• חלקה 1018 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1017 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1016 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1015 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חברת קולנוע שלהבת בע"מ
 • חלקה 1006 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1005 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1007 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1026 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1025 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1024 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1010 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1011 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1012 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • חלקה 1014 בגוש 6122 חברה בע"מ
 • מד קו חברה לעבודות עפר ואבן בע"מ
 • בית שדרות המלך דוד חלקה 184 בע"מ
 • רדד יצור ושווק בע"מ
 • בתי קולנוע בראשון לציון והסביבה תפארת בע"מ
 • צבירה בע"מ
 • מרכז חמרי גלם לתעשית ניר וקרטון
 • נוה גארי בע"מ
 • לאה רוזנבלום בע"מ
 • מטבח שרות הנשים בע"מ
 • קרית שפרה א בע"מ
 • נוה שפרה א בע"מ
 • בית רחוב בלפור 21 בע"מ
 • מכנוגרדי בע"מ
 • המרכז חברה לעידוד הקואופרציה האזרחית בע"מ
 • בית מ ש ס הרצליה בע"מ
 • הירקון תחנת דלק וסיכה בע"מ
 • בית עובדי הבימה בע"מ
 • אשפרה מפעלי צביעה ואשפור בדים בע"מ
 • מפעלי אבן ושיש בע"מ
 • נוה גנסג א בע"מ
 • נוה גנסג ב בע"מ
 • קרית גנסג ב בע"מ
 • קרית גנסג א בע"מ
 • נוה אריעק ב בע"מ
 • נוה אריעק א בע"מ
 • קרית אריעק ב בע"מ
 • קרית אריעק א בע"מ
 • נוה דוד מוש ו בע"מ
 • נוה דוד מוש ה בע"מ
 • נוה דוד מוש ד בע"מ
 • קרית דוד מוש ו בע"מ
 • קרית דודמוש ה בע"מ
 • קרית דוד מוש ה בע"מ
 • קרית אדית ה בע"מ
 • נוה אדית ה בע"מ
 • טירת פרציה בע"מ
 • בית משותף רוקל בע"מ
 • גבעה וגן בע"מ
 • תכשירי רפואה נידב בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520039652
 • הרי אדום מפעלי חיצווב בע"מ
 • זילברמן את רוזנגרטן בע"מ
 • אר יש תעשית גלגלי שניים בע"מ
 • כחל בע"מ
 • היכל עדיאל בע"מ
 • א.א. גלילי בע"מ
 • בלה מפעלי טקסטיל 1951 בע"מ
 • קרית ניסאג א בע"מ
 • נוה ניסאג ב בע"מ
 • נוה ניסאג א בע"מ
 • קרית ניסאג ב בע"מ
 • נוה אדית ד בע"מ
 • נוה אדית ג בע"מ
 • קרית אדית ד בע"מ
 • קרית אדית ג בע"מ
 • נוה שרפרים ה בע"מ
 • נוה שרפרים ד בע"מ
 • נוה שרפרים ג בע"מ
 • נוה שרפרים ב בע"מ
 • נוה שרפרום א בע"מ
 • קרית שרפרים ה בע"מ
 • קרית שרפרים ד בע"מ
 • קרית שרפרים ג בע"מ
 • קרית שרפרים ב בע"מ
 • קרית שרפרום א בע"מ
 • קרית אמגר בע"מ
 • נוה אמגר בע"מ
 • מעונות נחלת גנים בע"מ
 • מסעדות אסתן בע"מ
 • נוה דוד מוש ב בע"מ
 • נוה דוד מוש ג בע"מ
 • נוה דוד מוש א בע"מ
 • קרית דוד מוש ג בע"מ
 • קרית דוד מוש ב בע"מ
 • קרית דוד מוש א בע"מ
 • קרית קופאל ג בע"מ
 • קרית קופאל ב בע"מ
 • קרית קופאל א בע"מ
 • נוה קופאל ג בע"מ
 • נוה קופאל ב בע"מ
 • נוה קופאל א בע"מ
 • *החברה הפכה לחברה ציבורית מס 0-003018-52
 • שטורמאימפורט בע"מ
 • חברת גן שלמה יב בע"מ
 • חברת גן שלמה יא בע"מ
 • חברת גן שלמה י בע"מ
 • חברת גן שלמה ט בע"מ
 • חברת גן שלמה ח בע"מ
 • חברת גן שלמה ז בע"מ
 • חברת גן שלמה ו בע"מ
 • חברת גן שלמה ה בע"מ
 • חברת גן שלמה ד בע"מ
 • חברת גן שלמה ג בע"מ
 • חברת גן שלמה ב בע"מ
 • חברת גן שלמה א בע"מ
 • מעון שיר 3 בע"מ
 • פולא בע"מ
 • בית התעשיה והמלאכה השתופית בקרית העבודה בחולון בע"מ
 • קמפריד בע"מ
 • ירל מנהלי בתים בע"מ
 • דורותיאה חברה לנאמנות בע"מ
 • גופל חברה להנדסה בע"מ
 • בית חלקה 308 בגוש 6207
 • יעקב הרשקוביץ ובניו הרקו בע"מ
 • נוה הדשא בע"מ
 • רחוב צידון מס 12 חברה בע"מ
 • גוזף לוי אנד קו בע"מ
 • גלדון ביחר לקרח בע"מ
 • אחוזת גרישה בע"מ
 • משרדי נתניה בע"מ
 • ולטר מ טובקין בע"מ
 • מעונות רח ההר 350-349 בע"מ
 • נוה יפה בגוש 6217 בע"מ
 • רחוב עקיבא איגר 13 בע"מ
 • כליל החלקה 6648/13 בע"מ
 • אלקטרוברק בע"מ
 • האחים ליננברג בע"מ
 • בית רחוב מטודלה חלקה 229 בגוש 25 בע"מ
 • חן ים בע"מ
 • בית אחיעם בע"מ
 • קרתגו חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • מחצבת ראש פינה בע"מ
 • הדר הכנרת בע"מ
 • חברת הילדים של השומר הצעיר המוסד החנועי בשריד בע"מ
 • בית הקרן בע"מ
 • בית גן בראשית בע"מ
 • מפעלי הרפז בע"מ
 • ביטאחיד בע"מ
 • פיתבונדד בע"מ
 • יוספרו בע"מ
 • קסורפי בע"מ
 • מוצרי מתכת רגף בע"מ
 • ביחר לסרטים וגומי אורנן בע"מ
 • חופרים וחורשים בע"מ
 • מגרסן מחסן מרכזי לגרוטאות מתכת בע"מ
 • חברה לגידולי מספוא ללול בע"מ
 • המרכז בית חרושת לייצור נקניק ותוצרת בשר בע"מ
 • מלון נוף בע"מ
 • תימך בע"מ
 • אליעזר בן יהודה 53 בע"מ
 • עמישב חברה ישראלית לבנין והנדסה בע"מ
 • שניידר את קולר בע"מ
 • חברת גן לויתן בע"מ
 • ריקהויז בע"מ
 • מנהלים ומשקיעים בע"מ
 • מבטחים לעתיד בע"מ
 • תעשית סיכות ישראלית סנונית בע"מ
 • כרגוט בע"מ
 • מ ר וט בע"מ חברת
 • איטספן פרופרטיס בע"מ
 • המשק הירושלמי החדש בע"מ
 • נחלת רתז בע"מ
 • פנת שדרות עמנואל בע"מ
 • מטעי פרי בע"מ
 • חברה לבנית בתי מלון עצמון בע"מ
 • נחלת אמא בע"מ
 • ספקי סחורות בע"מ
 • לולה בר אבנר בע"מ
 • הוילה הנהדרת 42 בע"מ
 • פנסיון הגבעה בע"מ
 • בית שדרות נורדאו 59 בע"מ
 • רוי טל בית חרשת לתוצרת מזון בע"מ
 • חברת לובינסקי בע"מ
 • חרמש (מבנים) בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 296 בע"מ
 • קומטל חברה לתעשיות מתכת בע"מ
 • חברת נכסים והשקעות כפיר אריות בע"מ
 • בית חלקה 169 בגוש 6207 בע"מ
 • מעונות שרה בע"מ
 • בית רחוב חשמונאים 5 בע"מ
 • חברה לנאמנות א ג בע"מ
 • מפיצים רוזנה בע"מ
 • אבנית ביחר למרצפות וחמרי בנין בע"מ
 • נכסי קורזן בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • משה פלטי חברה להנדסה בע"מ
 • בית רלה בע"מ
 • חברת חלקה 180 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 422 בגוש 6158 בע"מ
 • חברת חלקה 50 בגוש 6154 בע"מ
 • חברת חלקה 30 בגוש 6154 בע"מ
 • טירת השדרה בע"מ
 • גדיה שרה כץ ושות בע"מ
 • בית רחוב שץ 11 בע"מ
 • לים בע"מ
 • מפעלי אבן וחצץ חרמון בע"מ
 • גרפיש בע"מ
 • נוה אליעזר חלקה 59 חברה בע"מ
 • ארמו ארפס את שרגאי בע"מ
 • נוה דניאל ב בע"מ
 • נוה דניאל א בע"מ
 • נוה אדית ב בע"מ
 • נוה אדית א בע"מ
 • קרית דניאל ב בע"מ
 • קרית דניאל א בע"מ
 • קרית אדית ב בע"מ
 • קרית אדית א בע"מ
 • מוצרי מתכת חדשים בע"מ
 • שכון עתונאים 1951 בע"מ
 • חברה למימון ולהשקעות ר ש א בע"מ
 • אמיל ויסר את פ שילר בע"מ
 • מעונות אופק יב בע"מ
 • מעונות אופק יג בע"מ
 • טירת עדה בע"מ
 • רמן מנהלי בתים בע"מ
 • מחסני מכוניות ואביזרים בע"מ
 • חברת שכון א של חברי התזמרת בע"מ
 • השקעות גבע בע"מ
 • בנרקטס מפעל לטקסטיל בע"מ
 • חברה לשכון צבורי בע"מ
 • קולנוע עצמון בע"מ
 • חברה לממון ב ח ר מ בע"מ
 • תלגא בית חרשת לקרח בע"מ
 • בוני בתים בחלקה 62 בגוש 6977 בע"מ
 • מזכרת חיים בע"מ
 • מזכרת נסים בע"מ
 • צור חלמיש בית משותף בע"מ
 • נעלי מרה בע"מ
 • פרח בע"מ
 • חופית בע"מ
 • ספם תעשיה הידראולית בע"מ
 • נרבתה עלית מפעלי אבן בע"מ
 • טירת לבנדה בע"מ
 • חלקה 152 גוש 6976 בע"מ
 • בית רחוב גוש חלב 2 בע"מ
 • מלונות ומעונות בע"מ
 • פרוטאין מפעלי מספוא מרוכז בע"מ
 • אחוזת בני ישכר בע"מ
 • תעשית טקסטיל כברי בע"מ
 • שרשרת בע"מ
 • חברת חלקה 208 גוש 6217 בע"מ
 • בית קומה לילינבלום 27 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2689
 • סביסאקסאים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה צבורית מס 2813
 • קרית התעשיה פת בע"מ
 • אשלין בע"מ
 • סופרה תעשית ניר 1951 בע"מ
 • בית חלקה 93 בגוש 6975 בע"מ
 • בית נתן בן שמשוןבע"מ
 • ארז נוע בע"מ
 • אחוזת המורה בע"מ
 • חברת אוטולן בע"מ
 • מעונות מוהליבר 14 ב בע"מ
 • בית מרכזי בבני ברק רח עקיבא בע"מ
 • אנגלו אפריקאית לבנין וקבלנות בע"מ חברה
 • פלישתרא חברת ישראל פיליפנים למסחר בע"מ
 • טירת קנאפ בע"מ
 • טירת חי בע"מ
 • הבית בשדרות רוטשילד 53 בע"מ
 • מוסך הרצליה בע"מ
 • אסברן בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2005
 • חברה לייצור סרטים קפיטול בע"מ
 • עפרונות ירושלים בע"מ
 • מלון קסטל בע"מ
 • רח ג בע"מ
 • חברת פינסקר 12 בע"מ
 • בית משותף ברחוב מליץ מס 1 בע"מ
 • רחוב עבודה 36 בע"מ
 • חברת חלקה 617 בגוש 8267 בע"מ
 • רוש פן בע"מ
 • שעשועי הרצליה בע"מ
 • מעונות סלע ד בע"מ
 • מעונות סלע ג בע"מ
 • מעונות סלע ב בע"מ
 • מעונות סלע א בע"מ
 • נחלת פרדסי דיראן בע"מ
 • דגוזן בע"מ
 • חברה למחסנים צבוריים ולתיירות אילון בונדד בע"מ
 • בר שלום חברה ישראלית אמריקאית לאספקה לצרכן בע"מ
 • לייף אלקטריק חברה בע"מ
 • רמת הקרח בע"מ
 • טירת אביטל בע"מ
 • מפעלי הספקה בע"מ
 • בית יוסף הנשיא 11 בע"מ
 • חברת מלון דן כרמל בע"מ
 • דר שמשון בע"מ
 • תגלוף בע"מ
 • תדיר מפעלי אסבסט ישראליים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2597
 • שלות ר ג בע"מ
 • שיירה בע"מ
 • עטרת צבי בע"מ
 • משגב צבי כרכור בע"מ
 • טירת יוסף בע"מ
 • מעון יהודית בע"מ
 • גרה מפעלי צביעה ואשפרה בע"מ
 • בוני אחסנתא בע"מ
 • אוטה וליש חברה לפרסום ותעמולה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • מעונות חלקה 249 בגוש 6205 בע"מ
 • מעונות חלקה 248 בגוש 6205 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 10 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 9 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 8 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 7 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 1 בע"מ
 • איסרט חברה מסחרית בע"מ
 • קוליה בת קולנע ומלונות בע"מ
 • ארומאניל בע"מ
 • שכון המורשה בית מאיר בע"מ
 • אחוזת מזל בע"מ
 • פנת ההצלחה א בע"מ
 • פנתנו החמודה בע"מ
 • אחים רוטנברג את סגלוביץ בע"מ
 • נחלת רבקה בע"מ
 • בית כליבן בע"מ
 • בית כאי כלי בע"מ
 • הכרמל חברה למכוניות בערבון מוגבל
 • ברזליוה חברת יבוא ויצוא בע"מ
 • בניאל בע"מ
 • בית ארבע נתניה בע"מ
 • חברת גוש 6664 חלקה 73 בע"מ
 • בית משותף ברח יהודה הלוי גוש 7099 חלקה 50 בע"מ
 • טקס טרי מפעלי טקסטיל בע"מ
 • בית מבטחים רחוב הפועלים ירושלים בע"מ
 • בית רביאל בע"מ
 • ח ס ש חב לאדמיניסטרציה בע"מ
 • חברת רח אלנבי 76 בע"מ
 • חברת בית גולדשטיין בע"מ
 • שביב בע"מ
 • אחוזת רח שבתי לוי 15 חיפה בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 2 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 3 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 4 בע"מ
 • אחוזת פנינה מס 5 בע"מ
 • אחוזת פנינה מספר 6 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2992
 • לבידים לצרכן בע"מ
 • זהבה חב לעסקי פיננסים בע"מ
 • מעונות רחוב דיעזראלי 12 בע"מ
 • בית חלקה 70 בגוש 6206 בע"מ
 • תיירי ארצנו חב לתירות בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נאות נתניה ח בע"מ
 • נאות נתניה ז בע"מ
 • נאות נתניה ו בע"מ
 • נאות נתניה ה עמ
 • נאות נתניה ד בע"מ
 • נאות נתניה ג בע"מ
 • נאות נתניה ב עמ
 • נאות נתניה א בע"מ
 • ריל בע"מ
 • חברת חלקה 619 בגוש 8267 בע"מ
 • אילון השבחת מים בע"מ
 • אחוזת גוש 8260 חלקה 133
 • משכנות לואיס בע"מ
 • נועם נוה עובדי מדינה בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520039975
 • חלף בע"מ
 • חברה לשרות התעשיה בע"מ
 • בית רחוב הנביאים 35 בע"מ
 • מעונות י א מ חברה בע"מ
 • מעונות גוש 6128 חלקה 439 ברג בע"מ
 • בית ברח חניתה 15 נוה שאנן חיפה בע"מ
 • חברה לבתי הבראה עממיים עש אברהם ברוך ובתיה בן חיים בע"מ
 • יגלום בע"מ
 • כרם נס ציונה תעשיה יינית בע"מ
 • נוה ישרים בע"מ
 • חברת שווק גדרון בע"מ
 • ע ג ח ג בע"מ
 • סלון לבגדי גברות עדי בע"מ
 • נחלת בית שלמה בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס' 520043845
 • אחוזת זרובבל בע"מ
 • עובדי בית ברנר שכון בתא בע"מ
 • נוה רמברנדט בגוש 6217 בע"מ
 • חברה לפתול ושיזור ברזל בע"מ
 • בית ישראל פריש בע"מ
 • יעקב ובני קבלנים בע"מ
 • מחסני השרון חב למסחר בעצים בחמרי בנין וכו בע"מ
 • בני שמחה חברה להשקעות בע"מ
 • הירשמן ושות בע"מ
 • מעונות של שכון הבונים ד בע"מ
 • מעונות של שכון הבונים ג בע"מ
 • מעונות של שכון הבונים ב בע"מ
 • מעונות של שכון הבונים א בע"מ
 • חברת גוש 6675 חלקה 54 בע"מ
 • טירת גוש 6675 חלקה 55 בע"מ
 • דירת ירושלים בע"מ
 • עובדר בע"מ
 • שויץ נסיעות בע"מ
 • תעשיה ישראלית למודדי מים בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033887
 • בכורים בע"מ
 • נוה רון בע"מ
 • חברת חלקה 618 בגוש 8267 בע"מ
 • חברת גוש 6155 חלקה 74 בגבעתיים בע"מ
 • אחוזת גוש 6217 חלקה 185 בע"מ
 • ריג מפעלי מתכת מאוחדים בע"מ
 • בית מישל בע"מ
 • נוה רמון בע"מ
 • נוה הדס בע"מ
 • נוה ליבנה בע"מ
 • נוה צאל בע"מ
 • חברה לחמרי בנין ראשון לציון והסביבה בע"מ
 • בנין מצא חיפה בע"מ
 • י ל מרינברג בע"מ
 • הנהלת בתי מלון מקסימו בע"מ
 • מינדוס תורס חב ונסיעות ותובלה בע"מ
 • מזכרת פנחס בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2008
 • בית עליזה בע"מ
 • פולק ושורץ המזרח הקרוב בע"מ
 • טירת צבר בע"מ
 • מסעדת ניבה בע"מ
 • פטרוס הספקה טכנית בע"מ
 • אמקו טרידינג קומפני ישראל בע"מ
 • דירות שמואל בע"מ
 • נוה יוסף עש יוסף לוי היד בע"מ
 • רמת אליהו עש אליהו שלומי היד בע"מ
 • שלגון חב לקירור בע"מ
 • איסטקו חב ישראלית לספנות ותירות בע"מ
 • מעונות בלפור פת בע"מ
 • זיזו בע"מ
 • קל זו בע"מ
 • מעונות רח זרובבל חלקה מס 35 בגוש 10767 חיפה בע"מ
 • מנוחות בע"מ
 • פריזון סחר וטרנזיט בע"מ
 • טירת רחביה בע"מ
 • מעונות רחוב מולדת 13 בע"מ
 • יוליוס שטאל בע"מ
 • מגדל נוה שאנן בע"מ
 • מזקקים ויצרנים בישראל בע"מ
 • מפעלי שמפן ישראלי בע"מ
 • אחוזת מזאה מס 46 בע"מ
 • מעון הלוי בע"מ
 • ש ס חברה קבלנית בע"מ
 • נוה קוק 24 בע"מ
 • גורג בובי פילמס בע"מ
 • נכסים ותעשיות בע"מ
 • לנהסיל בע"מ
 • בית סעד בת ים בע"מ
 • אדרד בע"מ
 • בית דוד ופוליט בע"מ
 • ביחר פפירוס בע"מ
 • השוק חלקה 274 בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2090
 • חברת חלקה 412 בגוש 7051 בע"מ
 • אחוזת רומכן בע"מ
 • מקשה בע"מ
 • בית רחוב מודיעין 5 בע"מ
 • מעון רגינה בע"מ
 • חברה ליצוא ויבוא מיסודו של המושב בע"מ
 • שכון סוחרי נתניה א בע"מ
 • ב ב מפעלי אבן וחצץ בע"מ
 • חברת ארטונג הישראלית בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2716
 • מקור חקלאי בע"מ
 • שרבלום בע"מ
 • בית בשדרות הקרן הקימת 19 בע"מ
 • אמריקן ראיון בע"מ
 • תעשיות ש מ בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2072
 • קופת תגמולים לחברי החופר בע"מ חברה בע"מ
 • ריג'נט החזקות (1950) בע"מ
 • משכנות יהלום 204 בע"מ
 • משכנות יהלום 205 בע"מ
 • בנין ובצוע חברה לעבודות צבוריות בע"מ
 • יוסף קמינסקי בע"מ
 • גן הריס בע"מ
 • י א ט אימפורט אקספורט חב למסחר בע"מ
 • בית רביב בע"מ
 • תיקהל בע"מ
 • בית מתן ט בע"מ
 • בית מתן ח בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033077
 • מאזני פלס בע"מ
 • בית היצרנים בע"מ
 • סלנט להשקעות בע"מ
 • השקעות בתיה בע"מ
 • ארמון הרצליה ג בע"מ
 • ארמון הרצליה ב בע"מ
 • ארמון הרצליה א בע"מ
 • סופר פלסט בע"מ
 • יצוג בע"מ
 • אליגטור תעשית טקסטיל ישראלית בע"מ
 • משה סטודניה בע"מ
 • מעונות בככר המגדל מס 21 חיפה בע"מ
 • אליעזר דיקלו בע"מ
 • בית מלון אורה בע"מ
 • ייני שרון בע"מ
 • מנורה לנאמנות (1955) בע"מ
 • בית שמואל רח רופין 3 בע"מ
 • מובי קול חב לעסקי קולנוע בע"מ
 • בית חלקה 308 בגוש 6127 ברמת גן בע"מ
 • יטקל בע"מ
 • נחלת נ י כ ו בע"מ
 • נחלת נ י כ ה בע"מ
 • נ י כ ד בע"מ נחלת
 • נחלת נ י כ ג בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2959
 • אחוזת גוש 8266 חלקה 76 בע"מ
 • חברת רחוב הירקון 180 תא בע"מ
 • משרדי קופת חולים בע"מ
 • אחנת בע"מ
 • מסגרית הסדן עבודות מתכת בע"מ
 • חוטבר בע"מ
 • חברת חלקה 5 בגוש 6125 רמת גן בע"מ
 • בוני תריס בע"מ
 • נוה זבוטינסקי 68 בע"מ
 • סימנאל בע"מ
 • מכבסות אוטומטיות מאוחדות חיפה 1950 בע"מ
 • אחוזת הירקון 135 בע"מ
 • משכנות אברהם ח בע"מ
 • משכנות אברהם ז בע"מ
 • משכנות אברהם ו בע"מ
 • משכנות אברהם ה בע"מ
 • משכנות אברהם ד בע"מ
 • משכנות אברהם ג בע"מ
 • משכנות אברהם ב בע"מ
 • משכנות אברהם א בע"מ
 • בית קולנע נוף הקריות קרית ים בע"מ
 • סרטי אורן בע"מ
 • נחלת בית הלל בע"מ
 • אחוזת קרן בע"מ
 • נחלת בנות בע"מ
 • חברת שכון עממית לעולי בבל בע"מ
 • ארינה חברה לשכון בע"מ
 • דנהבה חברה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • חברת ישראל אמריקה לקבלנות ולבנין בע"מ
 • טמילג בע"מ
 • מהנדס מאיר וזימון בע"מ
 • טרומוצריי בע"מ
 • אגודה ישראלית ליצוא סריג בע"מ
 • אדרת שומרון בע"מ
 • נכסי ידגרוב בע"מ
 • חברה לאספקת חמרי בנין בע"מ
 • משגב מלכאל בע"מ
 • נמר ביחר לעבוד עורות בע"מ
 • מצא חברה לנאמנות בע"מ
 • לבן בע"מ
 • חברה י לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • חברה ט לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • השביל ארגון מובילי אבן בע"מ
 • מ י ו ט ח בע"מ
 • נחלת נ י כ ב בע"מ
 • נחלת נ י כ א בע"מ
 • המושב בע"מ
 • בית משותף יהושע בן נון 54 בע"מ
 • בית פרמא בע"מ
 • נוה פורת בע"מ
 • אחוזת שרש בע"מ
 • שדרות חן 42 בע"מ
 • מפעל בנינים משותפים ד בנתניה בע"מ
 • עולה חדש חברה לשכון ותעשיה בע"מ
 • בית רחל ברנשטיין בע"מ
 • תיכנון יעיל בע"מ
 • משכנות הפועל המזרחי ד בע"מ
 • משכנות הפועל המזרחי ג בע"מ
 • משכנות הפועל המזרחי ב בע"מ
 • משכנות הפועל המזרחי א בע"מ
 • מעונות חברים גוש 30153 חלקה 54 בע"מ
 • בית בתיה בכפר סבא בע"מ
 • מעונות גוש 6940 חלקה 100 בע"מ
 • צמר פלדה צור בע"מ
 • השקעות אלבלא בע"מ
 • אחוזת תל בנימיןבע"מ
 • נכסי יסוד בע"מ
 • מעונות רחוב התשבי 31 חיפה בע"מ
 • יתדות בע"מ
 • מכבסת פרקל בע"מ
 • מובילי בשר בנתניה בע"מ
 • יעקב מ לוי ושות מלונות בע"מ
 • דירות התאחדות עולי צכיה ב בקרית מוצקין בע"מ
 • אחוזת רחוב רחל 25 בע"מ
 • נכסי פרויד ויתקין בע"מ
 • ניפס אינוסטמנט קומפני בע"מ
 • נוה בן ציון בע"מ
 • מרכז המלאכה בחולון בע"מ
 • חברה לתעשית מוצרי מלט לבנים בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • ש א ר חברה לפיננסים בע"מ
 • מיסב בע"מ
 • משכנות פרשלייסר ברמת יצחק בע"מ
 • נוה גזית ב בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2016
 • שכונת יד אליהו מס 244 בע"מ
 • התור חברה בע"מ
 • מרכז המסחרי החיפאי הראשון בע"מ
 • בית שמריהו בע"מ
 • בית אבן סינא בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2526
 • חברה למכשירי דיוק ותבניות בע"מ
 • שכון מרדכי אלון בע"מ
 • בתי יוניטרוי נהריה בע"מ
 • נקוי טוב בע"מ
 • גילרו בע"מ
 • מגע בע"מ
 • סניאימפורט בע"מ
 • חברה להספקת מים ושירותים למעונות בע"מ
 • מכבסה אוטומטית פבזנר בע"מ
 • גופר בע"מ
 • אורילבן ביחר לשעונים בע"מ
 • ת.ת. בע"מ
 • טירת יופי כד בע"מ
 • טירת יופי כג בע"מ
 • טירת יופי כב בע"מ
 • טירת יופי כא בע"מ
 • טירת יופי כ בע"מ
 • טירת יופי יט בע"מ
 • טירת יופי יח בע"מ
 • טירת יופי יז בע"מ
 • טירת יופי טז בע"מ
 • טירת יופי טו בע"מ
 • טירת יופי יד בע"מ
 • טירת יופי יג בע"מ
 • טירת יופי יב בע"מ
 • טירת יופי יא בע"מ
 • טירת יופי י בע"מ
 • טירת יופי ט בע"מ
 • טירת יופי ח בע"מ
 • טירת יופי ז בע"מ
 • טירת יופי ו בע"מ
 • טירת יופי ה בע"מ
 • טירת יופי ד בע"מ
 • טירת יופי ג בע"מ
 • טירת יופי ב בע"מ
 • טירת יופי א בע"מ
 • קרית בתיה בע"מ
 • נסילקו בע"מ
 • חברת בתי קפה מעוז בע"מ
 • ישרא לנכו בע"מ
 • בית הנשק הירושלמי בע"מ
 • מעונות חלקה 86 בגוש 8267 בנתניה בע"מ
 • מעונות חלקה 5 גוש 8265 בנתניה בע"מ
 • בית משותף א בבני ברק בע"מ
 • אוריקסים בע"מ
 • תעשיות חשמל בע"מ
 • רקשא חב לבניןוקבלנות בע"מ
 • אחוזת גוש 8269 חלקה 21 בע"מ
 • נוה נס ציונה חברה למפעלי תרבות בע"מ
 • א פארי בע"מ
 • אהרן ולאה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2052
 • מפעלי יגל בע"מ
 • בוני נדבכים ח פ בתא בע"מ
 • במות מגדל בע"מ
 • פאר שלמה בע"מ
 • מוריה שכון מורים בע"מ
 • מעונות שוב בע"מ
 • אב קא רא חברה לנאמנות בע"מ
 • נוה אליהו באחוזת הרברט סמואל בע"מ
 • מעונות בח בע"מ
 • גבעת חן ברמת השרון בע"מ
 • חברת קולנוע אילון בע"מ
 • אחוזת הבשן 185 בע"מ
 • חברת דיזנגוף 271 בע"מ
 • אחוזת פרחיה בע"מ
 • קפלן את שטרוק חב לבנין בע"מ
 • נכסי הארץ בע"מ
 • מלון אמבסדור בע"מ
 • תוחלת בע"מ
 • בורגיוס אנד קו נדיקופג די פרסיסואון בע"מ
 • קרן הרווחה של ההסתדרות החדשה בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520033309
 • תצב תעשית צנורות בדוד בע"מ
 • שדרות נורדאו 30 בתא בע"מ
 • ארזיף ארגון עובדי זיפזיף עמ
 • רצוף אהבה בע"מ
 • כלילת יופי בע"מ
 • החברה הישראלית לגומי וצמיגים בע"מ
 • שכון הסתדרות העובדים הלאומית בראשון לציוןבע"מ
 • דרך המכבים 22 בע"מ
 • נווה זאב בע"מ
 • ביאטוס את זינגרי בע"מ
 • אחוזת פניה מלינבו ברמת השרון בע"מ
 • אחוזת פניה מלינוב בתא בע"מ
 • בית אלדיה בע"מ
 • חוף הכרמל בע"מ
 • חברת ליש בע"מ
 • מועדון וינה בע"מ
 • אחוזת גוש 8215 חלקה 73 בע"מ
 • ינקינטון יעדים ופרויקטים בע"מ
 • מסך בע"מ
 • רייסכוס בע"מ
 • לרקו חברה למסחר חוץ בע"מ
 • מעבדות למחקר רכב בע"מ
 • רחוב הירקון 301 בע"מ
 • הבית המשופר בע"מ
 • אביזרי מתכת בע"מ
 • מעונות רחוב שמשון מס 3 חיפה בע"מ
 • חברת פניקס להחסנה בע"מ
 • חברה מזרחית לטבק המומחה בע"מ
 • בית רחוב יהושע בן נון 47 בתא בע"מ
 • חברת מחצבות צידון בע"מ
 • אחוזות מאיר בע"מ
 • אוטופר חב לייצור אביזרים בע"מ
 • אחוזת א מ א בע"מ
 • דביר מבטחים בע"מ
 • אביקור אגודה ישראלית איטלקית להשקעות ותעשיה בע"מ
 • חברת נחלת גאל בע"מ
 • בית בלפור 45 בע"מ
 • משגב איתן בע"מ
 • מעונות דרך הים 30 חיפה בע"מ
 • מלון צנטרל בתא בע"מ
 • צינקל בע"מ
 • חברת אריאל בע"מ
 • משגב צפורה חברה בע"מ
 • טרקלין רח החורשה בע"מ
 • אופז מפעלי תרבות בע"מ
 • בית עמירם בע"מ
 • בית עטרות בע"מ
 • אורן טבעון קבוצת נגרים בע"מ
 • תעשן בע"מ
 • מעונות דן בע"מ
 • ר א ש א חברה בע"מ
 • חברה חקלאית גורן בשרון הדרומי בע"מ
 • רי נע בע"מ
 • חברה ישראלית למובילים בע"מ
 • ב ה ם חב ישראלית לבנין והנדסה ולמסחר כללי בע"מ
 • משכנות רבינו תם בע"מ
 • מעונות רייך 7 בע"מ
 • אמפט בע"מ
 • גבעת השרון בע"מ
 • מוסכי לאם בע"מ
 • מעונות טל בע"מ
 • מרכז חולון כ בע"מ
 • מרכז חולון יט בע"מ
 • מרכז חולון יח בע"מ
 • מרכז חולון יז בע"מ
 • מרכז חולון טז בע"מ
 • מרכז חולון טו בע"מ
 • מרכז חולון יד בע"מ
 • מרכז חולון יג בע"מ
 • מרכז חולון יב בע"מ
 • מרכז חולון יא בע"מ
 • מרכז חולון י בע"מ
 • מרכז חולון ט בע"מ
 • מרכז חולון ח בע"מ
 • מרכז חולון ז בע"מ
 • מרכז חולון ו בע"מ
 • מרכז חולון ה בע"מ
 • מרכז חולון ד בע"מ
 • מרכז חולון ג בע"מ
 • מרכז חולון ב בע"מ
 • מרכז חולון א בע"מ
 • משה י מטלון ובניו בע"מ
 • לאחו בע"מ
 • מ שטיינמץ בע"מ
 • הינריך פויכטונגר בע"מ
 • מלון ושינגטון בע"מ
 • חברת משגב משה בע"מ
 • חברת סוקולוב 34 בע"מ
 • חברת הנדסה לפתוח והכשרת קרקע בע"מ
 • א ס כהן יצור והלבשה בע"מ
 • בית לחש בע"מ
 • משכן מלאכה ה בע"מ
 • משכן מלאכה ד בע"מ
 • משכן מלאכה ג בע"מ
 • משכן מלאכה ב בע"מ
 • משכן מלאכה א בע"מ
 • חברת ווגן בע"מ
 • בית הרב קוק 23 בע"מ
 • שית ושימר בע"מ
 • חברת חלקה 204 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 202 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 198 בגוש 6217 בע"מ
 • חברת חלקה 197 בגוש 6217 בע"מ
 • רחוב שור 3 בע"מ
 • אחוזת שכטר בע"מ
 • אחוזת שטוצינר בע"מ
 • מעונות תל ליטוינסקי ו בע"מ
 • מעונות תל ליטוינסקי ה בע"מ
 • מעונות תל ליטוינסקי ד בע"מ
 • מעונות תל ליטוינסקי ג בע"מ
 • מעונות תל ליטוינסקי ב בע"מ
 • מעונות תל ליטוינסקי א בע"מ
 • קולרון חברה לבנין קולנוע ותיאטרון בעפולה בע"מ
 • מלון פסגה בע"מ
 • מלמד טורס בע"מ
 • בית אריש בע"מ
 • חברת בית חשמונאים 69 בע"מ
 • בית הורדוס בע"מ
 • שכון סוחרי נתניה ב בע"מ
 • סנפורם שרות חטוי בישראל בע"מ
 • מעונות חדרה בע"מ
 • ארמונות אבן גבירול בתא בע"מ
 • מ נ ד חברה להשקעות בע"מ
 • חברה ליצוא תשמישי קדושה בע"מ
 • טירת אורה בע"מ
 • שדרות נורדוי 75 בע"מ
 • נוה ברוך בע"מ
 • טירת גלעד בע"מ
 • מינהל שיר בע"מ
 • מקולית בע"מ
 • היקה בע"מ
 • טירת בתיה בע"מ
 • רחוב דיזנגוף 76 בע"מ
 • מפעלי קבריה בע"מ
 • חברת בוגרשוב 32 בע"מ
 • מעונות רחוב מוריה מס 102 חיפה בע"מ
 • בית רחוב העבודה 12 בע"מ
 • דיש מנהלי בתים בע"מ
 • טירת ארנים בע"מ
 • מעונות לאה פריצקר בע"מ
 • תיאטרון מוסיקלי בע"מ
 • מפעלי מדים בע"מ
 • חברה לקבלנות ולבתים משותפים בע"מ
 • חרושת מנועים ומכשירים חשמליים בע"מ
 • מלון השדרה בע"מ
 • שושנת העמקים בע"מ
 • גבעת חן ברמת גן עמ
 • משכן כהן בע"מ
 • גנת ורדים בע"מ
 • אחוזת מ מ ד חברה בע"מ
 • חברת שלום עליכם 49 בע"מ
 • שלמה יצחק כהן ושות בע"מ
 • נכסי בני אריה בע"מ
 • אור טרמו בע"מ
 • א קרדוש בע"מ
 • חברת אוספי השלחים המקומיים בע"מ
 • בועז חברה לבנין ולשכון בע"מ
 • בית חלקה 486 גוש 6214 בתל אביב בע"מ
 • בית חלקה 485 גוש 6214 בתל אביב בע"מ
 • מהרלדר בע"מ
 • סחר אמנון בע"מ
 • רן חברה לנכסים בע"מ
 • בית מגדל סניף תא בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520032608
 • מעונות יוצאי בסרביה בארץ ישראל יא בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה בארץ ישראל י בע"מ
 • בית משותף ברחוב מהרשל בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נחום כץ ושות בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 56 הא בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 56 הא בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 56 דלת בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 56 גמל בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 56 בית בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 56 אלף בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 54 הא בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 54 הא בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 54 דלת בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 54 גימל בע"מ
 • רחוב הדנובר מספר 54 בית בע"מ
 • רחוב הדנובר מס 54 אלף בע"מ
 • י מ סחרוב ובניו בע"מ
 • ציוד מחצבים בע"מ
 • פריקה בע"מ
 • אביאל בע"מ
 • גורמן חברה להשקעות בע"מ
 • חברת המזרח התיכון לזהורות בע"מ
 • בית ברחוב זבוטינסקי נוה רעים בע"מ
 • בית דיזנגוף 215 בע"מ
 • רחוב וולפסון 61 בע"מ
 • וולורוב בע"מ
 • אברא תור בע"מ
 • נחלת גור בע"מ
 • משגב אברהם בע"מ
 • חברה לנאמנות קולמוס בע"מ
 • מזכרת דים בע"מ
 • מכונות אטל סחברה ישראלית שודית בע"מ
 • סורא מכון למחקר ולהוצאת ספרים
 • סוכנות לנכסי דלא ניידי אמירא בע"מ
 • נוה שקמה בע"מ
 • בית ברחוב הדסה בע"מ
 • רהיטי שפר בע"מ
 • שכונת חלקה 27 גוש 8267 בע"מ
 • מעונות רחוב המגיד 10 בע"מ
 • ליטו אופסט בע"מ
 • נוה גזית בע"מ
 • גוש 8270 חלקה 72 בע"מ
 • מעונות זוהר נתניה בע"מ
 • בית חברת פתוח פתח תקוה בית תעשיה א בע"מ
 • נוף ארצי יצרני סרטים ישראליים בע"מ
 • החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2999
 • טירת גילה בע"מ
 • אגוד יצרני חוטי מתכת ומסמרים בע"מ
 • חברה אמריקה ישראלית לאופטיקה בע"מ
 • מגרש מס 31 בגוש 6981 בע"מ
 • מגרש מס 35 בגוש 6981 בע"מ
 • מגרש מס 27 בגוש 6981 בע"מ
 • חברה א לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • חברה ב לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • חברה ג לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • חברה ד לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • חברת ה לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • שכון חורשת אברהם בע"מ חברה ו ל
 • חברה ז לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • חברה ח לשכון חורשת אברהם בע"מ
 • נוה עטר בע"מ
 • נוה נוף בע"מ
 • נוה מרגוע בע"מ
 • טירת יהושע בע"מ
 • גוש 8265 חלקה 37 בע"מ
 • וילה רודוס בע"מ
 • מלונות ארסוף בע"מ
 • חזנות נחמיה בע"מ
 • נוה פאגי בע"מ
 • בית זמרוז בע"מ
 • רחוב חולדה 9 בע"מ
 • רחוב ארלוזורוב 48 בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה כו בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה כה בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה כד בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה כג בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה כב בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה כא בע"מ
 • מפעלי שכוןפתח תקוה כ בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה יט בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה יח בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה יז בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה טז בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה טו בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה יד בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה יג בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה יב בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה יא בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה י בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ט בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ח בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ז בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ו בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ה בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ד בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ג בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה ב בע"מ
 • מפעלי שכון פתח תקוה א בע"מ
 • מעבדי עץ ישראליים בע"מ
 • סקמה ישראל בע"מ
 • שהתר בע"מ
 • חבקוק בע"מ
 • ירמיהו בע"מ
 • צפניה בע"מ
 • שכון שדרות ויצמן רח סמילנסקי בע"מ
 • מעונות רחוב שפינוזה מס 6 בע"מ
 • חברת ביטאטריש בע"מ
 • בית אפרת בע"מ
 • קליד בע"מ
 • מבהר בע"מ
 • קרור וקור בע"מ
 • חברה לקידום הורים בישראל בע"מ
 • בית מנסאלטר בע"מ
 • רחוב בזל 36 בע"מ
 • אחוזת סוביר עמ
 • גוש 6122 חלקה 387 בע"מ
 • ה מ ל היבואנים המאוחדים לחמרי בנין בע"מ
 • מהמנא בע"מ
 • מעונות עממיות בנתניה בע"מ
 • בקי בע"מ
 • מלון ציון חיפה בע"מ
 • בית קפלן בע"מ
 • פנת עדן בע"מ
 • דירות חן בע"מ
 • זבוטינסקי 62 בת ים בע"מ
 • שכון חלקה 159 בע"מ
 • קרית מאיר כוכב זסלנסקי בע"מ
 • מפעלי תעשיה חקלאים בע"מ
 • נינה בע"מ
 • מפעלי בנינים משותפים ב נתניה בע"מ
 • בית שמעון התרסי 73 בע"מ
 • גוש 8262 חלקה 28 בע"מ
 • רחוב הלל ציטלין חלקה מס 111 חברה בע"מ
 • רחוב פינסקר 13 חברה בע"מ
 • א פילרסקי ושות חברה לכבישים ובנין בע"מ
 • בית חלקה 42 גוש 7016 בע"מ
 • מוצרי נייר אביעזר פדרו בע"מ
 • כבריטקס 1950 בע"מ
 • מרבוע בע"מ
 • בית חולים בלומנטל בע"מ
 • בית חרשת כפר סבא בע"מ
 • בית רחוב זן זורס 7 בע"מ
 • בית משותף ברחוב עמוס 12 בע"מ
 • בית במרחביה גוש 30022 חלקה 29 בע"מ
 • החברה הלאומית להנדסה בע"מ
 • פור בע"מ
 • בית חרשת לתעשית סבון הגליל נצרת בע"מ
 • אספקת חרושת ובניה בע"מ
 • ספגוניה בע"מ
 • סלויסל חברה להשקעות בע"מ
 • צעיף חברה לאריגים בע"מ
 • מילר ושות חברה להנדסה בע"מ
 • דחפור בע"מ
 • ישראל טרנסואאל בע"מ
 • האחזות בע"מ
 • אנם הנדסה מכשירים ומכונות בע"מ
 • גלובוס למזרח תעשיני עטים ודברי משרד בע"מ
 • רחוב סוקולוב 41 חברה בע"מ
 • טקסטיל זיו בית חרשת לטקסטיל בע"מ
 • מעון פנינה בהרצליה בע"מ
 • סרטי גבע בע"מ
 • מפעלי בנינים משותפים ג בנתניה בע"מ
 • בית זוהר בע"מ
 • בית רשי 60 בע"מ
 • רחוב החוגה 15 בע"מ
 • עמנואל בית ורדי מס 2 בע"מ
 • בן יהודה 224 בע"מ
 • שיינזון מפיצי איטונג בע"מ
 • לוסי כיאט פרופרטיס בע"מ
 • מרי כיאט פרופרטיס בע"מ
 • שוזט כיאט פרופרטיס בע"מ
 • אליזבט כיאט פרופרטיס בע"מ
 • בית שדרות נורדאו 64 בע"מ
 • מזכרת מנחם בע"מ
 • תוצרת חשמל ישראלית בע"מ
 • סילובל חברה ישראלית להובלה ולמסחר בע"מ
 • חברת אינטרנציונל בטוח 1950 בע"מ
 • יינות אשקלון-כרמי ציון בע"מ
 • איא אחוד יצרני אטריות בע"מ
 • מ י מ י חברה ישראלית למלונות בע"מ
 • שכון עממי חסידוף ירושלים בע"מ
 • בירונדר בע"מ
 • נחלת הורקנוס בע"מ
 • מרכז המשרדים בע"מ
 • מלון מוריה תל-אביב בע"מ
 • תעשית שמורים שפיר עכו בע"מ
 • נפרו חברה לייצוא וחליפין עמ
 • דיגי סרדינים חברה בע"מ
 • מעונות צפורה בע"מ
 • רחוב המלך גורג 45 בע"מ
 • מעונות רחוב הס בע"מ
 • מעונות שלמה בע"מ
 • חברת צור משה בע"מ
 • מעונות רחוב ארלוזורוב מס 99 בע"מ
 • הטירה המודרנית בע"מ
 • רחוב אוסישקין אגריפס חברה בע"מ
 • חוילת אמנון ותמר בע"מ
 • בית נחמיה הלפרן בע"מ
 • חוילת חבצלת השרון בע"מ
 • הבית ברחוב בוגרשוב 40 בתא בע"מ
 • נוה בר כוכבא 31 בע"מ
 • חברת פרווס בע"מ
 • שדרות חן 36 בע"מ
 • קולנוע מקסימה בע"מ
 • מפקנים בע"מ
 • טירת השרון בע"מ
 • אחוזת דרום תל אביב מס 6 בע"מ
 • אחוזת דרום תל אביב מס 5 בע"מ
 • אחוזת דרום תל אביב מס 4 בע"מ
 • אחוזת דרום תל אביב מס 3 בע"מ
 • אחוזת דרום תל אביב מס 2 בע"מ
 • אחוזת דרום תל אביב מס 1 בע"מ
 • צבאד בע"מ
 • ר.ס.ל. (1950) יועצים בע"מ
 • בית רחוב אידלסון 18 בע"מ
 • אינוישרא בע"מ חברה
 • הוצאת כתבי עת מטמון בע"מ
 • חברת בית צבי בוטקובסקי בע"מ
 • אולם מסחרי בע"מ
 • נוה הדר בע"מ
 • דפוס ישראל בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2270
 • חברת גן הוואי בע"מ
 • חברת מצות ישראל בע"מ
 • ארטעל בע"מ
 • זן טוב בע"מ
 • אלחריזי חלקה 394 גוש 6217 בע"מ
 • בית רחוב גוטליב 7 בע"מ
 • ניופרתא בע"מ
 • טירת הכרמל מפעלי תעשיה בע"מ
 • נאות גן בית גבעתיים בע"מ
 • נאות גן אלף בגבעתיים בע"מ
 • קייזר אילון תעשיות בע"מ
 • חברה להספקת חמרי רפוד בע"מ
 • ביתנים לתעשיה סטנדרטיים מפרץ חיפה 6 בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה באי ט בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה אי ח בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה באי ז בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה באי ו בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה באי ב בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה באי ד בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה באי ה בע"מ
 • מעונות יוצאי בסרביה באי ג בע"מ
 • קרח הדרום בע"מ
 • אחוזת ישעיהו מ ד בע"מ
 • חברת תובל ירושלים בע"מ
 • משרד לבטוח אילון בע"מ
 • אחוזת שפר בע"מ
 • א שפירא בע"מ
 • הוצאת ספרים כתבים בע"מ
 • תבנית נעה בע"מ
 • מראית עם בע"מ
 • עזרא חברה לדיג במים עמוקים בע"מ
 • קרור וחמום בע"מ
 • אמרישקור חברה למסחר בע"מ
 • מעונות אצל א בע"מ
 • מעונות גבים בע"מ
 • טירת הצפון בע"מ
 • ארגון יבואני חמיקלים בע"מ
 • סנטוריום גדרה בע"מ
 • סוברני בע"מ
 • בנציון וורטהיים בע"מ
 • יבור בית חרושת לסריגה בע"מ
 • הכבש חברה לתעשית אריגים בע"מ
 • בנוף חברה בע"מ
 • יורם חברה בע"מ
 • מרכז שכונות התקוה בע"מ
 • פינון חברה בע"מ
 • גוש 8264 חלקה 121 בע"מ
 • מרצפות הכוח בע"מ
 • חומש חברה בע"מ
 • ישגד בע"מ
 • גשר שינקין בע"מ
 • הרצליה חוף ים בית פרי בע"מ
 • שכון ישעיהו בע"מ
 • רחוב הירקון 110 בע"מ
 • טקסטיל נרבי בע"מ
 • החברה המאוחדת להחסנה ולמיכלי דלק בע"מ
 • מעונות רוממה א בע"מ
 • פ קרוליך וש גליק קבלנים בע"מ
 • חברת בית יהונתן בע"מ
 • נוה רחוב ברנדיס 38 בע"מ
 • הוצאת אמת בע"מ
 • אחוזת נח ומשפחתו בע"מ
 • טחן בע"מ
 • בית רחוב מזאה 61 בע"מ
 • אפרים והלה בע"מ
 • אימאקספורט בע"מ
 • רהיטי קומפטון עמ
 • אבנעק בית חרושת לאלקטרו פלסטיקה בע"מ
 • פלקוביץ ושות בית חרשת לוילאות תחר ורקמה בע"מ
 • חברה להלבשה הייליג בע"מ
 • קו אוניות ישראל מ דיזנגוף ושות ספנות בע"מ החב האי למסחר
 • אהרונסון שפת הים בע"מ
 • חברת ישראל לרכב וחלפים בע"מ
 • חברת קרפס בע"מ
 • שלום עליכם 32 בע"מ
 • איתן עמרם בע"מ
 • רח שיינקין 30 בע"מ
 • בית שערי ציון בע"מ
 • דירות פרטיות רח שלמה המלך 94 בע"מ
 • חברת גורדון 83 בע"מ
 • כרומוס בע"מ
 • ארלי בע"מ
 • רובקו ישראל שוויץ יבוא מכונות בע"מ
 • הוצאת ספרים עש יל מגנס האוניברסיטה בע"מ
 • רחוב שלום עליכם 59 בע"מ
 • מרקוריה חברה לספנות בע"מ
 • מ ר פ חברה בע"מ
 • ב ר פ חברה בע"מ
 • שרטול חברה מסחרית בע"מ
 • שפדר בע"מ
 • בית מזל חלקה 204 גוש 6005 בע"מ
 • עומק בע"מ
 • מרקוליס ומוניטין בע"מ
 • נוה פרץ 32 בע"מ
 • רחוב חובבי ציון מס 50 פתח תקוה בע"מ
 • נוה מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
 • בית זבוטינסקי גוש 62111 חלקה 361 בע"מ
 • בית רחוב העליה 134/7061 בע"מ
 • מעונות לוינסקי בע"מ
 • אימרעם בע"מפ
 • ** מספר זה בוטל.
 • נחלת שמשון בע"מ
 • צ א ג חברה להשקעות בע"מ
 • בית שלאון בע"מ
 • מפעלי י א ו בע"מ
 • בית מספר 30 בהר נפוליון בע"מ
 • בית מספר 31 בהר נפוליון בע"מ
 • בשעט בע"מ
 • פרי גן בית חרושת לשימורים בע"מ
 • בית משותף פנת מאפו בע"מ
 • הנאה חברה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • בית אבידן גוש 24 חלקה 41 בע"מ
 • חוילה נאה בע"מ
 • הבית ברח אנגל 12 בערבון מוגבל
 • נוה אילנות בע"מ
 • משקיעים מאוחדים בע"מ
 • אברהם גרינברג בע"מ
 • אלאט אגודה לתעשית טכסטיל בע"מ
 • בתי חיים בת ים בע"מ
 • מפקחים ימיים בע"מ חברת
 • אמבט בע"מ
 • בית משכן דוד בע"מ
 • חברה ישראלית מיכאל פתוח לבנין בע"מ
 • משא פרוק חברה להובלת משאות בע"מ
 • חברת בית עזריהו בע"מ
 • עין החולה בע"מ
 • ליתור בע"מ
 • אדם 1950 בע"מ
 • הבית בפינת צפניה וזכריה בע"מ
 • און חברה למסחר ולתעשיה בע"מ
 • פאן ארט החברה הישראלית לעפרונות בע"מ
 • רחוב מהרל 21 תל אביב בע"מ
 • מכבסה אוטומטית כרמלי בע"מ
 • מלט סקלי בע"מ
 • חברת חזקיהו בע"מ
 • תעשית אריגי צמר נ מנדלסון בע"מ
 • נכסי דרור הרצליה בע"מ
 • חברת בית קרית שמואל חלקה 47 בגוש 23 בע"מ
 • שדרות מוצקין 13 בע"מ
 • רחוב החשמונאים 13 בע"מ
 • נוה עין גדי בע"מ
 • חברת גרבת בע"מ
 • מרכז הקרור חיפה בע"מ
 • מרעם בע"מ
 • חלקה 196 גוש 6217 בע"מ חברת
 • רחוב אלחריזי 19 בע"מ
 • פרץ מס 4 בע"מ
 • אחוד סוחרי ניר בע"מ
 • קימום חברת מסחר של חברי הסתדרות צעירי אגודת ישראל בע"מ
 • רוכסני ענק חברה ישראלית אמריקאית לייצור רוכסנים עי
 • רמתם חברה לתעשיה ומסחר בע"מ
 • סלוה חרושת מכנית בע"מ
 • חברת שץ 8 בע"מ
 • חברה לייצור צנורות ופחים בע"מ
 • זובו בע"מ
 • בוני ראשון בע"מ
 • חברת הניהול א בע"מ
 • בית אלחריזי פש בע"מ
 • הבקבוק בע"מ
 • בית מתן ו בע"מ
 • בן את בן חברה להשקעות עמ
 • מרכז הגזים בע"מ
 • א ס י ארגון סיטונאים ויבואנים של סדקות טריקוטז גרבים בע
 • נעלי ישראל בע"מ
 • מפעלי דיוק רחובות בע"מ
 • כיתן הלבשה בע"מ
 • בית מתן ה בע"מ
 • בית מתן ד בע"מ
 • עקיב תעשית בגדים מעולים בע"מ
 • מעון חובבי הים בע"מ
 • טגלא חברה לבנין וקבלנות בע"מ
 • בניני תעשיה בתל אביב בע"מ
 • א י מ נכסים בע"מ
 • חברה שדות רחובות בע"מ
 • מאוי חברה בערבון מוגבל
 • מזכרת קרוקי בע"מ
 • אליע חברה בע"מ
 • חברת נחום 27 בע"מ
 • מרכז סורגים של בעלי בעלי מלאכה חברה בע"מ
 • מעונות חגן בע"מ
 • יערב בע"מ
 • גלבנו טרניק לעבודות מתכת וצפוי עמ
 • רחוב ארבע ארצות מס 23 בע"מ
 • בית רחוב קרית ספר 71 בע"מ
 • אחד העם מוריה בע"מ
 • דירות התאחדות עולי צכוסלובקיה א בקרית מוצקין בע"מ
 • בית מתן ג בע"מ
 • בית מתן ב בע"מ
 • בית מתן א בע"מ
 • חברת ילדים של השומר הצעיר בבקעת כנרת בע"מ
 • פנת דב הוז לסינג בע"מ
 • מלונות אפולוניה בע"מ
 • שרות מזון בע"מ
 • ברקמן את לוסטפלד בע"מ
 • בית החרשה בע"מ
 • משגב גן בע"מ
 • שרותי מכוניות בע"מ
 • יבוא ולמסחר בחמרי בנין בע"מ חברה ל
 • מכבסה אוטומטית חמדה בע"מ
 • חברת נאמני פעלאל בע"מ
 • מעונות עובדי חברת החשמל בנתניה בע"מ
 • חברה להשקעות ומשכנתאות בע"מ
 • בר איתן חרושת הנדסית בע"מ
 • מרכז נתניה בית א בע"מ
 • הוצאת הספר המצוייר חברה בע"מ
 • אינג מ ולודבסקי בע"מ
 • י ב מ ישראל בע"מ
 • ישראל קולומביה חברה מסחרית לחליפין ולהשקעות בע"מ
 • בית רקשא מס 1 בע"מ
 • מחצבות ראש העין בע"מ
 • אספקה לעולה בע"מ
 • גן מנשה בע"מ
 • בית ברחוב מטודלה חלקה 206 בגוש 25 בע"מ
 • בית ארבע ארצות 11 בע"מ
 • ארמונות אמסטרדם עמ
 • האחים בן אהרון בע"מ
 • ידיעות שורות בע"מ
 • קונדרור בע"מ
 • אחוזת ישראל חולון בע"מ
 • י א ג סוכנויות ישראל בע"מ
 • תעשית תחליפי קפה מן בע"מ
 • תעשית ברגים בע"מ
 • חזבית בע"מ
 • בו עזר חברה קבלנית בע"מ
 • בנין והכשרה עראן בע"מ
 • חברת בן ציון דישון בע"מ
 • מעונות מרחביה גוש 30023 חלקה 288 בע"מ
 • מעונות ה ע צי בקרית מוצקין בע"מ
 • דפוס זלדמן בע"מ
 • חברה לסבלות מכנית בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • פלדגר את ליפקובסקי בע"מ
 • פלסטיקס חיפה בע"מ
 • מעונות גוש 6217 חלקה 364 בע"מ
 • שואל כף חברה בע"מ
 • נוה בילו בע"מ
 • מעונות השרון בנתניה בע"מ
 • שכון קבלנות דיור ש ק ד בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2375
 • מפעלי בנינים משותפים א בנתניה בע"מ
 • ט ר פ נכסים בע"מ
 • פרסום צורה בע"מ
 • הבית ברח ביירון מס 4 בע"מ
 • מפעלי מ בנין בע"מ
 • בית רחוב ישראלס מס 14 בע"מ
 • בית דב בהרל בע"מ
 • מעונות כ בקרית ביאליק בע"מ
 • מעונות ד בקרית ביאליק בע"מ
 • בית רחוב הרמן כהן 10 בע"מ
 • חילון חברה ישראלית למכונות ומכשירי נגרות בע"מ
 • דיוטה בע"מ
 • בית רחוב דיזנגוף 286 בע"מ
 • חרש אופן תעשית אפניים בע"מ
 • בית הגרא 34 בע"מ
 • מעונות בביוף גוש 7016 חלקה 42 בע"מ
 • אחוד תעשיינים ואקספורטים ישראליים לנעלים בע"מ
 • בית שמעון התרסי 12 בע"מ
 • רחוב בוגרשוב 59 בע"מ
 • מצרף מוצרי מתכת עדינה בע"מ
 • אחוזת ויהד בע"מ
 • רוחה בע"מ
 • אחוזות רמברנדט בע"מ
 • פוטכניקה בית מלאכה מכני בע"מ
 • שי ושות חברה לשכון בע"מ
 • פנינת חולון חברת בית משותף בע"מ
 • מכבסה אוטומטית יפה בע"מ
 • בית א מ א רחוב מלך גוארג 88 חברה בע"מ
 • טירת השכנים בע"מ
 • טירת הדיירים בע"מ
 • רחוב המכבי 11 חברה בע"מ
 • ה ו נ חברה בע"מ
 • בית משותף ברחוב מאה שערים 12 בע"מ
 • בית משותף ברחוב פינסקר 49 בע"מ
 • מפעל לעבוד מתכת וייצור מכשירי חמום מעין חם בע"מ
 • אולמן בע"מ
 • בית מטודלה 14 גוש 75 חלקה 276 בע"מ
 • מ ת ב חברה בע"מ
 • סרטקס בית חרושת ישראלי לאריגת סרטים בע"מ
 • חברת בלוק 10819 חלקה 71 בע"מ
 • פרקטיליט תעשית חמרי בנין בע"מ
 • פנת הלל בע"מ
 • רכב משא הובלת משאות מטען כבד בע"מ
 • גיל ירושלים בע"מ
 • לסוס חברה בע"מ
 • ב י חברה בע"מ
 • משקאות אוניון חברה בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 1849
 • שדרות קרן קימת 71 בע"מ
 • קעל בע"מ
 • יאיר את תור חברה לתיירות בע"מ
 • ליוואטקס ליברנט ושות בע"מ
 • ישראל קפריסין חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • מעונות ק ל ג ר בע"מ
 • מרס בע"מ
 • נעלי פיל בע"מ
 • רולאטקס בע"מ
 • בית אהלים תל אביב בע"מ
 • מעונות אסתר תא חלקה 381 מגוש 6214 בע"מ
 • שרות הצמיג בע"מ
 • בית קדרון בע"מ
 • המכוון בע"מ
 • אנקה איחוד בתי חרושת לסריגה בע"מ
 • תעשית בנין חברה קבלנית בע"מ
 • הדפוס הכללי בע"מ
 • אקסטרה אלעד בע"מ
 • בית רח הלל מס 31 חיפה בע"מ
 • מעונות בת ים בע"מ
 • ניצן בית חרושת לופלים ולממתקים בע"מ
 • חברה לאספקת מכונות בישראל חיפה בע"מ
 • רדור בע"מ
 • גני הזכרון בע"מ
 • מעונות אדם הכהן גוש 6215 חלקה 164 בע"מ
 • חברת פתוח הדר בע"מ
 • רחוב ר עקיבא 72 בע"מ
 • ק מ ח חברה בע"מ
 • מעון משותף 59 ברמת גן בע"מ
 • א ג ש חברה לייצור ואספקה בע"מ
 • ספרי תמר הוצאה לאור בע"מ
 • גומבלי בע"מ
 • אמיקו בע"מ
 • חברת הנעלים הירושלמיות ליצוא וסחר בע"מ
 • מזכרת וורמיזה בע"מ
 • נ ח חברה בע"מ
 • בית רחוב השופטים 25 בע"מ
 • ש ד ר חברה בע"מ
 • ח כ ם חברה בע"מ
 • נוה מלאן בע"מ
 • מעונות אופק יא בע"מ
 • הנרי ביגה ישראל בע"מ
 • גומרא חברה לייצור חמרי בנין בע"מ
 • בית ברחוב אבן עזרא 8 בע"מ
 • לנגובר את מישור שרות לבטוח כללי בע"מ
 • טרגרוטקר בית חרשת לאריגה בע"מ
 • כלירון בע"מ
 • בית זבוטינסקי 42 בע"מ
 • הדכו בע"מ
 • בית רחוב יהושע בן נון 22 בע"מ
 • נחלת פריידה בע"מ
 • קבלני נתניה בע"מ
 • הנריך בראונשטיין חברה לתעשיה ובנין בע"מ
 • דה ויקלי היברו די לימיטד
 • בית און קבלנות ובנין בע"מ
 • בית נוה עבודה 14 בע"מ
 • אגודה ישראלית לניר מיסודה של מירה בע"מ
 • מעונות שדרות הכרמל בע"מ
 • י ב צ חברה בע"מ
 • א ש י בע"מ
 • שווק בע"מ
 • מעונות אבן עזרא 4 בע"מ
 • חלקה מס 27 בגוש 10766 חיפה בע"מ
 • מעונות שמבור בע"מ
 • ותיקי הבונים חברה לשכון בע"מ
 • מחסני ארץ ישראל למכונות בע"מ
 • מעונות שדרות הנדיב בע"מ
 • חברת בית אשל מספר 23 בע"מ
 • בית אלדוי בע"מ
 • בית משותף ברחוב יהושע בן נון 46 בע"מ
 • ע ב י חברה בע"מ
 • בית מספר 49 בהר נפוליון בע"מ
 • בית מספר 48 בהר נפוליון בע"מ
 • ט ן את ש ר בע"מ
 • מעון אשר בע"מ
 • מעונות ארלוזורוב פנת רחוב אבן עזרא בע"מ
 • שמואל דיקלו בע"מ
 • בית שדרות נורדאו 93 בע"מ
 • פנת שיינקר סוקולוב בחולון בע"מ
 • מ בנין חברה לפתוח מס 4 בע"מ
 • מ בנין חברה לפתוח מס 1 בע"מ
 • מ בנין חברה לפתוח מס 2 בע"מ
 • מ בנין חברה לפתוח מס 3 בע"מ
 • פנת פרישמן ודובנוב בע"מ
 • טריקולין בע"מ
 • מכבי מגן בע"מ
 • הדרת הכרמל בע"מ
 • חברה ישראלית צרפתית לנאמנות ולהשקעות בע"מ
 • מ בנין חברה לפתוח מס 5 בע"מ
 • קבלני ראש פינה בע"מ
 • באר ופרדס בע"מ
 • לויט חברה לתעשית מקררים בע"מ
 • בית רחוב נחמני 47 בע"מ
 • רחוב באזל 43 בע"מ
 • בית ברחוב סוקולוב 19 בע"מ
 • תפארת רח בוגרשוב מס 86 בע"מ
 • נוה ראשון בע"מ
 • למרחב כפר סבא בע"מ
 • סלמזון חברה למסחר ולמזון בע"מ
 • בית רחוב בילו 14 בע"מ
 • בית רחוב עמדן 5 בע"מ
 • בית הרמן שטרוק 4 תל אביב בע"מ
 • מרכז רחוב ראש פינה בע"מ
 • מכניקה עדינה מתנדבי צרפת ישראל בע"מ
 • מעון אבן עזרא 10 בע"מ
 • מעונות משותפים 18 רמת גן בע"מ
 • מחסני קרור בנמל תל אביב בע"מ
 • קרן נפוליון בע"מ
 • אלקטקס בע"מ
 • חברת הגה בע"מ
 • לרף מנהלי בתים בע"מ
 • טירת גב בע"מ
 • נחם מנהלי בתים בע"מ
 • דרורי רח מלצט 25 בע"מ
 • חברה למסחר כללי עמרם את נחום בע"מ
 • גבעות ים יד בע"מ
 • גבעות ים יג בע"מ
 • גבעות ים יב בע"מ
 • גבעות ים יא בע"מ
 • גבעות ים י בע"מ
 • גבעות ים ט בע"מ
 • גבעות ים ח בע"מ
 • גבעות ים ז בע"מ
 • גבעות ים ו עמ
 • גבעות ים ה בע"מ
 • גבעות ים ד בע"מ
 • גבעות ים ג בע"מ
 • גבעות ים ב בע"מ
 • גבעות ים א בע"מ
 • בית משותף רחוב בוגרשוב 100 בע"מ
 • מעונות בזל 31 בע"מ
 • בית רחל גוש 6111 חלקה 110 בע"מ
 • אחדות ביתחרושת לטחינה חלבה וממתקים בע"מ
 • בית צבי בע"מ
 • מ ה גרינציג בע"מ
 • פ ק את ק ן בע"מ
 • נוף ריאלי בע"מ
 • ד ש קוטיש טרדינג קומפני לימיטד
 • טל גן בע"מ
 • חברת כורש 9 בע"מ
 • ה ל ה ן בע"מ
 • הודיות כפר נוער דתי בע"מ
 • טירת החורשה בע"מ
 • בית ישראל בע"מ
 • מעון התיכון ד בע"מ
 • מעון התיכון ג בע"מ
 • מעון התיכון ב בע"מ
 • מעון התיכון א בע"מ
 • מעונות התיכון המאוחדים בע"מ
 • מסילות פתח תקוה ארגון מובילי משאות בע"מ
 • ה בנימין בע"מ
 • בית רחוב בן יהודה 250 בע"מ
 • שפריר חברה לתעשית זכוכית בע"מ
 • מוסדות חנוך של הנוער הציוני יסודות בע"מ
 • בית משותף ברחוב פינסקר 53 בע"מ
 • בית משותף באלחריזי פנת יהודה הלוי בע"מ
 • חברת בור בע"מ
 • בית החברוני בע"מ
 • חברה להשקעות ופתוח נדב בע"מ
 • בית הר נבו בע"מ
 • ר מ את ס פ בע"מ
 • בית רחוב דיזנגוף 128 בע"מ
 • אבני לאה בע"מ
 • חברת קסטנבאום ליצור בע"מ
 • מעונות רחוב הרצל 82 ברג בע"מ
 • חברת יהלומי בוכרה 1950 נתניה בע"מ
 • חברת בוני מעונות בע"מ
 • החברה המסחרית תיירותית שאהין נצרת 2000 (1950) בע"מ
 • קול הכרמל בע"מ
 • בית רחוב יחזקאל 20 בע"מ
 • אלקטריכל אינסטלשאנס בע"מ
 • קול העם בע"מ
 • רחוב אוליפנט מס 8 בע"מ
 • קסטל חברה בע"מ
 • שרות הובלה שלוח בע"מ
 • בית אקרשטיין בע"מ
 • צוף בע"מ
 • הוצאה לעם חברה ישראלית בע"מ
 • נוף מוריה בע"מ
 • צאלים בע"מ
 • מזכרת בצלאל בע"מ
 • מזכרת חירם בע"מ
 • בית נועם בע"מ
 • נונין בע"מ
 • יצחק שפיץ בע"מ
 • בית רחוב בן יהודה 242 בע"מ
 • היכל הירשנברג בע"מ
 • חברה אמריקה ישראל למסחר בע"מ
 • משכנות עם חברה לשכון דתי עממי בע"מ
 • יעקב ומינה אלבר בע"מ
 • מילת בע"מ
 • חברת רעות בע"מ
 • אמקור בע"מ
 • ראמנאה בע"מ
 • ג את מ חברה בע"מ
 • קט קול בע"מ
 • טירת אריה בע"מ
 • המוסד החינוכי של השומר הצעיר עש ת ב מסריק בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2254
 • חברת בני חן בע"מ
 • נאות שחר חברה לשכון בע"מ
 • רחוב בזל 34 בע"מ
 • חברת הילדים של השומר הצעיר בגוש גלבוע עש גיבורי המרד
 • ראם קל חברת בעלי מוניות בע"מ
 • בון בע"מ
 • חומות חברה לבניה ושכון בע"מ
 • בית משותף אבן עזרא 15 בע"מ
 • מזכרת יאיר בע"מ
 • אלוין אלקטרוניקה בע"מ
 • מעון מאיר רחוב בן יהודה חברה בע"מ
 • שרות חבילות ישראל שי בע"מ
 • דוצר חברה להנדסה ולהספקה בע"מ
 • בית רחוב הירקון מס 210 בע"מ
 • נר ישראל בע"מ
 • יצחק את יפה בע"מ
 • אדם הכהן 12 בע"מ
 • סוכנויות ספנות מאוחדים בע"מ
 • מעונות ים לג בע"מ
 • מעונות ים לב בע"מ
 • מעונות ים לא בע"מ
 • מעונות ים ל בע"מ
 • מעונות ים כט בע"מ
 • מעונות ים כח בע"מ
 • מעונות ים כז בע"מ
 • מעונות ים כו בע"מ
 • מעונות ים כה בע"מ
 • מעונות ים כד בע"מ
 • מעונות ים כג בע"מ
 • מעונות ים כב בע"מ
 • מרכז בת ים י בע"מ
 • מרכז בת ים ט בע"מ
 • מרכז בת ים ח בע"מ
 • מרכז בת ים ז בע"מ
 • מרכז בת ים ו בע"מ
 • מרכז בת ים ה בע"מ
 • מרכז בת ים ד בע"מ
 • מרכז בת ים ג בע"מ
 • מרכז בת ים ב בע"מ
 • מרכז בת ים א בע"מ
 • בית מדאר בע"מ
 • גן ביתינו בע"מ
 • טור בונה חברה למכונות בע"מ
 • זית בע"מ
 • ציוד והספקה בע"מ
 • רחוב דב הוז 23 בע"מ
 • זקסוניה מטויה ואריגה בע"מ
 • בית משותף ג פתח תקוה בע"מ
 • ויגו בע"מ
 • מחצבת חוסה בע"מ
 • פסג נתניה בע"מ
 • רחוב אבן גבירול 99 בע"מ
 • סער חברה לקרור בע"מ
 • אחוזת בית ברמת גן בע"מ
 • הסופר ישראל בע"מ
 • טירת שמואל בע"מ
 • שדרות קקל 80 בע"מ
 • מחץ בע"מ
 • בנדו בע"מ
 • יורשי אלימלך מנדלסון בע"מ
 • קורות בע"מ
 • סטיבו בית חרשת לצמר פלדה בע"מ
 • מחצבות להגשמה בע"מ
 • חברת שדרות חן 57 בע"מ
 • פסז רח הרצל 30 נתניה בע"מ
 • רחוב הקליר 2 בע"מ
 • חברה ליצוא של יצרני צמר בע"מ
 • אשר ספיר בע"מ
 • פלדת בנין בע"מ
 • מחצבות עתלית בע"מ
 • בית רחוב פינסקר 48 בע"מ
 • חיים את עדה בע"מ
 • י נ ולדמן בע"מ
 • אילתה בית חרושת לתעשית מזרונים וספות בע"מ
 • פ י ר ס ט בע"מ
 • כהן את אשכרי בע"מ
 • רחוב מונטיפיורי 36 פתח תקוה בע"מ
 • חברת הספקה לנגב בע"מ
 • בית המעלה בבת ים בע"מ
 • מפעלי דירות עממיות בע"מ
 • אינסטל בע"מ
 • שלמה המלך פנת ליברמן בע"מ
 • בית הפרח בע"מ
 • משכנות הבשן בע"מ
 • המחלבות המאוחדות בע"מ
 • בית ורדי מס 1 בע"מ
 • רחוב שטנד 23 בע"מ
 • סוכנות ידיעות ישראלית בע"מ
 • רמפל בע"מ
 • א יצחקי חברה לבנין והשקעות בע"מ
 • מסחר וממון ישראל בע"מ
 • פתוח חברה לפתוח ומחקר תעשית היהלומים בע"מ
 • בית משותף ברחוב פינסקר 51 בע"מ
 • שכון מצודות בע"מ
 • מכבסת בנדיקס בע"מ
 • בית אמנון בע"מ
 • בית מבוא בע"מ
 • מעונות יתור בע"מ
 • בית משוש בע"מ
 • בית ינון בע"מ
 • משכנות ירום בע"מ
 • אחוזת יוסף הנשיא 13 בע"מ
 • החברה להשקעות ברכה בע"מ
 • תחביר בע"מ
 • שדרות חן 46 בע"מ
 • קולנוע ירון בע"מ
 • בית ברחוב רות 10 בע"מ
 • בית ברחוב שלמה המלך 99 בע"מ
 • חברה לתוצרת חקלאית בורסה חיפה בע"מ
 • בית צוקים בע"מ
 • סוכנויות מסחריות בע"מ
 • רחוב בלפור 23 בע"מ
 • רחוב גורדון 43 בע"מ
 • אומנות ואמנות בע"מ
 • בית ארלוזורוב פנת אדם הכהן בע"מ
 • ראשוני הנחשונים בע"מ
 • בית משותף ב פתח תקוה בע"מ
 • התיה חברה להנדסה ישראל המזרח הרחוק בע"מ
 • עדנה חן חברה למכבסות אוטומטיות בישראל בע"מ
 • זיו פנינה בע"מ
 • חברת חלקה 369 בגוש 6910 בע"מ
 • ישראל אמריקה הלטינית להשקעות ומסחר לפק בע"מ
 • י יוסלביץ בע"מ
 • כתית בע"מ
 • משתכני נוה יהשע שכון חיילים משוחררים בע"מ
 • * הפכה לחברה ציבורית מס 2611
 • אחוזת הגלבוע 14 בע"מ
 • פלדן בע"מ
 • חברת התה הישראלית בע"מ
 • חברת משתכנים מגולי קניה בע"מ
 • זאב על הר נבו בנין בע"מ
 • בית רחוב ארלוזורוב 51 בע"מ
 • בית רחוב לוינסקי 80 בע"מ
 • מסך מפיצי סרטים כלליים בע"מ
 • משכנות במרכז נתניה בע"מ
 • סרטי עצמאות חברה ירושלמית להסרטה בע"מ
 • יגע בע"מ
 • פ פשרטיצקי בע"מ
 • משגב לו בע"מ
 • מעון רחוב מוריה מס 3 תא חברה בע"מ
 • מעון רחוב ביירון 16 חברה בע"מ
 • ישראטקופיה בע"מ
 • אהלי לאה בע"מ
 • חברת צוקורה בע"מ
 • סרביפל בע"מ
 • טלנון חברה ליבוא ויצוא בע"מ
 • גלבע שרות לבטוח בע"מ
 • מעונות רחוב גוטליב 4 בע"מ
 • בית מרדכי בע"מ
 • פרי עם בע"מ
 • מרכז נתניה בע"מ
 • ח.ז.ל. בע"מ
 • בית אורנים בע"מ
 • עצום חברה לתעשית חמרי בנין בע"מ
 • סיגריות לוד בע"מ
 • אלברס בע"מ
 • אולמי תעשיה בע"מ
 • נעלי אוניון תעשית נעלים בע"מ
 • א ש מ ח בע"מ
 • בית יער בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2876
 • אחוד יבואני ברזל בע"מ
 • דרך פתח תקוה 108 בע"מ
 • עץ מתכת בע"מ
 • חסמי בע"מ
 • נחלת לשם בע"מ
 • ביאו סחר רפואות בע"מ
 • פועלים שרותי נאמנות בע"מ
 • בית לוריה 7 בע"מ
 • א ו מלכוב בע"מ
 • עבות תעשית חבלים וחוטי קשירה בע"מ
 • חלקה שבעת אלפים שלשים ואחד 7031 בע"מ
 • די ישראל פריקשין פונדרי לימיטד
 • מעונות דניאל כהנא בע"מ
 • בית הכוכב בע"מ
 • פנחס את פרץ בע"מ
 • נחום לוי בע"מ
 • ק י צ בע"מ
 • מעונות רחוב מסריק בת ים בע"מ
 • חמדן בע"מ
 • מכבסה אוטומטית רות בע"מ
 • הוו המשוכלל בע"מ
 • פרטקס בע"מ
 • בית רחוב העליה 45 בע"מ
 • די ישראל אלקטרומוטור קורפורישין בע"מ
 • מתנות עליזה בע"מ
 • ליסקוביץ בע"מ
 • מוצרי פלדה נתניה בע"מ
 • נוה יהודה בע"מ
 • א ח ל להשקעות בע"מ
 • מלון עודד נתניה בע"מ
 • קרנה מינרלים בע"מ
 • אלון הכרמל בע"מ
 • שן מגידו בע"מ
 • חברה הנצרתית למזונות בע"מ
 • מ י ד בע"מ
 • מ גייגר בע"מ
 • יהודה פוגץ ושות בע"מ
 • הרצל זליבנסקי בע"מ
 • מעונות סוקולוב 57 בע"מ
 • מוסד בלומסין
 • נחלת יחזקאל מס 7 בע"מ
 • אחוזת יחזקאל פנת מלאכי בע"מ
 • בית עובדי המכון בע"מ
 • בוני פרידר חברת בונים בע"מ
 • בוני אביר חברת בונים בע"מ
 • מכבסה אוטומטית הלבנין בע"מ
 • בית רחוב ברטנורה 5 בע"מ
 • בית בשדרות חן 12 בע"מ
 • מזרח שמש בע"מ
 • שיכונים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2317
 • בית פאמיי בע"מ
 • מזרח חדש בע"מ
 • זאגר מנהלי בתים בע"מ
 • יומר מנהלי בתים בע"מ
 • בדק מגורים שלישי בע"מ
 • הדרים חברה לנכסים חדרה בע"מ
 • חברת גאון בע"מ
 • מכבסה בנדיקס מיכאל בע"מ
 • יהושע בן נון פנת זבוטינסקי בע"מ
 • חברה למסחר ולתעשייה שרפים בע"מ
 • החברה הישראלית למוצרי בשר בע"מ
 • מעונות מצפה מוריה בע"מ
 • ** מספר זה בוטל.
 • קבוצת חיילים משוחררים לברית זיפזיף בע"מ
 • אדלין בע"מ
 • ספרי מסחר בישראל בע"מ
 • אמפטרקו חברה בע"מ
 • שאול שטרן ושות בע"מ
 • בית חרשת לאריגה ישראל רוזן בע"מ
 • הירשטיק ושות בע"מ
 • בית מספר 42 בהר נפוליון בע"מ
 • בית מספר 21 בהר נפוליון בע"מ
 • חברה ליצירת ולמכירת חצץ בע"מ
 • אבט בע"מ
 • אסתר פרנקו בע"מ
 • מפעלי צפורי בע"מ
 • בית ברחוב ארלוזורוב 63 בע"מ
 • ג ש מ בע"מ
 • בית רחוב אבן עזרא 3 בע"מ
 • מוסך השלשה בע"מ
 • מעונות רחוב טשרניחובסקי מס 28 בע"מ
 • מלכה מיכאל בע"מ
 • ב.מ.צ. טקסטיל בע"מ
 • יעיל חברה להפצה וקידום מפעלים בע"מ
 • מפעל לבדוד צנורות איזוליט חמר קבוצת אחים בע"מ
 • דוד טורס בע"מ
 • הבית הפנתי בשדרות נורדאו וסוקולוב בע"מ
 • נורמט בע"מ
 • תאן בית חרושת למוצרי קמח נתניה בע"מ
 • אריגי מתכת בע"מ
 • מיי קורנר בע"מ
 • דירות פרטיות ויזל בע"מ
 • דיזנגוף 93 בע"מ
 • מלתום בע"מ
 • מכבסת קיטור ישראל אמריקה בע"מ
 • איזוליט חמר בע"מ
 • חברת אגריפל בע"מ
 • נ ל סוכנות ישראלית בע"מ
 • דוד רוז ושות בע"מ
 • רחוב בורוכוב 4 בע"מ
 • חריפוליט בע"מ
 • בני מגדיאלי חברה חקלאית בע"מ
 • תרהיט בע"מ
 • בית שדרות נורדוי 31 בע"מ
 • עתיד תורס בע"מ
 • אחוזת צביאלי בע"מ
 • אמישרא חברת אמריקה ישראל לאספקה בע"מ
 • לנדוטקס בע"מ
 • רחוב ארלוזורוב 14 בע"מ
 • נוה תיירים ומרגוע בע"מ
 • רמות ים א בע"מ
 • רמות ים ב בע"מ
 • רמות ים ג בע"מ
 • רמות ים ד בע"מ
 • רמות ים ה בע"מ
 • רמות ים ו בע"מ
 • רמות ים ז בע"מ
 • רמות ים ח בע"מ
 • רמות ים ט בע"מ
 • רמות ים י בע"מ
 • רמות ים יא בע"מ
 • רמות ים יב בע"מ
 • רמות ים יג בע"מ
 • רמות ים יד בע"מ
 • רמות ים טו בע"מ
 • רמות ים טז בע"מ
 • רמות ים יז בע"מ
 • רמות ים יח בע"מ
 • רמות ים יט בע"מ
 • רמות ים כ בע"מ
 • רמות ים כא בע"מ
 • רמות ים כב בע"מ
 • רמות ים כג בע"מ
 • רמות ים כד בע"מ
 • רמות ים כה בע"מ
 • רמות ים כו בע"מ
 • רמות ים כז בע"מ
 • רמות ים כח בע"מ
 • רמות ים כט בע"מ
 • רמות ים ל בע"מ
 • רמות ים לא בע"מ
 • נחמה ליכטנשטיין בע"מ
 • קן נשרים בע"מ
 • רולאסטון תעשיה ישראלית לאבנים ושיש בע"מ
 • פישל פריש בע"מ
 • בני דן בע"מ
 • מעון גפאלי בע"מ
 • קרן המשקיעים הישראליים בע"מ
 • אגודת כורמי התקוה בע"מ
 • מכבסה אוטומטית רחוב עליה בע"מ
 • מכבסה אוטומטית בני ברק בע"מ
 • יוזמה בע"מ
 • גראור בוני שכונים בע"מ
 • אוגרא בוני שכונים בע"מ
 • חברת מלון כנרת בע"מ
 • בית עובדי הסינדיקט בע"מ
 • בנין ותחבורה מזרח בע"מ
 • דורית כמיקלים בע"מ
 • מוצרי אדור בית חרושת למברשות בע"מ
 • מעונות כבאים בע"מ
 • קריגל ושות חברה להובלה בע"מ
 • זיו שלמה בע"מ
 • אחוזת לשק בע"מ
 • רורימה בע"מ
 • רחוב בן יהודה 84 בע"מ
 • שרות חיתולים בישראל בע"מ
 • נוה הצפון ד קצינים בע"מ
 • נוה הצפון ג קצינים בע"מ
 • נוה הצפון ב קצינים בע"מ
 • נוה הצפון א קצינים בע"מ
 • בית רחוב עזרא 18 בע"מ
 • חברת נעלי בוסטון בע"מ
 • שכון בשדרות המלך דוד בע"מ
 • לויד ארץ ישראל אנגליה בע"מ
 • בזל פמת נבו בע"מ
 • ה פ פ בע"מ
 • ארגון בעלי טחנות המספוא ליבוא ולמסחר תבואות בע"מ
 • שכון תל הרקפות דלת בע"מ
 • שכון תל הרקפות הא בע"מ
 • שכון תל הרקפות 11 בע"מ
 • דבירים חברה לשכון ובנין בע"מ
 • ארפדון בע"מ
 • בנאי חברה לבנין ולמסחר בע"מ
 • מפתן מפעלי תעסוקה לנוער בירושלים
 • אב בן בע"מ
 • החברה המאוגדת לבנין בע"מ
 • החברה הישראלית לפנצילין ומוצרים ביאולוגים בע"מ
 • השטיח בע"מ
 • מיקו בע"מ
 • מעונות ברטנורה 17 בע"מ
 • מעונות ליברמן 3 בע"מ
 • מאיין בע"מ
 • בית ויזל 12 בע"מ
 • חברת שא גל בע"מ
 • חברה לפתוח מוסדות רפואה בע"מ
 • שדרות קרן קימת 65 בע"מ
 • בית שלמה המלך 70 בע"מ
 • חברת נתניה לאשראי בע"מ
 • א ל ד ו קבלנים בע"מ
 • * החברה הפכה לחברה ציבורית מס 2537
 • ד ו א ל קבלנים בע"מ
 • בדק מגורים ראשון בע"מ
 • בדק מגורים שני בע"מ
 • ישראפם חברה למסחר בע"מ
 • סבילי בע"מ
 • החברה הישראלית לרהוט בע"מ
 • פרנקל גרוחודסקי בע"מ
 • עדין בית חרושת לרהיטים ולעבודות עץ בע"מ
 • גן נורדאו בע"מ
 • חברת בית הרצל ברמת גן בע"מ
 • החברה המאוחדת למלונות בע"מ
 • תקם בע"מ
 • ד י מ בע"מ
 • יהלומי ישראל נתניה בע"מ
 • קרן השדרה בת ים בע"מ
 • רחוב באר טוביה 24 בע"מ
 • נ את ש בע"מ
 • בריכת שחייה חולון בע"מ
 • רחוב מהרל 17 בע"מ
 • דייני בע"מ
 • רמת אביבים בע"מ
 • שכון ותיקים בע"מ
 • קסם בית חרושת לעבודות מתכת בע"מ
 • תופין בע"מ
 • מימון ואחסנה בע"מ
 • רוברט סימן טוב ש מצא בע"מ
 • פאר השדרה בע"מ
 • מודקל בע"מ
 • רחוב זלטופולסקי 22 בע"מ
 • ברשפר חברה לבנין והשקעות בע"מ
 • חברת שיכוני ליפוביץ בע"מ
 • סוכנות ימית ישראלית סקנדיבית בע"מ
 • מעונות ברטנורה 3 בע"מ
 • אריה מרגלית ושותפיו בע"מ
 • בית ברחוב דיזנגוף 164 בע"מ
 • בית ברחוב זבוטינסקי 57 בע"מ
 • רחוב חיסין 14 בע"מ
 • אמיט חברה ליצוא ויבוא למסחר ותעשיה בע"מ
 • פנת הרחובות סירקין ומאפו בע"מ
 • הצגות לשבח בע"מ
 • קמיגור בע"מ
 • החברה הישראלית אמרקאית להובלה ולאספקת מכונות בע"מ
 • אמי ללויד בע"מ
 • בית הנגיד מספר 10 בע"מ
 • יוסף מילר ושות בע"מ
 • פאר אלקטרוזה בע"מ
 • החברה הפכה לחצ מס. 520034463
 • התיל בע"מ
 • סרגון בע"מ
 • ש.צ.את אוסט בע"מ
 • מעלות בע"מ
 • א י קורקיצי ושות בע"מ
 • ט נ ש בע"מ
 • קולנוע ותיאטרון שרון נתניה בע"מ
 • בית זבוטינסקי 17 בע"מ
 • מאיר חברה להשקעות בע"מ
 • המולים המאוחדים בע"מ
 • בית רחוב פרישמן 88 בע"מ
 • זהר מטחן בע"מ
 • ברק האבן בית חרושת למרצפות ולשיש בע"מ
 • קיסריה חברה למסחר ימי בע"מ
 • נוה רמברנדט 16 בע"מ
 • החברה הירושלמית לתעשית סגריות בע"מ
 • מעונות החרצים בע"מ
 • אספקת לוחות בנין בע"מ
 • שרות מוניות פלטין בע"מ
 • שכון עולי צכיה בע"מ
 • מחצבות דלכרמל בע"מ
 • כיתן - סריגים (1976) בע"מ
 • נחלת כוכבא בע"מ
 • רוליס חברה ישראלית לתעשית בובות צעצועים וכלי מתכת בע"מ
 • בית ברחוב מלצט 19 בע"מ
 • זירהטרון חברה לשעשועים צבוריים בע"מ
 • חברת ברטי בע"מ
 • דיזנהאוז סיטונאי תיירות בע"מ
 • שלמה משיח ושות בע"מ
 • בית טור בע"מ
 • אמנה תשי חברה להחסנה וערובה בע"מ
 • טריגו סין מפעלי טקסטיל בע"מ
 • נכסי רמת אביב בע"מ
 • פנת מאנה חן בע"מ
 • כיי ברוס בע"מ
 • דפוס האור חב להדפסה להוצאה ולפרסום בע"מ
 • קרח אררט בע"מ
 • איחוד - דוד ברמן סוכנות לביטוח בע"מ
 • בית חן 49 בע"מ
 • בית שיר 1 בע"מ
 • בניני בן בע"מ
 • תוצרת פקק ישראלית בע"מ
 • א ר ש ח בע"מ
 • פסח שלפוברסקי ושות בע"מ