• חלקה 8 461 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 473 בגוש 6144 בע"מ
 • הככר מרכזית בת-ים בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת הקני לבנין בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 6405 בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 7167 בע"מ
 • השקעות מרכזים בע"מ
 • נכסי חלקה 99 בגוש 6106 בע"מ
 • מעונות רחוב בצלאל 20 בע"מ
 • הנכס חלקה 596 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת גוש 6123 חלקה 267 בע"מ
 • שווק ספורט שרופה בע"מ - הבוער חברה למלוי ו
 • חלקה 119 בגוש 7173 בע"מ
 • אפוללו מפעל עינוגים ושעשועים בע"מ
 • מ סילצקי בע"מ
 • חברת חלקה 106 105 בגוש 30079 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 6901 בע"מ
 • חלקות 574 - 576 - 577 - 579 בגוש 6123 בע"מ
 • דירה 9 62 בגוש 6958 בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 6049 בע"מ
 • חלקה 156 בגוש 7169 בע"מ -
 • רלן בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 7167 בע"מ -
 • חברת דירת מרים בע"מ
 • בית אברהם וברכה בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 7142 בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 7149 בע"מ
 • אדמת יוסף בגוש הגדול בע"מ
 • חלקת ראובת בע"מ
 • בית גלבור בע"מ
 • מעונות בורגל בע"מ
 • חברת אלכסנדר מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חברת נעים חייק בע"מ
 • בית ברחוב לוינסקי 92 בע"מ
 • חלקה 248 גוש 6123 בע"מ
 • שכוני רב טוב ירושלים בע"מ
 • מאפיה תא אחים נקדימון בע"מ
 • מחסנים של תריזז בע"מ
 • ירון חברה למפעלי בנין בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקות 1174 1215 בע"מ
 • בית חלקה 77 בגוש 6977 בע"מ
 • חלקה 456 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 6914 בע"מ
 • אמ-אל חברה להשקעות בע"מ
 • ח צ מ שווק וייצור חוטים בע"מ
 • חברת חלקה 621 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת חלקה 620 בגוש 8267 בע"מ
 • נוה רחוב ביאליק 57 רמת-גן בע"מ
 • מפקור חברה לקרור וקרח בראשון לציון בע"מ
 • אדמת אפרים וראובן בע"מ
 • אדמת אסתר וחנה בע"מ
 • חלקה 169 גוש 6155 בע"מ - חברת
 • נאות ברחוב זנגויל 22 בע"מ
 • חברת חלקה 134 בגוש 6125 בע"מ
 • אחוזת חלקה 83 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת פרדס בבית דגון 282 בע"מ
 • חברת פרדס 215 בע"מ
 • גוש 7170 חלקה 124 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקה 515 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 4 בגוש 7155 בע"מ
 • חברת חלקה 162 בגוש 8233 בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 186 בע"מ
 • חברת חלקה 89 גוש 6942 מגרש שרון בע"מ
 • חברת חלקה 88 בגוש 6942 מגרש שרון בע"מ
 • מעונות הירקון ט בע"מ
 • מעונות הירקון יא בע"מ
 • חברת ר ג ב למסחר בע"מ
 • חברת חלקות 100 בגוש 10882 חיפה בע"מ
 • דירת ש י בע"מ
 • מדגרות קמפניק ושות בע"מ
 • חלקה 138 גוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקות 88 90 91 93 94 בגוש 7093 בע"מ
 • ס - א - האוזינג טרוסט קומפ בע"מ
 • או - קי החב הישראלית למסחר במכוניות בע"מ
 • שנהב שרותי נאמנות השקעות ובטוח בע"מ
 • פ לוטנברג ובניו בע"מ
 • חלקה 51 גוש 6958 בע"מ
 • בית ברח יפו תא 31 בע"מ
 • אחוזת חלקה 929 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות בלהה גוש 6021 חלקה 28 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה 114 גוש 6154 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 7109 בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת גוש 6204 חלקה 331 בע"מ
 • מעוז רח הס ודבורה הנביאה בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 30153 בע"מ
 • ב.מ.נ. טכנולוגיה בע"מ
 • תבור מפעלי טקסטיל בע"מ
 • אוטו - נע חב להשכרת רכב בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 6394 בע"מ
 • בית ברח אבי 9 187 בע"מ
 • אחוזת יוסף בגוש 6909 בע"מ
 • חברת גוש 6956 חלקה 48 בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 7171 בע"מ
 • חלקה 139 בגוש 7171 בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 7171 בע"מ
 • מעונות רח רות6הכרמל בע"מ
 • רח הלוחמים חולון בע"מ - מעונות
 • חברת חלקה 88 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 7069 בע"מ
 • בש-פל נכסים בע"מ
 • מעונות רחובות בע"מ
 • חברת חלקה 12 בגוש 30149 בע"מ
 • חברת חלקה 7 בגוש 7106 בע"מ
 • הבית ברחוב יותם בחיפה בע"מ
 • חלקה מס 119 בגוש 6108 בע"מ
 • מעונות חלקה 60 בגוש 6161 בע"מ
 • בוט - קל חב לגידול שיווק ויצוא חקלאי בע"מ
 • מגרש חיים במעגל בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2502
 • תפארת דיזנגוף 277 תא בע"מ
 • דירה מס 4 ברחוב גורדון 57 בע"מ
 • מעונות ברחוב פיקא בע"מ
 • חלקה 184 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 6123 בע"מ
 • ברק פילם חברה בע"מ
 • חברת חלקה 27 בגוש 6518 בע"מ
 • טירת שלמה ברג רח ביאליק 54 בע"מ
 • בית חלקה 48 בגוש 6977 בע"מ
 • ניבה מטעים בע"מ
 • מאפית שדרות בע"מ
 • ציטרוסוויס בע"מ
 • דירה 12 ברח שלמה המלך 101 תא בע"מ
 • פמה אשראי לרכב בע"מ
 • קרל קיזלר ובניו בע"מ
 • פלדות נפתלי בע"מ
 • חברת חלקה 510 בגוש 6145 בע"מ
 • בית ברחוב עין חרוד 8 תא בע"מ
 • אחוזת גוש 8271 חלקה 65 בע"מ
 • אירמה חב להשקעות בע"מ
 • חברה הפכה לציבורית מס'6-003039-52
 • משפחת גוילי שלום בע"מ
 • חלקה 593 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 77 בגוש 6186 בע"מ
 • מעונות חלקה 155 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 30149 בע"מ
 • גוש 30026 חלקה 70 בע"מ
 • יוצקים הותיקים בע"מ
 • מעונות דוד 11 בע"מ
 • נכסי מנחם ושמעון בע"מ
 • דה - קו - רא בע"מ
 • חברת ישדר ג בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקה 698 גוש 6668 בע"מ
 • מ ל ס בע"מ
 • חלקה 1099 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 534 בגוש 6158 בע"מ
 • הבית ברח נחלת בנימין 55 בע"מ
 • גוש 6383 חלקה 44 בע"מ
 • חלקה יוסף בן מנשה מזרחי בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6210 בע"מ
 • השקעות אביק 1959 בע"מ
 • מצוק חב בע"מ
 • קולנוע גן עדן בעכו בע"מ
 • מועדון יחדיו טבריה בע"מ
 • צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ
 • דירה ברחוב חיבת ציון 27 רמת גן בע"מ
 • תפארת רח יהודה הלוי 75 תא בע"מ
 • חברת גוש 6379 חלקה 6 בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 6106 בע"מ
 • מעונות החרוצים בע"מ
 • כנפים ארגון לייצור ושיווק תוצרת אוזים בע"מ
 • יוטבת חב לפתוח הדייג בים האדום בע"מ
 • מפעלי יבוא יצוא וכספים של חפצי-בה ישראל חב בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 7146 בע"מ
 • מפעלי ירסינה בע"מ
 • ס או ס שרות קולנוע בע"מ
 • מדגרות חיים לוי בע"מ
 • דר מירון חרשת כימית בע"מ
 • גוש 6535 חלקה 63 בע"מ
 • שרות ארצי להדברה בע"מ
 • אוריאל 248842 אחזקות בע"מ
 • חברת בריש בע"מ
 • חברת חלקה 35 בגוש 7150 בבת ים בע"מ
 • יואב כץ שרותי מכס ותחבורה בע"מ
 • חברה פליקר בע"מ
 • משרדי בכר בנחלת בנימין 75 בע"מ
 • לפין את ברגלס חב לבניה בע"מ
 • האחים שביט בע"מ
 • מעונות יורם חלקה 183 בגוש 30023 ירושלים בע"מ
 • דימנט - דוידוביץ בע"מ
 • גוש 7130 חלקה 88 בע"מ
 • חברת ישדר ה בע"מ
 • חברת ישדר ו בע"מ
 • חברת גוש 7170 חלקה 186 בע"מ
 • מקורה בע"מ
 • ליאונטקס בע"מ
 • נגרית שמשון בע"מ
 • גוש 30009חלקה 3 בע"מ
 • גוש 30009 חלקה 2 בע"מ
 • בית קפה ק - א בע"מ
 • אחוזת גוש 7151 חלקה 129 בע"מ
 • פלדות עגולות בע"מ
 • חברת ישדר ד בע"מ
 • חלקת ר ב ברמת-גן בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 7155 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 7155 בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 7155 בע"מ
 • בורית - מכבסת קיטור בע"מ
 • חברת חר חורב 86 אחוזה חיפה בע"מ
 • חברת חלקה 3 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת רח הרצל 77 בע"מ
 • עציון גבר מפעלי מתכת בע"מ
 • חברה בגוש 30073 חלקה 81 בע"מ
 • חברת חלקה 39 בגוש 7144 בע"מ
 • חברת גוש 6206 חלקה 87 בע"מ
 • חברת חלקה 67 66 בגוש 30079 בע"מ
 • חברת חלקה 95גווגש 30079 בע"מ
 • חלקת יוסף ב ר ג בע"מ
 • חלקת ראובן ב ר ג בע"מ
 • חלקת בן דוד ב ר ג בע"מ
 • פן - אור בע"מ
 • החברה לרקמה חדישה בע"מ
 • בר - אדון חב להובלה בע"מ
 • אוארגו בע"מ
 • חברת ענבי אנגר בע"מ
 • ביתי - חב לבנין בע"מ
 • מגדא בע"מ
 • א וטר ושות בע"מ
 • זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ
 • ק.א. (בטונים) בע"מ
 • ליפא גולדשטיין בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 6122 בע"מ
 • קופת פיצויי פיטורין לעובדים חקלאיים שכירים בע"מ
 • בן ציון ליפשיץ הנדסה ובניה בע"מ
 • ה ר מפעלי בטון בבת-ים בע"מ
 • חברת חלקה 29 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקות 69 - 70 בגוש 6213בע"מ
 • לומברד רומא בע"מ
 • פרידלנדר נכסי הכרמל בע"מ
 • תחנה מרכזית לתובלה בע"מ
 • חלקה 907 בגוש 6158 בע"מ
 • אב - הדר חב למסחר פירות וירקות בע"מ
 • חברת אירני בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 30024 בע"מ
 • חלקה 992 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת פרתה בע"מ
 • דוביטקס בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקות 204 306 בגוש 8260 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 6531 בע"מ
 • חברת חלקות 39 40 בגוש 6124 בע"מ
 • חברת חלקה 97 בגוש 8265 בע"מ
 • מגור חב לחרושת ומסחר בע"מ
 • קופת כרטיסים חיפה בע"מ
 • חלקה 667 בגוש 6145 בע"מ
 • מעונות 431 בגוש 6217 בע"מ
 • בית רחוב הרב קוק 4 תא בע"מ
 • חלקה 6 בגוש 6360 בע"מ
 • בית הרמינה בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 7145 בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת חלקה 371 בגוש 6902 בע"מ
 • חברת גוש 6904 חלקה 472/1 בע"מ
 • בית יגיל בע"מ
 • מעונות חלקה 220 בגוש 6375 בע"מ
 • חלקה 5 221 בגוש 6122 בע"מ
 • אינגינר נחום זולוטוב אדריכל בע"מ
 • חברה לציוד חשמלי בע"מ
 • חברת טירת חנה ברג רח הראה 125 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת דירה 382/3 בגוש 6154 בע"מ
 • רחוב ברנדייס 18 בע"מ
 • משווק סוכנות להפצת מוצרי קלין בע"מ
 • תאוב יועצים לתכנון ארגון ומנהל בע"מ
 • טוב טעם בע"מ
 • יוסף חברה ליצור שיווק וסחר בקומפוסט בע"מ
 • אינטרקונטיננטל חברה בע"מ
 • בית יהלום 12 ברג בע"מ
 • חברת גוש 6668 חלקה 937 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2588
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520041039
 • יצחק פדרמן בע"מ
 • חברת סוארי את דרקסלר בע"מ
 • אלנבי 71 חברה בע"מ
 • המחבר והמקשר בע"מ
 • חברת חלקה 56 בגוש 10783 בע"מ
 • אוריטל בע"מ
 • דירת גרוזמן ברח סוטין 10 בע"מ
 • רח בר גיורא 22 בע"מ
 • חלקה 404 בגוש 6159 בע"מ
 • חברה חלקה 20 בגוש 8071 בע"מ
 • חברת חלקה 181/11 בגוש 6215 בע"מ
 • חלקה 495 בגוש 6125 בע"מ
 • דירה ברח ארלוזורוב 5 תא בע"מ
 • בית ברח ישעיהו 56
 • חלקה 94 בגוש 6382 בע"מ
 • חלקה 148 בגוש 6675
 • חלקה 238 בגוש 6207 בע"מ
 • גוש 30078 חלקה 138/12 136 בע"מ
 • בית אליהושוילי בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6206 בע"מ
 • פרינדנטל ביחר לכלי כסף ומצופי כסף חברה בע"מ
 • הבית ברח לוינסקי פינת עליה בע"מ
 • חלקה 728 בגוש 6127 בע"מ
 • היכל חלקה 132 בגוש 6976 בע"מ
 • בית חלקה 24 בגוש 7145 בע"מ
 • חלקה 943 בגוש 6122 בע"מ
 • בוני ירושלים בע"מ
 • חברה לפתוח רמת השרון בע"מ
 • מפעלי בוקבינדר וגישן בע"מ
 • חברה לבנין מפתן בע"מ
 • חלקה 253/13 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת גוש 6936 חלקה 156 בע"מ
 • אימפרזה בע"מ
 • חברת גוש 7173 חלקה 91 בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 7167 בע"מ
 • קצב מפעלי סרגיה בע"מ
 • בית חלקה 46 בגוש 8262 בע"מ
 • יוסף מחמוד משור חברה חקלאית בע"מ
 • בית ברח בר כוכבא 51 בע"מ
 • מעונות חלקות 224 225 בגוש 6377 בע"מ
 • בית רח זמנהוף 1/ תא בע"מ
 • מכון פרס ברח הרצל 4 רג בע"מ
 • החלקה 315 בגוש 5195 בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 482 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 46 בגוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 6901 בע"מ
 • שמחוני מפעלים חקלאיים בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 7650 בע"מ
 • גינת בת בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 7166 בע"מ
 • נחלת אמיר בגוש 6108 בע"מ
 • חברת חלקה 84 בגוש 6135 בע"מ
 • חלקה 483 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 475 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 474 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 472 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 471 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 7137 בע"מ
 • חברת חלקה 127 בגוש 7151 בע"מ
 • דירה מס 8 ברח יחזקאל 3 בע"מ
 • חברת חלקה 96 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה ת בגוש 7135 בע"מ
 • סעל בע"מ
 • א גויסקי בע"מ
 • גוש 6106 חלקה 229 בע"מ
 • מגשי כהנשטב דירה 7 א בע"מ
 • גוש 6106 חלקה 230 בע"מ
 • אחוזת בן פורת בגוש 6108 בע"מ
 • חברת חלקה 231 בגוש 6108 בע"מ
 • דשא בית הוצאה לאור בע"מ
 • חברת חלקה 24 בגוש 30149 בע"מ
 • תרבות לעולה קרית גת בע"מ
 • חברה לבנין מצפה בע"מ
 • אמיר את בלומנפלד חברה לבנין בע"מ
 • המוביל המרכזי חברה להובלה בע"מ
 • דירת זיוה וספי בע"מ
 • תופין שטינהרדט בע"מ
 • פרסום סוסקין בע"מ
 • חברה ישראלית לסוכיות בע"מ
 • המבטח בדרום רחובות חברה בע"מ
 • מוסד לנסוי והדגמה למשקי עזר עש יוסף רבינוביץ בע"מ
 • בית מלאכה לעבוד מתכות תלם בע"מ
 • חברת גוש 30133 חלקה 13 בע"מ
 • חברת חלקה 343 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת חלקה 87 בגוש 6932 בע"מ
 • חברת חלקה 36 בגוש 6416 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 7148 בע"מ
 • חלקה 493 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה מס 199 בגוש 6166 בע"מ
 • אחוזת רחוב יסוד המעלה 29 תא בע"מ
 • אחוזת גוש 8262 חלקה 76 בע"מ
 • אחוזת גוש 8267 חלקה 623 בע"מ
 • בוקריה בע"מ
 • המבודד חברה בע"מ
 • חברת אלבה יבוא ויצוא בע"מ
 • תחנת אורלי לדלק וסיכה
 • אילון אינטרטרייד בע"מ
 • רקופלס כבל און בע"מ
 • גנט בע"מ
 • בנין פלטין בע"מ
 • חברת גוש 7051 חלקה 395 בע"מ
 • אופק אריגי טקסטיל בע"מ
 • חברת חלקה 281 בגוש 6166 בע"מ
 • דפרון בע"מ
 • בית חלקה 12 בגוש 6953 בע"מ
 • להט חרושת ברזל בע"מ
 • שיציב חברה לסחר ושיווק מתכות בע"מ
 • חברת חלקה 86 בגוש 6932 בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש ןםץך6932
 • אחוזת חלקה 319 בגוש 6668 בע"מ
 • חל1ה ו6 בגוש 6187 בע"מ
 • חב חלקה 130 בגוש 6932 בע"מ
 • רח החלוץ 6 בית הכרם בע"מ
 • סריגי לויתן בע"מ
 • גל יה חברה בע"מ
 • פז חברת נפט בע"מ
 • נחלת דבורה ודוד בע"מ
 • חלקות 29 30 בגוש 10768 בע"מ
 • מעון השלשה בע"מ
 • חברת חלקה 393 בגוש 6120 בע"מ
 • חברת חלקה 71/2 בגוש 6941 בע"מ
 • אניות מעבורת לישראל בע"מ
 • משטח יוסף נאל סר באר שבע בע"מ
 • חברת קולדטרנס בע"מ
 • הבית ברחוב לוינסקי 67 בע"מ
 • חברת האורגים שעי התאחדות בעלי מלאכה בתא בע"מ
 • הנדסה ימית אזרחית בע"מ
 • משרד בשדרות חן 40 בע"מ
 • חן פתח תקווה בע"מ ביום 6.3.11 ניתן צו למניעת דיספוזציה בהתאם להפ 24958/01/11
 • יד ארמון בע"מ
 • נשרסריג מוצרי סריגה גרביים וברטים
 • חברת חלקה 220 בגוש 6213 בע"מ
 • אחוזת גוש 7150 חלקה 41 בע"מ
 • מעונות חלקה 235 בגוש 7109 בע"מ
 • מפעל הביוב בע"מ
 • מעון ברח בנימין 6 בע"מ
 • חלקה 166 בגוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקת משנה 520/29 בגוש 6111 בע"מ
 • גוש 6127 בע"מ חלקה 192 בע"מ
 • חברת חלקה 6גווגש 6948 תל אביב
 • מעון 76 בגוש 6186 בע"מ
 • מעונות חלקות 485 486 בע"מ
 • מעוז חלקה 60 בגוש 6210 בע"מ
 • חברה בינלאומית למסחר ותעשיה בע"מ
 • מעון בן יהודה בע"מ
 • גלעד בע"מ
 • מרתף ראשון לציון בע"מ
 • דירת דוד בחלקה 338 גוש 6154 בע"מ
 • חלקה 150 בגוש 6666 בע"מ
 • גוש 6155 חלקה 213 בע"מ
 • גוש 6155 חלקה 212 בע"מ
 • בית בלטימור 9 בע"מ
 • חברת חלקה 55 בגוש 7093 בע"מ
 • חברת חלקה 54 בגוש 7093 בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 6108 בע"מ
 • חברת חלקה 216 בגוש 30166 בע"מ
 • בית ברח דיזנגוף 261 בע"מ
 • חלקה 167 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 165 בגוש 7167 בע"מ
 • הקונפרנס למיכליות בע"מ
 • דירות פייבל חלקה 90 בע"מ
 • חלקה 572 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 592 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 2 1 318/ בגוש 3703 בע"מ
 • עור נעל חברה לשיווק ולמסחר בע"מ
 • אופק ניהול נסיעות ותיירות 1959 בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6435 בע"מ
 • שיש הגליל בע"מ
 • מרדכי לין ושות' בע"מ
 • אלכסנדר ול.ברנר בע"מ
 • מרים בלבן בע"מ
 • אגיר בע"מ
 • ביתן סודיט 6976/132 בע"מ
 • ביתן יהושוע 6976/132 בע"מ
 • מילצין את ספוקויני רחובות חב בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6904 בפ'ת בע"מ
 • חלקה 1291/3 בגוש 6122 בע"מ
 • יצחק ברנצקי ובניו בע"מ
 • צליל אלקטרוניקה בע"מ
 • ויקטוריה ואברהם פרחי בע"מ
 • הדירה ברחוב מתתיהו 13 רמת גן בע"מ
 • חברה לבנין 1960 בע"מ
 • המוסך המרכזי תל אביב בע"מ
 • נוה לאה בנתניה בע"מ
 • מעון רוטהולץ רח החוגה 3 בר'ג בע"מ
 • הנגב חברה לייצור ממתקים בע"מ
 • מעון גוש 6217 חלקה 471/5 בע"מ
 • חלקה 119 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6106 בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש 6381 בע"מ
 • חלקה 322 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 7149 בע"מ
 • חברת רח בן יהודה 217 בע"מ
 • אפשטיין קופלמן - חולון 2 בע"מ
 • בניני אופק בפ'ת חב קבלנית בע"מ
 • מאירי ובניו בע"מ
 • שמיע אלברט בע"מ
 • מעונות ההדסים בע"מ
 • נכסי לט בע"מ
 • חברת גוש 6108 חלקה 159 בע"מ
 • סביון אביבי בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 6383 בע"מ
 • חברת ש פ קדימה בע"מ
 • משגב חב לארגון הופעות בע"מ
 • חלקה 927 גוש 6122 בע"מ
 • אחוזת פלק בע"מ
 • אפרסמון בית חרושת למוצרי מתיקה בע"מ
 • גוש 30153 חלקה 26/1 בע"מ
 • רונן ושות אידלס בע"מ
 • חברת חלקות 160 ו 291 בגוש 6166 בע"מ
 • גוש 7135 חלקה 68 בע"מ
 • חברת חלקה 604 גוש 6158 בע"מ א
 • בית ברח ארלוזורוב 73 ברמ'ג בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 405/9 ברח בלוך 44 בע"מ
 • חלקה 668 בגוש 6668 בע"מ
 • דירה מרח מודיעין 193 גוש 6158 חלקה 733 בע"מ
 • הבנין חב קבלנית בפת בע"מ
 • מפ פלסטיק יבנה כפר יבנה בע"מ
 • חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בירושלים בע"מ
 • ציגלר שרון חב להנדסת חשמל בע"מ
 • בית חרושת למכונות מהנדס א שפירא את ב גורדון בע"מ
 • חברת חלקה 46 בגוש 7166 בע"מ
 • חברה להדברת עשבי בר בע"מ
 • הלפרן תעשית טקסטיל בע"מ
 • חלקה 63 בגוש 6537 בהרצליה בע"מ
 • מגורי פרט חב בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 30161 בע"מ
 • צינו לוקס בע"מ
 • גוש 6903 חלקה 385/1 בע"מ
 • חברת חלקה 290 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 289 בגוש 6186 בע"מ
 • דירה מס 4 ברח בצלאל מס 7 בת'א בע"מ
 • זפיר מוצרי חשמל ומתכת בע"מ
 • לוטוס חברת משפרי אפיה בע"מ
 • חברת ישראל אקוודור בע"מ
 • חברת חלקה 107 בגוש 6109 בע"מ
 • רגינה בית חרושת לנעלים בע"מ
 • קרוננברג בע"מ
 • מרצפות פ פ בע"מ
 • מעון חלקה 307 בגוש 6145 בע"מ
 • גוש 6212 חלקה 1222 בע"מ
 • נכסי רח בן יהודה 79 בע"מ
 • משרדי השואבה 16 בע"מ
 • הבונה בע"מ
 • אחוזת גוש 8270 חלקה 30 בע"מ
 • רח ארלוזורוב פנת פרוג רמת גן בע"מ
 • חלקות 139 ו-140 בגוש 7151 בע"מ
 • טמפלינסקי ושות בע"מ
 • מחסן עצים וחמרי בנין קורן בע"מ
 • חברת חלקת משנה 163/8 גוש 6215
 • דירה 6 ברח מזאה 54 בע"מ
 • גוש 6665 חלקתז ז בכ'מ
 • חוילת בית הלל 6 ר'ג בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 311 בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 333 בע"מ
 • שרותי משרד בע"מ
 • מפ חיים שיף ושות בע"מ
 • הירקונים שרות כללי למכוניות בע"מ
 • חברת גוש 6539 חלקה 38 בע"מ
 • איגרק חב לנכסים ומסחר בע"מ
 • חלקות 70 ו- 91 בגוש 6636 בע"מ
 • פאול פוליצר בע"מ
 • חברת דירה ברח אל על 6 ברג בע"מ
 • פרופ י ברויר וא ינאי מהנדסים מש טכני לעבודות מים בע"מ
 • נוה לונקה בע"מ
 • מעונות הדקלים בע"מ
 • הדירה ברח בלטימור 15 בע"מ
 • חלקה 337 בגוש 6126 בע"מ
 • חלקה 362 בגוש 6158 בע"מ
 • שכון נוף נתניה בע"מ
 • הוצאת ספרים מנורה בע"מ
 • חברת גוש 3928 חלקה 256 בע"מ
 • אמפריאל חב לרהיטים בע"מ
 • תמרה חב למסחר בע"מ
 • טסקו בע"מ
 • חברת יואב למפעלי בדור בע"מ
 • קרן הרחובות ארלוזורוב ואבן גבירול בתל אביב בע"מ
 • נעים יעקב ובניו בע"מ
 • אימטוס חב בע"מ
 • מרתף וגג חב בע"מ
 • חלקות 83 ו- 84 בגוש 7137 בע"מ
 • טירת חלקה 286 בגוש 8260 בע"מ
 • חלקות 38
 • החנות ברח אלנבי 113 בע"מ
 • עתיד חב למכירה אגרות פיס מלוה עממי בע"מ
 • פסג יצחק בע"מ
 • סופרון תעשית רדיו בע"מ
 • חברת חלקות 393 399 בגוש 6536 בע"מ
 • זולפלסט בע"מ
 • חברת זמיר סביניה בע"מ
 • קיוסק ברח הרצל רחובות בע"מ
 • ארגון יצרני יין ומשקאות חריפים בע"מ
 • המוסך בע"מ
 • דירה מס 6 גוש 6952 חלקה 126/6 בע"מ
 • דירה מס 7 גוש 6952 חלקה 126/7 בע"מ
 • יזם חב ליזום בע"מ
 • זבולון ייצור ושווק זבל אורגני בע"מ
 • מחלקי תוצרת חלב רחובות בע"מ
 • כריכיה ספרנו צזר אוכמן בע"מ
 • חברת רח התרסי 27 בע"מ
 • צוק - אור קולנוע בע"מ
 • מעונות רח זבוטינסקי בע"מ
 • חלקה מס 79 בגוש 7146 בע"מ
 • בית רח הרצל 3 בת ים בע"מ
 • רחוב בורוכוב 3 תל אביב בע"מ
 • הורדים קולנוע וסרטים בע"מ
 • נוה פיקו בע"מ
 • דירה 19 ברח יהלום 8 רמת גן בע"מ
 • כימיטקס בע"מ
 • מעונות חלקה מס 366 בגוש מס 6154 בע"מ
 • גומפלקס בע"מ
 • חברת דרך נגבה רג גוש 6154 חלקה 186 בע"מ
 • בודקס חב קבלנית לבנין בע"מ
 • מעונות חלקה 59 בגוש 6380 בע"מ
 • חברת חלקה 85 בגוש 7167 בע"מ
 • מעונות חלקה 155 בגוש 6382 בע"מ
 • בית קוזלוב בע"מ
 • תחנת דלק חשמונאים (1959) בע"מ
 • חברת חלקה 99 בגוש 6902 בע"מ
 • חברת ידעג בע"מ
 • מעון לוין ברמת גן בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6355 בע"מ
 • דירה 9 ברח מזא'ה 54 בע"מ
 • חב דירה 27 בגוש 30027/120 בע"מ
 • חלקה 171 גוש 6632 בע"מ
 • הצמיג בע"מ
 • חלקה 953 בגוש 6668 בע"מ
 • עפין חב לדייג בע"מ
 • טירת לוינסקי 87 בע"מ
 • החופרים אדר בע"מ
 • מם בית בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 30025 בע"מ
 • אפשטיין קופלמן - חולון 1בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6215 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6207 בע"מ
 • שכוני נוף פתח תקוה בע"מ
 • חלקה 131 בגוש 30164 בע"מ
 • חברת חלקה 183 בגוש 6192 בע"מ
 • נוה ברנדס חלקה 495 בע"מ
 • גוש 7135 חלקה 83 בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 7093 בע"מ
 • ח וסרמן בע"מ
 • הגר בע"מ
 • חלקה 727 בגוש 6123 בע"מ
 • דירה מס 520/19 בגוש 6111 בע"מ
 • א וולף בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 7149 בע"מ
 • חברת חלקה 8 בגוש 7145 בע"מ
 • חברת חלקה 131 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 150 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 97 בגוש 7138 בע"מ
 • פרי ולד בע"מ
 • גנית ועדית אחיות בע"מ
 • פנציק את רוזנפרוכט בע"מ
 • חברת שרון חלקה 153 בגוש 7169 בע"מ
 • סרנה קולנוע ושעשועים בע"מ
 • מפעלי שחם בע"מ
 • חברת חלקות 14 15 בגוש 30062 בע"מ
 • אריה ליאו לבנשטיין בע"מ
 • חלקה 60 גוש 6632 בע"מ
 • חברת חלקה 37 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת חלקה 155 בגוש 6182 בע"מ
 • חברת חלקה 156 בגוש 6182 בע"מ
 • פז חברת נפט שירותי ניהול בע"מ
 • מטפיק לישראל בע"מ
 • ד'ר שאול ליפשיץ בע"מ
 • חלקה 185 בגוש מס 6186 בע"מ
 • חברת הספריה העממית בנצרת בע"מ
 • חברת בית הידידות בנצרת בע"מ
 • גרבורג בע"מ
 • חברת דירה 337/4 בגוש 6217 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520036658
 • גוש 7150 חלקה 5 בת ים בע"מ
 • גוש 7150 חלקה 6 בת ים בע"מ
 • חלקה 194 בגוש 7170 בע"מ
 • מעונות רח ביאליק 57 רמת גן בע"מ
 • חברת חלקה 111 בגוש 6532 בע"מ
 • פינת רח הרצל חיים בע"מ
 • דירת חציץ בע"מ
 • מיון הדרום בע"מ
 • מובילי הדרום בע"מ
 • עין-בר מפעלי אפיה בעינת בע"מ
 • אחוזת גוש 6145 ברמת גן בע"מ
 • דוד קלעי חברה לקבלנות ולהנדסה בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 6216 בע"מ
 • חברת ציקפר בע"מ
 • חברת חלקה 86 בגוש 6166 בע"מ
 • בית חלקה 1159 בגוש 6212 בע"מ
 • חברת הביית בגוש חלקה 798 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6123 בע"מ
 • ניצני הדר בע"מ
 • חלקה 41/11 בגוש 30028 בע"מ
 • ביברטקס בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6921 בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 6205 בע"מ
 • בוסתן צבי נתניה בע"מ
 • בוסתן רוחמה נתניה בע"מ
 • גוש 7148 חלקה 109 בע"מ
 • נכסי יוסטוס בע"מ
 • יעקב שכטר ובניו בע"מ
 • חלקה 397 בגוש 6126 בע"מ
 • שפיר פתח תקוה בע"מ
 • י.מ.מרקוזה ושות בע"מ
 • בריק בנד בע"מ
 • חייו חב לבנין בע"מ
 • אלכ סטר בע"מ
 • כפר הנוער מאיר שפיה בית ספר חקלאי הדסה בארהב (מפעל)
 • מנחם פרנד בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 6108 כביש נתניה בע"מ
 • מאפיות חולון והסביבה חב לשווק ומסחר בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 6957 בע"מ
 • אדמת יחזקאל ופרידה בע"מ
 • אדמת יעקב ופרידה בע"מ
 • אדמת יצחק ופרידה בע"מ
 • חלקה 282 בגוש 10807 חב בע"מ
 • מבני מרגלית בע"מ
 • אחוזת מרגלית בע"מ
 • חברת יוסף צבי 27 רג בע"מ
 • בית על חלקה 32 בגוש 6195 בע"מ
 • חלקה 285/8 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת חלקה 143 בגוש 7138 בע"מ
 • חברת חלקה 109 בגוש 6021 בע"מ
 • קרן המלאכה בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 7651 בע"מ
 • בית יעקב יוסף בע"מ
 • זיוה ו-דב ספקטור חב בע"מ
 • יהלומי קדם בע"מ
 • תעשית אבנים יקרות בע"מ
 • חלקה 305 בגוש 6207 בע"מ
 • ארגום ארגון ויעוץ מנהלתי בע"מ
 • חברה לפירות בעכו בע"מ
 • חלקה 535 בגוש 6122 בע"מ
 • חברה חלקה 95 בגוש 7169 בע"מ
 • מעונות בגוש 6816 חלקה 183 בע"מ
 • בית רח אלנבי מס 74 א בע"מ
 • חברת גוש 150 חלקות 105 106 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אמיר מפ בנין בע"מ
 • חברת גוש 6194 חלקה 165 בע"מ
 • גוש 7130 חלקה 117 בע"מ
 • חברת חלקות שכנות בגוש 6373 בע"מ
 • קנית מוצרי סריגה בע"מ
 • חברת גוש 6404 חלקה 42 בע"מ
 • קבוצת זאב בע"מ
 • אחוזת רח מוריה 7 ר ג בע"מ
 • מגרש מודיעין ט בע"מ
 • מאיטל חב בע"מ
 • דירות מנוחה בע"מ
 • א פ לוי ברגים בע"מ
 • ח.צ.מ. בע"מ
 • כימוביל בע"מ
 • פרדס חלקה 6 בגוש 7745 בע"מ
 • אשלים בית חרושת לציוד משרדי בע"מ
 • נעלי תל אביב בע"מ
 • גיבעול בע"מ
 • אגף בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 7067 בע"מ
 • ד ק ג חב להשקעות בע"מ
 • היכל חלקה 18 בגוש 7141 בע"מ
 • משכנות רינה בע"מ
 • חנות דולפין בע"מ
 • רץ גזיק ושות בע"מ
 • בית ברח החשמונאים 79 תל אביב בע"מ
 • דירת חבצלת מס ז/ד בע"מ
 • דירת חבצלת מס ד/ד בע"מ
 • דירת חבצלת מס ג/ד בע"מ
 • דירת חבצלת מס ח/ד בע"מ
 • דירת חבצלת מס ה/ד בע"מ
 • דירת חבצלת מס ב/ד בע"מ
 • דירת חבצלת מס ט/ד בע"מ
 • חברת פרדס צבי בכרכור בע"מ
 • לייב שק בע"מ
 • יריב חברה לפתוח ומימון התעשיה בע"מ
 • מעונות פפי בע"מ
 • ש מלצר ובניו בע"מ
 • מעונות רח שמעון התרסי 21 בע"מ
 • מדגרות אופנהיים בע"מ
 • חברת בנין חלקה 59 בגוש 30339 בע"מ
 • עמדור בע"מ
 • אופטיק פלסטיקס בע"מ
 • חלקה 1039 בגוש 6122 בע"מ
 • מעון 92/1104 בע"מ
 • חלקה 181 בגוש 6126 בע"מ
 • שמחת חיים בע"מ
 • חלקה 386 בגוש 6157 בע"מ
 • מרכז הברזל אסטבלק חב בע"מ
 • חלקה 234 בגוש 6127 בע"מ
 • עמי נקה בע"מ
 • פרדס אבי שי חברה בע"מ
 • בתי קולנוע הגליל העליון בע"מ
 • חלקה 656 בגוש 6127 בע"מ
 • רוס מפעלי טויה בע"מ
 • למברק חברה לפתוח חקלאי וסחר בע"מ
 • עדיי ברגר בע"מ
 • חברת חלקות 21 14 13 בגוש 8242 בע"מ
 • מעונות רח חרל'פ 56 בע"מ
 • מעונות ברח גרוזנברג 18 בע"מ
 • זבול יוסף בע"מ
 • אחים זיסלמן שרותי מכס ותחבורה בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034521
 • דירה ברחוב לאן 14 בע"מ
 • אחים עובד בע"מ
 • זליג את יעקב נהריה בע"מ
 • משה שניציקי סוכנות לביטוח בע"מ
 • דירה מס משנה 166/19 בגוש 6215 בע"מ
 • משרדנו ברח נחלת בנימין 75 בע"מ
 • פריגל חב לקירור בע"מ
 • מטע וגן בע"מ
 • חנות מס 129/4 בגוש 6945 בע"מ
 • טונדובסקי את בוקבנדר בע"מ
 • שדרות חדרה בע"מ
 • החברה להקמת המבנים של מפ הטקסטיל המשולבים א י צורלי בע"מ
 • קופלר ושות בע"מ
 • דירה מס 4 בבית בגוש 30026 חלקה 8 בע"מ
 • אחוזת גוש 8262 חלקה 48 בע"מ
 • אחוזת אגמון בע"מ
 • חלקה מס 308 בגוש 6623 בע"מ
 • חברת תה נאור בע"מ
 • חלקה 375 בגוש 6668 בע"מ
 • מעבדות רוי בע"מ
 • ישרוד חב לסלילה ובנין בע"מ
 • אחים קולודני יבוא ויצוא חומרי בנין בע"מ
 • מגרש מודיעין ב בע"מ
 • מגרש מודיעין ג בע"מ
 • מגרש מודיעין ד בע"מ
 • מגרש מודיעין ה בע"מ
 • מגרש מודיעין ו בע"מ
 • מגרש מודיעין ז בע"מ
 • מגרש מודיעין ח בע"מ
 • מגרש מודיעין י בע"מ
 • חברת גוש 7155 חלקה 25 בע"מ
 • ויקו חב לפרדסנות וחקלאות בע"מ
 • חברת חלקה 209 בגוש 6389 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 6930 בע"מ
 • חברת חלקה 46/5 בגוש 30166 בע"מ
 • גוש 7167 חלקה 75 בע"מ
 • חב 4 מגרשים בגוש 30024 ירושלים בע"מ
 • זמר בע"מ
 • דירת פיליפ בע"מ
 • בית הרגר בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 6533 בע"מ
 • מיכליות נפט בע"מ
 • אחים מטר טירה בע"מ
 • מפ דקלקומניה וליטוגרפיה ליטוקל בע"מ
 • מתתיהו א חיות בע"מ
 • אדמת בתיה ואברהם בגוש 6213 בע"מ
 • נכסי חוה בת פרידה בע"מ
 • מעונות חלקה 4 בגוש 7130 בע"מ
 • דירה 6 ברח הכרם 3 בע"מ
 • נכסי אפרים בן פרידה בע"מ
 • גינדי ושות בע"מ
 • מגרש מודיעין א בע"מ
 • חב ישראלית למכונות כח וחם ואביזריהן בע"מ
 • דירה בחלקה 356 בגוש 6935 בע"מ
 • תשע חלקות בגוש 6020 בע"מ
 • רח רמברנדט 30 ת'א בע"מ
 • חלקה שלמה בגוש 6632 בע"מ
 • גיאדן בע"מ
 • אחוזת לאה בחלקה משנה 90/8 גוש 6959 בע"מ
 • אחוזת פעמוני בע"מ
 • טירת מיכאל בחלקה משנה 9017 גוש 6959 בע"מ
 • שמיט את אחים שפירא בע"מ
 • שלמה יעקב שלוש בע"מ
 • מעונות חלקה 200 בגוש 6203 בע"מ
 • נכסים ירושלים בע"מ
 • מפעלי גומי ישראלים בע"מ
 • ערגול אלומניום ואבץ בע"מ
 • חלקה 181 גוש 6212 בע"מ
 • בית חלקה 37 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 285 בגוש 6186 בע"מ
 • דירת חיה ומרדכי בע"מ
 • חברת גוש 7167 חלקה 97 בע"מ
 • חברת חלקה 323 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 180 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת חלקה 72 בגוש 7169 בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת חלקה 175 בגוש 7061 בע"מ
 • 3 חלקות בגוש 7161 חולון בע"מ
 • מעונות מגורים בגוש 3928 בע"מ
 • נקניק איכות בע"מ
 • חבים חב לבנין מים וביוב בע"מ
 • סער מוצרי מתכת בע"מ
 • מעונות חלקה 315 בגוש 6207 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2694
 • מכלול חב להספקה כללית בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 751 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 392 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת מעון בחלקה 105 בגוש 6901 בע"מ
 • חלקה 419 בגוש 6190 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 18 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 6210 בע"מ
 • ב ת ח בע"מ
 • הדירה ברח רמברנדט 42 בע"מ
 • בית רח דיזנגוף 263 בע"מ
 • היכל חלקה 17 בגוש 7141 בע"מ
 • דירה 9 באחד מאי 8 חולון בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 7155 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 7155 בע"מ
 • בית חלקה 168 בגוש 7173 בע"מ
 • פתוח בית וגן בע"מ
 • נאוה חב לייצור ושווק מוצרי עץ בע"מ
 • דגניה בית חרושת לאפיה בע"מ
 • אחוזת בן יוסף 5 בע"מ
 • נחלת בן יוסף 11 בע"מ
 • מעונות בן יוסף ד בע"מ
 • חברת חלקה 10 בגוש 022ת בע"מ
 • אוברסיז טריידינג אנד סופל קורפוריישין בע"מ
 • שש בדי רפוד בע"מ
 • אחים מרגלית בע"מ
 • ברק כח צרכי חשמל בע"מ
 • קו פלס בע"מ
 • כלל ניהול יצירת ערך בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 6964 בע"מ
 • חלקה 227 בגוש 6158 בע"מ
 • אחוזת חלקה 146 בגוש 6934 בע"מ
 • ארן חב בע"מ
 • רוקה חב להשקעות בע"מ
 • אחוזת גוש 8270 חלקות 75 83 בע"מ
 • חברת חיותה בע"מ
 • י ה ב חב לתחבורה בע"מ
 • מעונות גן ויצמן בע"מ
 • חברת חלקה 231 גוש 6181 בע"מ
 • חלקה 210 גוש 6166 בע"מ
 • מ פ ס יועצים לנהול וייצור בע"מ
 • לודויג מאיר (1959) בע"מ
 • י שכטר ושות בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6188 בע"מ
 • גוש 6213 חלקה 37 מגרש 84 בע"מ
 • חלקה 3 גוש 6527 בע"מ
 • חלקה 6 גוש 3706 בע"מ
 • בית מרגלית בע"מ
 • פסג מרגלית בע"מ
 • חברת הדירה דירת שלה 7 רג חלקה 238 בגוש 6126 בע"מ
 • גוש 6387 חלקה 81 בע"מ
 • חברת חלקה 288 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת חלקה 229 בגוש 6181 בע"מ
 • גוש 30157 חלקה 89 בע"מ
 • בית בשדרות קקל 69 בע"מ
 • חברת חלקה 255 בגוש 6204 בע"מ
 • מקסימיליאן רומנוב בע"מ
 • ריימן זאב בע"מ
 • חברה לסוכנויות מוטות פלדה בע"מ
 • אפער חב כלכלית בע"מ
 • צחוק וחצי להקה להומור ובידור בע"מ
 • חלקה 297 גוש 6192 בע"מ
 • סילמט בע"מ
 • חלקה 40 גוש 6975 בע"מ
 • מעון דיזנגוף בע"מ
 • אלכסנדר שוורצבורד ושות בע"מ
 • חברת חלקה 666 גוש 6668 בע"מ
 • חלקה 686 גוש 6145 בע"מ
 • רח הסולם 8 בע"מ
 • חלקה 153 גוש 6533 בע"מ
 • דירת חבצלת מס 3/17 בע"מ
 • קולנוע נתיבות פז חב בע"מ
 • מצודת מיכל 14 תל אביב בע"מ
 • חברת קו צינור אילת בע"מ
 • חברת חלקה 89 גוש 7150 בע"מ
 • דירת פרידמן בע"מ
 • כל יכול בע"מ
 • חברת חלקה 76 בגוש 6186 בע"מ
 • מעוננו בתל אביב חב בע"מ
 • צור חב להכשרה ובנין בע"מ
 • סניט חרושת קרמית בע"מ
 • קסמי כנרת בע"מ
 • נוה מאיר ציון בע"מ
 • בית חלקה 78 גוש 6186 בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6373 בע"מ
 • חשמלון בע"מ
 • עין בטחון חב בע"מ
 • חלקות 172 173 גוש 6634 חלקה 194 גוש 6635 בע"מ
 • גן עזרא בע"מ
 • חברת חלקות 308 309 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 129 גוש 6932 בע"מ
 • בורטון בע"מ
 • חברת חלקה 121/7 בגוש 6127 בע"מ
 • א מ נ ע בע"מ
 • נעם בע"מ
 • חברת בית גינדי בע"מ
 • חברת חלקה 230 גוש 6181 בע"מ
 • ע.צ. קופ - אחזקות (1959) בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 6108 בע"מ
 • בן רי בע"מ
 • פלסקו בע"מ
 • ברלוי אבנרי בע"מ
 • י ב פ חברה להנדסה וקבלנות בע"מ
 • בוסתן בגוש 8229 בנתניה בע"מ
 • סופר טיב להספקת מזון בע"מ
 • עד אסבסט בע"מ
 • מונאויר בע"מ
 • ארמס אבני ריחיים משורים סגמנטים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2748
 • א זכאי וא בר לוי חב קבלנית לבנין ועבודות צבור בע"מ
 • חברת תיירות ספארי בע"מ
 • קיט ונופש ירושלים בע"מ
 • דירה 4 ברח מלציט 19 בע"מ
 • מוריס סגל ושות יצרני בלוקים
 • אי.סי.אס מערכות מטען בינלאומיות בע"מ
 • אולם ברח בני ברק 20 ת'א בע"מ
 • פלמיגל חב להנדסה ובנין בע"מ
 • גבעת ברוך בע"מ
 • מעונות חלקה 349 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 30166 בע"מ
 • חברת חלקה 407 גוש 6668 בע"מ
 • חלקה 966 בגוש 6122 בע"מ
 • אליעזר ודינה לרנר בע"מ
 • דניאל שמשוני ושות בע"מ
 • חברת המושבים בדרום בע"מ
 • נוה רח רוטשילד 150 פ'ת בע"מ
 • נוה רח פרישמן 84 בע"מ
 • אינטר קונטיננטל פילם בע"מ
 • גוש 6382 חלקות 119 120 אחד העם 7 פ'ת בע"מ
 • מ וינשטוק בית מסחר לחומרי בנין בע"מ
 • מסגרית נהורא בע"מ
 • פרי הדר חלקה 4 בע"מ
 • גוש 7141 חלקה 141 בע"מ
 • דירת נעמי בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 6159 בע"מ
 • אברהם בן אליהו בע"מ
 • מכונות אמריקה המזרח התיכון מחלקה לישראל בע"מ
 • שופרא לול בע"מ
 • יוסף קליינברגר בע"מ
 • קרינה מפ תעשית עשב ים בע"מ
 • חברת דג בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 6382 בע"מ
 • קונדיטוריה ואספרסו עצמאות בת ים בע"מ
 • מעון גוש חלב בע"מ
 • מחסן אלף בבני ברק בע"מ
 • מחסן בית בני ברק בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034711
 • נוה צביות בע"מ
 • דירת הירקון 16 בע"מ
 • דירת מרגלית ברח הלסינג פורס בע"מ
 • חלקה 3 בגוש 6204 בע"מ
 • רוזגא בע"מ
 • דירה ברח זבוטינסקי 11 ת'א בע"מ
 • חלקה 1107 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 1041 בגוש 6212 בע"מ
 • חוק וידע חב להפצה ולהוצאה לאור בע"מ
 • חברה מסחרית אפריקני ישראל בע"מ
 • יגיד בע"מ
 • ספקי לכיש חב סיטונאות למכירת תוצרת מכלת בע"מ
 • קאד חב לתחבורה בע"מ
 • רוה בע"מ
 • חב רח חתם סופר 11 בע"מ
 • אירוק בע"מ
 • י. גולדנזון נגריה מיכנית בע"מ
 • חלקה 70 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 7138 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6712 כפר גנים בע"מ
 • אחוזת חלקה 53 בגוש 7149 בע"מ
 • חברת סיבילה בע"מ
 • חברת חלקה 77 בגוש 6021 בע"מ
 • צפרי בע"מ
 • גום פלסטקסטיל בע"מ
 • חברת חלקה 73 בגוש 6536 בע"מ
 • חברת מוך להשקעות בע"מ
 • מכבסה מוך בע"מ
 • נכסי הימן בע"מ
 • חברת פלנט בע"מ
 • חברת סף בע"מ
 • דירה מס 11 בבית בלוק 4 בע"מ
 • משק כהן בע"מ
 • י.ל. יבוא שווק ומסחר בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 7136 בע"מ
 • מ שפיצר את ה וונקליף בע"מ
 • חלקה 29 גוש 7151 בע"מ
 • חברת חלקה 200 201 בגוש 6623 בע"מ
 • פרדס גד חלקה 10 בגוש 6393 בע"מ
 • נכסי מיכל ודוד פורר בע"מ
 • הבית בגוש 6158 חלקה 278 בע"מ
 • מעון ברח אלנבי 19 ת'א בע"מ
 • חלקה 328 גוש 6190 בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקת משנה 513/16 בע"מ
 • פסגת מואב בע"מ
 • חלקות 215 332 גוש 6213 בע"מ
 • ויפורל ובנו בע"מ
 • קרושבסקי את קרת בע"מ
 • חברת דניאל וינטרוב בע"מ
 • דירה בחלקת משנה 313/4 בגוש 6213 בע"מ
 • בתי קולנוע בידור חיפה בע"מ
 • נגב תחנת שרות לאוטומובילים בע"מ
 • מפעלי דב ופנינה בע"מ
 • חומרטקס ביחר לעבוד צמר וצמר גפן בע"מ
 • חוטי כותנה חב לשווק מאוגד בע"מ
 • מעונות פרידמן 1179 בע"מ
 • חברה בגוש 6203 חלקת אילון בע"מ
 • בתי קולנוע הדים בע"מ
 • גוש 6107 מעונות טית וו בע"מ
 • גוש 6107 מעונות כף חית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות כף וו בע"מ
 • גוש 6107 מעונות כף הא בע"מ
 • גוש 6107 מעונות כף דלית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות כף גימל בע"מ
 • גוש 6107 מעונות כף בית בע"מ
 • מעונות כף אלף בע"מ גוש 6107
 • גוש 6107 מעונות כף בע"מ
 • גוש 6107 מעונות יוד טית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות יוד חית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות יוד דלת בע"מ
 • גוש 6107 מעונות יוד גימל בע"מ
 • גוש 6107 מעונות יוד בית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות יוד אלף בע"מ
 • גוש 6107 מעונות יוד בע"מ
 • גוש 6107 מעונות טית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות חית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות וו בע"מ
 • גוש 6107 מעונות הא בע"מ
 • חברת גוש 30157 חלקה 28 בע"מ
 • לימה פרו חב להשקעות בישראל בע"מ
 • טור חב להנדסה בע"מ
 • חברת ברלאז לשכון ולבנין בע"מ
 • חלקה מס 93 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקות הבונים בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 78 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 6361 בע"מ
 • חברת גוש 3929 חלקה 467 בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 6210 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2494
 • מפעלי נופש ותיירות אשקלון בע"מ
 • משכנות אלבה בע"מ
 • ברוהון ושות בע"מ
 • רונטון בע"מ
 • הדייקן מוסך בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 10 בגוש 7099 בע"מ
 • חברת חלקות 303 ו 304 בגוש 6192 בע"מ
 • נוה יהלום 45 בע"מ
 • גוש 6107 מעונות גימל בע"מ
 • גוש 6107 מעונות בית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות דלית בע"מ
 • גוש 6107 מעונות אלף בע"מ
 • חברת ש כ מ לדיור בע"מ
 • חלקה מס 472 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 264 בגוש 30025 בע"מ
 • חלקה 254 א בגוש 6203 בע"מ
 • החלקה 639 בגוש 6904 בע"מ
 • חלקה 640 בגוש 6904 בע"מ
 • מלון פנסיון נוה קיץ נתניה בע"מ
 • שרות חשמל ויס מיכאל בע"מ
 • שבתאי בע"מ
 • חברת גוש 6286 בע"מ
 • ידולי חב ליצוא אופנה בע"מ
 • נכסי יונה בע"מ
 • ספרי גדיש הוצאת ספרים בע"מ
 • וולרו תעשית גלידה בע"מ
 • דירת חלקה משנה 554/12 בגוש 6125 בע"מ
 • חסן חאדר ובניו בע"מ
 • ש בגליבטר ובניו בע"מ
 • יותב יוזמה תעשייתית בישראל בע"מ
 • חלקה 729 בגוש 6122 בע"מ
 • מדד מודדי חום בע"מ
 • בעלת רבקה בע"מ
 • גלרם בע"מ
 • קרח וקרור אופקים בע"מ
 • חברת חלקה 137 בגוש 7136 בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 7154 בע"מ
 • חברת חלקה 100 בגוש 7154 בע"מ
 • חברת חלקה 41 בגוש 7154 בע"מ
 • חברת חלקה 98 בגוש 7154 בע"מ
 • חברת חלקה 99 בגוש 7145 בע"מ
 • מעונות חלקה 309 בגוש 6207 בע"מ
 • מעונות חלקה 20 בגוש 6958 בע"מ
 • חלקה 119 בגוש 10872 בע"מ
 • דירה מס 10 ברח נתן 21 ר ג בע"מ
 • ח נתנאל חב קבלנית לבנין והשקעות בע"מ
 • אחוזת חלקה 62 בגוש 7151 בע"מ
 • פרדס רבינוביץ בע"מ
 • ת מ י תמרוקים מאוחדים ישראל בע"מ
 • חברת גוש 6207 חלקה 22 בע"מ
 • חברת חלקה 133 בגוש 7136 בע"מ
 • יסודות מסחר בע"מ
 • מעונות חלקה 35 בגוש 6217 בע"מ
 • רות אל בע"מ
 • שרותי חשמל ברח הצפירה בע"מ
 • י ב נ בע"מ
 • אחים הרוניאן בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 7141 בת ים בע"מ
 • דו מי מרכז המתנות בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 10872 בע"מ
 • דירה ברח כצנלסון 144 גבעתיים בע"מ
 • חברת חלקה 110 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת חלקה 111 ו 114 בגוש 7151 בע"מ
 • קלוריק בע"מ
 • ישראמטע בע"מ
 • שלמה סולימני את משה סולימני בע"מ
 • חברת חלקה 386 בגוש 6158 בע"מ
 • אילת חברה לדיג וליצוא דגי ים טרופיים בע"מ
 • דירה 214/4 בגוש 30025 בע"מ
 • מפעלי טקסטיל משולבים א י צורלי בע"מ
 • מצרכי מזון רמת השרון בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 7139 בע"מ
 • מעונות חלקה 422 בגוש 6111 בע"מ
 • מעונות חלקה 421 בגוש 6111 בע"מ
 • מעונות חלקה 420 בגוש 6111 בע"מ
 • שלפים בע"מ
 • ברמר כץ בע"מ
 • מעון בזל 8 בע"מ
 • גלוביס בע"מ
 • דירה 11 ת'א דיזנגוף 308 בע"מ
 • חברת חלקות 1153 1154 בגוש 6158 בע"מ
 • טקסמה מכונות והספקה טכנית בע"מ
 • גיגי אכסטנברג פילם בע"מ
 • אלניר שנן ושות מהנדסים בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 30185 בע"מ
 • חברת חלקה 224 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 112 בגוש 6669 בע"מ
 • קולנוע מחנה ישראל חברה בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת חלקה 30 גוש 6915 בע"מ
 • אחוזת חלקה 120 גוש 8264 בע"מ
 • מעונות הירקון ח בע"מ
 • מעונות הירקון ז בע"מ
 • מעונות הירקון ו בע"מ
 • מעונות הירקון ד בע"מ
 • מעונות הירקון ה בע"מ
 • חלקה 126 בגוש 7110 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 6956 בע"מ
 • חוטי חולון בע"מ
 • פם כימיקלים בע"מ
 • חברת מודל בע"מ
 • אחוזת נ י ח ם בע"מ
 • מעונות ברח מנדלשטם 17 בע"מ
 • חברת פרדס פז בע"מ
 • ארכנה בע"מ
 • חברת שי לבנין בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 185 בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 184 בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 193 בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 192 בע"מ
 • בית ברח מונטיפיורי 3 ת'א בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 7145 בע"מ
 • משרד ברח דובנוב 16 בע"מ
 • רוברט בנט אדריכלים בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 6533 בע"מ
 • דירה בחלקה 611 בגוש 6902 בע"מ
 • חלקה 470 בגוש 6123 בע"מ
 • דירה מס 5 בבית ברח זבוטינסקי 71 בע"מ
 • אריזת גדרות בע"מ
 • ארנג מפעלי ארגנטינה ישראל בע"מ
 • אחים ד ג בע"מ
 • אחוזת גרובנר בע"מ
 • הובלות ניצן בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2423
 • ר א ס ד א בע"מ
 • אחוזת רח הגרא 26 בע"מ
 • דירת חיים בגוש 6205 חלקה 229 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 38002 בע"מ
 • חברת חלקה 261 בגוש 8260 בע"מ
 • פרולניל חב לפתוח בת ים בע"מ
 • פים תעשיות ומסחר בע"מ
 • האחים בבלוקי חברה לבנין בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 6649 בע"מ
 • מעונות חלקה 110 בגוש 6107 בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 7149 בע"מ
 • צפורה ואפרים פוסטלניק בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • שושנה בית חרשת למוצרי מתכת בע"מ
 • חלקה 564 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 806 בגוש 6122 בע"מ
 • מהנדס ז ו יציב הנדסת בנין ועבודות צבוריות בע"מ
 • סנטוריום דר צלמונה בפתח תקוה בע"מ
 • גני וילנסקי בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 7109 בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6122 בע"מ
 • אדמת חיים וברכה בגוש 6213 בע"מ
 • חברת תל בנימין רח בנימין וקומה שלישית בע"מ
 • חלקה 189 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 185 בגוש 7173 בע"מ
 • נילי מפעלי מתכת בע"מ
 • חברת השושנים בע"מ
 • פנה שלוה בע"מ
 • נאמני זבולון בע"מ
 • חברת גוש 6145 חלקה 215 בע"מ
 • אבוקה מפעלים כלכליים ותרבותיים בע"מ
 • מוסך זאב מכוני ציזל בע"מ
 • גלאור פוליאסטר בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 7173 בע"מ
 • בית אל על מיסודו של אריה פילץ בע"מ
 • תלם פז חקלאות מסחר ותעשיה בע"מ
 • מעוננו השחר 11 בע"מ
 • טירה ונחלה בגוש 5027 בע"מ
 • חברת חלקה 103 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה מוצלחת בגוש 5027 בע"מ
 • נוה אגודה בבני ברק בע"מ
 • גרשון נבון בע"מ
 • חברת דרומה תעשית עורות בע"מ
 • חברת ים התיכון ליצוא בע"מ
 • המומחה לעץ וברזל בע"מ
 • חברת שתל 59 מי סודה ומשקאות קלים בע"מ
 • גולדשטיין ברונשטיין בע"מ
 • חברת חוף ים בראשון לציון בע"מ
 • דקל תעשיית שמנים בע"מ
 • משה אושקוב בע"מ
 • שקולניק את מרשלק (1959) חברה בע"מ
 • חברת חלקה 145 בגוש 30038 בע"מ
 • גבעת בית הכרם בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6155 בע"מ
 • מרן מפעל תעשית הספר בירושלים בע"מ
 • הובלות מאלי בע"מ
 • חברת חלקה 157 בגוש 7148 בע"מ
 • א כהן בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2596
 • חלקות 115 116 בגוש 6940 בע"מ
 • פינת אלחנן פינס בע"מ
 • א פ פבזנר בע"מ
 • איטה ומשה בע"מ
 • עטור אסם בע"מ
 • היגינה ציוד לול בע"מ
 • חלקה 120 בגוש 6126 בע"מ
 • יוסף דולגין משרד קבלני לעבודות בנין בע"מ
 • ד י בע"מ
 • מפעלי כבישה חמה ויציקה הכובש בע"מ
 • חברת חלקה 97 בגוש 7141 בע"מ
 • חלקה 209 בגוש 6198 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6128 בע"מ
 • מ שפירא ק ולנט מהנדסים בע"מ
 • שמורי אושא בנחלת יצחק 60 בע"מ
 • יהלומי נועם בע"מ
 • חברת חלקה 163 בגוש 6538 בע"מ
 • מולבי בע"מ
 • חלקה 21 בגוש 7119 בע"מ
 • חברת חלקה 113 בגוש 6669 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 6107 בע"מ
 • אחיות אנגלנדר בע"מ
 • לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ
 • חברה דרך פתח תקוה 14 בע"מ
 • בית רח אחד העם 14 בע"מ
 • פרדס שטרנטל בע"מ
 • אינג א קובץ בע"מ
 • גאמא חב להדגרת אפרוחים בע"מ
 • חלקה 306 בגוש 6204 בע"מ
 • מעונות רח אבן גבירול 73 בע"מ
 • דירת הים הירקון 131 בע"מ
 • ש גולדוסר ובניו בע"מ
 • חלקות 159 ו 160 בגוש 7136 בע"מ
 • דירת איז אן בע"מ
 • דירה חלקה 613 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקות 103 ו 105 בגוש 6538 הרצליה בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 1176 בע"מ
 • יעיל נוע מפעלי מתכת בע"מ
 • מעונות חלקה 24 בגוש 6959 בע"מ
 • בוני גילנה בע"מ
 • מפעלי ספורט ימיים הרצליה בע"מ
 • ד י ד בע"מ
 • חלקות 4 ו5 בגוש 16658 עפולה בע"מ
 • חברת חלקות 81 84 104 105 106 123 בגוש 6192 בע"מ
 • בית משותף 3843/3 בע"מ
 • אליפרום בע"מ
 • חברת חלקה 40 בגוש 7136 בע"מ
 • רשת חנויות חן בע"מ
 • נכסי יעקב בן פרידה בע"מ
 • פיתוח חלקה 3/8429 וחלקה 51/85565 בע"מ
 • טירת הגבעה ב ברח המרי בע"מ
 • טירת הגבעה א ברח המרי בע"מ
 • בית חלקה 431 בגוש 6125 בע"מ
 • שפרון בע"מ
 • כיתן את נוסובסקי בע"מ
 • רונאל בע"מ
 • רח מאפו 9 בע"מ
 • גוש 7170 חלקה 150 בע"מ
 • גוש 8270 חלקה 101 בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 30062 בע"מ
 • חברת חיפה לקבלנות בע"מ
 • חוף סלע אדם בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 7140 בע"מ
 • היכל חלקה 351 בגוש 6020 בע"מ
 • מפית בע"מ
 • אחוזת רח יוסף הנשיא 5 בע"מ
 • דירה מס 418/15 בגוש 6111 בע"מ
 • בית חלקה 147 בגוש 7173 בע"מ
 • דירת חלקת משנה 612/9 276 בגושים 6111 6110 בע"מ
 • ב ג את א לוינשטיין בע"מ
 • גוש 30150 חלקה 49 בית הכרם ירושלים בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 7141 בע"מ
 • קהר חברה להשקעות בע"מ
 • מגרשי מרסל בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 30159 בע"מ
 • חברת גוש 6215 חלקה 179/4 בע"מ
 • חברת חלקה 13 גוש 7119 בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 7138 בע"מ
 • נכסי אביבה בע"מ
 • חלקה 399 400 בגוש 30074 בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 30050 בע"מ
 • נאות הככר בע"מ
 • נכסי חלקה 74 בגוש 6106 בע"מ
 • חנפרום בע"מ
 • מעונות חלקה 87 בגוש 6107 בע"מ
 • האחים ציפין בע"מ
 • סיבי דימונה בע"מ
 • וויפס ולד מטעמי ישראל בע"מ
 • פפיל חברה ישראלית לנייר בע"מ
 • חברת סלאמה ושות לחקלאות בע"מ
 • מעוז חברה קבלנית לבנין נתניה בע"מ
 • חברת חלקה 82 בגוש 7068 בע"מ
 • גוש 6902 חלקה 67 בע"מ
 • חברת חלקה 32 בגוש 10879 בע"מ
 • בית חלקה 384 בגוש 6213 בע"מ
 • שמואל פרושינובסקי בע"מ
 • חלקה 99 בגוש 10779 בע"מ
 • חלקה 293 בגוש 6122 בע"מ
 • שולמית פתח תקוה בע"מ
 • מעונות הגדוד העברי 64 בע"מ
 • זנעוף בע"מ
 • כסמת בע"מ
 • מסילוניה בע"מ
 • מעבדות כימה בע"מ
 • חברת חלקה 85 גוש 7119 בע"מ
 • חברת משה אשבל בע"מ
 • חברת חלקה 119 בגוש 7135 בע"מ
 • חברת חלקה 126 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת חלקה 110 בגוש 7167 בע"מ
 • מפעלי הדפסה והוצאה לאור בירושלים בע"מ
 • חלקה 116 בגוש 7135 בע"מ
 • חלקה 329 בגוש 6204 בע"מ
 • דירה 5 ברח רמבן 40 בע"מ
 • חברת חלקות 63 64 65 בגוש 7141 בע"מ
 • חברת בית חרושת מתלם בע"מ
 • סטפן בע"מ
 • מעונות אהבת ציון בע"מ
 • חברת חלקה 835 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 68 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 643 בגוש 6158 בע"מ
 • דירת בארי 30 בע"מ
 • יד אליעזר ל יפה בע"מ
 • עשתרות בע"מ
 • מחלבת גבעתיים בע"מ
 • בית חלקה 127 בגוש 7167 בע"מ
 • חברת חלקה 103 בגוש 7136 בע"מ
 • נחלת אבות בגוש 5027 בע"מ
 • חברת חלקה 105 גוש 6634 בע"מ
 • חבן בע"מ
 • יצחק לוי ובניו חברה פרטית ליצור חקלאי בע"מ
 • פרסום סדיר בע"מ
 • דקו חברה שויצרית ישראלית לדהידרציה בע"מ
 • היכל חלקה 135 בגוש 7136 בע"מ
 • היכל חלקה 136 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 354 בגוש 6205 בע"מ
 • קוי מים בע"מ
 • אחוזת חלקה 98 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקות 44 49 בגוש 3648 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 7155 בע"מ
 • ש זמיגרוד ובנו בע"מ
 • נאוה חב יהלומים בע"מ
 • מעונות ניצה בע"מ
 • קרית המורה בע"מ
 • עליזה חברת הליקופטרים ישראל בע"מ
 • מתכות ברזל חברה בע"מ
 • דיזינגוף 11 נתניה בע"מ
 • היכל חלקה 97 בגוש 7135 בע"מ
 • ידיד הבית והמטבח בע"מ
 • הנסון מוצרי מחצבה (ישראל) בע"מ
 • אחוזת פאול וחנה בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 490 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת חלקה 127 גוש 7136 בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 8268 בע"מ
 • נכסי מוריס ושנטל זרמן בע"מ
 • חברת האלומניום לישראל בע"מ
 • חברת חלקה 102 בגוש 7166 בע"מ
 • חברה לבנין ככר ויצמן בחולון בע"מ
 • גיטקה בע"מ
 • חברת המגרש המוצלח בע"מ
 • מעון חלקה 59 בגוש 30009 בע"מ
 • נכסי בתי הזקוק בע"מ
 • אחים בנדיקט בע"מ
 • חלקה 525 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 646 בגוש 6668 בע"מ
 • היכל חלקה 39 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 69 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 61 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 59 בגוש 8271 בע"מ
 • בית חלקה 108 בגוש 7169 בע"מ
 • בית חלקה 172 בגוש 7173 בע"מ
 • משה ספקטורמן ובנו בע"מ
 • שפילמן (ביחר ללבנים ובלוקים בע"מ
 • רח גורדון 1 נתניה בע"מ מעונות
 • חלקה 544 בגוש 6190 בע"מ
 • חברת חלקה 156 בגוש 7148 בע"מ
 • ל פרנקל ושות סוכנות להפצת עתונים כתבי עת וספרים בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 6942 תא בע"מ
 • אינג א גרינברג ושות בע"מ
 • היכל חלקות 126 ו 127 בגוש 7155 בע"מ
 • היכל חלקה 123 בגוש 7155 בע"מ
 • היכל חלקה 130 בגוש 7155 בע"מ
 • חברת חלקה 39 בגוש 7136 בע"מ
 • הכשרה ציור ופתוח פתח תקוה בע"מ
 • דירת 3
 • דירת 2 חד ב ק א מז מע ד סוטין 10 בע"מ
 • הראסתל בע"מ
 • עפה מפעלי ייצור בע"מ
 • תו כץ בע"מ
 • סטילר פילם בע"מ
 • א בנאדיר בע"מ
 • חברת חלקה 98 בגוש 7130 בע"מ
 • נחלת זבדיה בע"מ
 • חברת חלקה 9/4 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת חלקה 92 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת חלקה 35 בגוש 8259 בע"מ
 • חברת חלקה 57 בגוש 8271 בע"מ
 • חברת חלקה 58 בגוש 8271 בע"מ
 • חברה למוסכים ורכב בע"מ
 • בניני תעשיה ומלאכה בסה בע"מ
 • מטעי כנה בע"מ
 • ברליט סוכניות יבוא ויצוא בע"מ
 • קולנוע יפאור בע"מ
 • רוטין מפעלי מתכת ופלסטיקה חב בע"מ
 • חלקה 241 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 233 בגוש 6158 בע"מ
 • גרינברג זיביצה בע"מ
 • אחוזת חלקה 178 בגוש 6215 בע"מ
 • פלסטר בע"מ
 • כתב ודפוס בע"מ
 • בדי צמר דוניץ ופודים בע"מ
 • בכורים משווקי פירות וירקות בע"מ
 • חלקה 289 א בגוש 6166 בע"מ
 • אינטרקום בע"מ
 • סרטי חביב בע"מ
 • פנה יעודה בע"מ
 • חלקות 634 682 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 725 בגוש 6127 בע"מ
 • זוסמן בע"מ
 • אפרים קרסניצקי ושות בע"מ
 • חסן עבדאללה מנצור חב חקלאית בע"מ
 • איטקו ישראל טרנסאסיאטיק להנדסה בע"מ
 • פניקס בית חרושת לסכיני גילוח בע"מ
 • הנטקס בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 6957 בע"מ
 • חברת חלקה 48 בגוש 7170 בע"מ
 • בית חלקה 134 בגוש 7167 בע"מ
 • הידור בע"מ
 • לדוק בע"מ
 • ניף חב להנדסה בע"מ
 • חלקה 518 בגוש 6128 בע"מ
 • הוצאת ספרים יוסף שמעוני מפיץ הספר בע"מ
 • מועצה לייצור ושיווק ביצים ועופות בע"מ
 • נכסי חלקה 90 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת חלקה 509/4 בגוש 6111 בע"מ
 • חברת חלקה 44 בגוש 7148 בע"מ
 • גוש 7140 חלקה 55 בע"מ
 • נאגיאח משק חקלאי בע"מ
 • חברת חלקה 45/6 בגוש 30159 בע"מ
 • מטעי רמות הדר בע"מ
 • חברת הירק כפר נחום בע"מ
 • חברת קופלמן בע"מ
 • נחלת מרדכי בגוש 6896 בע"מ
 • דירת שמריהו לוין 5 בע"מ
 • חברת רחוב גרוזנברג 19 בע"מ
 • אמיל חב קבלנית לבנין בע"מ
 • בית ברח דיזנגוף מס 272 ת'א בע"מ
 • חברת יאמוגן בגוש 6625 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 7150 בע"מ
 • רח דיזנגוף 279 בע"מ
 • חברת חלקה 129 בגוש 7136 בע"מ
 • חברת גוש 6128 חלקה 501 בע"מ
 • נכסי לצי גרוסמן ושות בע"מ
 • בית רח הגרא 17 בע"מ
 • בית רח שטריקר 56 בע"מ
 • קולנוע רם ברמת החייל בע"מ
 • חברת חלקה 239 בגוש 6106 בע"מ
 • חברת חלקה 141 בגוש 7131 בע"מ
 • רח יעבץ 12 בע"מ
 • אדמת נתן 6620 בע"מ
 • היכל חלקה 80 בגוש 7137 בע"מ
 • אחוזת המניע בע"מ
 • תעשיות רשתון בע"מ
 • חלקה 109 בגוש 30023 בע"מ
 • מיצן בע"מ
 • היכל חלקה 57 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת מעונות מגורים בישראל בע"מ
 • רייכמן בע"מ
 • דירת א פ בע"מ
 • שמר תעשית שמורי מזון בע"מ
 • בית דנובר בע"מ
 • הבית ברחוב פבזנר חיפה בע"מ
 • חלקה 240 גוש 6195 בע"מ
 • חלקה 231 גוש 6195 בע"מ
 • חלקה 15 7169 בע"מ
 • מעונות חלקה 105 בגוש 6106 בע"מ
 • דירת ש צ ש בע"מ
 • מעונות הירקון ג בע"מ
 • מעונות הירקון ב בע"מ
 • מעונות הירקון א בע"מ
 • ספקטור הגנה קטודית בע"מ
 • עורטקס בע"מ
 • חברת מטעים טבחא בע"מ
 • מגת - מפעלי גטניו לתרבות בע"מ
 • הפרדס בגוש 6362 בע"מ
 • הפרדס בגוש 6715 בע"מ
 • גוש 30009 חלקה 61 בע"מ
 • פרסום אפרוני בע"מ
 • מוסך אקספרס פ'ת בע"מ
 • חברת חלקה 49 בגוש 7140 בע"מ
 • אדמת צבי יהודה 6630 בע"מ
 • חנות בחלקה 352 בגוש 6127 בע"מ
 • קאר בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 7130 בע"מ
 • בילו סומרפין אניות מעברת למכוניות בע"מ
 • חלקה 303 בגוש 30021 בע"מ
 • פלויט מוצרים כימיים בע"מ
 • נוביטס בע"מ
 • הסוללה י לנדאוי בע"מ
 • נכסי ניצן בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 41 בע"מ
 • האחים איברהים חברה חקלאית בע"מ
 • חברת גוש 30028 חלקה 21 בע"מ
 • חקלאים בכפר יעבץ בע"מ
 • מפעלי ויטמינים בישראל בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 7166 בע"מ
 • מעונות על חלקה 47 בגוש 6957 בע"מ
 • חברת חלקה 44 47 בגוש 6975 בע"מ
 • חברת חלקות 50 51 בגוש 6948 בע"מ
 • בנין על חלקה 432 גוש 6212 בע"מ
 • מפעלי בידור קרית מלאכי בע"מ
 • פלמאנאט בע"מ
 • א. זכאי נסיעות ותיירות בע"מ
 • חקלאים צעירים נטעי הדר פ'ת בע"מ
 • חברת גוש 7167 חלקה 26 בע"מ
 • חלקה 748 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 6632 בע"מ
 • חלקה 3 ת ב ע 398 גוש 6108 בע"מ
 • הריס סיל בע"מ הרצליה ו
 • פקר פרופילים (1959) בע"מ
 • מועדון עומר חייאם בע"מ
 • נכסי בת שבע בע"מ
 • אחים שורץ בע"מ
 • קפה קונדיטוריה וייס הרצליה בע"מ
 • י קשטן חמרי חשמל בע"מ
 • פנת הזול בע"מ
 • בוטאקס חב לגידול שווק ויצוא חקלאי בע"מ
 • תעשית מבלטים אנגלנדר יוסף בע"מ
 • פילקרפ בע"מ
 • גנהר חמרי בנין חב בע"מ
 • מסגרית הברית בע"מ
 • חברת בקר החולה בע"מ
 • חמצן ירושלים בע"מ
 • דנאור בע"מ
 • כדורת בע"מ
 • זיגמן גורן בע"מ
 • נתיבים - מבני תעשיה בע"מ
 • אריגי אופנה לויט בע"מ
 • נוה מיכל בע"מ
 • אפרים כץ ושות בע"מ
 • חברת חלקה 31 בגוש 6124 בע"מ
 • חברת חלקה 45 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת חלקה 454 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת חלקה 186 בגוש 6126 בע"מ
 • בניטור בע"מ
 • צימפיון חב לצפוי אמאיל ומוצרי מתכת בע"מ
 • מורלי בע"מ
 • לוקס טריקו בע"מ
 • מפעלי ססגון בע"מ
 • יוסט בע"מ
 • מעונות שבט דן בע"מ
 • אלף בית בימ'ס לספרים בע"מ
 • נכסי בני יהודה בע"מ
 • טיב עור בע"מ
 • מוהליבר 8 בע"מ מעונות
 • ת מ ע בע"מ
 • יעד חב למסחר והשקעות בע"מ
 • אורמקא סוכנות מסחרית למזרח בע"מ
 • בית חלקה 231 בגוש 25 בע"מ
 • חלקה 306 בגוש 6207 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2985
 • חלקה 27 בגוש 30157 בע"מ
 • פלומרום בע"מ
 • חברה לשרותי תיקונים ובדק בית בע"מ
 • מעונות ברח הלסינגפורס בע"מ
 • רהיטי וילנציוק בע"מ
 • עלן תעשיה לאימומים ועקבי נעלים בע"מ
 • יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ
 • א.ל.מ (מוצרי חימום) בע"מ
 • חלקה 260 בגוש 6155 בע"מ
 • חלקה 155 בגוש 6127 בע"מ
 • בקר את סמברג בע"מ
 • חלקה 167 בגוש 6213 בע"מ
 • יעוף מפעל לייצור שווק ביצי דגירה ועופות בע"מ
 • חנניה יצחקי ובניו בע"מ
 • תחנת בנזין אזור בע"מ
 • מפעלי מ א מ בע"מ
 • מטעי בן עזר בע"מ
 • דירות ארבע חדרים מלאכה מפוארת בע"מ
 • חלקה 71 בגוש 6207 בע"מ
 • קשב חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • יעקב דוד בן עזר ושות השקעות בע"מ
 • דירה צפון מזרחית בת שלשה וחצי חדרים בע"מ
 • הח ב ס בע"מ
 • אריגי רפפורט בע"מ
 • שקום פועלי בנין חברה בע"מ
 • פרלינה בע"מ
 • דפוס חדקל בע"מ
 • דירת טל יה בע"מ
 • הוצאת עתונים מצוירים בע"מ
 • שרונה פרדסי י ד ע בע"מ
 • האחים קפוסטה בע"מ
 • מוצרי לכיש בע"מ
 • מזנוני היכל התרבות בע"מ
 • מנחם י גטניו ובנו בע"מ
 • תול חברה להובלה ולחקלאות בע"מ
 • מעוז מונטיפיורי 5 בע"מ
 • חלקה 296 בגוש 6214 בע"מ
 • הלבשה רח דיזנגוף בע"מ
 • אסמן פיין בולאוס חלקה 159 בגוש 6194 בע"מ
 • פנסיון זילברמן בע"מ
 • אחוזת גוש 8270 חלקה 24 בע"מ
 • סטורן חברה לטקסטיל בע"מ
 • מקרקעי חברת חלקה 241 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 233 בגוש 6158 בע"מ
 • מעון אורסביר וחלקה 502 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 659 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 6108 בע"מ
 • יצחק ושרה העליון בע"מ
 • ליקבורניק את טאוב בע"מ
 • קולנוע ספיר בע"מ
 • מעין חלקה 61 בגוש 30153 בע"מ
 • רבגון בע"מ
 • קולנוע המשולש בע"מ
 • לינקולן תעשית ואריזת מזון בע"מ
 • הנדסה וקבלנות מ אדלר ושות בע"מ
 • מסילות תל אביב בע"מ
 • חס'ד חברת סוללי דרכים בע"מ
 • א גורלי בע"מ
 • תחנת פז ושרות לכלי רכב-פינקלשטיין בע"מ
 • חברת דינת הדרום בע"מ
 • ב ד גרייבר בע"מ
 • מעונות ארבע סירות בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2370
 • אפיקי גז בע"מ
 • דירת חלקת משנה 9/38 בגוש 8264 בע"מ
 • דירת חלקת משנה 9/37 בגוש 8264 בע"מ
 • דירת חלקת משנה 9/35 בגוש 8264 בע"מ
 • דירת חלקת משנה 9/11 בגוש 8264 בע"מ
 • חלקה 536 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 502 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 134 בגוש 6195 בע"מ
 • נ צ מ קבלנים כלליים בע"מ
 • ב.ד. גוטסגנדה בע"מ
 • דוריון השקעות בע"מ
 • חברת חלקה 453 בגוש 6157 בע"מ
 • איפא מוצרים כימיים בע"מ
 • צור דוד חברה לבניה בע"מ
 • חברת בית רחוב עוזיאל 71 רג בע"מ
 • חברת לקבלנות אחים פרידמן בע"מ
 • יוחנן בירמן חיפה בע"מ
 • גילן חברה לתכנון הנדסה ובצוע בע"מ
 • חברת חלקה 184 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 168 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 7151 בע"מ
 • מהנדס א מיכלסון את ח מיכלסון בע"מ
 • בית הגוש והחלקה בע"מ
 • חברת חלקה 32 בגוש 6519 בע"מ
 • חלקה 155 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 117 בגוש 7135 בע"מ
 • חלקת ירקון נאה בע"מ
 • דירת חלקת משנה 9/7 בגוש 8264 בע"מ
 • דירת חלקת משנה 9/1 בגוש 8264 בע"מ
 • מנפטת הצפון בע"מ
 • מירליס בע"מ
 • לאה קרפ בע"מ
 • רחוב הגבורים בע"מ מעונות
 • ברידן בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 7136 בע"מ
 • שאטו בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 6930 בע"מ
 • מעונות אסתר בת דבורה בע"מ
 • מעונות פרידה בת מרים בע"מ
 • רפאלה בע"מ
 • חלקה מס 112 בגוש 6532 בע"מ
 • חלקה 317 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 8024 בע"מ
 • קפה שטרן בע"מ
 • מעונות רחוב דניאל בת ים בע"מ
 • משכנות שפירא
 • שפר מוצרי מתכת בע"מ
 • שידא בע"מ
 • ד'ר ו בייפוס בע"מ
 • חברת קרמן לחקלאות בע"מ
 • נאות זכריה 10 בע"מ
 • קרן פיצויים אשפור בע"מ
 • הדר הצפון תעשיות מכבסה וניקוי כימי (1959) בע"מ
 • הלבשה הצפון בע"מ
 • חברה לאספקה בקרית שמונה בע"מ
 • חסידה חברה להשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 7146 בע"מ
 • בית חולים רמת ים בע"מ
 • חברת טאל אספקה בין לאומית לאניות בע"מ
 • הוצאת המקרא בעיני דורנו בע"מ
 • אמינא בע"מ
 • איחוד אריזה חברה להספקת אריזה בע"מ
 • פרדסי חלקות 37 38 בגוש 7790 בע"מ
 • רגואן נצראללה חברה להשקעות ובנין בע"מ
 • בית חלקה 158 בגוש 7136 בע"מ
 • בית חלקה 157 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 3697 בע"מ מ
 • חברת מגרשי יהודי המכבי בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 7119 בע"מ
 • מעונות רחוב הנוטע 12 בנתניה בע"מ
 • חלקה 761 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 27 בגוש 7141 בע"מ
 • פסג יעקובס בע"מ
 • דירה צפונית בת 6 חדרים בק א בע"מ
 • אחוזת גוש 6207 חלקה 68 בע"מ
 • מעונות יצחק בן אסתר בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 7120 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 7123 בע"מ
 • חברת חלקה 73 בגוש 7104 בע"מ
 • חברה לפיתוח העיר התחתית בחיפה בע"מ
 • מיסק ושות' בע"מ
 • דינור בית חרושת לאצטלין בע"מ
 • ש ח בע"מ
 • ידע חברה למחקר ופתוח בע"מ
 • מעון רח ברכוכבא 37 ת'א
 • דירה 11 ב ק ג אוליפנט 2 ת'א בע"מ
 • דפוס העשור בע"מ
 • מעונות הגליל חברה לבנין בע"מ
 • השאלת פגומים ועצים בע"מ
 • עציצי פתח תקוה בע"מ
 • יהלומי פאר בע"מ
 • חברת חלקות 202 203 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקות 202 ו 203 בגוש 6207 בע"מ חברת
 • חלקה 125 בגוש 7173 בע"מ
 • דירה 11 בבלוק 9 ת'א בע"מ
 • חברת גוש 6128 חלקה 470 בע"מ
 • חברת חלקה 264 בגוש 3945 בע"מ
 • חברת חלקה 211 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 209 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 208 בגוש 6207 בע"מ
 • נאות רמת גן בע"מ
 • חברת 206 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 204 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת רמת אופן בע"מ
 • מבני קבע בע"מ
 • ל א ל בע"מ
 • בית רח אחד העם 32 תל אביב בע"מ
 • הפרדס בגוש 3728 חלקה 23 בע"מ
 • חברת גוש 30161 חלקה 101 ירושלים בע"מ
 • אוניברסל מספוא בע"מ
 • פרמט מפעלי פלדה ומתכת בע"מ
 • רח פרץ 22 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 6518 בע"מ
 • חברת חלקה 123 בגוש 7136 בע"מ
 • חברת חלקה 122 בגוש 7136 בע"מ
 • סיגנופלט
 • סלקן בע"מ
 • חברת סלבוי סוכנויות בע"מ
 • חברת אחאם בע"מ
 • חברת מ שופנבאור בע"מ
 • יוניון חברת הבקר בע"מ
 • חלקה 560 בגוש 6128 בע"מ
 • היכל חלקה 50 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 215 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת כל ברוא בע"מ
 • חברת אורלדו בע"מ
 • חברת פינופלסט בע"מ
 • חברת וינואה בע"מ
 • חברת אלרקו בע"מ
 • גבעון אלקטרוניקה בע"מ
 • אחוזת גוש 8266 חלקה 88 בע"מ
 • גוש 7150 חלקה 99 בת ים בע"מ
 • אחים דרוויש מהנדסים בע"מ
 • דירה צפונית מערבית ב הלוי 64 ק ב בע"מ
 • מפעלי כפר סאלד בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 7150 בע"מ
 • משכן גלילות בגוש 6610 בע"מ
 • מעונות ליטניס 15 בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 6210 בע"מ
 • נגיע משרד להובלה בע"מ
 • מעונות ירמיהו 18 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 7149 בע"מ
 • ח ול שניטמן בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 6122 בע"מ
 • אורשט חברה להנדסה וקבלנות בנין בע"מ
 • תיאטראות העמק בע"מ
 • מעונות חלקה 378 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 241 בגוש 6124 בע"מ
 • מאגרים במפרץ חיפה בע"מ
 • חלקה 1139 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 176 בגוש 6122 בע"מ
 • היכל חלקה 21 בגוש 7140 בע"מ
 • גוש 7137 חלקה 77 בע"מ
 • טדקו חברה לפיתוח טכני בע"מ
 • א בלשה ז ילון בע"מ
 • וינאור בע"מ
 • מעונות גלבוע 10 בע"מ
 • מ ג א חלקי חלוף בע"מ
 • יחד בע"מ
 • חברת חלקה 208 בגוש 6204 בע"מ
 • נכסי חלקה 178 בגוש 6977 בע"מ
 • בוני בתים משותפים בע"מ
 • כרמי צבי אחים סגל בע"מ
 • חלקה 404 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 402 בגוש 6158 בע"מ חברת
 • חלקה 67 בגוש 30121 בע"מ
 • חברת ושדר ב בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 8 בע"מ
 • חלקה 9 בגוש 30024 בע"מ
 • דודים וצנורות בע"מ
 • תוצרת שעם נתניה בע"מ
 • בית קדר בע"מ
 • דרובלס גילוף בע"מ
 • מיכאל הוכהויזר בע"מ
 • חברת חלקה 275 בגוש 6145 בע"מ
 • נאות שואב בע"מ
 • אבן חברה לנאמנות ולהשקעות בע"מ
 • חלקה 3 8 בגוש 6525 בע"מ
 • הגליל חברה לתעשית מוצרי מלט בע"מ
 • אוניון מפעלי מתכת בע"מ
 • ח ש מ ג ( חברה לשווק מכשירי גז ) בע"מ
 • חברת חלקה 17 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 389 בגוש 6637 בע"מ
 • חברת אולמי זיו בע"מ
 • חלקה 287 בגוש 6155 בע"מ
 • שדרות נורדו 41 ת-א בע"מ
 • חברת חלקה 124 בגוש 7141 בע"מ
 • חברת חלקה 141 בגוש 7107 בע"מ
 • דירה מס 4 בבית המלך כורש 8 בע"מ
 • ר מ פלסטיק בע"מ
 • מובילי החוף בע"מ
 • מוג בע"מ חברת
 • תיאטרון סמבטיון במה להומור וסטירה בע"מ
 • חברת חלקה 150 בגוש 6379 בע"מ
 • קרן יצוא ושווק שמנים בע"מ
 • בית הרמ'א זצ'ל בע"מ
 • בית ברחוב בן יהודה 33 בת'א בע"מ חברת ה
 • חלקה 393 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 392 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 391 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 390 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 389 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 7166 בע"מ
 • ריזמן קלדרון חברה פרטית לייצור חקלאי בע"מ
 • חברת גוש 6192 חלקה 23 בע"מ
 • רחוב השופטים 9 בע"מ
 • אלנית בניה בע"מ
 • לפשה ז'מסון סגל בע"מ
 • חלקות 302 303 304 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 407 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת חלקה 70 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת הגילגל 87 בע"מ
 • חלקה 229 בגוש 6204 בע"מ
 • מצב חברת מפיצי צמיגים בישראל בע"מ
 • חברת חלקה 7 בגוש 30024 בע"מ
 • בן אגור בע"מ
 • קאלינו בע"מ
 • חלקה 660 גוש 6145 בע"מ
 • בית החולים נוה יצחק בע"מ
 • חלקה 187 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקות 190 183 בגוש 6186 בע"מ
 • אחוזה רחוב החלוצים 35 בע"מ
 • בית גילי בע"מ
 • סביין טקסטיל בע"מ
 • חברת חלקה 186 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 59 גוש 6961 בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 179 בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 7170 בע"מ
 • חלקות 189 184 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת רון בע"מ
 • הרם בע"מ
 • קמאי בע"מ
 • למען ציון
 • חלקה 65 גוש 6913 בע"מ
 • חלקה 34 בגוש 7140 בע"מ חברת
 • חלקה 429 בגוש 6157 בע"מ חברת
 • חברת חלקה 429 בגוש 6157 בע"מ
 • אחוזת גוש 7148 חלקה 43 בע"מ
 • חברת חלקה 246 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת חלקה 370 בגוש 6166 בע"מ
 • אחוזת חלקה 67 בגוש 7166 בע"מ
 • בית רח ברנדס 51 בע"מ
 • סאנאז בע"מ
 • דירת זהבה בע"מ
 • מפעלי מנוח בע"מ
 • חלקה 113 בבת ים בע"מ חברת
 • ע ה א ל בע"מ
 • אומניות מנורה בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 7130 בע"מ חברת
 • א שניבום בע"מ
 • נוה אריה בע"מ
 • שוגרמן ושות בע"מ
 • מטעי זן בע"מ
 • חברה להשקעות ליפקה ושות בע"מ
 • מערב התחנה הצפונית גוש 6108 חלקות 65....62 בע"מ
 • עתידות חברה לארגון פרסום ויחסי צבור בע"מ
 • חלקה 344 בגוש 6154 בע"מ חברת
 • טירת מודיעין 2 בע"מ
 • ספרית יפת בע"מ
 • בראמקו חברה למסחר בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6159 בע"מ חברת
 • מעונות בגושים 6736 ו 6764 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6020 בע"מ
 • היכל ברחוב פרישמן 30 בע"מ
 • חלקה 393 גוש 10035 חברה לבנין בע"מ
 • מעונות אפרים 88 בע"מ
 • שלש חלקות בגוש 6524 בע"מ
 • שכונת קדם בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 8233 בע"מ חברת
 • גושים 6020 ו 6021 בע"מ מעונות ב
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2280
 • חלקה 261 בגוש 6166 בע"מ חברת