• גן נחום חברה חקלאית בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקות 421 422 בע"מ
 • חברת גוש 6669 חלקה 97 בע"מ
 • מעונות אנטוקולסקי 12 בע"מ
 • בית חרושת ממור בע"מ
 • בית שדרות בן מימון בע"מ
 • חלקה 198 בגוש 6154 בע"מ
 • חלקה 210 בגוש 6154 בע"מ
 • בניר בע"מ
 • אחים פירסט בע"מ
 • הוצאת ספרים עם הספר בע"מ
 • גוש 6415 חלקה 254 ברמת השרון בע"מ
 • ורד מפעלי טקסטיל בע"מ
 • חברת חלקה 138 בגוש 6108 בע"מ
 • חברת חלקה 597 בגוש 6127 בע"מ
 • מ. אלקס ושות בע"מ
 • מ.מ.מ. מכון מנועים ומכוניות בע"מ
 • מעונות מודיליאנו 4 בע"מ
 • פ.מ.א. בע"מ
 • מוביל און חברה להובלה ולהספקת חמרי בנין בע"מ
 • סברינה בע"מ
 • סקופוס פילם חברה לייצוא וייבוא סרטים בע"מ
 • אחוזת גוש 8269 חלקה 76 בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 458 בע"מ
 • לולין בע"מ
 • מרכז להובלה בתל-אביב יפו בע"מ
 • חברת מחסן תא בע"מ
 • חלקה 482 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה מספר 646 בגוש 6212 בע"מ
 • לאופולד לנדאו בע"מ
 • חלקה 388 בגוש 6154 בע"מ
 • ק.ח. פרסום ופרסומת בע"מ
 • מחסני זוסמן שריבר בע"מ
 • אחוזת חלקה 500 בגוש 6111 בע"מ
 • שיש בע"מ
 • חברה ליעוץ בעניני כלכלה ומסים בע"מ
 • נצנים מוצרי מלט בע"מ
 • מעון נתניה גוש 8264 חלקה 125 בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקות 419 420 בע"מ
 • אחוזת חלקה 20 בגוש 6206 בע"מ
 • רוחמה חברה לסריגה וטקסטיל בע"מ
 • מיאש מפעלי אשפרת שקים בע"מ
 • פרי חומץ חרושת לתעשית חומץ טבעי בע"מ
 • הנכס ברח מוהליבר 47 בתא בע"מ
 • חלקה 124 בגוש 6204 בע"מ
 • בית מרקחת נצח ישראל חברה בע"מ
 • קולנוע מתמיד בע"מ
 • מפעלי סרג עדין בע"מ
 • חברות חלקות 149 160 בגוש 6160 בע"מ
 • אחוזת יעבץ 14 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בית המשכיל יצחק גרינוולד בע"מ
 • מעונות עזה 5 בע"מ
 • אניות שלום ים בע"מ
 • ישיבת מוהריל (מורנו ורבנו הרב יהודה ליב) אשלג בני ברק בע"מ
 • חירם חברה לשרותים ימיים בע"מ
 • פ.ק.ט. בע"מ
 • נמרוד חברה להפקת סרטים דוקומנטריים בע"מ
 • י.מ.י.ק בע"מ
 • קרפקו בע"מ
 • ברנרד הירסקוביץ ושות בע"מ
 • לשכת הובלה ירושלים בע"מ
 • אחוזת דב בבני ברק בע"מ
 • דירה 11 בבית שמשון 11 בע"מ
 • גן אד בע"מ
 • דביר מרדכי בע"מ
 • דפוס למרחב בע"מ
 • כנף ונצחון המאוחדים בע"מ
 • הנכס בלוריא 11 בע"מ
 • טלמור חברה לתעשיה והשקעות בע"מ
 • האומן אספקה לחייט בע"מ
 • חלקה 169 גוש 6108 בע"מ
 • קולנוע קרן בע"מ
 • חברה לתיכון ופיתוח תעשיתי בע"מ
 • פילקס תחנת אריזה רדו בע"מ
 • מעונות סוקולוב 9 תל אביב בע"מ
 • אחוזת גן יהודה בגוש 30048 חלקה 19 בע"מ
 • חברת חלקה 48 גוש 6159 בע"מ
 • חברת חלקה 155 בגוש 6205 בע"מ
 • אניות תרות בע"מ
 • חברת מעונות אריאל בע"מ
 • חברת משכנות צבי בע"מ
 • חברת בית תקוה בע"מ
 • מעון ברחוב אהבת ציון 16 בע"מ
 • שכונים לתפארת ג בנתניה בע"מ
 • חוות מאד בע"מ
 • א. ולד מסחר והשקעות בע"מ
 • רבהל בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520035080
 • אניות תפזורת בע"מ
 • מעונות שטרוק 10 בע"מ
 • בגדינו נחלת בנימין 15 בע"מ
 • ניאופרם בע"מ
 • סינוס בע"מ
 • מ. אפרתי סיטונאי מכלת חב בע"מ
 • בניני כישור בע"מ
 • ון דר הורסט בע"מ
 • אקירוב חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • היפוכלוריט בע"מ
 • בית הירקון 202 בע"מ
 • מטה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2643
 • מיכל פח בע"מ
 • טוכליכו בע"מ
 • בית דורוד ברמת הדר בע"מ
 • בית משותף חלקה 189 בגוש 6205 בע"מ-
 • חלקה 295 גוש 6213 בע"מ
 • איליום חברה לפיננסים בע"מ
 • חברת חלקה 191 בגוש 6125 בע"מ
 • חברת הבית המשותף ברחוב כצנלסון בע"מ
 • מגורי רח בלוך 29 בע"מ
 • אחוזת רח סוקולוב 87 בע"מ
 • מעונות רחוב יחזקאל 14 בע"מ
 • מעונות רחוב בלוך 94 בע"מ
 • נאות חדרה 1955 בע"מ
 • מפעל למכונות נעלים פופר בע"מ
 • נוה גור ב בע"מ
 • נוה גור א בע"מ
 • ח.מ. תגרין בע"מ
 • טוריקן בע"מ
 • דימה חב למנועי דיזל ומכונות בע"מ
 • המאור חברת הנדסה לעבודות חשמל בע"מ
 • חברת רחוב בלוק 66/68 בע"מ
 • קוע להשקעות בע"מ
 • חלקה 188 בגוש 6154 בע"מ-
 • גדיש בע"מ
 • מפעלי בניה מ.מ.ד.ר. בע"מ
 • מעון בשדרות הארזים 5 בע"מ
 • הבית ברחוב המקשר 12 רמת גן בע"מ
 • חברת המעון בחלקה 8 בע"מ
 • חברת גוש 6186 חלקה 280 בע"מ
 • גוש 6186 חלקה 279 בע"מ- חברת
 • בית חרושת למוצרי בשר אורנוי בע"מ
 • חברת אח לבנין בע"מ
 • אגם הברבורים משק לגדול עופות בע"מ
 • חברת בית חלקה 259 גוש 6213 בע"מ
 • חברת מעונות חלקה 256 גוש 6213 בע"מ
 • אלג אגודה לחומרי גלם בע"מ
 • בית האכר כפר סבא בע"מ
 • הרפז ירושלים בע"מ
 • המרכז האודיאולוגי עש שמואל רוזן ומשה ברגמן בע"מ
 • יחיאל זלינגר ובניו בע"מ
 • מדו- בד בע"מ
 • אוניברסל תעשית רהיטי מתכת ועץ בע"מ
 • חברת א הלס ובניו בע"מ
 • מלון געתון גנתי בע"מ
 • מפעל שמנים מעונה בע"מ
 • לולד בע"מ
 • חברת מעונות ובנין בע"מ
 • בית ברח דבורה הנביאה 21 בע"מ
 • אחוזת בן נון בע"מ
 • אום חרושת חשמל בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 505 בע"מ
 • בית רחוב שור 14 בע"מ
 • מצדה שרות לבטוח בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 855 בע"מ
 • חברת מלצט מס 4 א בע"מ
 • מעונות ירושלים בבני ברק בע"מ
 • רנון בע"מ
 • בית ברחוב יהודה הלוי 143 בע"מ
 • חלקה 154 בגוש 6212 בע"מ
 • דירת משה ואסתר מישקינסקי רח מלצט 35 תא בע"מ
 • אחים לזרוס בע"מ
 • חברת בית משותף ברח הראשונים רמת גן בע"מ
 • דירה ברמג ברחוב נתן בע"מ
 • דירה מס 9 בשדר 127 בע"מ
 • קפה ומסעדה אורלי בע"מ
 • חלקה 291 גוש 6154 בע"מ
 • ביר בע"מ
 • י. את מ. וולודבסקי בע"מ
 • חלקה 439 בגוש 6122 בע"מ
 • בית משותף חלקה 186 בגוש 6205 בע"מ
 • אשראי מיוחד אשקלון בע"מ
 • בית חלקה 100 בגוש 25 בע"מ
 • מעון ברחוב מרשל 20 בע"מ
 • סחורות גומי חיים פנטל בע"מ
 • אבא מזרחי חברה להשקעות בע"מ
 • בית חלקה 317 בגוש 654 בע"מ
 • בית חרושת למכונות תפירה אוניברסל בע"מ
 • תעשיות פרידמן בע"מ
 • ורשבסקי ושות קבלנים וצבעות בע"מ
 • נצרת חב להשקעות ופתוח בנין ותעשיה בע"מ
 • חברה גוש מס 16663 חלקה מס 43 בע"מ
 • נעים ייצור מוצרים סניטריים היגיינים וקוסמטים בע"מ
 • נכסי י.ב.מ.ישראל בע"מ
 • און יאור חב קבלנית לעבודות חשמל בע"מ
 • חברת הבית המשותף שדרות עמנואל 17 בע"מ
 • חברת גוש 3692 חלקה 16 בע"מ
 • לכיש חברה לתעשיה ומסחר בע"מ
 • טירת איריס בע"מ
 • טירת זמירה בע"מ
 • חברת חלקה 72 בגוש 25 בע"מ
 • מעונות עובדי מלבן בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מבנה חן בע"מ
 • אפריס חב לפיננסים והשקעות בע"מ
 • רחוב פרץ 16 בע"מ
 • נשירים בע"מ
 • קפת תגמולים לעובדי גד חברה בע"מ
 • השופטים 3 תל אביב בע"מ
 • חברת שטרוק 15 בע"מ
 • בייבל לנד פילגרימייגס בע"מ
 • חלקה 554 בגוש 6127 בע"מ
 • חברת גוש 6127 חלקה 556 בע"מ
 • שגרו בע"מ
 • חברה כללית למסחר ואשראי בע"מ
 • שפ-אל סוכנות לשווק שפופרות ואריזות אלומיניום בע"מ
 • סקוט קו בע"מ
 • אפרטורה לוילונות בע"מ
 • חלקה 496 בגוש 6668 בע"מ
 • י.א. קלינמן בע"מ
 • תחנת דלק זיו און בע"מ
 • התלמוד המנוקד חברה בע"מ
 • פרודג בע"מ
 • מעבדות אקמה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בנטל בע"מ
 • מסלול חברה להובלה בע"מ
 • מתלי מי תהום לגדול ירקות בע"מ
 • דירה מס 2 ברח איתמר בן אבי 1 בע"מ
 • חסכון לצרכן בע"מ
 • תעשיות נצרת בע"מ
 • ח. אטר ושות בע"מ
 • שים בע"מ
 • נחלת קלרה בע"מ
 • קרסטון בינלאומי - ניהול ויעוץ בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 420 בע"מ
 • בית אברמוביץ ובניהם בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 422 בע"מ
 • חברת חלקה 238 בגוש 6166 בע"מ
 • חמד מפעלי עץ בע"מ
 • בית רחוב אליעזר בן יהודה 240 בע"מ
 • בית רחוב אנטיגונוס 5 בע"מ
 • מעון חלקה 542 בגוש 6159 בע"מ
 • מוסכי חדרה בע"מ
 • פלסטין מוצרי פלסטיקה וכימיקלים בע"מ
 • דוגמא בית חרושת לרהיטים בע"מ
 • מחצבי הגליל העליון בע"מ
 • טיש בע"מ
 • מדרשת רופין - מוסד להשכלה גבוהה בע"מ
 • חלקה 801 בגוש 6158 בע"מ
 • דירה בחלקה 139 בגוש 6125 בע"מ
 • לדיסה בע"מ
 • חירם חברה קבלנית בע"מ
 • נורגז בע"מ
 • הבית ברח דיזנגוף 150 בע"מ
 • האטון פקטורס בישראל בע"מ
 • גוניר בע"מ
 • בית חלקה 108 בגוש 6154 בע"מ
 • פויכטונגר חברה לקדום הסחר בע"מ
 • שפוט חב שכונים עממיים בפתח תקוה בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520035809
 • אחוזת ברקת בע"מ
 • מעון פנינה בכרמל בע"מ
 • בידור בע"מ
 • גורעם בע"מ
 • בית רחוב פרג 7 בע"מ
 • מלון ופנסיון עלית נתניה רוט את בורסטיין בע"מ
 • דירה מס 9 בבית נצח ישראל 11 בע"מ
 • חלקה 263 בגוש 6126 בע"מ
 • חלקה 149 בגוש 6126 בע"מ
 • בטוחי בטוחים חיפואיים בע"מ
 • המעון ברחוב אנטיגונוס 15 בע"מ
 • סחר- עור בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2626
 • חברת רחמאי בע"מ
 • ישרבול חברה ישראלית לניצול כבול בע"מ
 • חפץ חיים בע"מ
 • מרדיר בע"מ
 • חברת גוש 6206 חלקה 29 בע"מ
 • פרחיה קומפי בע"מ
 • חברת קורשטיין ישראל בע"מ
 • הייליגר ושות מרכז ספרים מדעיים והחתמות בע"מ
 • מעונות ברחוב אנטיקולסקי בע"מ
 • בית אמסטרדם 22 בע"מ
 • מבטחי צידון בע"מ
 • קולנוע תכלת בע"מ
 • דירת אלחנן בע"מ
 • רחוב בלוך 61 תא בע"מ
 • חברת אל שמר בע"מ
 • מושבה אמריקאית ובית תיירים בע"מ
 • בית מרקחת בריאות הרצליה בע"מ
 • החברה המאוחדת לבנין פתח תקוה
 • מפעלי רוממה בע"מ
 • חוות חצור העתיקה בע"מ
 • סוכניות ספנות ובטוח בע"מ
 • ז קולוגני ובניו בע"מ
 • קסטל מפעלי פלדה בע"מ
 • חלקה 203 בגוש 6154 בע"מ
 • אלטיטקס בע"מ
 • אחים דנג בע"מ
 • מחסן אליעזר ברחוב מנדלסון 2 בע"מ
 • דירת שלמה ברחוב מנדלסון 2 בע"מ
 • מעונות שקט בע"מ
 • חברת חלקה 59 בגוש 6205 בע"מ
 • מעון שרגא ברחוב מנדלסון 2 בע"מ
 • בית חיים ברמת גן בע"מ
 • איתן חדוש מנועים בע"מ
 • חברת יהושע בן נון 33 בע"מ
 • יזראמקס (1955) אחזקות והשקעות בע"מ
 • מעונות רמברנדט ליליאן בע"מ
 • געתון בע"מ
 • האחים רביב בע"מ
 • לוכסמבורג החזקות (1955) בע"מ
 • חברת אספקה אוסטרלית בלטית ישראל בע"מ
 • פרדס סינדיקט עבוד פרדסים בע"מ
 • פרדס חלקה 4 בגוש 6392 בע"מ
 • אורלי עבוד יהלומים בע"מ
 • תעל חברה לנאמנות בע"מ
 • שסתומי ישראל בע"מ
 • ישראל ונצואלה חברה למסחר חוץ בע"מ
 • פרוביסקי בע"מ
 • חברה לשווק צמיגים גולדשטיין בע"מ
 • בית ברחוב גליצנשטיין 8 בע"מ
 • בית ברחוב רמברנד 32 בע"מ
 • בית משותף ברחוב בלוך 12 בע"מ
 • הקנין להשקעות בע"מ
 • כפיר מחלבות בע"מ
 • מעונות קרן ריינס בע"מ
 • חלקה 457 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 158 בגוש 7172 חולון בע"מ
 • תעול חברה לעבוד עפר בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 873 בע"מ
 • שלום תיק ובניו 1955 בע"מ
 • אימפלונקס בע"מ
 • גולן קוטנר סטודיו לפרסום בע"מ
 • חברת היקב בע"מ
 • קוהאר בע"מ
 • רחוב יהודה המכבי 9 בע"מ
 • חלקה 479 בגוש 6123 בע"מ
 • בית ברח שילה 8 בע"מ
 • מעגל השלום בע"מ
 • המרכז המשפטי בע"מ
 • ויקטור ש. דוד בע"מ
 • חברת גוש 6125 חלקה 259 בע"מ
 • בריאות בע"מ
 • יציבות חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקות 327 328 בע"מ
 • דירה מס 16 ברח אשתורי הפרחי 4 בע"מ
 • שרות וסיכה השבעה בע"מ
 • שרות הובלה יונה בע"מ
 • בית חרושת לטקסטיל לשם בע"מ
 • רק חברה בע"מ
 • חברת פדבה סגל בע"מ
 • לימה ביחר לוופלים וממתקים בע"מ
 • פרדסי אחים פלדמן את מ.טרלוב ובניו בע"מ
 • מצדה חברה מאוחדת לקדוחי נפט בע"מ
 • נחלת עבודה בבני ברק בע"מ
 • דיאמנקו בע"מ
 • חן נאמנות בע"מ
 • רוזנבלום פרוות בע"מ
 • מחצבת השרון בע"מ
 • חברת במט בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 4 פתח תקוה בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 3 פתח תקוה בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 2 פתח תקוה בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 1 פתח תקוה בע"מ
 • חלקה 163 בגוש 6128 בע"מ
 • החברה לעבוד ונצול מוצרי אוזים בע"מ
 • אחוזת לוי בגוש 30025 חלקה 256 בע"מ
 • אחוזת חלקה 60 בגוש 6159 בע"מ
 • כבול החולה בע"מ
 • חברת אמנות בע"מ
 • בית רחוב אמסטרדם 24 בע"מ
 • פרדסי כפר ברנדיס בע"מ
 • מטעי קולומביה בע"מ
 • דפוס עליה וצורכי משרד בע"מ
 • א.ס.א. בע"מ
 • בית הצמיג חברת צמיגים בע"מ
 • כימכול נציגויות בע"מ
 • קבקו מכירות בע"מ
 • תשלובת תבורי בע"מ
 • משכנות בני דן בע"מ
 • מלרו בע"מ
 • ברטרו בע"מ
 • חברה אמריקאית לאוטומובילים בע"מ
 • מו-כו חברה למסחר ולתעשיה בע"מ
 • יעקב ולאה בע"מ
 • פוסידון חברה ימית בע"מ
 • בית רחוב החשמונאים 11 ברמת-גן בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 331 בע"מ
 • פרחי השרון בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 330 בע"מ
 • י.ב. אספקה טכנית בע"מ
 • חברת חלקה 93 בגוש 6205 בע"מ
 • סמטת החשמונאים בע"מ
 • חברת מועדונים טכניים בע"מ
 • בן יהודה 151 בע"מ
 • חברת פינת לינקולן בע"מ
 • חברת חלקה 288 גוש 6125 בע"מ
 • משגב יצחק בע"מ
 • ארפל מפעלי מתכת בע"מ
 • אחוזות מכון בע"מ
 • דירות מלון בע"מ
 • בית יעבץ 25 בע"מ
 • ספקי דלק בע"מ
 • קלמית חברה לייצור בע"מ
 • גוש 6212 חלקה 163 בע"מ
 • מזכרת הרצל בע"מ
 • איל חברה להנדסה וחרושת בע"מ
 • נפתלי ריגר בע"מ
 • נוה הנביאים 36 בע"מ
 • קרית הנביאים 36 בע"מ
 • חלקה 183 גוש 6665 בכפר שמריהו בע"מ
 • חברת נוה שאנן 4 בע"מ
 • עבידול רחים אברהים ושות בע"מ
 • איאון ישראל סוכנות ביטוח בע"מ
 • שיווק בוטנים וכותנה בע"מ
 • שרותים מאוחדים בע"מ
 • פרעם בע"מ
 • סכם קונסטרוקציה בע"מ
 • בית משותף חלקה 508 בגוש 6154 בע"מ
 • אגרס חברה ליצוא ואספקה חקלאית בע"מ
 • בית רחוב בצלאל פנת סוטין 12 בע"מ
 • חברת חלקה 387 בגוש 6154 בע"מ
 • דליה חברה לקישוט בע"מ
 • דירה בגורדון 49 בע"מ
 • צבי כהן ושות בע"מ
 • תבל תעשיות ברזל חיפה
 • חברה לבנין ואספקה בע"מ
 • עזריאל שריר בע"מ
 • חלקות 553-554 בגוש 6122 בע"מ
 • איבשקובסקי ושות בע"מ
 • סולו חברה למשקאות קלים בע"מ
 • תלפית בע"מ
 • חברת זונטל בע"מ
 • דירת דוד ויהונתן בע"מ
 • חברת יהלומי לוזו בע"מ
 • ליליפות בע"מ
 • נכסי סוניה פינס בע"מ
 • מעונות מרים בבני ברק
 • אחוזת ב.א. בעם
 • דירת שני חדרים בגורדון 85 בע"מ
 • חלקה 510 בגוש 6111 בע"מ
 • חלקה 508 בגוש 6111 בע"מ
 • גולדוסר- וישנגרד בית חרושת לצנורות ומתכת בע"מ
 • חציבה ובנין בע"מ
 • שרנוע בע"מ
 • וול-סוא- טקס בע"מ
 • מעונות שושנה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • גלף בע"מ
 • שבט תוצרת פלסטיקה מאורכת בע"מ
 • נכסי רחל פקניוף בע"מ
 • בית רחוב הדסה 9 בע"מ
 • מעון אורזי חלקה 331 בגוש 6166 בע"מ
 • מעונות עדנה בע"מ
 • בית רוטשילד 39 בע"מ
 • בית משותף ברח יריחו מס 1 בע"מ
 • הדירה בחלקה 531 בע"מ
 • אבן פז נתניה בע"מ
 • אחים כץ חברה לתעשיה ומסחר ביהלומים בע"מ
 • עזיז פרסי ושות בע"מ
 • פאמול בע"מ
 • אחוזה רח קרית ספר 20 בע"מ
 • ארנסט איבולד בע"מ
 • מיכון ויעול משרדי במכונית אי ב. אמ. חב בע"מ
 • חברה לייצור ולשווק משקאות קלים בע"מ
 • העולם ליפה נויפלד ושות בע"מ
 • בני גד בנוש בע"מ
 • חברה להפצת תוצרת אמפלקס בע"מ
 • חברה למפעלי עובדים ואשקעות בפתח תקוה בע"מ
 • חלקה 105 בגוש 6109 תל בנימין בע"מ
 • יהלומי רוט בע"מ
 • נכסי רחוב מרמורק 12
 • בית ברח רשבא 6 בע"מ
 • ברשגלטקס בע"מ
 • שוקונת חב לממתקים ושוקולדה בע"מ
 • מכון פלס למאזניים אוטומטיים בע"מ
 • אברהם ולד ושות בע"מ
 • משק פטר בע"מ
 • יפה נוף להשקעות בע"מ
 • ד. אורליאנסקי בע"מ
 • מזים בע"מ
 • מעון סמל חלקה 193 גוש 6159 בע"מ
 • המשביר למשק הזעיר בע"מ
 • היאר בע"מ
 • ינה בע"מ
 • מוסד א.ס.קי. ישראל בע"מ
 • בוסתן יעקב ארנון בע"מ
 • פנשט בע"מ
 • מונו זית בע"מ
 • מפעל הקשיה מיסודו של עץ הזית חיים ליבוביץ ובניו בע"מ
 • מפעל הסילו מיסודו של עץ הזית חיים לבוביץ ובניו בע"מ
 • עזריה מן האדומים 4 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2674
 • הרבריה בע"מ
 • תעשיית וילונות
 • גרטם בע"מ
 • חימוטריד בע"מ
 • יערי את רזניק בע"מ
 • טג בע"מ
 • מסעדת אדר בע"מ
 • לאבו חברה למסחר בע"מ
 • פלסר בע"מ
 • פרדס מ.פ. בע"מ
 • בית ברח רשי 50 ירושלים בע"מ
 • אחוזת גוש 8233 חלקה 64 בע"מ
 • ר. מגידו ושות מהנדסים בע"מ
 • אילנות כפר סבא בעם
 • מטעי חן בע"מ
 • מרכז חבס בע"מ
 • סלסיאב חברה לבנין וקבלנות בע"מ
 • גוש 6126 חלקות 248-249 בע"מ
 • מפעל ירושלמי של המשביע בע"מ
 • נחלת בנימין 81 תל-אביב בע"מ
 • חלקות 96-95 גוש 6109 תל בנימין בע"מ
 • חלקה 117 גוש 6106 תל-אביב בע"מ
 • חלקה 44 גוש 6128 רמת-גן בע"מ
 • אחוזת הגבעה בע"מ
 • חרושת ומסחר בע"מ
 • בית ויזל 10 תל-אביב בע"מ
 • המעון בחלקה 83 בע"מ
 • פנת נהרדעא בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 134 בע"מ
 • גוש 6217 חלקה 353 בע"מ
 • גרר חברה לעבודות עפר לחקלאות ובנין בע"מ
 • פ.אי. טי. אגוד יצרני שמורים בישראל בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 4 בני ברק בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 3 בני ברק בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 2 בני ברק בע"מ
 • שכון חרדים זכרון שאול 1 בני ברק בע"מ
 • מוסך א.ל. אהרונוב ובניו בע"מ
 • אטקו אקספורט בע"מ
 • בית רחוב עמק יזרעאל 72 בע"מ
 • מעונות רחוב התיכון בע"מ
 • יצחק טיקטין בע"מ
 • גוש 7052 חלקה 119 בתל-אביב בע"מ
 • אחים מיבר בע"מ
 • טירת רחוב גורדון 30 בנתניה בע"מ
 • קונדיטוריה לילה בע"מ
 • חברת חלקה 752 בגוש 6902 בע"מ
 • חברת חלקה 478 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 477 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 474 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 473 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 472 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת חלקה 471 בגוש 6213 בע"מ
 • בית חרושת קדמה בע"מ
 • אגליט בע"מ
 • חברה גוש 6213 חלקות 213 ו 330 בע"מ
 • חברה גוש 6213 חלקה 210 בע"מ
 • חברה גוש 6213 חלקה 209 בע"מ
 • ש.נ.מ. בע"מ
 • חמורד בע"מ
 • מוצרים ישראליים בע"מ
 • חברת שבח להובלה בע"מ
 • בית פ.ג.א. בע"מ
 • ס.ק.מ. רבר בע"מ
 • מעונות ברחוב גרוזנברג 21 בע"מ
 • אפפלבוים
 • קצנשטיין אדלר בע"מ
 • אקספנסיה בע"מ
 • יד עמנואל חברה בע"מ
 • חברת חלקה 753 בגוש 6902 בע"מ
 • חשבונות ומסים בע"מ
 • אמלית בע"מ
 • נעלי מודרן בע"מ
 • חברה ישראלית למולסה בע"מ
 • חברת חלקה 452 בגוש 6213 בע"מ
 • קולנוע אילת יפו בע"מ
 • בית רחוב שיבת ציון 11 בע"מ
 • מבנה חלקה 654 בגוש 6212 בע"מ
 • מבנה חלקה 653 בגוש 6212 בע"מ
 • נחלת מנורה חברה לשכון ופתוח (1950) בע"מ
 • אופנה פרינט בע"מ
 • רחוב סוטין חלקה 144 בע"מ
 • אגמון חברה לקדוח בע"מ
 • היכל משה בן עזרא בע"מ
 • המשביר יבולים בע"מ
 • טובאלום בע"מ
 • מ.א.ח.ל סוכנויות נתניה בע"מ
 • שרות מוניות יעל דרומה בע"מ
 • מזכרת חנן שמושקוביץ בע"מ
 • נוה חלקה 313 בגוש 6213 בע"מ
 • הבנין חלקה 21 בגוש 38 בע"מ
 • בית אריזה רחובות בן-עזר בע"מ
 • בית חיים ירושלמי ברחוב בלקינד 6 בע"מ
 • הזיתים חברה לקבלנות ובנין בע"מ
 • האחים גולדה בע"מ
 • מחמוד נאשף ושות בע"מ
 • מירבן בע"מ
 • ח.י. בניני תעשיה ברמת גן בע"מ
 • בניני תעשיות ירושלמי בע"מ
 • בית רחוב גורדון 28 בנתניה בע"מ
 • בית רחוב גורדון 26 בנתניה בע"מ
 • הרמן כהן 11 בע"מ
 • חברת חלקה 709 בגוש 6158 בע"מ
 • חלקה 348 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 59 בגוש 6939 בע"מ
 • דרה הולדינג בע"מ
 • אליכסיר בע"מ
 • משגב ארפל בע"מ
 • רפל בע"מ
 • חלקה 247 בגוש 6123 בע"מ
 • מבנה חברה לדיור בע"מ
 • רתכי פלסטיקה בע"מ
 • נטרוז בע"מ
 • נוה יהודה בבני-ברק בע"מ
 • אחוזת עמי בע"מ
 • עססית בע"מ
 • חברת בית ברחוב כצנלסון 48 בע"מ
 • חברת בית רח עציון מספר 7 בגבעתיים בע"מ
 • היכל אבן גבירול 88 בע"מ
 • שכון חלקה 153 בגוש 6212 בע"מ
 • שכון חלקה 150 בגוש 6212 בע"מ
 • סיב-שאן בע"מ
 • בתי רני חיפה בע"מ
 • חברת חלקה 299 בגוש 6154 בע"מ
 • בית רחוב אבן גבירול 113 בע"מ
 • בית רחוב הפרדס
 • השקעות גולומביק בע"מ
 • השקעות זיו בע"מ
 • השקעות שטרן בע"מ
 • חברת גוש 6125 חלקה 311 בע"מ
 • חברה לפרסום כתבי עת בע"מ
 • בינטרום בנינים טרומיים בע"מ
 • מעונות חלקה 678 גוש 6127 בע"מ
 • טירת מרגוע בגוש 6615 חלקה 19 מגרש זמני 23 בע"מ
 • בית דבורה בבני ברק בע"מ
 • קודילי בע"מ
 • ארגון למסחר נפט בע"מ
 • החברה ליצור קוורגל בע"מ
 • חלקה 46 בגוש 10784 חברה להשקעות בע"מ
 • חברת מרויץ נתניה בע"מ
 • חברת פנת מרגוע רמת גן בע"מ
 • מגרשי זוהר 1 בע"מ
 • מגרשי זוהר 4 בע"מ
 • מגרשי זוהר 3 בע"מ
 • מגרשי זוהר 2 בע"מ
 • צופיה ברמת-גן בע"מ
 • שלום חברה להנדסה בע"מ
 • קבוצת בנין עמודים בע"מ
 • עמיקתא בע"מ
 • חלקה מס 30 בגוש 7168 בע"מ- חברת
 • מעון חלקה 262 בגוש 6205 בע"מ
 • בית המאסף בע"מ
 • מעון חלקה 543 בגוש 6159 בע"מ
 • אסו סטנדרד אויל בע"מ
 • גוש 7103 חלקה 32 בתא בע"מ
 • מזל לחסכון בע"מ
 • גוש 6906 חלקה 91 בתא בע"מ
 • ליקו בע"מ
 • מרוקת משי בע"מ
 • אפרים יודלביץ ובניו בע"מ
 • פונורון מפעלי רדיו ומוצרים אלקטורניים בע"מ
 • זיו הנקרה בע"מ
 • אמריקן טרוסטייז בע"מ
 • מ.ב.א.ז בע"מ
 • קל קרדיט לצרכן בע"מ
 • חיים ורבקה הלפרין בע"מ
 • ו.א.ק. תעשיית אביזרי מכוניות בע"מ
 • צילפרס סוכנות לעתונות שרות צלומים הסרטה ופרסום בע"מ
 • נוה בת-שבע בע"מ
 • אלון חב להספקה שרותים ונהול בע"מ
 • ישראל קרשטיין מפעלים להנדסה 1955 בע"מ
 • פלד קבלנים ומהנדסים בע"מ
 • חברת פארון ברמת גן בע"מ
 • מעון בן-משה 13 בע"מ
 • וידאוטרון חברה ישראלית לייצור מוצרים אלקטרוניים בע"מ
 • רהיטי א-ג בע"מ
 • חברת בניני הרואה בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 199< בע"מ
 • החברה הישראלית לעבודות עפר בע"מ
 • בניני אסף בע"מ
 • יהודה וינפלד מהנדס בע"מ
 • ארגון מחלקי קרח ברמלה בע"מ
 • בטחון וחסכון בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 305 בע"מ
 • בית בארי מס 7 בע"מ
 • חלקה 194 בגוש 6159 בע"מ
 • ו. טורנובסקי בע"מ
 • פלסימקס חברה ליצוא של מוצרי עור פלסטיקה בע"מ
 • בית משותף חלקה 135 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 180 בגוש 6158 בע"מ
 • פנת ברזילי בע"מ
 • קופת תגמולים של חברי מאפיה מרכזית בע"מ- חברה בע"מ
 • בית ירמיהו 34 בע"מ
 • חברת סחר למזרח הרחוק בע"מ
 • מ צישינסקי בע"מ
 • תעשית גפרורים א. ברזיזינסקי ושותפיו בע"מ
 • קרלטון ישראל בית חרושת למזון בע"מ
 • חברת פלדום בע"מ
 • הכפר הירוק עש לוי אשכול בע"מ
 • בדי צמר בע"מ
 • בית ברחוב זנגויל 15 בע"מ
 • אלרואי בית חרושת לסריגה בע"מ
 • חברת חלקה 67 בגוש 6213 בע"מ
 • משה בראז בע"מ
 • קפה אלנבי בע"מ
 • בנקה בע"מ
 • מעון מס 12 ברחוב דובנוב 17 בע"מ
 • דירה מס 11 בדובנוב 17 בע"מ
 • דירה מס 8 בדובנוב 17 בע"מ
 • דירה מס 5 בדובנוב 17 בע"מ
 • דירה מס 1 בדובנוב 17 בע"מ
 • אלומה וגורן בע"מ
 • דירה ברח רמבן 10 בע"מ
 • רחוב ודגווד 38 חיפה בע"מ
 • עציון סוכנות לבטוח בע"מ
 • חלקה 286 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת גוש 6111 חלקה 252 בע"מ
 • נעלי ויליאמס בע"מ
 • חברת חלקה 300 301 בגוש 6154 בע"מ
 • אסל רמת-גן בע"מ
 • יסיט חברה להשקעות ד. מוסרי בע"מ
 • בית תנועת המושבים
 • פרוטרום בע"מ
 • ש.נ.י. שרותי נמל ישראל בע"מ
 • בית שדרות ויצמן בנתניה בע"מ
 • ניולוג בע"מ
 • ספיר מוצרי רוקחות בע"מ
 • בית ברחוב חיסין 24 תל-אביב בע"מ
 • אחוזות י.ק. בע"מ
 • סימן בע"מ
 • חברה לשווק מלבושים וסדקית אמתא בע"מ
 • אברהם לבינסון את אורי אילון בע"מ
 • בית רחוב אבן גבירול 152 בע"מ
 • שרות מוניות ביאליק מוצקין בע"מ
 • קלינה בע"מ
 • בית רחוב יהלום 4 ברמת-גן בע"מ
 • מועדון ירושלמי לברידג בע"מ
 • דפוס גוטנברג צבי כספ ובניו בע"מ
 • פרדס שרה בע"מ
 • החברה המאוחדת פלמיה מרקור בע"מ
 • חברת חלקה 598 בגוש 6127 בע"מ
 • מחסני קרור השוק הסיטונאי בתל-אביב בע"מ
 • תובל הספקה ושרותים בנגב בע"מ
 • ח אל ארטן בע"מ
 • חברה להספקה משרדית בע"מ
 • בצל האורן בע"מ
 • חלקה 143 בגוש 6126 בע"מ
 • מגן וספורט בע"מ
 • חברת חלקה 268 בגוש 6126 בע"מ
 • וילה סילביה
 • יצור בדי רפוד בע"מ
 • אילת סוכני מכס ותחבורה בע"מ
 • בית מרקחת עכו בע"מ
 • גוש 7067 חלקה זמנית 3 רחוב חומה ומגדל תל-אביב בע"מ
 • מ גרינפלד מ ירון מהנדסים וקבלנים בע"מ
 • צבי קרפף בע"מ
 • חלקה 206 בגוש 6665 בע"מ
 • בית בביאליק 64 ברמת גן בע"מ
 • נכסי עוזדו בע"מ
 • נכסי אלתו בע"מ
 • ספיבק תעשית חמרי בנין בע"מ
 • בית רחוב ביאליק 88 ברמת גן בע"מ
 • תחנת דלק שערים ברחובות בע"מ
 • אספקה א. הרצוג בע"מ
 • חברת הבנין בגוש 3703 בע"מ
 • רנבל בע"מ
 • חברת קמת השרון בע"מ
 • ארן חברה לטקסטול בע"מ
 • נורסיט מפעלי ניר בע"מ
 • מפעל לעבוד יהלומים קמברלי בע"מ
 • חלקה 466 בגוש 6205 בע"מ
 • בית ברחוב מוסנזון 5 בע"מ
 • בית דפוס מעריב בע"מ
 • צבעון בע"מ
 • מלון בריסטול תל-אביב בע"מ
 • שרביט שרות לבטוח בע"מ
 • מקס בוגופולסקי ושות בע"מ
 • אלקלעי טקסטיל בע"מ
 • ב. בועז ושות בע"מ
 • ג.ב.ס. חברה ליצוא בע"מ
 • מעונות בן-זכאי בבני ברק בע"מ
 • סאפיקו חברת ממון דרום אמריקאית ישראל בע"מ
 • ארגון יוצאי ליפקני בישראל מיסודם של אנשי ליפקני באמריקה
 • מקסול בע"מ
 • בית מסחר למוצרי גומי טכנוגום בע"מ
 • פנינת חיפה בע"מ
 • פארמדרוגס בע"מ
 • רופוס בית דניאל בע"מ
 • חברת מלכת שלום ציון 15 בע"מ
 • חברת מעונות לביא בע"מ
 • אחוזת שדרות העצמאות 49 בת-ים בע"מ
 • סודיאל בע"מ
 • אביגד בע"מ
 • אר-קר בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2365
 • תעשית גבינה כפיר בישראל בע"מ
 • תעשית טקסטיל פלמל בע"מ
 • מקור הבורג בע"מ
 • נכסי חלקה 98 6125 בע"מ
 • א היפשמן ובניו חברה למסחר בע"מ
 • גרלית בע"מ
 • אלנור בע"מ
 • דירה מס 8 ברופין 41 בע"מ
 • מרכז מכונות תפירה בע"מ
 • קומפטואר פרנקו פלשתינין בע"מ
 • חלקה 60 בגוש 6124 בע"מ
 • אחים דרויש בע"מ
 • יקבי הגפן נקטר בע"מ
 • פאר מפעל להדפסות וצביעת טכסטילים בע"מ
 • מעון גוש 6125 חלקה 498/5 בע"מ
 • חברת גוש 6111 חלקות מס 485 486 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 439 בע"מ
 • בית משרדים נחלת בנימין 14 בע"מ
 • מי-בד בע"מ
 • וילונות קרישק בע"מ
 • ח קרישק בע"מ
 • בית מרפא על שם פרופ דר יוליוס מוזס בע"מ
 • אסמיה חברה לקרור בע"מ
 • חלקה 528 בגוש 6111 ברחוב ארלוזורוב בע"מ
 • לויתן יצרני נייר שמיר בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי מ. שטרנזיס ושות חברה בע"מ
 • סוכני הובלות בע"מ
 • מועדון בני ברית
 • חברת אבן גבירול 109 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 304 בע"מ
 • אוניקס בע"מ
 • מוס-וין מעבדה כימית בע"מ
 • שזבך בע"מ
 • אחוזת חלקה 39 בגוש 6217 בע"מ
 • חלקה 41 בגוש 627 בע"מ
 • חברת יהושע בן נון 39 תא בע"מ
 • רח אשתורי פינת עובדיה מברטנורא 20 בע"מ
 • הבנין ברחוב ארלוזורב בע"מ
 • וילה דורותי בע"מ
 • חברת דרום אפריקה לנאמנות ופיננסים בישראל בע"מ
 • אמגד חברה בע"מ
 • בן דב בע"מ
 • רמת תלפיות בע"מ
 • שלמה אהרונוב ובנו בע"מ
 • טירת השרשים בע"מ
 • מעון איבשיץ 6 בע"מ
 • חלקות 108 ו- 109 בגוש 6215 בע"מ
 • ה קונס בע"מ
 • דהר תעשית אופנים ומוצרי מתכת בע"מ
 • משגב אורן בע"מ
 • מעוז אורן בע"מ
 • אמניות ומלאכות בע"מ
 • אחוזת נוה
 • חברת פלורידה בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 6961 בע"מ
 • ארבן תעשית טקסטיל חברה בע"מ
 • א.פ.ס. בחזקה 1954 בע"מ
 • ברתל בע"מ
 • קופינה ישראל בע"מ
 • המפלח בע"מ
 • בבאג בע"מ
 • חברת גוש 6127 חלקה 335 בע"מ
 • משכית (1954) בע"מ
 • יעקב טורנר בע"מ
 • בית אהוד בע"מ
 • פקתר בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 803 בע"מ
 • דירה 10 ברחוב שפינוזה 24 בע"מ
 • משכנות בילו 41 בע"מ
 • דלק השרון בע"מ
 • עזית בע"מ
 • וימוסן מוצרים כימיים בע"מ
 • דירה בחלקה 331 בגוש 6126 בע"מ
 • פנת מפיצי השכלה בע"מ
 • מיחסון ונאמנות הגשר בע"מ
 • משכנות אנטוקולסקי 455 בע"מ
 • משכנות אנטולסקי 452 בע"מ
 • חלקת יצחק בע"מ
 • חלקה 350 בגוש 6192 בע"מ
 • גולדק בע"מ
 • מעונות רחוב הנשיא בע"מ
 • ענת בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520040825
 • חברה ליצור מרדכי הכפר הערבי בע"מ
 • בית תל-חי בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בית ארלוזורוב 86 תא בע"מ
 • שהם חמרי בנין בע"מ
 • משה פדרמן בע"מ
 • דליה חברה למסחר תעשיה וקרקעות בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2653
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2591
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2590
 • חלקת אברהם בע"מ
 • רחוב אבן גבירול 162 בע"מ
 • רחוב לואי מרשל 44 בע"מ
 • סוכנות תעשיתית בישראל בע"מ
 • חברה למטעים אריה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • דירת פוטוצקי בע"מ
 • מן-שי לאספקת חבילות ליד הפועל המזרחי בע"מ
 • דחף- דלק בע"מ
 • יובלים חברה לשווק והספקה בע"מ
 • דפוס עזריאל ושות בע"מ
 • קנטורוז בע"מ
 • יוסף מרדכי קנטור ומליכר יהודה רוזנבאום בע"מ
 • פרדס שושנה בע"מ
 • החברה הכללית לפרסום ולמסחר בע"מ
 • שלושה בונים תל-אביב רחוב בן יהודה 144 בע"מ
 • קרית בילו 41 בע"מ
 • נכסי עמליה בע"מ
 • אלקו אנטיביוטיקל לבורטוריס קורפורישן בע"מ
 • אולד איי בע"מ
 • חברת בית סוקולוב 2 בע"מ
 • אהבת ציון 4 בע"מ
 • חלקות מס 364 ומס 365 בע"מ
 • נוה ארלוזורוב 5 בע"מ
 • גוש 6382 חלקה 4 בע"מ
 • חברת תלפיות גוש 6205 חלקה 191 בע"מ
 • מעונות מצדה 117/7 בע"מ
 • נכס חלקה 89 בגוש 6108 בע"מ
 • חברה להשקעות אלחריזי 6 בע"מ
 • מדרכות זילברמן ושות בע"מ
 • מעון שכניה בע"מ
 • טקסטיל אגף בע"מ
 • ניאגו ושות בע"מ
 • חברת פרידו בע"מ
 • חבר אדריכלים בע"מ
 • שרות האשראי בע"מ
 • נגה בית חרושת לרהיטים מתקפלים בע"מ
 • אחוזת רון ה בע"מ
 • אחוזת רון ו בע"מ
 • רחוב רות 6 בע"מ
 • מפעלי נעימים בע"מ
 • משגב בנין חברה לבנין ובנית בריכות ומגדלי מים בע"מ
 • בית רחוב בצלאל 24 בתל-אביב בע"מ
 • אפריהון בע"מ
 • גוש 3737 חלקות 16-15 נס ציונה בע"מ
 • חברת חלקה 239 בגוש 6126 בע"מ
 • כוכב הפילם בע"מ
 • בית הבולים הישראליים בע"מ
 • אחוזת משה אהרן ושרה בע"מ
 • חלקות 208 258 בגוש 6215 בע"מ
 • חלקה 413 בגוש 6123 בע"מ
 • תרסט 18 דירה מס 9 בע"מ
 • אחים משעל בע"מ
 • מורטו מ.ת. בע"מ
 • היבול ח כהן ושות בע"מ
 • מעונות בצלאל בגוש 6217 חלקה 313 תא בע"מ
 • פשר ובר-לב חברה ליצור מוצרי מתכת בע"מ
 • חיה החברה לנאמנות בע"מ
 • אחוזת חלקה 104 בגוש 7110 בע"מ
 • חלקה 350 בגוש 6127 בע"מ
 • דירה בחלקה 100 בגוש 6155 בע"מ
 • טרנסטקמטיה חברה ליצוא ויבוא בע"מ
 • א שרמן ובנו 1954 בע"מ
 • נחלת רוטנברג בע"מ
 • משה בן יהודה בע"מ
 • חברת צבי גולדוסר ושות בע"מ
 • רוכמן- וינר בע"מ
 • נכסי חלקה 455 בגוש 6205 בע"מ
 • נכסי חלקה 454 בגוש 6205 בע"מ
 • נכסי חלקה 453 בגוש 6205 בע"מ
 • נכסי חלקה 452 בגוש 6205 בע"מ
 • מ.ר.ז. טקסטיל בע"מ
 • דרור-נת בע"מ
 • חברת אביארי בגבעתיים בע"מ
 • כץ אלגור ושות בע"מ
 • חברת מתקון בע"מ
 • קפה שור בתל-אביב בע"מ
 • לובימה חברה לטקסטיל בע"מ
 • מתפל עבודות מתכת בע"מ
 • לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
 • חברת חלקה 331 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקות 270 271 בגוש 6166 בע"מ
 • אחים שניידר חברה קבלנית בנתניה בע"מ
 • מחסן ברחוב סוקולוב בע"מ
 • מגרש ברחוב בצלאל 20 בחיפה בע"מ
 • חברה מסחרית למזון לבעלי חי מגרסה בע"מ
 • בן- בית חברה לבצוע עבודות בנין בע"מ
 • עם ומדינה בע"מ
 • בני דוד בערבון בע"מ
 • יבול הנגב בע"מ
 • חברת חלקה 152 בגוש 6205 בע"מ
 • קומטרא 1954 תא בע"מ
 • חלקה 706 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 243 בגוש 6669 בע"מ
 • טל-זן בע"מ
 • בית ברחוב ליליאן בע"מ
 • חלקה 35 בגוש 25 בע"מ
 • פרישמן ושות בע"מ- י.
 • בית רחוב נגבה פינת קוק בע"מ
 • בית פלקון בע"מ
 • חברה להשקעות ולממון מרחבי בע"מ
 • גוש 6126 חלקה 407 בע"מ- חברת
 • דוד מ. קלמס קירור וקרח בע"מ
 • חלקה 288 בגוש 6205 בע"מ
 • גוש 30025 חלקה 239 בירושלים בע"מ
 • קרניאל ושות בית מסחר כללי בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 6126 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 179 ו- 295 בע"מ
 • דירה מס 5 שפינוזה 24 בע"מ
 • חברת חלקה 129 בגוש 6155 בע"מ
 • בית אבן גבירול 125 בע"מ
 • חברת יוחנן הגדי 4 בע"מ
 • נוה ישראלה ושמעון בע"מ
 • שסוף בע"מ
 • אשבורן חברת נאמנות בע"מ
 • הנכס בבלפור פנת מלצט 11 בע"מ
 • שירותי נמל קישון בע"מ
 • חברה ליבוא ויצוא מראקס בע"מ
 • פישר ובניו 1954 בע"מ
 • מוסך התערוכה בע"מ
 • כסום בע"מ
 • חברת הכל לנוער רמת גן בע"מ
 • לילינג את שינפלד בע"מ
 • מחצב בע"מ
 • גוש 6125 חלקה 244 בע"מ
 • בית פרישמן 69 בע"מ
 • בית אהבת ציון 15 בע"מ
 • רמון מפעלי סיד אבן וגבס בע"מ
 • חברת י רפפורט ב צ פרנקל אדריכלים מהנדסים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • וקסברג את סירוטה בע"מ
 • חברה לתוצרת לבד בצלאל ירושלמי ובנו בע"מ
 • המיכל תעשית דודים בע"מ
 • מפעלי מתכת שפיגלר ברונט בע"מ
 • חלקות
 • פרדס לאה בע"מ
 • חרש זית בע"מ
 • גוש 6907 חלקה 7 בע"מ
 • מישור חברה קבלנית לעבודות עפר בע"מ
 • טירת שרה נתניה בע"מ
 • פילמור בע"מ
 • מ.א.ח.חברה להשקעות בע"מ
 • מיגון בטיחות אישית בע"מ
 • תשבי בע"מ
 • ק רפפורט חברה למסחר והשקעות בע"מ
 • קבלני חקיב בע"מ
 • בית רחוב חירות לעד ברמת גן בע"מ
 • כרמל פרפורמריה בע"מ
 • בית ברחוב ארלוזורוב 8 ברמת גן בע"מ
 • אחוזת אברהם בבני ברק בע"מ
 • דפוס קדם בע"מ
 • מעונות גן מרשל בע"מ
 • בד בבד בע"מ
 • שגו חברה להשקעות בע"מ
 • גן-דרום תל אביב בע"מ
 • חלקה 42 בגוש 8270 בע"מ
 • מעונות מירן בע"מ
 • חלקה 151 בגוש 6380 בע"מ
 • מימון גלמים בע"מ
 • סכם כלי מטבח בע"מ
 • מצמיח ישועה בע"מ
 • גוש 6212 חלקה 427 בע"מ
 • חלקה 200 בגוש 6154 בע"מ
 • האגר חוטרנסקי חרשת טקסטיל בע"מ
 • חברת מאנה מס 6 בע"מ
 • חמץ החזקה בע"מ
 • משכן אסתר בע"מ
 • דיאנה בית חרושת לנעלים בע"מ
 • מעון חלקה 1089 בגוש 6158 בע"מ
 • סלדקו חברה להנדסה וקבלנות בע"מ
 • לימו חברה להספקה והובלה בע"מ
 • וולגשפן ושות בע"מ
 • חברה ישראלית למתכת מתוחה ולרשתות בע"מ
 • בית משותף ברחוב סוקולוב 16 בתל-אביב דעמ
 • נוה יאיר בע"מ
 • גן שפר בע"מ
 • משה רוזנקה בע"מ
 • נ. יפה בע"מ
 • חברת חלקה 108 בגוש 6205 בע"מ
 • בית סמטת מרגוע 2 רמת-גן בע"מ
 • חלקה מס 63 בע"מ
 • דורות מסחר ספרים בע"מ
 • מעונות שדר ב בע"מ
 • מעונות שדר א בע"מ
 • חלקה 1131 בגוש 6158 בע"מ
 • מכון לואיס ה. קלרק בע"מ
 • האחים מילקובסקי בע"מ
 • בית רחוב שינקין 18 בע"מ
 • מעונות שמעון דובנוב 26 בע"מ
 • פויכטונגר רשומים בע"מ
 • גד חברה להפצה בע"מ
 • דמיקו בע"מ
 • חברת בית רחוב המלבן 1 בגבעתיים בע"מ
 • חברה ליצוא ולשווק מוצרי אלד בע"מ
 • חברת גוש 6212 חלקה 131 בע"מ
 • שיל בע"מ
 • מפעלי אל-גו אוטמי שמן בע"מ
 • הבית המשותף ברשי רמת-גן בע"מ
 • סולה בע"מ
 • דפוס רפאל חיים כהן בע"מ
 • שקל סוכנות בטוח בע"מ
 • לוטוס בע"מ
 • בית ספר תיכון במגמה פדגוגית בע"מ
 • גוונים חברה קבלנית לצבעות וסיוד בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 76 בע"מ
 • חברת חלקה 402 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 179 בגוש 6159 בע"מ
 • בית בדיזנגוף פינת טהון בע"מ
 • בית חלקה 156 בגוש 6205 בע"מ
 • י פרוידמן בע"מ
 • בית זאדה בע"מ
 • מחצבי אלסו בע"מ
 • מתיבתא מרום ציון בע"מ
 • חברת המועדונים של הציונים הכלליים בע"מ
 • אסכד
 • האומן חברה ליצור ולמלאכה חיפה בע"מ
 • בית ראש פינה בע"מ
 • מקורות חברת מים שחרורים והובלה בע"מ
 • אחוזת יחיאל ענבי בע"מ
 • נערות בע"מ
 • בית ברחוב סוטין 15 בע"מ
 • חברת מלכת שלומציון 11 בע"מ
 • בית ברחוב שטרוק חלקה 225 בע"מ
 • אפאקום חברה למסחר והשקעות 1954 בע"מ
 • אחים ברנשטיין ושות בע"מ
 • מ שורצנברג משרד בטוח בע"מ
 • מעון שרה בני-ברק בע"מ
 • גוש 6205 חלקות 50 51 52 בע"מ
 • ארנשטיין ושות בע"מ
 • אמ- אף יבוא ויצוא בע"מ
 • פרדסי ציונה בע"מ
 • בנדא חברה מסחרית בע"מ
 • החץ עתון לנוער בע"מ
 • ידיות עץ בע"מ
 • חייצוק בע"מ
 • פרדסי עקיר בע"מ
 • מפעלי מתכת שלזינגר את ולדמן בע"מ
 • בית שדרות דוד המלך 99 בע"מ
 • ארטשיק
 • דניטקס בע"מ
 • מעון מרגוע רג בע"מ
 • בית רחוב כצנלסון 64 בגבעתיים בע"מ
 • פרדסי שרונה בע"מ
 • חגאל בע"מ
 • כמוטקס בע"מ
 • נוה חלקה 385 בגוש 6213 בע"מ
 • חמל מפעלי חומר מליטה לבן בנגב בע"מ
 • רחוב דיזנגוף 21 בע"מ
 • הדייר חברה לבנין ושכון בע"מ
 • סוזן ישראל בע"מ
 • חברת גוש 6668 חלקה 441 בע"מ
 • קפת תגמולים לעובדים בגן חיים חברה בע"מ
 • חלקת אריה בע"מ
 • חברת בנארי בע"מ
 • מעדני חן בע"מ
 • חלקת דוד בע"מ
 • ל הורן בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 994 בע"מ
 • מפעלי גרדי לבנין בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2068
 • חברת חלקה 460 בגוש 6217 בע"מ
 • סטילקו בע"מ
 • תעשיה ישראלית למכונות תפירה בע"מ
 • קלוצמן-סדן בע"מ
 • צוקים חברה לצנורות בע"מ
 • אוניברס חברת תעשיה בע"מ
 • זבלים אורגנים מקוה ישראל בע"מ
 • קולנוע רון בע"מ
 • חגורה אברהם טסלר בע"מ
 • רעפי נת בע"מ
 • איקוא ישראל בע"מ
 • איזגר קבלנים בע"מ
 • רחוב הזיתים מס
 • לבן שרות הובלה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2755
 • חלקות
 • חברת חלקה 121 גוש 6126 בע"מ
 • נבשר-אל בע"מ
 • אהרליך-איינהורן תעשית חגורות בע"מ
 • תנורא בע"מ
 • עטרה בתי קפה בע"מ
 • מעון עליזה חלקה 284 גוש 6127 בע"מ
 • א.מ.מ.ן בע"מ
 • שוק בלוך בע"מ
 • משרפות סיד ענבה בע"מ
 • מעונות דבורה
 • צמרון בע"מ
 • תעשית צמר ומשי ב. פרנקל בע"מ
 • דב כהן ובניו בע"מ
 • חברת אלנבי 14 בע"מ
 • אותאור בע"מ
 • חברת רחוב חיים בן עטר 24 בע"מ
 • חברת גוש 6166 חלקות 221 222בע"מ
 • אחוד מכבסות קיטור טוהר-ויונה בע"מ
 • אבן צוק מפעלי בנימין בע"מ
 • קופריתעש בע"מ
 • עובדיה גורי ושות בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2039
 • מעון אבן גבירול מס 101 בע"מ
 • דיאנה מכון קוסמטיקה בע"מ
 • על שכון ונאמנות בע"מ
 • מפעל ירחמיאל ברמת גן בע"מ
 • חברת השקעות ברברה בע"מ
 • לבני את חלד בע"מ
 • פרי עדית בע"מ
 • עדין נתניה נעליים ומוצרי עור בע"מ
 • חברת חלקה 387 בגוש 6125 בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 11 בע"מ
 • רדיו חשמל הר סיני בע"מ
 • רעפאספלט חברה בע"מ
 • בית משותף מספר 325 בגוש 6126 בע"מ
 • בית משותף מספר 255 בגוש 6125 בע"מ
 • בית משותף מספר 252 בגוש 6125 בע"מ
 • מפעלי יצחק בבני ברק בע"מ
 • חברת חלקת 15 בגוש 25 ירושלים בע"מ
 • קרית ספר מספר 20 בע"מ
 • מעונות רח חרות מס 51 רמת-גן בע"מ
 • נאמני שגו בע"מ
 • חלקה 55 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת בית יציקה יחי בע"מ
 • צוות בית הוצאה בע"מ
 • חברת איזרה פקט בע"מ
 • חברת מדרגות הנביאים 10 בע"מ
 • אופק הנגב בע"מ
 • חברה לקידום תורת המשפט והכלכלה בע"מ
 • נאות מטוסביץ גימל בע"מ
 • נאות מטוסביץ בית בע"מ
 • נאות מטוסביץ אלף בע"מ
 • פרנק הנדסה בע"מ
 • חלקה 245 בגוש 30025 בע"מ
 • לבני הררי בעי
 • טיטן בית חרושת לבגדים בע"מ
 • החברה הבינלאומית למזרח הקרוב בע"מ
 • שדרות המלך דוד 28 בע"מ
 • חברת חלקות 129 130 131 בגוש 7093 בע"מ
 • חברת חלקה 409 בגוש 6205 בע"מ
 • אורי מפעלי מתכת בע"מ
 • חברת טופל קונדיטוריה ובית קפה בע"מ
 • אדלרול בע"מ
 • ביאנקו בע"מ
 • בית מננה סבול בע"מ
 • נאות תל-אביב ואו בע"מ
 • נאות תל-אביב הב בע"מ
 • נאות תל-אביב דלת בע"מ
 • נאות תל-אביב גימל בע"מ
 • הבית ברחוב בר כוכבא 44 בע"מ
 • קדח לבנין וחקלאות בע"מ
 • קפריש הפצת חלפים (1954) בע"מ
 • פ.פ.ר. בע"מ
 • חברת סלים גורי בע"מ
 • ס מרקו ושות בע"מ
 • מאיר זגל ובניו בע"מ
 • אהלי פרידה ויצחק בע"מ
 • חרושת רארו בע"מ
 • סמינר הקבוצים - נכסים בע"מ
 • האוז בע"מ
 • מ.א. אלטבב בע"מ
 • כל בו נחמיה בע"מ
 • קולנוע יגיל בע"מ
 • בית נחום עקיבא בע"מ
 • בית אגבי בע"מ
 • אניות מיכל ומשא בע"מ
 • רוקוקו בע"מ
 • השקעות ליבונטין בע"מ
 • ניב השרון בע"מ
 • בנאלאן בע"מ
 • משכנות חדש בע"מ
 • מעון גוש 6166 חלקה 327 בע"מ
 • גבעת נאה בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 408 בע"מ
 • אסיף פלחה בע"מ
 • הנס פרידלנדר בע"מ
 • יצירה ואחדות 1954 בע"מ
 • חברת השקעות קרל בע"מ
 • בית רחוב אבן גבירול 171 בע"מ
 • יזין אכספורט בע"מ
 • קור-פיק בע"מ
 • תכים תעשית כפפות ישראליות בע"מ
 • חברת חלקה 174 בגוש 6154 בע"מ
 • ארגון בעלי מכבסות קיטור בע"מ
 • חברת פינת הנביאים בע"מ
 • מדיקו בע"מ
 • פזטרייד חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • מועדון בני ברית בע"מ
 • שרות תיקוני אוטומובילים וגרירת מכוניות בלה קלמן בע"מ
 • חות האגם בע"מ
 • פלטרין השדרות ד בע"מ
 • זרעי שמן ותוצרות בע"מ
 • פנור בע"מ
 • אריז-פח בע"מ
 • פולאר בע"מ
 • היכל בלוק 31 בע"מ
 • קבוצת חסכון הדרים בע"מ
 • חלקה 114 בגוש 6205 בע"מ
 • פומזון בע"מ
 • ח.י.י.ץ חברה ליבוא וליצוא ולהקמת מפעלים בע"מ
 • רחוב יוחנן הגדי 5 בע"מ
 • דיוה הירשטל בע"מ
 • חברת בני באר יעקב לחקלאות פתוח ונטיעות בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • האור ז ירושלים בע"מ
 • בירעם איגוד מסחרי בע"מ
 • יצרני מתכת ומלאכה בע"מ
 • תור עם חברה בע"מ
 • אפנת עדין לילד בע"מ
 • בית בירון 17 בע"מ
 • חלקה 29 בגוש 6217 בע"מ
 • נתניה לבנין והשקעות בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 18 בע"מ
 • המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה בע"מ (חלצ)
 • חברת גוש 6110 חלקה 228/6 בע"מ
 • חברת סילו מיכלי מים בע"מ
 • כרמליה בע"מ
 • בריקוט חברה לנאמנות בע"מ
 • הללטקס בע"מ
 • ימית אלבני שרותים לוגיסטיים בע"מ
 • דוד ויטמן משרד טכני בע"מ
 • חלקה 293 בגוש 6361 בע"מ
 • חלקה 294 בגוש 6361 בע"מ
 • השקעות בקרא בע"מ
 • טל בית מלאכה והספקה טכנית בע"מ
 • עתוני מזרח התיכון בע"מ
 • מזכרת שושנה בע"מ
 • מעונות רחוב המעגל מס 1 רמת-גן בע"מ
 • עירנות חברה לשמירה בע"מ
 • מלון מטרופול בנתניה בע"מ
 • חברת בית פרישמן 38 ו-40 בע"מ ביום 28.12.08 הופסק מרשם בעלי המניות והדירקטורים
 • בית פרישמן מספר 40 בע"מ
 • תשי בע"מ
 • קולנוע זמיר תל-אביב בע"מ
 • שיינגוט- קאופמן בע"מ
 • ולוטקס בע"מ
 • מזון ירושלים בע"מ
 • בוטניק בע"מ
 • חברת בית משותף חלקות 992 993 בגוש 6158 בע"מ
 • פרדסים ומטעים בע"מ
 • נוה שמואל בע"מ
 • פטיש בע"מ
 • חלקה 210 בגוש 6127 בע"מ
 • בית ברחוב ברטנורה 7 בע"מ
 • גחב בע"מ
 • דורית בהרצליה בע"מ
 • נובומר בע"מ
 • מוצרי ויטמינה 1954 בע"מ
 • מנפרד גוטסמן בע"מ
 • חברה למוצרי חשמל שן בע"מ
 • חברת לסטה בע"מ
 • חברה למפרעות מסחריות ישראל בע"מ
 • חברה לקרור אוניברסל בע"מ
 • חברת אדפון בע"מ
 • מלון נופש מוריה אילת בע"מ
 • אחוזת חלקה 76 בגוש 6213 בע"מ
 • יוטל חלקה 175 בגוש 6361 בע"מ
 • שוחרי קרית ביאליסטוק בע"מ
 • חלקה 106 בגוש 3933 בע"מ
 • חברה למילוי ספוני סלון חיפה בע"מ
 • מעונאור ב בע"מ
 • מעונאור א בע"מ
 • חברה חקלאית לשווק ענבי בית גאן בע"מ
 • אוריינט ללויד סוכנות ראשית של מפעל הפיס בע"מ
 • נורייס בע"מ
 • מפעלים בערבה בע"מ
 • מעונות גוש 6205 חלקה 75 בע"מ
 • איזאימקאס בע"מ
 • בית חרושת לנעלים שפיזמן בע"מ
 • בית חלקה 283 בגוש 6127 רמת גן בע"מ
 • מעונות ברח סוטין 3 בע"מ
 • חברה להשקעות ולממון גלעדי בע"מ
 • י.ס.ל. חברה לנאמנות בע"מ
 • גלחא בע"מ
 • בית התכלת בע"מ
 • בנין מסלול חברה לעבודות בנין וכביש בע"מ
 • עם עולם בע"מ
 • ארקלי בע"מ
 • ישראסחר בע"מ
 • מטאתורס בע"מ
 • פסגת חיים בע"מ
 • מזרקים היפודרמיים מדע בע"מ
 • שכון לפקידי שהם צים ודיזנגוף ברחוב חשמונאים חיפה בע"מ
 • פרסום שפט בע"מ
 • פאלאס רדיו בע"מ
 • אוריינט ללויד סוכנות נסיעות ותיירות בע"מ
 • חלקה 649 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 648 בגוש 6212 בע"מ
 • חלקה 647 בגוש 6212 בע"מ
 • אחוזת גוש 10018 בע"מ
 • דירה 5 בחלקה 758 בע"מ
 • גינזבורג את אפשטיין בית קפה בע"מ
 • שגב חברה לשווק חלקי חלוף בע"מ
 • חברה לבנין ולמסחר איתן בע"מ
 • חלקה 529 בגוש 6122 בע"מ
 • אחוזת אגרה ב בע"מ
 • נילואה בע"מ
 • מחצבי הדקל בע"מ
 • מגרש 199 בגוש 6205 בע"מ
 • שגיב בע"מ
 • הבית ברח ביאליק 60 רמת גן בע"מ
 • הבית בגוש 6155 חלקה 77 בע"מ
 • נוה דרשט בע"מ
 • אוריקא בע"מ
 • דאפיר מפעלי עץ בע"מ
 • ישראל אהרן קאופמן בע"מ
 • חברה לחקלאות בדגנים בע"מ
 • נ.א.ר.ח.מ.- חברה בע"מ
 • בית שדרות נורדאו 82 בע"מ
 • בית ברחוב צבי ברוך 3 בע"מ
 • אטלס סוכנות להפצת עתונים בע"מ
 • אמת בנין חברה לבנין בית על חלקה 199 בגוש 10867 בע"מ
 • טופלברג את חבויניק
 • חברה למילוי סיפוני סילון ירושלים בע"מ
 • פרסומי אשיות בע"מ
 • משק שושנת הדרום בע"מ
 • פרידי בע"מ
 • חברה למסחר אלפר בע"מ
 • מעונות ברחוב דוד בלוך 38 בע"מ
 • חברת הכורכים בע"מ
 • אחוזת חדש בע"מ
 • שתף סחר חוץ בע"מ
 • חכמי פינסקר 25 בע"מ
 • גינצבורג יובל בע"מ
 • סוטל בע"מ
 • מ.ק.י. ושות בע"מ
 • יצחק ידיד בע"מ
 • המקור למכונות משרד בע"מ
 • מאזני אילת בע"מ
 • החברה הישראלית לפרסום ספרי חוק בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2807
 • בית בזל 52 בע"מ
 • מגורים בגוש 8262 חלקה 99 בע"מ
 • משה ברמן קבלני בנין בע"מ
 • פלדקרן את פריד בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2303
 • מקנה חברה לגדול בעלי חי וכנף בע"מ
 • אנגלשטיין בע"מ
 • לוקס-אור חברה להפצה ומסחר של דברי תאורה בע"מ
 • מעונות דובנוב 18 בע"מ
 • ט.מ.ס חברה לתעשית טקסטיל בע"מ
 • בית ברחוב שלמה המלך 58 בע"מ
 • בית רחוב אבן גבירול 151 בע"מ
 • ליסחן בע"מ
 • מכון אפשטיין בע"מ
 • מאיר מפעלים חימיים בע"מ
 • עצמה- תעשיה כימית בע"מ
 • ענקפ ייצור צרכי ושמורי מזון בע"מ
 • טמפו חברה למשקאות קלים בע"מ
 • יבול חברה ישראלית למסחר ותעשיה בע"מ
 • גאולה חברה להובלה בע"מ
 • מקוה קרית הישיבה בע"מ
 • ארג- עדין ייצור ושיווק בע"מ
 • יפת רשומים בע"מ
 • א.י.פ. בע"מ
 • החברה הקבלנית לבנין בת ים בע"מ
 • מצבעת חוטים בע"מ
 • בית קפה ומסעדה בית דגון בע"מ-
 • ר פרומר את דר א עמיר בע"מ
 • חברה למלוי סיפוני סלון תל אביב בע"מ
 • קונקס חברה להנדסה וליצור מתקנים אוטומטיים בע"מ
 • מדע וחיים בע"מ
 • מעונות חן 52 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034489
 • חברת מלוני אשקלון בע"מ
 • מיליקובסקי ושות בע"מ
 • בית שלמה בע"מ
 • חלקה 491 בגוש 6125 בע"מ
 • אחוזת אגרה א בע"מ
 • חלקה 492 בגוש 6125 בע"מ
 • אחוזת יחזקאל בבני-ברק בע"מ
 • מאפית ש.ב. בע"מ
 • תעשיות גרפיות ישראל- אמריקה בע"מ
 • קולנוע גת בתא בע"מ
 • מאפית כפר שמריהו בע"מ
 • חברת כפר קנה ליינות בע"מ
 • דפוס שם בע"מ
 • המיזוג בע"מ
 • אוטו- סטרט בע"מ
 • זכרון אהרון גלוזמן זל בע"מ
 • בית רחוב עמוס 6 בע"מ
 • מעונות יחזקאל 38 בתל-אביב בע"מ
 • סרטי טקסטיל וגומי בע"מ
 • אופיר
 • בית ברח פין 6 בע"מ
 • משאות שתי שלב- תחבורה- יעל בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2636
 • רחוב אבן-גבירול 160 בע"מ
 • טמפרה בע"מ
 • גד להשקעות בע"מ
 • כלמר בע"מ
 • די-קר בע"מ
 • תמנע חברה למסחר בע"מ
 • בית ברחוב הרמן כהן 14 תל-אביב בע"מ
 • בית נחלת גד בע"מ
 • חברה למסחר ד.ח.מ.ס.בע"מ
 • מורגנבסר חברה לסחר בבולים בע"מ
 • בית ברחוב ברנר 23 תל-אביב בע"מ
 • י.מ. גוטליב בע"מ
 • סיטילייט בע"מ
 • פנשט את רנה בע"מ
 • מאפית דוד לוי בע"מ
 • בית בלוק 41 בע"מ
 • מכון לאשפרה תעשיתית בע"מ
 • מפעלי עור בע"מ
 • חברת נאמני עמטגוט בע"מ
 • פנסיון זלדמן בע"מ
 • צור פתוח דיג בע"מ
 • אחוזת ברחוב דובנוב 17 בע"מ
 • סרטי אריגה חברה לשווק בע"מ
 • חברת דיען בע"מ
 • פלסטרון בע"מ
 • חברת משפחת סילבר לנאמנות בע"מ
 • טקסט- הל בע"מ
 • נוה- עקיבא בבני-ברק בע"מ
 • חברת אבן גבירול 179 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 182 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 181 בע"מ
 • מעונות גינה בע"מ
 • לינדרס בע"מ
 • טכנוחק
 • קרית פ.מ. בע"מ
 • אינפינה סוכנות ישראלית בע"מ
 • חברת ישראל אמריקה להדפסת אופסט בע"מ
 • הנהלה
 • נצחון- גלוריה
 • חברת שרות קירור בע"מ
 • חברה למלונות רגב בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034059
 • יהודרוז בע"מ
 • אירם מרון ושות בע"מ
 • חברת מוסמך בע"מ
 • שכון אזרחי נוה- שאנן בע"מ
 • מוסכי קייזר- אילון בע"מ
 • יעקב טייק בע"מ
 • מידל איסט אטלנטיס חברה למסחר בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 30025 בע"מ
 • שלהבת חברה להוצאת עתונים וספרים בע"מ
 • המשק
 • חברת נוה חולון אי בע"מ
 • חברה למסחר יועד בע"מ
 • אופנת ארמה בע"מ
 • חברה לפתוח שרותי חוף ים אשקלון בע"מ
 • מעונות ברחוב רמברנדט 22 בע"מ
 • צ.מ.מ. בע"מ
 • דופלו תעשית אריגים והלבשה בע"מ
 • בית ברחוב בילו 70 בע"מ
 • טירת שפרה ורחל בע"מ
 • י.א.פ.י.ט. חברת ישראל- אמריקה פילם וטלויזיה בע"מ
 • צמר - עדין בע"מ
 • קמי- יאנו בע"מ
 • הבית ברח הירקון 146 בע"מ
 • בלומבן חברה להשקעות בע"מ
 • פנחס י. פרנק להשקעות בע"מ
 • חברת בר בע"מ
 • חלקה 744 בגוש 6122 בע"מ
 • אלקטרו כנף בע"מ
 • מואב בע"מ
 • בית משותף גוש 6109 חלקה 36 בע"מ
 • בית חלקה 328 בגוש 6668 בע"מ
 • חלקה 14 בגוש 38 בע"מ
 • חברה להפצת מוצרי תרסים בע"מ
 • הפצת מוצרי תרסיס בע"מ- חברה ל-
 • מעון ברחוב הנשיא 41 חיפה בע"מ
 • אנקו בע"מ
 • אריגי צמר ישראליים יצוא בע"מ
 • אורנו בע"מ
 • הבית ברחוב פרישמן 57 בע"מ
 • בית ספר 20 בתל-אביב בע"מ
 • חברה לשווק ויבוא דגים בע"מ
 • משה פרידמן בע"מ
 • בית חלקה 407 בגוש 6213 תל-אביב בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נודות- ישראל בע"מ
 • מעונות מרגוע
 • קופת תגמולין של עובדי אלקטרה בע"מ
 • חברה ישראל סין למסחר בע"מ
 • יהלומי תל- כת בע"מ
 • כוחור בע"מ
 • בית רבני בע"מ
 • נעלי פלורה בע"מ
 • ש.ח.מ. בע"מ
 • בדר- דוגרי ושות בע"מ
 • מחסני דשן 1954 בע"מ
 • אבות
 • בזק
 • ישאף
 • אוטו-אור בע"מ
 • רדיו ארז בע"מ
 • מפעלי גוסמן בע"מ
 • אדרס חמרי בנין בע"מ
 • נ. קליין בע"מ
 • אחוזת אבן סינא 8 בע"מ
 • מישור החבצלת בע"מ
 • הנשר הלבשה סוכנויות בע"מ
 • י קמחי ושות בע"מ
 • ורד חברה ליצור דברי מתיקה בע"מ
 • חברת לויסון בע"מ
 • פ.ה. מימון והשקעות בע"מ
 • אריה חברה להשקעות
 • האחים חפץ בע"מ
 • אור- און קרית-אונו בע"מ
 • בית אלימר בע"מ
 • טופיק
 • יהודה ונחום בוטקובסקי מפיצים בע"מ
 • לגיא בע"מ
 • אילון
 • שמואל זימזון בע"מ
 • מכאל בע"מ
 • אינג ד. זויברמן ושות חברה קבלנית לבנין בע"מ
 • מאפית נתניה בקשט קוזולובסקי בע"מ
 • נחלת אחדות בע"מ
 • הבית באבן גבירול פנת בזל בע"מ
 • משכן אריה בע"מ
 • אלבם את הרץ בע"מ
 • חברה להשקעות ב.א.ב.בע"מ
 • בית אוליפנט 9 בע"מ
 • א בלומנפלד בע"מ
 • אלקטרובילי בע"מ
 • נאות מוריה 47 חיפה בע"מ
 • חברת פתוח ומסחר בע"מ
 • תחנת שרות רמת-גן בע"מ
 • חלקה 94 בגוש 6205 בע"מ
 • נ.ט. יזמות נייגר בע"מ
 • חלקה 497 בגוש 6158 בע"מ
 • בית המתמיד 269 בע"מ
 • גבעת לאן מס 274 בע"מ
 • סילון
 • דיור
 • מעון בחלקה 263 בגוש 6205 בע"מ
 • אחוזת מאשה בע"מ
 • מעוז
 • מפעל חברה לבנין בגבעתים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2514
 • חברת פריש פרשטנציג בע"מ
 • טירת מיכאל בע"מ
 • מלון חיה בע"מ
 • פ.ג.ס. להשקעות בע"מ
 • חלקה מס 307 בגוש 6204 בע"מ
 • דירה 4 ברחוב אם המושבות 60 בע"מ
 • בית משותף חלקה 85 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 1071 1078 בגוש 6158 בע"מ
 • מעון גוש 6154 חלקה 214 בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 139 בע"מ
 • חברת היורשים בע"מ
 • נייר וקרטון חברה מסחרית בע"מ
 • בית דיזנגוף 173 בע"מ
 • ש.ב.ש. חברה להשקעות בע"מ
 • חברת רחוב בצלאל 25 בע"מ
 • משק הדר הדרום בע"מ
 • חברת ד.ו. בע"מ
 • אמפלקס בע"מ
 • ויברו בטון בע"מ
 • רבן ושות חברה לפתוח והשקעות בע"מ
 • אבן-גבירול 139 בע"מ
 • נכסי רות בע"מ
 • חלקה 245 בגוש 6111 בע"מ
 • בית משותף חלקה 336 בגוש 6125 בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 194 בע"מ
 • י יעקובוביץ בע"מ
 • צויבוים את מאירוביץ בע"מ
 • אחוזת גוש 8263 חלקה 85 בע"מ
 • פ.ר.י. חברה להשקעות בע"מ
 • בית משפחת זליג גרין בע"מ
 • חלקה 144 בגוש 6124 בע"מ
 • נחלת חלקה 120 בגוש 6154 בע"מ
 • בית חלקה 731 בגוש 6668 בע"מ
 • בית פרנקל בע"מ
 • חברת בית משותף חלקה 202 בגוש 6127 בע"מ
 • מצרכי מזון דבש בע"מ
 • נאמנות לידידים בע"מ
 • מעונות חלקות 117-116 בגוש 8269 בע"מ
 • חלפים חקלאיים בע"מ
 • וגה תעשית טריקו בע"מ
 • מירו חברה למסחר ותעשית רפואות בע"מ
 • טוראל בע"מ
 • אחים הלל מגדלי ומשווקי פרי הדר בע"מ
 • תל-אתא להשקעות בע"מ
 • חברת נאמני שות בע"מ
 • חברת מלכת שלום ציון 4 בע"מ
 • ס הרבורגר חברה להשקעות בע"מ
 • גפר
 • דפוס אבוקה בע"מ
 • דוריס בע"מ
 • בית ברחוב דוד ילין 20 בע"מ
 • רחוב אבן- גבירול 137 בע"מ
 • מי- עוד בע"מ
 • אוניברסום למוסיקה אבילאה בע"מ
 • אריגי פיק בע"מ
 • רשומי בנק אגוד לישראל בע"מ
 • פנסיון ברוך וולף בע"מ
 • מעונות 1167 בע"מ
 • דולפין ספנות בע"מ
 • חברת ברוך מפעל החלקה 564 בע"מ
 • בית ברמברנדט 12 בע"מ
 • בית ברחוב זבוטינסקי 89 בע"מ
 • חברת חלקה 441 בגוש 6205 ברמת גן בע"מ
 • בית הגליל 8בנתניה בע"מ
 • אבן-גבירול פנת הדסה בע"מ
 • מעונות ברחוב בארי 5 בע"מ
 • חברת חלקות מס 653 ו 654 בגוש 6127 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032509
 • חברת בית משותף חלקה 470 בגוש 6125 בע"מ
 • בית חלקה 744 בגוש 6668 בע"מ
 • ארגון בעלי מחצבות ומגרסות בע"מ
 • חברה למוצרי חימום בע"מ
 • רהיטי פורת בע"מ
 • בית רחוב אבן- גבירול 111 בע"מ
 • חלקת יהודה ברמת-גן בע"מ
 • מעון רחוב אחד- העם 99 בע"מ
 • ש וינט רפלד בע"מ
 • חלקה 304 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 296 בגוש 6159 בע"מ
 • חלקה 295 בגוש 6159 בע"מ
 • חרצובה- חברה קבלנית לשכון ובנין בע"מ
 • פילמונד בע"מ
 • טלטרון בע"מ
 • חלקות 132 ו- 133 בגוש 7016 בע"מ
 • חלקה 129 בגוש 7016 בע"מ
 • טקסטיל פרוזינה בע"מ
 • נאמני יוז בע"מ
 • שרותים גיאופיסיים בע"מ
 • גן גורדון בע"מ
 • חלקה מס 194 בגוש מס 6957 בע"מ
 • בית ברחוב שפינוזה מספר 25 בע"מ
 • פריזנר את צרקוב חמרי בנין בע"מ
 • ג. פרץ- מ. גיאת חברה להנדסה ובנין בע"מ
 • כל-- בו לשמוש משק הבית בע"מ
 • בת יעקב בע"מ
 • חובבי- ציון 47 בע"מ
 • חברת גוש 6154 חלקה 256 בע"מ
 • טירת דניאל בע"מ
 • אחוזת משפחה בע"מ
 • פלטרין השדרות ג בע"מ
 • פלטרין השדרות ב בע"מ
 • פסג רמת-גן בע"מ
 • שדות חברה לייצור סרטים בע"מ
 • פסג וגמן- אחוזת רון ג חלקה 871 בגוש 6122 בע"מ
 • אחוזת בלוך 37 בע"מ
 • דוד קודקודי בע"מ
 • אקרופוליס בע"מ
 • דירת רחוב רסון 23 ברמת-גן בע"מ
 • מפעלי מתכת פרג בע"מ
 • צבגר בע"מ
 • שלשה- ל בע"מ
 • רעם- סוכנויות ומסחר בע"מ
 • נוה אלחן בע"מ
 • קרית אלחן בע"מ
 • גד
 • בולים בע"מ
 • בריכת שחיה תל-אביב בע"מ
 • משרד לאחריות כללית בע"מ (מיסודה של מנורה לאחריות ) בע"מ
 • חברת גוש 6205 חלקה 129 בע"מ
 • דר הורוביץ סוכנות נסיעות ותירות חברה בע"מ
 • מפעלי אוטומובילים בע"מ
 • כפר סילבר בית ספר תיכון חקלאי עש דר אבא הלל סילבר בע"מ
 • הוצאת חוקים הלכה למעשה בע"מ
 • חלקה 216 בגוש 6127 בע"מ
 • שיוט בקישון בע"מ
 • מצסטיל בע"מ
 • גושקר בע"מ
 • ישאמקו בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי הטיס גרינבאום ושות בע"מ
 • ים- סוף חברה לתעשיה בע"מ
 • מרגוס בע"מ
 • הוצאת מאירות בע"מ
 • טכניקור בע"מ
 • קידום חבקה למינהל והנדסת ייצור בע"מ
 • קרית ל.ג. בע"מ
 • נוה ל.ג. בע"מ
 • כרמל גז בע"מ
 • יופה אנד קומפני טנקר אנד קרגו שיפ לינס בע"מ
 • פרדס אדורם בע"מ
 • מפעל תחנות הטרקטורים מיסודה של הסוכנות היהודית לאי בע"מ
 • נכסי דחוסא בע"מ
 • עלי טבק בע"מ
 • מפעלים והשקעות בנגב בע"מ
 • חברת שלמה המלך 92 בע"מ
 • ניאור תעשית מנורות פלורסנט ושלטי ניאון בע"מ
 • הדירה הנאה בע"מ
 • אלגד
 • בית דיזנגוף 213 בע"מ
 • נוה אושרי בע"מ
 • פלחה ישראלית בע"מ
 • ש. שפירא ושות חברה קבלנית בנתניה בע"מ
 • חברת אוקסיליה ישראל בע"מ
 • בית ברחוב הדסה 7 בע"מ
 • אלתעש
 • אהלי שיר 6 בע"מ
 • אהלי שיר 5 בע"מ
 • אהלי שיר 4 בע"מ
 • אהלי שור 3 בע"מ
 • אהלי שיר 2 בע"מ
 • אהלי שור 1 בע"מ
 • בית לכיש מס 8 בע"מ
 • בית לכיש מס 6 בע"מ
 • א.ליבסטר ובנו בע"מ
 • בית אבן-גבירול 79 בע"מ
 • פרקמטיא חברה בע"מ
 • ישרא-טל חברת טלפונים ישראלית בע"מ
 • חברת אפד בע"מ
 • משרדי השדרה בע"מ
 • בית אלנבי 13 בע"מ ביום 28.4.11 הופסק המרשם לפי תמש 34268-01-10
 • חברת נתניה לפתוח משכנות גנים בע"מ
 • בית משותף גבעתיים רח שיינקין 27 בע"מ
 • גבע גוש 6166 חלקות 75 ו- 76 בע"מ
 • פילוט בע"מ
 • הולי לנד קריסטיאן קרפטס סוסיאטי בע"מ
 • מזכרות דן בע"מ
 • מרכז הלוואות והשקעות בע"מ
 • מעון רעיה בע"מ
 • בית רחוב גורדון 3 בנתניה בע"מ
 • מעון גוש 6166 חלקה 220 בע"מ
 • מעון ליאונה בע"מ
 • בית הורדים 12 בע"מ
 • היכל ד.ק.ל. בפת בע"מ
 • מעונות חיים בבני-ברק בע"מ-
 • חברת בית משותף חלקות 1123 1124 בגוש 6158 בע"מ
 • אגודת נצרת לדליינום בע"מ
 • מעון לבון בע"מ
 • חברת חלקה 201 בגוש 6154 בע"מ
 • בית פנת המלכים בתל-אביב בע"מ
 • נכסי תעשית לבני סליקט בע"מ
 • גוש 6217 חלקות 73 ו- 205 בע"מ
 • רמברנדט 10 בע"מ
 • בית הספר לכלכלה ולמדעי החברה עש אליעזר קפלן האוניברסיט
 • בית בשדרות הנשיא ויצמן פנת רח בית- ורה בע"מ
 • חברה ישרעלית לכפפות בע"מ
 • חברת בית משותף חלקות 1121-1122 בגוש 6158 בע"מ
 • טריבונה בע"מ
 • בית אלכסנדר וטובה בע"מ
 • מאפית אשקלון בע"מ
 • רחוב רמברנדט 20 דירה 4 בע"מ
 • יצרני סרטים טורנר בע"מ
 • ד.א.ה.ב. בע"מ
 • אד. כץ ושות בע"מ
 • חלקות 130 ו- 246 בגוש 6106 בע"מ
 • משכן מיכאל בע"מ
 • מעונות היצילה בע"מ
 • מעון פא בחלקה 25 בגוש 6166 בגבעתיים בע"מ
 • אחוזת אמיר בע"מ
 • דירת בר-כוכבא 33 בע"מ
 • חברת נכס זלמן לוי 1953 בע"מ
 • אמריקן טיילס בע"מ
 • חן הנגב בע"מ
 • חברת דפו לתעשיות ישראל בע"מ
 • נחלת ארנון בע"מ
 • נוה מישמר בע"מ
 • חברת רחוב ארלוזורוב 1000 בע"מ
 • סלוגטקס בע"מ
 • חברת נזר בת ים בע"מ
 • חברת יפעת בת ים בע"מ
 • בגים בע"מ
 • קולנוע נבו בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אלקטרו- פז בע"מ
 • חברת אבן גבירול 82 בע"מ
 • בית רחוב שיבת ציון 12 בע"מ
 • חברת חלקה 177 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 106 בגוש 6111 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520039124
 • משק אטינגון חלקה 3 גוש 6355 בע"מ
 • בית יהודית בע"מ
 • גוש 6615 חלקה 19 מגרש זמני מס 35 בע"מ
 • מעונות רמברנדט 26 בע"מ
 • דירת רחל בע"מ
 • נכסי משה חלקה 128 בגוש 6205 בע"מ
 • היכל הפרדס 6 בע"מ
 • חברת בית ניסים ומאיר בע"מ
 • אחוזת חיה זלדס בע"מ
 • חלקה 203 בגוש 6127 בע"מ
 • פרי האדמה בע"מ
 • כפר- צבי סיטרין בע"מ
 • בית ברחוב בלוך 8 תא בע"מ
 • אחוזת בלמיט בע"מ
 • מנדוביה בע"מ
 • משכנות תמרי בע"מ
 • בית ברחוב אבן- גבירול 60 בע"מ
 • אחוזת משה גוש
 • מפעלי הגבס בישראל בע"מ
 • חלקה 87 בגוש 6213 בע"מ
 • הטענה חברה להובלה וסבלות בע"מ
 • חברת חלקה 844 בגוש 6158 בע"מ
 • עכו טקסטיל בע"מ
 • בית מ.ש.י.ר. בע"מ
 • מרחב מודיעין בע"מ
 • חברה להשקעות הגאיות בע"מ
 • מחלקת הבניה של הקבוץ הארצי בע"מ
 • קרן בני- ציון בישראל בע"מ
 • סמפר בע"מ
 • אחים גרין קבלני בנין בע"מ
 • ד.ק. בית הרהיטים היפים בע"מ
 • נחלת רחל לאה בע"מ
 • המזרע מגדלי ירקות בע"מ
 • אמריקה- ישראל בנינים לדוגמא בע"מ
 • בית סמטת רחוב ביאליק 58 רמת-גן בע"מ
 • חנמל בע"מ
 • פרץ ושות
 • שרות מוסכים בע"מ
 • שפיר חברה לבנין ירושלים בע"מ
 • חברת תריעת בת ים בע"מ
 • או.עי.ל. חברה להשקעות ולנאמנות בע"מ
 • מעון נעים בע"מ
 • פסלטקס בע"מ
 • הסוכנים חברה לטקסטיל בע"מ
 • חברת סוניה להשקעות בע"מ
 • חברת יוסף להשקעות בע"מ
 • חברת יעקובזון להשקעות בע"מ
 • חברה להשקעות רם בע"מ
 • חברת רעוה להשקעות בע"מ
 • פורת חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • קרית מעין בע"מ
 • בית אחד- העם 34 תל-אביב בע"מ
 • חברת אהובה ודבורה להשקעות בע"מ
 • פלטרין השדרות א בע"מ
 • בית ברחוב בלוך 9 בע"מ
 • דלק הדרום בע"מ
 • חברת בית משותף חלקה 131 בגוש 6205 בע"מ
 • פויארה ושות בע"מ
 • שאול בונה בע"מ
 • רביד בית חרושת לייצור מרבדים ושמיכות בע"מ
 • בית יעקב ובתיה בע"מ
 • סנטוריום כפר- גנים בע"מ
 • בנין אפרים כץ בגבעתיים בע"מ
 • בנין דניאל ברחוב פינסקר בע"מ
 • השקעות גנאל בע"מ
 • בית יצחק וגולדה איכילוב בע"מ
 • סמדר בע"מ
 • דירה בת שלשה חדרים בקומה א בבית ני 19 בע"מ
 • בית רחוב בן- עמי 12 בע"מ
 • גוש 6902 חלקה 997 בע"מ
 • פלוינטקס בע"מ
 • רחוב פינסקר 15 בע"מ
 • סגטקס בית חרושת לטקסטיל בע"מ
 • בית מנחם חב בית משותף חלקה 604 בע"מ
 • דירת ה.ג. בבית ני 19 בע"מ
 • דירה בת שני חדרים בקומה א בבית ני 19 בע"מ
 • עזבון המנוח זלמן מיזל זל בע"מ
 • ואהל בע"מ
 • פרנציסק הירשפלד- מרקור- פילם בע"מ
 • חברת רחוב הגלגל 85 בע"מ
 • פרדס אלכסנדר ושולמית בע"מ
 • פרדס אלכסנדר ובניו בע"מ
 • פרדס שולמית ובניה בע"מ
 • עדן- ברקלו חברה להסעת נוסעים וחבילות בע"מ
 • מאפיה מאוחדת עצמאות- ככר נתניה בע"מ
 • חברת רלדד בע"מ
 • אפאקום חברה למסחר והשקעות בע"מ
 • אגודים בע"מ
 • חברת לבנדה 18 בע"מ
 • תל- אור חברה של מועצת פועלי ירושלים בע"מ
 • חברת מלכה שלום ציון 5 בע"מ
 • האחים ניומן בע"מ
 • בית ברחוב סוקולוב 38 בע"מ
 • תעשית קלפים ירושלמית פור בע"מ
 • מגן- אור חברה ישראלית להשקעות ולשיקום בע"מ
 • מעונות בת- שבע בע"מ
 • דירה מספר שנים ברחוב מאנה 9 בע"מ
 • אבן- גבירול 147 בע"מ
 • קופת תגמולים של פקידי אלמגור ושות בע"מ-
 • חלקה 63 בגוש 6365 בע"מ
 • בית רחוב זבוטינסקי 77 בע"מ
 • גדלור בע"מ
 • דבורשל בע"מ
 • פבריקס בע"מ
 • בית ברח יהלום 22 רמת-גן בע"מ
 • מעונות שפרה בע"מ
 • בית בהרצליה בע"מ
 • אי דוידס ושות בע"מ
 • סלבו בע"מ
 • משכן יוסף בע"מ
 • פלטרין רם בע"מ
 • ארגזי רדיו בע"מ
 • דירה מס 8 בשדרות חן 46 בע"מ
 • פרסומת כללית חברה לפרסומים בע"מ
 • חלקה 251 בגוש 6125 בע"מ
 • דירה ברחוב הגת 8 רג בע"מ
 • משכן המלאכה עש מנחם ברסלר
 • טקרמיך
 • פרי- מגד
 • חברת בית משותף חלקות 303 304 305 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת בית משותף חלקה 28 בגוש 6196 בע"מ
 • מגרש 585 בגוש 6666 בע"מ
 • מגרש 584 בגוש 6666 בע"מ
 • מגרש 582 בגוש 6666 בע"מ
 • מגרש 580 בגוש 6666 בע"מ
 • מגרש 578 בגוש 6666 בע"מ
 • מגרש 577 בגוש 6666 בע"מ
 • ה.א.ק. חברה לנאמנות בע"מ
 • השקעות ארקש בע"מ
 • גנרל דיזל בע"מ
 • תרסיס חברה לחימיקלים חקלאיים ותעשיתיים בע"מ
 • אל- ים אניות דלק 1953 בע"מ
 • לפיד
 • צבי הולצמן ושותפ בע"מ
 • פנת רחל תרבות ושעשועים בע"מ
 • דקלון חברה למסחר והשקעות בע"מ
 • חברה למכירת מוצרי דלק פת והסביבה בע"מ
 • חלקה 184 בגוש 6217 בע"מ
 • רחוב בצלאל 23 בע"מ
 • עופזן בע"מ
 • מגל
 • חלקה 116 בגוש 7141 בע"מ
 • תעשית יהלומים ורד בע"מ
 • אחוזת רנה בע"מ
 • טריגובוף ושות בע"מ
 • הנצחון חברה לגיפור גומי בע"מ
 • פיסטון רינגס בע"מ
 • השקעות בני-דן א בע"מ
 • מעון גוסטבה בע"מ
 • סרטים ושרוכים חברה לשיווק בע"מ
 • חברה לשווק קופסאות פח אוטומטיות בע"מ
 • מקנה- חברה לגדול בקר בע"מ
 • יהלומי דסקל בע"מ
 • אתרא
 • בית רחוב סלמה 127 בע"מ
 • מרכז החשמל בע"מ
 • חברת בית משותף חלקה 287 בגוש 6154 בע"מ
 • דיאמונד קומפני בע"מ
 • מפעלים מאוחדים להסרטה בע"מ
 • בריליאנט בע"מ
 • עיני ושות בע"מ
 • בית יפה ברחוב הרב- קוק 166 בע"מ
 • מים- חיים בע"מ
 • סוכנות ישיר בע"מ
 • בית ברמת גן רחוב יהלום 21 בע"מ
 • הרופא לעם בע"מ
 • עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ
 • מעונות חלקה 74 בגוש 8270 בע"מ
 • חלקה 410 בגוש 6125 בע"מ
 • פרי- שפיר בע"מ