• חברה לבנין ודירה פתח תקוה בע"מ
 • בהרל קבלנים בע"מ
 • חלקה 150 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 141 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 140 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 134 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 132 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 120 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 119 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 93 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 92 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 91 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 85 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 75 בגוש 6106 בע"מ
 • בית בגוש 6204 חלקה 144 בע"מ
 • כדורי בע"מ
 • חלקה 156 בגוש 6636 בע"מ
 • דירת מ פ ברח אלכסנדר 8 ברמת גן בע"מ
 • דלק סוכנויות ושרותים בע"מ
 • ל רוזנטל בע"מ
 • חברת חלקה 526 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 28 בגוש 7149 בע"מ
 • אחוזת וינשטיין בע"מ
 • מפעלים ומחסנים ברמלה בע"מ
 • שושנת משה בע"מ
 • חלקה 83 בגוש 6210 בע"מ
 • מוזיר 4 ת'א בע"מ
 • מ ל מ בע"מ
 • ברנשטיין כהן 5 בע"מ
 • חברת אחוזת בן יהודה 220 בע"מ
 • ושגיא בע"מ
 • מחצית החלקה 153 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקות 48 49 ו 50 בגוש 11604 בע"מ
 • חברת חלקות 8 ו 46 בגוש 11604 בע"מ
 • חברת חלקות 7 ו 47 בגוש 11604
 • חברת חלקה 26 בגוש 11635 בע"מ
 • ד ל מלניק בע"מ
 • שי חברה לשווק ולהספקה חקלאית בע"מ
 • בית אלנבי 105 בע"מ
 • בית חרושת להדפסת בדים במיסטקס בע"מ
 • חברת חלקה 16 בגוש 6911 בע"מ
 • החברה הישראלית לעתונות ולהוצאה לאור בע"מ
 • חלקות 156 ו 157 בגוש 6394 בע"מ
 • אחוזת אברהם בגוש 8034 נתניה בע"מ
 • חלקה 208 בגוש 6188 בע"מ
 • קבוצת בלוקים ומוצרי מלט זכרון יעקב חברה בע"מ
 • ב ת ש נוימן בע"מ
 • מעונות חלקה 10 גוש 6107 בע"מ
 • נכס חלקות 209 203 בגוש 6192 בע"מ
 • חלקה 234 בגוש 6111 בע"מ
 • חברת חלקה 19/40 בגוש 6941 בע"מ
 • חלקה 1184 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 396 בגוש 6125 מרגוע 16 בע"מ
 • נכסי בלפור פנת ירושלים בת ים בע"מ
 • חשב חשבון שרות בטוח בע"מ
 • חברת בתים משותפים בגוש 7069 בע"מ
 • חברת בית חלקה 86 גוש 7069 בע"מ
 • חברת בית חלקה 84 גוש 7069 בע"מ
 • חברת בית חלקה 83 בגוש 7069 בע"מ
 • ארלוזורוב חלקה 479 בע"מ אחוזת
 • חברה לפיתוח חוף חדרה בע"מ
 • רחוב הגרא 24 בע"מ
 • דירה מס 6 ברחוב רופין 28 בע"מ
 • פדה בע"מ
 • נוה מרדכי בני ברק בע"מ
 • חברת בית חלקה 75 גוש 7141 בע"מ
 • בית גוש 23 חלקות 89 90 בע"מ
 • דירה מ ביהלום 63 רמת גן בע"מ
 • בית רחוב איכלוב בע"מ
 • נוה קריתי בהדר הכרמל המורחב בע"מ
 • גוש 6124 חלקה 108 בע"מ חברת
 • אחוזת נחמיה חלקה 42 בגוש 7148 בע"מ
 • בית הרמן בע"מ
 • בית ברחוב החורני 10 בע"מ ה
 • בית חלקה 148 בגוש 6943 בע"מ
 • אפישקו חברה לאקספורט אימפורט בע"מ
 • דירת שמלץ בע"מ
 • נכסי ק א בע"מ
 • בן פילים בע"מ
 • החסנה וקרור נתניה בע"מ
 • נכסים וסחר י בוטקובסקי בע"מ
 • אוטוטכניקה בע"מ
 • מרצפות דימונה בע"מ
 • חברת אחו בע"מ
 • מגל קר בע"מ
 • חברת חלקה 666 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 663 בגוש 6213 בע"מ
 • מלצי כהן בע"מ
 • דירה מס 1 בגוש 6204 ח 208 בע"מ
 • הבית חברה קבלנית בפתח תקוה בע"מ
 • החברה הצפונית לתוצרת חקלאית בע"מ
 • חברת חלקות 146 253 ו 254 בגוש 6195 בע"מ
 • דודסון שוחט ושות בע"מ
 • יודן בע"מ
 • היכל חלקה 498 בגוש 6213 בע"מ
 • מחלבות רענן חברה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת גוש 6205 חלקה 64 בע"מ
 • חברת חלקה 115 בגוש 6941 תל אביב יפו בע"מ
 • חברת חלקה 132 בגוש 6976 תא יפו בע"מ
 • חברת חלקה 39 בגוש 30140 ירושלים בע"מ
 • בנין שוק נתניה בע"מ
 • ליש באר שבע בע"מ
 • א בן אדם בע"מ
 • חלקה 385 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת רח פיגוטו 11 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2144
 • לופו אור בע"מ
 • אחוזת רמברנדט 480 בע"מ
 • מעיין אסתר חדרה בע"מ
 • מעדני ש ג חברה בע"מ
 • בלקינד 3 בע"מ
 • טירת עקרון 3 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6106 בע"מ
 • בית רחוב אפשטיין 4 בע"מ
 • חלקה 31 בגוש 3632 בע"מ
 • חלקה 420 בגוש 6122 בע"מ
 • ישראל גוהרי בע"מ
 • בית רח סוקולוב 116 בע"מ
 • חלקה 1249 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת דרך פתח תקוה 7 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033069
 • מרים שרותי אויר בע"מ
 • רחוב ילין 7 בע"מ
 • חברת חלקות 41 ו 92 בגוש 6625 בע"מ
 • היכל חלקה 550 בגוש 6903 בע"מ
 • מעון מרדכי בע"מ
 • דירה ברחוב שמריהו לוין 14 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקות 459 ו 460 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקות לנדשטיין בגוש 6122 בע"מ
 • דגל צמר גפן לרפוד בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 101 בע"מ
 • תש'ח חלקה 664 בגוש 6213 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2788
 • קרן פיצויים של עובדי מן וברמן חברה בע"מ
 • סדיר (נדלן) בע"מ
 • חברה קבלנית לציוד מכני והובלה בערבה ואילת בע"מ
 • דר שומן בע"מ
 • נוה האירוס בע"מ
 • חברת בתי בת ים בע"מ
 • חברת חלקה 406 בגוש 6213 בע"מ
 • הורקנוס פנת ככר הול בע"מ
 • מעונות שילה 14 רמת גן בע"מ
 • בית קרור שטיין בע"מ
 • חברת גוש 6122 חלקה 830 בע"מ
 • חברת גוש 6186 חלקה 274 בע"מ
 • חברת דרי פול לקבלנות ובנין בע"מ
 • גוש 6205 חלקות 281 ו 283 בע"מ חברת
 • חברת גוש 6205 חלקות 281 ו 383 בע"מ
 • מ פישטין ושות בע"מ
 • פנת זבוטינסקי ארלוזורוב בת ים בע"מ
 • עידית הוצאת ספרים בע"מ
 • חברת חלקה 503 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 502 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 498 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 497 בגוש 6154 בע"מ
 • בית חלקה 88 בגוש 6154 בע"מ
 • מפעלי בונים פתח תקוה בע"מ
 • חברה קבלנית לבנין הצפון בע"מ
 • דניאלה חברה לספנות בע"מ
 • חברה להפצת מסיבי כסופים בע"מ
 • פנת ינאי הורקנוס בע"מ
 • גל פת חברה לאספקה ושרותים סינטריים בע"מ
 • בית סעדיה בע"מ
 • סיני שמאות וייעוץ בע"מ
 • דיאמיש בע"מ
 • הוצאת ספרים לוין אפשטיין בע"מ
 • חברת בתי בת ים בע"מ
 • חלף בע"מ
 • חלקה 1029 בגוש 6122 בע"מ
 • שורר שרותים ואחזקות בע"מ
 • חברת חלקה 370 בגוש 6214 בזל 32 בע"מ
 • הר ים חברה לשווק מוצרי דלק וכימיקליים בע"מ
 • פסג השואבה בע"מ
 • חברה לציוד טכני קומפקטיס שיטת אינגולד בישראל בע"מ
 • בית דוד ברמת גן בע"מ
 • חלקה 455 בגוש 6123 בע"מ
 • נאות בע"מ
 • מעונות גוש מס 6166 חלקה מס 191 בע"מ
 • נאמני מפעלי מלט פורטלנד ארצישראליים נשר בע"מ
 • דירה 7 ברח אסתר המלכה 7 בע"מ
 • בית חשמונאים 19 בע"מ
 • בתי בת ים ז בע"מ
 • מעונות שדרות העצמאות בבת ים בע"מ
 • חברת בתי בת ים ח בע"מ
 • חברת טיב בע"מ
 • שדרות החלוץ 36 בע"מ
 • חברת שלומית וצילה בע"מ
 • מעון עדית בע"מ
 • פאר חדרה חברה לבנין בע"מ
 • חברת נוה חולון ג בע"מ
 • חלקה 958 בגוש 6122 בע"מ
 • מעונות חלקה 465 בגוש 6217 בע"מ
 • עוזיאל 77 בע"מ
 • חברת גוש 6157 חלקה 33 בע"מ
 • דירה ברח רשי 30 ר'ג בע"מ
 • חלקה 127 בגוש 6188 בע"מ
 • בית דבורה ת'א רח בן יהודה 76 א בע"מ
 • חלקה 402 בגוש 6213 בע"מ
 • שדרות החלוץ 34 בע"מ
 • חברת חלקה 12 בגוש 7170 בע"מ
 • קולנוע חרמון בע"מ
 • גוש 6145 חלקה 166 בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 332 בגוש 6667 בע"מ
 • כל וצוק בע"מ
 • פרדס מרים בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 646 בע"מ
 • בית לוריה בע"מ
 • חלקות 1059 1058 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 841 בגוש 6122 בע"מ
 • נוה דוד המלך בנתניה בע"מ
 • נחלת הבר בע"מ
 • חברת חלקה 52 גוש 6206 בע"מ
 • יעקב מטריקין משרד אדריכלים מתכנני ערים ומהנדסים בע"מ
 • אטלס סוכנות לבטוח בע"מ
 • חלקה 353 בגוש 6123 בע"מ
 • גל חברה לשווק מדחסי קרור בע"מ
 • חלקה 391 בגוש 6217 בע"מ
 • ליאון טורס בע"מ
 • גל מתכת בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 48 בע"מ
 • חברת גוש 6109 חלקות 62 ו 73 בע"מ
 • לכל הפצה והוצאה לאור בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520041054
 • חברת גוש 30153 חלקה 51 בע"מ
 • דביר שמואל בני ברק בע"מ
 • הבית המשותף ברח בלוק 77 תל אביב בע"מ
 • חברת חלקה 66 גוש 6206 בע"מ
 • חברת חלקה 65 גוש 6206 בע"מ
 • חברת גוש 6186 חלקה 329 בע"מ
 • חברת חלקה 330 בגוש 6186 בע"מ
 • האחים וילנציק בע"מ
 • גוש 6154 חלקה 90 בע"מ
 • חברת גוש 6204 חלקה 273 בע"מ
 • בית חרושת לעורות תבור בע"מ
 • חנות ביאליק 58 רמת גן בע"מ
 • א קרומולובסקי ושות בע"מ
 • חברת בית חלקה 34 בגוש 7149 בע"מ
 • חלקה 594 בגוש 6623 בע"מ
 • נוה בן נון בע"מ
 • מעונות פועה בע"מ
 • אנדואל בע"מ
 • נכס החלקה 6195/148 בע"מ
 • פרדס חמדה בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1097 בע"מ
 • סופיל סוכנות פיננסית למסחר ותעשיה בע"מ
 • פנת גבירול בלקינד בע"מ
 • בן יהודה 49 בע"מ
 • פנת אנטוקולסקי אבן גבירול בע"מ
 • מעונות נתיב גופר בע"מ
 • חברת גוש 6637 מגרש 200 מס 420 בע"מ
 • י את מ שמש בע"מ
 • חברת חלקה 395 בגוש 6126 בע"מ
 • חלקה 77 בגוש 6210 בע"מ
 • נוה פנחס שדרות נורדאו 21 בע"מ
 • אחוזת חלקה 160 בגוש 6159 בע"מ
 • חברת בית חלקה 101 גוש 7166 בע"מ
 • חברת חלקה 358 בגוש 6637 בע"מ
 • דירה בקצנלסון 13 בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 7168 בע"מ
 • חברת חלקה 193 בגוש 6125 בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 6124 בע"מ
 • צרור חברה לנאמנות בע"מ
 • קרן תגמולים ופיצויים של אבנעל חברה להפצה בע"מ
 • בית ברחוב מרמורק 1 בע"מ
 • חברת חלקה 67 בגוש 3935 בע"מ
 • נוה אור נוי בע"מ
 • ראלי בע"מ
 • נוה שולה מס 9 ר'ג בע"מ
 • חב שרה כהן בע"מ
 • חברת חלקה 256 בגוש 6158 בע"מ
 • נאות מנחם בע"מ
 • מזכרת אבשלום חב בע"מ
 • טירת המגדל בע"מ
 • כל בו קרית ביאליק בע"מ
 • דירת עמירם בע"מ
 • אחוזת גרשון בע"מ
 • דירה מספר 15 ברחוב עבודה בבני ברק בע"מ
 • חברת גוש 6206 חלקה 64 בע"מ
 • דירה 5 בן יוסף 8 בע"מ
 • בן יוסף 8 דירה 2 בע"מ
 • מאור גל בע"מ
 • נצח אברהם בע"מ
 • חלקות 403 615 בגוש 6213 בע"מ
 • אחוזת חלקה 83 בגוש 6204 בע"מ
 • אחוזת חלקה 295 בגוש 6126 בע"מ
 • מעונות חלקה מס 46 גוש מס 6206 בע"מ
 • חלקה 114 גוש 6210 בע"מ
 • פלקסרינג פיסטונרינג בע"מ
 • וודיסלבסקי תעשית אריגים בע"מ
 • פיגוטו חברה להובלה מזון בע"מ
 • לבנדה פנת ענתבי בע"מ
 • המזגג חברה קבלנית זגוג מיסודה של התאחדות בעלי המלאכה
 • רציף הרברט סמואל 22 בע"מ
 • חלקה 111 גוש 6210 בע"מ
 • חלקה 115 גוש 6210 בע"מ
 • נ ריסנר בע"מ
 • חברת חלקה 175 בגוש 6158 בע"מ
 • דיזרעאלי 59 בע"מ
 • חלקה 236 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 235 בגוש 6159 בע"מ
 • מעונות אלפסי 37 בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 6196 בע"מ
 • דירה ברח המתמיד 30 ר'ג בע"מ
 • ברנט שי בע"מ
 • מפעלי כדורגל בע"מ
 • אורי גרוס בע"מ
 • פרקל חברה לנאמנות בע"מ
 • דירה ברחוב שיינקין 39 גבעתיים בע"מ
 • חברת השקעות יצחק ובניו בע"מ
 • חברת פתוח פרידה ויצחק בע"מ
 • חברת בית חלקה 21 גוש 8270 בע"מ
 • היוגבים חברה לשווק תוצרת חקלאית בע"מ
 • אחוזת חלקה 170 בגוש 6128 בע"מ
 • שדרות חן חלקה 455 בע"מ
 • מרגוע נתניה בע"מ
 • דירה ברח יהלום 102 ר'ג בע"מ
 • בית זלוטופולסקי מס 11 בע"מ
 • אי מ בי חברה ישראלית לכתב עת וספרים בע"מ
 • סיני חברה לקרח וקרור בע"מ
 • חברת גוש 6217 חלקה 143 בע"מ
 • מפעלי שקום לפועלים חקלאיים בע"מ
 • שפיר שרות פרסום בע"מ
 • חברת מזאה 22 בע"מ
 • חברת חלקה 245 בגוש 6215 בע"מ
 • ארימן בע"מ
 • נאות יעקב בע"מ
 • אמיטרק בע"מ
 • חברת גוש 8271 חלקה 49 בע"מ
 • חברה ישראלית להדפסה ולהוצאת ספרי אלוסטרציה בע"מ
 • הו גו תעשית כותנות בע"מ
 • ישראפורט יוליוס בנימין בע"מ
 • רשף נשק חברה למסגרות מכנית ותקוני נשק בע"מ
 • בית אלון בבני ברק בע"מ
 • שתיל שיווק תוצרת ירקות פירות בע"מ
 • חברת בתי ים ג בע"מ
 • חברת חלקה 624 בגוש 6123 בע"מ
 • גוש 6217 חלקות 113 156 בע"מ
 • שדרות אומ 96 בע"מ
 • נזר בית חרושת לשמיכות צמר גפן מזרונים וטכסטילים בע"מ
 • בניש בע"מ
 • פיטימקס חברה בע"מ
 • טקס נאמן בע"מ
 • מעון גדיאל בחולון בע"מ
 • אפקים יחסי צבור בע"מ
 • מ ק בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2273
 • ** מספר זה בוטל.
 • וירדר ושות בע"מ
 • חברת גוש 76 חלקה 15 בע"מ
 • לוין את סונסינו בע"מ
 • דן חברת קולנוע בע"מ
 • מעון פז בע"מ
 • גוש 6210 חלקה 109 בע"מ
 • גוש 6210 חלקה 108 בע"מ
 • מעונות רחוב בארי 20 בנתניה בע"מ
 • מורשת אם בע"מ
 • קרן פצויים המגפר בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 138 בע"מ
 • בית כצנלסון 126 גבעתיים בע"מ
 • פנת יסוד המעלה בע"מ
 • חברת קרן פיצויים של עובדי חברה ירושלמית לנייר פחם בע"מ
 • קרן פצויים של עובדי יהודה לגז בע"מ
 • קרן פיצויים של עובדי מגדל דוד ביחר לכריכה ועבוד מניר
 • עליצור בע"מ
 • רחוב בן עמי 6 בע"מ
 • נאות י אלחנן 10 בע"מ
 • חברת חלקה 620 623 בגוש 6123 בע"מ
 • קומפוסט בע"מ
 • חלקה 69 בגוש 6196 בע"מ
 • בית חלקה 485 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת גוש 6196 חלקה 65 בע"מ
 • חלקה 799 בגוש 6122 בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6124 בע"מ
 • חלקה 209 בגוש 6154 בע"מ
 • מ קמזון בע"מ
 • החברה למפעלים ים תיכוניים ולסוכניות ישראל בע"מ
 • חברת גוש 6124 חלקה 107 בע"מ
 • חברת דב וינצקי בע"מ
 • ח ש ח ב חברה לשווק חמרי בנין בע"מ
 • דירה ברחוב הפודים 9 ר'ג בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 760 בע"מ
 • חלקה 409 בגוש 6213 בע"מ
 • סוכנות לאספקת מכשירי כתיבה בע"מ
 • סולביט בע"מ
 • שמן גוש 7104 חלקה 91 בע"מ
 • בריכת הגליל בע"מ
 • משכן הגליל בע"מ
 • חלקות 88 ו 89 בגוש 6939 בע"מ
 • חברת בדנה בע"מ
 • שלבו סוכנות לבטוח בע"מ
 • שרותי טנקרים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2859
 • חברת גוש 6154 חלקה 499 בע"מ
 • מעון בית מן בע"מ
 • חברת הרצליה 104 בע"מ
 • ויטה טורס בע"מ
 • תעשיה והנדסה חקלאית בע"מ
 • חלקה 126 בגוש 8269 חברה בע"מ
 • חלקה 125 בגוש 8269 חברה בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 8269 חברה בע"מ
 • חלקות 114 115 בגוש 8269 חברה בע"מ
 • חלקה 113 בגוש 8269 חברה בע"מ
 • חלקה 112 בגוש 8269 חברה בע"מ
 • חלקה 111 בגוש 8269 חברה בע"מ
 • מעונות חלקה 576 בגוש 6158 בע"מ
 • הרמן סלומון בע"מ
 • ש גור ארי בע"מ
 • עורות רעננה בע"מ
 • הסיטונאי חברה להפצת מוצרי גומי פלסטיקה ואביזרי השקאה
 • נוה מרים בנתניה בע"מ
 • אחוזת חלקה 853 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת אחוזת הרצל 1 67/8 בע"מ
 • דירה מס 9 ברחוב חיסין 13 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 664 גוש 6127 בע"מ
 • דירות שושנת הכרמל בע"מ
 • מעונות גוש 6205 חלקה 61 בע"מ
 • פיליפ חברה למסחר בע"מ
 • חלקה 81 בגוש 6213 בע"מ
 • בית זיוה בע"מ
 • שאפן בע"מ
 • בית חלקה 39 בגוש 6204 בע"מ
 • חלקת 108 בגוש 557 בע"מ
 • חלקה 111 בגוש 6205 בע"מ
 • שדרות הר ציון פנת וולפסון בע"מ
 • אשד בית חרושת לשמורים ומיצים בע"מ
 • מועדוני מפלגה בע"מ
 • ס ג ל בע"מ
 • הבית המשותף ברח הורקנוס בע"מ
 • חברת חלקה 612 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת ארלוזורוב 77 בע"מ
 • חלבונין בע"מ
 • החלקות 526 ו 537 בגוש 6623 בע"מ
 • חברת גוש 6956 חלקה 66 בע"מ
 • קולנוע סיני בע"מ
 • אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ
 • חברה להובלת מטען בע"מ
 • ביאליק 36 רמת גן בע"מ
 • חברת קבלנים לבנין מסדה בע"מ
 • מבצע קונסורציום להשקעות בע"מ
 • חנות מס 6 גוש 6111 חלקה 520 בתא בע"מ
 • מרשל הרמן בע"מ
 • חברת גוש 6108 חלקה 185 בתל אביב בע"מ
 • דובלקס פילם בע"מ
 • חברת טקסטיל הצלחה בע"מ
 • נבור נגרות בנין ורהיטים בע"מ
 • אחים גרוס חברה קבלנית לעבודות תפירה יישור ומילוי נתניה
 • עץ וניר בע"מ
 • ז וולטש ושות בע"מ
 • אילרץ בע"מ
 • היכל חלקה 502 בגוש 6213 בע"מ
 • בצרון שרות לבטוח בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • שרגר את קרמון
 • מעון חלקה 259 בגוש 6195 בע"מ
 • החברה הישראלית לתערוכות וירידים בע"מ
 • חברת חלקה 488 בגוש 6154 בע"מ
 • שירות נמל אילת בע"מ
 • מטל נוי בע"מ
 • בית ברחוב גורדון 21 בע"מ
 • רוזמן ושות חברה לקניות צרכי מכלת מעדנים ומשקאות בע"מ
 • קפה ומסעדה מעדן בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2867
 • פנת בלפור שטראוס בע"מ
 • אלפרטקס חברה לצביעה הדפסה ואשפרה של טכסטיל בע"מ
 • דירת מאור בע"מ
 • שלום בורנשטיין ושות בע"מ
 • דירה בגוש 6111 חלקה 520 חלקת משנה 34 בע"מ
 • דירה בגוש 6111 חלקה 520 חלקת משנה 33 בע"מ
 • אחוזת צלנוב 17 בע"מ
 • קדימה משרד לבטוח בע"מ
 • שמואלי חברה להדגרה בע"מ
 • לדבא בע"מ
 • גבעת רבקה בע"מ
 • א לוז ובנו בע"מ
 • חנות מס 9 בתסריט גוש 6111 חלקה 520 בת'א בע"מ
 • חנות מס 8 בתסריט גוש 6111 חלקה 520 בת'א בע"מ
 • דירה מס 36 בתסריט גוש 6111 חלקה 520 בת'א בע"מ
 • דירה מס 35 בתסריט גוש 6111 חלקה 520 בת'א בע"מ
 • אמנון רפפורט ושות' בע"מ
 • בית אריה בגוש 6210 בע"מ
 • חלקה 1138 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת חלקה 178 בגוש 25 ירושלים בע"מ
 • גרפקרם בע"מ
 • עליס-בן עמי(נכסים) בע"מ
 • הייטלר את פויארה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת חלקה 57 בגוש 6206 בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 73 בע"מ
 • עצר בע"מ
 • פלסטוניה בע"מ
 • חברת בתי בת ים ב בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520038092
 • חלקה 410 בגוש 6213 בע"מ
 • חבר ישראלי לנהול ונאמנות בע"מ
 • מגרש גוש 7105 בע"מ
 • חברת חלקה 731 בגוש 6158 בע"מ
 • זירוטקס חברה לסריגה וטקסטיל בע"מ
 • מפעלי צאן ישראליים בע"מ
 • פרסומים בע"מ
 • חברת פארית בע"מ
 • חלקה 13 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת המגן לנפגע בע"מ
 • יעקב בן עזר בע"מ
 • ברקמן ושות בע"מ
 • תעשית מכשירים פרצוזיים בע"מ
 • הוצאת ספרים כרמי את שוז בע"מ
 • אות נע בע"מ
 • חברת חלקה 57 בגוש 6157 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • דפוס אידיאל בע"מ
 • וימעון בע"מ
 • צפויים פלסטיים בע"מ
 • גרפקרם בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2586
 • חברת שמן נגב בע"מ
 • אולמות גאולה 36 תל אביב בע"מ
 • נרקיס צוקרמן בע"מ
 • חברת גוש 10037 חלקות 232 238 ו286 בע"מ
 • חלקת ברוניבסקי חברה בע"מ
 • הילרוז בע"מ
 • בית המדרגות בע"מ
 • דירה מספר 5 בבית המאספים 22 בע"מ
 • פרדס נחמה ברחובות בע"מ
 • רחוב המלך גורג 14 בע"מ
 • מפעלי תנועת המושבים בע"מ
 • אוטמי סגר חברה בע"מ
 • גוש 6122 חלקה 461 בע"מ
 • היכל הזכרון ע'ש חדושי קרשניק
 • אמיד בע"מ
 • אביגל בע"מ
 • כהן שמואל מולה ושות סוכנות לבטוח בע"מ
 • הדרי כרכור בע"מ
 • חברת חלקה 144 בגוש 6159 בע"מ
 • חברת קרן באר שבע בע"מ
 • עמל חיפה שרות מוניות עירוני ובין עירוני בע"מ
 • ריפוד חברה לייצור טכסטילים בע"מ
 • בודנוף פלסטיקס בע"מ
 • חברת חלקה 790 בגוש 6158 בע"מ
 • חברה לאספקת אבן לבנין בע"מ
 • אחוזת הנחל 13 בע"מ
 • מוסך חיפה בע"מ
 • אור החיים
 • סלימה בע"מ
 • קרית חסידים זכרון מאיר בע"מ
 • חברת בית בתא רח יונה הנביא 4 בע"מ
 • דר קרטל את קמני בע"מ
 • אחים מרקוביץ בע"מ
 • התאחדות בתי דפוס להדרים 1956 בע"מ
 • איריס מלטשת כלי זכוכית וקשוט חרסינה בע"מ
 • סחר ישראל ליבריה בע"מ
 • בימונר בע"מ
 • חברת גוש 6106 חלקה 102 בע"מ
 • חלקה 53 בגוש 6154 בע"מ
 • משגב שלום ציון 8 בע"מ
 • בית נחלת בנימין 66 בע"מ
 • ככר המגדל 12 בע"מ
 • ברוך רם בע"מ
 • א לוינשטיין חב לשיכון ולבנין בע"מ
 • ב ש מ שרות נאמנים בע"מ
 • חברה לייעוץ בתעשיית הכימיקלים בע"מ
 • מפעלי קרור וקרח קרית גת בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 227 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 112 בע"מ
 • אחוזת חלקה 66 בגוש 6205 בע"מ
 • אחוזת חלקה 65 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 208 בגוש 6154 בע"מ
 • מוביליה הפצה בע"מ
 • מעונות רחוב דובנוב מס 25 בע"מ
 • חברת נוה דר בע"מ
 • נכסי חלקה 132 בגוש 7069 בע"מ
 • נכסי חלקות 27 26 בגוש 7096 בע"מ
 • חלקה 16 גוש 6158 בע"מ
 • בית רחוב סמטס 6 בתל אביב בע"מ
 • דירה ובית בע"מ
 • תעסוק תעשית סריגה וטריקו
 • יהלומי סמדר בע"מ
 • אילן חברה לייצור והפצת סרטים בע"מ
 • שוק הדרום כל בו תנובה בע"מ
 • סיכון תחנת שרות לאוטומובילים בע"מ
 • מזאה פנת עין ורד בע"מ
 • נירון בע"מ
 • מפעלי דייג בע"מ
 • חברת חלקה 108 בגוש 6155 גבעתיים בע"מ
 • בית בחלקה 100 בגוש 6158 בע"מ
 • בית ברחוב פרץ חיות 4 בע"מ
 • י טורץ בע"מ
 • גוש 6122 חלקה 461 בע"מ
 • נאות דיזנגוף 284 בע"מ
 • חברת חלקות 320 321 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 141 בגוש 6128 בע"מ
 • חלקות אליהו בגוש 6123 בע"מ
 • המשביר המרכזי גוש 7094 חלקה 70 בע"מ
 • המשביר המרכזי גוש 7094 חלקה 68 בע"מ
 • מוסך אביבה בע"מ
 • מיץ פז בע"מ
 • מוסך לפידות בע"מ
 • חברה מזרחית לסרטים בע"מ
 • פרמד לשעבר ד ליברמן ושות בע"מ
 • חברת הרצליה 118 בע"מ
 • גיברץ כימיקלים בע"מ
 • סוכית בע"מ
 • גוש 6124 חלקה 29 בע"מ
 • לנ דו חברה קבלנית להרכבה ושפוץ מכונות בע"מ
 • בוני חדרה בע"מ
 • שביבים בע"מ
 • עתיד קוי משא בע"מ
 • אחוזת בלוך 23 בע"מ
 • וורלד טורס ישראל בע"מ
 • חלקה 458 בגוש 6904 בע"מ
 • בקלי חברה למען יצוא בע"מ
 • דוצי קרלו בע"מ
 • פז מהנדסים קבלנים בע"מ
 • המרכז המסחרי החדש מס 42 בע"מ
 • המרכז המסחרי החדש מס 41 בע"מ
 • המרכז המסחרי החדש מס 40 בע"מ
 • דירות נאות בשדרות העצמאות בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1093 בע"מ
 • מעונות יחזקאל 40 בתל אביב בע"מ
 • חלקה 696 בגוש 6123 בע"מ
 • חלקה 412 בגוש 6213 בע"מ
 • נוה שלום ציון 69 בע"מ
 • חברת חלקה 746 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת בית חלקה 442 גוש 6205 בע"מ
 • דירה בשלמה המלך 82 בע"מ
 • מעונות יעל בע"מ
 • הקשאה בע"מ
 • המעון בחלקה 542 בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 502 בע"מ
 • גוש 6154 חלקה 138 בע"מ
 • פקטרייד בע"מ
 • מפעלי נסירה בחולון בע"מ
 • טומגרין בע"מ
 • גורטומגרי בע"מ
 • יחיינו בע"מ
 • פלקון חברה למסחר בע"מ
 • הנכס מס 5 ברחוב דיזינגוף 222 בע"מ
 • הנכס מס 4 ברחוב דיזינגוף 222 בע"מ
 • הנכס מס 3 ברחוב דיזינגוף 222 בע"מ
 • הנכס מס 2 ברחוב דיזינגוף 222 בע"מ
 • משרד עוזיאל כהן בע"מ
 • פאמג תעשית רדיו בע"מ
 • פלסטומט בע"מ
 • פנת יהודה המכבי נתניה בע"מ
 • לבוט בע"מ
 • מעונות גוש 6939 חלקה מס 117 אלגבר בע"מ
 • יום טוב ברוך ושות בע"מ
 • קרלי מחשבים ישראל בע"מ
 • ניהול ונאמנות בע"מ
 • ביני בע"מ
 • דונס בע"מ
 • גכר בע"מ
 • נס בן בע"מ
 • מזנון התה בע"מ
 • היצואן סחר ויצוא גרוטאות בע"מ
 • חברת חלקה 416 בגוש 6213 בע"מ
 • פריט בע"מ
 • ישראל אקסלסיור חברה לייצור לבנים בע"מ
 • ישלי בע"מ
 • מוצרי איפנע בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 68 בע"מ
 • שוק שפירא בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 281 בע"מ
 • חלקה 22 בגוש 7148 בע"מ
 • ניקליט חברה להספקה בע"מ
 • שהל חברה לשרותים ולסוכנויות בע"מ
 • סימנטוב ושות בע"מ
 • אחוזת גוש 8271 חלקה 93 בע"מ
 • מעון השיא בע"מ
 • בית יעקב ואביגיל בע"מ
 • חלקה 137 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 37 בגוש 6378 בע"מ
 • סולור סוכנויות בע"מ
 • חברה לפיתוח התיירות אילת בע"מ
 • סבני בע"מ
 • הדר הוצאת ספרים בע"מ
 • מעוז קלונימוס בע"מ
 • רוני אב בע"מ
 • חברת רבצאל בע"מ
 • דירה מספר 4 ברחוב השופטים 42 בע"מ
 • ב גיקובסון בע"מ
 • דרו בע"מ
 • פרדס חלקה מס 14 בגוש 7963 בע"מ
 • דור אן שלמה ונקטר ושות מתנות וכלי בית חברה בע"מ
 • אחוזת יחזקאל דרוטר בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 263 בע"מ
 • דירה מספר 8 בדובנוב 19 בע"מ
 • דירה מספר 7 בדובנוב 19 בע"מ
 • דירה מספר 6 בדובנוב 19 בע"מ
 • דירה מספר 5 בדובנוב 19 בע"מ
 • סונול צפון בע"מ
 • חברת חלקה 406 בגוש 6154 בע"מ
 • זלוטופולסקי 7 בע"מ
 • מעוז דה האז בע"מ
 • שכון קרית יואל בע"מ
 • גלוסר ושות בע"מ
 • יתר בע"מ
 • בית רמברנד 36 בע"מ
 • בית פילון מנדלסון בע"מ
 • קולנוע לילי בע"מ
 • תעשית טחינה ישראלית יפו בע"מ
 • ע.כספי בע"מ
 • דירה ברחוב הזיתים 15 רמת גן בע"מ
 • חברת חלקה 185 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת בית חלקה 33 גוש 7149 בע"מ
 • בנימין ברניצקי ושות בע"מ
 • הלפג בע"מ
 • חברת גוש 10857 חלקה 10 חיפה בע"מ
 • חוות מנשה בע"מ
 • נחום חפצדי ובניו בע"מ
 • קולנוע צפון בע"מ
 • מדסא חברה לחקר ואמנות רפואית בע"מ
 • חברת פורפלקס ישראל בע"מ
 • חברת חלקה 265 בגוש 6195 בע"מ
 • יוסף אלטמן סוכנות לבטוח בע"מ
 • חברת חלקה 540 בגוש 6123 בע"מ
 • ארגון חופרי בורות בתל אביב חברה בע"מ
 • דירה מספר 3 בדובנוב 19 בע"מ
 • סור בע"מ
 • מבוא יהלום חלקה 232 בע"מ
 • שבלים חברה לפתוח חקלאי בע"מ
 • גוש 30027 חלקה 24 בירושלים בע"מ
 • חברת גוש 6957 חלקה 173 בע"מ
 • אפי ויטל בע"מ
 • אלסל בע"מ
 • בית פאר חלקה 78 בת ים בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 385 בע"מ
 • קואור חברה קבלנות לבנין בע"מ
 • חברת חלקה 272 בגוש 6125 בע"מ
 • מגרשי רוברט בע"מ
 • רפינה בע"מ
 • קש כנרת יבוא יצוא בע"מ
 • חלקה 54 בגוש 7104 בע"מ
 • ה בלמוט בע"מ
 • טירת שלום ציון 3 בע"מ
 • חברת הקונגרס 28 בע"מ
 • אספקס אגוד יצוא של יצרני חלפים לכלי רכב בע"מ
 • התיה מפעלי מתכת בע"מ
 • מעונות רחוב גורדון 69 בע"מ
 • אלגה בית חרושת לסריגה בע"מ
 • חלקת גיל בגוש 6123 בע"מ
 • חלקת אור בגוש 6123 בע"מ
 • דופוזיון דוי ליור פרנסה בע"מ
 • שוק סיטוני חברה לקרור ואספקה בע"מ
 • דינמומטר בע"מ
 • מגבינד בע"מ
 • איזנר ביח'ר לארמטורה ותעשית רהיטי פלדה בע"מ
 • חברת מעונות רחוב גרוזנברג 8 תא בע"מ
 • מעונות יוסף ויחיאל בבני ברק בע"מ
 • הפצת ספריות בע"מ
 • גוש 6154 חלקה 133 בע"מ
 • פורמן גולדשמיד בע"מ
 • חברת פראד בע"מ
 • שדי בחש בע"מ
 • צינקוגרפיה רינדזונסקי בע"מ
 • חברת חלקה 397 בגוש 6122 בע"מ
 • חברת גוש מס 6666 חלקה 341 בע"מ
 • חב רחל עוזיאל 81 בע"מ
 • חברת חלקה 177 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 420 בגוש 6213 בע"מ
 • נכסי חלקה 7 בגוש 7051 בע"מ
 • אלהב בע"מ
 • גוש 6213 חלקה 172 בע"מ
 • פ לנדה בית חרושת לממתקים ומאפיה קונדיטורית בע"מ
 • אחוזת מ את פ בע"מ
 • חברת חלקה 82 בגוש 6108 בע"מ
 • דירה בחלקה 191 גוש 6145 בע"מ
 • שדרות נורדאו 92 בע"מ
 • חמדת ברקת בע"מ
 • גוש 6154 חלקה 45 בע"מ
 • גריפיקו הלבשה בע"מ
 • גוש 30027 חלקה 8 בע"מ
 • חברת סילונים בע"מ
 • נחלת שטראוס בע"מ
 • דירה מספר 6 ברחוב השופטים 42 בע"מ
 • דירה מספר 2 בדובנוב 19 בע"מ
 • דירה מספר 1 בדובנוב 19 בע"מ
 • מרכז הדרום חברה להובלה בע"מ
 • חלקה 232 בגוש 10808 הר הכרמל בע"מ
 • בית בשפינוזה 23 בע"מ
 • פרי רם רמלה בע"מ
 • חברת חלקה 81 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 79 בגוש 6205 בע"מ
 • חנות באבן גבירול 81 תא בע"מ
 • חלקה 389 בגוש 6123 בע"מ
 • חוות הברון - משתלות שרותים ויעוץ בע"מ
 • סרטי הלר בע"מ
 • אריה תעשית קלפים בע"מ
 • פיקה תעשיית מקדחי שניים וחלקים מדוייקים בע"מ
 • הדירות ברח המלך גורג 105 בע"מ
 • החברה הפכה לחפ מס. 520031733
 • שרות מוניות טקסי יפו בע"מ
 • אחים עבדה חברה לקבלנות ובנין בע"מ
 • הרון ושות בע"מ
 • 48 מתוך 61 החלקים מהחלקה 76 בגוש 6205 בע"מ
 • אלגה בית חרושת לסריגה בע"מ
 • בית חולים יפה נוף בע"מ
 • חלקת ריהודר בע"מ
 • מחט הגליל בע"מ
 • דפנה חברה ישראלית למסחר בע"מ
 • אדום מפעלי הובלה בע"מ
 • אל טורס בע"מ
 • ממגר בע"מ
 • חברת חלקה 247
 • סינמטיפ בע"מ
 • תעלות אויר בע"מ
 • מזר-ביטוחים בע"מ
 • בית חרושת מכני וליציקה משה בנצינברג ובניו בע"מ
 • חברת מעונות רח הפודים מס 9 רמת גן בע"מ
 • נוה שביט בע"מ
 • גן מרדכי בע"מ
 • מנפט כותנה גלילי בע"מ
 • אנהלת בע"מ
 • צינדה בע"מ
 • אחוזות 6379 בע"מ
 • חברת חלקה מס 11 בגוש 10882 בע"מ
 • מקוה ישראל כל ישראל חברים
 • אספרסו ריאו בע"מ
 • אריגי זנימירובסקי בע"מ
 • לנדה ורקר בע"מ
 • חברת חלקה 97 בגוש 6936 בע"מ
 • שוגורנסקי ובניו בע"מ
 • בית ברחוב אלנבי 11 תל אביב בע"מ
 • ברש מפעלי עץ חברה בע"מ
 • חומץ כהל בע"מ
 • דירה מספר 8 ברחוב השופטים 42 בע"מ
 • דירה מספר 7 ברחוב השופטים 42 בע"מ
 • דירה מספר 6 ברחוב השופטים 44 בע"מ
 • דירה מספר 5 ברחוב השופטים 44 בע"מ
 • דירה מספר 1 ברחוב השופטים 44 בע"מ
 • דירה מספר 8 ברחוב השופטים 40 בע"מ
 • דירה מספר 4 ברחוב השופטים 36 בע"מ
 • דירה מספר 3 ברחוב השופטים 44 בע"מ
 • דירה מספר 1 ברחוב השופטים 42 בע"מ
 • דירה מספר 8 ברחוב השופטים 38 בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 137 בע"מ
 • מאפית אתא בע"מ
 • מוסך תובל תל אביב בע"מ
 • מתתיהו אורמינר ושות בע"מ
 • טכסאינבסט חברה בע"מ
 • חברה ישראלית לפתוח חקלאי ותעשיתי בע"מ
 • דירה בגרף 6 בע"מ
 • חלקות 926 ו-928 בגוש 6668 בע"מ
 • חברה קבלנית לעבודות אינסטלציה בע"מ
 • ב הדק בית חרושת לעבודות מתכת בע"מ
 • בית אחד העם 62 תל אביב בע"מ
 • אגרופרודקטס בע"מ
 • מועדון נעורים תל אביב בע"מ
 • דירת לאה בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6123 בע"מ
 • אשראי ומימון בע"מ
 • פיתוח חוף ים המלח חבל סדום וערד בע"מ
 • מרכז מסחרי בנהריה בע"מ
 • וירונוי בע"מ
 • הוצאת אלומות בע"מ
 • עורות פאן בע"מ
 • אברון בע"מ
 • נוה נוגה בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי חברת האחים מולדבסקי בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 195 בע"מ
 • בית בבלוק פנת בודנהיימר בע"מ
 • ברונאל טקסטיל בע"מ
 • טופור בע"מ
 • בית ועץ
 • שתדלן בע"מ
 • פרוקים בע"מ
 • הגורר בלאט בע"מ
 • קרן הפצויים והתגמולים של עובדי החברה אמנים מאוחדים
 • אחוזת נ ד ר בע"מ
 • וילונות דקור בע"מ
 • ששון זלאיט בע"מ
 • שיש עכו בע"מ
 • מניחי צנורות בע"מ
 • ורה בע"מ
 • אלקה טרוסט בע"מ
 • אגר בע"מ
 • קו ודמות בע"מ
 • דירה ברחוב בן יוסף 10 ר'ג בע"מ
 • דרורית בע"מ
 • מועדון פאר בע"מ
 • חברת חלקה 101 בכביש הרצליה בע"מ
 • חברת חלקה 100 בכביש הרצליה בע"מ
 • חברת חלקה 99 בכביש הרצליה בע"מ
 • חברת חלקה 98 בכביש הרצליה בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 852 בע"מ
 • רמברנט 28 בע"מ
 • ארביב פילם בע"מ
 • פלאקס תורס ושות תל אביב בע"מ
 • חלקות 708 709 בגוש 6122 בע"מ
 • עומסים בנגב חברה לעבודות בע"מ
 • בזק חברה לתעשיה כימית בע"מ
 • מפעלי הנדסה פל אש חיפה בע"מ
 • נוה סוקולוב זבוטינסקי בע"מ
 • מפעלי צמר פלדה ביח'ר ליצור צמר פלדה בע"מ
 • מסיר חברה לחוטים בע"מ
 • קפה אספרסו איטליאנו בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 854 בע"מ
 • מעונות לבנדה בע"מ
 • מפעלי ברזל ופלדה בחיפה בע"מ
 • דודר חיפה בע"מ
 • כנרת ביח'ר לארמטורות ויציקה בע"מ
 • מפעלי שדרות בע"מ
 • מעון יהודית ויעקב בע"מ
 • קבוצת עופר נהול בע"מ
 • פרוטון בית חרושת לבידוד חוטים בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1020 בע"מ
 • יגלס חברת הספקה לחקלאי ולבונה בע"מ
 • פאוסט ובניו בע"מ
 • צבי יהודה בע"מ
 • אחוזת יונה בת לוי בע"מ
 • גוש 6123 חלקה 545 בע"מ
 • קפת התגמולים של עובדי מזון ירושלים בע"מ חברה בע"מ
 • השומר האחראי בע"מ
 • דירה בת שלשה חדרים בשדרות דוד המלך 11 בע"מ
 • בית בשלמה המלך פנת אלחריזי בע"מ
 • נחלת רינה בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 161 בע"מ
 • מלך ספקטורמן בע"מ
 • חלקה 102 בגוש 6109 בע"מ
 • בית בגוש 6213 חלקה 419 בע"מ
 • נוה תכלת בע"מ
 • עד חי בע"מ
 • חברה לעבודות אינסטלציה נחלים בע"מ
 • סוכני אשקלון בע"מ
 • בית אריזה מרכזי הדר בע"מ
 • הנדסת מים חברה לתכנון וביצוע עבודות מים בע"מ
 • מעונות דרך שלמה 125 בע"מ
 • חברת בתי בת ים א בע"מ
 • חברת צבעים הרצליה בע"מ
 • רולקס בע"מ
 • בית רחוב עמדן 3 בע"מ
 • ה ר פתח תקוה בע"מ
 • צבי אונטרמן ושות בע"מ
 • חברת הנדסה אזרחית בע"מ
 • שרביב בע"מ
 • מפעל דיור בגבעתיים בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 40 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 583 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 17 בגוש 6123 בע"מ
 • נצרת חברה למזכרות בע"מ
 • נוף טבריה בע"מ
 • הקולי בע"מ
 • בית חובבי ציון 24 בע"מ
 • המעון ברח המתמיד 19ובע"מ
 • מעונות 152 גוש 6212 בע"מ
 • דירה בחלקה 213 בגוש 626ך בע"מ
 • מאפית עונג הדרום בע"מ
 • גן מוז בע"מ
 • אלרון 1956 בע"מ
 • דורית זקלין בע"מ
 • אחוזת חלקה 451 בגוש 6217 בע"מ
 • צבי שויג סוכנות בע"מ
 • המועצה לייצור ושווק כותנה בע"מ
 • חברת צבי ליפשיץ סוכנויות לאספקת צרכי מזון בע"מ
 • רשות לפתוח החולה חברה בע"מ
 • אריגי צמריה בע"מ
 • אי תי ק חברה ישראלית ליבוא עצים בע"מ
 • פיבלמן בע"מ
 • מעונות אתא חברה בע"מ
 • בית אחוה 24 בע"מ
 • רחוב הירקון 126 בע"מ
 • האחים קרני מהנדסים בע"מ
 • אסתר אטליז ומוצרי בשר בע"מ
 • מ י ב מפעל לייצור שמורים ומיצים בע"מ
 • חברת תמר לבנין בע"מ
 • קומפרסור תל אביב בע"מ
 • שלמה ליבוביץ ובנו בע"מ
 • פנגוין נהריה בע"מ
 • בנין בית יעקב חלקה 51 גוש 30073 בע"מ
 • מארמתמדן בע"מ
 • חברת גוש 23 חלקה 147 בע"מ
 • בית חלקה 740 בגוש 6668 בע"מ
 • מאו אחים וינברג בע"מ
 • דירת משכית בע"מ
 • דירת אדר בע"מ
 • מ פ י מזון בע"מ
 • אר עם בע"מ
 • מהימנות חברה לנאמנות בע"מ
 • סותי בע"מ
 • ד קלקס את נ פרנר בע"מ
 • פיינגלס תעשית זכוכית בע"מ
 • נ. רבינוביץ בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 439 בע"מ
 • שרות ירושלים רח הטורים פינת רח יפו בע"מ
 • פאר יצור וייצוא של בגדי ילדים בע"מ
 • מעונות נוה שאנן 37 בע"מ
 • חברה לקדוח במזרח הקרוב בע"מ
 • פנס חומרי חשמל בע"מ
 • החברה המסחרית לתעשיות המאוגדות בע"מ
 • חברת גוש 22 חלקה 30 בע"מ
 • צמחיה בע"מ
 • ויזרה חברה ישראלית לרכב בע"מ
 • חברת או טי קמפון בע"מ
 • מעדני מאפית אשר מילשטיין ובניו בע"מ
 • ממוש בע"מ
 • חברת מובילי ברושים בע"מ
 • ניוב בע"מ
 • ב פורטנוב בע"מ
 • אורית הלבשה בע"מ
 • חברת דניאל וסלביה בע"מ
 • בית המשותף ברחוב זבוטינסקי 18-20 רמת גן בע"מ
 • פוריתל בע"מ
 • מטעי אשקלון בע"מ
 • א גלי בע"מ
 • בית רחוב עמוס 47 בתל אביב בע"מ
 • דירה מס 3 ברחוב ברקאי 16 ברמת גן בע"מ
 • דלתא נתניה בע"מ
 • בית בגוש 6213 חלקה 421 בע"מ
 • בית בגוש 6213 חלקה 418 בע"מ
 • סיתור תעבורה בינלאומית בע"מ
 • נחלת חיים בבת ים בע"מ
 • ישראל תפוצות חברה למימון ולהשקעות בע"מ
 • פ י ו ניירות ערך בע"מ
 • מנור חברה למכשירי דיוק בע"מ
 • ישפילם בע"מ
 • בית שדרות הר ציון בע"מ
 • מפתח חברה לפתוח בע"מ
 • חלקה 11 בגוש 6605 בע"מ
 • עין וספר בע"מ
 • סרטי ירדן בע"מ
 • רחוב אבן גבירול תל אביב 131 בע"מ
 • ויניל בע"מ
 • יבול יה בע"מ
 • בית ברחוב חפץ חיים 56 פתח תקוה בע"מ
 • צל הגבעה 2 בע"מ
 • שמיר חברה למקררים חשמליים בע"מ
 • אמישפון בע"מ
 • מעונות ז בגוש 6213 בע"מ
 • מעונות ו בגוש 6213 בע"מ
 • קורצברג טרידינג קומפ בע"מ
 • חברת גוש 6215 חלקה 192 בע"מ
 • גן דינה בע"מ
 • מפעל הנדסה פ צ בע"מ
 • איסטה שרות נסיעות ישראלית לסטודנטים בע"מ
 • ברשקב חברה למפעלי בנין בע"מ
 • חברת חלקה 5 בגוש 6123 בע"מ
 • אריאל הנדסת חשמל בע"מ
 • יהודה טורס מפעלי תירות בע"מ
 • קולנוע אלישבע בע"מ
 • חברה להובלה אבן יהודה בע"מ
 • חלקה 172 בגוש 6205 בע"מ
 • א-מ אלפרן כריסטוף ומלמד מנחם בע"מ
 • מגרש מספר 779 בגוש 6213 בע"מ
 • מגרש מספר 775 בגוש 6213 בע"מ
 • גוילים חברה להוצאה לאור בע"מ
 • חברת נוה חולון ב בע"מ
 • חלקה 239 בגוש 6108 בע"מ
 • יואב יצרני ויצואני טקסטיל בע"מ
 • עלית תעשיות מזון בע"מ
 • שטיחי קיסריה בע"מ
 • אחים וגר את ולדמו בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקה 262 בע"מ
 • דירה ברחוב יהלום 57 רג בע"מ
 • מקלט חברה הנדסית לבנית מקלטי בטחון בע"מ
 • איכילוב את גלמן בע"מ
 • נוה רחוב הירקון 270 בע"מ
 • קרן לפצויי פטורין של עובדי י. סבירסקי ושות חברה להחסנה
 • חלקה 459 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 1024 בגוש 6158 בע"מ
 • משכן אהרן בע"מ
 • משב בע"מ
 • חברת הבית מס 44 בסביון בע"מ
 • טכנוגלס בע"מ
 • דירתנו בשלמה המלך 88 בע"מ
 • אחוזת חלקה 102 בגוש 6158 בע"מ
 • מצפן מפעל הנדסה בע"מ
 • מחסן גוש 7108 חלקה 43 בע"מ
 • חלקה 47 בגוש 10767 חיפה בע"מ
 • אחוזת הגילה נייב 65 בע"מ
 • חלקה 229 בגוש 6154 בע"מ
 • כגן יודלביץ ושות חברה לבנין בע"מ
 • ארגון יעוץ תעשיתי ומשרדי בע"מ
 • חברה למימון בע"מ
 • סברה ביחר לקונסטרוקציות פח ברזל בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 6380 בע"מ
 • שטרקופץ ושות בע"מ
 • חוטי ירושלים בע"מ
 • מעונות גוש מס 6143 חלקה 357 בע"מ
 • מגרש סמיר בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033093
 • חברת גוש 6127 חלקה 363 א בע"מ
 • אהרן הרנד ושות בע"מ
 • איזיקוביץ את בלומנקרנץ בע"מ
 • תעשיות יעטור בע"מ
 • נוה עוז חברה לבנין בע"מ
 • שטיינר את וייס בע"מ
 • נכסי גורדון בע"מ
 • צ.ל.ל. חברה להנדסה וקבלנות בע"מ
 • לונדון חיפה חברה למסחר בע"מ
 • הבית ברחוב צפרירים 5 בע"מ
 • בית מרקחת אלבא בע"מ
 • תרמיון מכשירי וסות אלקטרו- תרמיים בע"מ
 • מג מכונות כביסה מפיצים בע"מ
 • גוש 109 חדרה בע"מ
 • חברת חלקה 82 בגוש 26 בע"מ
 • חברה ישראלית לחפירה ובנין בע"מ
 • קרן ברנשטיין בע"מ
 • מוסד ראובן בריינין חברה בע"מ
 • אופק מפעלי יהלומים בע"מ
 • ריצירד ר. גולדשטיין ושות' בע"מ
 • בניני יוסף גוש 7650 חלקה 18 בע"מ
 • מוסד ון ליר לקידום תרבות האדם 1956
 • גוש 6916 חלקות 223 ו- 224 בתל-אביב בע"מ
 • א גרינברג בע"מ
 • דביר אתלוצקי בע"מ
 • חמדת השרון בע"מ
 • דר ברוך שלר בע"מ
 • מפעלי אגם טל שחר בע"מ
 • בית פועה בע"מ
 • מרכז כלי בית בע"מ
 • גוש 25 חלקה 64 בע"מ
 • חברה לפלסטיקה ואריזה מודרנית פרוגרס בע"מ
 • מיצהד בע"מ-
 • אחוזת בית פנת מונטיפיורי בע"מ
 • שמח בע"מ
 • בית שרי ברמת השרון בע"מ
 • חברת חלקה 102 בגוש 6205 בע"מ
 • פרי וזית בע"מ
 • יהלומי רביבים בע"מ
 • חברה לייצור דברי מתכת הצבי בע"מ
 • בנין רול בע"מ
 • דפוס תרבות בע"מ
 • בית פרץ חיות 25 בע"מ
 • א.ג. חברה להשקעות בע"מ
 • אולטרפלסט בע"מ
 • דובנוב פינת מודוליני בע"מ
 • בית שפר בע"מ
 • חברה להשקעות נחמיה בע"מ
 • רח הר סיני 3 חברה בע"מ
 • חלקה 549 בגוש 6122 בע"מ
 • שחם יהלומים בע"מ
 • חלקה 568 בגוש 6123 בע"מ
 • אחים שרייבר ושות בע"מ
 • דפוס מרקוס בע"מ
 • חברת ברור בר לב משרד להובלה בע"מ
 • הילפרטורס בע"מ
 • אחוזת דגן בע"מ
 • פל-לוי בע"מ
 • חברת חלקה 118 בגוש 30084 בע"מ
 • בן- נפתלי בע"מ
 • בית חולים הבית הירוק בע"מ
 • נוות דינה בע"מ
 • הבית ברחוב שלומציון 9 בע"מ
 • מכבסת קיטור שלג בע"מ
 • פרוות שרף בע"מ
 • בית גוש 23 חלקות 278/223 בע"מ
 • מעונות ה- בגוש 6213 בע"מ
 • דורון כימיה דנטלית בע"מ
 • דירה 1 בחלקה 36/1 בגוש 6953 בע"מ
 • אחוזת המקוה בע"מ
 • מפעלי כבול בואדי פאליק בע"מ
 • חברה להחסנה רקפת בע"מ
 • נפתלי ה- אלפנטי בע"מ
 • לילית בע"מ
 • אדולף שטיינמאור בע"מ
 • אחוזת רוול בע"מ
 • שקד שרף משרד להנהלת חשבונות ונאמנות בע"מ
 • אמיל ויסר את פ- שילר בית אריזה בע"מ
 • חברת ויסוצקי ושות הלבשה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חלקה 51 בגוש 6214 בע"מ
 • דרומה חברה לבנין וכבישים בע"מ
 • ברק אור מפעלי מתכת בע"מ
 • זהר ביחר למרצפות בע"מ
 • שלום מאיר ובנו בע"מ
 • שאב חברה לייצור ושווק בע"מ
 • אגוד כימאי וטכנאי עור בע"מ
 • קרבון אינדוסטרי בע"מ
 • בית חולים יפה בע"מ
 • גה גה בע"מ
 • איסוף הגורן בע"מ
 • זלגר בע"מ
 • יהלומי הגליל בע"מ
 • ארז פז חברה לעבודות עץ בע"מ
 • נוה גוש 6157 חלקה 372 בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי יעוץ למשק בע"מ
 • אוניקרטון בע"מ
 • נגריה מכנית המאכסן בע"מ
 • נעלי דינה בע"מ
 • מ.ב.מ. מכון לבדק מכונות בע"מ
 • הרמס שמורי מזון בע"מ
 • אברהם לויט בע"מ
 • מקב ברזל בע"מ
 • לומיר חברה לבנין- בע"מ
 • נוה הדרום בע"מ
 • גן הצפון בע"מ
 • ד- טונאי ד- קיסין בע"מ
 • סנדלר גליקמן בע"מ
 • חלקה 240 בגוש 6128 בע"מ
 • מכבסת ברק בע"מ
 • שיטות אריזה חדישות בע"מ
 • משה פינק בע"מ
 • אחים בירמן בע"מ
 • אחוזת שלמון בע"מ
 • יזדר בע"מ
 • שווק בננות בע"מ
 • חברת בוני מעונות בע"מ
 • זמיר חברה לתעשיית תמרוקים בע"מ
 • גמולה קופת תגמולים של עובדי בנק המזרחי בע"מ
 • חברת מפעלי מים בתורכיה בע"מ
 • די. בי. אי. סי. אינטרנשיונל ניהול ומימון בע"מ
 • מירהטקס בע"מ
 • עודנוס בע"מ
 • מפעלים כימיים כיט בע"מ
 • החברה למימון של פועלי אגודת ישראל בע"מ
 • חברת גוש 3928 חלקות 466 ו 467 בע"מ
 • רוזנטל חברה לבנין בע"מ
 • א מינץ בע"מ
 • מאפית נמל בע"מ
 • רמת המכבי בע"מ
 • דרכי שרון בע"מ
 • מטוסיאן חברה לסיגריות בע"מ
 • אינווסטאן ישראל בע"מ
 • נוה גוש 6157 חלקה 371 בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי חברת הכורמים בע"מ חב בע"מ
 • רדום 1948 בע"מ
 • טירת אבן עזרא 13 בע"מ
 • בית חיים ואסתר מילצין בע"מ
 • פרדס אסתר ברחובות בע"מ
 • האחים רובננקו בע"מ
 • מאפית זילברמן בני ברק בע"מ
 • חברת משקאות טוף בע"מ
 • זיו חברה כללית לבנין בע"מ
 • מגדלי כותנה מאוחדים בע"מ
 • חברה לאריזת חומרי ניקיון הצמר בע"מ
 • נגריה טיב בע"מ
 • שרותי אוטובוסים מאוחדים נצרת בע"מ
 • חברת עזבון מי אקון בע"מ
 • חומרים פלסטיים וכימיים בע"מ
 • המזרון בע"מ
 • מילוא חברה להנדסה בע"מ
 • דירה ברחוב הס 2 חיפה בע"מ
 • נוה מרכז מסחרי 77 תל-אביב בערב
 • מעון הרואה 44 ברמת גן בע"מ
 • מ.פ.מ. צבעי מגן ואיכות (1956) בע"מ
 • אסקוט חברה לסיגריות בע"מ
 • אמי טרק אמריקה ישראל טרקטורים בע"מ
 • ארומית חברה למסחר בע"מ
 • פסג רחל בע"מ
 • י
 • מסעדת טרבולוס ירושלים בע"מ
 • איתן פלדה בע"מ
 • חרושת הנדסה חברה בע"מ
 • תפארת י. י. ת. א. בע"מ
 • חברת דני לנאמנות בע"מ
 • גל גז בע"מ
 • קרל ברג ושות בע"מ
 • גלבר את גולדשטיין בע"מ
 • דירה בחלקה 218 בגוש 6204 בע"מ
 • בית משותף חלקה 136 בגוש 6154 בע"מ
 • קולנוע המרכז בתל-אביב בע"מ
 • חברת גוש 6157 חלקה 406 בע"מ
 • אינג מ- בן חורין אדריכל נכסים חברה בע"מ
 • מיר פז בע"מ
 • נאמנות קם בע"מ
 • טירת אסתר בע"מ
 • אשרלימפקס בע"מ
 • יוסף אדלר ושות בע"מ
 • אברמזון משה בע"מ
 • תחנת הדלק רח גבורי ישראל 108 בע"מ
 • בית זכאי בע"מ
 • רוטר פנזרו
 • חברה לפיתוח הגליל בע"מ
 • קרן חומרי בנין ואינסטלציה בע"מ
 • מבנה הכרמל בע"מ
 • חברת חורין בע"מ
 • מקורות בנוי ופתוח בע"מ
 • אודיגיד בע"מ
 • גוש 6925 חלקה 202 דירה מס 12 בתא בע"מ
 • עדן כפר ביאליק תעשית תוצרת חלב בע"מ
 • קופת עובדי יעקב סלומון ליפשיץ ושות בע"מ
 • חברת א ב לויאן ובנו בע"מ
 • פנסיון רוזנבלט חברה בע"מ
 • מגרש למדן בע"מ
 • סוכני יצירות ישראל בע"מ
 • איריס מפעל להדפסה מכנית לטקסטיל בע"מ
 • חברת ישראל שויצריה להשקעות ובנין בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2754
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520037474
 • חברה הפכה לחברה ציבורית 520030503
 • חברת אליעזר לנאמנות בערבות מוגבל
 • מעלה יצרני עורות בע"מ
 • חלקה 7 בגוש 30027 בע"מ
 • דרך יפו 19 חלקה 49 בגוש 6925 בע"מ
 • עירית מסחר ונאמנות בע"מ
 • נחלת שפי בע"מ
 • אבני לשם חומרי בנין בע"מ
 • חלקה 23 בגוש 30026 ירושלים בע"מ
 • ש ורדי בע"מ
 • פורמן בע"מ
 • יוסף אמרגליו בע"מ
 • צבי בורשטיין בע"מ
 • בית דפוס ליכנהיים ובנו בע"מ
 • תעשית ניפלים ירושלים בע"מ
 • ישבורג בע"מ
 • כינורי בית חרושת למקלטי רדיו בע"מ
 • ישפרס בע"מ
 • מעטף בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי ופקידי חלף חברה לשווק
 • חלקה 653 בגוש 6122 בע"מ
 • ישכותון תעשית אריגי כותנה בע"מ
 • וייזר את פינקלר בע"מ
 • פרפר נקוי חימי וצביעה בע"מ
 • חברת נורדוי פינת השלה בע"מ
 • מפעל המים הגבעת שמואל בע"מ
 • מעונות ד בגוש 6213 בע"מ
 • מעונות ג בגוש 6213 בע"מ
 • מעונות ב בגוש 6213 בע"מ
 • מעונות א בגוש 6213 בע"מ
 • מעונות ברחוב טרומפלדור בנתניה בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 867 בע"מ
 • חברת גוש 30037 חלקה 51 בע"מ
 • דירה דב הוז 25 קומה ב חברה בע"מ
 • חלקה 57 בגוש 30026 ירושלים בע"מ
 • טמארין מארין פאנטס בע"מ
 • אחוזת גוש 8262 חלקה 61 בע"מ
 • מאפית אחדות בת-ים בע"מ
 • יוסף אקשטיין ובניו בע"מ
 • בית רחוב אחד העם 96 בע"מ
 • פאטרא סוכנות נסיעות בע"מ
 • טק חברה בע"מ
 • תחנת לדלק ברמלה בע"מ-
 • גבוביץ ומפן בע"מ
 • קופת התגמולים של עובדי ופקידי י-א- טמיר חב להשקעות בע"מ
 • קבוצת צבע בע"מ
 • דירה ברחוב ארלוזורוב 6 רמת גן חלקה 539 גוש 6127 בע"מ
 • שליכט מוטור בע"מ
 • שליכט חוט בע"מ
 • דירת אילני בע"מ
 • חלקה 272 בגוש 6186 בע"מ
 • חלקה 321 בגוש 6186 בע"מ
 • לעובד לוד בע"מ
 • ששון נאוי ושות בע"מ
 • לוי כץ ושות בע"מ
 • י מילר מהנדס סוכנויות ויבוא בע"מ
 • עתיד חברה לעבודות בנין בני ברק בע"מ
 • דפוס י נכטיגל בע"מ
 • מעון חלקה 51 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 284 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 283 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 266 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 265 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 306 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 292 בגוש 6186 בע"מ
 • ת.ב.ט. בע"מ
 • יד צבי בע"מ
 • וולטור בע"מ
 • חברת חלקה 310 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 278 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 277 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 276 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 268 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקה 267 בגוש 6186 בע"מ
 • סאס תעשית רהיטי פלדה בע"מ
 • רחוב המלכה שלומ-ציון 71 תל-אביב בע"מ
 • חלימר את סרוקה בע"מ
 • נוה שינקין 18 בע"מ
 • גוש 6952 חלקות 65ו- 66 בתל-אביב בע"מ
 • בית ככר היל בע"מ
 • נחלת פריץ וגרטה בע"מ
 • אמלש פרודקשונז 1956 בע"מ
 • פינאקר יודלביץ ושות בע"מ
 • נוה צבי בת-ים בע"מ
 • פיק אפ בע"מ
 • רחוב הירשנברג 15-17 בע"מ
 • שדרות העצמאות פנת רחוב ירושלים בע"מ
 • גילה בע"מ
 • י ססובר בע"מ
 • סולנפט בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 783 בע"מ
 • יהודית גרבוב בע"מ
 • חלקה 428 בגוש 6212 בע"מ
 • שמפניון רמת גן בע"מ
 • חברת המזרח התיכון לטבק בע"מ
 • חברה להפצת שרפי שרפון בע"מ
 • מד-דיוק בע"מ
 • קולנוע הדר גבעתיים בע"מ
 • חלקה 201 בגוש 6188 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת הדרי אבי דוד בע"מ
 • מעונות עציון 5 גבעתיים בע"מ
 • קופת תגמולין לעובדי אביר מבשלת שכר לאומית נתניה בע"מ
 • כץ כהנא ושות בע"מ
 • בית חלקה 67 בגוש 6154 בע"מ
 • בנאידה בע"מ
 • משעולים בע"מ
 • חב הבונים אשקלון בע"מ
 • בית מזל בע"מ
 • חלקה 802 בגוש 6158 בע"מ
 • בן נון 10 דירה מספ 8 בע"מ
 • חברת חלקה 251 בגוש 6124 בע"מ
 • משרד לארכיטקטורה והנדסה מ- טינטנר בע"מ
 • מיכאל זמיר בע"מ
 • הדרי פתח תקוה בע"מ
 • מעונות סוקולוב 112 חולון בע"מ
 • מעונות רחוב ירמיהו 13 בע"מ
 • מעונות גוש מס 6206 חלקה מס 47 בע"מ
 • נפקר חברה מאוחדת להשקעות בע"מ
 • צפורה פקר בע"מ
 • יוסף ואהוד פקר בע"מ
 • האור חדרה חברה קבלנית לעבודות חשמל בע"מ
 • חברה ירושלמית להשקעות בתעשיה בע"מ
 • אופן חברה להובלה בע"מ
 • חברת דפוס יהלום בע"מ
 • חברת רהיטן בע"מ
 • חברה לתריסים ובנין בע"מ
 • צוות אדריכלים לתכנון בית הספרים הלאומי והאוניברסיט\י בע
 • סוכנות החוף להספקת דלק בע"מ
 • חברת גוש 6217 חלקה 410 תא בע"מ
 • יתור חברה לתיירות בע"מ
 • אלינוע בע"מ
 • הבית ברחוב הרצל 83 בע"מ
 • פ.ב. גדול עופות בע"מ
 • בית א.ב.ג. אלנבי 47 בע"מ
 • בית א.ב.ג. אלנבי 45 בע"מ
 • אחוזת לינה בע"מ
 • ודובינסקי מפעלי מתכת בע"מ
 • אחים עוביד ושות בע"מ
 • דפס עת בע"מ
 • מעון חלקה 140 גוש 6125 בע"מ
 • דפוס א ו- ר. עזריאל ירושלים בע"מ
 • עמוד וקורה בית מלאכה למבני ברזל בע"מ
 • בית ברחוב מוריה 16 בע"מ
 • מארינה בע"מ
 • נדר בע"מ
 • שחק חברה לפתוח בע"מ
 • פנת מרכז בעלי מלאכה בע"מ
 • משק לובנשטיין בע"מ
 • טל ושלמה חסיד סוכני מכס ושילוח בע"מ
 • בית רחוב הר ציון 69 בע"מ
 • נוה גוש 6111 חלקה 509 בע"מ
 • פרסום או-קי בע"מ
 • מפעלי חיתוך נייר טרכטנברג בע"מ
 • דוד יעקובי ושות בע"מ
 • יוסף מרגולין ושות בע"מ
 • נאה נצול אשפת הערים בע"מ
 • חלב בע"מ
 • חלקת רפאל בגוש 6123 בע"מ
 • מעונות רחוב הרצל רמת גן בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 784 בע"מ
 • בית טבע אזורי בע"מק חפר
 • בארות אבן יהודה בע"מ
 • י. גם ושות בע"מ
 • הפרי והירק חדרה בע"מ
 • פיקסלר את אסף רובין בע"מ
 • אמפרו שווק בע"מ
 • שולה בע"מ
 • ברכה ומגדל בע"מ
 • אחוזת אלקה בחיפה בע"מ
 • גוש 27 חלקה 122 בע"מ
 • כלי פלד חברה להספקה טכנית בע"מ
 • בדעם בע"מ
 • ולמך חברה לקבלנות בנין ולמסחר בע"מ
 • מעון חלקה 245/1 בגוש 6145 בע"מ
 • מעונות רחוב מוסנזון מספר 10 בע"מ
 • מעונות רחוב פינליס בע"מ
 • משכן רחוב פרלשטין בת-ים בע"מ
 • חברת ויטל טרבס בע"מ
 • חברת רח אבישי 10 רמת יצחק עש חלאסצי בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 782 בע"מ
 • אמנוגרף בע"מ
 • דירתנו ברחוב קלונימוס 6 בע"מ
 • אשתורי הפרחי 16 בע"מ
 • ג.פ חברה לנאמנות בע"מ
 • קלמניה חברה להשקעות ולנאמנות בע"מ
 • גדולי תעשיה בע"מ
 • שושנה בת יצחק ויעקב בן יהודה בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6159 בע"מ
 • גני אברהם וסופיה בע"מ
 • רחוב ארלוזורוב 12 רמת גן בע"מ
 • טירת אנלסיה בע"מ
 • אחוזת רחוב אשתורי הפרחי 22 בע"מ
 • חברת חלקה 872 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת הדרי ראשון בע"מ
 • חברה להובלת קרח קורמוביל בע"מ
 • בית חולים אסא בע"מ
 • שכון המעין בע"מ
 • נאות מעין בע"מ
 • פנת יעקב פארמן מיסד שכונת נוה שאנן בע"מ
 • חסיד גרובר וכט בע"מ
 • בית מרקחת פייס בע"מ
 • חלקה 84 גוש 23 ירושלים בע"מ
 • אבני בנין בע"מ
 • פנחס רוזנברג ושות בע"מ
 • שרותי א-פ. בע"מ
 • דירה בחלקה 81 בגוש 6947 בע"מ
 • אוטו לייף בע"מ
 • מאפיה אזורית לפרוזדור ירושלים בבית שמש בע"מ
 • חברת נילי בע"מ
 • מעש פלדות בנין בע"מ
 • השקעות מלה בע"מ
 • אחים שטראוכר בע"מ- ה
 • ארמון התיכון רמת גן בע"מ
 • קב חרובים בע"מ
 • אתוס - החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ
 • גלופוגרף חברה לייצור גלופות דפוס בע"מ
 • מוסך פלס בע"מ
 • בית רחוב זבוטינסקי 69 בע"מ
 • מפעלים גרפיים ישראל צרפת בע"מ
 • קציף בע"מ
 • זאב זילבר בע"מ
 • בית ספר מקצועי לבלט זנטר בע"מ
 • צלי אש בנתניה בע"מ
 • אחוזת פנחס בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 1129 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקות 1136 ו 1137 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקות 1118 ו 1128 בע"מ
 • אורה חברה להפצת ספרים בע"מ
 • כתר מזונה בע"מ
 • בית גוש 23 חלקות 63-64 בע"מ
 • אליעזר גרין ושות בע"מ-
 • קמילו שילר ושות בע"מ
 • תחנת שרות מקוה ישראל בע"מ
 • משכנות אמריקה בע"מ
 • גן מבע בע"מ
 • חיים סנקובר בע"מ
 • וינוקו גרוטאות ברזל בע"מ
 • דירות רחוב פרג 4 בע"מ
 • בית קרולה בע"מ
 • רמת ברקת בע"מ
 • רענן קרסו בע"מ
 • מפעל המסב כסופים בע"מ
 • פלס חברה לפרסומים בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6106 בע"מ
 • בית ברחוב נהרדעה בע"מ
 • אחוזת ביאליק 82 רמת-גן בע"מ
 • נוה ביאליק 80 רמת-גן בע"מ
 • מכונות תפירה מיסודה של פעמון 1956 בע"מ
 • אברהרדט קומפ פור אינווסטמנט בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6905 בע"מ
 • חלקה 68 בגוש 6914 בע"מ
 • בנרון בע"מ
 • ניופאן לייף בע"מ
 • בית משותף חלקה 235 בגוש 6125 בע"מ
 • חברה ישראלית לתערוכות חקלאיות ופתוח בע"מ
 • מעון אילן בע"מ
 • חברת נתן צבי תל אביב בע"מ
 • אחוזת פינליס 6 בע"מ
 • חברת סוכנות לבטוח י ברסלר בע"מ
 • וכסמן את שירצקי בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2722
 • חברת חלקה 425 בגוש 6111 בע"מ
 • ויקטוריה מלאכות ותעשיות בית בע"מ
 • חברה לגדול בקר בבנימינה בע"מ
 • שמירת לילה בע"מ
 • קרית צאנז בע"מ
 • בית הר ציון חלקה 88 בגוש 6975 בע"מ
 • דן גבריאלי בע"מ
 • חברת בן ציון לבנין בע"מ
 • אחוזת חלקה 9 בגוש 8273 בע"מ
 • דירת מוצקין 3 תל-אביב בע"מ
 • חלקה 350 בגוש 6205 בע"מ
 • ספרנו בע"מ
 • בית דרום אפריקה בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 129 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 128 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 122 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 107 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 97 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 96 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 95 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 94 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 81 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 80 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 79 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 78 בע"מ
 • יהלמי הנגב בע"מ
 • ביבלוס סוכנות ספרותית בע"מ
 • מעון בית שמש בע"מ
 • חברת חלקה 175 בגוש 23 בע"מ
 • החברה הלאומית לתה בע"מ
 • תיקום תקשורת בע"מ
 • ויקטורי סויטס בע"מ
 • יש אורוג בע"מ
 • מורשת משה חלקה 159 גוש 6213 בע"מ
 • מפעלי מתכת המבורגר בע"מ
 • חברת גלפר בע"מ
 • חברת חלקה 120 בגוש 6213 בע"מ
 • י.א. חברה ליבוא ותעשיה בע"מ
 • ברטל חברה לחקלאות בע"מ
 • חברת מעונות בן יהודה 181 בע"מ
 • סרטי נוער ישראל בע"מ
 • חברת בית חלקה 415 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 61 בגוש 30026 ירושלים בע"מ
 • אחוזת חלקה 26 בגוש 8273 בנתניה בע"מ
 • שפוץ ובנין בע"מ
 • חברת חלקה 61 בגוש 6124 בע"מ
 • כנרת שרות מוניות בינעירוני בע"מ
 • חברת חלקה 549 בגוש 6127 בע"מ
 • רדיו דויטש בע"מ
 • משק ירקון של בני מגדיאל תשטז בע"מ
 • מפעל אלי בע"מ
 • אחוזת חלקה 581 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 277 בגוש 6159 בע"מ
 • דניאל ברין בע"מ
 • קבוצה 6 בע"מ
 • חלקה 363 בגוש 6217 בע"מ
 • מתן פתוח ובנין בע"מ
 • מגרש נאה גוש 6615 חלקה 19 מגרש 38 בע"מ
 • בית רחוב שינקין 7 בגבעתיים בע"מ
 • בית על חלקות 903 905 גוש 6158 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2187
 • יינות נצרת בע"מ
 • אחוזת נורית בע"מ
 • ש.ע. ירדני מוצרי מתכת בע"מ
 • טירת אלפסי 10 בע"מ
 • לוין משה בע"מ
 • עפר בית חרושת לייצור עורות בע"מ
 • ארגון נהגי עכו בע"מ
 • גוש 30027 חלקה 4 בע"מ- חברת
 • ** מספר זה בוטל.
 • ראניב חברה לקבלנות בע"מ
 • ברנהרד רוזנבלום בע"מ
 • חברת פנת מרים בע"מ
 • בית קלישר 48 בע"מ
 • מבנה ברחוב ארלוזרוב 2 בע"מ
 • בית רחוב אשתורי הפרחי 24 בע"מ
 • חלקה 215 בגוש 6154 בע"מ
 • בוטזן חברה לגדול ושווק חקלאי בע"מ
 • תעשיות טייפ בע"מ
 • יעקב דורון חברה לשרותים וסחר חוץ בע"מ
 • מוניות שלמה המלך בע"מ
 • נקודים בע"מ
 • נכסי גוש 6679 חלקות 452-450 בע"מ
 • נוה פרימתוק בע"מ
 • קרית פרימתוק בע"מ
 • אצקלופדיה כלכלית בע"מ
 • כץ את פרידמן בע"מ
 • חברת שרשי צהלה בע"מ
 • חברת חלקות 173 174 בגוש 6155 בע"מ
 • קן אור בע"מ
 • דיממה בע"מ
 • נכסי משפחת יעקב האפט בע"מ
 • רוז פילם מפיצים בע"מ
 • חסך-קופת חסכון לחינוך בע"מ
 • בוני דירות בע"מ
 • אספלן בע"מ
 • נוה דליה בת-ים בע"מ
 • חברת עלוה בע"מ
 • חברת פריון בע"מ
 • גנרל אקסקורזן קו בע"מ
 • הבית באלנבי 136 בע"מ
 • אחים שורצמן בע"מ
 • בית בגוש 6212 חלקה 446 בע"מ
 • בית בשדרות עמנואל 14 בע"מ
 • קפת עובדי ש. הורוביץ ושות בע"מ
 • בניפול בע"מ
 • החברה לשרותים אפרי בע"מ
 • אריה חברה לטקסטיל בע"מ
 • מנפטת השלום בע"מ
 • ברק חברה ירושלמית להלבשה בע"מ
 • קוראון בע"מ
 • מגרסת בריווקס בע"מ
 • יד חיים ויצמן (חלצ)
 • ר.ו.א.ש. בע"מ
 • לגין חברה בע"מ
 • המגרש ברחוב מאפו 20 בע"מ
 • מעונות רחוב יחזקאל 46 בע"מ
 • חברת החצץ במגדל צדק בע"מ
 • מעונות אמסטרדם מס 20 תל-אביב בע"מ
 • דירה מס 5 בשדרות ק.ק.ל. 21 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 6192 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 191 בע"מ
 • חברת גוש 6123 חלקה 444 בע"מ
 • מעונות רחוב שפינוזה 24 בע"מ
 • קלקה 305 בגוש 6213 בע"מ
 • חלקה 304 בגוש 6213 בע"מ
 • גומי קל עלי בע"מ
 • פיגמנט בע"מ
 • יקבי נס ציונה בע"מ
 • מעונות גוש מספר 6154 חלקות מס 528-529 בע"מ
 • מעונות גוש מספר 6154 חלקה 527 בע"מ
 • קרית הוברמן 14 בע"מ
 • נוה הוברמן 14 בע"מ
 • בניני הפסגה חברה בע"מ
 • גרשון גורביץ בע"מ
 • מעונות ברחוב בני משה 17 בע"מ
 • נוה ר מ בע"מ
 • מאפית רוזנצויג באבן יהודה בע"מ
 • מעונות הרצל 1 בע"מ
 • קולנוע גליל בע"מ
 • חברת חלקה 39 בגוש 65 בע"מ
 • מאפית גולדברג בע"מ
 • מתש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ
 • מעונות אנטיגונוס 7 בע"מ
 • חלקה 48 בגוש 7168 בע"מ
 • פרדסי חדרה בע"מ
 • מכבסת בדלח בע"מ
 • נכסי בנק הפועלים בע"מ
 • משרד שדר 129 בע"מ
 • חברת חלקה 18 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 200 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת חלקה 199 בגוש 6145 בע"מ
 • היוצק בע"מ
 • חנות שדרות חן 65 בע"מ
 • נכס 3 חדרים שדרות חן 65 בע"מ
 • אל-רא בע"מ
 • חברת בית חלקה 187 גוש 6205 בע"מ
 • מחסן שדרות חן 65 בע"מ
 • בית רחוב פנת השומר ו בע"מ
 • בית רחוב גנסין 34 בע"מ
 • חלקות 1559 560 בגוש 6122 בע"מ
 • מועדון לחובבי גריל בע"מ
 • חלקה 252 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת התשבי להשקעות בע"מ
 • חברת דזש בע"מ
 • דב כרמי ושותפיו בע"מ
 • מעונות חלקה 37 בגוש 6196 בע"מ
 • מאילת עד דן שרות מוניות ביעירוני בע"מ
 • חברה למוצרי מתכת וחשמל בר כוכבא בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 770 בע"מ
 • רסטרום בע"מ
 • נויס סרויס בע"מ
 • חברת חלקה 71 בגוש 25 בע"מ
 • חברת חלקה 73 בגוש 25 בע"מ
 • עזפח בע"מ
 • חברת בית ממ למיד בע"מ
 • חברת בית למיד דלית בע"מ
 • קור על בע"מ
 • קוין חברה לייצור מכונות סריגה בע"מ
 • קיוסק הבריכה בע"מ
 • פרדס מנדלסון בנס ציונה בע"מ
 • מעונות ברחוב הקונגרס 41 בע"מ
 • בית רחוב התיכון 63 רמת גן בע"מ
 • חברת הרוכשים בע"מ
 • טירת סמטס בע"מ
 • נוה עזה 47 בע"מ
 • יעל חברה ליצור ושווק חמרים חימיים לחקלאות בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אל כהנא תחבורה והשקעות בע"מ
 • סדנת ג.י.א. קלמן בע"מ
 • חברת חלקה 417 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת חלקה 285 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 575 בגוש 6158 רמת גן בע"מ
 • מוסד ויצמן לפרסומים במדעי הטבע והטכנולוגיה מיסודה
 • חלקות 156-161 בגוש 6160 בע"מ
 • חלקות 450 ו 457 בגוש 6192 בע"מ
 • דוכן הפצה ופרסומים בע"מ
 • קווי דלק ישראליים בע"מ
 • יהלומי שביט בע"מ
 • בי אפ אי בע"מ
 • גוש 6213 חלקות 515 ו- 553 בתל-אביב בע"מ
 • שדרות דליה בע"מ
 • חברת חלקה 372 בגוש 6121 בע"מ
 • אמירים חברה לחקלאות ותעשיה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • יד אפשטיין חיפה בע"מ
 • בית מוזידץ בע"מ
 • חברת חלקה 98 בגוש 30166 נוה פאגי בע"מ
 • רחוב בארי 16 בע"מ
 • א. מלקינד ושות בע"מ
 • ישרא- לייסס בע"מ
 • ש. רוזנבלום ושות בע"מ
 • ישרא-עץ בע"מ
 • י קושניר ושות בע"מ
 • אחוזת שמיר בע"מ
 • חברת מעונות ח ז ס בע"מ
 • הדרי ישראל בע"מ
 • בית ברחוב ירמיהו 42 בע"מ
 • חברת קלנוע דיין בע"מ
 • חברת חכמי לוטר בע"מ
 • נטיעים חברה לחקלאות ולפרדסנות בע"מ
 • נוה חלקה 334 בע"מ
 • קור ייצור מקררים חשמליים בע"מ
 • אחוזת רח ירושלים 23 בע"מ
 • לפידיה חברה למסחר ולתעשיה בע"מ
 • חברה בינלאומית לשרות התיירות בע"מ
 • מאפית קוממיות קוממיות איזור שפיר בע"מ
 • חלקה 333 בגוש 6127 בע"מ
 • מפעל הביטון א. אשכנזי בע"מ
 • שמטקס חברה לטקסטיל בע"מ
 • אגריקולה בע"מ
 • דוד זילברבוים ושות מכשירי רדיו וחשמל בע"מ
 • קופת תגמולין של פקידי ועובדי מסילות פתח תקוה בע"מ
 • אחוזת בצלאל 7 א בע"מ
 • מדיטירניאן אלומיניום בע"מ
 • השקעות לעם חברה להשקעות ונירות ערך בע"מ
 • קלונימוס 10 בע"מ
 • ג.א.ל. אדמיניסטרציה כללית בע"מ
 • גוש 6158 חלקה 842 בע"מ
 • ציקלון החברה הישראלית להספקה והפצה בע"מ
 • יהלום חברה להשקעות בע"מ
 • אחוזות נפתלי בע"מ
 • טורמי כלי בית בע"מ
 • משה אלנבוגן בע"מ
 • חברת רח א בן יהודה 55 תא בע"מ
 • חלקה 573 גוש 6158 בע"מ
 • חלקה 458 בגוש 6123 בע"מ
 • דירה בחלקה 352 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת תעבורה בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520031113
 • האחים בנימיני חברה לחקלאות בע"מ
 • הוצאת ספרים פרדס בע"מ
 • קרביץ בע"מ
 • חברת נאמנות לקופות חיילים בע"מ
 • בית רחוב עבודה 17 בע"מ
 • טרדור פקקי כתר חברה ישאלית בע"מ
 • נאמנות חוץ בע"מ
 • דירת בתיה ויונה 53/7 בע"מ
 • בת ים רחוב בלפור 60 בע"מ
 • ה גנת הצנור בע"מ
 • אחוזת חלקה 629 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 27 בגוש 6124 בע"מ
 • שביון בע"מ
 • חברת גוש 6204 חלקה 60 בע"מ
 • מעון חלקה 351 בגוש 6205 בע"מ
 • מחמוד סולימאן - אלשגרה בע"מ
 • אמפא נדלן בע"מ
 • מעון חלקה םןו ג8264123 נתניה בע"מ
 • מעון שילה מספ 4 בע"מ
 • דירת הבנק בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 118 בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 113 בע"מ
 • קופת התגמולים והפיצויים של עובדי מ. עפר הנדסה בע"מ
 • חלקה 151 גוש 6210 בע"מ
 • המעמיק חברה לעבודות עפר בע"מ
 • טירת קרן ד בע"מ
 • טירת קרן ג בע"מ
 • טירת קרן ב בע"מ
 • טירת קרן א בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ה.ר.ג. נאמנות בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520035700
 • חברת חלקה 123 בגוש 6205 בע"מ
 • אורית צינקוגפיה בע"מ
 • לוי יצחק 21 בע"מ
 • שטינר הנדסת טקסטיל בע"מ
 • המגרש ברחוב חובבי ציון 10 בע"מ
 • הטורים בע"מ
 • סוקולוב 77 בע"מ
 • כלל מחשבים ניהול ונאמנות בע"מ
 • פנת צל בע"מ
 • טיוב חברה לשרותים להחזקת בתים וגננות בע"מ
 • חברת חלקה 156 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת חלקה 154 בגוש 6210 בע"מ
 • חברת חלקה 153 בגוש 6210 בע"מ
 • נכסי חלקה 496 בגוש 6127 בע"מ
 • סנטוריום גן שלוה רמתיים בע"מ
 • נחלת נח בע"מ
 • חברה טכנו ימית לים תיכון בע"מ
 • מפעלים ישראלים לאשראי חסכון ולפתוח בע"מ
 • בית הככר (בת-ים) בע"מ
 • יהודה הלוי 66 תל-אביב בע"מ
 • מעון כט בנובמבר 58 בע"מ
 • לאוצי ישראל בע"מ
 • מגרשי מרגוע ג בע"מ
 • תעשיה ישראלית לצבעים ברי ברודרס בע"מ
 • חברה חלקה 49 בגוש 30157 ירושלים בע"מ
 • אורחה חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • פנת בלוך אהבת ציון בע"מ
 • חברת חפר בע"מ
 • שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בחיפה בע"מ
 • פנת כט בנובמבר חלקה 309 גוש 6213 בע"מ
 • מעון ברחוב יהודה המכבי 14 בע"מ
 • חברת גוש 6124 חלקה 68 בע"מ
 • חברת גוש 6206 חלקה 55 בע"מ
 • המסיע פתח תקוה חברה להובלת משאות בע"מ
 • אחוד מחסנים בע"מ
 • מקור הארגזים בע"מ
 • לאנקו איזראל בע"מ
 • החברה לשווק ויצוא זהורית בע"מ
 • בית החרושת למוצרי מתכת קרלן בע"מ
 • פריטוב תעשית שימורים בע"מ
 • המנקז עבודות אדמה בע"מ
 • מעונות רחוב שמעון התרסי 8 בע"מ
 • מבנה 6212/667 בע"מ
 • מגרשי מרגוע בי בע"מ
 • מגרשי מרגוע אי בע"מ
 • בית מרקחת קסטל בע"מ
 • דירה ברחוב ורבורג 8 בע"מ
 • מעונות גוש 6125 חלקה 241 ברמת גן בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 6210 בע"מ
 • בית משותף חלקה 221 בגוש 6154 בע"מ
 • בית רחוב פיירברג 16 בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 99 בע"מ
 • דליה מפעל להדפסה וצביעה בע"מ
 • אחים מכנס חברה לבנין בע"מ
 • חברת המזונות הביולוגיים בע"מ
 • גליקפרטקס בע"מ
 • נוה ים שרון חברה לפתוח קרקעות בע"מ
 • למרחב-כספים ושרותים בע"מ
 • החברה הממשלתית לתיירות
 • מעונות אבן גבירול 86 תל-אביב בע"מ
 • מלשטיין- בן דור ושות בע"מ
 • מעונות לפין 3 בע"מ
 • חברת מנחם אדלר בע"מ
 • אחוזת ראשונים בע"מ
 • י י שטוף וקבוצת נכי מלחמה ליצוא בע"מ
 • מעונות התרסי בע"מ
 • מוניות כפר סבא בע"מ
 • רחוב בן יהודה 202 בע"מ
 • לוחות פליקן בע"מ
 • מכנו דיזל בע"מ
 • מעונות זח בע"מ
 • החברה הישראלית לדודים בע"מ
 • תבור חברה להספקה הנדסית בע"מ
 • מוראל חברה להשקעות ולמימון בע"מ
 • דירת זיגפריד ואנה אבלס בע"מ
 • מאפית סלפק בע"מ
 • קלין אפרים תעשית רהיטים בע"מ
 • אחוזת פינסקר 58 בע"מ
 • קופת תגמולים לעובדים במוסדות של חקלאים ברעננה בע"מ
 • סדנא לעולה בע"מ
 • מעונות מאנה 2 בע"מ
 • תרמוקור בע"מ
 • מדף בע"מ
 • היקילו בע"מ
 • לולבים בע"מ
 • אורלן בע"מ
 • פלווסט חברה למוצרי חשמל בע"מ
 • חברת נוה באר שבע בע"מ
 • אוניונטקס בע"מ
 • דירות הכרמל חברה לבניה בע"מ
 • י.ש.מ. בע"מ
 • אלבטרוס חברה לספנות בע"מ
 • לינדה בע"מ
 • דר מצנר בע"מ
 • באיק בע"מ
 • יונה אברך בע"מ
 • גד חברה חקלאית בע"מ
 • יעקב לנדאו סוכנות לבטוח בע"מ
 • כרמי שלמה בע"מ
 • חברת גוש 6210 חלקה 158 בע"מ
 • בית רחוב גורדון 18 בנתניה בע"מ
 • הופר שרותי הובלה ומלאכה בע"מ
 • מעון ברחוב יהודה הלוי 110 בע"מ
 • פדרנים בע"מ
 • סנגו שרותי הובלה בע"מ
 • חברת בית חלקה 150 גוש 6205 בע"מ
 • גבי בע"מ
 • מעונות שלווה בע"מ
 • מוסך אליהו בע"מ
 • מ. קליגרמן בע"מ
 • יצחק קליין בע"מ
 • שרותי הנגב בע"מ
 • הוססופ מוצרי בית ממתכת אל חלד בע"מ
 • חלקה 25 בגוש 6960 בע"מ
 • מעונות דיזנגוף 209 בע"מ
 • המחפר חברה לעבודות עפר בע"מ
 • נכסי נאות דשא בע"מ
 • ח.ת. בע"מ
 • היתרון מפעל לעיבוד ויצוא של שקים משומשים בע"מ
 • גן תמר בע"מ
 • דוד בוכמן ובניו בע"מ
 • חלקה 101 בגוש 7170 חולון בע"מ
 • מעון זכרון מלכה בע"מ
 • נגר כדורי את דוד חי (חוות עמיצור) בע"מ
 • בית רחוב אבן גבירול 142 בע"מ
 • רברהולדינג בע"מ
 • מ.ל.מ.ד. בע"מ
 • חברת מאתי בע"מ
 • לימס חברה ישראלית לייצור ומסחר בע"מ
 • מעון ברלוביץ בע"מ
 • נחלת דבורה בע"מ
 • שילה פנת בלוך בע"מ
 • אמריס חברה למסחר ותעשיה בע"מ
 • מחצבות מודיעים בע"מ
 • אחוד סוחרי הדונג בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 447 בגוש 6128 בע"מ
 • פאר חברה קבלנית בע"מ
 • בית רחוב לפין 5 תל-אביב בע"מ
 • גרפוליט בע"מ
 • בן יהודה 108 בע"מ
 • חברת רח ביאליק 47 רמת גן עש גרשון בע"מ
 • מגורי שולמית 11 תל-אביב בע"מ
 • בר סאב בע"מ
 • חברת בית חן 28 בע"מ
 • פרימפט בע"מ
 • פרנסיטקס תעשית אריגי זקרד בע"מ
 • חברה לידיה בע"מ
 • חברת פרדסי יעקבס בע"מ
 • מולטיפון בע"מ
 • מעונות ציל - דובון בע"מ
 • צינקוגרפיה גל-אור בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 869 בע"מ
 • איסטרייד בע"מ
 • אלוגון בע"מ
 • בית משותף חלקה 41 בגוש 6154 בע"מ
 • החברה ליצוג ונאמנות בע"מ
 • חברת רח אהבת ציון 43 בע"מ
 • גורדון 4 נתניה בע"מ
 • חברת מצג בע"מ
 • חברה מזרחית לבנון בע"מ
 • חברת גוש 6154 חלקה 52 בע"מ
 • זכרון יעקב ומשה בע"מ
 • א.ר.ק.אי. יצור חלקי חשמל ורדיו בע"מ
 • די הולילנד פילטליסט בע"מ
 • די הולילנד סובניר קומפ בע"מ
 • הרוכסן בע"מ
 • סוכנות זיידל בע"מ
 • סוללות היגינה חברה בע"מ
 • גולות בע"מ
 • אחוזת רחוב עליה 8 בע"מ
 • פילמטכניק ישראל בע"מ