• בית שאבי בע"מ
 • אחוזת גוש 6623 מגרש 9 בע"מ
 • מיקרופלס בע"מ
 • מעונות חלקה 37 בנתניה בע"מ
 • משגב מלכה בע"מ
 • משתכני צור שלום חברה בע"מ
 • שכון הציונים הכלליים ברחובות בע"מ
 • ברנט אלפנט בע"מ
 • רוסקינלי בע"מ
 • מעונות משה א בע"מ
 • מעונות משה ג בע"מ
 • מעונות משה ב בע"מ
 • נכסי מטה הכהן בע"מ
 • מפעלי 4 נגרים יצור בע"מ
 • חלקה 82 בגוש 6217 בע"מ
 • בית חלקה 46 בגוש 6172 בע"מ
 • משה רוזנגרט בע"מ
 • ויוינה בע"מ
 • מגרש 129 בגוש 6665 בע"מ
 • חברת גוש 6668 חלקה 394 בע"מ
 • מגרש 496 בגוש 6580 בע"מ
 • מעון רשף חלקה 116 בגוש 6166 בע"מ
 • מעון גילתא חלקה 15 בגוש 6166 בע"מ
 • חלקות 32 ו 33 בגוש 6123 בע"מ
 • אלטרץ את הרמן ובנו חברה לעבודות מוזאיקה בטון ואבן בע"מ
 • ארנא בע"מ
 • בית הצפון ג מיסודו של השיכון האזרחי בע"מ
 • בית הצפון ב מיסודו של השיכון האזרחי בע"מ
 • בית הצפוןא מיסודו של השיכון האזרחי בע"מ
 • אחוזת חלקה 551 בגוש 6213 בע"מ
 • נכסי שמריהו צפורן בע"מ
 • מנקור קרור וקרח בע"מ
 • ספדי חברה להפצה והספקה בע"מ
 • מעונות דב בע"מ
 • מעונות ינינה בע"מ
 • מעונות זהבה בע"מ
 • טירת שמעון בע"מ
 • נתיב סוכני פז בע"מ
 • שכון הפועל המזרחי ו 1952 בע"מ
 • חברת משה מאיר בע"מ
 • חברת חלקה 224 בגוש 6154 בע"מ
 • אברהם שפנביק בע"מ
 • גוש 6452 חלקה 204 בע"מ
 • מפעלי קולנוע מאוחדים בע"מ
 • בנבלומה בע"מ
 • אלווה מפעלי הנדסה בע"מ
 • חברה כלכלית של אכרי מגדיאל מפעלים בע"מ
 • נוה מרגלית בע"מ
 • מפעלי נהגי כפר סא בע"מ
 • ברי חברה לאינסטלציה בע"מ
 • חברת חלקה 136 בגוש 8267 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • משכנות יוסף גוש 6213 חלקה 195 בע"מ
 • מטאטאי טיב טוב בע"מ
 • בית ברחוב יעבץ 26 א בע"מ
 • חברת הורד לקבלנות בע"מ
 • אחוזת חלקה 77 בגוש 7107 בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 58 בע"מ
 • נ י מ חברה להשקעות ב בע"מ
 • נ י מ חברה להשקעות א בע"מ
 • נ י מ חברה להשקעות ג בע"מ
 • נ י מ חברה להשקעות ד בע"מ
 • שלדש תעשית מרצפות שיש צנורות חברה בע"מ
 • נעמתי בע"מ
 • משכנות הלנה בע"מ
 • קבלני קדימה בע"מ
 • אחוזת צפורה ואברהם בע"מ
 • חברת אבי בע"מ
 • נכסי ציפים את דולמן בע"מ
 • ישראל אקונומיסט חברה להוצאה לאור בע"מ
 • נוי הגבעה בע"מ
 • שכון חברים בע"מ
 • הרבה גדול וניצול צמחי רפואה בע"מ
 • רחוב החשמל 33 בע"מ
 • יחזקאל גבאי ובניו בע"מ
 • אחוזת רחוב ביירון 13 בע"מ
 • נוה אורנים בע"מ
 • בית הגבעה ברמת גן בע"מ
 • סמפטק בע"מ
 • פוני חברה למסחר לתעשיה ולסוכנות בע"מ
 • אבני נתניה בע"מ
 • ויבק בע"מ
 • חלקה 145 בגוש 6123 בע"מ
 • בית ברח חובבי ציון 21 בע"מ ה
 • גן דבורה בע"מ
 • בר לעם בע"מ
 • זן ומן בע"מ
 • חברת חמור בע"מ
 • הנכס ברח מנדלשטם 5 תא בע"מ
 • אלגמוז חברה לשווק ירקות בע"מ
 • אביניט חברה ישראלית ליצוא מוצרי סריגה בע"מ
 • בצוע שפירא את פולני בע"מ
 • לנגוט דג זה בע"מ
 • בית הקומות רחוב רופין בע"מ
 • חברת גאי בע"מ
 • חברת חלקה 154 בגוש 6632 בע"מ
 • חברה בשדרות המלך גורג חלקה 14 בת ים בע"מ
 • מזכרת בחלקה 14 גוש 7141 בע"מ
 • חפורה חברה קבלנית לעבודות קרקע בע"מ
 • אחדות וברכה בע"מ
 • אכסנית ארעי בע"מ
 • חברת רינת בת ים בע"מ
 • נוף הרצליה בע"מ
 • דר יוסף זינגר חברה קבלנית לבנין וכבישים בע"מ
 • קולנוע קסם רמת גן בע"מ
 • דליה חברה לקולנוע אמנות ותרבות בע"מ
 • חברת קונקורד להלבשה 1952 בע"מ
 • חברת בית נחמן בע"מ
 • אביתעש בע"מ
 • ש י מ בע"מ
 • טירל בע"מ
 • משכנות פתחיה בע"מ
 • חברת רח אוליפנט מס 10 בע"מ
 • צוהר בע"מ
 • נוה שושנים בע"מ
 • מעינות שושן בע"מ
 • בית ברחוב שלום עליכם 12 בתל אביב בע"מ
 • יוסף אבנר בע"מ
 • קרית הדסה בע"מ
 • קרית שרה בע"מ
 • גוש 6187 חלקה 2 בית בבני ברק בע"מ
 • גוש 6187 חלקה 2 אלוף בבני ברק בע"מ
 • מעון הרמבן 7 בע"מ
 • גוש 8274 חלקה 79 בנתניה בע"מ
 • חברת חלקות 387 ו 508 בגוש 6217 בע"מ
 • אחוזת פלורל בע"מ
 • השקעות בוזניק בע"מ
 • יחיעוז בע"מ
 • עמק הלבשה עמ
 • הברוש סוכנות סונול ישראל בע"מ
 • לייטרסדורף את בלזידמן בע"מ
 • פנת החן ברעננה חברה בע"מ
 • בנית בע"מ
 • פרדס חלקה 42 גוש 6368 פתח תקוה בע"מ
 • השקעות פריבו בע"מ
 • בית רחוב לוינסקי 87 בע"מ
 • חברת זיסה שפיגל בע"מ
 • בית מסחר ישראל בע"מ
 • הבית ברח מלצט 40 תא בע"מ
 • מפעלי רפידים בע"מ
 • גלמי צבעים בע"מ
 • חברת צחט מפעלים חימיים וטכניים בע"מ
 • שם שרות מנהל תעשיתי בע"מ
 • גראדו חברה למסחר כללי בע"מ
 • חברה לקרור וקרח בגבעתיים בע"מ
 • עצמון מפעלים לחמרי בנין בע"מ
 • בית מסחר אישוקס בע"מ
 • הברוז הכחול בע"מ
 • נוה עדא בע"מ
 • מעונות בית אברהם בע"מ
 • מעון דליה חלקה 14 בגוש 6166 בע"מ
 • כנפי נשרים בע"מ
 • תעשית ריצנים רוכסן בע"מ
 • חלקה 54 באחוזת כרמל בע"מ
 • מיוה חברה לבנין בע"מ
 • ארם הובלה בע"מ
 • נכסי אברהם רוזנפלד מכונות בע"מ
 • אחים מיכאל ויונס בע"מ
 • נומדע חברה להובלה בע"מ
 • אקסטרון בע"מ
 • רחוב הרצל 88 רמת גן בע"מ
 • השקעות לופון בע"מ
 • השקעות לופון בע"מ
 • מאבק בע"מ
 • נגריה הגן בע"מ
 • משגב פרייס בע"מ
 • חברה לגדול פטריות בע"מ
 • חברת מנדל בע"מ
 • קפה ומסעדה ליד חוף הכרמל בע"מ
 • מיפלס חברה להנדסה בע"מ
 • חברת חלקה 516 בגוש 6205 בע"מ
 • חברת חלקה 517 בגוש 6205 בע"מ
 • מעונות טוביה בע"מ
 • חברת מטוסביץ בע"מ
 • הנכס חלקה 99 בגוש 6607 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • אחוזת גליה בדן בע"מ
 • חברת חלקה 201 בגוש 6957 בע"מ
 • מגרש 100 גוש 10479 בע"מ
 • צבעטקס בע"מ
 • נחלת אברהם רוזנפלד מפרץ בע"מ
 • נחלת אברהם רוזנפלד תל חיים בע"מ
 • אברהם רוזנפלד בע"מ
 • נחלת אברהם רוזנפלד כפר שמריהו בע"מ
 • נחלת אברהם רוזנפלד ירקון בע"מ
 • נחלת אברהם רוזנפלד גבעת שאול בע"מ
 • נחלת אברהם רוזנפלד כנען בע"מ
 • נחלת אברהם רוזנפלד הרצליה בע"מ
 • בית שולוביץ בע"מ
 • מצודת חמר חלקה 79 בגוש 6154 בע"מ
 • אחוזת אמנון חלקה 78 בגוש 6154 בע"מ
 • מרמן בית חרושת למרצפות ולמוצרי מלט בע"מ
 • בית ברח סוקולוב 21 בתל אביב בע"מ
 • אופק חברה חקלאית בע"מ
 • חברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ
 • ג שורצשילד מפעלי הנדסה בע"מ
 • אבני גזית בע"מ
 • חברה לפרסום ימי בע"מ
 • גוש 6166 חלקה 356 בע"מ
 • מגרש 87 בגוש 7170 בע"מ
 • תראלון בע"מ
 • מקור יקות בע"מ
 • ישראל ניו יורק מפעלי גלידה משקאות ודברי מתיקה בע"מ
 • טונימן בע"מ
 • חברת מזל הדקלים בע"מ
 • בית ברחוב ורבורג 7 בע"מ
 • אחוזת שדרות נורדאו 91 בע"מ
 • נוה רח בן נון 62 בע"מ
 • מרכז הסיד בע"מ
 • מוסד הטכניון למחקר ופתוח בע"מ
 • קפריסינט אגוד מסחרי בע"מ
 • בית חולים תרופה בע"מ
 • רתכת בית מלאכה לרתוך ולעבודות מתכת בע"מ
 • חברה למסחר בחמרי בנין גבעתיים בע"מ
 • הוצאת מפת דרכים של ישראל בע"מ
 • נכסי חובב גוש 10797 חלקה 116 בע"מ
 • קשר קבוצת נהגים בע"מ
 • אמפרו מפעלי גלבון בע"מ
 • גינוסר חברה למלונים ותיירות בע"מ
 • בניני שקט בע"מ
 • חברת ניב חלב בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033531
 • הלוקטקס בע"מ
 • חברה לתעשיה נתרן בע"מ
 • חברה לתעשית ארנקים ומוצרי עור עדינים הלטאה בע"מ
 • בית ברחוב ברדיצבסקי 20 בע"מ
 • ברשיר בע"מ
 • חברת אשכל לצבעות בע"מ
 • אחוזת חלקה 788 בגוש 6158 בע"מ
 • דנסק ישראל טרדינג בע"מ
 • קומה אריגת סרטים בע"מ
 • חלקה 161 בגוש 121 בע"מ
 • טר בל השקעות בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034166
 • בני יעקב חברה לבנין בע"מ
 • מלון נויבאור בע"מ
 • חברת פוג מוצרי מתכת בע"מ
 • מאלף חברה בע"מ
 • מרכב חברה חקלאית בע"מ
 • מעון דתי משכנות מיסודם של הפועל המזרחי ושרותי בע"מ
 • משכנות של היאס והפרוגרסיבים חברה למעונות בע"מ
 • חברת גוש 6126 חלקה 251 בע"מ
 • אפרו קור בע"מ
 • נוה עמיאל לנוער העולה בשדה יעקב בע"מ
 • נכסי קופילוב בע"מ
 • חברת בית ברחוב כצנלסון חלקה 271 גבעתיים בע"מ
 • נכסי קופאל בע"מ
 • הנכס בשלמה המלך 51 תא בע"מ
 • אחוזת דן בע"מ
 • בית חרושת לייצור ואריזת מזון וחימיקלים אוגר בע"מ
 • חברה לאימפורט בנין ומסחר בע"מ
 • מוניות שפר בע"מ
 • נזר תפארת בע"מ
 • בעל רום חברה לשכון והשקעות בע"מ
 • מפעל השיש הישראלי בע"מ
 • מעונות נחמה ושרה באליהו ספיר בע"מ
 • החברה לשיווק ממתקים תל אביב בע"מ
 • אופוס בע"מ
 • נוה חמשה עשר בע"מ
 • נוה ארבעה עשר בע"מ
 • נוה שלשה עשר בע"מ
 • נוה שנים עשר בע"מ
 • נוה אחד עשר בע"מ
 • נוה עשרה בע"מ
 • נוה תשעה בע"מ
 • נוה שמונה בע"מ
 • נוה שבעה בע"מ
 • נוה ששה בע"מ
 • נוה חמשה בע"מ
 • נוה ארבעה בע"מ
 • נוה שלשה בע"מ
 • נוה שנים בע"מ
 • נוה אחד בע"מ
 • אחים איזנברג בע"מ
 • חברת יוסף קריגר בע"מ
 • דירת היהלום 59 רג בע"מ
 • קפה עצמון בע"מ
 • אפוללו חברה להנדסה ולייצור מכשירים לבדיקה בע"מ
 • ארסיב חברה להשקעות בע"מ
 • גי י ט א ק חב ישראלית כללית למסחר עריכה וקבלנות
 • מגרש בגוש 3939 חלקה 20 בע"מ
 • הנכס ברחוב בצלאל 22 תא בע"מ
 • רחוב מאנה 1 בע"מ
 • הדירה ברחוב מיכל 26 בע"מ
 • אליאור חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • הלוי שטרן בע"מ
 • נחלת אלונים הרצליה בע"מ
 • חומר ולבנים חברה להובלה בע"מ
 • מפעלי נופש ובידור מוברמן ושות בע"מ
 • מעונות גור בע"מ
 • גריזול חרושת למוצרי סיכה בע"מ
 • מפעלי גרינשפון להנדסה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2718
 • מגרש 112 בגוש 7107 בע"מ
 • קושט אפריקה ישראל חברה למטעים בע"מ
 • קגולה בע"מ
 • סטודיו 52 בע"מ
 • מחצבי טבריה והגליל בע"מ
 • מחבת מחסנים ובתי מלאכה בע"מ
 • חברת המזרח התיכון לפתוח תעבורה ממונעת בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בית מדע בת ים בע"מ
 • רחוב סוקולוב 24 בע"מ
 • מגרש 426 בגוש 6158 בע"מ
 • נוה רענן מס 26/24 בע"מ
 • ככר מצא בע"מ
 • בניני איצקו בע"מ
 • בית ברחוב כרמיה מס 6 בע"מ
 • דירת שילי מס א בע"מ
 • דירת שילי מס ב בע"מ
 • מגרש 176 בגוש 6536 בע"מ
 • בית בר כוכבא 49-47 בע"מ
 • בית ברחוב רמבם 2 בגבעת רמבם בע"מ
 • פדרם בע"מ
 • אופטאלוף מפעלי אופטיקה ישראלים בע"מ
 • עתונות ישראל מאוגדת עתים בע"מ
 • א ביאלר בע"מ
 • עובדי בית ברנר שיכון בתל אביב בע"מ
 • חברת עולם הסרט התיאטרון והאמנות בע"מ
 • טא גוס השקעות בע"מ
 • ון גן בע"מ
 • מן די אבלס בע"מ
 • השקעות גי דה בע"מ
 • אחוזת רון חלקה 372 גוש 6122 בע"מ
 • אהרוני בע"מ
 • חברה לסחר אוירי ודיסקונט בע"מ
 • סרמל בע"מ
 • משכן צדק בע"מ
 • אמאץ אמקור בע"מ
 • בית שושנה בע"מ
 • חברת מגרש צו בע"מ
 • משכנות מוריה בע"מ
 • נחלתנו בשדרות הילד רג בע"מ
 • גוש 6127 חלקה 551 בע"מ
 • שכון פועלי ברמן א בע"מ
 • שכון פועלי ברמן ב בע"מ
 • חב חלקה מס340בגוש6666 בהרצליה בע"מ
 • חב מקרקעין גוש 3922 חלקה 3 בע"מ
 • אליעז בע"מ
 • אחוזת נור עזיז חלקה 1045 גוש 6158 בע"מ
 • יסודה בית משותף של פקידי אוצר מפעלי ים בע"מ
 • א וייסברם בע"מ
 • הבית ברחוב ארנון 20 בע"מ
 • לוגל בע"מ
 • מחסני ערובה זבולון בע"מ
 • מפעלי מתכת נתניה בע"מ
 • הדבק חברה אמריקאית ישראלית לתעשית דבק בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2667
 • ש קלומל ושות חברה לשכון ובנין בע"מ
 • בית ברחוב אחד העם 58 בע"מ
 • מעון רחוב אילון 8 חיפה בע"מ
 • פרדס מזרחי בחדרה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נחלת נסים מרים בע"מ
 • חברת חלקה 27 מגוש 8266 בנתניה בע"מ
 • מגרש 97 בגוש 6902 בע"מ
 • בית ברחוב ברטנורה 15 בע"מ
 • חברת אבן גבירול 135 בע"מ
 • חצי חלקה 38 בגוש 7140 בע"מ
 • צמיתות מפעלי בטון בע"מ
 • סוכני אקספורט יין בע"מ
 • נקוי כימי בן יהודה 53 בע"מ
 • נוה גליל 109 בע"מ
 • מפעלי גביש תדיר בע"מ
 • טירת גוש 7167 חלקה 164 בע"מ
 • טירת גוש 7167 חלקה 163 בע"מ
 • טירת גוש 7167 חלקה 162 בע"מ
 • טירת גוש 7167 חלקה 161 בע"מ
 • בית ייראל בע"מ
 • נכסי ש ז א בע"מ
 • מחסני ערובה אינטרקונטיננטל בע"מ
 • מלון צפון תל אביב בע"מ
 • נעלי בני בע"מ
 • נוה החשמונאים 24 תא בע"מ
 • מפעלים להקמת מעליות בע"מ
 • בית חלקה 26 בגוש 10864 בע"מ
 • מאפית ישראל בע"מ
 • חברת חלקה 59 גוש 7138 בע"מ
 • תדמור 1952 בע"מ
 • חברה ישראלית לתוצרת מזון זנכל בע"מ
 • חברת הילדים של השומר הצעיר בהרי אפרים בע"מ
 • עמיצבר חברה לתעשיה של נ ו אינק פרוסט בע"מ
 • חברת חלקה מס 338 בגוש מס 6666 בהרצליה בע"מ
 • חברת חלקה מס 339 בגוש מס 6666 בהרצליה בע"מ
 • חברת חלקה מס 337 בגוש מס 6666 בהרצליה בע"מ
 • חברת חלקה מס 15 בגוש מס 6543 בהרצליה בע"מ
 • חברת חלקה מס 14 בגוש מס 6543 בהרצליה בע"מ
 • שמואל ושולמית בע"מ
 • הרצל ברוק בע"מ
 • תעשית יהלומים אבן עמי בע"מ
 • ברדיפורט בע"מ
 • חברה בין לאומית למוצרי פלסטיקה בע"מ
 • מגבית לנפגעי השטפונות בע"מ
 • א כוגן בע"מ
 • בית בתיה פריש בע"מ
 • יד יעקב חלקה 114 גוש 6106 חברה בע"מ
 • משכנות עולים חב למעונות עולים של ההסתדרות הכללית בע"מ
 • שדרות בן ציון 29 בע"מ
 • מעונות ה בקרית ביאליק בע"מ
 • גבעת ושינגטון בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034604
 • החסנת סחורות וחבילות א נוף בע"מ
 • חברת השמירה בע"מ
 • טירת מוריה בע"מ
 • אחוזת איתן בע"מ
 • מניש חרשת חשמל בע"מ
 • חברת רחוב ארלוזורוב 79 בע"מ
 • שדרות קרן קימת לישראל 21 בע"מ
 • חברה חלקה 228 בגוש 8244 בע"מ
 • חברה חלקה 227 בגוש 8244 בע"מ
 • חברה חלקה 198 בגוש 8244 בע"מ
 • חברה חצי חלקה 155 בגוש 8260 בע"מ
 • חברה חלקה 229 בגוש 8244 בע"מ
 • חברת גוש 8264 חלקה 117 בע"מ
 • יקבי אליעז בע"מ
 • בית לויטה בע"מ
 • דורנה בע"מ
 • בית בניהו 60 בע"מ
 • הולברא בע"מ
 • טח בו בע"מ
 • טירת ינאי א בע"מ
 • טירת ינאי ב בע"מ
 • חברת אחוזת נירה חלקה 46 גוש 6157 בע"מ
 • חברת מעונות מעוז חלקה 219 גוש 6166 בע"מ
 • אחוזת האורים גוש 6154 חלקה 211 בע"מ
 • חברת מעונות זיו בע"מ
 • אביבה יודוביץ בע"מ
 • שוק החשמונאים בע"מ
 • הנכס ברחוב לוי יצחק 19 תא בע"מ
 • חברת רבני תם מס 11 בע"מ
 • חברת מאיר וברכה פלאי בע"מ
 • חברת בית רחוב פין 3 בע"מ
 • שושנה יודוביץ בע"מ
 • ליאונל פיליפס בע"מ
 • בטי פיליפס בע"מ
 • חברת טירת מרגלית בע"מ
 • בן אור נגריה מכנית בע"מ
 • רמסו בית חרושת לאריגה ושזירה בע"מ
 • חלד חברה להספקת דלק בע"מ
 • חברת גג המרכז בע"מ
 • חברה להנדסה במזרח הקרוב והתכון בע"מ
 • אחוזת גוש 6192 חלקה 321 בע"מ
 • הבית ברחוב יוסף אליהו 13 תא בע"מ
 • נחלת חלקה 232 גוש 6625 בע"מ
 • חברה לתעשית קפיצים ורשתות בחיפה בע"מ
 • רונס בע"מ
 • משגב נחמיה בע"מ
 • משגב בני יצחק חברה לשכון ובניה בע"מ
 • משגב דורית בע"מ
 • משגב מיכל בע"מ
 • משגב תמר בע"מ
 • נכאל בע"מ
 • מלון נוף הגבעה בע"מ
 • מ שקד בע"מ
 • מפעלי פלדה מזרחיים בע"מ
 • י פייגנבאום בע"מ
 • מרכז לשווק ירקות בע"מ
 • פאר תעשית מוצרי ניר בע"מ
 • נוה נחלת גנים ד בע"מ
 • נוה נחלת גנים ג בע"מ
 • נוה נחלת גנים ב בע"מ
 • נוה נחלת גנים א בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2444
 • מעונות אורגה
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033440
 • רמת התשעה בע"מ
 • זחליל חברה לחריש תפירה ויישור קרקעות בע"מ
 • אורגיל בע"מ
 • טירת תדמוריה א בע"מ
 • טירת תדמוריה ב בע"מ
 • מחלבת משק כפר ביאליק בע"מ
 • טירת רבקה בע"מ
 • גוש 10577 חלקה 1 בע"מ
 • בית אהרון עובדיה בע"מ
 • בית ברחוב שמריה לוין 14 בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033168
 • הוצאת ספרים אחיאסף בע"מ
 • פאנתוריסט 1952 בע"מ
 • אחוזת שחם בע"מ
 • בית רחוב הקשת בע"מ
 • חברה ישראלית לייצור סרטי קולנוע חזון בע"מ
 • דרור טרנספורט בע"מ
 • משכן בצלאל ומרים בע"מ
 • בית אילת בע"מ
 • אחוזת דימנט בע"מ
 • קו שופטי ישראל חברה לספנות ושיט בע"מ
 • ברילקו בע"מ
 • חברת מנכל בע"מ
 • רח הר סיני מס 1 חברה בע"מ
 • בית גדול נוה שאנן בע"מ
 • אחוזת גאון בע"מ
 • אחוזת גוש 7661 חלקה 28 בע"מ
 • צור אשל בע"מ
 • ישראל רזנס
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 1877
 • אדגר-מפעלים (1979) בע"מ
 • מעונות רחל בע"מ
 • ישראל ניוז טרנספורט בע"מ
 • ו ב ר בע"מ
 • חברת א ש א בע"מ
 • איכילוב חברה למסחר ויבוא בע"מ
 • שושנה חברה למימון בע"מ
 • בנאריה חברה להשקעות ולנאמנות בע"מ
 • מעון גד שלמה בע"מ
 • מעונות רח ירושלים מס 14 חיפה בע"מ
 • חברת חלקה 9 בגוש 6393 בע"מ
 • אחוזת כנען גוש 3 בע"מ
 • חלקה 146 בגוש 7 ירושלים בע"מ
 • גוש 6520 חלקה 31 בע"מ
 • אדמות אלפסי בגוש 6573 חלקה 10 בע"מ
 • ברשב שרות ללול ולרפת בע"מ
 • קוזוק לבל בע"מ
 • חברה מפעלי שער ירושלים בע"מ
 • חברת הושע להשקעות בע"מ
 • מחסני ערובה הקישון בע"מ
 • לונה פרק ירושלים בע"מ
 • חברת זפיר בע"מ
 • אמנדע בע"מ
 • ח צ ספירשטיין בע"מ
 • חברת יצחק מ לדור חלקה 258 גוש 6145 בע"מ
 • אחוזת חלקה 1086 בגוש 6158 בע"מ
 • אולמי חתונות אולמי המלכים חברה בע"מ
 • מלון רות בע"מ
 • אחוזת מיכאל ומוריס בע"מ
 • רהט מכירת שיש בע"מ
 • מוצרי איכות מפעלי חרשת למרצפות מדרגות ומלט בע"מ
 • חברת חלקה 23 בגוש 6632 בע"מ
 • טירת הסנה בע"מ
 • מולדת פולם בע"מ
 • בית רחוב מרכז מסחרי 84 בע"מ
 • מפעלי ארטיק בע"מ
 • גן החיות התנכי בירושלים בע"מ
 • קרית ברוך טסל א בע"מ
 • נוה ברוך טסל א בע"מ
 • חיה רוזנפלד בע"מ
 • אייזיק רוזנפלד בע"מ
 • חברת חלקה 100 בגוש 6107 בע"מ
 • צלילון בע"מ
 • אדיר חברה לחקלאות תעשיתית בע"מ
 • מעון בתיה בע"מ
 • אחוזת מזג בע"מ
 • מעונות מרום חלקה 213 גוש 6145 בע"מ
 • מעונות ק פ ל בע"מ
 • בית ברחוב יהושע בן נון 27 בע"מ
 • מעונות פיאון חברה בע"מ
 • מוסל בע"מ
 • ס ר ל בע"מ
 • דירת סחר בע"מ
 • חברת רחוב בני ברק 30 בע"מ
 • משכנות מסד בע"מ
 • נכסי שמואל בע"מ
 • חברת אננה גוש 6666 חלקה 154 בע"מ
 • מגרש 234 בגוש 6381 בע"מ
 • וילה מרגרתה בע"מ
 • מכבסת קיטור הקישון בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 8250 בנתניה בע"מ
 • חברת כדורי גוש 6145 חלקה 76 בע"מ
 • חברת בן חי חברה לנאמנות בע"מ
 • אהל ברכה גוש 6145 חלקה 214 בע"מ
 • שכון האחים בורשטיין א בע"מ
 • שכון האחים בורשטיין ב בע"מ
 • שכון האחים בורשטיין ג בע"מ
 • שכון האחים בורשטיין ד בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 6671 בע"מ
 • בית מספר 6 ברחוב ישראליס בע"מ
 • טירת חלקה 258 בנתניה בע"מ
 • רוזרוז תעשית גלידה אמריקאית בע"מ
 • פרייס וילינגר ושות בע"מ
 • פאת הרצליה חיפה חלקה מס 33 בע"מ
 • מעונות שירת הים בע"מ
 • נאות פאריה בע"מ
 • פארת נצחיה בע"מ
 • הדרת מעפיליה בע"מ
 • נאות עמליה בע"מ
 • עוזיה בע"מ
 • חברת אולפני הולילנד ישראל הולנד בע"מ
 • טרוסט לקרדיט ומסחר בע"מ
 • בריסול בע"מ
 • רחוב אלנבי 32 בע"מ
 • חברת חלקה 116 בגוש 7168 בע"מ
 • נורוס ושות בע"מ
 • קולנוע הדר חיפה בע"מ
 • בית אנטוניה בע"מ
 • מעונות אליפנט 7 בע"מ
 • חברת מעונות גידו בע"מ
 • מאונך חברה לבניין בע"מ
 • צסה מורצקי בע"מ
 • אוסבלד מורצקי בע"מ
 • טירת עמוס 23 בע"מ
 • אחים דה האז בע"מ
 • הרצליה חיפה חלקה מס 36 בע"מ
 • בטינה חלקה 160 גוש 6145 בע"מ
 • אמקור אינטרנשיונל בע"מ
 • סלילים חולה בע"מ
 • חברת ביית משותף חלקה 200 בגוש 6217 בע"מ
 • ספקי מזון בע"מ
 • חברה לתעשיית עורות עורלק בע"מ
 • איווקו חברה למסחר ותעשיה בע"מ
 • א ברנר ובניו בע"מ
 • נכסי זאב בע"מ
 • חברת אטריזן בע"מ
 • חברת גן שלמה יד בע"מ
 • חברת גן שלמה טו בע"מ
 • מפעלי חול זיפזיף וכורכר בע"מ
 • מ ד בע"מ
 • סנטוריום פרדיז בע"מ
 • אחוזת יפה בע"מ
 • בית ריץ נתניה בע"מ
 • הוכמן פינקלשטין וגולן בע"מ
 • בית קרור מכבי בע"מ
 • מסילת החשמונאים חלקה 254 גוש 7109 חברה בע"מ
 • פינת קישון ילג בע"מ
 • חברת רחובות להשקעות ופיננסים בע"מ
 • מוצרי בטון רמלה בע"מ
 • חברת חלקה 893 בגוש 6212 מגוש ב בע"מ
 • חברת חלקה 893 בגוש 6212 מגוש א בע"מ
 • פשתן חב ליצור פשתן וסיבים בע"מ
 • ים והר בע"מ
 • קרן תל חי ישראל בע"מ
 • חברת חלקות 162 163 בגוש 6441 בע"מ
 • חברת חלקה 244 בגוש 6213 בע"מ
 • חברת קרח נתניה בע"מ
 • אחוזת שטנשבסקי בע"מ
 • וישנצקי בע"מ
 • נוה תמר עמ
 • משתכני הוץ בקרית מוצקין בע"מ
 • אחוזת ש א בע"מ
 • מסעדות בנמל חיפה בע"מ
 • ספריה משפטית חברה בע"מ
 • כנרות מרכז מוסיקה אסכה בעין גב בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2390
 • משגב יעקב בע"מ
 • בית רות לאה בע"מ
 • משגב דבורה בע"מ
 • משגב שרה בע"מ
 • בית הנרייטה בע"מ
 • משגב יחזקאל בע"מ
 • מעונות חב בית משותף חלקה 143 בגוש 6186 בע"מ
 • חיים נריה בע"מ
 • חברת חלקה 26 בגוש 6632 בע"מ
 • דפוס מרכזי להדרים בע"מ
 • מפעלי משה פרופ ובנו בע"מ
 • נחלת יונג בע"מ
 • כביש תא נתניה 51 בע"מ
 • במיגה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2871
 • מעונות בית הכרם בע"מ
 • מרץ השרון משרד להובלה כפר סבא בע"מ
 • העולם החדש בע"מ
 • משווקי פרי וירק פת בע"מ
 • מעונות מרכז המסחר בחולון בע"מ
 • שכון דרום אפריקה א בתא בע"מ
 • ח ק מס 79 בע"מ
 • י ק מס 78 בע"מ
 • דלתאקו חב חימית בע"מ
 • דירות הרצליה כ בע"מ
 • דירות הרצליה יט בע"מ
 • דירות הרצליה יח בע"מ
 • דירות הרצליה יז בע"מ
 • דירות הרצליה טז בע"מ
 • דירות הרצליה טו בע"מ
 • דירות הרצליה יד בע"מ
 • דירות הרצליה יג בע"מ
 • דירות הרצליה יב בע"מ
 • דירות הרצליה יא בע"מ
 • דירות הרצליה י בע"מ
 • דירות הרצליה ט בע"מ
 • דירות הרצליה ח בע"מ
 • דירות הרצליה ז בע"מ
 • דירות הרצליה ו בע"מ
 • דירות הרצליה ה בע"מ
 • דירות הרצליה ד בע"מ
 • דירות הרצליה ג בע"מ
 • דירות הרצליה ב בע"מ
 • דירות הרצליה א בע"מ
 • תקות יצחק ז בע"מ
 • תקות יצחק ו בע"מ
 • תקות יצחק ה בע"מ
 • תקות יצחק ד בע"מ
 • תקות יצחק ג בע"מ
 • תקות יצחק ב בע"מ
 • תקות יצחק א בע"מ
 • חברה להובלה יובל בע"מ
 • מגורים בגוש 8259 חלקה 41 בנתניה בע"מ
 • מ דיזנגוף ושות שיט 1951 בע"מ
 • חברת חלקה 957 בגוש 6212 מזרח בע"מ
 • מעונות חלקה 957 בגוש 6212 מערב בע"מ
 • ליאון גרידל בע"מ
 • חברת בית משותף חלקה 141 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת גוש 6433 חלקה 16 בע"מ
 • תימקר תעשיה ישראלית למשקאות קרים בע"מ
 • בסלור בע"מ
 • חברת חלקת נמרוד בע"מ
 • חברת חלקה אפרת בע"מ
 • חברת חלקת גוטיה בע"מ
 • חברת חלקה רושמיה 10 בע"מ
 • פנת חמד חב בית משותף חלקה 140 בגוש 6186 בע"מ
 • חברת חלקת ליף בע"מ
 • חברת חלקה 27 בגוש 6524 בע"מ
 • חברת גוש 6520 חלקה 68 בע"מ
 • חברת חלקה 5 מגוש 11194 בע"מ
 • חברת יורשי ליפשיץ בע"מ
 • ברוך טסל בע"מ
 • תלם בנין חב לחקלאות ולחריש ולבנין בע"מ
 • כרמיאל חב בית משותף חלקה 142 בגוש 6186 בע"מ
 • עלמון בע"מ
 • מעונות נתנאל יח בע"מ
 • מעונות נתנאל יז בע"מ
 • מעונות נתנאל טז בע"מ
 • מעונות נתנאל טו בע"מ
 • מעונות נתנאל יד בע"מ
 • מעונות נתנאל יג בע"מ
 • אהל תיאטרון פועלי ארץ ישראל בע"מ
 • אריגי גד בע"מ
 • מעונות ג ד בע"מ
 • המספק דוד סטוביצקי בע"מ
 • הקישון חברה לעמילות מכס בע"מ
 • חברת בית המשרדים בע"מ
 • ברק שרותי הובלה בע"מ
 • ייצור וייצוא בע"מ
 • אלמוג תעשית יהלומים 1951 בע"מ
 • בית חולים הדרום בע"מ
 • דיזל בוכנה מפעל להרכבה ולתיקוני מעונים ודיזלים בע"מ
 • טירת חלקה 79 בגוש 159 בע"מ
 • מלון חלקה 79 בגוש 159 בע"מ
 • חלקה 79 בגוש 159 א בע"מ
 • חברת גוש 6952 חלקה 99 בע"מ
 • מכתש שרותים ואספקה לנפט בע"מ
 • קולנוע גל אור חיפה בע"מ
 • מעונות נתנאל ג בע"מ
 • מעונות נתנאל א בע"מ
 • מעונות נתנאל ב בע"מ
 • נוה בן אברהם בע"מ
 • נאות רענן בע"מ
 • מגרש נוי 436 בע"מ
 • חברת סולמקס בע"מ
 • נחלת רבש מספר סא בע"מ
 • נחלת רבש מספר ס בע"מ
 • נחלת רבש מספר נט בע"מ
 • נחלת רבש מס נח בע"מ
 • נחלת רבש מס נז בע"מ
 • נחלת רבש מס נו בע"מ
 • נחלת רבש מס נה בע"מ
 • נחלת רבש מס נד בע"מ
 • נחלת רבש מס נג בע"מ
 • נחלת רבש מס נב בע"מ
 • נחלת רבש מס נא בע"מ
 • מעונות ברח ברנדה בע"מ
 • צנתרא בע"מ
 • חברת רבע בית ציפר
 • נחלת רבש סד בע"מ
 • נחלת רבש מספר סה בע"מ
 • נחלת רבש מס סג בע"מ
 • נחלת רבש מס סב בע"מ
 • חברת נגרים ורפדים בישראל בע"מ
 • נחלת חיים כהן בע"מ
 • חברת חלקה 74 גוש 6942 בע"מ
 • סיטי טרוסט בע"מ
 • אחוזת גוש 7709 מספר א בע"מ
 • אחוזת גוש 7709 מספר ג בע"מ
 • אחוזת גוש 7709 מספר ב בע"מ
 • חלקה 16 בגוש 28 בע"מ
 • רדוס תעשיות מתכת בע"מ
 • נכסי א פ ש בע"מ
 • סייטסיאינג בע"מ
 • כנף ים בע"מ
 • מפעל חימי טכני דרור בע"מ
 • המחסם בע"מ
 • מפעלי טוביה מילר ובניו בע"מ
 • צעצועי ישראל בע"מ
 • עין בע"מ
 • פניקס חב לבנין בע"מ
 • אמרדקום בע"מ
 • טקסטיל הרצליה בע"מ
 • נוה מרים בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 8259 בנתניה בע"מ
 • חלקה 28 בגוש 8270 בנתניה בע"מ
 • חברת פלנץ בע"מ
 • ברוך חדד בע"מ
 • הרטה גוזובסקי בע"מ
 • מעונות גן שטמפר בע"מ
 • מפעלי זכוכית נתניה בע"מ
 • חברת קרח כפר יונה בע"מ
 • דירת רחל ירוזלימסקי בע"מ
 • טחנות הקמח המזרחיות בע"מ
 • חברת אדלר ח בע"מ
 • חברת אדלר ז בע"מ
 • חברת אדלר ו בע"מ
 • חברת אדלר ה בע"מ
 • חברת אדלר ד בע"מ
 • חברת אדלר ג בע"מ
 • חברת אדלר ב בע"מ
 • חברת אדלר א בע"מ
 • אחוזת השרון גוש 7709 בע"מ
 • חברת ברזל פלדה בע"מ
 • משכנות חלקה א בגוש 6021 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מעונות גוש 8266 חלקה 56 בע"מ
 • הבית בסמטת שפר 7 בע"מ
 • נוף מיכאל בע"מ
 • תסבר בע"מ
 • המרכז החדש בע"מ
 • ג ל ז בע"מ
 • קונשרי בע"מ
 • משכנות חלקה ז בגוש 6021 בע"מ
 • משכנות חלקה ו בגוש 6021 בע"מ
 • משכנות חלקה ה בגוש 6021 בע"מ
 • משכנות חלקה ד בגוש 6021 בע"מ
 • משכנות חלקה ג בגוש 6021 בע"מ
 • משכנות חלקה ב בגוש 6021 בע"מ
 • תעשית צמר גפן גפנה בע"מ
 • בנין כרמל בע"מ
 • בית תעשיה ב פתוח פת בע"מ
 • בית משותף מזכרת אסתר בע"מ
 • נוה ישמח ל בע"מ
 • נוה ישמח כט בע"מ
 • נוה ישמח כח בע"מ
 • נוה ישמח כז בע"מ
 • נוה ישמח כו בע"מ
 • נוה ישמח כה בע"מ
 • נוה ישמח כד בע"מ
 • נוה ישמח כג בע"מ
 • נוה ישמח כב בע"מ
 • נוה ישמח כא בע"מ
 • ד נ את א ר להשקעות בע"מ
 • בית יואל ירושלים בע"מ
 • משגב לאה ב בע"מ
 • משגב לאה א בע"מ
 • יקרת בת ים בע"מ
 • שרות דלק וסיכה גרינולד ושות בע"מ
 • מפעלי בלם בע"מ
 • קרית אסתר בע"מ
 • אחוזת שדרות המלך דוד חלקה 107 בע"מ
 • חברת לוי ברטנורא בע"מ
 • אחוזת חלקה 297 בגוש 6166 בע"מ
 • קופת תגמולים של עובדי האחים הרשברג ודרוגריות מאוחדות בע
 • ג נ ל בע"מ
 • שטים מפעלי עץ בע"מ
 • נחלת ראובן בע"מ
 • בתי דפוס ארץ ישראליים בע"מ
 • חברת בית ברוך בע"מ
 • חברה לשווק מכשירים בע"מ
 • טנזה סרטים ומכונות בע"מ
 • פ מ י תעשיות פרו מטל בע"מ
 • בית בן נון 23 בע"מ
 • מפעלי שיש אמריקאיים בע"מ
 • תרשיש רעננה בע"מ
 • דוק תעשיות מדויקות לישראל בע"מ
 • ישראטרסט בע"מ
 • ישליט חסכון ופקדון בע"מ
 • פסיה טייכר בע"מ
 • מיכאל טייכר בע"מ
 • טקסי אורה אפור חב בע"מ
 • אחוזת שוב בע"מ
 • בית אלעזר בע"מ
 • שדרות עמנואל הרומי 20 בע"מ
 • קורסטליס בע"מ
 • מגרשים על יד הרכבת בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 69 בע"מ
 • טירת פנורמה בע"מ
 • נוה מזכרת בע"מ
 • רחוב שטריקר 5 בע"מ
 • שורות גזית בע"מ
 • נוה הנגיד ירושלים בע"מ
 • בית חלקה 103 בגוש 6669 בע"מ
 • יהלומי שרון בע"מ
 • אסקו בע"מ
 • חברת מעונות בגוש 6192 חלקה 64 בע"מ
 • קרית הירקון 89 בע"מ
 • חברת בית בגוש 6192 חלקה 63 בע"מ
 • חברת בר קיימא בע"מ
 • ביחר לרפואות ויטמינהאי בע"מ
 • גאגוזו בע"מ
 • בית בילו 33 בע"מ
 • מגרש 93 נחלת יצחק בע"מ
 • מעונות עטרה בע"מ
 • בית אקרון בע"מ
 • הדסה אוטרמן בע"מ
 • משה וירגין בע"מ
 • א ד ק ד בע"מ
 • נוה משכן חב לשכון ולפתוח בע"מ
 • מוסך מרכזי נתניה בע"מ
 • מעון חשמונאים 6 תא בע"מ
 • רח פרוג 6 בע"מ
 • נכסי פלדשטיין בע"מ
 • הובלת מטאור בע"מ
 • חבר עורכי העולם הזה בע"מ
 • רכוש חלקה 243 בגוש 6667 בע"מ
 • וילה לוקסוס ברעננה בע"מ
 • זליג סזה בע"מ
 • חוה סזה בע"מ
 • חברת גילת בת ים בע"מ
 • שומרון ביחר לקרח וקרור בע"מ
 • אשגיב בע"מ
 • אבגה חב לתעשיה ומסחר בע"מ
 • דירת דומר בע"מ
 • מפעלי כריכת ספרים ומוצרי ניר וקרטון בע"מ
 • יהושע צציק הוצאת ספרים בע"מ
 • נוה הסופר בע"מ
 • תעשית מוצרי ניר בע"מ
 • קרן סוכנים לבטוח בע"מ
 • אלונה שלזינגר ושות ביחר למשקאות קלים בע"מ
 • מפעלי ג ב בע"מ
 • בית דפוס אהרוני גרטלר בע"מ
 • אחוד יצרני שמורים לאכספורט בע"מ
 • מעונות ר מ ק בע"מ
 • גניזף בע"מ
 • חופרים וחוצבים עפר בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 502 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 501 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 492 בע"מ
 • חב גוש 6159 חלקות 418 419 420 421 422 423 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 417 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 392 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 391 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקות 387 388 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 377 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2070
 • חברת גוש ץ615 ח9קה 518 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 511 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 517 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 510 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2299
 • בית הרופא בתא בע"מ
 • יאדורף בע"מ
 • פרודאי בע"מ
 • קפריש הפצת מכוניות בע"מ
 • שעשועים ישראליים בע"מ
 • בית גנים בע"מ
 • מוצרי חשמל ורדיו פ ל בע"מ
 • משגב יצחק בן אפרים בע"מ
 • שילוב אסקר נעמן בע"מ
 • חברת תיא בע"מ
 • השבק חב לקרח וקירור בבית שאן בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2501
 • קרית צבי בע"מ
 • מזכרת פרידה בע"מ
 • מוצרי אליעזר לנדאו ושות בע"מ
 • חברת חלקה מס 8 בגוש מס 6122 בע"מ
 • מגרש 77 בגוש 6227
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520037391
 • שרברבות וביוב ב שטינברג בע"מ
 • שמטרלינג המרהט בע"מ
 • נגרית כביש סליקט בע"מ
 • סינטזה ביחר ליצור סחרין בישראל בע"מ
 • נכסי תרבות של יהדות בסרביה נתיב בע"מ
 • קרית גן חב לפתוח בע"מ
 • ביחר ישראלי להכפלת חוטים בע"מ
 • גמא בטון בע"מ
 • בית נהרי א בע"מ
 • בית נהרי ב בע"מ
 • חברת ציון שאול באשי את שאול ציון באשי בע"מ
 • אחוזת גין בע"מ
 • אוראבד בע"מ
 • אחוזת נרקו בע"מ
 • האחים פרומקיס קבלנים בע"מ
 • חברת רמת יצחק מס 260 בע"מ
 • יסודות השרון חב להנדסה וקבלנות בע"מ
 • חלקה 561 בגוש 8267 עמ
 • רכוש חלקה 562 בגוש 8267 בע"מ
 • נכס חלקה 564 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת קירור וקרח עכו בע"מ
 • בית וידנבאום בע"מ
 • טבור פיננס אנד אינוסטמנט קומפני בע"מ
 • הלבשה דוד ברנדיס בע"מ
 • מעונות רח הצנובר מס 72 חיפה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • קלציט ישראל בע"מ
 • אלקת מפעלי חמצן בע"מ
 • מוגו בע"מ
 • חברת חלקה 640 בגוש 6212 בע"מ
 • השפי תל אביב בע"מ
 • המיישר חברה בע"מ
 • מובילים ווייט וקומינס בע"מ
 • מוסדות לטפול בעולים נחשלים מלבן שירותי הגוינט בישראל
 • א ארליך בע"מ
 • מטל אנוד בע"מ
 • חדוות רמת גן בע"מ
 • כמיצרך בע"מ
 • מטלפרס בע"מ
 • נוה אביב בע"מ
 • בית מרקחת נהריה בע"מ
 • אחוזת חלקה 83 גוש 6214 בע"מ
 • אחוזת חלקה 69 גוש 6214 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ** מספר זה בוטל.
 • חרשת ישראלית בלגית לברגים גדעון בע"מ
 • אלכסנדר מול והפצת ספרים ועתונים בע"מ
 • בתי סלע א ירושלים בע"מ
 • ניר אבות בע"מ
 • חברה לפתוח הכפר אזור בע"מ
 • מפעל מבצע חברה בע"מ
 • ארנון חב לפיננסים ולנאמנות בע"מ
 • בית יסוד מעלה 10 בע"מ
 • ריפלואן בע"מ
 • תעשית סבון ילבין בע"מ
 • בית משותף הכרמל בראשון לציון בע"מ
 • הדירה ברח שלמה המלך 11 בע"מ
 • חרשת רצפות חיפה בע"מ
 • בלוק את אורנר בע"מ
 • חברת פשוט להובלה בע"מ
 • סילדי מרתפי יין ישראל בע"מ
 • אחוזת רחל ישראלס בע"מ
 • קנדיקורן בע"מ
 • לאינרט בע"מ
 • קרית ביאליסטוק פונדישן ניו יורק ישראל בע
 • אחוזת גוש 6668 חלקה 353 בע"מ
 • שרקור חב לקרח וקרור בהרצליה בע"מ
 • ק מ ש בע"מ
 • תעמס בע"מ
 • מחסני המפרץ בע"מ
 • הדיר החדש בע"מ
 • קלאבר חב לסחר ותעשיה בע"מ
 • תעשיות מיתל בע"מ
 • חברת יבוא ויצוא פללב בע"מ
 • חברת חלקה 69 בגוש 6194 בע"מ
 • תעשית פלסטיקה חוליות בע"מ
 • אחוד משלחי הדרים בישראל בע"מ
 • חברת חלקה ו בגוש 6020 בע"מ
 • חברת חלקה ה בגוש 6020 בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520040148
 • חברת חלקה ד בגוש 6020 בע"מ
 • חברת חלקה ז בגוש 6020 בע"מ
 • חברת חלקה ח בגוש 6020 בע"מ
 • הרמן היימן בע"מ
 • מוסד החנוכי האיזורי של שומר הצעיר בנגבה עש מגיניה בע"מ
 • חברת חלקה ב בגוש 6020 בע"מ
 • חלקה ג בגוש 6020 בע"מ חברת
 • חברת חלקה א בגוש 6020 בע"מ
 • מעלות משה בע"מ
 • מעונות גוש מס 6159 חלקה 442 בע"מ
 • חברת חלקה 77 בגוש 6378 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 430 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 531 בע"מ
 • בלגאל בע"מ
 • ביחר לספות ורהיטים מרופדים ריפודר בע"מ
 • בית סלע ב ירושלים בע"מ
 • משואות חולון בע"מ
 • חברה החלקה 493 בש 6159 בע"מ
 • חברה חלקה 491 בגוש 6159 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מפעלי כבשנים ומשרפות סיד בע"מ
 • חברת משכנות יצחק רמת גן בע"מ
 • משכנות דוד בע"מ
 • מלה ישראל בע"מ
 • חברה גוש 3928 חלקה 348 בע"מ
 • דגותא חב למסחר ולתעשיה ולהשקעות בישראל בע"מ
 • המבטח בדרום
 • דר יקיר בכר בע"מ
 • יחיאל וולפין ישראל בע"מ
 • מטליזטור בית מלאכה להתזת מתכות עבודות מכניות
 • בית רחוב אהרנוביץ מס 8 בע"מ
 • חברת לב נתניה בע"מ
 • חברה המזרחית להנדסה ולבנין בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 402 בע"מ
 • חברת גוש 6159 חלקה 438 בע"מ
 • אופק מוצרי נייר בע"מ
 • מפעלי קדוח בארות מים בע"מ
 • ישמטל בע"מ
 • מרים מס 178 בע"מ
 • אר פו קא בע"מ
 • פרזלא בע"מ
 • חברת נוה ורדים בע"מ
 • מרבל חב ישראלית בע"מ
 • ישראנובה חברה בע"מ
 • גן דניאל בע"מ
 • האחים דניאלי בע"מ
 • חברת בלסול בע"מ
 • דוד רוטשילד בע"מ
 • חברה לפתוח יערות הכרמל בע"מ
 • פ ב בע"מ
 • גרייף את קרולין נגרות בנין בע"מ
 • חברת חלקה 444 מגוש 6213 בע"מ
 • ריכטר חב לנאמנות בע"מ
 • שזירה טויסט בע"מ
 • מלונות מרים בע"מ
 • חברת אספקה לבנין ותעשיה בע"מ
 • בניני הנביאים בע"מ
 • שיתוף חב לשיווק תוצרת מזון בע"מ
 • מזכרת מ ר בע"מ
 • ריק בע"מ
 • גילר חברה קבלנית בע"מ
 • מרגעות בת ים בע"מ
 • אחוזת גוש 8267 חלקה 301 בע"מ
 • חברת דין למסחר בע"מ
 • קומביט בע"מ
 • מלון שולמית בע"מ
 • חברת שדרות הילד 22 רמת גן בע"מ
 • משכנות לאה בע"מ
 • חברת שכון בחיפה והסביבה בע"מ
 • חברת רחוב המלך גורג 85 תל אביב בע"מ
 • גן אברהם א בע"מ
 • גן אברהם ב בע"מ
 • ניצולת בע"מ
 • משכנות כנרת בע"מ
 • החברה לגדול ושווק פרחים ופקעות בע"מ
 • פסג הככר בע"מ
 • יומרנה בע"מ
 • מוסד חנוכי באלוני יצחק עש יצחק גרינבוים בע"מ
 • בראיה בע"מ
 • גיי אס בע"מ
 • חברת יצחק שטורם בע"מ
 • חברת חלקה 471 בגוש 6212 בע"מ
 • י טאובר ושות בע"מ
 • בית מטבחים בראשון לציון בע"מ
 • ארזים חברה לנכסים בע"מ
 • חברת בית משותף חלקה 281 גוש 6188 בע"מ
 • בנין גורן וקורקיצי בע"מ
 • דנביפילם בע"מ
 • בוסתן דינה בע"מ
 • מילס בלוקים חברה למעלי בנין בע"מ
 • מפיצי שי בישראל בע"מ
 • חברת חלקה 87 בגוש 7162 בע"מ
 • חברת חריף בע"מ
 • מפעלי חמדה בע"מ
 • חברה לאדריכלות והנדסה בע"מ
 • סטויסקי שמונים וארבעה בע"מ
 • סטויסקי שמונים ושלשה בע"מ
 • סטויסקי שמונים ושנים בע"מ
 • סטויסקי שמונים ואחד בע"מ
 • סטויסקי שמונים בע"מ
 • סטויסקי שבעים ותשעה בע"מ
 • סטויסקי שבעים ושמונה בע"מ
 • סטויסקי שבעים ושבעה בע"מ
 • אחוזת קדימה בע"מ
 • סטויסקי שבעים וחמשה בע"מ
 • סטויסקי שבעים וארבעה בע"מ
 • סטויסקי שבעים ושלשה בע"מ
 • סטויסקי שבעים ושנים בע"מ
 • סטויסקי שבעים ואחד בע"מ
 • סטויסקי שבעים בע"מ
 • סטויסקי ששים ותשעה בע"מ
 • סטויסקי ששים ושמונה בע"מ
 • סטויסקי ששים ושבעה בע"מ
 • סטויסקו ששים וששה בע"מ
 • סטויסקי ששים וחמישה בע"מ
 • סטויסקי ששים וארבעה בע"מ
 • סטויסקי ששים ושלשה בע"מ
 • סטויסקי ששים ושניים בע"מ
 • סטויסקי ששים ואחד בע"מ
 • סטויסקי ששים בע"מ
 • סטויסקי חמישים ותשעה בע"מ
 • סטויסקי חמישים ושמונה בע"מ
 • סטויסקי חמישים ושבעה בע"מ
 • סטויסקי חמישים וששה בע"מ
 • סטויסקי חמישים וחמישה בע"מ
 • סטויסקי חמישים וארבעה בע"מ
 • סטויסקי חמישים ושלושה בע"מ
 • סטויסקי חמישים ושניים בע"מ
 • סטויסקי חמישים ואחד בע"מ
 • סטויסקי חמישים בע"מ
 • סטויסקי ארבעים ותשעה בע"מ
 • סטויסקי ארבעים ושמונה בע"מ
 • סטויסקי ארבעים ושבעה בע"מ
 • סטויסקי ארבעים וששה בע"מ
 • סטויסקי ארבעים וחמשה בע"מ
 • סטויסקי ארבעים וארבעה בע
 • סטויסקי ארבעים ושלשה בע"מ
 • סטויסקי ארבעים ושנים בע"מ
 • סטויסקי ארבעים ואחד בע"מ
 • סטויסקי ארבעים בע"מ
 • סטויסקי שלושים ותשעה בע"מ
 • סטויסקי שלושים ושמונה בע"מ
 • סטויסקי שלושים ושבעה בע"מ
 • צפורה כספי בע"מ
 • סטויסקי שלושים וחמשה בע"מ
 • סטויסקי שלושים וארבעה בע"מ
 • סטויסקי שלושים ושלשה בע"מ
 • סטויסקי שלושים ושנים בע"מ
 • סטויסקי שלושים ואחד בע"מ
 • סטויסקי שלושים בע"מ
 • סטויסקי עשרים ותשעה בע"מ
 • סטויסקי עשרים ושמונה בע"מ
 • סטויסקי עשרים ושבעה בע"מ
 • סטויסקי עשרים וששה בע"מ
 • סטויסקי עשרים וחמשה בע"מ
 • סטויסקי עשרים וארבעה בע"מ
 • סטויסקי 23 בע"מ
 • סטויסקי עשרים ושנים בע"מ
 • סטויסקי עשרים ואחד בע"מ
 • סטויסקי עשרים בע"מ
 • סטויסקי תשעה עשר בע"מ
 • סטויסקי שמונה עשר בע"מ
 • סטויסקי שבעה עשר בע"מ
 • סטויסקי ששה עשר בע"מ
 • סטויסקי חמשה עשר בע"מ
 • סטויסקי ארבעה עשר בע"מ
 • סטויסקי שלשה עשר בע"מ
 • סטויסקי שנים עשר בע"מ
 • סטויסקי אחד עשר בע"מ
 • סטויסקי עשרה בע"מ
 • סטויסקי תשעה בע"מ
 • סטויסקי שמונה בע"מ
 • סטויסקי שבעה בע"מ
 • סטויסקי ששה בע"מ
 • סטויסקי חמשה בע"מ
 • סטויסקי ארבעה בע"מ
 • סטויסקי שלשה בע"מ
 • סטויסקי שנים בע"מ
 • סטויסקי אחד בע"מ
 • אחים שטיין בע"מ
 • חברת תעשיני מוצרי ניר תמן בע"מ
 • אליוס בע"מ
 • יעקב טננבאום בע"מ
 • שער אגריפס בע"מ
 • תפארת יעקב בע"מ
 • ב ד חברה לביטון דריק וטרום בע"מ
 • חברת בית חלקה 219 מגוש 6128 בע"מ
 • מפעלי צידון לזכוכית בע"מ
 • הוטמן חב ירושלמית לבניה וכבישים בע"מ
 • חברת חלקה 243 בגוש 6666 בע"מ
 • חברת חלקה 47 בגוש 6665 בע"מ
 • חברת חלקה 242 מגוש 6666 בע"מ
 • העברת חלקה 247 בגוש 6666בע"מ
 • נחלת מאיר בחלקה 221 מגוש 6188 בע"מ
 • איגם אגוד יצרני גבינה מותכת בע"מ
 • משפחת סטויסקי חב לנאמנות אלף בע"מ
 • השקעות סטויסקי בע"מ
 • משפחת סטויסקי חב לנאמנות בית בע"מ
 • אהלי מנחם בע"מ
 • כד בע"מ
 • הוצאת ספרים קרני בע"מ
 • חבילות פיקדילי בע"מ
 • ככר בע"מ
 • מיכלין ושות' בע"מ
 • וילה ירקונה בע"מ
 • חבעם בע"מ
 • חברה רחוב רינס 45 תל אביב בע"מ
 • תעשיה ודיור בע"מ
 • נכסי מירוני בע"מ
 • חברה מסחרית בסיטונות עכו בע"מ
 • נכסי גלר בהרצליה בע"מ
 • מחצבת מפרץ בע"מ
 • מונטנה בע"מ
 • רחוב ברנדייס 30 בע"מ
 • נוה חנה מס 396 בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת אביטל ברמת השרון בע"מ
 • בית מיכל בע"מ
 • נוה בורב בע"מ
 • מפעלי קרור ב ר ג בע"מ
 • מ ט ה השתתפויות בתעשיה בע"מ
 • גב - ים שירותי ניהול ואחזקת נכסים בע"מ
 • חברה כלכלית אינקה בע"מ
 • זאב תעשיה חימית בע"מ
 • אשתם בע"מ
 • חברת בתי הספר לנהגות במחוז הצפון בע"מ
 • רחוב גורדון 4 בע"מ חברת
 • חיים גלפר בע"מ
 • ברפין בע"מ
 • חברת דרום נתניה בע"מ
 • מעונות גוש מספר 6205 חלקה 509 בע"מ
 • חבצר אברהם בע"מ
 • מעונות גוש מספר 6205 חלקה 521 בע"מ
 • מעונות גוש מספר 6205 חלקה 520 בע"מ
 • חברת חלקה 286 בגוש 6207 בע"מ
 • מגדל עז דפנה בע"מ
 • ח ל ק ט חב לייצור קרח טבריה בע"מ
 • טרקו בע"מ
 • הוצאת הגליל חברה בע"מ
 • קרדיט פיננסית אי בע"מ
 • אסגי בע"מ
 • בית חלקה 240 בגוש 6207 חברה בע"מ
 • השקעות יוביל בע"מ
 • חלקה מס 173 בגוש מס 8265 בנתניה בע"מ
 • שילוני חב למימון בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034307
 • הישריק חב למסחר בסיטונות בע"מ
 • מעונות רחוב רמברנדט מס 4 בתא בע"מ
 • פרילוד ניר איסט קומפני בע"מ
 • מפעלי חרושת דרום בע"מ
 • נוה אשד בע"מ
 • מעונות חלקה 505 מגוש 6213 בע"מ
 • קולנוע חן בע"מ
 • בית נוי בת ים בע"מ
 • שפנגן בע"מ
 • משכנות רחוב אחיעזר בבני ברק בע"מ
 • ברשט בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520030834
 • חברת טירת חנה בע"מ
 • דפנה בטון בע"מ
 • חלקה 172 בגוש 7171 בע"מ חברת
 • בית מבטחים חיפה בע"מ
 • איל איגוד ישראלי לשרות התיירים חברה בע"מ
 • משגב הלל מס 10 בע"מ
 • משגב הלל מס 9 בע"מ
 • משגב הלל מס 8 בע"מ
 • תל אסא בע"מ
 • משגב הלל מס 6 בע"מ
 • משגב הלל מס 5 בע"מ
 • משגב הלל סמ 4 בע"מ
 • משגב הלל מס 3 בע"מ
 • משגב הלל מס 2 בע"מ
 • משגב הלל מס 1 בע"מ
 • בית רחוב מהרל 6 בע"מ חברת
 • מעונות רחוב אוסישקין א חברה בע"מ
 • מעונות רחוב קבוץ גלויות א חברה בע"מ
 • מעונות רחוב קבוץ גלויות ב חברה בע"מ
 • מעונות רח קבוץ גלויות ג חברה בע"מ
 • מעונות רחוב הרצליה מס 33 חיפה בע"מ
 • בחירה מתנות לישראל בע"מ
 • חברה ירושלמית לתעשית התקני קירור בע"מ
 • משכן תעשית בתים בע"מ
 • רחוב בר כוכבא 43 בע"מ חברת
 • מימוזה בע"מ
 • חברת בית מוכתר בע"מ
 • סוכנות חיש בע"מ
 • אריגי אביב בע"מ
 • מגרשי הקבלנים בע"מ
 • נחלת מוזס ב בע"מ
 • נחלת מוזס א בע"מ
 • חברת גוש 6522 חלקה 17 בע"מ
 • אינטרנשיונל פיישן פאבלישינג הויז בע"מ
 • סוכנות לפרסום ישראלי ועבר ימי בע"מ
 • החסנה ונאמנות בע"מ
 • פרוקטוס בע"מ
 • אלחוטים בע"מ
 • השקעות והלואות בע"מ
 • הקוים בע"מ
 • בית רחוב סמולנסקין 7 בע"מ
 • שפירא טכסטיל בע"מ
 • מעונות יסוד המעלה 23 תא בע"מ
 • נכס בע"מ
 • לוקסעור בע"מ
 • בית נעימים בע"מ
 • חברת רחוב נורדוי 4 רמת גן בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • במא בע"מ
 • דנוביא בע"מ
 • חברה לתעשיה ומלאכה בע"מ
 • פסגת הרצליה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • סוכני וסיטונאי כלי בית ומטבח אסג בע"מ
 • עמק חפר מפעל חרושת לסיליקט בע"מ
 • מפעלי ירדני מזרח הקרוב בע"מ
 • ברדי חברה להשקעות בע"מ
 • יוליוס גרטנברג בע"מ
 • מפעלי טקסטיל וטויה פנומט בע"מ
 • נוה שלמה יא בע"מ
 • נוה שלמה י בע"מ
 • נוה שלמה ט בע"מ
 • נוה שלמה ח בע"מ
 • נוה שלמה ז בע"מ
 • נוה שלמה ו בע"מ
 • נוה שלמה ה בע"מ
 • נוה שלמה ד בע"מ
 • נוה שלמה ג בע"מ
 • נוה שלמה ב בע"מ
 • נוה שלמה א בע"מ
 • תרמה בע"מ
 • צוותא חב ליצוא ויבוא בע"מ
 • מעונות עמנואל 21 בע"מ
 • מעונות עמנואל 20 בע"מ
 • מעונות עמנואל 19 בע"מ
 • מעונות עמנואל 18 בע"מ
 • מעונות עמנואל 17 בע"מ
 • מעונות עמנואל 16 בע"מ
 • מעונות עמנואל 15 בע"מ
 • מעונות עמנואל 14 בע"מ
 • מעונות עמנואל 13 בע"מ
 • מעונות עמנואל 12 בע"מ
 • מעונות עמנואל 11 בע"מ
 • מעונות עמנואל 10 בע"מ
 • מעונות עמנואל 9 בע"מ
 • מעונות עמנואל 8 בע"מ
 • מעונות עמנואל 7 בע"מ
 • מעונות עמנואל 6 בע"מ
 • מעונות עמנואל 5 בע"מ
 • מעונות עמנואל 4 בע"מ
 • מעונות עמנואל 3 בע"מ
 • מעונות עמנואל 2 בע"מ
 • מעונות עמנואל ו בע"מ
 • מטבעה ומצרפה בע"מ
 • נוה ישמח כ בע"מ
 • נוה ישמח יט בע"מ
 • נוה ישמח יח בע"מ
 • נוה ישמח יז בע"מ
 • נוה ישמח טז בע"מ
 • נוה ישמח טו בע"מ
 • נוה ישמח יד בע"מ
 • נוה ישמח יג בע"מ
 • נוה ישמח יב בע"מ
 • נוה ישמח יא בע"מ
 • נוה ישמח י בע"מ
 • נוה ישמח ט בע"מ
 • נוה ישמח ח בע"מ
 • נוה ישמח ז בע"מ
 • נוה ישמח ו בע"מ
 • נוה ישמח ה בע"מ
 • נוה ישמח ד בע"מ
 • נוה ישמח ג בע"מ
 • נוה ישמח ב בע"מ
 • נוה ישמח א בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת שסתומי וסות בע"מ
 • טרנכלית בע"מ
 • נוה אור בע"מ
 • נתקור בע"מ
 • הוצאת ספרים מ ניומן בע"מ
 • גרשון להשקעות בע"מ
 • סוכנות הדרום בע"מ
 • ברוטקס בע"מ
 • מ בנין לפתוח רמי בע"מ חברת
 • רחוב ארלוזורוב 78 רג חברה בע"מ
 • חברת גוש 6127 חלקה 662 בע"מ
 • קולנע זיו אור בע"מ
 • רמרק בע"מ
 • בית גרשון בע"מ
 • נכסי אפרים בע"מ
 • מעונות מנחם בע"מ
 • תלפיות ביחר לקרח בע"מ
 • בית אריאל בית משותף בבת ים בע"מ
 • התאחדות בתי חרושת לסבון נצרת בע"מ
 • אחים י מ בע"מ
 • אחוזת זיגר בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2899
 • אופטיק רקסה בע"מ
 • מנהלי רכוש בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • דיאטול בע"מ
 • בית החולים רמבם בע"מ
 • הבית ברחוב הקונגרס 20 בע"מ
 • משגב מירה בע"מ
 • בית חלקה 17 בגוש 8296 בנתניה בע"מ
 • תזית חב לתעשית זכוכית מוצרי ובלי זכוכית מכל המינים בע"מ
 • הגף בניני תעשיה בע"מ
 • מוסדות דלפינר בע"מ
 • מישור נתניה בע"מ
 • קור גובר בע"מ
 • אחוזת בנימין ומרים בע"מ
 • בית ברחוב מירון 10 בע"מ
 • אלקטרוהיט בע"מ
 • קריטריון פילמס בע"מ
 • טרית מפעל שמורי הכנרת בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520031378
 • בתי מלון במדינת ישראל בע"מ
 • בית דפוס משה שהם בע"מ
 • משה שהם ניר להדרים בע"מ
 • משה שהם מוצרי ניר בע"מ
 • חברה למסחר והשקעות בע"מ
 • נוה ציון בע"מ
 • שכון מהנדסי הסוכנות בע"מ
 • חברת סימטת יפתח מס 1 בע"מ
 • שרון מפעלים חימיים בע"מ
 • אל חרם גוש 6674/21 בע"מ
 • נחלת שומרון בע"מ
 • חברה ליצוא ויבוא אתיופיה בע"מ
 • חברה לשווק ממתקי ירושלים בע"מ
 • שפרד בע"מ
 • חברת חלקה 155 בגוש 7169 בע"מ
 • אלכסנדר ווילף בע"מ
 • בתי מלון אילה בע"מ
 • יונה בר נכסים בע"מ
 • תעשית שיש ישראלי מוריה בע"מ
 • נוה בנימין בע"מ
 • נכסי גיבו בע"מ
 • מפעלי אהרן חב בע"מ
 • קולנע ארגמן בע"מ
 • מלון מירון בע"מ
 • שופרא דשופרא בע"מ
 • חברת בית ברכה א בע"מ
 • פרידה בת בצלאל שמידט בע"מ
 • יואל בן שלמה שמידט בע"מ
 • חברת בית ברכה ב בע"מ
 • האגרת חסכון עממי בע"מ
 • חברת חלקה 21 בגוש 6522 בע"מ
 • אמת בנין חב להנדסה ובנין בע"מ
 • חלקה 90 בגוש 18171 נהריה בע"מ
 • חברת גוש 6158 חלקה 189 בע"מ
 • אחוזת מרדכי א בע"מ
 • אוטו טכניקה בע"מ
 • מעונות הדרור נתניה בע"מ
 • אני ושוחט בע"מ
 • קבלני שכון הבונים בע"מ
 • בית רחוב ברנדיס 32 בע"מ
 • חלקה 145 בנחלת גנים בע"מ
 • כפר הנוער הציוני ניצנים בע"מ
 • חברת פתוח קנדה ישראל בע"מ
 • חברה ישראלית למכפלות תעשיה 1951 בע"מ
 • חברת פנת קבוץ גלויות בע"מ
 • חברת ירשוף בע"מ
 • חברת אוהל בע"מ
 • חברת קבגם בע"מ
 • רחוב הפרדסים חלקה 122 בגוש 6205 בר ג בע"מ
 • חברת נחלת גנים 130 בע"מ
 • ישתורק חב למסחר ותעשיה בע"מ
 • נוה הדסה כפר הנוער הציוני עי תל יצחק בע"מ
 • בית ספר תיכון מזרחי בע"מ
 • נחלת שרה בע"מ
 • משגב יצחק בע"מ
 • מפעלי תרבות וחנוך בע"מ
 • החלקה עדית 81 בע"מ
 • רום ושות בע"מ
 • מ ד לוינשטיין בע"מ
 • חברת חלקה 730 בגוש 6668 בע"מ
 • חיים ירושלמי חיפה 1951 בע"מ
 • בית רחוב עבודה 40 בע"מ
 • אסוף ניר וקרטון משומש בע"מ
 • הבית ברחוב המלך דוד 43 בע"מ
 • תל אריג בע"מ
 • חברת זלמן ליף מדידות אויריות בע"מ
 • בית רחוב לטריס 6 בע"מ
 • ברזר חב מזרח אפריקאית למסחר בע"מ
 • פילאריג בע"מ
 • משה אבוהב בע"מ
 • שרות חברות בע"מ
 • מבני דולינגר (שער העיר) חברה לבנין והשקעות בע"מ
 • בית לוצטו בע"מ
 • חות הנוער הציוני עש דר ישראל גולדשטין בע"מ
 • מקור החלק בע"מ
 • חסות סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ
 • ישרש גוש 6020 חברה בע"מ
 • יקום גוש 6020 חברה בע"מ
 • חישכן גוש 6020 חברה בע"מ
 • יקן גוש 6020 חברה בע"מ
 • חברה חלקה 34 בגוש 7966 בע"מ
 • חברה להשקעות ושכון תדיר בע"מ
 • שלות הרצליה בע"מ
 • מרכז לתעשיה גבעת הרצל בע"מ
 • בית מלאכה לחזוק ברזל המפתל בע"מ
 • חברה לפתוח טכני וכלכלי בע"מ
 • נוה אשור בע"מ
 • שכון עובדי מקורות בע"מ
 • איחוד סיטונאי מזון יפו בע"מ
 • גוש 8231 חלקה 5 אחוזה ג בע"מ
 • גוש 8231 חלקה 5 אחוזה ב בע"מ
 • גוש 8231 חלקה 5 אחוזה א בע"מ
 • חברת גוש 8274 חלקה 203 בע"מ
 • חברת המשווק המרכזי בע"מ
 • מעונות מרטין בע"מ
 • גיל אופק בע"מ
 • נכסי פרץ בן שמואל בע"מ
 • אחוזת משה בן אהרן בע"מ
 • נחלת חלקה 306 בגוש 6667 בע"מ
 • נכסי דליה 2 בע"מ
 • חברת חבמל בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ישקאן חב ישראלית קנדית לצפוי אמל ומוצרי חשמל ומתכת בע"מ
 • גרנריה ישראל בע"מ
 • הבית ברחוב הלפרין 3 בע"מ
 • ביחר לליטוש יהלומים הנמר בע"מ
 • נאות תדמוריה בע"מ
 • חברה למסחר וממון עולמי בע"מ
 • ישראל אמריקה (קונקורדירן) חברה לאריגה בע"מ
 • נוראן בע"מ
 • משגב הרצליה בע"מ
 • מגרש מסחרי 141 בע"מ
 • מלון תמר חיפה בע"מ
 • בית רחוב בן יהודה 118 בע"מ
 • חברת חלקה 52 בגוש 6519 בע"מ
 • דלו ישראל בע"מ
 • פרישקו חב צרפתית ישראלית לסלילת כבישים בע"מ
 • חברת סרטים קולון בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034745
 • חברה למזון בע"מ
 • י ח ב ייצור חמרי בנין בע"מ
 • פסטה בע"מ
 • נוה נשר בע"מ
 • קאופמן את טורולסקי תעשית טכסטיל בע"מ
 • נעלי שי בתי חרושת מאוחדים ליצור ושווק נעלים בע"מ
 • נכסי צאן ברזל בע"מ
 • אחוזת אליזבט בע"מ
 • אחוזת בת יואל בע"מ
 • חברת תרכיב בע"מ
 • נגב חב לתעשית חימיקליים בע"מ
 • חברת תמאין בע"מ
 • שווק והפצה של קייזר אילין בע"מ
 • נהדר מכבסת קיטור ונקוי חימי בע"מ
 • חברת אספקה ישראלית לבתי הארחה בע"מ
 • חברת חוגי בע"מ
 • שיכון השרון בע"מ
 • ישארגו בע"מ
 • בניני ארגנטה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • הימן גוש 6020 חברה בע"מ
 • יצרים בע"מ
 • גילדלה עמ
 • בן ציון חב לעניני פיננסים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מגדל עוז בע"מ
 • אורי לוין בע"מ
 • יפה את סלוין חב לקבלנות ובנין בע"מ
 • נוה נעים בע"מ
 • מלון שדרות חיפה בע"מ
 • מרכז חרשת ומלאכה בע"מ
 • בית מספר 58 בהר נפוליאון בע"מ
 • עילם גוש 6020 חברה בע"מ
 • אחוזת התשבי גבלינגר בע"מ
 • יקמעם גוש 6020 חברה בע"מ
 • בית נפתלי מס 1 חברה בע"מ
 • י שרל ושות בע"מ
 • למקו סוכנות לבטוח בע"מ
 • חברת יינות חיפה בע"מ
 • חברת רחוב סוקולב 49 בע"מ
 • חברת יהלומי כפר סבא בע"מ
 • קבלני ירושלים בע"מ
 • צורף וגולדברגר בע"מ
 • משגב מאיר מס 2 חברה בע"מ
 • חברת אגיפסן בע"מ
 • רפי חברה לסלילת כבישים ולבנין בע"מ
 • שדרות מוצקין מס 15 בע"מ
 • פאר הפנות בע"מ
 • מוסכים אמריקאיים בע"מ
 • וילה נוי בנתניה בע"מ
 • בן שלמה חברה בע"מ
 • נחלת צבי ויפה בע"מ
 • אחוזת חלקה 232 בנתניה בע"מ
 • הוצאת שולמית בע"מ
 • נחל רובין חברה בע"מ
 • אולמי בת גל בע"מ
 • פליכס קרמרסקי חב ישראלית בע"מ
 • בית ברוריה בע"מ
 • נחלת דוד מס 3 חברה בע"מ
 • נכסי אידה מס 4 חברה בע"מ
 • טרקלין מרגלית ד חברה בע"מ
 • פאר אביבה ג חברה בע"מ
 • כברה ה חברה בע"מ
 • פאר יוסף מס א חברה בע"מ
 • טירת דוד מס 5 חברה בע"מ
 • פאר אליהו ב חברה בע"מ
 • השבלים הובלת משאות בע"מ
 • מעוז ארצי משרד לבטוח כללי בע"מ
 • בירנית בע"מ
 • פלספורט בע"מ
 • השעה בע"מ
 • קורצמן בע"מ
 • קלקר ישראל בע"מ
 • חוות רוני בנין בע"מ
 • מ הלר חברה ליצוא טכסטיל בע"מ
 • נוה אבי רחל בע"מ
 • ריספור החברה להשקעות ונאמנות בע"מ
 • ד ד ד בע"מ
 • מסג בע"מ
 • אפריקה והמזרח התיכון חברה מסחרית בע"מ
 • בית כרמל ובתיה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • הנו בע"מ
 • חלזון מתכת בע"מ
 • לבונה חברה לאישפוז חולים בע"מ
 • רינפוטקס בע"מ
 • אריגי לוד חברה לטקסטיל בע"מ
 • מעון ישראל בע"מ
 • דוד זילברשטין ושות בע"מ
 • י ד א חברה למסחר בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בית ברחוב אבן גבירול 175 בע"מ
 • קפה תכלת בע"מ
 • אחוזת שחר בפתח תקוה חלקה ח גוש ג בע"מ
 • תריסים ונציאניים בע"מ
 • בית חרושת למשקאות אריאלי בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מעון זהבה ויהודה בע"מ
 • צנורות הודלי חברה למוצרי בטון ואבני מוזאיקה בע"מ
 • בית קלס בע"מ
 • קו ישראלי לחופי המזרח הקרוב בע"מ
 • חברת גבעות נוף השרון בע"מ
 • חברת פרחי שלמה בע"מ
 • אחוזת גני השרון בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 1954
 • הוצאת דעת בע"מ
 • חברת טכסטיל לינדה בע"מ
 • בניני ארגה בע"מ
 • מעונות שער ציון 5 בע"מ
 • חברת חלקה 42 בגוש 10065 בע"מ
 • בית משותף בשדרות חן 30 בע"מ
 • המכון הרפואי הדיאגנוזי בע"מ
 • החברה המאוחדת להשקעות בישראל יצירה בע"מ
 • מפעל מתכת ילמת בע"מ
 • בל תמוט בע"מ
 • תפארת נתן בע"מ
 • יקיר מוסד חינוכי חקלאי לילד העולה בע"מ
 • גורפזי בע"מ
 • חברת חלקה 281 בגוש 6190 בע"מ
 • הביתן בפסג בע"מ
 • קוספריד בע"מ
 • בית שדרות עמנואל בע"מ 7 בע"מ
 • ברקת חברה לעבוד אבן ושיש בע"מ
 • קומת יונס בע"מ
 • פרי רוז בע"מ
 • קסלר ושות
 • אחוזת ככר העיר רמת גן בע"מ
 • אחוזת לנג בע"מ
 • שרוג בע"מ
 • עירם בע"מ
 • מזכרת מלכה בע"מ
 • חברה מדיור לשכון בנוה יהושע בע"מ
 • זהר הכרמל מלון ופנסיון בע"מ
 • מחצבה אומזרע בע"מ
 • חברת זלמן בראשי ואחיו בע"מ
 • מפעלים גוש מס 6194 חלקה 14 בע"מ
 • בהט בית חרושת למרצפות בע"מ
 • מעונות גוש מס 6128 חלקה 125 בע"מ
 • בית קולנוע גבעתיים נוגה בע"מ
 • נחמה אסתרקס קליינמן בע"מ
 • ישראל קליינמן בע"מ
 • מעונות רחוב מש נג גוש 6204 חלקה 304 בע"מ
 • הקמת בנינים בע"מ
 • ברגן נקוי כימי בע"מ
 • חד נס בע"מ
 • צוקי הכרמל מפעלי סיד ואבן בע"מ
 • מעונות רח האשל מס 8 בע"מ
 • חברת ניש בע"מ
 • חברת זעירה בע"מ
 • חברת אמ צפן בע"מ
 • אחוזת חלקה 168 בגוש 6128 בע"מ
 • חברת רז לי בע"מ
 • מעונות גוש מס 6205 חלקה 317 בע"מ
 • שמן יהודה בע"מ
 • י לויט ובניו בע"מ
 • מעונות גאולה בע"מ
 • בית זאב בע"מ
 • חברת ישדן בע"מ
 • חברת אולטרה אורינט עבר הים בע"מ
 • קרור קרח רפיד בע"מ
 • חצב בע"מ
 • מעונות גוש מס 6204 חלקה 272 בע"מ
 • תפארת גנים בע"מ
 • מעונות גוש מס 6123 חלקה 462 בע"מ
 • מעונות גוש מס 6123 חלקה 459 בע"מ
 • מעונות גוש מס 6123 חלקה 461 בע"מ
 • מעונות גוש מס 6123 חלקה 460 בע"מ
 • ורה ביחר לדברי נוי מכסף וממתכת בע"מ
 • ארביס מפעלים חימיים ישראל בע"מ
 • פוליכרום בע"מ
 • ת א נ ת חברה תל אביב נתניה להשקעות בע"מ
 • ישדנט בע"מ
 • הוצאת ספרים יוסף שרברק בע"מ
 • המרכז ליבוא חימיקליים ש ח קוק ושות 1942 בע"מ
 • בית השנים עשר בע"מ
 • בנימין רזניק בע"מ
 • בית אליעזר מיכאל בתל גנים 1951 בע"מ
 • אחוזת חלקה 702ב גוש 6158 בע"מ
 • דפוס אלפא בע"מ
 • מחצבות בני המבצעים בע"מ
 • שכון נצנים בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה בארץ ישראל טו בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה בארץ ישראל יד בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה בארץ ישראל יג עמ
 • מעונות יוצאי בסרביה בארץ ישראל יב בע"מ
 • בית משותף ברח המליץ 9 בע"מ
 • בית משותף ברחוב חובבי ציון /28ב בע"מ
 • בית חלקה 696 בגוש 6158 חברה בע"מ
 • הנכס בגוש 8238 חלקה 125 בע"מ
 • בית פ ל פ בע"מ
 • בית זליג בע"מ
 • בנין למסחר וקרור בע"מ
 • אתא זא חברה לדיג ותעשיות לואי בע"מ
 • מטויות חולון בע"מ
 • דפוס טורים בע"מ
 • טפריד חברה מערב אירופה אמריקה ליצוא ויצור מוצרי בשר
 • יונג מאירוביץ חברה להפצת משקאות חריפים בע"מ
 • שקמונה חברת פתוח ובנין בע"מ
 • החברה למוצרי בשר ונקניק מ ב ט נצרת בע"מ
 • גאו חברה מסחרית לגדול אסוף ושווק בעלי חי בע"מ
 • בית שלום עליכם 26 בע"מ
 • מעונות רחוב בצלאל 77 בע"מ
 • חברת גוש 15029 חלקות 2 3 ו 4 בע"מ
 • צמחי רפואה ישראליים בע"מ
 • גרוס את נס קבלני כבישים נתניה בע"מ
 • מפעלי הבניה של הקבוץ המאוחד בע"מ
 • משכנות שרה בע"מ
 • בית חלקה 87 בגוש 6648 בע"מ
 • טירת רחל ברחוב אבן גבירול בע"מ
 • ליברנט חוצנר בע"מ
 • מעונות חפץ חיים מס 18 בע"מ
 • טירת הירקון 53 אלף בע"מ
 • חלקות 51 ו59 בגוש 6679 בע"מ
 • נוה אסתר רחל אהרן בע"מ
 • בית חלקה 63 בגוש 6519 בע"מ
 • אפנת ירושלים בע"מ
 • זכרון יהודה דוד וחיה רחל בע"מ
 • חצי מגרש גליננסקי בע"מ
 • בית חלקה 533 בגוש 6214 בע"מ
 • בית חלקה 188 בגוש 6205 בע"מ
 • רכוש י א פ בע"מ
 • ישראל גלבורט בע"מ
 • בית מרקחת נתניה בע"מ
 • המקשר חברה לשרותים בע"מ
 • ון פרלשטיין בע"מ
 • כרמיה חיפה עיר גנים בע"מ
 • וולקו מפעלי אריגה מאוחדים בע"מ
 • מלון שם מי רם בע"מ
 • אגא נת בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2387
 • מפעלי השקעה ממון ובניה בע"מ
 • א פדרמן וא שורצמן קבלנים בע"מ
 • וופרו חברה לתעשיה ומסחר בע"מ
 • בית בוגר בע"מ
 • שדרות נורדאו 90 בע"מ
 • רדיקו בע"מ
 • אחוזת גוש 6106 חלקה 76 בע"מ
 • סומילקו בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2522
 • נוה קריינדלה בע"מ
 • חברת הרדיאטורים בע"מ
 • טכנו אקספרס שירותי רכב בע"מ
 • אחוזת גוש 8265 חלקה 21 בע"מ
 • מפעלי מתכת עגיל פרציזיון בע"מ
 • מתכת ב ס ט בע"מ
 • פלסטיפול פלסטיקה בע"מ
 • נחלת משה ולאה בע"מ
 • דירות התאחדות עולי צכוסלובקיה ג בקרית מוצקין בע"מ
 • אל מו מטווית צמר ישראלית בע"מ
 • חרושת עץ חבצלת בע"מ
 • הרחבה חברה לקבלנים בע"מ
 • עזרא פילם בע"מ
 • פאר הירקון חברה להנהלת בתים בע"מ
 • טירת 103 בנתניה בע"מ
 • טירת לאה ומנחם בע"מ
 • בית חלקה 510 בגוש 6212 בע"מ
 • משגב רות בע"מ
 • יפת חן בע"מ
 • ריכרד לוי תוצרת בשר בע"מ
 • חברת כלי תברוג בע"מ
 • י ו ס בע"מ
 • נופש בת ים בע"מ
 • מעונות רחוב הס מס 43 חיפה בע"מ
 • בית עמנואל בע"מ
 • מעונות סלע 1 בע"מ
 • נוה שאג בע"מ
 • יונה אושפיז מנועי חשמל בע"מ
 • הי פ חברה לעסקי פיננסים בע"מ
 • השקעות צ ה חברה בע"מ
 • בטוחות משרד לבטוח בע"מ
 • חברת גב-ים למחסני ערובה בע"מ
 • מסחר ותעשיה בת ים בע"מ
 • עינוגי בת ים בע"מ
 • רחוב רשי 18 בע"מ
 • מעינות סלע ה בע"מ
 • חברת אפשטיין לבנין בע"מ
 • שט קל בע"מ
 • ע ע ע בע"מ
 • אחים וירטהיים בע"מ
 • פרץ אפשטין בע"מ
 • שכון סלע רחובות בע"מ
 • ישי חברה לשווק ויצוא בע"מ
 • אחוזת נתניה גוש 8249 חלקה 39 בע"מ
 • אחוזת נתניה גוש 8256 חלקה 83 בע"מ
 • השקעות במאפיות בע"מ
 • החברה הישראלית לגידול ופתוח טבק בע"מ
 • ישראל רבין ושות בע"מ
 • יעקב בן סירה ושות בע"מ
 • מזכרת עמנואל חברת דירה בע"מ
 • קבע חברה ישראלית לבניה ועבודות עץ בע"מ
 • חברה ישראלית ליצוא טריקו אקספורט בע"מ
 • חברת בית נחמני 22 בע"מ
 • שילדה חברה לפתול ברזל בע"מ
 • ישרטקס בע"מ
 • חברה לנסיעות תיירות והובלה יסעור בע"מ
 • טירת רחל וטובה בע"מ
 • בית יעקב ושושנה בע"מ
 • קטבים מגנטים בע"מ
 • מעונות שריד בע"מ
 • נוה חתם סופר 5 בע"מ
 • רחוב הבוכרים חלקה 32 בגוש 10809 בע"מ
 • נחלת גולד בע"מ
 • יונה קובלר בע"מ
 • א ד זילברגבר בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 92 בע"מ
 • דגי דאר בע"מ
 • מלון פרומנדה בתל אביב בע"מ
 • רנגו חברה בע"מ
 • נכסי כהנים בע"מ
 • פנינת חולון ב 1951 בע"מ
 • נוה קופאל ד בע"מ
 • נוה דודמוש ח בע"מ
 • ישראדמר בע"מ
 • פייבל וסרמן בע"מ
 • ז ז ז בע"מ
 • טירת רבוא בע"מ
 • משה נתן חברה בע"מ
 • אוצר הארגזים בע"מ
 • נכס בבת ים בע"מ
 • נחלת קפגור בע"מ
 • שרות מהיר למוניות בע"מ
 • מרכז לספרות תרדית בישראל הוצאת ישורון בע"מ
 • פניה לינה בע"מ
 • ישראמר חברה ישראלית אמריקאית להשקעות בע"מ
 • חברת שרות נסיעות עירוני ובין עירוני יצהל בע"מ
 • צישינסקי גוטגולד בע"מ
 • ס י ש חברה לבנין בע"מ
 • סגל אהרן ושות בע"מ
 • בית דוד והנדה בע"מ
 • אחוזת חביבה בע"מ
 • אחוזת גוש 8264 חלקה 103 בע"מ
 • חברת גן שלמה יג בע"מ
 • החברה לייצור מכשירים רפואיים בע"מ
 • משגב צפניה בע"מ
 • חברת זבוטינסקי 44 בע"מ
 • יוד גימל בע"מ
 • למד דלת בע"מ
 • אלף חת בע"מ
 • חלקה 492 בגוש 6205 בע"מ
 • רמת אילן חברה להשקעות בע"מ
 • גרוסמר בע"מ
 • חלקה 463 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 437 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 436 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 435 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 434 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 431 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 430 בגוש 6205 בע"מ
 • א קלינגבייל בע"מ
 • חברת בני שטח בע"מ
 • חברת מחצבות בית עריף בע"מ
 • בית ויזל 14 תל אביב בע"מ
 • הבית ברח אליעזר בן יהודה 56 תל אביב בע"מ
 • ס ק ד בע"מ
 • אטס חברה לתעשיה ומסחר בע"מ
 • חלקה 483 בגוש 6205 בע"מ
 • מעון מנשה בע"מ
 • רחוב אחד העם 27 בע"מ
 • רחוב מזאה 52 א בע"מ
 • חלקה 497 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 496 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 495 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 494 בגוש 6205 בע"מ
 • חלקה 493 בגוש 6205 בע"מ
 • קרית נריק א בע"מ
 • קרית קופאל ד בע"מ
 • קרית דודמוש ח בע"מ
 • נוה נריק א בע"מ
 • תעשית חלקי מתכת בע"מ
 • לתורה ולתעודה חברה לחינוך תורני חקלאי בע"מ
 • אחוזת גוש 6108 חלקה 146 בע"מ
 • גלובטקס תעשית טקסטיל חברה בע"מ
 • חלקה 97 בגוש 7148 בע"מ
 • אחוזת עדינה חברה בע"מ
 • אחוזת לבנדה בע"מ
 • מעונות ארלוזורוב פנת ביאליק רמת גן בע"מ
 • מרחבי הארץ בע"מ
 • ש ד מ ס בע"מ
 • בית תעשיה יעקב גוש 7051 חברה בע"מ
 • בית חלקה 207 בגוש 6217 בע"מ
 • חברה למפעלי בתי קולנוע ושעשועים בישראל בע"מ
 • כנף לבנה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2912
 • אפראמן נאמנים בע"מ
 • פישינגר בע"מ
 • נכסי י מ כנען בע"מ
 • חברת וולבורד למזרח התיכון בע"מ
 • הימה המפעלים הישראליים למספנות והנדסה בע"מ
 • מפעלי נתכים אלברזלים אוניברסל בע"מ
 • דירה מס 16 בחלקה 20 בגוש 7149 בע"מ
 • גבעת מרגוע בבני ברק בע"מ
 • בית חלקה 146 בגוש 6145 בע"מ
 • חברת ארמון בזכרון מאיר בע"מ
 • חברת אחוזת בן ציון בע"מ
 • מעונות ברל בע"מ
 • גוש 6157 חלקה 21 בע"מ
 • בוני נוה אשלים בע"מ
 • בית ו בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית ה בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית ד בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית ג בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית ב בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית א בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית יג בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • חלקה 203 בגוש 6205 חברה בע"מ
 • בית יב בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית יא בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית י בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית ט בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית ח בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית ז בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית רחוב בן יהודה 238 בע"מ
 • דירה מס 15 בחלקה 20 בגוש 7149 בע"מ
 • בית חלקה 83 בגוש 6670
 • בית טז בחלקה 4 בגוש 8238ב עמ
 • בית טו בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • בית יד בחלקה 4 בגוש 8238 בע"מ
 • נקניקי מן ביחר ליצור נקניק ומוצרי בשר בע"מ
 • בית קרית ספר 1 בע"מ
 • חברת הורדים לממון והשקעות בע"מ
 • נ נ נ בע"מ
 • מעונות חיילים משוחררים חרדים בבני ברק עמ
 • קים יצור בע"מ
 • פנת הנשיאים בע"מ
 • רימל בע"מ
 • עזר ז ב בע"מ חברת
 • טירת חרמון בע"מ
 • חברת 11 נון בע"מ
 • בניני נחשון בע"מ
 • חברת עזה גוש 30024 חלקה 86 בע"מ
 • מלון הצופים בע"מ
 • בית מרקחת אפרסמון בע"מ
 • בית תרצא בע"מ
 • נאמני מוריה בע"מ
 • חברת יוז בע"מ
 • בלסקו בע"מ
 • בית הלל צייטלין 11 בע"מ
 • בית הקו בע"מ
 • חניש בע"מ
 • בית חלקה 41 בגוש 6207 בע"מ
 • בית חלקה 40 בגוש 6207 בע"מ
 • פנימת בע"מ
 • מפעלי חמרה בע"מ
 • דב קרור וקרח בע"מ
 • טבאל חברה לקבלנות בע"מ
 • חברת דניר בע"מ