• חלקה 166 בגוש 7173 בע"מ
 • נחלתנו ברחוב סולד גבעתיים בע"מ
 • חגי חלקה 110 בגוש 6385 בע"מ חברת
 • נכסי שניצקי בע"מ
 • אחוזה חלקה 315 בגוש 6154 בע"מ
 • גוש 30159 חלקה 60 בית הכרם ירושלים בע"מ
 • גוש 30147 חלקה 73 בית הכרם ירושלים בע"מ
 • הנכס חלקה 700 בגוש 6212 בע"מ
 • חברת חלקה 489 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 780 בגוש 6158 בע"מ חברת
 • גרימעון בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 6632 בע"מ חברת
 • מסעדת בית העם באר שבע בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת גוש ג חלקה ח בע"מ
 • יוסף רונדשטיין ושות בע"מ
 • נאות החלקה 206 בגוש 6127 בע"מ
 • נאות החלקה 500 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת הורקנוס מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • מלון לביא בת ים בע"מ
 • אחוזה ברחוב הנשיאים בת ים בע"מ
 • אחוזה ברחוב רוטשילד בת ים בע"מ
 • א ט חברה לטקסטיל בע"מ
 • ארגון נהגי קרית טבעון בע"מ
 • בניני חרל'פ רחובות בע"מ
 • מזרח לפסים גוש 6108 חלקות 62 63 64 65 ת-א בע"מ
 • גוש 6155 חלקה 112 בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6383 בע"מ חברת
 • חלקה 1158 בע"מ גוש 6212
 • מ ו ד גרין נתניה בע"מ
 • אחוזת עמק ברכה בע"מ
 • חברת בית ביהודה הלוי 147 בע"מ
 • לבה חיפה בע"מ
 • הכוכבים בע"מ
 • מעונות חלקה מס 336 בגוש מס 6154 בע"מ
 • שרותי יעוץ כלכלי בע"מ
 • ברשר בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6123 בע"מ
 • גוש 30121 חלקה 73 בע"מ
 • פ א ר מפעלי חיתוך וכיפוף מתכת בע"מ
 • צבי ברמן בע"מ
 • פנץ הפצת ספרים בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת בית חלקה 30 גוש 6945 בע"מ
 • הדרי אפרים בע"מ
 • פלשר שינוע בע"מ
 • נחלת קוליר שרות צפוני בע"מ
 • בית חלקה 222 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 454 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 145 בגוש 7168 בע"מ
 • ס.ח חברה לחתוך וכפוף פחים בע"מ
 • נאות החלקה 164 בגוש 6108 בע"מ
 • נאות החלקות 179 ו 204 בגוש 6213 בע"מ
 • אלדור מפעלי מתכת ישראליים בע"מ
 • אחוזת נחלת בנימין 76 בע"מ
 • חברת חלקה 374 בגוש 6123 בע"מ
 • נחשון תחנת דלק בע"מ
 • חברת חלקה 244 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת חלקה 7 בגוש 8263 בע"מ
 • חברת חלקה 204 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 6916 בע"מ חברת
 • חברת חלקה 234 בגוש 8160 בע"מ
 • רולי רהיטים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ל ק ח בע"מ
 • חברת השרת בע"מ
 • חברת גוש 30024 חלקה 78 בע"מ
 • חברת גוש 18171 חלקה 95 בע"מ
 • אלקטרוקור בע"מ
 • מלחה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2512
 • חלקה 200 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת חלקה 834 בגוש 6158 בע"מ
 • נחלת אליהו בע"מ
 • מעוז רחוב פיירברג 25 בע"מ
 • חברת גוש 6204 חלקות 162/215 בע"מ
 • משגב ירושלים בע"מ
 • נכסי חגם בע"מ
 • עתודות בע"מ
 • בית נשר ג בע"מ
 • בית נשר ב בע"מ
 • בית נשר א בע"מ
 • נוה משפחת קליר בע"מ
 • מעונות חזון בע"מ
 • חברת רחוב יסוד המעלה 30 תל אביב בע"מ
 • חלקה 104 בגוש 7168 בע"מ
 • השחר אחים וידברג בע"מ
 • אביבה חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • חברת נכסי הנצחון בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2742
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520039744
 • חברת גוש 8267 חלקה 91 בע"מ
 • ברכה בע"מ
 • ג ג ט בע"מ
 • חברת אלון ומשפחתו בע"מ
 • מנסרת יהלומים בלטמן ושות בע"מ
 • מעונות רחוב שמעון התרסי 9 בע"מ
 • היכל קפה ומסעדה בע"מ
 • דירת אברהם ברחוב ארלוזורוב 168 בע"מ
 • כרמנו בע"מ
 • אדמות 6216 בע"מ)
 • חברת מתכת וצפויי מתכת בע"מ
 • חברת בית חלקה 25 בגוש 6940 בע"מ
 • חברת בית חלקה 19 בגוש 6940 בע"מ
 • חלקה 388 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 387 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 386 בגוש 6666 בע"מ
 • חלקה 385 בגוש 6666 בע"מ
 • נוה חלקה 7 בגוש 7154 בע"מ
 • מובילים מאוחדים בע"מ
 • דירה מטילדה ברחוב ויצמן 41 בע"מ
 • חלקה 346 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6387 בע"מ
 • חברת פולימר בע"מ
 • גן הר טוב בע"מ
 • לאף מגנטיק בע"מ
 • מצח חברה לחקלאות בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6154 בע"מ
 • פרדסי ארנה בע"מ
 • חלקה 38 גוש 7148 בת ים בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 7136 בע"מ
 • חברת חלקה 41 בגוש 7136 בע"מ
 • חלקה 192 בגוש 7170 בע"מ
 • חברת חלקה 272 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 255 בגוש 6158 בע"מ
 • אחוזת גוש 8262 חלקה 32 בע"מ
 • אחוזת גוש 8268 חלקה 24 בע"מ
 • החלקה 716 בגוש 6189 בע"מ
 • חלקה 200 בגוש 6126 בע"מ
 • מגדל חברה להנדסת קרור וחמום בע"מ
 • לגרק בע"מ
 • אלפל בע"מ
 • היכל חלקה 71 בגוש 7145 בע"מ
 • חברת חלקה 258 בגוש 6192 בע"מ
 • היכל חלקה 173 בגוש 7150 בע"מ
 • בית חלקה 113 בגוש 7167 בע"מ
 • מצודת גבריאל בע"מ
 • אחוזת חלקה 97 בגוש 7169 בע"מ
 • טירת ברדיצבסקי 22 בע"מ
 • חברת חלקה 73 בגוש 7148 בע"מ
 • תחנת דלק סביון בע"מ
 • חברת בית 644 בסביון בע"מ
 • חברת בית 307 בסביון בע"מ
 • אייריש אנד אלליד טריידינג קורפורישן ישראל בע"מ
 • כרי בר בע"מ
 • אלחוט אלקטרוניקס בע"מ
 • חברת השמש בע"מ
 • סוכנויות ישראליות לייצוא ויבוא בע"מ
 • י ברקוביץ ובנו חברה ליצור רהיטי מתכת ועץ בע"מ
 • חמש חלקות בגוש 6969 בע"מ
 • גום עגול בע"מ
 • חלקה 670 בגוש 6122 בע"מ
 • דירה חלקת משנה 743/12 בגוש 6213 בע"מ
 • בית דרך ההגנה 55 בע"מ
 • אטום תעשיות מאוחדות בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6964 בע"מ
 • חברה למיכון בתעשיה בע"מ
 • חברת חלקת פרדס 58 בגוש 6444 הדר בע"מ
 • חברת חנקין חלקה 121 בגוש 7170 בע"מ
 • ש.פ.א. חברה לנאמנות בע"מ
 • חברת גוש 640 חלקה 141 בע"מ
 • נוה טל בע"מ
 • בית נוה אברהם 65 בע"מ
 • בית חדיש חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • סו פר בע"מ
 • גוש 7130 חלקה 93 בע"מ
 • יטא חברה ישראלית לטלקומוניקציה ואוטומטיקה בע"מ
 • מ ז ל מרכז זעיר למלאכה ת-א בע"מ
 • עמוד התווך בע"מ
 • אחוזת פלג בע"מ
 • טירת חלקה 598 בגוש 6154 בע"מ
 • סימני מגורים בע"מ
 • חבצלת תל אביב בע"מ
 • גזית טורס בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 6145 בע"מ
 • נחלת נגבה בגוש מס 6186 בע"מ
 • גלובר בע"מ
 • חנות ממתקים וקפה טעמון נהריה בע"מ
 • מעונות אפרים בן יצחק בע"מ
 • חברת גוש 6111 חלקת משנה 609/3 608 בע"מ
 • ש.ב. קרישפין פעמון-בל בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 7146 בע"מ
 • טובים השניים בע"מ
 • בית מב'ם 13 בע"מ
 • הוצאת ספרים יובל בע"מ
 • גוטמן קסירר בע"מ
 • חברת רוזה מלוה בע"מ
 • חלקה הגג מס 285 גוש 6935 בע"מ
 • השלשה חברה קבלנית בע"מ
 • אילת חברה לעדוד התחבורה באילת בע"מ
 • מקרקעין בנתניה בע"מ
 • ארזנבל חברה לייצור מזון בע"מ
 • מוצרים טכנו חשמליים בע"מ
 • חברת חלקה 11 בגוש 5027 בע"מ
 • חברת חלקה 488 בגוש 6144 בע"מ
 • חלקה 6 ו 11 בגוש 6144 בע"מ
 • חלקה 580 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות רח אוסישקין 52 בע"מ
 • אחוזת רח צפת 5 בע"מ
 • סרטי רן בע"מ
 • היכל חלקה 108 בגוש 7136 בע"מ
 • היכל חלקות 109 ו 110 בגוש 7136 בע"מ
 • היכל חלקה 111 בגוש 7136 בע"מ
 • דירה 67/22 בגוש 6127 חלקה 67 בע"מ
 • חלקה 38 מגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 747 בגוש 6158 בע"מ
 • מ פ צ א חברה לבנין בע"מ
 • מנון בע"מ
 • משטח עבודות עפר וחקלאות בע"מ
 • חלקה 340 בגוש 6166 בע"מ
 • בית חלקה 106 בגוש 7167 בע"מ
 • סוכנות ברונפמן בע"מ
 • הדירה ברחוב הרמין מס 3 בע"מ
 • חברת רות חלקה 76 בגוש 7169 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 6956 בע"מ
 • אחוזת חלקה 389 בגוש 6128 בע"מ
 • ש קלניץ בע"מ
 • תריסולון חיפה מיסודה של תריסול בע"מ
 • גל חם יצור דודי שמש בע"מ
 • טעים בע"מ
 • נוה יהודית בע"מ
 • ה ג ה בע"מ
 • כרמי שאול בע"מ
 • חברת דורה בגוש 6126 חלקה 81/14 בע"מ
 • חברת הבית מספר 614 בסביון בע"מ
 • נוה עמק יזרעאל בע"מ
 • טירת חלקה 895 בגוש 6212 בע"מ
 • חברת חלקה 64 בגוש 8271 בע"מ
 • קאבותה חברה לקבלנות עבודות ותעשיה בע"מ
 • נוה עקרון 7 בע"מ
 • משק היימן בע"מ
 • ררן חברה לשכון ובנין בע"מ
 • אחים ויטלה בע"מ
 • דירה מספר משנה 603/4 בגוש 6111 בע"מ
 • עמפרוט תעשית מוצרי מזון בע"מ
 • פתוח בגושים 10584 ו 10576 בע"מ
 • חברת רחוב אחד העם בחולון בע"מ
 • תעשיות מוברמן בע"מ
 • היכל חלקה 191 בגוש 7150 בע"מ
 • קרבג בע"מ
 • חלקה 261 בגוש 6154 בע"מ
 • מרכז כביש הבטחון בע"מ
 • אריזת מזון נשר בע"מ
 • סיורי נופש בע"מ
 • חברת חלקה 329 בגוש 6157 בע"מ
 • דירה 10 בשדרות חן 5 בע"מ
 • פתוח מחצבות בע"מ
 • גחלים חב להשקעות בע"מ
 • גוש 30024 חלקה 77 בע"מ
 • חברת חלקה 80 בגוש 7140 בע"מ
 • קן שפיר בע"מ
 • דירת דורון
 • חברת חלקה 193 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקות 96 ו 97 בגוש 6145 בע"מ
 • ארבע חלקות בגוש 6969 בע"מ
 • רמטקס בע"מ
 • אחוזת חלקה 35 בגוש 6161 בע"מ
 • בית חלקה 188 גוש 6106 בע"מ
 • רח עוזיאל 17 בבת ים בע"מ
 • חרד בע"מ
 • נחלאות י מ י בע"מ
 • חברת חלקה 33 בגוש 6916 בע"מ
 • מזון טעמי בע"מ
 • אחוזת אילת השחר בע"מ
 • דירה שרעבי 24 ת'א בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034653
 • חברת חלקה 63 בגוש 7167 בע"מ
 • קורץ את פרידמן בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 6949 בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 7167 בע"מ
 • מעון ארנון בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקת משנה 216/5 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקת משנה 479/5 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 30 בגוש 6190 בע"מ
 • חברה לפתוח אזורי מלאכה ברמת גן בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 43 בע"מ
 • גוש 30023 חלקות 214 215 ירושלים בע"מ
 • גוש 30023 חלקה 213 ירושלים בע"מ
 • אחוזת פגוביץ בע"מ
 • מעונות יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • דירה שמונה בארלוזורוב 110 בע"מ
 • יהלומי רקיע בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2729
 • תחנת שרות חולון בע"מ
 • גריסים חב לטחינה והחסנה בע"מ
 • נוה טל צח בע"מ
 • כנפי נשרים קפה ומסעדה בע"מ
 • חברת שרון הגלגל בע"מ
 • דירת חלקה 525/14 בגוש 6214 בע"מ
 • שרותים בע"מ
 • אורשן בע"מ
 • אמיתש בע"מ
 • חברת אחוזה בגוש 6155 בע"מ
 • חברת חלקה 51 בגוש 7151 בע"מ
 • ט ג ר פלסטיקס בע"מ
 • רדיו קמין בע"מ
 • מרגוע גדרה בע"מ
 • חברת גוש 6380 חלקה 70 בע"מ
 • חברת חלקה 360 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 189 בגוש 7170 בע"מ
 • חלקה 188 בגוש 7170 בע"מ
 • אחוזת גוש 6106 חלקה 86 בע"מ
 • בניני איש בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 7142 בע"מ
 • חברת חלקה 13 ו 14 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 7169 חולון בע"מ
 • שי חברה להשקעות בע"מ
 • נובידנט בע"מ
 • טירת מרים בע"מ
 • חיגיה בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 7149 בע"מ
 • נאות שוהל בע"מ
 • חברת הבית מס 208 בסביון בע"מ
 • חברת חלקה 202 בגוש 6106 בע"מ
 • נאות בני חורין בע"מ
 • אלסיס שיפינג קומפרי ישראל בע"מ
 • קודחי נפט בע"מ
 • עיסוק שרות הכונה לבעלי מקצוע בע"מ
 • נחמן עצמון בע"מ
 • ישפה חנויות ישראליות בע"מ
 • הובלת יגע בע"מ
 • יפאת חברה ישראלית לפרסום ארגון ותעמולה בע"מ
 • אג'ם בתי קולנוע בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 308 בע"מ
 • נוה דליה רח ויטקין בע"מ
 • אחוזת חלקה 73 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 30083 בע"מ
 • חברת ברטה ושמואל אפשטיין בע"מ
 • מעונות לונץ 9 בע"מ
 • חברת נופונוס למסחר בע"מ
 • פרדס סימנטוב בע"מ
 • חברת חלקה 425 בגוש 6623 בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6192 בע"מ
 • ארבור אינדוסטריס בע"מ
 • שרותי קירור והנדסה בע"מ
 • אחים שורגי ושות' חברה לייצור שווק והספקה חקלאית בע"מ
 • חלקה 201 בגוש 6123 בע"מ
 • נחלת חוה בת יצחק בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מעונות יעקב בן יצחק בע"מ
 • מעונות חוה בת יצחק בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 30009 בע"מ
 • מעון רחוב המלך גורג 44 ת-א בע"מ
 • חברת חלקה 67 בגוש 8271 בע"מ
 • עצי בניה בע"מ
 • כפתורי חב להספקת זבלים אורגנים וקומפוסטים בע"מ
 • חברת הים האדום לספנות ולמסחר בע"מ
 • פז מימון ופיננסים בע"מ
 • טורנדו בע"מ
 • נכסי ציון בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 105 בע"מ
 • אחוזת דה האז בע"מ
 • חלקה 3 בגוש שומא 30074 בע"מ
 • חנות ב מ נ בע"מ
 • דוד בר און בע"מ
 • חלקה 183 בגוש 6382 בע"מ
 • חברת חלקה 171 בגוש 6945 בע"מ
 • רח בוגרשוב פנת צפת בע"מ
 • חלקה 278 בגוש 6106 בע"מ
 • חפל חב לעבודות פיתוח והנדסה בע"מ
 • דוד יעקובוביץ ובניו בע"מ
 • גוש 6106 בע"מ חלקה 231
 • יוקומין בע"מ
 • אחוזת חלקה 12 בגוש 8260 בע"מ
 • קרפוביץ בע"מ
 • שרותים בתחנה מרכזית ומפעלי פרסום ותעמולה בע"מ
 • חלקה 67/29 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 394 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 296 בגוש 3205 בע"מ
 • חברה לשווק תוצרת ומזון בקרית ביאליק בע"מ
 • גוש 7149 חלקה 79 בע"מ
 • גב דירה ברח בן עמי 6 בע"מ
 • חברת בית 32 טירת הכרמל בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 525 בע"מ
 • בית יונה בע"מ
 • אולמי תל אביב בע"מ
 • בני באג בע"מ
 • חטה חב לאחסון חטים בצובר בע"מ
 • אורטופדיה רוזנברג בע"מ
 • אחוזת גוש 8262 חלקה 37 בע"מ
 • חברת חלקה 31 בגוש 7135 בע"מ
 • חברת חלקה 27 בגוש 7135 בע"מ
 • לירח בע"מ
 • פרדס ווידון בגוש 7787 בע"מ
 • חברת חלקות 105/2 בגוש 6960 בע"מ
 • מעונות חובבי ציון 22 בע"מ
 • מעונות לילי בע"מ
 • דירה שלש בשדרות חן 5 בע"מ
 • בית ברח דבורה הנביאה 19 ת'א בע"מ
 • נחלת מילי בע"מ
 • חלקות 282 287 289 גוש 6192 בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 106 בע"מ
 • קטנועים נתניה בע"מ
 • אברהם גולדקורן ושות בע"מ
 • לוירטור יצור קרבורטורים בע"מ
 • נחלת יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • דור וסי בע"מ
 • תעשית בגדי ים סירונית בע"מ
 • רח אפרים זקס 6 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 555 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת רות חלקה 14 בגוש 7169 בע"מ
 • חלקה 243 גוש 8260 בע"מ
 • שמריהו סטולר ושות חב קבלנית לבנין
 • דלופלסט תעשית צלילואיד ופלסטיקה בע"מ
 • מחץ משווקי חוטי צמר בע"מ
 • מרה צ מאירוביץ בע"מ
 • פינגאן מסעדה בתל אביב בע"מ
 • יוליוס קובאץ וחבריו יועצים למנהל בע"מ
 • קשת מתכת בע"מ
 • הרבסט את רבין בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520031063
 • גדולי החולה חב לפתוח אדמות אשמורה בע"מ
 • אחוזת גוש 8267 חלקה 77 בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 8263 בע"מ
 • חברת חלקה 14 בגוש 8263 בע"מ
 • חברת חלקה 11 בגוש 8263 בע"מ
 • חברת לבנין ופיתוח צפון תל אביב בע"מ
 • חלקה 492 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת מגרש לתפארת בגוש 6106 בע"מ
 • חברת חלקה 343 בגוש 6145 בע"מ
 • היכל חלקה 68 בגוש 7155 בע"מ
 • היכל ביכורי העתים 9 בע"מ
 • הוצאת ליאור בע"מ
 • בר שי בע"מ
 • מחצבים ומפעלי גפרית בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 30024 בע"מ
 • מגן דוד ירוק בע"מ
 • סאס חברה לשווק בע"מ
 • חלקה 485 בגוש 6123 בע"מ
 • זרע חב להוצאה לאור ופרסום בע"מ
 • חברת חלקה 102 בגוש 7146 בע"מ
 • חלקה 909 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת גוש 25 חלקות 8 257 בע"מ
 • חלקות 64 63 בגוש 30121 בע"מ
 • חלקה 62 בגוש 30121 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 30121 בע"מ
 • חלקה 902 בגוש 6158 בע"מ
 • מעונות חלקה 86 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 521 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 276 בגוש 6204 בע"מ
 • מרי בע"מ מעון
 • נכסי אליר בע"מ
 • טריידקס חברה להשקעות ומסחר בע"מ
 • בית ברח מרכז מסחרי 29 בע"מ
 • חברת חלקה 20 בגוש 7170 בע"מ
 • חברת גוש 6671 בחלקה 3 כפר שמריהו בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2631
 • מעונות על חלקה 228 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 284/1 בגוש 6205 בע"מ
 • בית חלקה 5 בגוש 36 בע"מ
 • פרדס דלית בע"מ
 • תעשית בלמים בע"מ
 • חברת חלקה 401 בגוש 6205 בע"מ
 • שירותים למטויות בע"מ
 • מעונות חלקה 82 בגוש 7053 בע"מ
 • חלקת משנה 314/1 בגוש 6166 בע"מ
 • גוש 6217 בע"מ חלקה 179
 • דירה ברח אהרונסון 28 תל אביב בע"מ
 • משכן המולדת בגוש 6124 בע"מ
 • מעון דוד וחנה בע"מ
 • בית ברח הירקון 196 בע"מ
 • רח יורדי הסירה 26/28 בע"מ
 • חברת חלקה 109 בגוש 7107 בע"מ
 • דירת משפחת פוט בע"מ
 • היכל חלקה 169 בגוש 7159 בע"מ
 • היכל חלקה 71 בגוש 7136 בע"מ
 • היכל חלקה 70 בגוש 7136 בע"מ
 • היכל חלקה 19 בגוש 7136 בע"מ
 • היכל חלקה 503 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 7170 בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 99 בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 98 בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 97 בע"מ
 • המלר ושות קבלנים בע"מ
 • בית אבא בתל גנים בע"מ
 • לוקס פילם בע"מ
 • חברת גוש 7149 חלקה 63 בע"מ
 • חברה לקבלנות ממחוש בע"מ
 • אדום טורס ים סוף בע"מ
 • חברת מעון דרש בע"מ
 • חברת המסגד לפיתוח בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6122 בע"מ
 • קפה ומזנון ויקטור בע"מ
 • שדרות רוטשילד 131 בע"מ
 • מוצרי נפץ והנדסה כימית בע"מ
 • חלקה 255 בגוש 6195 בע"מ
 • פריסקו בע"מ
 • פרדסנו בגוש 8024 בע"מ
 • אדירון- עבוד פחים ומוצרי מתכת בע"מ
 • שדס בית הבראה בע"מ
 • לקט בע"מ
 • רילייט ישראל בע"מ
 • חברת בית גוש 30042 חלקות 59 62 בע"מ
 • גוש 30163 חלקה 57 בית הכרם ים בע"מ
 • חברת חלקה 551 בגוש 6636 בע"מ
 • חברת חלקה 81 בגוש 6154 בע"מ
 • חברה גוש 7169 חלקה 132 בע"מ
 • חברה להגנה וטפול בצומח חטב בע"מ
 • דרבי חימיקלים בע"מ
 • משק קדימה בע"מ
 • נילוניט בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 6374 בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 212 בע"מ
 • נכסי אורה בע"מ
 • חברת גוש 7167 חלקה 25 בע"מ
 • מפעלי חרסינה בע"מ
 • קובי בע"מ
 • קראוס מכשירים והנדסה בע"מ
 • אמקומד בע"מ
 • חברת חלקה 97 בגוש 30023 בע"מ
 • נוה ברוך יעקב בע"מ
 • ספרון תכנון ושווק רהיטים בע"מ
 • חברת חלקה 56 בגוש 6206 בע"מ
 • מאיר יעקבי בע"מ
 • חברת גבעתי למתכת בע"מ
 • קפת תגמולים ופצויים לעובדי אמיל ויסר ופ שילר בע"מ
 • ציוד תחבורה בע"מ
 • כוש 102 בע"מ
 • חלקה 488 בגוש 6111 בע"מ
 • חברת חלקה 55 בגוש 6181 בע"מ
 • דירה בחלקה 55 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 142 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת גוש 6155 חלקה 277 בע"מ
 • חברת חלקה 266 בגוש 6181 בע"מ
 • חברת חלקות 130 142 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 30150 בע"מ
 • חברת חלקה 123 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 7140 בע"מ
 • דירה 46 פלמח בע"מ
 • חלקה 263 בגוש 6192 בע"מ
 • החברה הירושלמית לקדום היצוא בע"מ
 • בית מלאכה למוצרי מתכת בע"מ
 • צפי נתניה בע"מ
 • חלקות 120 119 בגוש 6529 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520037037
 • נוה אסתר בני ברק בע"מ
 • רות חברה להפצת ספרים בע"מ
 • חלקה 99/5 בגוש 6128 בע"מ
 • בן לב בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 69 בע"מ
 • אביגדור קינסלר תעשית סליל ניר בע"מ
 • רדיולוגיה בע"מ
 • תסליל בע"מ
 • מה טיב בע"מ
 • חברת גוש 30161 חלקה 79 ירושלים בע"מ
 • חברת חלקה 226 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 6959 בע"מ
 • ישרא סופרמרקט חב למסחר ותעשיה בע"מ
 • מינרול בע"מ
 • מפעלי שדה בע"מ
 • נוה חלקה 112 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 1106 בגוש 6158 בע"מ
 • יעקב אורי בע"מ
 • מעונות זכרון יעקב 10 בע"מ
 • חברת חלקה 461 בגוש 6212 בע"מ
 • חברת חלקה 222 בגוש 30025 בע"מ
 • בית ברח יחזקאל 36 בע"מ
 • חברת גוש 6937 חלקות 28 65 בע"מ
 • חלקה 62/11 בגוש 6958 בע"מ
 • יזור חברה ליצוא ויבוא בע"מ
 • סבוניה בית חרושת למוצרי סבון בע"מ
 • נאות החלקה 152 בגוש 6195 בע"מ
 • תיאטרון הפסג בע"מ
 • בהר גרוס בע"מ
 • ספקו חב להספקה הנדסית בע"מ
 • שדם חברה למסחר בע"מ
 • חשמל ואלקטרוניקה אשקלון בע"מ
 • חברת חלקה 87 בגוש 7130 בע"מ
 • ריווירה מסחר בפרחים בע"מ
 • ויסלפיש ושות יצואנים ויבואנים בע"מ
 • חברת גדי בע"מ
 • חברת חלקה 230 בגוש 6108 בע"מ
 • חברת גוש 6213 חלקות 389 623 בע"מ
 • חלקה 1114 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 528 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 51 בגוש 30024 בע"מ
 • דירה בסמטת נס ציונה 4 ת'א בע"מ
 • מעון יטגא בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 6126 בע"מ
 • יהלומי טבריה בע"מ
 • תבואות הנגב בע"מ
 • אחוזת שלו בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2833
 • דרומיה בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 6943 בע"מ
 • משה הלנר בע"מ
 • חלקה 232 בגוש 6158 בע"מ
 • בנין תעשיתי 15יאזור א גוש 6008 בע"מ
 • מעון בחלקה 168 בגוש 6204 בע"מ
 • תילון תיאטרון ישראל לתלמידים ונוער בע"מ
 • גורים חברה בע"מ
 • מעון בזל 44 בע"מ
 • חברת בית חלקה 94 גוש 7148 בע"מ
 • ליש סוכנות לביטוח בע"מ
 • דירה יד ברח מולכו 2 בע"מ
 • בנין לילו בע"מ
 • בית טבע בע"מ
 • נכסי זיו בע"מ
 • חלקות 203 183 בגוש 7053 בע"מ אחוזת
 • ש גרינבלט חברה להובלת פרי בע"מ
 • בית יהודה הלוי 59 בע"מ
 • סוכנות לשווק ואספקת חצץ וחמרי בנין בע"מ
 • נכסי יהושע לנאמנות בע"מ
 • חברת חלקה 60 בגוש 7060 בע"מ
 • בית עדיף בע"מ
 • ג'. י. ב. או. סוכנות לביטוח בע"מ
 • נדיר בע"מ
 • ברודים בע"מ
 • שרות ספקי מכלת הרצליה בע"מ
 • גוש 6665 חלקה 285 בע"מ
 • סופרסוניק ישראל בע"מ
 • פטרוסול בע"מ
 • מעונות חלקה 219 בגוש 6207 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 8258 בע"מ
 • גלמים חימיים בע"מ
 • לכמן בע"מ
 • נוה רון בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2262
 • חברת חלקה 280 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת סטילאקס בע"מ
 • גרבי נצח ירושלים בע"מ
 • ספרי איל בע"מ
 • אחוזת חלקה 116 בגוש 6213 בע"מ
 • מעונות חלקה 265 בגוש 6154 בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי נטיעות הדרים בע"מ
 • נתן דניאל בע"מ
 • ב מ חברת בנין וקבלנות בע"מ
 • מ רובננקו סוכנויות ביטוח בע"מ
 • דירה 11 גימל בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 3689 בע"מ
 • יוסף זובידה בע"מ
 • קרית מרדכי בע"מ
 • גוש 3632 חלקה 30 בע"מ
 • חלקה 347 בגוש 6145 רח הראה 189 בע"מ
 • משה פיינר ובניו בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 7169 בע"מ
 • וינר תעשית רעפים וחומרי בנין בע"מ
 • ק ס מ חב קבלנית לבנין ושכון בע"מ
 • ישרא דר חברה לבנין בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 7173 בע"מ
 • מרגלית בע"מ משכן
 • חברת חלקה 318 בגוש 6195 בע"מ
 • פורטראב חברה להשקעות בע"מ
 • דירה ברח שינקין 34 קומה ד בע"מ
 • גוש 7141 חלקה 57 בע"מ
 • סוכר גת בע"מ
 • חברת חלקה 139 בגוש 7148 בע"מ
 • היכל חלקה 60 בגוש 7136 בע"מ
 • חימופלסט בע"מ
 • יינות א ט ס בע"מ
 • חברת חנקון חלקה 128 בגוש 7170 בע"מ
 • חברת חלקה 19 בגוש 6955 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 7110 בע"מ
 • רמי חברה למוצרי מזון בע"מ
 • בית רח סמילנסקי 60 בנתניה בע"מ
 • חלקה 428 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה 179 בגוש 6127 בע"מ
 • גיסיה ועזריאל אורי בע"מ
 • כרמלה וירחמיאל הלפרין בע"מ
 • חברת חלקה 22 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת גוש 162 חלקה 11 בע"מ
 • חברת חלקה 692 בגוש 6127 בע"מ
 • טנאקס בע"מ
 • חלקה 794 בגוש 6158 בע"מ
 • דירה מס שלוש במזאה 15 בע"מ
 • הוצאת שנתונים ישראלים בע"מ
 • א מלכוב ושות קבלני בנין ועבודות ציבוריות בע"מ
 • י מ ה (הנהלה ונאמנות) בע"מ
 • המזון נתניה מוצרי קמח בע"מ
 • ורד-השפלה השקעות ונכסים בע"מ
 • הארגז צריפין חרושת עץ ומתכת בע"מ
 • דירת לוין בע"מ
 • למופת נתניה שרותי תחבורה עירוני ובין עירוני בע"מ
 • אחוזת רח ירמיהו אחד בע"מ
 • מגרש ג בגוש 6214 תל אביב בע"מ
 • מגרש ב בגוש 6214 תל אביב בע"מ
 • מגרש א בגוש 6214 תל אביב בע"מ
 • החברה הישראלית לתעשית סלילי ניר בע"מ
 • סיכה ושרותים פתח תקוה בע"מ
 • תריזז בע"מ
 • אידקול חברה ישראלית ליהלומים בע"מ
 • כימיקלים בצפון בע"מ
 • רח פרץ 18 בע"מ
 • סנסנים חברת נאמנות 1958 בע"מ
 • פרי טוב בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 7170 בע"מ
 • חברת חלקה 112 בגוש 6108 בע"מ חברת
 • חברה גוש 7170 חלקה 82 בע"מ
 • ספרים סוכנות להפצת ספרים וכתבי עת בע"מ
 • המכברה מפעלי ציוד נגד שריפות בע"מ
 • פר לד תבלינים בע"מ
 • הילרון חברה ליצוא ויבוא גדולי ומוצרי חקלאות בע"מ
 • דורון בועז בע"מ
 • חברת בית מאור נהריה בע"מ
 • בר בן בע"מ
 • חברת גוש 6154 חלקה 646 בע"מ
 • נוה 101 בגוש 6124 בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 106 בע"מ
 • תא און בע"מ
 • קלע קבלני הצפון לעבודות עפר בע"מ
 • חלקה מס 44 בגוש 3693 בע"מ
 • מעון חלקה 108 בגוש 6195 בע"מ
 • מעון חלקה 106 בגוש 6195 בע"מ
 • יצור ומסחר בע"מ
 • חברת דניאל דקנוף בע"מ
 • חלקה מס 363 בגוש 6157
 • ישפה נגריה מכנית בע"מ
 • חברת חלקה 388 בגוש 6158 בע"מ
 • החברה לרישומים של מקיף בע"מ
 • חברה לנאמנות פיננסית בע"מ
 • מעונות תרנא בע"מ
 • חברת חלקה 191 בגוש 6382 בע"מ
 • חברת הבית מס 278 בסביון בע"מ
 • חברת חלקה 357 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6106 בע"מ
 • חלקה 227 בגוש 6166 בע"מ
 • מעונות ברח זכרון יעקב בע"מ
 • בית רחל סילצקי בע"מ
 • עצמון מכונות תפירה בע"מ
 • פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע"מ
 • עופות בע"מ
 • טנור בע"מ
 • מבטחים כללים סוכנות לבטוח בע"מ
 • נוה מיכאל כפר נוער על שם אליעזר וברטה מיכאל בע"מ
 • המטהר חברה בע"מ
 • ללויד ישראלי שויצרי בע"מ
 • גולדפינגר פולישינג בע"מ
 • זיתא בע"מ
 • דוד מלאך בע"מ
 • גרובר בע"מ
 • ברנוע השכרת מכוניות בע"מ
 • חברת רח החלוץ מס 30 בע"מ
 • פרטינקס בע"מ
 • ויקטור את שמואל בע"מ
 • קולנוע בית עטרות בע"מ
 • ארצנו חברה להשקעות לאיחסון ולהובלה בע"מ
 • לביבליאטקה ישראל בע"מ
 • מוצרים וטרנריים איקרף בע"מ
 • ספקים לאמנויות גרפיות בע"מ
 • א ב סרטי קולנוע בע"מ
 • ווילאיזן חברה למסחר לתעשיה ולסוכנויות בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 7168 חולון בע"מ
 • נוה סוקולוב 26 תל אביב בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6159 בע"מ
 • מלכה 231 בנק בע"מ
 • בקע יהלומים בע"מ
 • אי גי יצרני טקסטיל בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 6213 בע"מ
 • בית רוממה בע"מ
 • אמקא נכסי דלא ניידי בע"מ
 • משק שץ בע"מ
 • חברת שיש ליצוא בע"מ
 • בנימין לוין ושות בע"מ
 • א ח ד בע"מ
 • אחוזת 6124 בע"מ
 • מעונות פייבל זלוצייסטי בע"מ
 • חברת חלקה 265 בגוש 6217 בע"מ
 • קופת תגמולים של פקידי חברת המזרח למכוניות בע"מ
 • מ'מ שווק מזון בע"מ
 • המשרד ברחוב אגריפס בע"מ
 • חלקות 161 ו 162 בגוש 30166 בע"מ
 • צריפים ופחונים בע"מ
 • בניני פילץ בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 7150 בע"מ
 • אחוזת סלומון בע"מ
 • אריגי 6 נקודות בע"מ
 • טירת ארי את בע"מ
 • דירת נועם 35 בע"מ
 • מ י מ חברה לשווק ולהפצה בע"מ
 • בוני תערוכות בע"מ
 • קולרון מוצרי מתכת ופלסטיקה בע"מ
 • חמצן לנגב בע"מ
 • חברת חלקה 39 בגוש 6382 פתח תקוה בע"מ
 • מעונות שדרות אום 34 חיפה בע"מ
 • חלקה 228 בגוש 6213 בע"מ
 • אחים הולצר חברה למסחר וקבלנות בע"מ
 • חלקה 39 בגוש 30150 בע"מ
 • ארזית בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 7146 בע"מ
 • בית גיל עד בע"מ
 • בדאקס חברה ליבוא וליצוא בע"מ
 • חברת יוסף הראל בע"מ
 • קולנוע סביון בע"מ
 • מעונות עמיאל 15 בע"מ
 • מגרש 111 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • מלונות דן - הספקות ושירותים בע"מ
 • הדירה 7/4 בגוש 6957 בע"מ
 • לילי שלייפר בע"מ
 • טללים שסק בע"מ
 • טללים הדר בע"מ
 • טללים תפוח בע"מ
 • טללים ענבים בע"מ
 • טללים אשכול בע"מ
 • טללים רימון בע"מ
 • נוביליום בע"מ
 • דירת אלזה בע"מ
 • חברת חלקה 135 בגוש 6960 בע"מ
 • חברת פרגון ושות בע"מ
 • דירת דני בע"מ
 • החנות בפסג בע"מ
 • חברת גוש 6713 חלקה 114 בע"מ
 • חלקה 216 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 326 בגוש 6125 בע"מ
 • מעונות חלקה 150 בגוש 6945 בע"מ
 • חברת חלקה 433 בגוש 6125 בע"מ
 • נוה אורית בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6205 בע"מ
 • נוה חלקה 64 בגוש 7150 בע"מ
 • מקס חברה לייבוא וייצוא בע"מ
 • דבל טרוסט בע"מ
 • אגרושוק חברה לשווק פירות וירקות בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032962
 • מוגן תעשית מוצרי אריגת יד בע"מ
 • חברת נאמנות לרכוש יהודי פולין בע"מ
 • חברת חלקה 443 בגוש 6188 בע"מ
 • מלון אופקים בע"מ
 • אביב ספורט וסחר בע"מ
 • החברה המרכזית להספקה לקמעונאי בע"מ
 • חברת סובריין בע"מ
 • כל בו למזון אילת בע"מ
 • חברת קולנוע מעונה בע"מ
 • חברת יגר בע"מ
 • בית מלכה בע"מ
 • א ב מקרקעין בע"מ
 • חברה לשווק יהלומים בע"מ
 • מלצים מפעל לצנורות ומוצרי מתכת בע"מ
 • היכל חלקה 54 בגוש 7151 בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 7149 בע"מ
 • נוה אהרונסון בע"מ
 • סקלה בע"מ
 • י בדר ושות שרות למכוניות בע"מ
 • חברת חלקה 58 בגוש 7151 בע"מ
 • חברת גוש 7169 חלקה 32 בע"מ
 • רולידן בע"מ
 • טירת הילדסהיימר בע"מ
 • הוצאת קורן ירושלים בע"מ
 • תשליב מוצרי מלט בע"מ
 • חברת חנקין חלקה 85 בגוש 7170 בע"מ
 • גוש 6374 חלקה 179 בע"מ
 • חברת בית חלקה 582 גוש 6668 בע"מ
 • אחוזת גוש 6205 חלקה 130 בע"מ
 • עזיז ובנו בע"מ
 • טירת רמת השרון בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 6160 בע"מ
 • קוסמוטורס ירושלים 1958 בע"מ
 • דירה 10 בחלקה 611 בגוש 6902 בע"מ
 • מחצבי אבן בע"מ
 • גזיר מפעלי עץ בע"מ
 • מעוננו ברח גוש חלב 18 בע"מ
 • אילון הנדסה בע"מ
 • מעונות התרסי 29 בע"מ
 • יצחק רול תערוכות מפעלי פרסום ואמנות בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 30157 בע"מ
 • קונסטרבטוריון למוסיקה קרית מוצקין בע"מ
 • מנוס בע"מ
 • סביר בע"מ
 • מעונות חלקה 277 בגוש 6205 בע"מ
 • מלקו מפעל ליצור צנורות משורינים בע"מ
 • קורונה פילם בע"מ
 • נחלת חלקה 192 בגוש 6605 בע"מ
 • ברלט בע"מ
 • חברת חלקה 723 בגוש 6158 בע"מ
 • בית חלקה 42 בגוש 6901 בע"מ
 • צינגוט בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2848
 • ליון פילם בע"מ
 • נסיעה חברה להובלה בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6108 בע"מ
 • חברת חלקה 213 בגוש 6159 בע"מ
 • חברת חלקה 486 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 318 בגוש 6204 בע"מ
 • אחי תחבורה והשקעות בע"מ
 • חברת הבית מס 279 בסביון בע"מ
 • יברק בע"מ
 • חלקה ימאג בגוש 6959 בע"מ
 • משרד לבטוח כללי מאיר לנדמן ובנו בע"מ
 • בלדר החדשות בע"מ
 • החברה הכלכלית לפיתוח צפת - עמק התכלת בע"מ
 • אחוזת חלקה 67 בגוש 7149 בע"מ
 • סר גן חדרה בע"מ
 • השחר העולה תעשיית ממתקים בע"מ
 • דפוס הגליון חב בע"מ
 • חברה ישראלית לברזל וגרוטאות בע"מ
 • המפשג בדרום בע"מ
 • בית פנת רח סוקולוב וירושלים בבת ים בע"מ
 • חברת חלקה 446 בגוש 6188 בע"מ
 • גינסברג הכל לבית בע"מ
 • המציל בע"מ
 • פת הגליל בע"מ
 • חלקה 74 בגוש 7170 בע"מ
 • חברת חלקת 134 בגוש 7138 בע"מ
 • חברת חלקה 133 בגוש 7138 בע"מ
 • חברת חלקה 132 בגוש 7138 בע"מ
 • חברת חלקה 137 בגוש 7107 בע"מ
 • נקדימון מנסלי תעשיות והשקעות בע"מ
 • נוה נתינת צבי בע"מ
 • טליה טרידינג בע"מ
 • בית צימבר בסביון בע"מ
 • חלקה 211 בגוש 3704 בע"מ
 • הלבשה ככר המושבות בע"מ
 • מרכז המוסדות והמפ הכלכליים של הפועל המזרחי בע"מ
 • חברת פרדס גוש 10017 חלקות 15 11 10 9 בע"מ
 • חברת חלקה 257 בגוש 6192 בע"מ
 • חברה ישראלית למכונות משרד בע"מ
 • חלקה 8 בגוש 6183 בע"מ
 • חברת חלקה 533 בגוש 6145 בע"מ
 • שפע מזון בע"מ
 • ארמון נתניה בע"מ
 • אחוזת הגדוד העברי 32 בע"מ
 • מומחי הצפון חברה לעבודות מוסך ומכוניות בע"מ
 • דירה ברח בן מימון 12 בע"מ
 • חלקה 151 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת חלקה 68 בגוש 7151 בע"מ
 • מעון לילינבלום 27 בע"מ
 • מגרש 115 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • מעונות בחלקה 8 בגוש 6196 בע"מ
 • חברת אומגה בע"מ
 • נכסי גלילי גוטליב עפולה בע"מ
 • אמצור בע"מ
 • עטיפות שעוה בישראל בע"מ
 • פלטרין בצלאל בע"מ
 • חברת בית חלקה 714 גוש 8267 בע"מ
 • חברת בית חלקה 711 גוש 8267 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2345
 • קפה רומא בחיפה בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6538 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032855
 • דירה 1 בישעיהו 16 ת'א בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 7146 בע"מ
 • חברת ברסלבסקי ושות בע"מ
 • מבנים בבת ים בע"מ
 • טלמור שרותי נהול בע"מ
 • חלקה 50 בגוש 6921 בע"מ
 • כרמון להקת מחול וזמר ישראליים בע"מ
 • חברת רחוב בורוכוב 36 בע"מ
 • המכון להוצאה לאור בישראל בע"מ
 • חברת חלקה 156 בגוש 6108 בע"מ
 • נכסי שולמית בע"מ
 • אחוזה במרכז הסיטונאים בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 7168 בע"מ
 • ממגורות ומחסנים בע"מ
 • חברת חלקה 67 בגוש 6207 בע"מ
 • מקור אלקטריק בע"מ
 • זבוטינסקי פנת בלוך בע"מ
 • חברת חלקה 119 בגוש 6182 בע"מ
 • חברת אורלי אהובה בע"מ
 • ש. פרקש בע"מ
 • שרות מוניות ת'א בית שאן בע"מ
 • חברת אבן גלילית בע"מ
 • שרות ביאליק חלקות 78 81 בע"מ
 • שרותי הארחה בע"מ
 • צויון בע"מ
 • השרון חברה לבניה בע"מ
 • קראוזה חלקה 134 בגוש 7168 בע"מ
 • קפה קו תעשית מזון בע"מ
 • בית ברח אחד העם 4 בע"מ
 • חלקה מס 185 בגוש 6397 בע"מ
 • פיליבה עבודות מתכת בע"מ
 • נאות ויתקין 7 בע"מ
 • חברה חקלאית גלילית בע"מ
 • מוצרי עזז בע"מ
 • מאפית גרוס בע"מ
 • הפדרציה הציונית דרום אפריקה ישראל
 • ג ב י מפיצי ספרים בע"מ
 • בית חרושת לרוכסנים בע"מ
 • חלקת משנה 61/36 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת חלקה 54 בגוש 6959 בע"מ
 • חברת חלקה 13 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקה 367 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ
 • בית רח מוסנזון 17 בע"מ
 • חברת חלקות 172 ו 180 בגוש 6630 בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 1186 בע"מ
 • חברת חלקה 10 בגוש 10044 בע"מ
 • חופר ומוביל בת ים חב בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034125
 • נחלת חלקות 81 80 גוש 8036 נתניה בע"מ
 • רח השופטים 7 בע"מ
 • חברת חלקה 9 בגוש 10044 בע"מ
 • חן הככר בע"מ
 • לקוריס בע"מ
 • חברת 5 חלקות בגוש 6287 בע"מ
 • חלקה 366 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ
 • חברת חלקה 438 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 323 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 322 בגוש 6157 בע"מ
 • הדרן חברה לחקלאות בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 7150 בע"מ
 • חוות יחזקאל בע"מ
 • חברת חלקות 199 ו 670 בגוש 6213 בע"מ
 • עתון אל המזרח בע"מ
 • חברת רח דיזינגוף 257 בע"מ
 • דירה חלקה 238/5 בגוש 6126 בע"מ
 • חברת חלקה 111 בגוש 6126 בע"מ
 • דירה מס 2 ברח ברטנורא קומה 6 בע"מ
 • בובוב בע"מ
 • אדיר חב לשיפוץ מנועים בע"מ
 • לון בע"מ
 • אהרן מר בע"מ
 • רח נחום 29 ת'א בע"מ
 • פ ט חב קבלנים בע"מ
 • חברה מסחרית לרכב ואביזרים יפתח בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 7149 בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 8036 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ
 • גוש 30037 חלקה 54 בע"מ
 • חברת עיין שצק בע"מ
 • החברה לחינוך ימי בישראל (בתיהס הימיים)
 • הובלה משק בע"מ
 • חברת מעון רח הירקון 299 בע"מ
 • חברת חלקה 4 בגוש 8035 בע"מ
 • חברת חלקה 494 בגוש 6212 בע"מ
 • שנקמן בע"מ
 • קולנוע אביב בע"מ
 • אראמה בע"מ
 • קורות חב להנדסה וקבלנות בע"מ
 • קלוריה מתקני קירור בע"מ
 • חברת אור על בע"מ
 • מכון רנטגן בע"מ
 • א ברומברג ושות בע"מ
 • דירה מס 6 בבית דרך הים 25 בע"מ
 • הדירה מרחוב הרצל 5 רג בע"מ
 • חלקה 175 גוש 6111 בע"מ
 • הדירה ברחוב בן יהודה 5 בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 6155 בע"מ
 • שיווק דנה חב בע"מ
 • ביטחה שרות לביטוח בע"מ
 • תג פינתי 1958 בע"מ
 • החברה לעבוד פלסטיקה בע"מ
 • תור-פרס בע"מ
 • בי.ג'י.איי. שיווק בע"מ
 • בית חלקה 215 בגוש 6122 בע"מ
 • אילפילם בע"מ
 • נאות החלקה 291 פרדס כץ בע"מ
 • פייברגלס לבוד בע"מ
 • מטעי ראשון חב בע"מ
 • ארונסון חב לסחורות צמר בע"מ
 • נכסים חב להשקעות בע"מ
 • פרי מרקוס בע"מ
 • פרדס ח בבנימינה בע"מ
 • בית רח הוברמן 20 בתל אביב בע"מ
 • חברה לאלקטרוניקה דוצה בע"מ
 • היכל חלקה 102 בגוש 7130 בע"מ
 • י.מ.א. - ייצור מוצרי אריזה בע"מ
 • און גל בע"מ
 • טרוקו נאמנים ויועצים בע"מ
 • נכסי נטלר בע"מ
 • נאות החלקה 290 פרדס כץ בע"מ
 • דירה 4 ברח יחזקאל 8 בבני ברק בע"מ
 • ידידה בע"מ
 • משה קרפיול ושות בע"מ
 • מעון חלקה 359 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 527 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 56 בגוש 7174 בע"מ
 • חברת חלקות 272 ו 273 בגוש 6122 בע"מ
 • סוכנות למכירה חמרי בנין בבני ברק והסביבה בע"מ
 • ניאו טכנוגלס בע"מ
 • מפ מרדיקס בע"מ
 • מפעלי מרדיקס בע"מ
 • אורם תעשיות חשמל בע"מ
 • ישראל ניפון חב דייג בע"מ
 • בוקרי הדרום בע"מ
 • פר ש בע"מ
 • ש בנשחר בע"מ
 • קדמה חב להשקעות ומסחר בע"מ
 • מיני אדר בע"מ
 • טליה מסגריה בע"מ
 • חברת נכסי קניל בע"מ
 • חלקה מס 335 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה 404 בגוש 6125 בע"מ
 • רח דיזנגוף 5 ת'א בע"מ
 • חלקה 193 בגוש 6204 בע"מ
 • רח חיבת ציון 9 רמ'ג בע"מ
 • חברת חלקה 176 בגוש 6145 בע"מ
 • מבוע מוצרי מתכת בע"מ
 • הדירה ברח ארלוזורוב 94 בע"מ
 • חברת חלקה 57 בגוש 7144 בע"מ
 • בית לבונה בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 6124 בע"מ
 • ג ג גומי לעיסה בע"מ
 • אליפס מוצרי מתכת בע"מ
 • חברת חלקה 548 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 19 ו 55 בגוש 15514 בע"מ
 • אלומין בע"מ
 • ח ליטוינסקי את ש י חורש בע"מ
 • סריגי להב יצרני אופנה (1958) בע"מ
 • אריסל בע"מ
 • קליין את קירשנבוים בע"מ
 • סומרפין חברת דיג והובלת קרור בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6394 בע"מ
 • חלקה מס 41 בגוש 6959 בע"מ
 • אוניות תרשיש בע"מ
 • בית ברח מהרל 3 בע"מ
 • חברת בית אלחנן בע"מ
 • חלקות 327 ו 367 בגוש 6154 בע"מ
 • נורמאפילם בעם
 • טרמופלסט בע"מ
 • דל-רד הנדסה בע"מ
 • סוכנויות גבם
 • נכסי אחים שורץ בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032327
 • מושביץ בע"מ
 • אשל ארגון שרותים למכוניות בע"מ
 • דפוס אופסט ישראלי ליצוא בע"מ
 • צילדרן סטלמנט אוף דה השומר הצעיר משמר העמק בע"מ
 • שרותי סיטון בע"מ
 • גוש 30163 חלקה 69 בית הכרם ירושלים בע"מ
 • רבינוביץ בע"מ
 • הצבי ישראל בע"מ
 • חברת חלקה 00ם גוש 8260 בע"מ
 • ביאו המעבדות הישראליות לביאולוגיה בע"מ
 • מלחי ברום בע"מ
 • נופש השחר בע"מ
 • מרפא ושיקום בע"מ
 • פיגל בע"מ
 • מוביט בע"מ
 • אוליבקס בע"מ
 • שרם שרותי רכבת משולבים בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 7149 בע"מ
 • הירקנים חברה לגדולי ירקות ופלחה בע"מ
 • בתי דה האז בע"מ
 • קול רם חברה למסחר וכלכלה חברה פרטית בע"מ
 • חימפה בע"מ
 • חברת רחוב יהודה הלוי 30 בע"מ
 • יעקב חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • ארמט בע"מ
 • דפוס אקדמי בירושלים בע"מ
 • רשת עמל מוסד לחנוך מקצועי ולהכשרה בע"מ
 • גורי משעל וגורג עובדיה בע"מ
 • רחשאני טקס בע"מ
 • תור נוף בע"מ
 • אנתסאר חברה חקלאית בע"מ
 • ש.ש.ש. יועצים לסחר חוץ בע"מ
 • נחלת ירמיהו 17 בע"מ
 • נחלת הרכסים 50 בע"מ
 • א שטרית תחבורה וחלקי חלוף בע"מ
 • מובילי משאות בע"מ
 • שכון עירוני לירושלים בע"מ
 • ארגדין בע"מ
 • פות ים בע"מ
 • צות תכנון והנדסה בע"מ
 • חברה למסחר והשקעות ישראל פנמה בע"מ
 • מעדני בשר בע"מ
 • אחוזת יעקב פ בן יצחק בע"מ
 • עין וספר נכסים בע"מ
 • דר ר.ד. לאריש בע"מ
 • דירה עלית ברח מוצא 11 בר'ג בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 6957 בע"מ
 • יעקב גולדמן ובנו בית מלאכה מכני בע"מ
 • פז נכסים (ישראל) בע"מ
 • גוש 30159 חלקות 63 64 בית הכרם ירושלים בע"מ
 • ספגל בע"מ
 • צינורופיל בע"מ
 • הבית רח החלוצים 37 תא בע"מ
 • חברת חלקה 24 בגוש 7148 בע"מ
 • א מילר ומ שנבל בע"מ
 • טל ורד חברה להובלה בע"מ
 • חלקה מס 147 בגוש 6381 בע"מ
 • חברה לנהול ביס יסודי כפר שמריהו רשפון בע"מ
 • מובילי דלק וחוכרי אוניות בע"מ
 • חברה גוש 30153 חלקה 102 בע"מ
 • בטונטק בע"מ
 • מעונות חנה בע"מ
 • ישראל אקספרס בע"מ
 • אחוזת חלקה 56 בגוש 7148 בע"מ
 • בנאי בע"מ
 • א הרץ הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ
 • רח בלוך 17 בע"מ
 • דירה מס 8 ברח ויצמן 20 בע"מ
 • מעונות פרץ 41 תל אביב בע"מ
 • י ה ס בע"מ
 • מ ע ירדן בטוחים בע"מ
 • שימור חברה להקפאה ולשמור בשר בע"מ
 • גוש 157 חלקה 41 בע"מ
 • מעונות מרשל 48 בע"מ
 • אחוזת יחזקאל פ בן יצחק בע"מ
 • לפסיל בית חרושת למוצרי פלסטיק בע"מ
 • גולן ביח'ר לנעלים בע"מ
 • נכסי ג בגוש 6108 בע"מ
 • נכסי ב בגוש 6108 בע"מ
 • חברת שפראוא בע"מ
 • י א מנצור בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 6959 בע"מ
 • מעונות ברח בארי 24 בע"מ
 • דג אל חברה למסחר בע"מ
 • חלקה 240 בגוש 6667 בע"מ
 • חבמל נכסים בע"מ
 • י את צ רובין בע"מ
 • ש שץ במגדיאל בע"מ
 • צפורן אפלמן חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • המובילים לאילת והערבה בע"מ
 • קרן דוד בע"מ
 • אחוזת שרוף בע"מ
 • הנכס יהודה צפרה בע"מ
 • עקיפמטר בע"מ
 • ענן חברה להשכרת כלי רכב בע"מ
 • בית השחיטה באר שבע בע"מ
 • מפעלי פתוח והספקה בדימונה בע"מ
 • גום עדין בע"מ
 • איספר בע"מ
 • קולנוע שביט בע"מ
 • א ד צוקרמן בע"מ
 • קוכמן סוסקין בע"מ
 • קראמוס בע"מ
 • חולה טכסטיל בע"מ
 • בילי בע"מ
 • החברה הישראלית לשעונים בע"מ
 • תחרים ורקמה ירושלים בע"מ
 • יהלומי זיו בע"מ
 • גן גינה ליצור טחינה חלבה וסוכריות בע"מ
 • נבו בע"מ
 • דירת ארנון בע"מ
 • השקעות עוא בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 30022 בע"מ
 • מוצרי אלחלד של נחושתן חרושת בע"מ
 • נכסי מנחם בע"מ
 • ב. ב. ה אחזקות בע"מ
 • סנטריום חולון בע"מ
 • חלקה 73 בגוש 30150 בע"מ
 • מעונות ברח אמיל זולה מס /20א בע"מ
 • הטרקטור יאיר קריספין ושות בע"מ
 • א ב מ בע"מ
 • מגדלי עופות בע"מ
 • אליעזר לינביץ בע"מ
 • מרכז הקפה בע"מ
 • סן לן ישראל בע"מ
 • אחוזת חלקה 297 בגוש 6158 בע"מ
 • מטרופול חברה לפתוח מסחר וכלכלה בע"מ
 • א ד ש אחים שפיגל מפעלי מתכת בע"מ
 • יעילות חברה להובלה ואספקה בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 7139 בע"מ
 • חלקה 76 בגוש 7130 בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 7146 בע"מ
 • פרי חפר חברה חקלאית בע"מ
 • דחף צפון בע"מ
 • אפרו סוכנות לבטוח בע"מ
 • חלקה 811 בגוש 6122 בע"מ
 • וונפילדס יצרני בגדים בע"מ
 • שערים שכון עממי לרבנים ובני ישיבות בע"מ
 • חלקה 740 בגוש 6122 בע"מ
 • קליפסו בע"מ
 • איתמר פרוינד ובנו בע"מ
 • חורשי לביא בע"מ
 • בתי דיזנגוף בע"מ
 • משק ולטר קליברג בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 6919 בע"מ
 • ליאור את מאיר בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקה 454 בגוש 6188 בע"מ
 • אוריון הוצאת ספרים בע"מ
 • עמר מפעלי אטריות מאוחדים בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 30150 בע"מ
 • חברה לפתוח קרית אונו בע"מ
 • גומיצור בע"מ
 • סמי הנריך בע"מ
 • מפגש הגפן בע"מ
 • פרסום בלומנשטיין בע"מ
 • ברעם חברה לבניה בע"מ
 • בית ליסין מסעדה כללית ודיאטטית קופ'ח בע"מ
 • י ב נכסים בע"מ
 • בית חרושת למוצרי פלסטיק ו ג ש בע"מ
 • אחוזת יוסף בגוש 6196 בע"מ
 • ת מ תעשית מבלטים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 3016
 • חברת גוש 30026 חלקה 40 ירושלים בע"מ
 • כיבוש הערבה אילת בע"מ
 • דירה מס 1 ברח השופטים 38 בע"מ
 • מרכז לספורט ובריאות קרית אונו בע"מ
 • פרסום נאדל בע"מ
 • חלקה 155 גוש 7151 בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 150 בע"מ
 • גוש 7150 חלקה 76 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 7150 בע"מ
 • בטלהיים את טמיר בע"מ
 • חלקה 24 בגוש 3693 בע"מ
 • חברת החלקות 108 109 בגוש 7135 בע"מ
 • המוזג דיזנגוף בע"מ
 • חברת גוש 6111 חלקת משנה 610/13 בע"מ
 • ל כ ד בע"מ
 • אר עד מפעלי טקסטיל בע"מ
 • טכנו כתב בע"מ
 • חד גל בע"מ
 • טהר בע"מ
 • רביב מפעלי פתוח בדימונה והערבה בע"מ
 • קפטל הצפון בע"מ
 • מפל חברה למוצרי בטון בע"מ
 • חברת ליבין בע"מ
 • דירת אלור בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2602
 • אגרימקס בע"מ
 • תחנה לדלק בבאר שבע בע"מ
 • אחוזת עמיהוד גוש 7794 חלקה 8 בע"מ
 • בית במודיליאני 18 בע"מ
 • חברת בית ישעיהו 12 בע"מ
 • דננברג את קיזס בע"מ
 • אחוזת רות בגוש 6529 חלקה 38 בע"מ
 • מעון חלקה זמנית 313 בגוש 6203 בע"מ
 • מעון חלקה זמנית 312 בגוש 6203 בע"מ
 • נחלת שרה איטה בע"מ
 • פרדס יניב א בע"מ
 • אחוזת ש א ק בע"מ
 • נכס חלקה 512 בגוש 3703 בע"מ
 • מסחר ואשראי בנאמנות בע"מ
 • אחוזת צבי פתח תקוה בע"מ
 • תועל וחופר עבודות עפר קוי מים והובלות בע"מ
 • גרפיה הפצת סרטי קולנוע בע"מ
 • חלקת משנה 668/8 בגוש 6903 בע"מ
 • דירה מס 10 מרח שולמית 11 ת'א בע"מ
 • צבי הופמן ובניו בע"מ
 • ש רודין ובנו בע"מ
 • חלקה 138 בגוש 6205 בע"מ
 • נכסי שלמה סקורחוד בע"מ
 • חברת כלכלית לייצור טקסטיל בע"מ
 • פרדס חלקה 10 בגוש 8249 בע"מ
 • בית ברח אלנבי מס 9 תל אביב בע"מ
 • אחוזת פרגריני בע"מ
 • ט מ חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • טירת ירושלים בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 560 בגוש 6217 בע"מ
 • אחוזת חלקה 336 בגוש 6157 בע"מ
 • סימון גולדפרב בע"מ
 • נעם ביח'ר לתריסים ולנגרות בע"מ
 • קופת תגמולים עובדי אוניברסיטת ת'א ביס'פ למשפט בע"מ
 • חלקה 159 בגוש 10804 בע"מ
 • הברבור משווקי עופות בע"מ
 • אשכנזי אילת בע"מ
 • באר יעקב תעשית שמורים בע"מ
 • מעונות המשנה בע"מ
 • מדף מפעל דפי פלסטיק בע"מ
 • המשביר המרכזי נכסים בע"מ
 • מכוני תערובת של המשביר בע"מ
 • קולנוע תל מונד בע"מ
 • שרותן חברה לשרותים בע"מ
 • בני ברק לייצור קרח בע"מ
 • טירת אתסר ויונינה בנות דוד ונטי בע"מ
 • י פודומסקי ושות בע"מ
 • רח בודנהיימר 20 בע"מ
 • האחים גולדברג ביחר לעורות בע"מ
 • חברה ישראלית להספקה חקלאית בע"מ
 • חלקה 364 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 337 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת גג להשקעות בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6127 בע"מ
 • מעונות חלקה 25 בגוש 7060 בע"מ
 • דירת ארגם בע"מ
 • פרפקטשין חב ישראל אמריקה ליצור והפצה בע"מ
 • מרחב אגרו בע"מ
 • אחוזת חוה פ בת יצחק בע"מ
 • אחוזת אפרים פ בן יצחק בע"מ
 • מפעלים חוף אפרידר לזיפזיף וכרכור בע"מ
 • נחלת אליעזר בע"מ
 • חברת ישיק לשיווק ומסחר בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 394 בע"מ
 • חברת חלקה 71 גוש 6669 בע"מ
 • דירת קטי בע"מ
 • חלקה 220 בגוש 6188 בע"מ
 • גרשונאל בע"מ
 • רדיו טלבזיה בע"מ
 • חברת דירה שלמה למכירת פירות וירקות בסיטונות בע"מ
 • יורב חברה לשווק צנורות חומרי השקיה ובנין בע"מ
 • חברת מ.ס.צ. בע"מ
 • בית אהו בע"מ
 • קבוצה להנדסה חשמלית בע"מ
 • קונסליל א ב ך ביח'ר ליצירת קונוסים וסלילים בע"מ
 • גן יעקב בע"מ
 • סוכל בע"מ
 • מעונות ברח חנקין 49 בחולון בע"מ
 • קלמון חברה להשקעות ופתוח בע"מ
 • אירגו קבלנים בע"מ
 • תעשית מאזני גשר בע"מ
 • חברת חלקה 134 בגוש 6158 בע"מ
 • הלדף בע"מ
 • ניצוץ יחסי צבור הפצה ופרסום בע"מ
 • נחלת צפורה בע"מ
 • רומן ושות בע"מ
 • יבולן בע"מ
 • חברת פ ג ט בע"מ
 • נכסי שיר אבן יהודה בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 24 בע"מ
 • טירת המלך גורג ירושלים בע"מ
 • טמפו מפעלי קרור חולון בע"מ
 • חברה לשווק בורסה ירושלים בע"מ
 • טירת מנשה בע"מ
 • חברת הר ציון בע"מ
 • ג ו ל בע"מ
 • במבינו בע"מ
 • טורא בע"מ
 • בית שטרן בע"מ
 • סינקול בע"מ
 • נוה אהוד בע"מ
 • קונדיטוריה תמר נתניה בע"מ
 • גביעון בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520037193
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2294
 • מהודר חברה לבנין בע"מ
 • לאו משרד אמריקה הלטינית בע"מ
 • קדש חברה להדפסה בע"מ
 • סוכנות להפצה מדף בע"מ
 • חברת בטון אספלט בע"מ
 • חברת קרגל לכימיקלים בע"מ
 • חברת הישיבה הגדולה ישיבת פת בע"מ
 • חברה קבלנית אילת בע"מ
 • נגב טורס שרות לתיירים באילת בע"מ
 • פרדס ג בגוש 6359 בע"מ
 • פרדס ב בגוש 6359 בע"מ
 • פרדס א בגוש 6359 בע"מ
 • דוד זליבנסקי ובניו בע"מ
 • אליש עב ארגון לייצור ושווק עופות ובצים בע"מ
 • גביע בע"מ
 • גוש 6125 חלקה 140 ר'ג בע"מ
 • בית סוקולוב 46 בע"מ
 • מעיינות בע"מ
 • יאיר חברה להנדסת תאורה בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520040486
 • חירם חב לתעשיות מתכת וחשמל באזורי פתוח בע"מ
 • גוש 30159 חלקות 49 48 47 בית הכרם ירושלים בע"מ
 • מפעלי עץ עכו
 • חלקה 13 בגוש 7792 בע"מ
 • גוש 30025 חלקה 9 בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 7787 בע"מ
 • ב ב חיפה חברה בע"מ
 • בית רח הורקנוס 1 בע"מ
 • חלקה 186 בגוש 6109
 • חלקה 181 בגוש 6109 בע"מ
 • חלקה 167 בגוש 6109 בע"מ
 • טירת שלוה בע"מ
 • אחוזת נוה שה בע"מ
 • קירור וקרח בצפת בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 7095 בע"מ
 • חלקה 57 גוש 7148 בע"מ
 • מעונות אלוירה בע"מ
 • דירות בת ים 1958 בע"מ
 • נכסי מנאל בע"מ
 • פלטרין גולן בע"מ
 • מ ברגר בע"מ
 • גלגל הספר בע"מ
 • מבנה חלקה 121 בגוש 7130 בע"מ
 • חלקה זמנית 3 בגוש 6213 בע"מ
 • שרותי בית בע"מ
 • מתנע בע"מ
 • חברת טלפון בע"מ
 • סבנוע בע"מ
 • דירה 410/19 גוש 6125 בע"מ
 • משקיעי ירושלים בע"מ
 • מעונות יעקב בע"מ
 • אירלנד פלס בע"מ
 • דירה בר'ג רח מוצא 11 בע"מ
 • נחלאות דוגר בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 6667 בע"מ
 • רדמונד אמקור בע"מ
 • ריקה בע"מ
 • ציבי חברה ליבוא וליצוא בע"מ
 • חלקות 159 160 בגוש 30023 בע"מ
 • מבנה חלקה 119 גוש 7130 בע"מ
 • חלקות 820 821 822 גוש 6145 בע"מ
 • מעונות זכרון הלסינגפורס בע"מ
 • דאל מפעלי בנין בע"מ
 • הרייבירה הישראלית בע"מ
 • משרדי תנועת החרות בירושלים בע"מ
 • חברה להנדסת דיזל בע"מ
 • חברת ק ש פ לחמרי בנין בע"מ
 • מוכרי ספרים בינלאומיים בע"מ
 • ס מ ת בע"מ
 • חלקה 417 בגוש 6111 בע"מ
 • חנות מס 3 בפסג פרישמן בע"מ
 • פוליכמיה בע"מ
 • חברת חלקה 93 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 6166 בע"מ
 • מעונות הזוהר 81 בע"מ
 • מלון אסטור נתניה בע"מ
 • קירזית בע"מ
 • מרכז אוריון (ע.מ.מ.) בע"מ
 • פלדן מפעלי מתכת בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6905 בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 7170 בע"מ
 • נחלות הירקון 224 בע"מ
 • לומא חברה לאלקטרוניקה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ארקין ו פלקוביץ בע"מ
 • דגנים בחולה בע"מ
 • חברת גוש 6204 חלקה 110 בע"מ
 • נכסי כרמל בע"מ
 • החברה להקניית השכלה למבוגרים בע"מ
 • מפעל בע"מ
 • חברת גוש 6913 חלקה 76 בע"מ
 • מטרו בע"מ
 • חברת בלוק 36 בע"מ
 • מעון בן יעקב בע"מ
 • חברת גוש 6957 חלקה 57 בע"מ
 • סוכניות ישראליות למסחר בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2587
 • נחלת חלקה 8 בגוש 4041 בע"מ
 • חלקה 779 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 6109 בע"מ
 • חברה ליעילות משרדית בע"מ
 • חברת דירת חלקה 90/8 בגוש 7061 בע"מ
 • אריגי נול בע"מ
 • אנויט בע"מ
 • בינט חב ירושלמית לתעשיות כימיות בע"מ
 • מעונות קו פז בע"מ
 • וסט אימפורט בע"מ
 • נוה שומר בע"מ
 • סוכנות לחלוקת רפואות סחר בע"מ
 • אנדקו בע"מ
 • חברת חסון בע"מ
 • אחוזות עמנואל בקר בע"מ
 • ביתך תכנון והנדסה רחובות חב בע"מ
 • מאפית אילת בע"מ
 • גוש 3768 חלקה 3 בע"מ
 • חיים נתנאל בע"מ
 • נחלאות פתח תקוה בע"מ
 • ק ש ק חברה לפתוח חקלאי בע"מ
 • מקרא בע"מ
 • ישראל אוברסייז טרייד בע"מ
 • דרך שלמה פנת הר ציון בע"מ
 • חברה לפתוח אזור בני שמעון בע"מ
 • בעז אפשטיין חב קבלנית לבנין בע"מ
 • מעונות הכרמל חברה בע"מ
 • פאנקו (דוד פאן ובניו) בע"מ
 • מ וולובלסקי חמרי בנין בע"מ
 • גראניט בע"מ
 • נעלי למברג בע"מ
 • אופנת וייס בע"מ
 • חברת יבנה 40 בע"מ
 • חברת בית רחוב ברנר 21 בע"מ
 • אהרן ושות בע"מ
 • בית פני ובצלאל ירושלמי בע"מ
 • נוה נחומי חדרה בע"מ
 • גוש 6374 חלקה 163 בפתח תקוה בע"מ
 • נוה צפורה בע"מ
 • יובל אור טבעון בע"מ
 • אלקטרוניה-טכנולוגיה מתקדמת בע"מ
 • נהרדעא פנת פומפדיתא בע"מ
 • פולפלסטיק בע"מ
 • עדלידע
 • מעונות הרצל פתח תקוה בע"מ
 • אנתה חברה בע"מ
 • ליאור פילם בע"מ
 • בית ברח יבנה 7 א בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 6106 בע"מ
 • טכסי גליל המערבי בע"מ
 • בית מסחר לספרים צרפתיים אלשייך בע"מ
 • אקסמוביל בע"מ
 • מולדתנו ביח'ר למצות בע"מ
 • רחל גפני בע"מ
 • אופטיקל בע"מ
 • נכסי נעים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אביב יעל דרומה בע"מ
 • צוריאל בע"מ
 • אוניברסל חב להפצת צרכי רפואות ותמרוקים בע"מ
 • מפעל פועלי פתח תקוה בע"מ
 • פסטיבל ותערוכת הקיבוץ בע"מ
 • קונסורציום בע"מ
 • סטוקופין ישראל בע"מ
 • חב חלקה 45 גוש 6896 בע"מ
 • מגרש שמעון מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • הדירה ברח המאספים 14 תל אביב בע"מ
 • יצחק י גליק בע"מ
 • חברת קולנוע היובל ירושלים בע"מ
 • חברת חלקה 336 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 7148 בע"מ
 • טירת חדוה בע"מ
 • חברת הספקה מצפה רמון בע"מ
 • חלקה 312 בגוש 6212 בע"מ
 • לתאבון תעשית מלח אריזה ומסחר חב בע"מ
 • קרן פצויים עוגן בע"מ
 • תג ר.ס.ק בע"מ
 • מלון מגידו בע"מ
 • אויט וייסלפיש את טייך בע"מ
 • אופיט טייך בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 6207 בע"מ
 • חברה לעידוד מפעלי ספורט בע"מ
 • שחל חמרים לבנין בע"מ
 • בית בדרך שלמה 94 בע"מ
 • חברת בית רחוב זנגוויל 26 בע"מ
 • חברת בית דורון בע"מ
 • מסעדות כנפיים בע"מ
 • חברת בקר מאירזון בע"מ
 • חלקות 504 569 בגוש 6213 בע"מ
 • יהלומי שכטר בע"מ
 • בר צבי החב הישראלית לייצור שמורי בשר ונקנקים בע"מ
 • אחים אילן חברה להלבשה בע"מ
 • שריג חב להשקעות בע"מ
 • בתי קולנוע גלרון בע"מ
 • מרקס וספנסר ישראל בע"מ
 • פ ק חברה לבנין בע"מ
 • פלגר בע"מ
 • משק המאירי בע"מ
 • אבן גזית בע"מ
 • סיטי אקספרס בע"מ
 • זילברשטיין טרנספורט בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 30024 בע"מ
 • חברת גוש 7130 חלקה 8 בע"מ
 • ארמנדוב בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 7150 בע"מ
 • חלקה 100 בגוש 7150 בע"מ
 • שלומציון נתניה בע"מ
 • רהיטי ופנירסקי בע"מ
 • אחוזת יעקב בע"מ
 • חברת פלדוריט בע"מ
 • חלקה 118 בגוש 7130 בע"מ
 • רחוב ברנר 13 א בע"מ
 • חברת חלקה 9 בגוש 6974 לבנדה בע"מ
 • מעונות הירקון 224 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 7149 בע"מ
 • חלקה 295 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 94 בגוש 7130 בע"מ
 • דירת ביר בע"מ
 • מאפיית אגמי (נהמא) בע"מ
 • בית אבות ע'ש רפאל ודבורה רובינס בע"מ
 • בני הים בע"מ
 • שחב בע"מ
 • מפיצי בירה מלטון בע"מ
 • חברת הבית מספר 43 בסביון בע"מ
 • חברת חלקה 191 בגוש 6109 בע"מ
 • י מ טוקטל ובניו בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2723
 • מכתש בת ים חב למוצרי מלט בע"מ
 • יוסטליד בע"מ
 • שער אפרים בע"מ
 • מעון מרים בע"מ
 • חברת חלקה 445 בגוש 6188 בע"מ
 • תחנת הארבעה בע"מ
 • סלען בע"מ
 • תעמיסול בע"מ
 • חלקה 67 בגוש 6925 בע"מ
 • גן עומס חברה לפתוח חקלאי בע"מ
 • א גוטר בע"מ
 • בית משותף רח ארלוזרוב 100 בע"מ
 • יפהקו בע"מ
 • ויטמינים בע"מ
 • החברה הדרומית לשווק בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520040890
 • שרותי מיטווך למיכון משרדי בע"מ
 • ס א פ בע"מ
 • מיתב שווק וייצוא בע"מ
 • משכנות חזן בע"מ
 • פלוי מא בע"מ
 • הלוחית ייצור ומכירת לוחיות זהוי למכוניות בע"מ
 • אינטר אטלנטיק חב לייצור ולמסחר בע"מ
 • כרמים ומטעים בע"מ
 • חברת חלקה 444 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • אחוזת פודורובסקי בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 292 בע"מ
 • גוש 7155 חלקה 70 בע"מ
 • הספר הערבי בע"מ
 • בריכת שחיה יפו בע"מ
 • בית ברח טשרניחובסקי 15 ת'א בע"מ
 • חברת חלקה 541 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 540 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 345 בגוש 6205 בע"מ
 • מגרש שלומציון מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • רחוב סוקולוב 64 בע"מ
 • רחוב סוקולוב 62 בע"מ
 • עמיחי הוצאת ספרים בע"מ
 • נוה אור תעשית מזון בע"מ
 • ד בוכמן חברה להנדסה בע"מ
 • כל בו חן בע"מ
 • חלקה 230 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת בנימין וזהרה בע"מ
 • חברת חלקות 2 1 גוש 7155 בע"מ
 • מצות יהודה משה לודמיר ובניו בע"מ
 • חברת האתרוג משה לאדמיר ובניו בע"מ
 • מי צי בע"מ
 • נכסים בחולון של חברת א צ ברנוביץ חמישית בע"מ
 • ש קורנודיץ בע"מ
 • אוניברס חברה להספקת ציוד ומכונות משרדיות בע"מ
 • חברת האחים מנשה וויקטור לוי בע"מ
 • חברה להפצת ציוד להנדסה ולמכוניות בע"מ
 • מוסך דרומי בקרית גת בע"מ
 • ס. גרובנר בע"מ
 • מולר קרן פצויים בע"מ
 • גרשון פאגלין ובניו מפעלי מכונות ותנורים 1958 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • רוממה תחנת דלק בע"מ
 • מזכרת ד 445 בע"מ
 • מזכרת ג 431 בע"מ
 • מזכרת ב 429 בע"מ
 • מזכרת א 425 בע"מ
 • פיטון חברה לשכון ובנין בע"מ
 • סולבין חברה קבלנית לבנין ולכבישים בע"מ
 • ויקטור פולק בע"מ
 • אשל הירוק חברה למסחר בע"מ
 • סוכנויות תל אביב לבטוח בע"מ
 • שרות מלתחות בע"מ
 • גוש 6106 חלקה 312 בע"מ חברת
 • נכסים בחולון של חברת א צ ברנוביץ שניה בע"מ
 • חברת גורדון להשקעות תעשיתיות בע"מ
 • חשק חברת שקי קמח בע"מ
 • חברת חלקה 453 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • חלקה 452 בגוש 6580 ברעננה בע"מ חברת
 • חברת חלקה 451 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • חברת חלקה 450 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • חברת חלקה 449 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • חברת חלקה 446 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • חברת חלקה 445 בגוש 6580 ברעננה בע"מ
 • בית חלקה 293 גוש 6207 בע"מ
 • אחוזת גוש 8270 חלקות 76 ו 84 בע"מ
 • חברת חלקה 474 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקת משנה 166/11 בגוש 6215 בע"מ
 • חלקת משנה 166/10 בגוש 6215 בע"מ
 • עידה את בן יעקב בע"מ
 • פתשגן בע"מ
 • חברת ל הרשנר בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי החברה הא'י לטחינה ולמסחר בע"מ
 • מוניות מרכז העמק עפולה בע"מ
 • מעונות קרית ים חברה בע"מ
 • ברק חברה לסחר ברכב בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי חב אמבש להנדסה אמנקור בע"מ
 • חלקה מס 10 בגוש 6387 בע"מ
 • רח חנה סנש 23 גבעתיים בע"מ
 • מעונות ברנשטיין כהן 6 ת'א בע"מ
 • דירה 105/6 בגוש 6901 בע"מ
 • חלדון חברה לדשנים וניצול פסולות ברזל בע"מ
 • שרתים שרות תקרים ארצי חברה בע"מ
 • רהיטי רות בע"מ
 • אחוזת שניאור זלמן בגוש 6190 בע"מ
 • גל זח בע"מ
 • אברו בע"מ
 • בולסלבסקי בע"מ
 • תיאל בע"מ
 • מעונות נאורה בע"מ
 • נקניק נהריה כשר
 • ישגה בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1130 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1126 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1125 בע"מ
 • שניטקו בע"מ
 • כבל בע"מ
 • אלון חברה לחימיקלים בע"מ
 • קרן פצויים וולקן בע"מ
 • קרן פצויים קרית הפלדה בע"מ
 • קרן פצויים פניציה בע"מ
 • מגרש יונתן מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • מגרש מתתיהו מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חברת חלקה 691 בגוש 6145 בע"מ
 • דאי אור מפיצים בע"מ
 • נוה פינסקר בע"מ
 • דיטר בע"מ
 • אריגי שטמא בע"מ
 • תחנת רמת אביב (מספר 1) בע"מ
 • מספרה ארמון בע"מ
 • עוז ציוד מכני והובלה בע"מ
 • טבין ותקילין בע"מ
 • יהלומי רשף בע"מ
 • ז וילשטין בע"מ
 • מעבדות רפא בע"מ
 • חלקה 2 בגוש 6379 בע"מ
 • יוסף את בנשחר בע"מ
 • בסקו בייקינג ספשולטים קומפני בע"מ
 • חברת גוש 6106 חלקה 311 בע"מ
 • משרד טכני ח רמת סוקוליובסקי בע"מ
 • נכסים בחולון של חברת א צ ברנוביץ שלישית בע"מ
 • רואב בע"מ
 • רח פרץ 10 בע"מ
 • דירה 9 23 הוז 35 ת'א בע"מ
 • מיה פאונדישנס בע"מ
 • חברת חלקה 361 בגוש 6205 בע"מ
 • מוסד למפרט בע"מ
 • אבריאלי בע"מ
 • רח בן יהודה 111 בע"מ
 • ברוך גילאון אימפרסריו בע"מ
 • לימזא 398 בע"מ
 • אל מזלי 399 בע"מ
 • נכסי א בגוש 6108 בע"מ
 • חברת גוש 6532 חלקה 178 בע"מ
 • דורונטורס סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ
 • שולמן מולכו ושות בע"מ
 • גולדמן את אלון בע"מ
 • יסודה מפ מים בע"מ
 • לדורי הוצאת ספרים בע"מ
 • קאם סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2441
 • חברת חלקה 279 בגוש 6158 בע"מ
 • סביה חברה בע"מ
 • לאון רוזה בע"מ
 • שומוביץ חב להובלה בע"מ
 • חלקה 336 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת שרשרות ישראל בע"מ
 • מוצרי טבק בע"מ
 • מפ לגופי חשמל קורן בע"מ
 • קופולק מפ כימיים בע"מ
 • ציוד חקלאי בע"מ
 • נובל חב לקליית קפה בע"מ
 • י פרנקל ושות בע"מ
 • יהושע וסרברוט ובניו בע"מ
 • חברת חלקה 347 בגוש 3705 בע"מ
 • חברת חלקה 346 בגוש 3705 בע"מ
 • דירה מספר משנה 743/28 בגוש 6213 בע"מ
 • שרות העתונות הישראלית בע"מ
 • הכניש ושות נתניה בע"מ
 • ה.ש.ב. בע"מ
 • חברה ארטמן להנדסה בע"מ
 • ש מ מ בע"מ
 • מפ בתים משותפים ביד אליהו בע"מ
 • אופנוע לעם בע"מ
 • חלקה מס 366 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה מס 365 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה מס 334 בגוש 6157 בע"מ
 • יעקב ש חימסון בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 7148 בע"מ
 • קרקעות הירקון בע"מ
 • חברת חיפה לאלקטרוניקה בע"מ
 • חברה לבנין שפירא בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 30147 אליאנס בע"מ
 • חברת חלקה 453 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת חלקה 448 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת גוש 7130 חלקה 7 בע"מ
 • אחוזת חלקה 84 בגוש 6108 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2846
 • מפ בתים משותפים בגוש 6135 בע"מ
 • מפ בתים משותפים בגוש 6131 בע"מ
 • מפ בתים משותפים בהתקוה בע"מ
 • פנת שדרות ויצמן ת'א בע"מ
 • קופת תגמולים ופיצויים של פקידי סומך חייקין ציטרון בע"מ
 • רות הלבשה בע"מ
 • חברת הדרי אסף בע"מ
 • מגדים ספקי מזון בע"מ
 • אודים בע"מ
 • חברת חלקה 11 גוש 8262 בע"מ
 • חברת חלקה 8 גוש 8262 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520036195
 • קפת עובדי י ססובר בע"מ
 • קופת תגמולים של פקידי פלביט סוכנות לבטוח וחב מסונפות
 • אליתן חב למסחר ותעשיה בע"מ
 • פוטשניק סטניצקי בע"מ
 • אחוזת רום בע"מ
 • יהודה פרנקל חב לפרסום ויחסי צבור בע"מ
 • חלקות ב בגוש 6020 בע"מ
 • ד.ל.מ.-354 6020/344 בע"מ
 • חלקה 100 בגוש 7107 בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 7107 בע"מ
 • י זקסנברג בית יציקה ועבוד שבבי בע"מ
 • ח פ צ בע"מ
 • י ט ו בע"מ
 • מעוז מוריה 1 בע"מ
 • חברת חלקה 541/1 גוש 6217 בע"מ
 • אחוזת סוטין חלקה 105 בע"מ
 • קיסריה מפ טכסטיל בע"מ
 • דירה מס 6 בבית ברח בן עזרא 16 בע"מ
 • דירה בבית השופטים 34 ת'א בע"מ
 • חנות 15 רח שיינקין 34 ת'א בע"מ
 • קליינבויים את גסר דף מכשיר כתיבה בע"מ
 • חברת הסרטים אמריקה ישראל בע"מ
 • קפת מלוה וחסכון של העובדים בחיפה בע"מ
 • מרססים בנגב בע"מ
 • יצחק ומרים פיין בע"מ
 • מת און בע"מ
 • חלקת חכמון בע"מ
 • מרכז הצמיגים בע"מ
 • חלקה 150 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חדא בע"מ
 • קורצמן את עופרי בע"מ
 • מיישר בונה בע"מ
 • אולמי גיל בע"מ
 • אחוזת אילן בע"מ
 • גלוברמן חב לקבלנות בע"מ
 • אל טון אלקטרוניקה בע"מ
 • אחוזת הפודים 31 ר ג בע"מ
 • רלוי פילם דיסטריביוטורס ישראל בע"מ
 • בית חרושת למכשירי קדוח בע"מ
 • פ א ס חב להשקעות בע"מ
 • דל ציון בע"מ
 • ש ריזל מוצרים כימיים בע"מ
 • שוק בשכונת רסקו בע"מ
 • חברה להספקה הנדסית וטכנית ענבר בע"מ
 • חברה לנאמנות ברמת גן בע"מ
 • חלקה 593 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6204 בע"מ
 • רוות חב מים בנען בע"מ
 • אוטו-פרט (נכסים) 1958 בע"מ
 • מפעלי רמת נגב בע"מ
 • בלסטקס בע"מ
 • פנה שקטה בע"מ
 • חברת מונירה בע"מ
 • מבנה חלקה 125 בגוש 7130 בע"מ
 • ס ג חב להשקעות בע"מ
 • כנפי ישראל שרותי אויר בע"מ
 • חבלצקי בע"מ
 • ח.ש.ב. אחזקות נהריה בע"מ
 • ארגובטורס שירות לתיירות ונסיעות בע"מ
 • קבוצת מומחים לעבודות אספלט בע"מ
 • דפוס דוד בע"מ
 • מעונות קטה בע"מ
 • תעשיה כימית נצח בע"מ
 • ק ט ג חב מסחרית בע"מ
 • טירת סוקולוב 95 בע"מ
 • ולרין בע"מ
 • משק הודסמן בע"מ
 • אגלוסול בע"מ
 • דירה 608/5 בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת חלקת 33 וויס בירושלים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2661
 • קרן פצויים חרסה בע"מ
 • גוש 7149 חלקה 56 בע"מ
 • חברת פרדס הדריה בע"מ
 • חמותעש בע"מ
 • קים מכירות 1958 בע"מ
 • פרדס באזור רעננה בע"מ
 • סוכנות אורינטורס בע"מ
 • חברה לעבוד פרדס בע"מ
 • משק עופות לוי בע"מ
 • בית לוינסקי 98 בע"מ
 • מגרש חג בע"מ
 • חברת חלקה 346 בגוש 6154 מזרח צפון בע"מ
 • חברת חלקה 346 בגוש 6154 מערב דרום בע"מ
 • קרן פצויים הימה בע"מ
 • שדרות בן ציון 6 בע"מ
 • חברת משאבות אחים אסנין בע"מ
 • אחוזות והשקעות חיפה בע"מ
 • לוסטיג ושות בע"מ י
 • קורצר את בירנבאום בע"מ
 • חלקה 492 בגוש 6213 בע"מ חב
 • ד.א. הרצליה (1958) בע"מ
 • לחם טרי מאפיה אזורית בע"מ
 • בית שד ירושלים גוש 7046 חלקות 48 ו 54 בע"מ
 • אורדילן מחסני עצים בע"מ
 • מבנה חלקה 118 בגוש 7130 בע"מ
 • חרושת תעשית מתכת בע"מ
 • חלקות 226 227 בע"מ גוש 30062
 • השקעות גורדון בע"מ
 • נוה שלוה בע"מ
 • חברה אמריקאית ישראלית לעדשות מגע בע"מ
 • טובאם בע"מ
 • דירה 11 ברח ארלוזורוב 124 בתל אביב בע"מ
 • רשפים חב למימון ולהשקעות בע"מ
 • החלקה 288 בגוש 6903 בע"מ
 • קולור גרף חב בע"מ
 • מברשות הדר בע"מ
 • צבי חב קבלנות עבודות וסחר באביזרי חשמל בע"מ
 • משרד טיפול לפיצויים דב ב זילברמן בע"מ
 • מכון לנקוי ניר פסולת משומש בע"מ
 • חברת חלקות 201 206 בגוש 6518 בע"מ
 • נורוק בע"מ
 • חלקה 107 בגוש 6649 בע"מ
 • מ א ריליס בע"מ
 • מ שטינפלד ובניו בע"מ
 • דירה דיאנה בע"מ
 • חלקה 535 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 233 בגוש 6145 בע"מ
 • נ הלפרן מפעלי הלבשה בע"מ
 • תקומה מזון איכות בע"מ
 • קרן פצויים של עובדי מחסני ערובה וקרור כלליים בע"מ
 • חברת יהושוע ומרים שטרן בע"מ
 • איספר הולדינג ישראל למט
 • עלי גיתית חב לאמרגנות בע"מ
 • מנחם לימן בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי אי סי אי ישראל בע"מ
 • בית רח נחלת בנימין 34 תל אביב בע"מ
 • און חב ליחסי צבור הסברה ופרסום בע"מ
 • מולדת חב לפתוח בע"מ
 • דירה מס 5 בבלוק 46 בע"מ
 • בית חלקה 49 גוש 7167 בע"מ
 • אוריינט טרדינג קו ישראל בע"מ
 • חורשי התלם בע"מ
 • ה ב א קרן פיצויים פיטורין בע"מ
 • קופת תגמולים של פקידי פולקמן את ד'ר קופלר בע"מ
 • חוות בית ליד בע"מ
 • פרדס בגוש 8239 בנתניה בע"מ
 • הבונים בגוש דן חברה לבנין והשקעות בע"מ
 • נתן טולידו ובניו חב בע"מ
 • ארבל מרכז גריאטרי בע"מ
 • מעון בגוש 6215 חלקה 166 בע"מ
 • מרכז לאזרחות טובה ותרבות חיים יהודיים בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 7148 בע"מ
 • הקרנה בע"מ
 • פרדסי חלקות 21 ו 33 בע"מ
 • בית רח העצמאות 22 אלף בע"מ
 • חברת שדרות המלך שאול דפנה בע"מ
 • שרות אלקטרוניקה בע"מ
 • ר גולדברג בע"מ
 • ארז ברמן משרד לבטוח בע"מ
 • קופת תגמולים של מנהלי ופקידי חב אגודת יצרני מרגרינה
 • אחוזת קונסול בע"מ
 • דנטה חב לשווק בע"מ
 • דפוס פאוסט את בלאו בע"מ
 • מ ישראלי סוכנות לבטוח בע"מ
 • חברה ירושלמית למסחר בעצים בע"מ
 • רקמת ירושלים בע"מ
 • חנות ומחסן בשדרות חן 52 בע"מ
 • דירה 11 ברח סוטין 20 תל אביב בע"מ
 • אחוזת שירות בע"מ
 • חברה גוש 6020 חלקה 343 בע"מ
 • חברת גוש 10812 חלקה 9 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 30157 בע"מ
 • בונה בע"מ יוצק
 • זכרון אסתר בת שרה בע"מ
 • ראובן בן אפרים בע"מ זכרון
 • צל נוע חב לייצור סוככים ומוצרי מתכת בע"מ
 • מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ