 בע"מ
 • גוש 6746 חלקה 79 בע"מ
 • עברי טון בע"מ
 • חברת חלקה 910 בגוש 6668 בע"מ
 • נחמיה ציטרון בע"מ
 • בטון דרוך בע"מ
 • גוש 6665 חלקה 103 בע"מ
 • חברה להשקעות ומסחר מאיר וצפורה בע"מ
 • חלקות 288 - 289 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 6380 בע"מ -
 • חברת חלקה 57 בגוש 30028 בע"מ
 • אחוזת חלקה 59 בגוש 7136 בע"מ
 • חברת חלקה 45 בגוש 10879 בע"מ
 • דירה 8 37 בגוש 30049 בע"מ
 • מחלבה רמלה בע"מ
 • דירת פסיה ברח אבטליון 7 רג בע"מ
 • חלקה 514 בגוש 6127 בע"מ
 • חברה לסחר בפיול אויל בע"מ
 • סנטוס בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 8242 בע"מ
 • הצבי תעשיות מסחר ומעבדות (תשך)בע"מ
 • בית רחוב מאפו 11 בת - א בע"מ
 • אחוזת גוש 6924 חלקה 54 בע"מ
 • דירת קרני בע"מ
 • נעלי איטליה בע"מ
 • נוה אורן בן אברהם בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 6021 בע"מ
 • דירה 12 בבית גוש 30026 חלקה 8 בע"מ
 • חלקה 305 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 7109 בע"מ
 • דירה 10 152 בגוש 6944 בע"מ
 • חלקה 398 גוש 6126 בע"מ
 • מעוניוס בע"מ
 • חברת נכסים אמגט בע"מ
 • דירה 21 בבית הקומות רופין ת - א בע"מ
 • מחץ חברה לבניה בע"מ
 • מ את מ רוטלוי בע"מ
 • מזכרת שלמה בע"מ
 • אונוס בע"מ
 • פרדס דר ליפשיץ בע"מ
 • מקור בע"מ
 • דירת זיוה ונתן בע"מ
 • חברת סידני בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 6517 בע"מ
 • חלקה 231 בגוש 6375 בע"מ
 • חברת חלקה 108 בגוש 6746 בע"מ
 • וויץ חברה לבנין בע"מ
 • תפארת אריה בע"מ
 • עיטם חב למפעלי ספרות והוצאה לאור בע"מ
 • ירבן חב לטיולים ונסיעות מיוחדות בע"מ
 • מ לסר בע"מ
 • אלגום בע"מ
 • חלקות 779 876 בגוש 6212 בע"מ
 • דירה מס 9 בגוש 6934 חלקה 216 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 30149 בע"מ
 • חנות ברח יסוד המעלה 17 בע"מ
 • חברת חלקה 30 31 גוש 30024 בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6195 בע"מ
 • גוש 7139 חלקה 16 בע"מ
 • גוש 7154 חלקה 58 בע"מ
 • חלקה 769 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 553 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 67 בגוש 30163 בע"מ
 • רם אור חברה לפרסום בע"מ
 • סיכת הדרום בע"מ
 • חברת חלקה 33 בגוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקה 5 בגוש 6163 רח הטייסים בע"מ
 • פערא שרות דיזל לישראל בע"מ
 • חברת חלקה 311 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6946 בע"מ
 • רוטנברג צפורי בע"מ
 • חלקה 203 בגוש 10813 הר הכרמל בע"מ
 • חלקה 713/29 712 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת חלקה 566 בגוש 6623 בע"מ
 • עמטל בע"מ
 • חברת בית תרבות אחווה בע"מ
 • ש פת אשפרה ומצבעה בע"מ
 • בן דור מפעלי מתכת בע"מ
 • חברת דאטש בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 1256 בע"מ
 • חלקה 10 713 - 712 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 20 713 - 712 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 80 713 - 712 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 15 713 - 712 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 18 713 - 712 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 62 713 - 712 בגוש 8267 בע"מ
 • חלקה 26 713 - 712 בגוש 8267 בע"מ
 • פזכים נכסים 1960 בע"מ
 • אחוזרת רחוב חובבי ציון 41 בע"מ
 • א ח הניג בע"מ
 • נוה חנה בככר המגדל חיפה בע"מ
 • נוצר חברה לנאמנות בע"מ
 • הצבי מעבדות ומסחר בע"מ
 • חלקת משנה 5 28 גוש 6933 בע"מ-חברת
 • בית בת א רחוב ברזלי 1 בע"מ
 • חלקה 172 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 173 בגוש 6192 בע"מ
 • ו מ מ בע"מ
 • חלקה 171 בגוש 6192 בע"מ
 • חיונה בע"מ
 • בית מאירוביץ 4 בנתניה בע"מ
 • נוה רפאל בע"מ
 • חברה קבלנית לבנין אליהו ברוך ושות בע"מ
 • כל - בו מרכז יפו בע"מ
 • סגל ללציוק חב קבלנית לבנין בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 248 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 6623 בע"מ
 • ק מ ה חב לייצור ושווק בע"מ
 • גוש 7140 חלקה 54 בע"מ
 • תלמי אשקלון בע"מ
 • רב בונה חב קבלנית לבנין בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6386 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 6746 בע"מ
 • חלקה 159 בגוש 6746 בע"מ
 • חברת חלקה 672 בגוש 6158 בע"מ
 • חוטן מפעלי מתכת בע"מ
 • חברה בגוש 7146 חלקה 77 בע"מ
 • חלקה 110 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה 115 בגוש 6947 בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 7148 בע"מ
 • טורי זהב בע"מ
 • חלקה 23 גוש 8253 בע"מ
 • מ צ ב חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • חברת הירדן לבתי קולנוע בע"מ
 • חלקה 77 גוש 6981 בע"מ
 • חלקה 86 גוש 6215 בע"מ
 • נכסי רחל בע"מ
 • הר - הוד בע"מ
 • מעוז ברח רשי בע"מ
 • רבשל בע"מ
 • חוילות תשלים בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 7141 בע"מ
 • העוגה חיפה בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 6538 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6374 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 3851 בע"מ
 • טירת תחלה בארצנו בע"מ
 • רהיטי נוחיות ירושלים בע"מ
 • רחוב דיזנגוף 158 בע"מ
 • לשעבר חלקה 72 גוש 6133 בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 7160 בע"מ
 • שמרד חרושת ומקרקעין בע"מ
 • חברת פיתוח נכסי חלקות 26 28 ו 29 בגוש 6192 בע"מ
 • פתוח נכס ורכוש בע"מ
 • בית מרים פתח תקוה בע"מ
 • מוצרי מלח בע"מ
 • עינת בע"מ
 • סחר עץ חב ליבוא עצים וחמרי בנין בע"מ
 • נוה נימה בע"מ
 • חלקה 56 גוש 3926 ראשל בע"מ
 • חלקה 57 גוש 3926 ראשל בע"מ
 • חלקה 451 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6204 בע"מ
 • בית מסחר לזרעים וצרכי חקלאות בע"מ
 • רדיאקס בע"מ
 • יוניטד אינוסטורס ישראל בע"מ
 • קליבלנד חברה להשקעות ופיתוח בע"מ
 • משרדי חנה בע"מ
 • חברת ארמון מרדכי בע"מ
 • בית ברח שמעון התרסי 4 בע"מ
 • חלקה 281 בגוש 6126 בע"מ
 • מ אב - צוק ושות בע"מ
 • ש ל א ב בע"מ
 • אחוזת גוש 7150 חלקה 42 בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 7150 בע"מ
 • טירה בנחלת אבות בע"מ
 • חברת חלקה 88 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 931 בגוש 6122 בע"מ
 • רכוש ונחלה בנתניה בע"מ
 • בנין לזכר דורות בע"מ
 • טירת פאר באדמת נתניה בע"מ
 • החברה לניהול הפרסום בע"מ
 • פלס חברה לתכנון ובנין בע"מ
 • מפעלי אריגה רמלה בע"מ
 • רפאל שרות מפעלי מים בע"מ
 • חברת חלקה 69 ו 70 בגוש 30023 בע"מ
 • משה דה קסטרו בע"מ
 • עמק בית - חרושת לרהיטים מתקפלים בע"מ
 • חלקה 7 429 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 153 בגוש 6386 בע"מ
 • חברת בית הטורים בגוש 30078 חלקה 59/5 בע"מ
 • חלקה 313 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת בית בגוש 6205 חלקה 88 בע"מ
 • הבית ברחוב אלנבי 44 בתא בע"מ
 • חלקה 171 בגוש 10857 חב בע"מ
 • הרלי חב לבנין בפת בע"מ
 • חברת חלקה 179 בגוש 6108 בע"מ
 • חצי חלקה 44 7160 בבת - ים בע"מ
 • בן - צבי אורם חב לסוכנויות כלליות בע"מ
 • דירת מודיעין 135 בע"מ
 • מקים מוסד לקימום ילדים מפגרים בע"מ
 • גוש 25 חלקה 218 בע"מ
 • גוש 30153 חלקות 74 - 73 בע"מ
 • פאר חלקה 98 בגוש 8232 בע"מ
 • חברת גוש 30078 חלקה 59/4 בע"מ
 • בית פרל בע"מ
 • צפקס בע"מ
 • חברה לתעשיית לבנים ובלוקים פנינה בע"מ
 • חברת דאקה לחקלאות ולפרדסנות בע"מ
 • חלקה 241 בגוש 30007 בע"מ
 • חלקה 254 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 253 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6217 בע"מ
 • נשר מאפיה ברחובות חברה בע"מ
 • יהלומי נתיב בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 6949 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 7093 בע"מ
 • אחוזת חלקה 13 בגוש 7142 בע"מ
 • חלקת אשש בגוש 6123 בע"מ
 • טירת החוף בע"מ
 • קדם ביחר לרהיטים בע"מ
 • איסט - חב להשקעות יבוא ויצוא בע"מ
 • אביזרי חשמל בע"מ
 • חלקה 43 בגוש 30024 בע"מ
 • חברת זכרון יעקב רוזנר בע"מ
 • צים - עתיד שרותי ים בע"מ
 • אלק ליבמן בע"מ
 • בית חלקה 722 בגוש 6127 בע"מ
 • בית חלקה 721 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 446 גוש 6145 בע"מ
 • בית אמפא הרצליה בע"מ
 • חברת חלקה 24 בגוש 6592 בע"מ
 • חברת חלקה 111 בגוש 7148 בע"מ
 • חברת חלקה 88 בגוש 7145 בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 7141 בע"מ
 • אקספרס תורס בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 34 בגוש 7101 בע"מ
 • שטרן קומת אריגים בע"מ
 • לונדיה בישראל בע"מ
 • מעון 40 בגוש 6963 בע"מ
 • ישראל וואורסד מנקפקטוררס בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש 6195 בע"מ
 • מבט-בניה בע"מ
 • גוש 7094 חלקה 30 בע"מ
 • חברת חלקות 254 ו 255 בגוש 6166 בע"מ
 • דירת ממחה בע"מ
 • חלקה 387 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 409 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת יישור בע"מ
 • חברת חלקה 109 בגוש 6901 בע"מ
 • יורשי מ זיפר בע"מ
 • חברת חלקה 174 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 6191 בע"מ
 • מעון שושנה ר ג בע"מ
 • זן - קור חיפה בע"מ
 • חברת חלקה 112 בגוש 6195 בע"מ
 • חברת גוש 6666 חלקה 85 בע"מ
 • פרדס חלקה 7 בגוש 8034 בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 6049 בע"מ
 • טירת גוש מס 8018 חברה בע"מ
 • מעונות גדרון בע"מ
 • חוטי פתח-תקוה בע"מ
 • היכל ארמון חב לבנין בבת - ים בע"מ
 • מלון הוד טבריה בע"מ
 • השפלה פנת השרון בתא בע"מ
 • חלקה 15 א ו - ב בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 10 בגוש 8218 בע"מ
 • חברת חלקה 3 בגוש 8221 בע"מ
 • חברת גוש 8221 חלקה 3 א בע"מ
 • מ עפר הנדסה וקבלנות דרום בע"מ
 • א כ י ל בע"מ
 • חברת חלקה 153 בגוש 6021 בע"מ
 • חברת חלקה 26 בגוש 6207 בע"מ
 • גוש 7173 חלקה 71 בע"מ
 • אריזות ישראליות בע"מ
 • חברת גוש 6526 חלקה 14 בע"מ
 • צ ב בע"מ
 • משאל בע"מ
 • בית רחוב צילנוב 26 בע"מ
 • חלקה 488 בגוש 3926 בע"מ
 • תחנת דלק הגשר בע"מ
 • חברת רח רוטשילד ברנדה מעונה בע"מ
 • נוה בני - דן בע"מ
 • אפריאקס בע"מ
 • חברת חלקה 105 בגוש 30025 בע"מ
 • נכסי פייבל פיינשטיין בפתח תקוה בע"מ
 • חברה להשקעות ח מ י בע"מ
 • א ס ר בע"מ
 • אחוזת גוש 7138 חלקה 111 בע"מ
 • אמנון רוזנשטיין ושות בע"מ
 • החברה לייצור חמרי בנין בע"מ
 • ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ
 • החברה לייצור דברי אמנות בנצרת בע"מ
 • קופת עדן בע"מ
 • הנכס ברחוב טרומן רמת גן בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2348
 • חלקה 26 בגוש 6920 בע"מ
 • חברת חלקה 314 בגוש 6195 בע"מ
 • אורדילן חב ליבוא ושווק בע"מ
 • מכתשים שווק ושירותים טכניים (1959) בע"מ
 • חברת פריסינה לישראל בע"מ
 • המגבית היהודית המאוחדת לישראל בע"מ
 • חברת גן בע"מ
 • אדמת יהודית בגוש 6896 בע"מ
 • טליתות תכלת בע"מ
 • דירה בשד התמרים 11 ר ג חלקה 40 529 בגוש 6125 בע"מ
 • נוה גן יבנה בגוש 556 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 6901 בע"מ
 • ה את ל פרץ בע"מ
 • השקעות קשת בע"מ
 • בית ברחוב רשי 35 א בע"מ
 • החברה הצפונית מסחר וסוכנויות בע"מ
 • חברה להובלת דגים בישראל בע"מ
 • חן ביחר למכונות כביסה צברי חשמל ומתכת בע"מ
 • אוטו צפון בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 8269 בע"מ
 • חברת יקבי פרידמן בע"מ
 • אחוזת פייבל פיינשטיין פרדסים בע"מ
 • גוש 30153 חלקה 80 בירושלים בע"מ
 • חברת בית אבנר בע"מ
 • חברת מנחם החסיד 67 7145 בע"מ
 • חברת גוטונית בע"מ
 • בית דן בת - ים בע"מ
 • חלקה 11 49 בגוש 6961 בע"מ
 • חלקה 7 49 בגוש 6961 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 7140 בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 7171 בבת ים בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 10804 בע"מ
 • הדירה ברחוב טשרניחובסקי 29 חיפה בע"מ
 • חלקה 2 164 בגוש 6166 בע"מ
 • אופיר אחזקות בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 1103 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת אליק בע"מ
 • טירת בני דן א בע"מ
 • א אילון הנדסה וקבלנות בע"מ
 • מגרש מס 16 בגוש 6638 בע"מ
 • מעונות חלקה 120 בגוש 8269 בע"מ
 • מעונות חלקה 119 בגוש 8269 בע"מ
 • מעונות חלקה 118 בגוש 8269 בע"מ
 • מעונות חלקה 121 בגוש 8269 בע"מ
 • סופרניר בע"מ
 • חברת רחוב בן יהודה 16 תא בע"מ
 • מ אדמון ושות בע"מ
 • מגרש רחל בעגול בע"מ
 • חלקות 346 1 359 בגוש 6123 בע"מ
 • קולמזר - חב ליצור ולסחר במכונות בע"מ
 • שרשי הדר בע"מ
 • חלקה 399 גוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 33 בגוש 7174 בע"מ
 • החלקה 25 בגוש 7135 בע"מ
 • חלקות 341 340 בגוש 3703 רחובות בע"מ
 • חברת חלקה 669 בגוש 6145 בע"מ
 • מרוה פתח - תקוה בע"מ
 • פסיון חב לשווק עופות בע"מ
 • מאפיות יחדיו בע"מ
 • משכן גוש 6154 חלקה 226 בע"מ
 • יהלומי מרכז - עשרת בע"מ
 • גורל חברה בע"מ
 • מר ק בע"מ
 • תריס - קל בע"מ
 • בית ברחוב טיומקין 9 בע"מ
 • הדירה ברחוב דיזינגוף 38 בחזית א בע"מ
 • חלקה 9 163 בגוש 6215 בע"מ
 • מעונות פלמן בע"מ
 • החברה הישראלית למכוניות איסריה בע"מ
 • עדשה מכון ומעבדה לעבודות גרפיות בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 4247 בע"מ
 • מעון 2 686 בע"מ
 • חברת רחוב לוינסקי 70 תל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 203 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת חלקה 204 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 10030 בע"מ
 • מפעלי מתכת אורגינל בע"מ
 • מטעי עמירם בן עזר בע"מ
 • חלקה 775 בגוש 6122 בע"מ
 • מטעי שרונה בע"מ
 • חלקה 283 בגוש 6192 בע"מ
 • פנת רח אלישע בבני - ברק בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 30021 בע"מ
 • חברה להפצת רהיטים רהיטי דירתי בע"מ
 • מפעלי תעשיה מזרח בע"מ
 • נכס ברחוב ויזל 5 בע"מ
 • חלקה 84 גוש 7119 בע"מ
 • ביטקובר - ציוד חקלאי בע"מ
 • חברת חלקה 178 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 195 בגוש 6207 בע"מ
 • נכסי ריצמן בע"מ
 • מעון בגוש 8262 נתניה בע"מ
 • חלקה 463 בחלקת משנה 4 בע"מ
 • אוהנכו בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 7145 בע"מ
 • מיכאל גבעוני ושות בע"מ
 • סא לפילמס בע"מ
 • חברה להתישבות תעשייתית בע"מ
 • קולנוע אורות הנגב בע"מ
 • החברה הירושלמית למכשירי דיוק בע"מ
 • סרטי מדיט בע"מ
 • חלקה 169 גוש 6043 בע"מ
 • חברה לייצור ארגזי עץ למקלטי רדיו בע"מ
 • חברה להרכבת מקלטי רדיו בע"מ
 • גרנד ניו הוטל נצרת לימידד
 • חלקה 91 בגוש 6379 בפתח - תקוה בע"מ
 • וירגיניה בע"מ
 • מרכז קרית שמונה בע"מ
 • חברת ש מ י בע"מ
 • מעונות ברח הגרא בע"מ
 • היכל חלקה 48 בגוש 7137 בע"מ
 • אחוזת גוש 7137 חלקה 47 בע"מ
 • נכסי אפלבוים בגוש 6896 בע"מ
 • מעון בגוש 8231 בנתניה בע"מ
 • חברת חלקה 104 100 בגוש 30079 בע"מ
 • דירת חלקה 4 255 בגוש 25 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 8264 בע"מ
 • חלקה 480 בגוש 7051 בע"מ
 • מצפה - טורס בע"מ
 • בנאורי ושות בע"מ
 • חלקה 24 גוש 3935 בע"מ
 • אחוזת גוש 7137 חלקה 38 בע"מ
 • חלקה 162 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 706 בגוש 6189 בע"מ
 • אחוזת גוש 7137 חלקה 43 בע"מ
 • חלקה 579 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 165 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 923 בגוש 6668 בע"מ
 • החלקה 1033 בגוש 6122 בני ברק בע"מ
 • דרגון בע"מ
 • שכון פאגי סנהדריה בע"מ
 • חברת ישראל אוסטרליה להשקעות לפרדסנות ומטעים בע"מ
 • מעונות ר ב י פ בחיפה בע"מ
 • חברת קונייטינן בע"מ
 • רמת יובלים בע"מ
 • אחוזת דורון בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 8260 בע"מ
 • חברה ישראלית להשקעות בסוכר בע"מ
 • חברת גוש 30081 חלקה 53 בע"מ
 • החברה המאוחדת למזרח הקרוב בישראל בע"מ
 • חיים מצליח בע"מ
 • דירה 14 הירקון 146 בע"מ
 • תפירה מגדל העמק - יוספזון ושנידלר בע"מ
 • חלקה 149 בגוש 6108 בע"מ
 • שכונים בגוש 6745 בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 30008 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 30008 בע"מ
 • מעונות רח החשמונאים 33 בע"מ
 • שכונים בגוש 6744 בע"מ
 • שכונים בגוש 6743 בע"מ
 • שכונים בגוש 6742 בע"מ
 • שכונים בגוש 6734 בע"מ
 • שכונים בגוש 6735 בע"מ
 • חלקה 269 גוש 6181 בע"מ
 • חלקה 107 גוש 6896 בע"מ
 • חברת ל א ו א של חלקה 113 גוש 6896 בע"מ
 • חברת דירה מס 10 בבית החורשה בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520041757
 • פולה סביצקי בע"מ
 • אגריק-איר בע"מ
 • נוה שמאי בע"מ
 • חלקה 294 גוש 6916 בע"מ
 • חלקה 240 בגוש 6123 בע"מ
 • נוה התשבי בע"מ
 • א קובלסקי בע"מ
 • חברת גוש 7170 חלקה 206 בע"מ
 • דירה 21 בחלקה 519 מגוש 6128 בע"מ
 • ביתני תעשיה ר ג בע"מ
 • דירת עובדיה בע"מ
 • בית ברחוב אל - ראי 36 בע"מ
 • גת - אופנה בע"מ
 • רוול שדרות דוד המלך בע"מ
 • אוסקים באר - שבע חברה להשקעות ובנין בע"מ
 • לשרותך בע"מ
 • נכסי חלקה 463 בגוש 6217 בע"מ
 • משה גלבאום בנין והשקעות בע"מ
 • חברת חלקות 26 ו27 בגוש 6043 בע"מ
 • חברת חלקה 76 בגוש 6155 בע"מ
 • חברת צמח בע"מ
 • חברת גוש 6533 חלקה 97 בע"מ
 • נכסי גן רינה בע"מ
 • חלקה 364 בגוש 6192 בע"מ
 • מפעלים ישראליים של פינסטרוסט בע"מ
 • אדמת פאר בנתניה בע"מ
 • חברה לתקון חלקי מתכת בע"מ
 • חברת חלקה 131 בגוש 8267 בע"מ
 • אילן מוצרי חן בע"מ
 • עדנה חלקה 37 בגוש 10755 בע"מ
 • חברת ורדה בת שושנה בע"מ
 • החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ
 • טליה - יצור מוצרי צמר בע"מ
 • דעבול - שמש חברה לקבלנות ובנין בע"מ
 • יוצאי קרקוב (קראקא) בישראל בע"מ
 • אחוזת וירו בע"מ
 • טחינה ועיבוד מחצבים ט ע מ בע"מ
 • סלע את זוסמן בע"מ
 • פנת הכרך בע"מ
 • חלקת מ מ ש בע"מ
 • סיפיקו בע"מ
 • בית קרור משמר בע"מ
 • חנות ב ב ו י בע"מ
 • מרכז ימי באילת בע"מ
 • ישראפילם בע"מ
 • אחוזת גוש 7130 חלקה 77 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 7163 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 6049 בע"מ
 • מעונות רות ריזקין בע"מ
 • חברת גוש 6935 חלקה 125 בע"מ
 • גוש 6939 חלקה 77 בע"מ
 • גוש 6210 חלקה 25 בע"מ
 • גוש 6210 חלקה 138 בע"מ
 • גוש 6210 חלקה 139 בע"מ
 • יושבעת בע"מ
 • בית ברסקי בע"מ
 • דירה 6 698 בגוש 6213 בע"מ
 • חברה לויטס דירה בע"מ
 • ש אידלסון ושות חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • חברת חלקה 109/8 בגוש 6925 בע"מ
 • חברת חלקה 109/8 בגוש 6925 בע"מ
 • חברת חלקה 109/7 בגוש 6925 בע"מ
 • דפוס ארזי בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 8260 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 7076 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6161 בע"מ
 • מזון הנגב בע"מ
 • קבלני בנין חב ח ח בע"מ
 • נחלת שלוה בע"מ
 • רגיס סוכנויות הנדסה בע"מ
 • סרטי זהר - ארק ישראליים בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6395 בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 537 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת גוש 6145 חלקה 80 בע"מ
 • אשהם בע"מ
 • מפעלי אורטופדי לנכים ונפגעים בע"מ
 • מפעלי שטולר ו - י למפרט ושות בע"מ
 • חברת נכס בגוש 3926 חלקה 266 בע"מ
 • חברת מעונות בגוש 3926 חלקה 247 בע"מ
 • חברת חלקות מס 222ו 223 בגוש 6154 בע"מ
 • חברה להנדסת קרקע בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6537 בע"מ
 • מלון ואכסניה מוטל אשקלון בע"מ
 • ראקום אלקטרוניקה בע"מ
 • צמח חב להשקעות ופתוח בע"מ
 • חלקה 202 בגוש 6154 בע"מ
 • אנגלו - אפריקן שיפינג קומפני אוף ישראל בע"מ
 • חלקות 2 ו-5 בגוש 7135 בע"מ
 • נוה ארי בן יצחק בע"מ
 • י טרופין קולנוע וסרטים בע"מ
 • גוש 3924 בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 30024 בע"מ
 • ח רוכוורגר נכסים בע"מ
 • חברת חלקה מספר 186 בגוש 3945 בע"מ
 • היכל חלקה 117 בגוש 7155 בע"מ
 • היכל חלקה 119 בגוש 7155 בע"מ
 • חברת חלקה 377 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת רחוב בלוך 75 בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 7119 בע"מ
 • יונה פרידמן ושות בע"מ
 • חברת חלקה 36 בגוש 6526 בע"מ
 • אינטגרה (נכסים) בע"מ
 • חברת חלקות 1/28 120 א 1/98 ב 1/28 ג 1/28 ו 1/13 בגוש 27
 • עז - קר בע"מ
 • נאות רח רשבי בע"מ
 • שכון פרטי בגוש 6373 בע"מ
 • ס פסלסון בע"מ
 • חלקה 139 גוש 8260 בע"מ
 • יצחק ביר בע"מ
 • בנין הרב קוק 6 תא בע"מ
 • חברת דן עודד בע"מ
 • תאורה חברה לשווק ציוד טכני בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6190 בע"מ
 • שטרקמט את כהן בע"מ
 • חברת גוש 6155 חלקה 216 בע"מ
 • סיונית בע"מ
 • מ בהרב ושות בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 18165 בע"מ
 • תכנון ומבנה בע"מ
 • חברת חי גבאי פירו להובלות בע"מ
 • חלקות 60 - 61 בגוש 30065 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 30164 בע"מ
 • אחוזת חלקה 95 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 94 בגוש 8272 בע"מ
 • חברת ח מנשרוב ושות בע"מ
 • חברת גוש 6957 חלקה 63 בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 7166 בע"מ
 • חלקה 238 בגוש 6181 בע"מ
 • אחוזת חלקה 93 34 בגוש 8272 בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 8272 בע"מ - אחוזת
 • אחוזת חלקות 91 33 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקות 89 32 בגוש 8272 בע"מ
 • טוידן בע"מ
 • טוב טעם הבית ירושלים בע"מ
 • עמית חברה למסחר בע"מ
 • חלקה 3 347 בגוש 6586 בע"מ
 • רחובות חב לייצור ושווק סודה וגזוז בע"מ
 • אחוזת חלקה 88 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 87 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 86 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 85 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 84 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 83 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 82 בגוש 8272 בע"מ
 • אחוזת חלקה 81 בגוש 8272 בע"מ - אחוזת
 • אחוזת חלקה 80 בגוש 8272 בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 6533 בע"מ
 • אחוזת חלקה 28 בגוש 7145 בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש 7149 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6382 בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6395 בע"מ
 • אחוזת גוש 8267 חלקה 42 בע"מ
 • קרליל רחובות בע"מ
 • קסמין בע"מ
 • בר - עוף בע"מ
 • אוטו - טיב חברה בע"מ
 • החברה המאוחדת לשירות ופרסום בע"מ
 • אריגי מופת בע"מ
 • חלקה 237 גוש 6123 בע"מ
 • חברת לנה טלזק בע"מ
 • תיאטרון העולים בע"מ
 • גלף בניה אנטרפרייזס (א.ב.אי.) בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 16 בע"מ
 • רח ירושלים 55 בת-ים בע"מ
 • דירה 11 20 בגוש 30026 בע"מ
 • חלקה 325 בגוש 6355 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 6625 בע"מ
 • דירה בקומה ב ברח הכרם 3 בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 7136 בע"מ
 • אבי - שי חברה לשווק חקלאי בע"מ
 • חברת חלקה 6 בגוש 30024 בע"מ
 • דפוס מרכז ירושלמי חב להוצאה לאור בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 6944 בע"מ
 • מפעלי ליף בע"מ
 • 1/3 1 דונם בחלקה 1 גוש 6896 בע"מ
 • דולפלסט בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6109 בע"מ
 • שלש חלקות בגוש 6020 בע"מ
 • משרד אלנבי מס 138 בתל-אביב בע"מ
 • חברת חלקה 558 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 559 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 560 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 561 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 555 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 556 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 557 בגוש 3926בע"מ
 • חברת חלקה 551 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 552 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 247/8 בגוש 30025 בע"מ
 • פלגי מים חברה למסחר והשקעות בע"מ
 • דלפינטקס בע"מ
 • מפעלי בניה אלוני ושות בע"מ
 • חלקה 7 292 גוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 553 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 554 בגוש 9326 בע"מ
 • חברת חלקה 562 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 563 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 564 בגוש 3926 בע"מ
 • חברת חלקה 565 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 570 בגוש 3926 בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 251 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 236 בגוש 6192 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נוה רחוב מוהליבר 28 בע"מ
 • נכסי עדש בע"מ
 • רחוב ארלוזורוב 9 ת-א בע"מ
 • חברת דנלי בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 6123 בע"מ
 • אחוזת גוש 7150 חלקה 26 בע"מ
 • חלזון חברה מסחרית בע"מ
 • רחוב ארלוזורוב 77 רמג בע"מ
 • מפעלי דניאל בע"מ
 • ישראל מוטל קומפ בע"מ
 • אלברט ד מטלון ושות' בע"מ
 • בית מעון חב להשקעות ולנאמנות בע"מ
 • הובלות אמבץ בע"מ
 • חברת אהבת ציון 27 בע"מ
 • אחוזת גוש 8267 חלקה 97 בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6382 בע"מ
 • חלקה 172 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 171 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 170 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 167 בגוש 6181 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 6355 בע"מ
 • ארנב בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • יהלומי דרום בע"מ
 • פרי הגליל בע"מ
 • סלע חברה לטכנולוגיה בע"מ
 • ביתנו הנאה בנתניה בע"מ
 • גוש 6123 חלקה 266 בע"מ
 • חלקה 318 בגוש 6207 בע"מ
 • צמרת בע"מ
 • מטעי אברהם בע"מ
 • דירת קסטנבאום בע"מ
 • ברוסל בע"מ
 • חלקה 309 בגוש 6145 בע"מ
 • בית רחוב בן יהודה 123 בע"מ
 • מעון בגוש 6206 חלקה 71 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6106 בע"מ
 • משק לטיפוח עופות בע"מ
 • גוש 7170 חלקה 139 בע"מ
 • חלקה 138 בע"מ - גוש 7170
 • חברה בנין הדקל יוסף אלעזר ובניו בע"מ
 • בית החינוך התיכון לילדי עובדים דרום ירושלים בע"מ
 • סרטי אורלי חב לייצור והפצת סרטים בע"מ
 • דיזנהויז בע"מ
 • חברת חלקה 259 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 7150 רח דניאל בע"מ
 • צניף בע"מ
 • קומודיטי טריידינג קו בע"מ
 • חברת מעונות רח שלמה המלך מגידו בע"מ
 • גוש 8262 חלקה 22 בע"מ
 • י ול הרמן בע"מ
 • ישראל קרוון בע"מ
 • בית יושע בע"מ
 • נכסי גוטליב 16 בע"מ
 • צינקוגרפיה אריה בע"מ
 • דירת לילי בגוש 6212 חלקה 666/16 בע"מ
 • חלקה 104 בגוש 6107 בע"מ
 • מגרש 519 ברחוב הנצחון בע"מ
 • חברת חלקה 239/8 בגוש 30025 בע"מ
 • מעונות רח הפרסה חלקה 107 בע"מ
 • בני רידא איראני בע"מ
 • משפחת ה לב חברה בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 6190 בע"מ
 • מתניר חב למוצרי מתכת אלחלידה בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 13 בגוש 7141 בע"מ
 • מוסך רון בע"מ
 • מעונות יצהר בע"מ
 • מעונות גוש 6607 בע"מ
 • מעונות בן ישראל בע"מ
 • מעונות יזהר בע"מ
 • מעונות חלקה 160 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 30028 בע"מ
 • טרנס - ביצוע הובלה והספקת חומרי בנין ועבודות עפר בע"מ
 • נכסי האגוד אלנבי 113 בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6194 3 דור בע"מ
 • אימקו בע"מ
 • כמיצור בע"מ
 • ורד חברה חקלאית בע"מ
 • הודיה בע"מ
 • דרך העצמאות 98 בע"מ
 • חלקה 24 גוש 6936 בע"מ
 • גוש 6159 בע"מ - חלקה 19
 • חנות ברח הרואה 84 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520037417
 • חלקה 176 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 6210 בע"מ
 • אור פוסט בע"מ
 • חלקה 671 בגוש 6158 בע"מ
 • אגסול בית מלאכה לייצור מוצרי מתכת בע"מ
 • חלקה 19 גוש 7138 בע"מ
 • זיו מוצרי בשר ומעדנים בע"מ
 • יוסף איגר בע"מ
 • בית ז פ ת בע"מ
 • חברת חלקה 234 בגוש 6167 בע"מ
 • בית רחוב ירמיהו 8 בע"מ
 • חלקה 28 גוש 6144 בע"מ
 • בית מטה אהרן 15 רמת-גן בע"מ
 • דירה א בשילה 5 בע"מ
 • היכל חלקה 31 בגוש 30150 בע"מ
 • דירה 23 רח המתמיד 38 בע"מ
 • סופרגום מוצרי גומי ופלסטיקה בע"מ
 • היכל צוקר 25 6166 בע"מ
 • נכסי קופת חולים ציונים כלליים בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 30185 בע"מ
 • רחוב עם ישראל חי 4 בתא בע"מ
 • צמיג - עד בע"מ
 • מחסני מתנות אג 83 בע"מ
 • גיא חברה לנאמנות ולניהול בע"מ
 • דירה 2 ברח בארי 24 בת-א בע"מ
 • מעוז ברח סוקולוב 76 ת-א בע"מ
 • מעון בגוש 6959 חלקה 48 בע"מ
 • רחובות יהודה גור זבוטינסקי בע"מ
 • חברת ברכה פ בית משה בע"מ
 • חברת גוש 6746 חלקה 280 בע"מ
 • המלטש בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 6159 בע"מ
 • בית חלקה 282 בגוש 7093 בע"מ -
 • חברת אלי רות בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 7141 בע"מ
 • איפרום בע"מ
 • סיאנס פרס בע"מ
 • למסחר ליד התאחדות הסוחרים הכללית רג בע"מ
 • חברת יצחק בו ארי בע"מ
 • דוד מיזלס ביחר למזרקים רפואים בע"מ
 • עממית בע"מ
 • מעונות צירלה בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6204 בע"מ
 • דלף בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקות 265 264 בע"מ - גוש 6580
 • חלקה 74 בגוש 3935 בע"מ
 • חברת חלקה 541 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 312 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 52 בגוש 7143 בע"מ
 • חלקה 30 גוש 7097 בע"מ
 • חברת חלקה 101 בגוש 8269 בע"מ
 • חברת חלקה 2 בגוש 8244 בע"מ
 • טפר לוינשטיין בע"מ
 • אבצ בע"מ
 • מעונות הורדים בע"מ
 • מעונות הזיתים בע"מ
 • עובדי חאיל בע"מ - קופת פצויים של
 • דירה בחלקת משנה 1 75 בגוש 6952 בע"מ
 • חברת חלקה 58 בגוש 7790 בע"מ
 • חלקה 668 בגוש 6158 בע"מ
 • עליה ביחר לממתקים ושוקולדה בע"מ
 • גוש 6665 חלקה 277 בע"מ
 • מעונות יחיפ בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 6210 בע"מ
 • יער ארכיטקטים בע"מ
 • מעונות התרציות בע"מ
 • חלקה 184 בגוש 6020 בע"מ
 • דירת גלעד ברח כצנלסון 112 חלקה 26 18 גוש 6166 בע"מ
 • חלקה 84 גוש 6106 בע"מ
 • חלקה 128 גוש 6106 בע"מ
 • מונדיאל פרס בע"מ
 • חוטון מפעלי טקסטיל בע"מ
 • מעון חלקה 175 בגוש 7150 בע"מ
 • מגרש ברח דניאל 18 בני ברק בע"מ
 • חלקה 4 27 בגוש 30022 בע"מ
 • חלקה 440 בגוש 6126 בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 7151 בע"מ
 • מעונות מרכז בעלי מלאכה 30 תא בע"מ
 • בלום חברת מוניות בע"מ
 • מעוז חלקה 84 בגוש 6975 בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 6214 בע"מ
 • בית ברוך פת בע"מ
 • בית אפרת פתח תקוה בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6204 בע"מ
 • המאיר לארץ ולדרים בחולות בע"מ
 • אינסו בע"מ
 • אבשמים בע"מ
 • דירה ברח שלמה המלך 15 בע"מ
 • בית ברח פרץ 23 תא בע"מ
 • אשל תל-אביב בע"מ
 • חלקה 463 חלקת משנה 5 בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 6925 בע"מ
 • חברת בנין בכדרה בע"מ
 • פנת אחד העם הרצל בע"מ
 • נסים וויולה רובינו בע"מ
 • דירה 8 ברח שילה 7 ברמת - גן בע"מ
 • משרד לתכנון וארכיטקטורה בע"מ
 • דומור בע"מ
 • איללה בע"מ
 • חלקה 280 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 30159 בע"מ
 • בית ברח מאפו 6 תא בע"מ
 • חברת גוש 7169 חלקה 121 בע"מ
 • יצחק רויטמן בע"מ
 • חברת חלקה 26 בגוש 6126 בע"מ
 • גושן חדרה בע"מ
 • מגדנית הדר בע"מ
 • חדש חברה למסחר בע"מ
 • חברה אמריקאית ישראלית להנדסת זכוכית ומראות בע"מ
 • נוה גביש בע"מ
 • חברת חלקה 92 בגוש 6746 בע"מ
 • חברת גוש 6665 חלקה 172 בע"מ
 • חברת גוש 6665 חלקה 171 בע"מ
 • בית רחוב רמברנדט 3 אי בע"מ
 • חברה להובלה בורוס בע"מ
 • הדירה בגוש 6111 חלקה 244/8 בע"מ
 • בני יצחק בבת-ים בע"מ - רכוש
 • פתוח בגוש 5027 חלקה 1 בע"מ
 • מעונות חלקה 1 בגוש 5027 בע"מ
 • יסמין - חברה חקלאית בע"מ
 • חלקה 955 בגוש 6122 בע"מ