• נגיד עסקי נאמנות בע"מ
 • ירנטקס מפ טכסטיל בע"מ
 • חברה ישראלית להשקאה ניידת בע"מ
 • קולמוס יצרני עטים בע"מ
 • חברת הכשרה באילת בע"מ
 • פרדס נהם בע"מ
 • מפ מנועים מחודשים בע"מ
 • נכסי חלקה 19 בגוש 8256 בע"מ
 • חברת חלקות 33 ו 35 בגוש 3873 בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי הקולנוע אור און בע"מ
 • נכסי מרסלה חב בע"מ
 • חברת מוקד לישראל בע"מ
 • משרד להובלה סיני בע"מ
 • לי זר בע"מ
 • כריכית תל אביב בע"מ
 • נעלי דולפין בע"מ
 • רגש בע"מ
 • חברת חלקות 43 44 בגוש 8270 נתניה בע"מ
 • מפ בתים משותפים בגוש 7149 בע"מ
 • אחוזת יהלום 4 בע"מ
 • אורות קולנוע ברעננה חב בע"מ
 • זכרון זאב בן מאיר הכהן בע"מ
 • זכרון מאיר בן אבא הכהן בע"מ
 • פ פיינשטין בע"מ
 • מעונות רס'ג 14 בע"מ
 • חלקה 250 בגוש 30025 בע"מ
 • קופת פיצויים לעובדי האחים ליננברג בע"מ
 • אמת שיפוט חב לבנין ולפתוח בע"מ
 • טירה מרדכי בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת בית חלקה 47 בגוש 8265 בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 6158 בע"מ
 • דיזינגוף סנטר מיסודו של פילץ בע"מ
 • יורביתר בע"מ
 • דירה באדם הכהן 8 בע"מ
 • בית גוש 23 חלקה 83 בע"מ
 • ארמונות ביירון 15 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520043993
 • אונימה יבואני מכונות משרד מאוחדים בע"מ
 • חברת יעיש יבוא עמלה יצוא שווק בע"מ
 • פטם חב לשחיטה מריטה והקפאת עופות בע"מ
 • תמר את רון בע"מ
 • כורים בע"מ
 • מטעי גד מכנס בע"מ
 • מעין שטוב בע"מ
 • שרה את דוד גליזר בע"מ
 • אי אי או רכוש בע"מ
 • מעונות צל וגבעה בע"מ
 • היכל הבונים החופשיים בע"מ
 • יעלית בע"מ
 • נוף הדר בע"מ
 • נכסי י י ח א בע"מ
 • רכוש י י ח א בע"מ
 • שוק פולק בע"מ
 • ג. י. ן. יעוץ כלכלי ונהול בע"מ
 • חברת שווק ומסחר חברה בע"מ
 • עדי תכשיטים בע"מ
 • נוה אברהם בע"מ
 • מעונות רות בע"מ
 • שפריר חב להפצת מזון בירושלים בע"מ
 • מפ טכסטיל נצרת בע"מ
 • גיורא גודיק בע"מ
 • יהודה בארי קבלן לעבודות בנין בע"מ
 • חברת גוש 6043 חלקה 173 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • דירה 11 בחלקה 419 בגוש 6125 בע"מ
 • חיים רובינשטיין ובנו סוכנות לבטוח בע"מ
 • חברת חלקות 75 158 בגוש 6636 בע"מ
 • חוסן מפ מתכת בע"מ
 • דירה 3 חלקה 101 בגוש 6954 בע"מ
 • פורמו בע"מ
 • תנועת מושבי העובדים בישראל מ ת ח בע"מ
 • עניבות נויטקס בע"מ
 • חלקה 415 בגוש 6213 בע"מ
 • ורד (ירושלים) תעשיות ומפעלי פתוח בע"מ
 • אחוזת דבורה ובנימין שמחוני בע"מ
 • חברת גוש 6128 חלקה 140 בע"מ
 • לקי דרייב בע"מ
 • משכנות חדרה 1958 בע"מ
 • מרכז בע"מ פנת ה
 • המעגל בע"מ
 • מ ר בלוך בע"מ
 • אחוזת וורמיזה חלקה 5 בע"מ
 • מעונות 361 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 695 בגוש 6123 בע"מ
 • נכסי חלקה 161 בגוש 6108 בע"מ
 • מעונות אילת בשחר בע"מ
 • שיבוב מוצרי מתכת בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • א גלעד ושות מהנדסים יועצים בע"מ
 • א.את.ב תוצרת משק(בית יצחק)(1958)בע"מ
 • חברת חלקה 25 בגוש 6527 בע"מ
 • נקניק דרום אטליז ומוצרי בשר בע"מ
 • מפ קרח וקרור ברמת השרון בע"מ
 • מיזטובטקס חב כללית למסחר בע"מ
 • בית צוק בשרון בע"מ
 • חברת חלקה 58 בגוש 153 בע"מ
 • משפט ומדינה בע"מ
 • סחר הנגב בע"מ
 • חברת חלקה 112 גוש 7135 בע"מ
 • נכסי חלקה 76 בגוש 6956 בע"מ
 • חברת חלקה 726 בגוש 6127 בע"מ
 • נחלאות בגושים 6953 6217 בע"מ
 • טירת מלצט 43 בע"מ
 • חלקה 43 בגוש 6127 בע"מ
 • וייצמן רגבי בע"מ
 • חברת גוש 6127 חלקה 404 בע"מ
 • גוש 6127 חלקה 404 בע"מ חב
 • רמן בע"מ
 • בית יעקב רח המלך גורג 74 בע"מ
 • הרץ בע"מ
 • יתד בע"מ
 • נ מרון בע"מ
 • טקסטיל ישראל בע"מ
 • שרותי דפוס בע"מ
 • מכוטרך בע"מ
 • חלקה 500 בגוש 6125 בע"מ
 • מתכוון בע"מ
 • ונגרד בע"מ
 • אלרן קרן פיצויים בע"מ
 • ז מושינסקי ושות בע"מ
 • חלקה 390 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת חלקה 19 גוש 8263 בע"מ
 • אבני באר שבע בע"מ
 • שא תור בע"מ
 • א מרגלית בע"מ
 • מוסד צדקה וחסד עש ישראל זופניק מקוה ישראל בע"מ
 • אנרגיה מ פינצבסקי בע"מ
 • מעוננו ברח לוי יצחק 5 בע"מ
 • פרוטקטאל בע"מ
 • קופת תשלום לפיצויי פיטורין של פקידי חב המזרח למכוניות
 • טבע טק כימיקליים בע"מ
 • חלקה 322 בגוש 6668 בע"מ
 • תעשיית גרביים ומוצרי סריגה בע"מ
 • יוטון בע"מ
 • בית המסחר הישראלי בע"מ
 • חברת בלת בע"מ
 • רון ועידן בע"מ
 • מגביר בע"מ
 • רח ארלוזורוב 55 בתל אביב בע"מ
 • כמוץ בע"מ
 • נעלי חביב בע"מ
 • דירה 686/5 בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 24 בע"מ
 • קופת תגמולים ופיצויים של עובדי המכונים הבריטיים בע"מ
 • ריאלטה בע"מ
 • חברה להפצה ולסוכניות בע"מ
 • קופת פיצויים של עובדי א לוין אפשטיין בע"מ
 • אמפיתיאטרון באר שבע בע"מ
 • אחוזת בני שם בע"מ
 • בית חרושת ליהלומים מרגלית בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 3926 בע"מ
 • ר ת א בע"מ
 • מחצבי אבן ושיש גלילה בע"מ
 • בית עין הקורא 14 ת'א בע"מ
 • פנטסיה בע"מ
 • שלי זק בע"מ
 • טירת ראוסול בע"מ
 • חברת חלקות 42 43 בגוש 6975 בע"מ
 • חלקה 310 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 147 בגוש 6154 בע"מ
 • בית ברחוב קלאוזנר 13 רמת גן בע"מ
 • גרג ותחנת שרות ויליס בע"מ
 • אגודת ארץ הקודש נצרת לציילנים בע"מ
 • בית רחוב גלוסקין 14 בע"מ
 • דירת צפורה בע"מ
 • בית וילקר בע"מ
 • נאות ירמיהו 22 בע"מ
 • חברת חלקה 43 בגוש 6666 בע"מ
 • קרן למחקר נומיסמטי בע"מ
 • מפעלי מתכת קרית מלאכי בע"מ
 • חברת ברזא לבנין דירות בע"מ
 • טירת עמק יזרעאל 55 בע"מ
 • טסטרון בע"מ
 • כלי טיס חברה להפעלת הליקופטרים וכלי טייס בע"מ
 • חברת ישראמקס בע"מ
 • חברת גוש 6127 חלקות 410 ו 411 בע"מ
 • חלקה 1097 בגוש 6122 בע"מ
 • חברה לייצור קרח מעון הקרח בע"מ
 • ש מ ר שרות המהנדס לרכוש בע"מ
 • חברת מפעלי אברהם שחורי בע"מ
 • גן נעם בע"מ
 • מפעלי אבן אשתאול בע"מ
 • קפת תגמולים של עובדי תעשיות אלקטרוכימיות פרוטארום בע"מ
 • ישראטום החברה הישראלית להנדסה גרעינית בע"מ
 • בית גחל בע"מ
 • גולן את לייטנר בע"מ
 • האחים שטנג בע"מ
 • מדיזוס בע"מ
 • אמפא תעשיות בע"מ
 • חלקות 41 בגוש 6374 בע"מ
 • אברון עוזיירי ז'ל בע"מ
 • נכסי אליהו סחרוב בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 93 בע"מ
 • טירת אפרים בן איזיק בע"מ
 • דירה ברחוב ירושלים 72 בב בע"מ
 • חנות מכולת צידה כרמל בע"מ
 • חברת הנדסה ותכנון בנגב בע"מ
 • הקונסרבטוריון למוסיקה עש רובין חיפה בע"מ
 • פרוגרם בע"מ
 • הסמטה נוה ויצמן בע"מ
 • רחאש בע"מ
 • טירת בן יהודה פנת שדרות נורדאו בע"מ
 • חלקה 712 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 451 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת חלקה 450 בגוש 6188 בע"מ
 • חברת חלקה 615 גוש 6668 בע"מ
 • רוטא דפוס מודיעין בע"מ
 • נוה הקריה בע"מ
 • א ו ש א חנות ברחוב צהל 11 גבעתיים בע"מ
 • חברת חלקה 613 גוש 6668 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 יוד בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 טית בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 חית בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 זין בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 ואו בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 הא בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 דלת בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 גימל בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 בית בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 6124 אלף בע"מ
 • קל גל בע"מ
 • אפריגד חברה לתעשית לבנים וקרמיקה אמנותית בע"מ
 • מוצרי עץ בע"מ
 • חברת גוש 6043 חלקה 682 בע"מ
 • חברת גוש 6043 חלקה 675 בע"מ
 • שמורי בלקן 1958 בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי בחן חברה לבטוח חברה בע"מ
 • טכ-נגב בע"מ
 • יעיל נהיגה עצמית בע"מ
 • פרדס זיתא גוש 10030 חלקות 7 12 בע"מ
 • חלקה 913 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 263 בגוש 6204 בע"מ
 • משתכני קלמניה בע"מ
 • תלם וניב בע"מ
 • קרטיס מפעלי קרור בע"מ
 • חוימל בע"מ
 • סברית בע"מ
 • ז א ד בע"מ
 • משכן לאמנות עין חרוד
 • רוגג בע"מ
 • חברת קמח קבוצת מומחים חקלאיים בע"מ
 • חברת מעונות מטודלה בע"מ
 • קרן פיצויים של אפרון חיות בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי דפוס סטרוד בע"מ
 • נוה גוש 7162 בע"מ
 • החלקה 458 בגוש 6668 בע"מ
 • אחים וינוגרד בע"מ
 • אחוזת חלקה 309 בגוש 6159 בע"מ
 • הוצאת ספרים פאר התורה בע"מ
 • 48 חברת פתוח חלקה 8 בגוש 5027 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 7141 בע"מ
 • חברת חלקה 763 גוש 6902 בע"מ
 • חברת גוש 78 חלקה 164 בע"מ
 • ח ל פ א יבוא וסוכנויות בע"מ
 • פא רוז בע"מ
 • פנינת גוש 7162 בע"מ
 • המעון בחלקה 111 בגוש 6957 בע"מ
 • חברה להשקעות ולשירותים משרדיים בע"מ
 • תנופה חברה לסחר והשקעות בע"מ
 • חברת נוה סוטון 19/10 בע"מ
 • חברת גוש 6649 חלקה 5 בע"מ
 • גוש 8260 חלקה 245 בע"מ אחוזת
 • המבצע נתניה בע"מ
 • מפעלי חקלאות וייצור בשדמה בע"מ
 • אמסי חברה להשקעות ולפתוח תעשיתי בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת חלקה 330 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 140 בגוש 6956 בע"מ
 • דירת ש ר רחוב דב הוז 26 בע"מ
 • יבואני מכונות תפירה מפיצי סינגר בע"מ
 • אלרא בע"מ
 • חלקות 420 424 בגוש 6145 בע"מ
 • שומריה בישראל בע"מ
 • טלם עסקי נאמנות בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 6213 בע"מ
 • דירה חלקה 743/26 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 81 בע"מ
 • חלקות 41 ו 47 בגוש 7135 בע"מ
 • גוש 6932 חלקה 119 רחוב רשי מס 31 בת'א בע"מ
 • חלקה 771 בגוש 6158 רח דאר שבע בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6043 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 6043 בע"מ
 • מעונות מוריה 100 חיפה בע"מ
 • מפעלי הנדסה רמים בע"מ
 • פנסיון רייך בע"מ
 • בירד בע"מ
 • מאפית נחשון בע"מ
 • נתיב הדרום בע"מ
 • נוה חפר בע"מ
 • רותסה בע"מ
 • בטיש חברה לבנין בע"מ
 • טירת חיה בת פרידה בע"מ
 • טירת יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • טירת פרידה בת יחיאל בע"מ
 • השקעות מארש בע"מ
 • סטאר שמורי דגים בע"מ
 • קודו בע"מ
 • מ שטינביק עבודות מתכת בע"מ
 • נ ס ב בע"מ
 • חברת חלקה 348 בגוש 6157 בע"מ
 • החברה המאוחדת לשווק מוצרי קרמיקה חשמלית בע"מ
 • תעשיית רהיטים נוי בע"מ
 • אחוזת צ ברקלי בע"מ
 • טירת יצחק בן אפרים בע"מ
 • טירת יעקב בן יצחק בע"מ
 • כנט חברה לבנין בע"מ
 • חלקה 489 בגוש 6123 בע"מ
 • מעון משפחה בע"מ
 • פלורסינט מפעל ישראלי בע"מ
 • דירה למופת בע"מ
 • חברת י א בני ברק בע"מ
 • מצפה ההר בע"מ
 • חלקה 397 בגוש 6125 בע"מ
 • מעונות זכריה 26 בע"מ
 • סתרו בע"מ
 • חלקי חלוף והנדסה בע"מ
 • יורם שזירת חוטים בע"מ
 • יכון חרושת והנדסה מכנית בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת בית חלקה 53 גוש 7140 בע"מ
 • חלקה 135/8 בגוש 6957 בע"מ
 • חלקה 748 גוש בגוש 6122 בע"מ
 • קרגל אריזות גמישות בע"מ
 • רחוב חרות 39 בע"מ
 • קולנוע מאור בע"מ
 • חברת חלקה 433 בגוש 6128 בע"מ
 • מבלטי דיוק 1958 בע"מ
 • אחוזת גוש 7150 בת ים בע"מ
 • משכנות גוש 7150 בת ים בע"מ
 • מאפית טיב חדרה בע"מ
 • חלקה 312 בגוש 6207 בע"מ
 • אחוזת חלקה 74 בגוש 6206 רמת גן בע"מ
 • חלקה 912 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 911 בגוש 6158 בע"מ
 • אל מג בע"מ
 • מעונות אהרונסון בע"מ
 • גוש 26 חלקות 112 ו 119 ירושלים בע"מ
 • מיכאל זינגר בע"מ
 • דירות ברחוב יחזקאל 11 תל אביב בע"מ
 • עב בע"מ
 • ה ב מוצרים כימיים בע"מ
 • חברת גוש 6668 חלקה 369 בע"מ
 • חברת המורט בע"מ
 • אליחד בע"מ
 • נונגע בע"מ
 • נכסי קושן בע"מ
 • רסס בע"מ
 • עדית חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • מוסד לנוער נס-ציונה בע"מ
 • ניר איסט דיוולופמנט קומפני בע"מ
 • רחוב בלוך 63 בע"מ
 • חיים מנשרוף בע"מ
 • אינטקונטיננטל טרידינג קומפני בע"מ
 • אחוזת 6375 בע"מ
 • החברה לנרות בע"מ
 • בראודה ושותפיי חברה לתעשיה ומסחר בע"מ
 • סדנה חברה לעבודות מתכת בע"מ
 • חברת ב מ ל בע"מ
 • חברה להקפאה והספקה בע"מ
 • מעון סיג בע"מ
 • יוניון מפעלי תובלה ישראליים בע"מ
 • בית מהרל 7 בע"מ
 • בית אמו בע"מ
 • אחים רביב את מ גוטליב בע"מ
 • חברת הדיזלים בע"מ
 • חברה אי לשווק כותנה בע"מ
 • חברת חלקה 353 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 344 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 347 בגוש 6157 בע"מ
 • חברת חלקה 394 בגוש 6126 בע"מ
 • חברת בית חלקה 126 גוש 7168 בע"מ
 • מעון רחוב שולה 3 רמת גן בע"מ
 • המעון בחלקה 491 בגוש 6214 בע"מ
 • בית חרושת למשקאות קלים זליף בע"מ
 • גשר בע"מ
 • גימלאות אגוד בע"מ
 • נוה א ע פ בע"מ
 • חברת חלקה 401 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 6207 בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 6213 בע"מ
 • בת שבע חברה לאומניות בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 30049 ירושלים בע"מ
 • יעקב רוז ושות בע"מ
 • הנכס ברח ויצמן 129 בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 6952 בע"מ
 • אבני יהודה חברה ליהלומים בע"מ
 • חברת חלקה 438 בגוש 6145 בע"מ
 • ארלוזורוב 30 ברמ'ג בע"מ
 • חלקות 394 393 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת גוש 6118 חלקה 78 בע"מ
 • נאות אפעל בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 30022 בע"מ
 • בית זאב נתניה בע"מ
 • הדירה ברחוב שפינוזה 11 תל אביב בע"מ
 • טבין מרכז קניות בע"מ
 • מעונות רחוב אהרונסון 26 בע"מ
 • המצבר מפעל לציוד מכני ולתובלה בע"מ
 • חברת חלקה 202 גוש 6669 בע"מ
 • ויספקו בע"מ
 • נכסי יעקב ורחל בע"מ
 • יוסף והלל פפרמן ושות בע"מ
 • חרושת אריגי צמר וכותנה בע"מ
 • רחוב ארלוזורוב 47 בע"מ
 • נחלת בם בתל אביב בע"מ
 • מדן בע"מ
 • דירה ברחוב הרואה 27 ר'ג בע"מ
 • אימאקס בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 7140 בע"מ
 • נוה משפחת מאזה מרגולין בע"מ
 • חפצי בה חב לסחורות מודרכות בע"מ
 • נוחם בע"מ
 • חב בית חלקה 567 גוש 6623 בע"מ
 • עתיד חברה למסחר כללי בפתח תקוה בע"מ
 • פניטקס בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 474 בע"מ
 • חברת חלקה 43 ב2וש 30149 ירושלים בע"מ
 • נוה תל חיים בע"מ
 • נוה סירקין 18 גבעתיים בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 7104 בע"מ
 • מרכז הברגים 1957 בע"מ
 • חברה ליצוא ויבוא כרמל בע"מ
 • מעונות פנחס בע"מ
 • חברה ישראלית למוצרי בשר יצוא בע"מ
 • צבי גולובוב בע"מ
 • חברת משקאות ליפשיץ ושות בע"מ
 • עץ הרמון חברה לקבלנות ולבנין בע"מ
 • חברה להפצת המוצר הישראלי בע"מ
 • בן יהודה 121 בע"מ
 • אחוזות 6373 בע"מ
 • גרביון בע"מ
 • ס רחמני נשק בע"מ
 • בית חלקה 720 בגוש 6158 בע"מ
 • מבנה חלקה 154 בגוש 6108 בע"מ
 • חברת הכובש בע"מ
 • בית חלקה 96 גוש 6108 בע"מ
 • בית חולים רמת גן בע"מ
 • איילון הספקה חקלאית בע"מ
 • נבט מזון בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032970
 • חברת גוש 6108 חלקה 222 בע"מ
 • חברת גוש 6108 חלקה 92 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6374 בע"מ
 • דירה ר א בע"מ
 • דירה א א בע"מ
 • אשגר משרד להובלה בע"מ
 • מלון צידון בע"מ
 • משכנות בן יהודה 155 בע"מ
 • משכנות דורון בע"מ
 • מכון פלדנקרייז לחקר הפעולה ושפורה בע"מ
 • חלקה 608 גוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 30150 בע"מ
 • נתובה חברה לתרבות ולחנוך בע"מ
 • רח שטנד 10 בע"מ
 • חלקה 239 בגוש 6192 בע"מ
 • וילפריד ישראל חברה לאמנות וידיעת המזרח בע"מ
 • צנציפר- חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ
 • בית עמוס 49 בע"מ
 • חברת גוש 7168 חלקה 25 בע"מ
 • ישפח אחזקות בע"מ
 • נאמני התעשיה בע"מ
 • חלקה 103 בגוש 6155 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6154 בע"מ
 • בינגו סוכנות כללית בע"מ
 • שפיר מפעלים ח מיים בע"מ
 • חברה קבלנית לעבודות בנין התקדמות בע"מ
 • גלרון בע"מ
 • נכסי ס.י.ר.א. בע"מ
 • חברת חלקות 271 342 בגוש 6213 בע"מ
 • רח דיזנגוף 207 בע"מ
 • פלינוצמיד בע"מ
 • חברת שדרות נורדוי 65 בע"מ
 • אופנה בע"מ
 • בנין ופתוח חולון בע"מ
 • מעונות ידידים בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 6108 בע"מ
 • מעונות חלקה מס 492 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת דנו הישראלית בע"מ
 • חברת גוש 150 חלקה 99 בע"מ
 • נוה חלקה 238 בגוש 6106 בע"מ
 • חברת גוש 7144 חלקה 52 בע"מ
 • חברה לקבלנות נוף הים בע"מ
 • אמיל את פיץ בע"מ
 • חלקה 66 בגוש 6905 בע"מ
 • שלגיה חנות למכירת נעליים בע"מ
 • חלקה 100 בגוש 7151 בע"מ
 • (אי. די. די.) חברה ישראלית לפתוח פרוייקטים (1958) בע"מ
 • קנת פילם בע"מ
 • שעשוע ובדור בע"מ
 • א טפר בע"מ
 • לויתן יוסף גוטשל ושות בע"מ
 • תבליט בע"מ
 • פנת נעם בנתניה בע"מ
 • משכן ארלוזורוב 5 בע"מ
 • גן וניר בע"מ
 • פזנת בע"מ
 • מרים מרכז לאומנות ההלבשה בע"מ
 • חברת חלקה 928 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 221 בגוש 6623 בע"מ
 • מעונות חלקה 262 בגוש 8260 בע"מ
 • חברת גוש 6108 חלקה 153 בע"מ
 • חברת חלקה 202 בגוש 6214 בע"מ
 • בתי מלון גנץ בע"מ
 • משכנות שלוה בע"מ
 • פרדסי מ מ הורביץ בע"מ
 • בית פלורנטין 11 בע"מ
 • אחוזת שלמה ודליה בע"מ
 • טלני-חברה למסחר(בן דוד) בע"מ
 • טבזן בע"מ
 • חלקה 108 בגוש 6916 בע"מ
 • חברת חלקה 35 ב באיזור התעשיה יזור בע"מ
 • חברת חלקה 243 בגוש 6213 בע"מ
 • דירה בחלקה 246 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 648 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקי החלקה 6925/22 ת'א בע"מ
 • חלקה 617 בגוש 6122 בע"מ
 • נעורים סרטי קולנוע לילד ולנוער בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 7053 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 7053 בע"מ
 • חלקות 392 393 בגוש 6667 בע"מ
 • גן אקשטיין בע"מ
 • אנך ובנין בע"מ
 • חלקות 1241 1240 בגוש 6122 בע"מ
 • בית חלקה 610 גוש 6902 בע"מ
 • יהלומי מנדלזון רוטר בע"מ
 • מלון סיני אילת בע"מ
 • חברה ישראלית ליצור רהיטי רפוד שרביט בע"מ
 • דירה 4 בשדרות דוד המלך 19 בע"מ
 • בניני וגוש בע"מ
 • נאמני בית הנכות הלאומי בצלאל
 • חלקות 82 ו 454 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 46 גוש 6902 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 36 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 6210 בע"מ
 • שלוחות חב נאמנות בע"מ
 • סיגלית בע"מ
 • ארמונות אלנבי 70 בע"מ
 • דירה 14 ברח שור 3 בתל אביב בע"מ
 • חלקה 262 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה מס 461 בגוש 6157 בע"מ
 • חלקה מס 460 בגוש 6157 בע"מ
 • נכסי מליל בע"מ
 • החברה הכללית ליצוא ויבוא ולמסחר בע"מ
 • חלקה 159 בגוש 6546 בע"מ
 • מעונות הבית ברח יוסף הנשיא 8 ת'א בע"מ
 • חברה לייבוא יצור ושווק בשר ודגים בע"מ
 • חלקה 108 בגוש 6188 בע"מ
 • ג א 6667 בע"מ
 • תרשיש תעשית תוצרת חלב וגלידה בע"מ
 • דירונית בע"מ
 • חלקות 38 37 בגוש 6124 בע"מ
 • חצירים חוה חקלאית בע"מ
 • החלקה 860 בגוש 6902 בע"מ
 • חברת בית חלקה 31 גוש 7140 בע"מ
 • חברת חלקה 132 בגוש 6157 בע"מ
 • אחים בהר בע"מ
 • חמקו בע"מ
 • חברת חלקה 411 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת חלקה 410 בגוש 6127 בע"מ
 • חלקה 328 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקות 329 330 ו 471 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת קולנוע נוה זית בע"מ
 • לעובד בע"מ
 • נאות ירמיהו 3 בע"מ
 • מחן מפ חרושת נצרת בע"מ
 • יצרני סרטים מאוגדים בע"מ
 • חלקה 434 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת גוש 6125 חלקה 543 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 190 בע"מ
 • חברת גוש 6204 חלקה 258 בע"מ
 • חברת חלקה 226 בגוש 6108 בע"מ
 • אחוזת הלסינגפורס 227 בע"מ
 • אחוזת ירמידב 2 בע"מ
 • חברת חלקה 18 גוש 6519 בע"מ
 • בית ברח גורדון 9 בע"מ
 • אומה אגודה מאוחדת למכוניות בע"מ
 • החלקה 31 בגוש 6207 בע"מ
 • פנת הקשת בע"מ
 • אחוזת מזא'ה 14 בע"מ
 • דירת החוגה רמת גן בע"מ
 • מעונות רח השופטים 27 ת'א בע"מ
 • מעונות חלקה 63 בגוש 6958 בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 92 בע"מ
 • בית משותף ברח עמוס 10 ת'א בע"מ
 • חברת זכרון מרים בת משה בע"מ
 • מגדלי - נתניה בע"מ
 • בית שורדן בהרצליה בע"מ
 • מועדון בילו בע"מ
 • נאות יחזקאל 21 בע"מ
 • חלקה 459 בגוש 6217 בע"מ
 • נוה אלקושי 7 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 7140 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 7145 בע"מ
 • כביש ובנין מהנדסים וקבלנים בע"מ
 • ארקן חב ישראלית לשיווק נייר פסולת בע"מ
 • חברה ליצוא תל פאקס בע"מ
 • חברת החלקות 164 296 בגוש 6665 בע"מ
 • חברת חלקה 29 בגוש 6901 בע"מ
 • דלטא בית חרושת לנעליים בע"מ
 • רח ליסין 65 בע"מ
 • מפ למוצרי מלט הבונה אשקלון בע"מ
 • חברת חלקה 257 בגוש 6213 בע"מ
 • ג א מ בע"מ
 • שקידה בע"מ
 • מלון גנות ים בע"מ
 • חלקה 394 בגוש 6667 בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 131 בע"מ
 • חלקה 20 בגוש 7072 בע"מ
 • קפה ומסעדה אורינט בע"מ
 • אלוף משה בע"מ
 • מגרש 30 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חב לבנין ולפתוח אילת בע"מ
 • חברת בית חלקה 92 גוש 7145 בע"מ
 • זכריה פרייליך בע"מ
 • ממגורות חברה לבנייה ולהשקעות בע"מ
 • רוזעם חב לקבלנות ובנין בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 6154 בע"מ
 • ניאות נוי חב לשכון ולקבלנות בע"מ
 • אינגו ויואל בע"מ
 • כרכוריה 68 ג בע"מ
 • רויאל ג'פה בע"מ
 • טחנת גריסה בר בע"מ
 • דירת הקליר 6 בע"מ
 • מפ המים והביוב של היקב וחב הבירה בראשון לציון בע"מ
 • י בראון ובניו בע"מ
 • רח ורמיזה ו בע"מ
 • חברת לשק בע"מ
 • שם טוב בע"מ
 • חנקין חלקה 83 בגוש 7170 בע"מ
 • דלפין בר ורסטורן תל אביב בע"מ
 • עונג בע"מ
 • ישראהוד חב מסחרית בע"מ
 • אמפוריום חב להשקעות בע"מ
 • חברת חלקה 34 גוש 6922 בע"מ
 • חברת גוש 6125 חלקות 518/519 בע"מ
 • אחוזת גליה בע"מ
 • חברת מ.ו.ח. בע"מ
 • חברת י ל ה בע"מ
 • נעלי הדרום בע"מ
 • בית חלקה 661 בגוש 6154 בע"מ
 • זנעם תעשיות מזון לישראל בע"מ
 • פסטל אריזות בע"מ
 • סנטוריום מרכזי בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2559
 • חברת זכרון אסת בת חנה בע"מ
 • כימוכלור בע"מ
 • חברת זכרון אפרים בן יעקב בע"מ
 • החברה גוש 3934 חלקה 98 בע"מ
 • חלקה 363 בגוש 6127 בע"מ
 • בוני בת ים בע"מ
 • רח המעין 5 בע"מ
 • כרי גולף קיסריה בע"מ
 • חברת קו מ בע"מ
 • חברת לוס אנגלס לבנין בע"מ
 • קא'י חב למפ קונסטרוקטיביים של היהדות הדתית הלאומית בע"מ
 • חברת תימנק תעשיות ישראליות למוצרי ניר וקרטון בע"מ
 • מלון גד בע"מ
 • מובחר יוסף שואף ובניו בע"מ
 • בלגה בע"מ
 • חברת גוש 6122 חלקה 138 בע"מ
 • חלקה 162 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת המחסן למלאכה בע"מ
 • חברת חלקה 68 בגוש 7140 בע"מ
 • חלקה 38 בגוש 6936 בע"מ
 • חברת גוש 7067 חלקה 16 בע"מ
 • חברת שימז בע"מ
 • כרמי קדם בע"מ
 • גוש 93 70 חלקות 227 226 בע"מ
 • חברת חלקה 523 בגוש 6145 בע"מ
 • בית ברח בר כוכבא 53 בע"מ
 • חברת חלקה 1045 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 760 בגוש 6122 בע"מ
 • מ רודובסקי ובניו בע"מ
 • מעונות שרם בע"מ
 • אחוזת שינקין 25 בע"מ
 • חלקה 651 בגוש 6212 בע"מ
 • מפעל ספיר 1957 בע"מ
 • מיטב בע"מ
 • מעון דוד המלך בנתניה בע"מ
 • חלק בנחלה בעיר נתניה בע"מ
 • חברת בית חלקה 274 גוש 8260 בע"מ
 • חברת בית חלקה 114 גוש 7169 בע"מ
 • גיפסי חב בע"מ
 • חברת חלקה 13 בגוש 6207 בע"מ
 • סיבי סיפונים ביתיים בע"מ
 • עין הים בע"מ
 • חברת חלקות 130 ו 132 בגוש 7150 בע"מ
 • חברת חלקות 23ו 188 בגוש 30049 ירושלים בע"מ
 • אקסקלוסיב בע"מ
 • יצחק שניצקי בע"מ
 • חלקה 339 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה מס 459 בגוש 6157 בע"מ
 • במרחבי חיפה בע"מ
 • אחוזת בלוק חלקה 60 בע"מ
 • מגרשים 95 ו 304 הרצליה בע"מ
 • שדרות רוטשילד 17 בע"מ
 • מגדלי בננות בע"מ
 • אחוזת בני אליהו בע"מ
 • אלגדי בע"מ
 • חברת מגרש 63 בגוש 8258 בע"מ
 • מעות אילת בע"מ
 • חלקה 395 בגוש 6213 בע"מ
 • טירת הצנחנים בע"מ
 • אלקטרוטון החב הישראלית לאלקטרוניקה אקוסתית בע"מ
 • חברת אסתר לבנין בנגב בע"מ
 • מזדאן סטאמפ בע"מ
 • ו ה רוברט אימפרסריו בע"מ
 • אריחי הבית חב לקבלנות ובנין בע"מ
 • קטנועי רמת גן בע"מ
 • כימאימפורט בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות גוש 6122 חלקה 225 בע"מ
 • רובין טקסטיל בע"מ
 • דירה ברח ברקאי 15 רמת יצחק בע"מ
 • דירה ברח המיתר 20 ר ג בע"מ
 • נאות מגורים בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות חלקה 36 גוש 3516 בע"מ
 • בית רונית בע"מ
 • חברה חלקה 187 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת גוש 25 חלקה 255 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 7167 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת רח הראה 172 רמת יצחק עש פנחס שלמה בע"מ
 • גוש מס 8262 חלקה מס 74 בע"מ
 • קולנוע מקסים חדש בע"מ
 • המספק ירק חדרה בע"מ
 • זלוטופולסקי 9 א בע"מ
 • אלומיניה בע"מ
 • חברת חלקה 189 בגוש 6903 בע"מ
 • חברת גוש 6204 חלקה 257 בע"מ
 • חברת גוש 6213 חלקה 78 בע"מ
 • חלקה 450 בגוש 6123 בע"מ
 • מעונות 2 י ק א ג בע"מ
 • החברה לפרדסנות בע"מ
 • מרכז חולון ת בע"מ
 • מרכז חולון ש בע"מ
 • מרכז חולון ר בע"מ
 • חברת אקו בע"מ
 • ברונו אסקולי ושות בע"מ
 • ניסים ושות חב בע"מ
 • טקועורפלסט בע"מ
 • חדי בע"מ
 • דירת זינגר אחד העם 99 בע"מ
 • יעקב ויסברג בע"מ
 • משק פרומה בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 11 בע"מ
 • חברת גוש 6106 חלקה 116 בע"מ
 • רכב לתיירות בע"מ
 • בית חלקה 37 בפרדס חנה בע"מ
 • חברת חלקות 58 59 בגוש 6957 בע"מ
 • מעונות רח מוריה 6 בע"מ
 • אריגי לכיש בע"מ
 • נוה נוי 1957 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520035130
 • מעונות חדרה חב לבנין בע"מ
 • י רצבסקי ושות בע"מ
 • יוסף רצבסקי בע"מ
 • חברת נהריים בע"מ
 • בית שדרות תל אביב בע"מ
 • רוז צייטלין בע"מ
 • בית לנצט בע"מ
 • אישימי בע"מ
 • בית חלקה 95 גוש 6108 בע"מ
 • כמופרם בע"מ
 • חברה לפתוח ולבנין רחובות בע"מ
 • סוב גוש 7150 בע"מ
 • גוש 7151 חלקה 37 בע"מ
 • אדמות הצפון בע"מ
 • חברת רדיופון בע"מ
 • מעונות רח פרץ 31 בע"מ
 • נוף בית אפנה בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 23 בע"מ
 • מעין חב לשווק והספקה חקלאית בע"מ
 • דירת קרקע ברח חצור 13 בע"מ
 • דירת פרידה מינדר בע"מ
 • חלקות 157 ו 159 בגוש 7168 בע"מ
 • מ מלין ושות בע"מ
 • מעונות יסוד המעלה 6 בע"מ
 • פאר הר ציון בע"מ
 • הר ציון פנת שיבת ציון בע"מ
 • חלקה 175 בגוש 6154 בע"מ
 • נחלת זהבה בע"מ
 • בית הילדסהיימר 20 בע"מ
 • אטימון בע"מ
 • בדק בית בע"מ
 • חברה לשווק טבק הרחה וטומבק בע"מ
 • מבנה חלקה 116 בגוש 7130 בע"מ
 • מבנה חלקה 115 בגוש 7130 בע"מ
 • תל עליזה בע"מ
 • חברת פאן לקדוחים ולחפושים בע"מ
 • צפרנים חב לפרסום יחסי ציבור וארגון בע"מ
 • חלקה 89 בגוש 6193 בע"מ
 • חלקה 88 בגוש 6193 בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6193 בע"מ
 • בית בן נון 55 בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 7149 בע"מ
 • בצוע מבנים חב להשקעות ולממון בע"מ
 • תירוש בע"מ
 • ישראל רוזנבלט מפ למכשירים הידראוליים לחקלאות בע"מ
 • ורפינק בע"מ
 • נח חב לקבלנות ולהשקעות בע"מ
 • נ ר ל אנגל בע"מ
 • גוש 6580 חלקה 256 בע"מ
 • חלקה 98 בגוש 7168 בע"מ
 • פנת יוכבד בע"מ
 • במן חב לנאמנות בע"מ
 • החברה הישראלית לסחר בולים בע"מ
 • חברת חלקה 2 בגוש 7148 בע"מ
 • טכניקולור חב לתעשית צבעים בע"מ
 • חברת חלקה 259 בגוש 6127 בע"מ
 • נחת גן בע"מ
 • בית הורדים בע"מ
 • נחלת מן 1957 בע"מ
 • אחוזות 6181 בע"מ
 • נאוה בע"מ
 • חברת צלולואיד חברה בע"מ
 • א ו ל בע"מ
 • תחנת דן בני ברק בע"מ
 • חברת חלקה 72 בגוש 6905 בע"מ
 • חוה לשווק ולגדול בשר בע"מ
 • חברת יהלומי גת בע"מ
 • קרא דפוס בע"מ
 • חברת טכנייר בע"מ
 • ניטל חב להשקעות בע"מ
 • סינטן בע"מ
 • נוה ישראל בנתניה בע"מ
 • גיא בארות ושות' בע"מ
 • א.ר.אפקס ישראל ניהול והשקעות בע"מ
 • בריכת ירושלים בע"מ
 • אביאור בע"מ
 • חלקה 136 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 135 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת חלקה 249 בגוש 6158 בע"מ
 • מעונות רח שור 17 15 בע"מ
 • מוסך החוף בע"מ
 • ש לוין נר תמיד בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 7149 בע"מ
 • חלקה 49 בגוש 7149 בע"מ
 • רח מוזר 12 בע"מ
 • רח מוזר 10 בע"מ
 • רח מוזר 8 בע"מ
 • רח מוזר 6 בע"מ
 • רח כהנשטם 14 בע"מ
 • רח כהנשטם 12 בע"מ
 • רח כהנשטם 11 בע"מ
 • רח כהנשטם 10 בע"מ
 • רח כהנשטם 9 בע"מ
 • רח כהנשטם 8 בע"מ
 • רח כהנשטם 7 בע"מ
 • רח כהנשטם 6 בע"מ
 • רח כהנשטם 5 בע"מ
 • רח כהנשטם 4 בע"מ
 • רח כהנשטם 3 בע"מ
 • רח כהנשטם 2 בע"מ
 • רח כהנשטם 1 בע"מ
 • בית ברח הקשת 56 בע"מ
 • חברת חלקה 359 בגוש 6154 בע"מ
 • בלומה ומנחם בע"מ
 • חברת חלקה 229 בגוש 6108 בע"מ
 • המעון בחלקה 146 בגוש 6106 בע"מ
 • דירה ברח מעגל 12 ר ג בע"מ
 • נכסי אלגו בע"מ
 • נמטי אלית בע"מ
 • סרטי ארב בע"מ
 • מטויה חותי ויגוניה בע')
 • התאחדות חב לביטוח חיים בע"מ
 • חברת חלקה 163 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת חלקה 77 בגוש 6166 בע"מ
 • חברת שטיין בע"מ
 • מכרות המלח בסדום בע"מ
 • חברת מנשרולי לבנין בע"מ
 • חברת חלקה 46 בגוש 6124 בע"מ
 • משון בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקות 251 314 בע"מ
 • ב ס ו ד מ פסנתרים בע"מ
 • טים בע"מ
 • נכסי ד ג בע"מ
 • האחים פבס חברה ליצור בע"מ
 • ליאון ביח'ר לקרטון יצרני קרטון פיבר בע"מ
 • חברת חלקה 90 בגוש 3647 רחובות בע"מ
 • כהן את מילר בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 6124 בע"מ
 • המעון ברח יהושע בן נון 4 בע"מ
 • דירה בנכס רח שיינקין 47 גבעתיים בע"מ
 • בית סירקין 22 בע"מ
 • אורקול בע"מ
 • ג.ג.כ. בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2627
 • סרטי ירושלים בע"מ
 • מפ שלמה חב בע"מ
 • אל קושי בע"מ
 • חלקה 233 בגוש 10808 הר הכרמל בע"מ
 • מעונות הס 16 בע"מ
 • בית חלקה 72 גוש 6213 בע"מ
 • פלסטייפ בע"מ
 • חברת חלקה 401 בגוש 6126 בע"מ
 • בית מנדלשטם 14 בע"מ
 • החברה הישראלית לספנות חופים בע"מ
 • אחוזת עין הקורא 10 בע"מ
 • בית בן נון 53 בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 199 בגוש 6195 בע"מ
 • אחוזה חלקה 83 בגוש 8264 בע"מ
 • חברת גוש 6125 חלקה 571 בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6910 בע"מ
 • ניסן פרמינגר אגרי טק בע"מ
 • גרנד הוטל בע"מ
 • כנף נגרות בנין וכל מיני עבודות עץ בע"מ
 • נייער בע"מ
 • חברה חלקה 271 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 270 בגוש 6158 בע"מ
 • החברה חלקה 35 בגוש 7067 בע"מ
 • חברה כים בע"מ
 • בניני מעונות החלוץ חב בע"מ
 • דירה 60/6 בגוש 6952 בע"מ
 • חלקה 26 בגוש 10865 חיפה בע"מ
 • חברה להפצת מדע לעם לדעת בע"מ
 • חברת חלקה 92 בגוש 7146 בע"מ
 • נכסי חלקות 267 ו 352 בגוש 6213 בע"מ
 • עובדי ריצוף וחרסינה בע"מ
 • ח נ מ חב לבנין ועבודות צבוריות בע"מ
 • חברת ישראניל בע"מ
 • שדה פז בע"מ
 • מרכז התמרוקים חב בע"מ
 • השכלול בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2666
 • א. ו. ב. תעשיות בע"מ
 • מעבדות רמב'ם בע"מ
 • חברת חלקת משנה 135/15 בגוש 6957 בע"מ
 • מעונות רחוב אבא הלל 59 ברמת גן בע"מ
 • חלקה 533 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 15 בגוש 7060 בע"מ
 • המעון בחלקה 110 בגוש 6957 בע"מ
 • שחז בע"מ
 • חלקה 470 בגוש 6212 בע"מ
 • בהנ'ו חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • איטל חברה למסחר ותעשיית נעליים בע"מ
 • גוונים מפעלי צביעה והדפסת אריגים חברה בע"מ
 • אלפורת את שיפמן בע"מ
 • אשכול ענבים בע"מ
 • בטוחים בע"מ
 • א נ וידנפלד בע"מ
 • חלקות 208/209 בגוש 6948 בע"מ
 • יואלקס חברה ליצוא ויבוא בע"מ
 • חברת מחסן לכלי בית בע"מ
 • חברת חלקות 615 616 בגוש 6123 בע"מ
 • איזדגל בע"מ
 • נחלת תנחום בן יהודה בע"מ
 • חברה להפצת סרטים למזרח הקרוב בע"מ
 • האופן גלגל בע"מ
 • דירה מס שנים בשדרות הנשיא 2 בע"מ
 • מגיב בע"מ
 • המעון בחלקה 108 בגוש 6108 בע"מ
 • בית ברחוב ליסין חלקה 155 בגוש 6108 בע"מ
 • סוכנות הדלק לנגב בע"מ
 • חברה ליצוא מוצרי ישראל בע"מ
 • המרעה חברה לגידול בקר וצאן בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 7066 בע"מ
 • אחוזת חלקה 225 בגוש 6108 בע"מ
 • הידרונוע בע"מ
 • המעון בחלקות 106 107 בגוש 6108 בע"מ
 • הקודחים נתניה בע"מ
 • חלקה 1188 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקות 230 בגוש 6143 ו 303 בגוש 6144 חב בע"מ
 • חלקה 241 בגוש 6144 חברה בע"מ
 • חלקה 174 בגוש 6671 בע"מ
 • חלקה 182 בגוש 30081 בע"מ
 • דיות בע"מ
 • טירת עודד בע"מ
 • הארמון בחלקה 98 בגוש 6108 בע"מ
 • ונטה בע"מ
 • בית אנאן בע"מ
 • דרור דלייגדיש ושות בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 7141 בע"מ
 • לשף תעשית מעילי גשם ישראליים בע"מ
 • מבנה חלקה 100 בגוש 7103 בע"מ
 • מבנה חלקה 94 בגוש 7103 בע"מ
 • חברת בית חלקה 104 גוש 8263 בע"מ
 • חברת בית חלקה 103 גוש 8263 בע"מ
 • חברת חלקה 35 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת חלקה 34 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת חלקה 33 בגוש 6210 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 294 בע"מ
 • נוה עלסי בע"מ
 • דירות נוי בע"מ
 • טבקו חב לשווק סיגריות בע"מ
 • בקים בע"מ
 • חלקת אשר בגוש 6196 בע"מ
 • גוש 6213 חלקה 109 תל אביב בע"מ
 • חברת עמליה חלקה 920 בע"מ
 • דירה מספר 8 בצייטלין 7 תל אביב בע"מ
 • תדשא תעשית דשנים אורגניים בישראל בע"מ
 • חברת בית פלטרין בת ים בע"מ
 • חברת הרצליה 12 בע"מ
 • נבטים בע"מ
 • חברת גם בגוש 6043 בע"מ
 • תג ואות בע"מ
 • חברת קרפיון בע"מ
 • פיונרס אנד קונסטורקטוס בע"מ
 • נוה הקשת בע"מ
 • אריזון מפעלי אריזה בע"מ
 • דוודי שמש בע"מ
 • טקסטיליאנה בע"מ
 • חלקה 44 בגוש 30023 בע"מ
 • מפעלי הרצליה בע"מ
 • חברת חלקה 96 בגוש 7170 בע"מ
 • ע לרנר קבלני בנין ועבודות צבוריות בע"מ
 • חברת גוש 8264 חלקה 17 בע"מ
 • עור טוב בע"מ
 • פנת זנגביל בע"מ
 • חברת אחוזת חלקה 64 בגוש 6213 בע"מ
 • אברסט קומפני בע"מ
 • חברת חלקה 356 גוש 6215 בע"מ
 • בית שפרה בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 174 בגוש 6217 בע"מ
 • משכן מורים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 190 בגוש 6154 בע"מ
 • גוש 7149 חלקה 61 בע"מ
 • בנין רחוב קדושי קהיר 14 בבת ים בע"מ
 • כות ישי בע"מ
 • חלקה 19 בגוש 557 וחלקה 29 בגוש 559 בע"מ
 • חברה ישראלית לאנרגטיקה בע"מ
 • חברת מדקו לסרטים בע"מ
 • סמנקוט בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מעונות הארי 8 בע"מ
 • ססקול בע"מ
 • מעונות חלקה 222 בגוש 6213 בע"מ
 • הספר לכל בע"מ
 • חברת רח צירלסון חלקה 41 בע"מ
 • רח חנקין 159/7170 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 276 בע"מ
 • דירה ברחוב המעגל 42 ר'ג בע"מ
 • חברת חלקה 501 בגוש 6128 דירת תשבי בע"מ
 • בית פאר בבת ים בע"מ
 • מכון ליעילות הנהלת חשבונות וסטטיסטיקה בע"מ
 • חברה למדידה ולשמאות בע"מ
 • מפעלי מתכת ואלומניום גלון בע"מ
 • אפיפית נצרת תעשית ביסקויט בע"מ
 • פרל ש ו קסטנר ו בע"מ
 • נטיפים בע"מ
 • יעקב כספי בע"מ
 • בית יפה ברמת גן בגוש 6210 בע"מ
 • אחוזת שרה ואריה בע"מ
 • נאות בן יהודה 215 בע"מ
 • נבנצאל בע"מ
 • המקציע בע"מ
 • מוריה ייצור סרטים בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 83 בע"מ
 • חברת יצואני נעליים בע"מ
 • קופת פיצויים ותגמולים של עובדי חב טבק פיל בע"מ
 • אתר חברה להנדסה ובנין בע"מ
 • אחוזת שרה בע"מ
 • מיכון ייצור ותקון מכונות לתעשיה וחקלאות בע"מ
 • גוש 7172 חלקות 128 129 ו-130 בע"מ
 • חלקות 41 ו 79 בגוש 7103 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 225 בע"מ
 • אחוזת חלקה 151 גוש 6108 בע"מ
 • בית נתנאל בגוש 6196 בע"מ
 • מבנה חלקה 529 בגוש 6903 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • הסיטונאי יהוד בע"מ
 • צפרא בית משותף בע"מ
 • יהושע ויס חברה לשמירה וסגירה חיפה בע"מ
 • חשמל נוע בע"מ
 • חלקה 256 בגוש 6123 בע"מ
 • תוי בע"מ
 • מעונות פומפדיתה בע"מ
 • כבלי חשמל בע"מ
 • טבין חברה לממון בנין והשקעות בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6394 בע"מ
 • חברת חלקה 176 גוש 6981 בע"מ
 • בית קומפורט בע"מ
 • מעונות על חלקה 35 מגוש 6957 בע"מ
 • מעונות בחלקה 288 מגוש 6159 בע"מ
 • מעונות בחלקה 73 מגוש 6159 בע"מ
 • מעונות בחלקה 290 מגוש 6159 בע"מ
 • מעונות בחלקה 289 מגוש 6159 בע"מ
 • ישראל הוכצייט ושות קבלנים בע"מ
 • דיינרס קלוב ישראל בע"מ
 • טוקיו אילת טריידרס בע"מ
 • סגול בע"מ
 • בנין ופתוח בנגב בע"מ
 • בית ברחוב הרצל 59 רמת גן בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אחוזת חלקה 72 בגוש 6106 בע"מ
 • רחוב רוטשילד 141 פתח תקוה בע"מ
 • אויתור שרותי אויר בע"מ
 • חברת בית ברח מקווה ישראל 6 בע"מ
 • מכלת בשדרות בנימין 12 נתניה בע"מ
 • נגלית קדימה בע"מ
 • חברת רות ויעל אחיות בע"מ
 • המחלקה הטכנית של קבוצי השומר הצעיר בע"מ
 • חברת גוש 30027 חלקות 9/5 9/13 בע"מ
 • חברת גוש 30024 חלקה 69 בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 166 בע"מ
 • גורן כימיקלים וצפוי תעשיתי בע"מ
 • פ ב ס חברה לפרסום בע"מ
 • שדרות פלמח בע"מ
 • חברת רח הכרמל 20 בע"מ
 • ט ו י ב א ג בע"מ
 • גוש 6122 חלקה 460 בע"מ
 • אפשטין בר חורין חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • קפלינסקי וגלר בע"מ
 • חברת חלקה 379 בגוש 6128 בע"מ
 • דירה בחלקה 537 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 207 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 845 בגוש 6158 בע"מ
 • מהנדס כימאי א ד זילברברג את ש קפלן בע"מ
 • ש ר י א בע"מ
 • יהודה בנימיני בראונר בע"מ
 • שין לבידור ולמוסיקה אוטומטית בע"מ
 • חברת גוש 6122 חלקה 620 בע"מ
 • דירה בנכס רחוב הרצל 51 ר ג בע"מ
 • סלם חברת סחר לצורכי מזון בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 7148 בע"מ
 • יובל דור בע"מ
 • פרסומי עגן חברה בע"מ
 • חברת חלקה 531 בגוש 6154 בע"מ
 • המעין בלוק 11 בע"מ
 • בגו בע"מ
 • חלקה 169 בגוש 6154 בע"מ
 • אחוזת חלקה 210 בגוש 6106 בע"מ
 • דירה בגוש 6126 בע"מ
 • אחים צולמן ושות בע"מ
 • תל אביב פלסטיקה בע"מ
 • שיט חברה ישראלית לספנות בע"מ
 • גד כימיקלים בע"מ
 • חלקה 891 בגוש 6158 בע"מ
 • בית עדנה ואירית בע"מ
 • אתהלי בע"מ
 • בונה יוצר דובובי וכץ בע"מ
 • החברה לייצור ופתוח חקלאי בטייבה בע"מ
 • חברת חלקה 387 גוש 6668 בע"מ
 • כדאי גד בע"מ
 • נוי את ויסאדלר בע"מ
 • בית בחלקה 41 בגוש 6049 בע"מ
 • חברת מגרש 34 בגוש 7141 רח פרלשטיין בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 269 בע"מ
 • ישראפיד חב לנאמנות והשקעות בע"מ
 • אחוזת שפרה ב בע"מ
 • אחוזת שפרה א בע"מ
 • יהודה חברה להוצאה לאור וייצוא בע"מ
 • פלמד בע"מ
 • שרות חלקי חלוף בע"מ
 • נאות עוזיאל 24 בע"מ
 • טופל ובניו בע"מ
 • חלקה 662 גוש 6212 בע"מ
 • בית יעקב אשכנזי בהרצליה ב בע"מ
 • בית רחוב הקשר 23 ברמת גן בע"מ
 • חברת חלקות 82 83 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 281 בגוש 6195 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 310 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 309 בע"מ
 • על הסף בע"מ
 • ד בלקין פרסום ויחסי צבור בע"מ
 • תושבי רח החשמונאים בת ים בע"מ
 • חברת חלקה 180 בגוש 6981 בע"מ
 • חברת חלקה 179 בגוש 6981 בע"מ
 • חברת חלקה 178 בגוש 6981 בע"מ
 • חברת חלקה 175 בגוש 6981 בע"מ
 • חברת חלקה 174 בגוש 6981 בע"מ
 • חברת חלקה 173 גוש 6981 בע"מ
 • נוה סירקין 14 גבעתיים בע"מ
 • אסיא תעשיות כימיות בע"מ
 • קולנוע אורן בע"מ
 • טירת תל חי חלקה 106 בע"מ
 • מגידו 15 תל אביב בע"מ
 • אקרא בע"מ
 • אדסגו חברה למסחר ותעשיה בע"מ
 • נכסי משפחת בר בע"מ
 • עולים שרות לבטוח ולמטענים בע"מ
 • מגרש 125 בגוש נתניה א חברה בע"מ
 • מגרש 124 בגוש נתניה א חברה בע"מ
 • לוין אפשטיין ספרים ליצוא (1957) בע"מ
 • נוה שדרות העצמאות בת ים בע"מ
 • חברת גוש 6905 חלקות 70 ו 71 בע"מ
 • חברה לפתוח תעשייה אלקטרונית קרית שמונה בע"מ
 • מכבסה אוטומטית עדינה בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6382 בע"מ
 • מישכן מיכאל ברח מלכי ישראל בע"מ
 • גן צדוק בע"מ
 • אחוזת גניה בע"מ
 • ארצגל בע"מ
 • אחוזת פניני בע"מ
 • משכן השרון בע"מ
 • גן לאה בע"מ
 • חברת חלקה 563 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 8263 בע"מ
 • חברת חלקה 44 בגוש 8263 בע"מ
 • זירו בע"מ
 • פרחי הדר בע"מ
 • שכון עובדי ב ל ל חיפה בע"מ
 • קולנוע כנרת בתל אביב בע"מ
 • דירה ברח ארלוזורוב 76 ר ג בע"מ
 • חלקה 1094 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 446 בגוש 6903 בע"מ
 • עבות 1957 בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6196 בע"מ
 • חברת בית חלקה 18 גוש 6195 בע"מ
 • חברת חלקה 196 בגוש 6154 בע"מ
 • פוב חברה להקמת בניני דוגמא בע"מ
 • תבונה חברה לנאמנות והשקעות בע"מ
 • נדירה חברה לנאמנות בע"מ
 • חלקה 747 בגוש 6122 בע"מ
 • הדרום חברה לייצור מוצרי פקק בע"מ
 • שרמון בע"מ
 • עשור לעצמאות ישראל חברת תערוכה בע"מ
 • אמבית בע"מ
 • תריסי ויסלר בע"מ
 • מעון חלקה 563 בגוש 6158 בע"מ
 • גזקום חברה להספקת גז ומוצרי דלק בע"מ
 • חברת חלקה 75 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 74 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 72 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 7168 בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 7168 בע"מ חברת
 • חברת חלקה 67 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 66 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 65 בגוש 7168 בע"מ
 • טירת גוש 6206 חלקה 83 בר'ג בע"מ
 • חלקה מס 205 בגוש 6159 בע"מ
 • מעונות גוש 7151 בע"מ
 • חברת חלקה 64 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 63 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 62 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 61 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 60 גוש 7168 בע"מ
 • א. מונצ'ז בע"מ
 • אלכסנדר חברה חלקה 154 בגוש 6106 בע"מ
 • א עירוני ומהנדס י רבינוביץ קבלנים לבנין בע"מ
 • פעל בע"מ
 • י מיזלר בע"מ
 • מעון טל בע"מ
 • הלפרן בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034927
 • חלקה 21 בגוש 7148 בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 7148 בע"מ
 • חברת חלקה 87 בגוש 7148 בע"מ
 • חברת חלקה 86 בגוש 7148 בע"מ
 • מעונות נהרדעה
 • מגרשי השותפות ש י פין בע"מ
 • חלקה 708 בגוש 6668 שרון בע"מ
 • דני בע"מ
 • חברת חלקה 524 בגוש 6212 בע"מ
 • צול רון בע"מ
 • קרנפילם חברה להפצת סרטים בע"מ
 • מרכז לפירות וירקות ישראלי בע"מ
 • חלקה 457 בגוש 6122 בע"מ
 • רדיו וגה בע"מ
 • שפע חברה למסחר בסיטונות בע"מ
 • המכון הגיאופיסי לישראל
 • חברת גוש 6961 חלקה 13 בע"מ
 • חברת גוש 7168 חלקה 50 בע"מ
 • שריון כרום צפוי מתכות בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6975 בע"מ
 • חברת בית חלקה 93 גוש 8263 בע"מ
 • חברת חלקות 505 506 507 524 ו 261 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 224 בגוש 6977 בע"מ
 • סלון ורשאי בע"מ
 • סוכנות לבטוח מיסוד שלוח בע"מ
 • בית זימון בע"מ
 • גוש 30075 חלקה 47 רוממה ירושלים בע"מ
 • בית גוש 6959 חלקה 23 בע"מ
 • פרדס כל סוכנויות אספקה אקספורט אימפורט בע"מ
 • עצים והחסנה במפרץ בע"מ
 • סרד חברה מסחרית בע"מ
 • מעונות חלקות 232 ו 313 בגוש 8260 בע"מ
 • שזיטקס בע"מ
 • חלקה 4 בגוש 6605 בע"מ
 • בית בארלוזורוב 110 בע"מ
 • בית ברחוב טוהן 5 בע"מ
 • דירה בחלקה 271 בגוש 6126 בע"מ
 • חברת בלב בע"מ
 • בריח חברה לייצור בע"מ
 • חלקה 6623/643 בע"מ
 • י בנימיני בע"מ
 • אמביל בע"מ
 • חלקה 219 בגוש 30025 בע"מ
 • בית י ב א ג בע"מ
 • משפחת דוידוביץ חברה לנאמנות בע"מ
 • חברה כלכלית לנתניה בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 126 בע"מ
 • בימן בתי יציקת מתכות נתניה
 • שרות ואספקה בע"מ
 • ריצימונד להשקעות בע"מ
 • צוות בית חולים בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקות 594 623 בגוש 6212 בע"מ
 • חברת חלקה 76 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת חלקה 78 בגוש 7149 בע"מ
 • טירת מוסנזון 14 בע"מ
 • המקור בנתב בע"מ
 • אלונים תל אביב בע"מ
 • מגרש 16 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חלקה 64 בגוש 6106 בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 116 בע"מ
 • ינוע מוסך לתקון דיזלים וכלי רכב בע"מ
 • נגריה רובין ושות בע"מ
 • ארזים בראשון לציון בע"מ
 • חברת חלקה 83 בגוש 7167 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 7154 בע"מ
 • חלקה 558 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 7140 בע"מ
 • אחים אבישר אחזקות בע"מ
 • פרחי ישראל בע"מ
 • צורים בע"מ
 • חלקה 5 בגוש 6213 בע"מ
 • אום אל זבאלה בע"מ
 • פקוח נוזלים בע"מ
 • מעונות פומך בע"מ
 • אחוזת איש בע"מ
 • חלקה 346 בגוש 6213 בע"מ
 • פרדס חלקה 23 בגוש 3639 נס ציונה בע"מ
 • ויגור תעשיות והשקעות בע"מ
 • מעון רחוב מעגל 29 רמת גן בע"מ
 • דולגין דויטש קבלנים בע"מ
 • חלקה 80 בגוש 6108 בע"מ
 • אפרים רייזל בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מפעלי סיד כרכור בע"מ
 • תנופה חברה להוצאה לאור בע"מ
 • מוסך שמיר בע"מ
 • חברת חלקה 30 גוש 6953 בע"מ
 • חברת חלקה 1 גוש 6953 בע"מ
 • השקעות טבציניק בע"מ
 • אידהר בע"מ
 • סולם הזהר בע"מ
 • שדרות החלוץ 35 בע"מ
 • המרכך שיפור מים בע"מ
 • זוליטקס בע"מ
 • רימר את וורצל קבלנים בע"מ
 • מרכז עופות וביצים בע"מ
 • הבית ברחוב הנחל 20 בע"מ
 • א ס ש שרותים בע"מ
 • מקור השפע בע"מ
 • מעונות 6122/677 בע"מ
 • מלטשת יהלומים מקור ברוך בע"מ
 • רהיטי צרעה בע"מ
 • בית חלקה 585 בגוש 6145 בע"מ
 • חלקה 584 בגוש 6145 בע"מ
 • מעונות גוש 6145 חלקה 583 בע"מ
 • צ מ ד חברה להספקת ציוד הנדסי בע"מ
 • חברת חלקה 464 בגוש 6217 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 172 בע"מ
 • דירה מס 20 ברחוב דניאל פריש 4 בע"מ
 • טירת אילנה ו חברה בע"מ
 • טירת אילנה ה חברה בע"מ
 • טירת אילנה ד חברה בע"מ
 • טירת אילנה ג חברה בע"מ
 • טירת אילנה ב חברה בע"מ
 • טירת אילנה א חברה בע"מ
 • לביא מכונות כביסה בע"מ
 • קולנוע גל בע"מ
 • מאפית גאולה בע"מ
 • דירה ברחוב פרנקפורט 13 בע"מ
 • חלקות 84 83 בגוש 7053 בע"מ
 • דירת מאי בע"מ
 • גולדקר פלסטיק בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 265 בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 75 בע"מ
 • חכם חברת כתבי עת מקצועיים בע"מ
 • העמלים חברה לעבוד חקלאי מכני בע"מ
 • האחים סבוסלוצקי בע"מ
 • חלקות 14 ו 15 בגוש 6145 בע"מ
 • נאות זלוטופולסקי בע"מ
 • חברת רחוב סמולנסקי 21 בע"מ
 • חוליה בע"מ
 • המכון הישראלי ליין
 • בית בינט פרום חנה בע"מ
 • דה יו לי בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2804
 • מבנה חלקה 528 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת בית חלקה 204 גוש 7170 בע"מ
 • חלקה 178 בגוש 6188 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2978
 • חברה לפתוח חקלאות בע"מ
 • חלקה 168 בגוש 6160 בע"מ
 • חלקה 166 בגוש 6160 בע"מ
 • חלקה 557 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות 6122/676 בע"מ
 • בן רון חברה ליצור ושווק מוצרים תעשייתיים בע"מ
 • תסנין תעשיה למסננים בע"מ
 • חברת משפחת ברקלי בע"מ
 • חברת אלובין בע"מ
 • מעון י ח בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מ ד ד מחסני דשנים דרום בע"מ
 • מעונות נחמיה 16 בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 6214 בע"מ
 • מפרש חברה לפתוח באילת בע"מ
 • ירדן חברה לפלסטיקה בע"מ
 • חלקה 343 בגוש 6217 בע"מ
 • נ ב נ בע"מ
 • שדרות ביאליק בע"מ
 • מרכז משרדים בתל אביב בע"מ
 • מ ט פ מטל טכניקל פרודקטס בע"מ
 • מעונות האנקורים בתל אביב בע"מ
 • מעונות הזמירים בתל אביב בע"מ
 • חברה להובלה המדייק בע"מ
 • חברת פול בפתח תקוה בע"מ
 • בנטוב חברה לשווק באשראי ובשכירות בע"מ
 • בית חרושת למכונות כביסה אדמירל נלסון בע"מ
 • חברת אורה פרינט בע"מ
 • י א נ נ בע"מ
 • לאוביט בע"מ
 • דירות הלנה בע"מ
 • דירה ברחוב מודילני מס 3 בתל אביב בע"מ
 • אחוזת חלקה 25 בגוש 18167 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 592 בגוש 6902 בע"מ
 • אפיקי נפט בע"מ
 • חברת חלקות 30 27 36 32 בגוש 30028 בע"מ
 • שרפילם בע"מ
 • טבאה בע"מ
 • החברה החלקה 151 בגוש 6212 בע"מ
 • לבור תעשיה חימית וצרכי מזון בע"מ
 • ישראל סחרוב ושות חברה בע"מ
 • החלקה 196 בגוש 6181 בע"מ
 • ד ס ב א חברה קבלנית בע"מ
 • חברת מעונות ברחוב חנונין בחולון בע"מ
 • אסטן בע"מ
 • סוכנות סקנדינבית להספקה בע"מ
 • הפסג המרכזי בפתח תקוה בע"מ
 • חברת מתן פתוח ובנין של חלקה 88 גוש 6135 בע"מ
 • מעונות שכונת התקוה בע"מ
 • איטה אימפורט ואקספורט בע"מ
 • יצחק ח דנון בע"מ
 • חנות אטליז הצפון בע"מ
 • גוש 6186 חלקה 139 בע"מ
 • גוש 6186 חלקה 138 בע"מ
 • חברת גוש 6106 חלקה 196 בע"מ
 • חברת חלקה 195 גוש 6106 בע"מ
 • חלקה 783 בגוש 6122 בע"מ
 • עומדי על המצפה בע"מ
 • מעונות 6122/672 בע"מ
 • בית החולים הכללי באשקלון
 • יהלומי ראש העין בע"מ
 • דירות פרג 10 בע"מ
 • כור סחר חוץ אפריקה בע"מ
 • כתבי עת מעריב בע"מ
 • מעון הכרמל בע"מ
 • שובע נקניק בע"מ
 • אלחליד סטיינלס בע"מ
 • מעונות רח אוסישקין 102 בע"מ
 • חברה ישראלית למסחר בשקים עי ארגון סוחרי שקים בע"מ
 • השכון הדתי בת ים בע"מ
 • ח ת ם בע"מ
 • חברת רח הנביאים מס 22 בע"מ
 • תיאטרון מחול ענבל בע"מ
 • אופנת השמלה בע"מ
 • אילת חברה למסחר והשקעות בע"מ
 • חברת רח שמריהו לוין מס 15 בע"מ
 • חברת חלקה 41 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת הירקון 244 בע"מ
 • פרלקס בע"מ
 • מ האגר ביח'ר לאריגה בע"מ
 • א נ אופנהיים אמנות מתכת בע"מ
 • קטרון חברה להנדסה ולמסחר בע"מ
 • בית החזית בע"מ
 • חברת מ ע משיח ובניו בע"מ
 • איגוד של בוקרים ממושבים של חוף הכרמל חברה חקלאית
 • בית בן יהודה 59 בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 6976 בע"מ
 • חלקה 33 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת אשדוד בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 110 בגוש 6210 בע"מ
 • קבוצת הברזל בע"מ
 • עצמון חברה לתעשיות חימיות בע"מ
 • שלמה אנטבי ויוסף שלום בע"מ
 • בית בלפור בת ים בע"מ
 • קורלי בע"מ
 • חלקה 194 בגוש 6154 בע"מ
 • דירה ברח ביאליק 103 בר'ג בע"מ
 • חברת חלקה 108 בגוש 6957 ישעיהו בע"מ
 • טירת ירקון בע"מ
 • אוטומוביליה בע"מ
 • מ ירמיצקי ג מרגלית אדריכלים ומהנדסים בע"מ
 • חברת רוב אל בע"מ
 • חברת חלקה 158 בגוש 30023 ירושלים בע"מ
 • פריקור בע"מ
 • חברת חלקה 43 בגוש 76 בע"מ
 • חלקה 12 בגוש 6594 בע"מ
 • מבנים לעם חברה קבלנית בע"מ
 • קרן לעזרא קונסטרוקטיבית בע"מ
 • ברשאי בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 379 בע"מ
 • המגרש המרכזי ברחוב קוק רמת גן בע"מ
 • כולורום בע"מ
 • בית ברחוב המלך גורג 44 בע"מ
 • ספראי גלריה לאמנות בע"מ
 • מעון לעולה בע"מ
 • חברת חלקה 245 בגוש 6124 בע"מ
 • דירות חלקה 47 בת ים בע"מ
 • דירות חלקה 46 בת ים בע"מ
 • בילו גרדוס בע"מ
 • חברת השקעות יחזקאל בן יצחק בע"מ
 • חברת השקעות יעקב בן יצחק בע"מ
 • חרק חברה למסחר וייצור כימיקלים בע"מ
 • ארליך את הבר בדי פלסטיק בסיטונות בע"מ
 • חלקות 241 ו 242 בגוש 10808 חיפה בע"מ
 • חלקות 21 72 בגוש 10902 בע"מ
 • חלקה 221 בגוש 30025 בע"מ
 • אחוזת צבי ואסתר בע"מ
 • פנת אבן גבירול דיזנגוף בע"מ
 • בתי שופרא בת ים בע"מ
 • חלקה 6213/239 בע"מ
 • חברת חלקה 100 בגוש 6955 בע"מ
 • נוה פומבדיתא בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 7103 בע"מ
 • סינארום בע"מ
 • מוצרי קפה שביט בע"מ
 • רונית בע"מ
 • אמוני ישראל חברה להשקעות ונאמנות בע"מ
 • טירת יהודה המכבי ת'א בע"מ
 • פרדס ישעיהו בע"מ
 • חברת חלקה 261 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 200 גוש 8260 בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 126 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 123 בגוש 6210 בע"מ
 • נכסים בחולון של חברת א.צ. ברנוביץ (ראשונה) בע"מ
 • ציוד בע"מ
 • משווקי מזון בע"מ
 • החברה הארצית למכוני מנועים ומכוניות בע"מ
 • בנק פויכטונגר לנאמנות ולביצוע צוואות בע"מ
 • חלקה 581 בגוש 6213 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 159 בע"מ
 • אברהם ש רקנטי בע"מ
 • סיטקו חברה שווצרית ישראלית לטכניקה ולבנין בע"מ
 • סחו חברה לשכון ובנין בע"מ
 • נכסים בחולון של חברת א צ ברנוביץ שביעית בע"מ
 • נכסים בחולון של חברת א צ ברנוביץ שישית בע"מ
 • נכסים בחולון של חברת א צ ברנוביץ רביעית בע"מ
 • חברת בתים משותפים בגוש 6122 בע"מ
 • נכסי אבות בע"מ
 • חלקה 228 בגוש 6158 בע"מ
 • מגרשים 87 ו 88 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • חלקה 58 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 122 בגוש 6108 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 6108 בע"מ
 • מעונות ברחוב כט בנובמבר בע"מ
 • מגרש 45 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • קפה פריס בע"מ
 • ישקום בע"מ
 • גן ראובן חברה בע"מ
 • שיקמה מפעלי נגרות בע"מ
 • בית חלקה 13 בגוש 7149 בבת ים בע"מ
 • חלקה 174 בגוש 6159 בע"מ
 • חברת גוש 30235 חלקה 77 ירושלים בע"מ
 • חיפה פילם בע"מ
 • קופלד בע"מ
 • סרטי חיפה לילדים ולנוער בע"מ
 • נוה אירנה בע"מ
 • אימבר בע"מ
 • ראובן גרבר ושות בע"מ
 • סע נוע חברה לרכב בע"מ
 • ונבך בע"מ
 • מינדר בע"מ
 • תמריאן בע"מ
 • קרור חשמלי מישה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל
 • משרד ישראלי להובלה בע"מ
 • חברת שדרות לבנין בע"מ
 • רח נובמבר חלקה 173 בע"מ
 • נכסי מן בע"מ
 • בר כוכבא ברנע תמיר בע"מ
 • מבנה חלקה 658 בגוש 6212 בע"מ
 • חברת בית חלקה 292 גוש 6192 בע"מ
 • חברת חלקה 156 בגוש 6212 בע"מ
 • אימצוא בע"מ
 • שדה מטע בע"מ
 • נוף הנחל בע"מ
 • ש י שאול בע"מ
 • מעון מוסנזון 16 בע"מ
 • חברת ב א ג בע"מ
 • בית מיכאל ברח דיזנגוף בע"מ
 • ארז חברה לקבלנות ובנין בע"מ
 • חרושת ברזל פ'ת בע"מ
 • איר אלקטריק ישראל בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 6106 בע"מ
 • מעונות סוקולוב 71 בע"מ
 • ש בן בשט
 • בוקשטיין ציוד הנדסה בע"מ
 • בית פרישמן 76 בע"מ
 • דלק רמה בע"מ
 • בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו
 • ** מספר זה בוטל.
 • מוסך יפו בע"מ
 • מינסקי ובניו בע"מ
 • גליסטרול בע"מ
 • נוה גוש 6205 חלקה 432 בע"מ
 • דירת נפתלי ברח שינקין 47 גבעתיים בע"מ
 • קפה ומסעדה אירופה בע"מ
 • בית דוד ודבורה בע"מ
 • חברת חלקה 117 בגוש 7146 בע"מ
 • מעונות 6122/679 בע"מ
 • המקרין בע"מ
 • גביזי בע"מ
 • חלקות 181 182 בגוש 6957 בע"מ
 • נוה גד בע"מ
 • מעונות 6122/674 בע"מ
 • מעונות 6122/673 בע"מ
 • בניני הלן קרטיס בע"מ
 • מילנו חברה למסחר ותעשיה בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 483 בגוש 6123 בע"מ
 • מרכז מסחרי קרית אונו בע"מ
 • בית חלקה 159 גוש 6106 בע"מ
 • בית בילו בנתניה בע"מ
 • חברת גוש 6124 חלקה 45 בע"מ
 • קור נת בע"מ
 • בית מהר'ל 15 בע"מ
 • מפעלי בדור אשקלון בע"מ
 • קבוצת המפרק בתחנת הרכבת בפ'ת בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 328 בע"מ
 • חלקות 200 202 204 בגוש 6159 בע"מ
 • מגרש 55 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • המעזק חברה לפיתוח קרקע בע"מ
 • סימטת הגליל רמת גן 23 בע"מ
 • טייחי הרצליה בע"מ
 • י ליפוביץ את דייר ר הוף משרד טכני כללי בע"מ
 • שפר חברה לבנין ופתוח בע"מ
 • חברת יאפ בע"מ
 • ערי נכסי נדלן (1957) בע"מ
 • חברת נאמנות לתעשיה בע"מ
 • רקורד חברה ליצוא ויבוא בע"מ
 • קולנוע הוד בע"מ
 • קח'פ חברה לקיט חקלאות ופתוח בע"מ
 • ארגון להובלת משאות התקוה בע"מ
 • אלקט אור חברה קבלנית לעבודות חשמל בע"מ
 • אלקטרוניקה בע"מ
 • מאפית טרה בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 164 בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 154 בע"מ
 • בית זכרון 5 בע"מ
 • כמיפארם בע"מ
 • ב את ל טרנר מהנדסים בע"מ
 • אפנת חיפה בע"מ
 • מפעלי טקסטיל כפר סבא בע"מ
 • בית חלקה 560 בגוש 6158 בע"מ
 • שדרות נורדאו 76 ו 78 תל אביב בע"מ
 • חלקה משנה 479/7 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת גוש 6107 חלקה 162 בע"מ
 • חלקה 6213/196 בע"מ
 • דפוס העובד בע"מ
 • מעון סוטין 24 בע"מ
 • בית שפמן בע"מ
 • גוש 6205 חלקה 97 בע"מ
 • חלקה 96 בגוש 6205 בע"מ
 • חברה חלקה 509 בגוש 6212 בע"מ
 • הנהג בית ספר להדרכה באוטובוס בע"מ
 • חלקה 530 בגוש 6125 בע"מ
 • רחוב ורמיזה 3 בע"מ
 • חלקה 177 בגוש 25 בע"מ
 • מעונות חלקה 581 בגוש 6145 בע"מ
 • נכסי יקום בע"מ
 • מעונות נורדאו פנת בן יהודה בע"מ
 • חברת גוש 7168 חלקה 100 בע"מ
 • בית מגורינו ברחוב ויצמן 31 בע"מ
 • תגא חברה למסחר ותעשיה בע"מ
 • מאפית חיפה תל אביב בע"מ
 • תעשית עמילן שלג בע"מ
 • עבת אב בע"מ
 • יהלומי אשקלון תעשית יהלומים בע"מ
 • הד מפעלי קומפוסט ונצול פסולת בע"מ
 • חלקה 117 בגוש 6941 תל אביב יפו בע"מ
 • חלקה 116 בגוש 6941 תל אביב יפו בע"מ
 • דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שירותי תיירות בע"מ
 • קשת שרותי שיווק ונקוי (1957) בע"מ
 • איזם בע"מ
 • חברת גוש 6122 חלקה 310 בע"מ
 • קרל הרטוגס בע"מ
 • עתיקות ארץ הקודש בע"מ
 • חוטרטקס בע"מ
 • דירות מודרניות בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • א. זיגל - כתר סוכנות לביטוח בע"מ
 • קרנת מפעלי קרמיקה בע"מ
 • דפוס השרון בע"מ
 • שרות חברות ואגודים בע"מ
 • מחצבות אבן שהם בע"מ
 • חברה לעבודות מים ולפתוח א אופק בע"מ
 • מעונות הגיא רמת גן בע"מ
 • תפארת בני יצחק בן אפרים בע"מ
 • מוסך ויקטור בע"מ
 • זרחין חברה לנצול אמצאות בע"מ
 • בית חלקה 203 גוש 6106 בע"מ
 • בית חלקות 490 ו 702 גוש 6213 בע"מ
 • הסינון בע"מ
 • בית בחלקה 30 גוש 30153 בע"מ
 • בר אמית מוצרי מתכת בע"מ
 • פיקניק בע"מ
 • סנפיר חברה למסחר והשקעות אילת בע"מ
 • יינות אמקה בע"מ
 • אפרוח מפעלי מתכת וחשמל בע"מ
 • רוני חברה למסחר וייצור כימיקלים בע"מ
 • מדגרות מלכיאלי בע"מ
 • חברת הרצליה 109 בע"מ
 • חלקה 128 בגוש 10812 בע"מ
 • נוה גוש 6205 חלקה 433 בע"מ
 • מגרש 113 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • מגרש 93 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • מגרש 22 מרכז מסחרי חדש בע"מ
 • סלבי את יפה בע"מ
 • חברת עורכי עתונים בע"מ
 • חלקה 15 בגוש 6394 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 7149 בע"מ
 • המוסד המאוחד לבטוח חיים בע"מ
 • מעון חלקה 75 בגוש 6206 בע"מ
 • מעון חלקה 34 בגוש 6206 בע"מ
 • מעונות ישעיהו בע"מ
 • אהבת ציון 1 בע"מ
 • חי א.ל. נכסים בע"מ
 • יאני בע"מ
 • חלקה 157 בגוש 6106 בע"מ
 • גלרי בע"מ
 • חברת חלקה 182 בגוש 6154 בע"מ
 • קרן זהב בע"מ
 • כמיטרידאימפ 1955 חברה ליבוא כמיקלים בע"מ
 • ויסמן מעבדות לשינים בע"מ
 • תחם תעשית חלקי מכונות בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 190 בע"מ
 • חברת חלקה 359 בגוש 6126 בע"מ
 • חמאציד בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 10880 בע"מ
 • גומאויר חברה לתוצרת גומי בע"מ
 • בזק חברה להוצאה לאור בע"מ
 • חלקה 778 בגוש 6122 בע"מ
 • צמת בע"מ
 • מגרשי אלונים בע"מ
 • בית ככר מלכי ישראל 7 בתל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 246 בגוש 6215 בע"מ
 • חלקה 311 בגוש 6213 בע"מ
 • קבלני בניני חן בע"מ
 • נוה ניר פז בע"מ
 • איגניס מציתים בישראל בע"מ
 • אחוזת כהן בע"מ
 • חלקה 181 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת יהודה הלוי 129 בע"מ
 • חברת חלקה 165 בגוש 6935 בע"מ
 • חברת יהודה הלוי 131 בע"מ
 • נוטרה בע"מ
 • מעונות חזנוביץ פנת שיבת ציון בע"מ
 • טירת רשי 28 בע"מ
 • מעונות חבר הלאומים 171 בע"מ
 • פאר הרמה בע"מ
 • תומז בע"מ
 • ש דזיאלושינסקי ובניו תעשיה מכנית נתניה בע"מ
 • בלנטיין נכסים בע"מ
 • חברת חלקה 647 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 645 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 606 בגוש 6668 בע"מ
 • חברת חלקה 604 בגוש 6668 בע"מ
 • חברה להובלה כללית נשר חלוצים בע"מ
 • חברה נוה שאנן 6 בע"מ
 • דב יודלא ובניו בע"מ
 • ס נ אי ס בע"מ
 • אמנות ואומנות בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 6160 וחלקה 243 בגוש 6166 בע"מ
 • נוה קרית ספר בע"מ
 • קופת עובדי ש פרידמן ושות בע"מ
 • קופת עובדי באבד את ברנשטיין בע"מ
 • מעון יפ ברח הורדים 16 רמת גן חלקה 348 גוש 6127 בע"מ
 • משכן לאה בע"מ
 • מגדלי פירות יסוד מפי בע"מ
 • חלקות 421 ו 422 בגוש 6123 בע"מ
 • מכל כל בע"מ
 • דירה ברחוב גורדון 75 תל אביב בע"מ
 • לפיד תור בע"מ
 • חברה לאמנות הקולנוע ולקדום כשרונות בע"מ
 • הנדסה מכנית ראם בע"מ
 • זהבי חברה לתעשיה וחקלאות בע"מ
 • ב ל ס נתניה בע"מ
 • מילור בע"מ
 • רמות הכרמל בע"מ
 • שירטקו בע"מ
 • בית חלקה 378 בגוש 6154 בע"מ
 • קוטקס בע"מ
 • החברה הישראלית לייצוא ונאמנות בע"מ
 • טנים בע"מ
 • כמיקו בע"מ
 • חדר האולם ברחוב בצלאל 4 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מינרפון בע"מ
 • חברה לציוד והספקה טכנית בע"מ
 • ייצור מתכת סליל בע"מ
 • מעונות ברחוב הורקנוס בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 30024 בע"מ
 • חלקה 104 בגוש 6204 בע"מ
 • דלק נון בע"מ
 • חלקה 65 בגוש 6214 בע"מ
 • עזרה לקונה בע"מ
 • ורלק תעשית צבעים וחימיקלים בע"מ
 • משק בלנדר בע"מ
 • חלקות 158 161 בגוש 7151 בע"מ
 • ביזר חברה להובלה בע"מ
 • חברה צינורות בע"מ
 • סריגמיש סן (1957) בע"מ
 • חלקה 911 בגוש 6212 בע"מ
 • בית דפוס א ירום בע"מ
 • המשא חברה לדיור בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6127 בע"מ
 • מקור הארגזים בע"מ
 • מוצרי חלב דן בע"מ
 • קופת התגמולים של עובדי אחוד הנמל חברה בע"מ
 • חלקה 214 גוש 6159 בע"מ
 • יטבת חברה להובלה בע"מ
 • בית חשמל בע"מ
 • מוסך ישראל וולקן בע"מ
 • ב ר חברה למסחר יצור ושווק של שקים ריקים בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 98 בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 95 בע"מ
 • חלקה 439 בגוש 6123 בע"מ
 • אטינגין חברה לתכנון ובנין בע"מ
 • רד ארז יצרני רדיו ארז בע"מ
 • יורדי ים הקיבוץ המאוחד בע"מ
 • בית המרגוע הגושרים בע"מ
 • אבן גנטילי מפעל לטחינה ואספקת מינרלים בע"מ
 • מלטיה דב זילברשטיין ושות בע"מ
 • המניע משאבות בע"מ
 • רח יכין בר'ג בע"מ
 • משכנות זהב בע"מ
 • מאפיה וקונדיטוריה סביון בע"מ
 • ליסטנברג ושות בע"מ קבלנים
 • חלקה 133 בגוש 6159 בע"מ
 • מגרשי קוק ברמת גן בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6108 בע"מ
 • דירה בשדרות הילד 20 ר ג בע"מ
 • חברת חלקה 68 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת בית חלקה 418 גוש 6111 בע"מ
 • אברהם א זקס ול רבינוביץ בע"מ
 • פרדס אברהם בע"מ
 • הדרי חדרה בע"מ
 • מאפית קינגל את גוטסמן בע"מ
 • חברת חלקה 1251 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 1250 בגוש 6122 בע"מ
 • ענבר קפה בר רסטורן בע"מ
 • אוליטרם בע"מ
 • פריקו לפנים בראון בע"מ
 • אלנית בע"מ
 • ישראפלור בע"מ
 • בעל טקסא ובניו בע"מ
 • שלמה בן דוד ושות נתניה בע"מ
 • אוטוקרס חברה בע"מ
 • ווינדמיל הוטל בע"מ
 • בנרפ חברה לשווק באשראי ובשכירות בע"מ
 • חברה לפיתוח עבר הירקון בע"מ
 • אגודת ברטניה השומרון בע"מ
 • חברת אלסך בע"מ
 • ש פרידמן ושות בע"מ
 • אותפז בע"מ
 • חברת מיגב בע"מ
 • חברת צ. ד. לבנין בע"מ
 • חלקה 381 מגוש 6126 בע"מ
 • חלקה 766 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת ושדר א בע"מ
 • חברת נוה חולון ד בע"מ
 • דיאמאימפורט בע"מ
 • דפוס עופר בע"מ
 • דירה באהבת ציון 26 בע"מ
 • חלקה 45 בגוש 7292 בע"מ
 • חלקה 557 בגוש 6123 בע"מ
 • חברת חלקה 179 בגוש 6125 בע"מ
 • פרדס אקשטיין ו בע"מ
 • נעלינו בע"מ
 • ערבה א ט י בע"מ
 • חברת חלקה 37 בגוש 7143 בע"מ
 • חברת אברבך ישראל בע"מ
 • קופת תגמולין לעובדי מניש חרשת חשמל בע"מ חברה בע"מ
 • סגנון י שלזינגר ובניו בע"מ
 • מידין בע"מ
 • גלר
 • בית צבר 1957 בע"מ
 • הכפפה יצרני כפפות בע"מ
 • חברת מוצרי בשר בנגב בע"מ
 • אייזנברג אגודה ישראלית בע"מ
 • חברת גוש 6122 חלקה 74 בע"מ
 • משכנות עליה בע"מ
 • דוד לאוטמן בע"מ
 • קופת תגמולין של עובדי הייעל בע"מ חברה בע"מ
 • חברת היכלי ארצות בע"מ
 • חלקה 170 בגוש 6204 בע"מ
 • מלחי בע"מ
 • חולון תעשית קרח ומחסני קרור בע"מ
 • שחר - ח. מסנברג בע"מ
 • ערגול מתכת בע"מ
 • בית יוסף ואמה בע"מ
 • מעונות ברחוב ילין בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 169 בע"מ
 • טירת 83 בע"מ
 • המארח נתניה בע"מ
 • נכסי סמואל בע"מ
 • אחוזת חלקה 172 בגוש 6374 בע"מ
 • א פינצבסקי ושות בע"מ
 • חברת דירה בגוש 6214 חלקה 389 בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 7109 בע"מ
 • חברת חלקה 415 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 829 בגוש 6122 בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 64 בע"מ
 • חלקה 598 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 264 בגוש 6159 בע"מ
 • כרטיסי במה בע"מ
 • פרדס זמיר בע"מ
 • סב גל בע"מ
 • שמורי פריתס בע"מ
 • מפעלי טקסטיל שמחה כץ בע"מ
 • חברת אסתר ואלכסנדר שטיינברג בע"מ
 • קולנוע פאר בע"מ
 • קפלן נעים ושות בע"מ
 • עופר השקעות בע"מ
 • בית חרושת לפסמנטריה קסטל רמלה בע"מ
 • חברת בית חלקה 1 בגוש גוש 7069 בע"מ
 • יבוא ישראל דר א צרף בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2995
 • המקוף בע"מ
 • א.צ.א.ר. בע"מ
 • א ד ר בע"מ
 • נ מ ד בע"מ
 • נכסי שי חברה בע"מ
 • מעונות הדרורים בתל אביב בע"מ
 • חברה לאספקת מכונות תא 1956 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת גוש 6214 חלקה 216 בע"מ
 • שרותי הובלה למשאיות בע"מ
 • קפה אופרה בע"מ
 • חברה דירה 165/5 בגוש 10869 בע"מ
 • חברת מעון לצל בע"מ
 • מעון חלקה 207 בגוש 6204 בע"מ
 • חברת ארקדיה חיפה בע"מ
 • יהלומי אילת בע"מ
 • אחוזת סימה בע"מ
 • אחזת יהודה המכבי 40 בע"מ
 • תול כור ד צחורי חברה לתעשית ארמטורות בע"מ
 • אריה ליאון סבירסקי בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בית קפה פיצה בע"מ
 • חלקה 322 בגוש 6122 בע"מ
 • משגב הר ציון בע"מ
 • מפלסי שדה בע"מ
 • משה סבירסקי השקעות בע"מ
 • טירת גוש 6107 חלקה 119 בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 747 בע"מ
 • איגוד סוכני של גז בישראל בע"מ
 • החברה לפיתוח מפעלי קייט נופש ובדור בע"מ
 • טקסאויל חברה לעבוד שמנים מנרליים שמני סיכה וחומרים חימי
 • מרזל מסחר והשקעות בע"מ
 • פרדס חפצי בה בע"מ
 • חברת חלקה 249 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 7145 בע"מ
 • המעון בחלקה 236 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6206 בע"מ
 • ח י שקי ושות בע"מ
 • נכסי שלמה ובניו בע"מ
 • שנידמן השקעות ופיתוח בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 30028 בע"מ
 • חברת חלקה 325 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 406 גוש 6205 בע"מ
 • שמאדם בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 6159 בע"מ
 • גוש 6159 חלקה 78 בע"מ חברת
 • חברת גוש 6159 חלקה 78 בע"מ
 • חלקה 1 בגוש 7148 בע"מ
 • בית ברח מיכה 6 בע"מ
 • חברת חלקות 413 414 בגוש 6122 בע"מ
 • אדיר חברת בנייה בע"מ
 • חברת גוש 6195 חלקה 238 בע"מ
 • בן יהודה פינת גורדון בע"מ
 • רח ורמיזה מספר 6 בע"מ
 • שולמית בית חרושת לצרכי קוסמטיקה בע"מ
 • בית השואבה 16 בע"מ
 • חברת בית חלקה 960 גוש 6122 בע"מ
 • בית רח דיזנגוף 157 בע"מ
 • סוכנויות חיפה לבטוח בע"מ
 • בית ברח בודנהיימר בע"מ
 • מעונות מלאכי בע"מ
 • רון עמי בע"מ
 • ירמידב 1 בע"מ
 • חלקה 130 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 121 בגוש 6210
 • חלקה 87 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 86 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 84 בגוש 6210 בע"מ
 • חילוף בע"מ
 • נוה רחוב בחור בע"מ
 • ברקת אורן בע"מ
 • חברה לעבוד עורות אידיאל בע"מ
 • שפר בית חרושת לאריגה בע"מ